• Ingen resultater fundet

Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet "

Copied!
32
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

% V

c3^

Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet

Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i april måned Anmeldelserne angår følgende firmaer.

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne findes).

A-Studio, I/S v/ F. Aggersbo, 99.

A^hus Skolefoto ved P. Rasmussen, Holme lianbjerg kommune, 96.

Agerskov og Omegns Brugsforening, 114 Aihk-Klmikudstyr ved H. J. Løvenov 91

Algto Smedie og Maskinfabrik ved A. Jensen, Alfega ved Sv. Bruen Henriksen, 108

Altega v/ A. Lyngeraa, 108.

Algadan, I/S, ved Aage Laursen og Anders Pe­

ter Conradsen, Frederikshavn, 107.

Almmd Brugsforening, 94.

Als Handehagentur, impo'rt-eksportshipping ved A, c Andersen, Augustenborg, 115.

Als Sogns Spare- og Lånekasse, 110

108 Ho'ger Hesse, Herlev,

'Andersen og Frandsen, Malt, 99.

Andersen, Carl V., & Son, Nykøbing S., 106 Andersen, Chr., Frederikshavn 107

'^mS"il2'''^' Ly^gl^y-Tårbæk kom-

•.Andæasen, Holger, Handel, Industri og Rederi,

^Askildrup og Omegns Brugsforening, Haslund- Olst kommune, 103/104

'Autogården i Stenløse ved Carken & Knudsen,

o? Andersen

og Niels Buhl, Glostrup, 97.

®- og C. Møbelindustri I/S ved P W Ander sen, og Niels Buhl, VallensSk, 9^"

Baastrup Maskinfabrik v/ Lisberg og Jensen, Øster Snede, 115.

Baastrup Maskinfabrik v/ Arne Lisberg Øster Snede, 115.

Bahamas and Denmark Commercial Enterprises v/ Dennis, 108.

Bechshøft og Go., 94.

Bechshøft, Ghas., Gentofte, 97.

Befran v. Jette Francker & Bertrand Bech, 95 Bjerredahl & Go's Eftf. ved Mikael Staffeldt Bjerregrav-Ålum-Tanum Sognes Sparekasse, 95.

Bogtrykkeriet Imprint A/S ved Henriksen og Rasmussen, Næstved, 114.

Bornholms Distribution ved O. K. Schmidt

Allinge, 97. '

Borup og Omegns Brugsforening, Borup pr.

Nibe, 111.

Boysen, T. P., 116.

Brovst Sogns Sparekasse, 99.

Brugsen, Fremtiden, Nørre-Åby, 105.

Brugsforeningen Kongaadal, Vilslev komm., 100 Brugsforeningen i Marrebæk, 102.

Brugs-Møbler ved Karl Kristian Trier Rønhoff og Pauli Thermann Jensen, Struer, Brødrene Baden-Jensen, Gladsaxe, 114.

Brdr. Jensen, Birket komm., 102.

Brødr. O. & J. Pedersen, 106.

Brødr. O. & C. Thielst, 111.

Brøndborerfirmaet Brødrene Knudsen, Asminde­

rød-Grønholt komm., 99.

Buhl & Co., Glostrup, 97.

Buhl & Go., Vallensbæk, 97.

Bundgaard & Klausen, 108.

Byens Blikkenslager v/ O. Pætau, Horsens, 104 Camp-tex v/ P. Campen, Hasle, 105.

Carl F. Motor, I/S, v/ Erik Petersen, 104.

Centra Sjælland I/S, levnedsmidler en gros Her­

lev, 94/95.

(2)

Chabatian, Ishagh, Oriental Persepolis Carpets Persian Carpets & Rugs, 111.

Charlottenlund Oliefyrs Service ved H. Ander­

sen, Gentofte, 108.

Colorcopy Farvefotolaboratorium I/S v/ rekla­

mefotograferne Jens Langkjær, Jørn Freddie og Louis Schnakenburg, 91.

Corona Film v/ Andreassen og Jul Jensen, Jersie-Kr. Skensved komm., 95.

Damgaard, Alf Frølund, Herning, 107.

Danfurn ved I. Fgge, Frederiksberg, 108.

Danguld I/S v/ Bent Staalgaard og Doris Maagefelt, 95.

Danish Dualka v/ Hans-Werner Pasch, Gentof­

te, 99.

Danish Dualka v/ Hans-Werner Pasch, Glad­

saxe, 102.

Dannemare Brugsforening, Rudbjerg komm., 1 1 1 .

Dansk Alia v/ Else Løvenov, 111.

Dansk Anti-Cimex ved Harding Svendsen, Ti- køb, 99.

Dansk Armatur Fabrik ved Axel Johansen, 91.

Dansk Ligbrændingsforening, 99.

Dansk Ligkistefabrik, I/S, v/ Emanuel Nielsen og Holger Jensen, Herlev, 100.

Dansk Sanitet og Blikkenslagerforretning v/

Hans Andersen, Århus, 110.

Dansk Vejvedligeholdelse v/ Frank & Co., 113.

Dansk Vejvedligeholdelse v/ V. M. Frank, 113.

Design v/ Johs. Studstrup og Jens Jul Studstrup, Ålborg, 94.

Direkttransport ved Tonny Bardrum, 98.

Dissing Keramik, Hovedgaard, v/ Willy Ander­

sen, 104.

Dons, Erik, 108.

Dubo-Huset ved Vinther & Madsen, Ikast, 109.

Duus, Einer, 91.

Egestad, M., & Søn, Stege, 95.

Ejby Brugsforening, 107.

Elektrogeno v/ W. Lauritzen, Kolding, 101.

Erichsen, M., & Sønner, Varde, 105.

Esbjerg Andels-Slagteri (Celebrity Food Facto- ries), 105.

F. S. foto v/ Freddie Schou, Risskov, 101.

Farmata v/ Brdr. Baden-Jensen, Gladsaxe, 102.

Favør Marked v/ E. Baggestrøm Pedersen og Preben Petersen, Herlev, 102/103.

Fejø Sogns Brugsforening, 96/97.

Feras v/ Erling Agathon Jensen & Svend Carl Hansen, Gladsaxe, 98.

Finish-Teknik Overfladebehandlingsanlæg v/

Erik Wagner Jørgensen, 104.

Finmetal v/ Frank Pedersen, Ålborg, 95/96.

Fjerkræavlscentret Jylland, Vamdrup, 93.

Flindts, Charles, 2. efterfølger, Køge, 94.

Frederiksbjerg Varehus v/ B. Broholt, Århus, 96.

Frederiksborg Amts Sparekasse, Hillerød, 113/

114.

Frederiksen & Johannessen, Herning, 103.

Frederiksværk Åleeksport K/S v/ H. C. Priess, 103.

Fyns Konsum, Otterup, 96.

Galenica v. Ole Lester og Tage Enkelund, Fa­

rum, 93.

Gartneriet Engvang v. Brdr. Hansen, Roskilde, 95.

Gartneriet Vesterlund v/ P. Chr. Hansen, Ma­

ribo, 106.

Gartnernes Salgsforening i Aarhus (G.S.A.), 104.

Gartnernes Salgsforening, Kolding, 103.

Gas, I/S, Gentofte, 97.

Giga Sound v/ K. Helboe Olsen, 93.

Gjellerup og Omegns Arbejder og Brugsfor­

ening, Hammerum, 102.

Gotthardt & Hermansen, 113.

Gram Sommerhuse, Carporte & Garager, I/S, ved Laurits og Erik Gram, Bording komm., 109.

Guld stjerne margarine ved Kurt Præstrud, 93.

Gutenberghus Reklamebureau, 100.

H. B. A. I/S v/ R. Bunck og H. Henriksen, 91.

Haarby Brugsforening, 107.

Hadsund og Omegns Brugsforening, 110.

Halkær Brugsforening, Bislev komm., 91/92.

Hammerum Brugsforening, Gjellerup komm., 104.

Handy Transportvogne v/ Johs. E. V. Rasmus­

sen, Kolding, 101/102.

Hansen, Erik, og Viggo Jensen, Rønne, 111.

Hansen, Ernst, Odense, 95.

Hansen, H., og Søn, Sorø,v/ malermestrene Carl Sofus Hansen og Asger Larsen, Ringsted, 97.

