Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet

24  Download (0)

Full text

(1)

V %

% æ

Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet

Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i oktober måned

Nr. 10

Anmeldelserne angår følgende firmaer;

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne findes).

Aabyhøj Vulkaniseringsanstalt v/ Marius Kjær Rasmussen og Poul Kjær Rasmussen, Åby­

høj, 189.

Aalborg Transportkompagni v/ Ove B. Peter­

sen og Leif B. Petersen, 191.

Adler, H. L., 189.

All-frost Rødby Frysehus l/S v/ direktør Ernst Henriksen, godsejer Harald Henriksen og grosserer N. F. Schmith, 194.

Ali-Radio v/ H. M. Oxler, 199.

Almind brugsforening, 195.

Aluterm Isolering v/ A. Johnsson, Årby komm., 195.

Amager Finéringscentral. Charly Jensen, 196 Amager Finérings Central v/ Charly Jensen,

Tårnby, 197.

Amager Vejbelægning v/ Martin Hansen, 186.

Amager Vejbelægning, I / S, ved Martin Hansen og Kaj Svendsen, 186.

. Andelskartoffelmelfabriken Djursland, Auning,

185/186. '

J. Laage, eftf., v/ K. A. Ankersen, Randers, 192.

L Andersson & Jensen, Trævarer, 186.

^ C h r i s t e n s e n , Å l b o r g , 1 8 8 . LAnkersen, K. A., gardin en gros, Randers, V Annette Dukketøj I/S ved Drue Gram og

Inger Jørgensen, Lyngby-Tårbæk, 187.

vArcatom, Dansk Svejseindustri v/ Carl Erik Hansen, Rødovre, 184.

Co., Lyngby-Tårbæk, 192.

^ Henning Arvad, Uhe, Ringive komm., 196.

k A y o ved Alfred Reinhard Olsen, 188.

Assing sogns spare- og lånekasse, 183.

Astral, I/S, ved O. Eskildsen & Sønner, Glad­

saxe, 196.

Astral Galvanisk Etablissement v/ O. Eskild­

sen & Sønner, Gladsaxe, 196.

Atterup pibemageri v/ E. Chonovitsch, Sønder Dalby komm., 197.

Autogården v/ Preben Bak, Brabrand, 184.

Autogaarden, Skjern, I/S, v/ Ths. Christensen, Peder Henriksen og Viggo Kirkegaard, 190.

Auto-kliniken v/ J. Schmitto, Birkerød, 198.

Bageriet Møllegaarden ved C. V. Hansen, Svendborg, 200.

Bang & Kronbo, Hasseris, 200.

Bendixen og Olsen, Esbjerg, 192.

Bendt og Hornhaver, Lillerød, 200.

Berg, Christian, Køling og Luftkonditionering, Brøndbyernes komm., 185.

Bjerringbro og Omegns Sparekasse, 197.

Blaa Fabriks Handelsfirma, Den, v' Adam Hartz, Herstedernes komm., 194.

Bohns, H., Eftf., 196.

Borbjerg Sogns Spare- og Laanekasse, 190.

Bord dæk dig v/ Svend Petersen, Århus, 187.

Bording spare- og lånekasse, 198.

Borella og Jeppesen, 188.

Borris-Faster Spare- og Laanekasse, Borris, 190.

Brdr. Eskildsens Maskinsnedkeri, Trævare- og Listefabrik, Åbyhøj, 189.

Brødrene Jensens Efterfølger ved Harald Sloth Møller, Nykøbing M., 183.

Brdr Dahl Pedersen, I/S, Gjellerup komm., 183.

Busk, Peter, 188.

Butik Hanne v/ Hanne Westermann Jensen og Inge Westermann Jensen, 187.

Combi-print v/ E. H. Larsen, Gladsaxe, 196.

Dahl, Aage, & Co., Århus, 198.

(2)

Dallerup Sogns Spare- og Laanekasse, 184/185.

Damigros A.m.b.a. (Danske Detailmejeriers Engroskøb), Herstedvester, 185.

Danho-Modul v/ Peter Kjær, Bøstrup, 200.

Danic Trading Co. v/ C. Christiansen og H.