Hansen, H. A., 98.

Hansen, Hans E., & søn, Herfølge, 114.

Hansen, S., Svejsemaskiner, Gladsaxe, 98.

Haslund og Omegns Brugsforening, Haslund- Ølst komm., 92.

Hatting, E., & Co., 100.

Helsingør Fugle- og Akvariehandel v/ F.

Hessner & Co., 101.

Henriques, H., & Co., Frederiksberg, 101.

Hoffmann, Einar, & Co., 95.

Holm, Poul, 106.

Holstebro Tricotagefabrik ved Christen Spangen,

114. . ^

Holstebro Vaffelbageri v/ Marie Søgaard An­

dersen, 104.

Holte Textilhus v/ K. Annweiler, 112.

Husets Varmeservice v/ Arne Sørensen, 91.

Hvass, Aage, & Søn, Frederiksberg, 101.

Hvejsel Sogns Spare- og Laanekasse, 112.

Hvillum, A., Ålborg, 112. , Hæsumvejens Tømmerhandel (Støvring Trælast-

og Tømmerhandel) v. W. Lyngby Pedersen, Støvring, 105.

Hørby Brugsforening, 102.

I K H A Inter-Kontinental Handel & Agentur v/ Tage M. Christiansen, Odense, 92.

I K H A Inter-Kontinental Handel & Agentur v/ Kirsten Christiansen, Odense, 92.

Illuprint ved John Leif Strand Nielsen, 108.

Ingeniør- & Handelsfirmaet Albert Nielsen I/S, Intertrade I/S v/ J. Kolding Jensen og P. Han­98.

sen, Ballerup-Måløv komm., 103.

Ipco agentur v/ Jørgen Næslev, Thyregod kom­

mune, 112.

Isoleringsfirmaet Triumph v/ Torben Andersen,

Gladsaxe, 103. ^ /-i j

Iso-min v/ ingeniør Bent Petersen & Co., Glad­

saxe, 104.

(3)

Jensen, Jens, & søn I/S, Gandrup, 111.

Jydsk Camping v/ Søren Odgaard, Hornstrup,

1 1 2 .

Jydsk Camping Industri v/ Søren Odgaard, Vej­

le, 112.

Jørgensen, Poul, l/S, Fåborg, 93/94.

Jørwi v/ Jørgen Winther, Øster Velling-Helstrup- Grensten, 95.

Kalvslund Brugsforening, 114.

Kauslunde-Gamborg brugsforening, 114/115.

Kavarna v/ H. Henriksen, Gentofte, 108.

Kiwi Agentur v/ E. Vinther Nielsen, Lading, 105.

Klinke-Peter ved Ejnar Petersen, 107.

Kiosterlund Træprodukter, I/S, v/ Lykke og Mortensen, Engesvang komm., 115.

Koch, Joseph, Frederiksberg, 101.

Koch, Joseph, 111/112.

Korsholm Brugsforening, Kettrup-Gøttrup kom­

mune, 100/101.

Kristiansen, S., & Søn, Thorsø, 101.

Københavns Engros Grønttorv K. G. T., 106/

107.

Københavns Pensel- Børste- og Gadekostefabrik ved Axel Hansen & Co., 106.

Købke, Jensen og Børger, 104.

Køge Havecenter v/ Eva Pedersen, 110.

Kølercentralen v/ Frimann Madsen, Ringsted, 106.

L L Spedition v. Lau. Larsen, Lynge-Uggeløse komm., 106.

Laanum Brugsforening, Daugbjerg-Mønsted- Smollerup komm., 97/98.

Landmejeriernes Konsummælkselskab A.m.b.A., Århus, 113.

Langelands Sparekasse, Rudkøbing, 115.

Lau og Friis, Vallensbæk, 98/99.

Lassen, H. U., Gentofte, 108.

Lehmann, T. A., 93.

Lehmann, T. A., junr., 93.

Lie, Mogens, Oskar Larsen's Eftf., 98.

Liftomatic Transportmateriel v/ B. E. Smed­

berg, 91.

Liljewall ved fru Anna Liljewall, Faxe, 92.

Lisbjerg-Lystrup El l/S v/ Knud Vallentin Nielsen og Rudolf Dybdahl, Lystrup, 101.

Ludvigsen & Hermann, 98.

Lundby, Hans, 111.

Macrame v/ R. Fischer Petersen, Brøndbyerne, Macramé v/ Paul-Aage Petersen, Rødovre, 103.

Madsen, P. P., Lemvig, 110.

Magasin K. K. v/ Kirstine Krogsgaard-Jensen, Kolding, 99.

Magasin K. K. v/ Kirstine Krogsgaard, Kol­

ding, 99.

Magasin Rexan ved Per Rexen, Esbjerg, 105/

106.

Magasin Øst v/ S. Østerby, 95.

Maison Lisette v/ Ruth Jensen, Frederiksberg, 108.

Maison Lisette v. Ruth Jensen & Gudrun Olsen, Frederiksberg, 108.

Maler- og reklamefirmaet Vecht & Kiihn, Fre­

deriksberg, 108.

Margarinefabrikken Vesta v/ Kurt Præstrud, 91.

Margurite-modeller v/ Else Elmer, Århus, 110.

Maribotrykkeriet v/ Villy Bennedsen, Maribo, 116.

Marstal Eksportrøgeri v/ Vilhelm Frederiksen og Poul Frederiksen, 106.

Maskin-Centrum ved Else Pedersen, Haderslev, 97.

Maskinfabrikken Scando v/ H. J. Løvenov, Brøndbyerne, 112.

Masnedsund Andelssvineslagteri, 93.

Materialisten v/ Harry og Arly Jensen, Vejle, 99.

Mejeriernes Iskremfabrik, Andelsselskab, Ål­

borg, 112.

Mejlby og Omegns Brugsforening, Harridslev- Albæk komm., 92.

Melvang, Arne, Malt, 99.

Merina Radio, Strandby, ved K. Christiansen, Elling komm., 100.

Michel, Ernst, 108.

Middelfart og Omegns Brugsforening, 100.

Minkfood v/ H. P. Østergaard, Kolding, 100.

Mogensen, H., Herlev, 103.

Morsø-Huse ved Anders Erik Klausen, Nykø­

bing M., 106.

Murermestrene Falkenhard og Strand Jensen, 91.

Møbelfabrikken Durius v/ M. Duelund & Søn, Vejerslev, 101.

Møller, Otto, 113.

Møens Spare- og Laanekasse af 1827, Stege, 110.

N. K. på Nørrebro v/ A. Gringer, 104.

Nielsen, Alfred, & Co., Frederikshavn, 114.

Nielsen, Alfred, isenkram en gros, Frederiks­

havn, 114.

Nielsen, J. M., & Søn, Solbjerg kommune, 106.

Nielsen, Johs., & Søn, Frederiksberg, 101.

Nielsen, Leo, & Gerda Walsted, aut. reklame­

bureau I/S, Århus, 111.

Nielsen, O. og Svend G., 111.

Nielsen, Holger, Bogbinderi, Frederiksberg, 108.

Nielsens, M., Eftf. v/ Ruth Nielsen og Anna Petersen, 104.

Nielsens, Viggo, Eftf., 113.

Nim Brugsforening, 94.

Ninett v/ Nina Olesen, Ålborg, 102.

Nokudan v/ H. G. Andersen, Lyngby-Tårbæk, 112.

Nordisk Balsam ved V. B. Nielsen og K. R.

Jensen, Hobro, 103.

Nordisk Møbelagentur v/ Alfred Nielsen, Fre­

derikshavn, 114.

Nordisk Papirlager ved Otto Binzer, 106.

Nordisk Trykfarve Industri v/ Kurt Aage Pe­

tersen, Herstedeme, 112.

Nordisk Trykfarve Industri v/ Kurt Aage Pe­

tersen, 93.

Nyborg Plast, Fabrikation og handel, Interes­

sentskabet, 93.

O & O v/ Bendt Petersen Olesen og Poul Over­

gaard, Vejle, 115.

Odense Universitets Boghandel, 115.

Olsen, Ernest, 107/108.

(4)

Olsen, Martin og Sønner, 108.

Olsens, C. G. Eftf., Nakskov, 102.

Osteproducenternes Andelssalg (OPAS), 94.

Papirforsyningen, Otto Larsens eftf., 98.

Pedersen, B. H., & Co., Gentofte, 108.

Pedersen, Erik Harboe, & Co., 91.

Pedersen, Vald., Bogtrykkeri, 94.

Pernille Kjoler ved Vibeke Rughave, Silkeborg, 107.

Petersen & Lassen, 104.

Petersen, Henry, Autogården, Nykøbing Sj., 110.

Petersen, J. Vald., & søn, Kornerup-Svogerslev komm., 110.

Petersens, Egmont H., Fond, 91.

Plyn v/ P. Christensen og J. Ysbæk-Nielsen, Rødovre, 109/110.

Poulsen, Ejner, Couture, 108.

Radio Frequency Co. Aref af 1966, Farum, 109.

Randbøldal Friluftsbad, Andelsselskabet, 115.

Randers Gulvservice v/ Knud Rasmussen, 92.

Ravnsnæs, M., & Co., Karlslunde-Karlstrup,

112.

Reersnæs Brugsforening, Bandholm komm., 96.

Reklamebureauet Fugleflugt v/ Olaf Rasmussen, Maribo, 110.

Rexan ved Rexen, Esbjerg, 105.

Rina Kjolesalon v/ Ingrid Jørgensen og Anna Sørensen, Risskov, 101.

Ringkøbing og Omegns Sparekasse, 100.

Rødovre Store Kolde Bord v/ Sv. Aa. Petersen, 91.

S. & L. Møbelindustri I/S v/ P. W. Andersen og Niels Buhl, Glostrup, 97.

S. & L. møbelindustri I/S v/ P. W. Andersen og Niels Buhl, Vallensbæk, 97.

Saaby Brugsforening, 109.

Sandviks Farve- Lak- & Limfarvefabriker, inde­

haver H. Bruhn, Herlev, 104.

Saxkøbing Motor Compagni v/ Roland Piszczek, 105.

Sean-Caravans v/ Inge og Werner Hjorth-Olsen, Søllerød, 99.

Scandinavian Alia v/ Hans Løvenov, 111.

Scan Test, 91.

Seglmærkefabrikken Merkur v/ Hj. Nissen, 95.

Selandia Radio, Frederiksberg, 101.

Sex-O-Rama v/ Ejnar Bisgaard, Århus, 106.

Skandinavisk Trimara v/ Kerstin Erichsen, Vejl­

by-Strib, 114.

Skohuset v/ Carl M. Jensen og H. H. Rødtnes, Ålborg, 99.

Skyum Brugsforening, 102.

Slagelse Andels Svineslagteri, 92.

Sludstrup brugsforening, 110.

Snedkergaarden ved Bent Hansen, Gjellerup komm., 107.

Solbjerg Brugsforening, Høng komm., 92/93.

Sorø Brødfabrik, I/S, Sorø, 111.

Sparekassen Fyn, Odense, 115.

Sparekassen i Nykøbing på Falster, 92.

Spare- og Laanekassen i Aarhus, 105.

Spigot v/ Rye Kristiansen, 95.

Stålstigefabriken Trygg v/ Aage Rosendahl Han­

sen, Ølgod, 105.

Stjernemøllens Brødfabrik v/ E. B. Qvistgaard og Ove Kallenbach, Frederiksberg, 108.

Stubkjær Tømrer og Snedkerforretning, I/S, ved Laurits og Erik Gram, Bording komm., 109.

Studio 66 ved J. Nordskjold, 107.

Støving & Toft I/S, Viby J. komm., 97.

Støving & Toft, K/S, Viby J. komm., 97.

Støvsugerkonsulenten v/ Aage Nielsen, Frede­

riksberg, 108.

Svenstrup Maskinsnedkeri v/ Jakob J. Lund,

112.

Sæby og Omegns Grovvareforening, 115/116.

Sønderjydsk Frisørlager v/ A. Skøtt & Co., Ha­

derslev, 104.

Sønder Tranders og Omegns Brugsforening, 111.

Sørensen, S. E., & Søn, Herning, 93.

Thorbrøgger, H., & Co.'s Eftf., 104.

Thorsen & Saltoft Pedersen, 91.

Thorup Brugsforening, 110.

2 X ved Hugo Elling, Gentofte, 108.

2 X ved O. Helmersen, 93.

2 X ved O. Helmersen, 99.

Toledo Tools v. Kaj H. Nielsen & Gunner S.

Jensen, Frederiksberg, 101.

Top-Fisk I/S ved Rudi Enevoldsen og Jens Pe­

dersen, Esbjerg, 99.

Toppenberg, N. B., & Søn, Ålborg, 93.

Tranfabriken Abdan v/ Jørn Arne Suhr, 106.

Triatex ved J. Christiansen, 108.

Trustrup og omegns brugsforening, 91.

Tugat Oliefyrs Service v/ Kurt Heinrich Nielsen og Tage Sørensen, 100, 116.

Tulip Brand Factory -, Cooperative Meat Packers, Vejle, 112.

Tulip Meat Packers, Vejle, 112/113.

Unger Film, Tårnby, 93.

University Suppliers Denmark v/ J. Winther Poulsen, 116.

Vangede og Omegns Brugsforening, 98.

Vanløse Antik v/ Esther Christensen, 98.

Vanløse Møbelmagasin v/ A. R. Juhl & T.

Lund, 98.

Vejle og Omegns Andels-Svineslagteri, 112/113.

Vestbirk Brugsforening, 96.

Vester Vandet Grovvareforening, 98.

Vestjydsk Plastik Industri v/ R. & A. Linde­

gaard Hansen & Co., Resen, 104.

Vestsjællands Margarinefabrik v/ Kurt Præstrud, 91.

Vest-Trawl I/S v/ Jensen & Pedersen, Hirtshals, 103.

Viborg Byes og Omegns Sparekasse, 105.

Villumsen og Johannesson, 113.

Virum Auto Service ved J. K. Carlsen & P. W.

Kofoed, 112.

Viskum, P., 113.

Vrigsted Brugsforening, 109.

Vulkan ved Laurits Christian Andersen, Ran­

ders, 101.

Vulkan v/ E. Nielsen, Randers, 102.

Væveriet Auni ved Hansen & Kristensen, Ikast, 109.

Westerby, Palle, Rødovre, 95.

Worm, G., & Søn, 99.

Ørum brugsforening, 102.

Østhimmerlands Tømmerhandel ved Helge Jen­

sen, Hadsund, 111.

Østvendsyssel Andelssvineslagteri, Sæby, 115.

(5)

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Aihk-Klinikudstyr ved H. J.

Løvenov er hævet.

Erik Harboe Pedersen, der var ansvar­

lig deltager i firmaet Erik Harboe Pedersen

& Co., er afgået ved døden, og firmaet er hævet.

Firmaet Liftomatic Transportmateriel v/

B. E. Smedberg er hævet.

Mikael Staffeldt af Vedbæk driver han­

del som eneste ansvarlig indehaver af fir­

maet Bjerredahl & Co's Eftf. ved Mikael Staffeldt.

Arne Pouldan Sørensen driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Husets Varmeservice v/ Arne Sørensen.

Prokura er meddelt Tove Sørensen, født Hansen.

Københavns magistrat, den 29 marts 1967.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Einer Duus er hævet.

Firmaet Dansk Armatur Fabrik ved Axel Johansen er hævet.

Frants Dragsted, som var formand for bestyrelsen for firmaet Egmont H. Peter­

sens Fond, er udtrådt af denne, i hvilken Esben Dragsted af Gentofte er indtrådt og valgt til formand.

Københavns magistrat, den 29 marts 1%7.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Kurt Præstrud af Gentofte udøver indu­

stridrift som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Vestsjællands Margarinefabrik vj Kurt Præstrud.

Kurt Præstrud af Gentofte udøver indu­

stridrift som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Margarinefabrikken Vesta v/ Kurt Præstrud.

Firmaet H.B.A. IjS v/ R. Bunck og H.

Henriksen driver handel. Richard Gustav Bunck af Frederiksberg og Holger Erik Henriksen af Gentofte er de ansvarlige del­

tagere.