Krustrup, Brabrand, 192.

Danish Furniture Centre ved K. Bech-Ander­

sen, Søllerød komm., 193.

Dankøb v/ M. Torp, Tikøb, 188.

Dansk Arkitekt Inventar v/ Carlo Henriksen, Karlslunde-Karlstrup komm., 196.

Dansk Grammofonplade Forlag, I/S, v/ An­

ders Dyrup og Karl Emil Knudsen, 199.

Dansk Grammofonpladeforlag v/ Karl Emil Knudsen, 199.

Dansk Industri Ring I/S ved Israelsen, Nielsen og Israelsen, Gjellerup komm., 184.

Dansk Industri Ring I/S ved Israelsen, Nielsen og Israelsen, Herning, 184.

Dansk-Skandinavisk Oxydex I/S v/ E. S. Foss, H. Haxthausen og K. Hjordt, Hørsholm, 191.

Dansk Speedometer Service I/S v/ L. Heri- riksen, J. Olsen, H. Sørensen og H. Wei- kop, Frederiksberg, 195.

Dansk Speedometer Service I/S v. Sørensen &

Henriksen, Frederiksberg, 195.

Danske Væveriers Udsalg, De, ved Bernhardt Bjørnelund, 194.

Danwa Montage v/ Knud Larsen, Hvidovre, 199.

Detail-Mejeriet Brokær v/ Helen Krog og Henrik Krog, Brøndbyernes komm., 194.

Dico Konfektionsfabrik v/ Ejnar V. Pedersen, 188/189.

Dico Konfektionsfabrik v/ Ejnar V. Simper, 189.

Dreyer, C. Th., & Co., 195.

Ducon I/S v/ E. Fischer og J. Bukholt Han­

sen, 196.

Ducon I/S v/ Northon Jensen, Bukholt Han­

sen og E. Fischer, 195.

Effektreklamen H. Schannong, 186.

Ekelund & Larsen, 195.

Engelsk Beklædnings-Magasin ved M. Dinesen, Brande. 190.

Engelsk Beklædnings Magasin v/ Jørgen Kjær- Rasmussen, Brande, 194.

Errindlev Sparekasse, 199.

Eskildsgades Kolonial-Lager Eftf., Kaj Larsen, 194.

Fanø Spare- og Laanekasse, 189.

Fiedler, Frederik, 196.

Fog, Johannes, Trælast og Bygningsartikler, Lyngby-Tårbæk, 195.

Grenaa andelssvineslagteri, 192.

Grimstrup, K., ved Anna Grimstrup og Svend Halgrener, Sønderborg, 193.

Grimstrup. K., indehavere Anna Hansen og Svend Halgren Hansen, Sønderborg, 193.

Grunth & Petersen, Frederiksberg, 192.

Haack, E., & A. Mogensen, 186.

Hellerup Boghandel, v/ Svend Markussen,

Gentofte, 185. , . .

Helsingørs Rammelistefabrik og Maskinsried- keri Udsalg ved Sørensen og Larsen, 193.

Hemmeth, Erik 189.

Herremagasinet Savoy E. Willadsen, 188.

Herreskræderiet Anglo ved W. Dran, 196.

Hillerød Engroslager v. Inger Pedersen, 200.

Hjerting-Huse v/ Ole Toft, Guldager, 192.

Holte & Albrecht, Fredriksberg, 195.

Husets Murer-Entreprenør v/ K. Borregaard, 193.

Igelit-Kompagniet v/ H. C. Jacobsen, 194.

Indbindingscentralen, 196.

Industrial Leasing v/ H. Sølvkjær, 191.

Inka Plastic, v/ Kai Søleen, 199.

Isoleringsforretningen Perfect I/S v/ O. Søren­

sen og Søn, Ballerup-Måløv komm., 191.

Isoleringsforretningen Perfect v/ Jørgen B.

Sørensen, Frederiksberg, 195.

Jancovius, Hans, 196.

Jensen, Anton, & Søn, 199.

Jensen, Ejnar J., Nykøbing F., 186.

Jensen, Jens, 199.

Jensen, Knud, Ure og Optik, Østerbrogade 109, 196.