Firmaet „Colorcopy" Farvefotolaborato­

rium I/S vi reklamefotograferne Jens Lang- kjær, Jørn Freddie og Louis Schnakenburg driver håndværk. Jens Langkjær af Helle­

rup, Jørn Mogens Hirsch Freddie af Helle­

rup og Louis Schnakenburg af Rungsted Kyst er de ansvarlige deltagere og tegner

firmaet i forening, hvorhos de tegner fir­

maet pr. prokura hver for sig.

Københavns magistrat den 29 marts 1967.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Murermestrene Falkenhard og Strand Jensen driver håndværk. Vigill Fal­

kenhard og Bent Strand Jensen er de an­

svarlige deltagere og tegner firmaet i for­

ening.

Firmaet Thorsen & Sal toft Pedersen dri­

ver håndværk. Ole Thorsen og Keld Sal­

toft Pedersen er de ansvarlige deltagere.

Prokura er meddelt Karin Gustavsen og Jonna Asta Pedersen, født Pedersen, hver for sig.

Firmaet Egnoont H. Petersens Fond dri­

ver tillige virksomhed under firmaet Scan Test. Prokura er meddelt Arne Byskov, Fritz Jens Holle og Børge Rasmussen, to i forening.

Københavns magistrat, den 29. marts 1967.

Svend Aage Petersen af Rødovre driver håndværk i Rødovre kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „RØD- (WRE STORE KOLDE BORD v/ .Sv. Aa.

Petersen".

Politimesteren i Hvidovre den 30. marts 1967.

Firmaet „Autogården i Stenløse ved Carl­

sen & Knudsen" driver håndværk i Sten­

løse kommune.

Mekaniker Per Jørgen Carlsen, Nygårds­

vej 2 F, 2. sal, Ballerup, og pladesmed Jørgen Johannes Knudsen, Grønnemarken 4, stuen til højre, Ballerup, er de ansvar­

lige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Frederikssund m. v., den 30. marts 1967.

Trustrup og omegns brugsforening an­

melder, at liniemontør Flemming Kejser Jensen, Trustrup, er udtrådt af bestyrelsen, og i stedet er indvalgt bestyrer Svend Erik Christensen, Elmevej, Trustrup.

Politimesteren i Grenå m. v., den 30.

marts 1967.

Under firma „Halkær Brugsforening", Halkær pr. Nibe, drives handel i Bislev kommune af et selskab med begrænset an­

svar, hvis vedtægter er af 25. april 1929.

(6)

Den i selskabet indskudte kapital er vekslende.

Medlemmerne hæfter solidarisk for sel­

skabets forpligtelser.

Selskabets bestyrelse består af gårdejerne Knud Pinstrup, Skørbæk, Edvard Kristen­

sen, Holmager, Christen Holdt Gregersen, Halkær, Peder Pedersen Kjær, Skørbæk, og Kristen Norre, Linalyst pr. Vegger.

Selskabet tegnes af bestyrelsen.

Meddelelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Nibe m. v., den 30.

marts 1967.

Tørn Ottar Broholt. Otto Georg Berg­

strøm Johansen og Rasmus Peter Ullerlund er meddelt prokura til at tegne firmaet Sparekassen i Nykøbing paa Falster hver for sig i forening med enten tilsynsrådets formand Viktor Oluf Larsen eller direktør Elmo Mehlby Christensen eller kontorchef Jens Børge Hammerich Nielsen eller eks­

peditionssekretær Warren Kiihl.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 30. marts 1967.

Firmaet ,,IKHA Inter-Kontinental Han­

del & Agentur v/ Kirsten Christiansen" af Odense er afmeldt.

Tage Møller Christiansen af Odense dri­

ver handel, håndværk og industri i Odense købstad som eneste asvarlige indehaver af firmaet „IKHA Inter-Kontinental Handel

& Agentur vj Tage M. Christiansen".

Prokura er medelt fru Kirsten Christian­

sen.

Politimesteren i Odense købstad, den 30.

marts 1967.

Fru Anna Hansine Hansen Liljewall, født Fald, af Faxe kommune driver handel i Faxe kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ,,Liljewall ved fru Anna Liljewall". Johannes Nyegaard har prokura.

Politikontoret i Store-Heddinge, den 30.

marts 1967.

Knud Lindy Rasmussen af Randers køb­

stad driver handel i Randers købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet

„Randers Gulvservice v/ Knud Rasmus­

sen".

Politimesteren i Randers, den 30. marts 1%7.

Under firma „Haslund og Omegns Brugs­

forening" drives handel i Haslund-Ølst kommune af et selskab med begrænset an­

svar, hvis vedtægter er af 24. marts 1937.

Den i selskabet indskudte kapital er veks­

lende. Medlemmerne hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser.

Selskabets bestyrelse består af: gårdejer Hans Christian Vinter Andersen, Haslund pr. Randers (formand), gårdejer Elius Kri­

stian Albek, Tebbestrup pr. Randers, gård­

ejer Søren Ødum Sørensen, Haslund pr.

Randers, gårdejer Harald Magnus Poulsen Lund, Hasilund pr. Randers, og gårdejer Jørgen Christensen Madsen, Haslundkær pr. Randers.

Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening.

Prokura er meddelt uddeler Kristen Han­

sen Sigsgaard, Haslund pr. Randers.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Randers, den 30. marts 1967.

Under firma „Mejlby og Omegns Brugs­

forening" drives handel i Harridslev-Albæk kommune af et selskab med begrænset an­

svar, hvis vedtægter er af 10. april 1919.

Den i selskabet indskudte kapital er veks­

lende. Medlemmerne hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser.

Selskabets bestyrelse består af: Ejner Madsen (formand), Anton Marius Hvam, Karsten Dahl, Bent Kragh Thomsen og Ove Rikart Fisker Laursen, alle Mejlby pr.

Spentrup.

Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening.

Prokura er meddelt formanden i for­

ening med uddeler Ove Jensen, Mejlby pr.

Spentrup.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Randers, den 30. marts 1967.

Bestyrelsen for Slagelse Andels Svine­

slagteri, Slagelse, anmelder, at gdr. Sigfred Frandsen, Gudum, er udtrådt af bestyrelsen og i stedet er indtrådt gdr. Henrik Larsen, Gudum.

Politimesteren i Slagelse købstad m. v., den 30. marts 1967.

Under firmaet Solbjerg Brugsforening dri­

ves handel i Høng kommune af et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 1928, (udateret). Der er intet kapitalindskud.

(7)

Medlemmerne hæfter solidarisk og ret til at tegne firmaet har foimanden. Prokura er meddelt Viggo Broch, Solbjerg pr. Slagelse.

Bekendtgørelser skal ske ved ophæng i ud- delingslokalet og ved annoncering i Sjæl­

lands Tidende.

Bestyrelsen består af: Niels Peter Harry Kristiansen, formand, Hans Peter Nielsen, næstformand, Poul Verner Jensen, Jens Hen- rv Jensen, alle af Solbjerg pr. Havrebjerg.

Egon Juul Hansen og Henning Petersen af Solbjerg pr. Høng, og Anders Kristian Kaj Jensen, Solbjerg pr. Slagelse.

Politimesteren i Slagelse købstad m. v., den 31. marts 1967.

Af bestyrelsen for Masnedsund Andels- svineslagteri er udtrådt; gårdejer Jens Peter Hansen, Rødstofte, Mern, og i stedet er ind­

trådt: forpagter Verner Nielsen, Stuby Lan­

get, Vordingborg.

Politimesteren i Vordingborg, Stege m.

V., den 30. marts 1967.

Anna Sofie Toppenberg, født Olsen, ud­

træder af firmaet „N. B. Toppenberg & Søn"

af Ålborg, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Knud Gerner Toppen­

berg.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 31.

marts 1967.

Firmaet „Galenica v. Ole Lester og Tage Enkelund" af Farum kommune har med­

delt fru Gertrud Unna-Lindhard prokura.

Politimesteren i Hillerød, den 31 marts 1967.

Firmaet S. E. Sørensen & Søn, Herning, er hævet.

Politimesteren i Herning købstad m. v., den 31. marts 1967.

Berigtigelse, jfr. statstidende nr. 225 af 27. december 1966, vedrørende firmaet

„Fjerkræavlscentret JYLLAND", Vamdrup.

Selskabet tegnes af formanden, agronom Brynjulf Hansen, Rinkenæs.

Politimesteren i Kolding købstad m. v., den 30. marts 1967.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Under firma „Interessentskabet Nyborg Plast, Fabrikation og handel" udøves in­

dustridrift og handel af et interessentskab.

hvis medlemmer er „Bates Ventil Sække Co. A/S", København, .^Aktieselskabet Sækkeleje-Kompagniet", København og

„Fyens Sækkekompagni, Aktieselskab", Odense. Interessentskabskontrakten er af 25. august 1%6 med senere ændringer af 17. februar 1967 og af 3. marts 1967. In­

teressentskabets bestyrelse består af: Ole Schiorring af Holte, Karsten Rydahl Pe­

dersen af Dragør, Otto Kragh Jespersen af Odense, Henning Ib Jørgensen af Fruens Bøge, Jens Frederik Vilhelm Nissen af Charlottenlund og Ib Fiirst af Gentofte.

Firmaet tegnes af 5 medlemmer af bestyrel­

sen i forening. Prokura er meddelt Egon Helshøj. Den i interessentskabet indskudte kapital udgør 8 millioner kr. For inter­

essentskabets forpligtelser hæfter medlem­

merne én for alle og alle for én.

Bekendtgørelse til medlemmerne sker ik­

ke i offentlige tidender.

Firmaet Nordisk Trykfarve Industri v/

Kurt Aage Petersen er afmeldt af det her­

værende handelsregister, efter at forret- ningskontoret er overfl^tet til Hersteder­

nes kommune.

Københavns magistrat, den 3. april 1967.

Til København handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet T. A. Lehmann junr. er hævet.

TTiorkild Asbjørn Lehmann af Kgs. Lyng­

by driver handel som eneste ansvarlig inde­

haver af firmaet T. A. Lehmann. Prokura er meddelt Wilhelm Heinrich Koll.

Kurt Præstrud af Gentofte udøver indu­

stridrift som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Guld stjerne margarine ved Kurt Præstrud.

Kai Helboe Olsen af Ågerup driver hånd­

værk som eneste ansvarlig indehaver af fir­

maet Giga Sound vi K. Helboe Olsen.

Hugo Helmersen af Kastrup er indtrådt i firmaet 2 X ved O. Helmersen som an­

svarlig og til underskrift berettiget deltager.

Københavns magistrat, den 3, april 1967.

Mogens Otto Unger af Kastrup driver håndværk i Tårnby kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Unger Film".

Politimesteren i Tårnby, den 3. april 1967.

Firmaet .J'oul Jørgensen" IjS, Fåborg, driver håndværk i Fåborg købstad. Poul Villy Jørgensen af Fåborg, Ib Holm Jensen

(8)

af Fåborg og Jan Tormod Pedersen af Få­

borg er de ansvarlige deltagere.

Politimesteren i Fåborg den 3. april 1967.

Under firma ,,Nim Brugsforening" dri­

ves handel i Horsens politikreds af et sel­

skab med solidarisk ansvar, hvis vedtægter er af 27. november 1951. Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens forplig­

telser. Brugsforeningens bestyrelse består af følgende:

Hans Laursen, Nim pr. Horsens.

Jens Laurids Bundgaard Nielsen, Nim pr. Horsens.

Søren Michael Sørensen, Nim pr. Hor­

sens.

Eli Bomholt Justesen, født Hansen, Nim pr. Horsens.

Marie Jørgine Mortensen, født Jørgen­

sen. Nim pr. Horsens.

Bestyrelsen har ret til at tegne firmaet.

Forretningens art er brugsforening.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Horsens købstad m, v., den 31. marts 1967.

Poul Petersen af Strøby kommune driver handel i Køge købstad som eneste ansvar­

lige indehaver af firmaet Charles Flindts 2. efterfølger.

Prokura er meddelt Børge Windahl Pe­

dersen.

Politimesteren i Køge, den 3. april 1967.

,, Almind Brugsforening" anmelder, at uddeler Henrik Boe Haugaard-Nielsen, Almind, er fratrådt og i stedet er antaget uddeler Henning Larsen, Almind.

Den uddeler Henrik Boe Haugaard- Nielsen, Almind, meddelte prokura ophæ­

ves, og ny prokura er meddelt uddeler Henning Larsen, Almind.

Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 31. marts 1967.

Firmaet „Design vj Johs. Studstrup og Jens Jul Studstrup" driver handel i Ålborg købstad.

Johannes Glerup Studstrup og Jens Jul Studstrup, begge af Ålborg, er de ansvar­

lige deltagere.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 31.

marts 1967.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Vald, Pedersen Bogtrykkeri har tilbagekaldt den Mogens Ribov givne pro­

kura og meddelt Arma Hjørdis Ingeborg Bille, født Gøbel prokura.

Firmaet Bechshøft og Co. er hævet.

Københavns magistrat, den 3. april 1967.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelse:

Under firma Oste producenternes Andels- sid g (OPAS) drives handel med osteproduk­

ter af et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 29. januar 1962 og hvis bestyrelse består af Alfred Elias Christen­

sen af Skibby (formand), Henrik Aage Wagner Sørensen af Viig, Otto Konrad Jepsen af Jægerspris, Carl Gunnar Jensen af Ølsted og Jacob Olsen af Torup. Selska­

bet tegnes af bestyrelsens formand. Proku­

ra er meddelt Sofus Poul Nicolaisen af Vedbæk. Bekendtgørelse til medlemmerne sker ikke i offentlige tidender. Kapitalen er vekslende. For selskabets forpligtelser hæf­

ter - foruden den til enhver tid værende for­

mue - selskabets medlemmer pro rata. Dog er hæftelsen for det enkelte medlem be­

grænset til kr. 30.000,00. For lån gælder samme bestemmelser.

Københavns magistrat, den 4. april 1967.

Berigtigelse, jfr. statstidende for den 25.

februar 1967.

Under firma ,,Centra Sjælland I IS, lev­

nedsmidler en gros" drives handel i Herlev kommune af et selskab med begrænset an­

svar, hvis vedtægter er af 30. december 1966. Den i selskabet indskudte kapital ud­

gør 1.200.000 kr. med 300.000 kr, for hver af de ansvarlige deltagere. Medlemmerne hæfter solidarisk for selskabets forplig­

telser.

Selskabets ansvarlige deltagere er „Chri­

stian Hansen, Aktieselskab. Hobro", af Hobro kommune, „J. P. Jensen & Co.

Aalborg A/S, af Ålborg kommune, direk­

tør Per Nellemann af Søllerød kommune og „A/S Paul Wilhjelm, Odense", af Oden­

se kommune.

Bestyrelsen udgøres af Emil Ruge af Ål­

borg (formand for bestyrelsen). Per Nelle­

mann af Søllerød (direktør), Ejnar Trojel- Hansen af Hobro og Richard Mathias Wil­

hjelm af Odense, der tegner firmaet i for­

ening.

Der er meddelt direktør Per Nellemann eneprokura.

(9)

Prokura er meddelt direktør Emil Ruge, direktør Ejnar Trojel-Hansen og direktør Richard Mathias Wilhjelm til at tegne fir­

maet 2 i forening.

Bekendtgørelser til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Gladsaxe, den 4. april 1967.

Fru Martha Hansen er udtrådt af fir­

maet „Ernst Hansen" af Odense, der fort­

sættes uforandret af den hidtidige deltager Poul Ernst Hansen.

Politimesteren i Odense købstad, den 4.

april 1967.

Jørgen Winther af Øster Velling-Hel- strup-Grensten kommune driver handel og håndværk i Øster Velling-Helstrup-Gren- sten kommune som eneste ansvarlige inde­

haver af firmaet „Jørwi v/ Jørgen Win­

ther".

Politimesteren i Randers den 4. april 1967.

Niels Martin Egestad, som var medinde­

haver af firmaet M. Egestad & Søn af Ste­

ge, er afgået ved døden.

Firmaet, der driver håndværk, fortsæt­

ter uforandret af den hidtidige deltager Peder Egestad, som eneste og til under­

skrift berettiget deltager.