Jensen, Rydberg, & Søn, Risskov, 189.

Jeppesens, Carl, Trævarefabrik, Tved, 183/184.

Johansen, Erik, og søn ved Erik og Willy Jo­

hansen, Fåborg, 190.

Jørgensen, Aage, Varme og Sanitet, 189.

Kamota v/ K. A. Jensen, Lystrup, 189.

Kampmann Konfektion og Vinymac ved Mo- gens Kampmann, Silkeborg, 190.

Kartoffeleksportudvalget, Danske kartoffel­

avleres og kartoffeleksportørers Fællesorga­

nisation, 199/200.

Kastrup Maskinfabrik v/ Aksel Damgaard, Tårnby, 197.

Kee-Reklame v. Kjeld Jespersen, Frederiks­

berg, 192.

Kiruplast ved K. Fischlein, 198.

Kjærsgaard, Anker, Slagelse, 198. ^ Kloakservice Skæring v/ E. Ejlertsen, Lga,

185.

Knudstrup og Laursen, 187.

Kolonialpakkeriet v/ Henningsen & Vester­

gaard, 188. T- j u

Koncentra ved Carl Johansen, Fredeiiksberg,

184. ^ ,

Krone Tæpper ved Poul Erik Petersen, Kol­

ding, 188.

Kuckelhahn, W., I/S, Bov komm., 192.

Københavns Kaffe Lager v/ Peter Andersen, 193.

Københavns Sportsmagasin ved Jørgen Chri­

stensen, 187.

Køng Sogns og Omegns Sparekasse, 193.

Landbosparekassen, Thisted, 185. Larsen og Nielsen, Betonelementfabrik I/o,

Brøndbyernes komm., 194.

Larsen, Borge, & Søn, Kalundborg 196.

Larsen, Knud, Trælasthandel (forhen Gustav Wackers), Glostrup, 185.

Larsen, Max, 193. . n u v Larsens, Aage, møbelsnedkeri I/S, Brobyværk,

190.

Larsen's, Max, Eftf., 193.

Lehnert & Seidel, L y n g b y-Tårbæk, 193.

(3)

III

Lilleput Børnekonfektion v/ E. Steen Søren­

sen, Nautrup-Sæby-Vile komm., 198.

Limfjords-Kompagniet v/ Tage Priess og Co., Nykøbing Mors, 190.

Listoprint ved Svend og Kaj Sørensen, Silke­

borg, 186.

Longo, Leth & Co., 198.

Lorenzen, Horst, & Co., 196.

Lundforlund og Gerlev Sognes Spare- og Laa- nekasse, 198.

Lykkeberg, P., 199.

Lynges, H., Trikotageforretning, 186.

Lyon Auto Service v/ O. Andersen og H. Jen­

sen, 194.

Læsø Spare- og Lånekasse, Byrum, 193.

Løvhøj, Paul, 193.

Maick Trading v. J. M. Andersen, Frederiks­

berg, 184.

Maskinfabrikken Labofa v/ Johannes Larsen, Skælskør, 200.

Maskinfabrikken H. Nilsson og Co., Rødovre, 187.

Maskinværkstedet Risla ved E. H. Riisberg, Rødovre, 185.

Maskinværkstedet Risla ved E. H. Riisberg og C. H. Landin, Rødovre, 185.

Mathisen & Comp., 183.

Mejeriet Odense, 197.

Meyer, S. N., & Co., 194.

Midtjydsk Autolakereri v/ Niels Mougaard, Asmild-Tapdrup komm., 185.

Midtjydsk Guldsmedie, Viborg, v/ Thorkild Dalsgaard Dyring, Svend Norup og Karl Heinrich Uhde, 193.

Midtjydsk Kunsthandel v/ J. Chr. Jensen, Århus, 196.

Mikkelsen, Frederik & Søn, Skarrild, 188.

Mineralvandsfabrikken Hellekilde ved Gustav Bisgaard, Vejle, 196.

Mor og barn - Thygesen Poulsen I/S, Lyngby- Tårbæk, 200.

Morsø Andels Foderstof- og Gødningsforret- ning, Nykøbing Mors, 183.

Mundfeld og Hedin Blikkenslagermestre, 188.