Politimesteren i Vordingborg-Stege m. v., den 3. marts 1967.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet ,,Befran" v. Jette Francker &

Bertrand Bech driver handel. Jette Fran­

cker, født Johansson, af Gladsaxe og Pre­

ben Bertrand Valdemar Bech af Farum er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Firmaet Danguld IjS v/ Bent Staalgaard og Doris Maagefelt driver handel. Bent Staalgaard af Lyngby-Tårbæk og Frida Do­

ris Møller Maagefelt, født Steffensen, af Gentofte, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Svend Aage Østerby driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Ma­

gasin Øst v/ S. Østerby.

Firmaet Einar Hoffmann & Co. har meddelt Johannes Spodsberg prokura.

Københavns magistrat, den 4. april 1967.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet „Alekto" Smedie og Maskin­

fabrik ved A. Jensen har tilbagekaldt den Gudrun Kirstine Jensen, født Jørgensen, givne prokura og meddelt Peter Blirup Jensen prokura.

Hjalmar Marinus Nissen, som var eneste ansvarlig indehaver af firmaet Seglmærke-

fabrikken Merkur vj Hj. Nissen, er afgået ved døden, og firmaet er afmeldt af han­

delsregistret.

Ole Rye Kristiansen driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Spigot

vi Rye Kristiansen.

Københavns magistrat, den 4. april 1967.

Firmaet „Palle W ester by" af Rødovre kommune har tilbagekaldt den Erik Finn Hansen givne prokura.

Politimesteren i Hvidovre, den 4. april 1%7.

Af ti'synsrådet for „Bjerregrav-Ålum- Tåniim Sognes Sparekasse" er udtrådt Carl førgensen, Tånum pr. Randers, Thomas Andersen, Tånum pr. Randers, og Kristian Bæk, Svinding pr. Randers.

r stedet er indtrådt uddeler Robert Frandsen. Tånum pr. Randers (valgt af handelsministeriet), fhv. gårdejer Anders Andersen, Tånum pr. Randers og gårdejer Martin Christensen, Svinding pr. Randers.

Politimesteren i Randers, den 4. april 1967.

Nie's Alfred Hansen og Peter Christian Laurits Hansen, der var ansvarlige delta­

gere i firmaet „Gartneriet Engvang v.

Brdr. Hansen" af Roskilde købstad, er af­

gået ved døden, og firmaet er hævet.

Politimesteren i Roskilde, den 4. april 1967.

Firmaet „Corona Film vi Andreassen og Jul Jensen" driver håndværk i Jersie- Kr. Skensved kommune.

Ib Andreassen af Jersie Strand og Leif Tul Jensen af Hvidovre er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Roskilde, den 4. april 1967.

Frank Herluf Marx Pedersen af Ålborg driver håndværk i Ålborg købstad som ene-

(10)

ste ansvarlige indehaver af firmaet „Fin­

metal vi Frank Pedersen".

Politimesteren i Ålborg m. v., den 4.

april 1967.

Berigtigelse, jfr. statstidende for 19. de­

cember 1966:

Under firma FYNS KONSUM, hjemme­

hørende i Otterup kommune, driver Fyenske Andelsmiejeriers Osteri og Kondenserings- fabrik (A. m. b. A.) og Fyens Mejeriselskab som andelsselskab, hvis vedtægter er af 15.

november 1965, handel, derunder pakning, salg og distribuering, med parternes pro­

duktion af konsumvarer: mælk, fløde og andre flydende mælkeprodukter, smør en detail og eventuelle andre produkter i Otte­

rup kommune.

Den i selskabet indskudte kapital udgør kr. 500.000. For selskabets forpligtelser hæf­

ter alene den i selskabet indskudte kapital.

Ingen af parterne hæfter for selskabets for­

pligtelser. Selskabets bestyrelse består af de to parters formænd, næstformænd og hver parts direktør:

1) gårdejer Søren Aage Rasmussen, Ølsted pr. Broby.

2) folketingsmand, gårdejer Christian Ras­

mus Christensen, Badstrup pr. Uggers- lev.

3) mejeribestyrer Hans Olav Ellemose Jen­

sen, Søndersø.

4) gårdejer Niels Vinggaard, Ejlskovgård pr Gamby.

5) direktør Christian Peder Nielsen, Kerte­

minde.

6) direktør Arne Willy Wessmann, Årup.

Selskabet tegnes af de to direktører i for­

ening eller af en direktør og den anden parts formand i forening.

Bekendtgørelse til parterne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Bogense m. v,. den 5.

april 1967.

Berigtigelse, jfr. statstidende for nr. 278 af 27. februar 1967:

Under firma „Vestbirk Brugsforening"

drives handel i Horsens politikreds af et sel­

skab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 14. november 1951.

Den i selskabet indskudte kapital er veks­

lende.

Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for foreningens forpligtelser.

Brugsforeningens bestyrelse består af:

Fru Edith Thomsen, Vestbirk, Fru Marie Munk, Vestbirk, Poul Pedersen, Vestbirk, Anton Mikkelsen, Vestbirk,

Knud Rasmus Knudsen, Vestbirk, (for­

mand).

Brugsforeningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Horsens købstad m. v., den 23. februar 1967.

Per Oliver Rasmussen af Holme-Tran­

bjerg kommune driver håndværk i Holme- Tranbjerg kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Aarhus Skolefoto ved F. Rasmussen".

Politimesteren i Odder, den 5. april 1967.

Firmaet „Frederiksbjerg Varehus vj B.

Broholt" er hævet.

Århus politkammer, den 5. april 1967.

Bestyrelsen for Reersnæs Brugsforening, Reersnæs, anmelder, at foreningen driver handel i Bandholm kommune.

Vedtægter er udfærdiget den 16. februar 1930.

Bestyrelsen består af:

Knud Ejner Hansen, Reersnæs-, (fjormand), Tage Vilhelm Jakobsen, Reersnæs, Tom Loui Brix, Reersnæs,

Jens Aage Jensen Holtse, Reersnæs, og Egon Robert Bentsen, Blands.

Ret til at tegne foreningen har forman­

den.

Den i foreningen indskudte kapital an­

drager kr. 49.560. Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser.

Bekendtgørelse til medlemmerne sker ved opslag i butikken og gennem dagspressen.

Politimesteren i Rødby m. v., den 4.

april 1967.

Berigtigelse til anmeldelse i statstidende nr. 274 af 22. februar 1967:

Bestyrelsen for Fejø sogns brugsforening, Fejø, anmelder, at foreningen driver han­

del i Fejø kommune.

Vedtægter er udfærdiget den 16. april 1906.

Bestyrelsen består af:

Gårdejer Gunnar Pilgaard (formand), Andemose, Fejø,

Husmoder Ulla Olsen, Vesterby, Fejø,

(11)

Postbud Karl Ove Petersen, Østerby, Fejø,

Gårdejer Knud Jørgensen, Sletterne, Fejø, og gårdejer Svend Olsen, Fejø.

Ret til at tegne foreningen har uddeler Jens Jørgen Johansen, Fejø.

Den i foreningen indskudte kapital an­

drager 103 kr. Medlemmerne hæfter soli­

darisk for foreningens forpligtelser.

Bekendtgørelse til medlemmerne sker gennem de lokale aviser.

Politimesteren i Rødby m. v., den 4.

april 1967.

„ I I S G a s " af Gentofte anmelder, at provst Niels Jørgen Raid er udtrådt af be­

styrelsen og i stedet er indtrådt expedions- sekretær Tyge Kaare Frederiksen af Frede­

riksberg.

James JJenrik Charles Bechshøft af Bir­

kerød driver handel i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet CH AS. BECHSHØFT.

Politimesteren i Gentofte, den 6. april 1967.

Firmaet „B. & C. Møbelindustri I IS vi P. IV. Andersen og Niels Buhl", Glostrup, er afmeldt og overflyttet til Vallensbæk kommune.

Firma „B, og C. møbelindustri I IS. ved F. W. Andersen og Niels Buhl" udøver in­

dustridrift i Vallensbæk kommune. Povl Willum Andersen af Hvedstrup-Fløng kom­

mune og Niels Rievers Buhl af Gentofte kommune er de ansvarlige deltagere.

Firmaet er overflyttet fra Glostrup kom­

mune.

Firmaet & L. Møbelindustri IIS vi P. W. Andersen og Niels Buhl", Glostrup, er afmeldt og overflyttet til Vallensbæk kommune.

Firma ,JS. og L. møbelindustri IIS. vi P. W. Andersen og Niels Buhl" udøver in­

dustridrift i Vallensbæk kommune. Povl Willum Andersen af Hvedstrup-Fløng kom­

mune og Niels Rievers Buhl af Gentofte er de ansvarlige deltagere.

Firmaet er overflyttet fra Glostrup kom­

mune.

Firmaet „Buhl & Co", Glostrup, er af­

meldt og overflyttet til Vallensbæk kom­

mune.

Under firma Buhl og Co, udøves indu­

stridrift i Vallensbæk kommune af et kom­

manditselskab i hvilket Niels Rievers Buhl af Gentofte er eneste ansvarlige deltager.

Prokura er meddelt Povl Willum An­

dersen.

Firmaet er overflyttet fra Glostrup kom­

mune.

Politimesteren i Glostrup, den 6. april 1967.

Else Pedersen, født Laursen, af Haders­

lev kommune driver handel i Haderslev købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Maskin-Centrum ved Else Pe­

dersen". Prokura er meddelt Poul Erik Pe­

dersen.

Politimesteren i Haderslev, den 6. april 1967.

Det hidtil anmeldte firma Støving &

Toft IIS anmelder, at firmaet fremtidig vil blive drevet som kommanditselskab.

Firmaet Støving & Toft K/S driver han­

del og håndværk i Viby J. kommune.

Kurt Støving og Hans Toft af Århus kommune og af Viby J. kommune er de ansvarlige deltagere og komplementarerne tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Odder, den 6. april 1967.

Carl Sofus Hansen er udtrådt af firmaet H. Hansen og Søn, Sorø, vi malermestre­

ne Carl Sofus Hansen og Asger Larsen, der fortsættes uforandret med malermester Asger Larsen som eneste ansvarlige inde­

haver.

Politimesteren i Ringsted og Sorø, politi­

kontoret Sorø, den 6. april 1967.

Otto Kuno Schmidt af Allinge driver handel i Allinge købstad som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet „Bornholms Distribution ved O. K. Schmidt".

Politimesteren i Rønne politikreds, den 6. april 1%7.

Under firma ,JLaaiJum Brugsforening"

drives handel i Daugbjerg-Mønsted-Smolle- rup kommune af et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 10. april 1919.

Der er i selskabet ikke indskudt kapital.

Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for selskabets forpligtelser.

(12)

Selskabets bestyrelse består af:

Formanden, Peder Nielsen Østergaard, Lånum pr. Stoholm.

Ingomar Dueholm Kristensen, 0. Bør­

sting pr. Stoholm.

Niels Theodor Christiansen, Lånum pr.

Stoholm.

Aksel Kjeldsen Dahl, Smollerup pr. Sto­

holm.

Hans Kristian Vittrup Rosborg, Lånum pr. Stoholm.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af be­

styrelsen i forening.

Prokura er meddelt uddeler Holger Sø­

rensen. Lånum pr. Stoholm.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 6. april 1967.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Papirforsyningen, Otto Larsens eftf. er afmeldt af det herværende handels^

register, efter at forretningskontoret er overflyttet til Herstedernes kommune.

Afdøde Franz Nissens bo, der i henhold til næringslovens § 13 midlertidigt har fort­

sat den af afdøde under firmaet H. A. Han­

sen drevne virksomhed, er trådt tilbage.

Firmaet fortsættes uforandret af den hid­

tidige deltager Hans Lauge Antonius Clau­

sen.

Firmaet Ludvigsen & Hermann har til­

bagekaldt de Poul Emil Madsen og Ella Pedersen givne prokuraer og meddelt Hans Resen Steenstrup prokura.

Københavns magistrat, den 7. april 1967.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Esther Johanne Christensen, født Han­

sen, driver handel som eneste ansvarlig in­

dehaver af firmaet Vanløse Antik v/ Esther Christensen. Prokura er meddelt Leif Half­

dan Christensen.

Firmaet Ingeniør- c6 Handelsfirmaet Al­

bert Nielsen I IS driver handel. Albert Niel­

sen af Frederiksberg og Peer Georg Meth- ling af Hellerup er de ansvarlige deltagere.

Firmaet Vanløse Møbelmagasin vf A. R.

Juhl & T. Lund driver handel. Alexander Robert Juhl og Torkil Lund, sidstnævnte af Rødovre, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening, hvorhos de teg­

ner firmaet pr. prokura hver for sig.

Tonny Bardrum af Frederiksberg udøver speditionsvirksomhed som eneste ansvar­

lig indehaver af firmaet Direkttransport ved Tonny Bardrum.

Mogens Lie af Kastrup driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Mogens Lie, Oskar Larsen's Eftf.

Københavns magistrat, den 6. april 1967.

Vester Vandet Grovvareforening af Øster og Vester Vandet kommune anmel­

der, at gårdejer Kristian Jørgensen og gårdejer Mikkel Skårup, begge af Vester Vandet, er udtrådt af bestyrelsen og i ste­

det er indtrådt gårdejer Henning Vangs­

gård og gårdejer Carl Christian Sønder­

gård, begge af Vester Vandet.

Politimesteren i Thisted købstad m. v., den 6. april 1967.

Berigtigende anmeldelse jfr. statstidende nr. 288 af 10; marts 1967:

Vangede og Omegns Brugsforening af Gentofte anmelder, at Jens Christian Han­

sen er udtrådt af bestyrelsen og i stedet er indtrådt Poul Nielsen af Gentofte. Den Villum Sivertsen meddelte prokura er til­

bagekaldt og i stedet er der meddelt Eigil Frost Jensen prokura til at tegne firmaet i forening med prokuristen, formand Valde­

mar Leviot Oluf Christiansen eller proku­

risten, næstformand Gert Hansen.

Politimesteren i Gentofte, den 7. april 1967.

Firma Feras vj Erling Agathon Jensen &

Svend Carl Hansen af Gladsaxe kommune er hævet.

Svend Carl Hansen af Herlev udøver industridrift og driver handel i Gladsaxe • kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet S. Hansen Svejsemaskiner.

Politimesteren i Gladsaxe, den 7. april 1967.

Firmaet „Macrame vj R. Fischer Peter­

sen", Brøndbyerne, er hævet.

Firmaet Jens Andersen og Sønner v/

Finn Andersen, Herstedemes kommvme, har meddelt Svend Aage Bengtsson pro­

kura.

Politimesteren i Glostrup, den 7. april 1967.

Hans Frederik Friis er udtrådt af firmaet

„Lau og Friis" af Vallensbæk, der fortsæt-

(13)

tes uforandret af den hidtidige deltager Sonny Flemming Lau.

Politimesteren i Glostrup, den 7. april 1967.

Villy Knudsen er udtrådt af firmaet

„Brøndhorcrfirmaer Brødrene Knudsen" af Asminderød-Grønholt kommune. Firmaet fortsættes uforandret af de hidtidige deltage­

re Gunner Knudsen og Kaj Knudsen, der tegner firmaet i forening.

Prokura er meddelt Gunner Knudsen og Kaj Knudsen.

Politimesteren i Helsingør købstad m. v., den 7. april 1967.

Firmaet „Dansk Anti-Cimex ved Harding Svendsen" af Tikøb kommune har tilbage­

kaldt den Sven West givne prokura og meddelt Kirsten Munk Harding Svendsen, f.

Petersen, prokura.

Politimesteren i Helsingør købstad m. v..

den 7. april 1967.

Firmaet c an-Caravans v/ Inge og Wer­

ner Hjorth-Olsen" udøver industridrift i Søllerød kommune.

Inge Herdis Hjorth-Olsen og Werner Hjorth-Olsen, begge af Holte, er de ansvar­

lige deltagere.

Politimesteren i Lyngby, den 7. april 1967.

Brovst Sogns Sparekasse, Brovst, anmel­

der, at den sparekassekasserer Palle Bund­

gård, Brovst, meddelte prokura er tilbage­

kaldt. Prokura er i stedet meddelt spare­

kassekasserer Torben Brask Bentsen, Brovst, der tegner sparekassen i forening med enten en direktør eller et tilsynsrådsmedlem.