Myhrmann, Oluf, Sæby, 191.

Myhrmann, Oluf, v/ J. L. Myhrmann, Sæby, 191.

Møller, Sloth, og Søn, Nykøbing Mors, 183.

Møllers, S. L., Bogtrykkeri, Frederiksberg, 184.

Nielsen, Gunnar, I/S, & A. Jørgensen, Frede­

rikshavn, 193.

Nielsen, Johannes, & Falck, 199.

Nielsen, Villy, Skagen, 185.

Nielsen's, Johannes, Eftf., 189.

Nobel, Isabel, 198.

Nordisk Handels Agentur ved C. Knudsen og F. Madsen, Lyngby-Tårbæk, 200.

Nordisk Handels Agentur ved F. Madsen, Lyngby-Tårbæk, 200.

Nordisk Montage v/ Bjarne Schou og Knud Hansen, 187.

Nordjysk Andels-Fjerkræslagteri, Randers, 195.

Nydam, R. H., 188.

Næstved Flodeisfabrik v/ Poul og Otto Olsen, 199.

Næstved Kaffebrænderi v. Henry Jacobsen, 199.

Næstved Kaffebrænderi ved Tove og Sigurd Petersen, 199.

Næstved Mejeri ved Poul og Otto Olsen, 199.

Nørgaard, M. Møller, & Co., Søhus-Lumby komm., 190.

Nørgård, Mads Møller, & Co., Søhus v/ Th.

Rose, 194.

Odden tekniske Service ved Poul Andreasen, 185.

Odense Dekorationsforretning v/ Marius Han­

sen og Søn, 192.

Olesen, Bernhard A., Århus, 186.

Olsen, Hans, og Kaj Hansen, Ringsted, 191.

Optica ved Peter Andersen og Poul Erik An­

dersen, Ålborg, 191.

Optica - Aalborg Kontaktlinse Klinik ved Poul Erik Andersen, 191.

Pedersen, Aksel, Lyngby-Tårbæk, 195.

Pedersen, Knud Marcus, Ålborg, 187.

Perruques d'orla, Copenhagen, v/ O. Helmer- sen, 187.

Petersen, Ingemann, & Brink-Jacobsen, Glo­

strup, 194.

Pettersson, Erik, & Søn I/S, Gladsaxe, 194.

Plast-teknik v/ Helmuth Christiansen, 183.

Plast-teknik I/S v/ Christiansen & Johansson, 183.

Porcelænsmaskinfabriken Interamic ved civil­

ingeniør H. C. Torbøl, Benløse, 187.

Poulsens, D. T., Planteskole og Frøhandel, Roskilde, 198.

Poulsens, D. T., Planteskole og Frøhandel, Rødovre, 187/188.

Pressomatic v. P. Findalen, Rørup komm., 183.

Raadhus Antikvariat ved Hans F. Rasmussen, Frederiksberg, 184.

Rasmussen & Sommer, Gladsaxe, 191.

Rasmusen, J. P., & Sønner, Odense, 187.

Rasmussen, P., og Sønner's Parketgulve, 187.

Rederiet Milan v. N. B. Ferdinandsen, Sø­

borg-Gilleleje komm., 195.

Ree's, Carl, Eftf., 186.

Riis Shipping, 187.

Rio-Ann, nr. 13 v/ Rita og Ane Nielsen, Ål­

borg, 195.

Risskov Tømrer- og Snedkerforretning, Vejlby- Risskov komm., 189.

Rønn & Toft, Guldager, 192.

Sanva Musik, I/S, ved Svend Aage Nielsen og Vittorio Amadei, Esbjerg, 195.

Scan Commerce I/S, v/ L. Berg og H. Ras­

mussen, Gamtofte komm., 196.

Scanda-Hus v/ Kurt Jensen & Co., Ølsemagle komm., 197.

Scanfox v/ R. G. Dissing, 191.

Scanix Corp. v. Kaj Birksted og C. U. M.

Jespersen, 199.

Scantel ved Civ.ing. K. Diemar, 191.

Silkeborg Offset ved Svend og Kaj Sørensen, 186.

Skagen Brugsforening, 191.