Politimesteren i Thisted købstad m. v., den 7. april 1967.

Firmaet „Materialisten" v/ Harry og Arly Jensen driver handel i Vejle købstad. Harry Jensen af Vinding kommune og Arly Jen­

sen af Højen kommune er de ansvarlige del­

tagere.

Politimesteren i Vejle, den 7. april 1967.

Firmaet „Skohuset v/ Carl M. Jensen og H. H. Rødtnes" driver handel i Ålborg køb­

stad.

Carl Marinus Jensen af Hasseris og Hel­

mer Heinrich Rødtnes af Ålborg er de an-

svariige deltagere og tegner firmaet i for­

ening.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 7.

april 1967.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet 2X ved O. Hel mer sen er af­

meldt af det herværende handelsregister, efter at forretningskontoret er overflyttet til Gentofte kommune.

Georg Harry Maximus Worm, der var ansvariig indehaver af firmaet G. Worm &

Søn^ er afgået ved døden. Firmaet fortsæt­

tes uforandret af den hidtidige deltager Børge Edvin Worm.

Firmaet JjS A-Studio v/ F. Aggersbo er afme'dt af handelsregistret.

Firmaet Dansk Ligbrændingsforening har under 19. juni 1966 foretaget ændringer i sine vedtægter, hvilke ændringer er god­

kendt af forsikringsrådet den 13. septem­

ber 1%6.

Københavns magistrat, den 7. april 1967.

Firmaet „Top-Fisk I IS ved Rudi Enevold­

sen og Jens Pedersen" driver handel i Es­

bjerg købstad.

RiiHi Pierri Enevoldsen af Fsbiere n e Jens Michael Pedersen af Guldager, er de ansvarlige deltagere og tegner selskabet i for­

ening.

Politimesteren i Esbjerg, den 10. april 1Q67.

Firmaet DANISH DU ALK A v/ Hans- Werner Pasch af Gentofte er afmeldt som overflyttet til Gladsaxe kommune.

Politimesteren i Gentofte, den 10. april 1967.

I firmaet „Magasin K.K. v/ Kirstine Krogsgaard-Jensen", Kolding, har eneinde­

haveren fået navneforandring til Kirstine Krogsgaard, således at firmaets rette navn herefter er „Magasin K.K. vj Kirstine Krogsgaard".

Politimesteren i Kolding købstad m. v., den 7. april 1%7.

Firmaet „Andersen og Frandsen" af Malt kommune er hævet.

Arne Melvang af Malt kommune driver håndværk i Malt kommune som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet .Arne Mel­

vang".

(14)

Under firma „Brugsforeningen Kongaa- dal" drives handel i Vilslev kommune af et selskab, hvis vedtægter er af 4. februar 1903 med ændring af 27. februar 1967. Der er ikke indskudt kapital i selskabet. Medlem­

merne hæfter solidarisk for selskabets for­

pligtelser. Selskabets bestyrelse består af:

Hans Peder Andersen, Vilslev, formand, Ar­

nold Specht Andersen, Jedsted, næstfor­

mand, Vilhelm Jens Lausten, Vilslev, Karl Pedersen, Hillerup, Simon Hansen Eilrich, Vilslev, Therkel Helle, Jedsted, og Søren Jakobsen, Hillerup. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Prokura er meddelt ud­

deler Alfred Steiner af Vilslev. Meddelelser til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Ribe, den 10. april 1967.

„Ringkøbing og Omegns Sparekasse" an­

melder, at medlem af tilsynsrådet, amtmand Aage Rangel-Nielsen er afgået ved døden, samt at amtmand Arthur Johan Bach, Rin­

dum, er indtrådt i tilsynsrådet.

Politimesteren i Ringkøbing, den 8. april 1967.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Kurt Heinrich Nielsen er udtrådt af fir­

maet Tugat Oliefyrs Service ved Kurt Niel­

sen og Tage Sørensen, og firmaet er af­

meldt af det herværende handelsregister, efter at forretningskontoret er overflyttet til Gladsaxe.

Under firma E. Hatting & Co. drives handel af et kommanditselskab, i hvilket Erik Einar Hatting er eneste ansvarlig del­

tager. Firmaet, der hidtil har været an­

meldt til det af politimesteren på Frede­

riksberg førte handelsregister, har over­

flyttet forretningskontoret her til staden.

Københavns magistrat, den 10. april 1967.

Berigtigelse.

Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats­

tidende nr. 302 for den 30. marts 1967 ved­

rørende firmaet Gutenberghus Reklame­

bureau bekendtgøres, at navnet på den ene af firmaets prokurister rettelig burde have været anført som Jørn Valbo.

Københavns magistrat, den 10. april 1967.

Sofus Emanuel Theodor Nielsen er ud­

trådt af firmaet I / S Dansk Ligkistefabrik vf Emanuel Nielsen og Holger Jensen af

Herlev kommune, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Holger Emil Jen­

sen.

Politimesteren i Gladsaxe, den 11. april 1967.

Knud Gerhardt Christiansen, af Elling kommune, driver handel og håndværk i Strandby, Elling kommune, som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet „Merina Ra­

dio"^ Strandby, ved K. Christiansen.

Politimesteren i Frederikshavn m. v., den 11. april 1967.

Under firma „MINKFOOD v/ H. P.

Østergaard" drives handel i Kolding køb­

stad af et kommanditselskab, i hvilket Ha­

rald Peter Østergaard af Kolding kommune er eneste ansvarlige deltager.

Politimesteren i Kolding købstad m. v., den 11. april 1967.

Bestyrelsen for Middelfart og Omegns Brugsforening anmelder, at

Kristian Anton Rasmussen, GI. Banegårds- vej 14,

Karl Georg Jensen, Nytofte 110, Thora Laursen, 0. Hougvej 21,

Mads Peter Laursen, Nygade 4, alle af Middelfart, samt

Karl Poulsen, Strandvejen 155, Strib, er udtrådt og i stedet er indtrådt

Raymond Hartvig Carlsen, Adlerhusvej 4.

(formand),

Harald Severin Mogensen, Akacie Allé 1, Poul Christian Christensen, Svinget 7, Emil Anker Skovby Larsen, Brovej 212, og fru Bodil Ingrid Jensen, Egevej 25, alle af

Middelfart.

Politimesteren i Middelfart m. v., den 11.

april 1967.

Under firma Korsholm Brugsforening dri­

ves handel i Kettrup-Gøttrup kommune af et selskab med begrænset ansvar, hvis ved­

tægter er af 4. september 1939. Der er ikke indskudt kapital i selskabet. Medlemmerne hæfter alle solidarisk for selskabets forplig­

telser. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, efter at det måtte have vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet.

Selskabets bestyrelse består af: gårdejer Niels Kristian Holm, Korsholm, formand, forpagter Holger Jensen, Kettrup, husmand Søren Peter Jensen, Korsholm, gårdejer I Regner Andersen Kær, Vester Kjeldgårds

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Kurt Skovbo Hansen af Odder kommune driver handel og håndværk i Odder kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Odder Blikkenslagerforretning ved Kurt Skov­..

Margrethe Assals af Frederiksberg driver handel og håndværk i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet. garn v/Designer

Ejvind Henry Larsen af Gladsaxe driver handel i Gladsaxe kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Combi-print vj E. Prokura er meddelt Henny Larsen af

ansvarlig Indehaver af Firmaet Leicester ved E. Poul Carl Lauridsen driver Handel som eneste an- - AB svarlig Indehaver af Firmaet Poul Lauridsen. Firmaet Brodrene

Hans Erik Vejborg af Greve kommune driver handel og udøver industridrift i Greve kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »ERIK VEJBORG«.. Prokura er

Karl Emil Kjærgaard Jørgensen, Horse- yfænget 100, 2610 Rødovre, driver handel,, håndværk og udøver industridrift i Stenløse kommune som eneste ansvarlige indehaver

Bent Christensen af Esbjerg driver handel og udøver industridrift i Esbjerg kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet.. »Scania-Plast ved

ne driver industridrift i Hedehusene, Høje Tåstrup kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Nil- tex v / Hans Kristian Nielsen".. Politimesteren i