Skaw Bådebyggeri v/ J. Gaardbo og I. Han­

sen, Skagen, 187.

Skive Sparekasse, 190.

(4)

Skjern Kølerfabrik og Autokølerservice v/

S. B. Nielsen, 191.

Skælskør og Omegns Svineslagteri, Andelssel­

skab, 197.

Sommer, K., Metalvarefabrik, Gladsaxe, 191.

Sorgenfri Guld og Sølv ved B. Schultz og B.

Laursen, Lyngby-Tårbæk, 187.

Sorø Savværk I/S, Lynge komm., 186.

Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg og omegn, Rude, 192.

Sparekassen for Korsør og Omegn, 195/196.

Sparekassen for Kjøge og omegn, 199.

Sparekassen for Nexø og Omegn, 188.

Spare- og Lånekassen for Bogense og omegn, 189.

Spare- og Laanekassen for Haderslev og Omegn, 184.

Staalco ved Nielsen & Israelsen, Gjellerup komm., 184.

Staalco ved Tage Nielsen & P. M. Israelsen, Herning, 184.

Stofhylden ved E. Pundik, 183.

Studsgaver v/ Lizzie Holde og Hanna Søren­

sen, Århus, 197.

Svendborg Trævarefabrik ved Jeppesen & Søn­

ner, 183 .

Søborg Antik v/ E. Gunnarsson, Gladsaxe, 186.

Søndergaard, Johs., Silkeborg, 192.

Teknisk Tegnekontor ved Børge Hansen, Lyngby-Tårbæk, 192.

Thisted Musikhus ved Einar Christensen, 186.

Thisted Musikhus v/ Hans Rud. Christensen, 186.

Thomsen, Fredegod, og Søn, Esbjerg, 183.

Thrige, Thomas B., Odense, 197.

Tiki Modeller v/ Erik Rosenberg Eriksen, År­

hus, 199.

Timmermanns Æskefabrik, Herning, 195.

Tofts, Jacob, Eftf. ved Christiansen og Niel­

sen, Løgstør, 199.

Torslev Sogns Sparekasse, 198.

Trådvarefabriken Dawico v. A. Sørensen, 191.

Trekanten, Søhus v/ Th. Rose, Lumby komm., 194.

Tømrernes Andelsselskab m. b. A., Ålborg, 185.

Ulfborg Konfektionsfabrik ved Sv. H. Chri­

stensen, 190.

Uson Plast Co., The, v/ Hviid-Nielsen I/S, Herlev, 194.

V.W.-forhandler J. Mollerup Klavsen, Struer, 189.

Vandex International v/ R. E. Pickering, Risskov, 184.

Vanløse Assuranceagentur ved Carl Chr.

Utzon V . Qualen, 194.

Vejen Træindustri v/ Harald Eich, Vejen, 188.

Vejle Dampvaskeri ved F. C. Jensen & Søn,

190. _

Vekas, andelsselskab med begrænset ansvar.

Vejle, 183.

Viborg øst, Tapdrup pr. Viborg, 188.

Viktualieforretningen Ikast ved Pedersen &

Nissen, Ikast, 183.

Vinymac og Kem Plastic's ved M. Brock Pe­

dersen, 191.

Vipomatic Oliefyr v. H. Sauer, 187.

Weiss, Alfred, & Søn I/S, Gentofte, 192.

Welino v/ Erik Rosenberg Eriksen, Århus, 199.

Willadsen, Erik, 188.

X-cel ved Hans V. Christensen, 188.

Østjydsk Kaffekompagni: Indehavere P. J.

Clausen & Johannes Clausen, Århus, 200.

(5)

183 Firmaet Viktualieforretningen Ikast ved Pedersen & Nissen driver håndværk i Ikast kommune. Dagmar Frederikke Pedersen og Helga Kristine Nissen, begge af Ikast, er de ansvarlige deltagere og tegner fir­

maet hver for sig.

Politimesteren i Herning købstad m. v., den 29. september 1965.

Firmaet l / S B r d r . D a h l P e d e r s e n udøver industridrift i Gjellerup kommune. Evald Dahl Pedersen, Aksel Dahl Pedersen og Harald Dahl Pedersen, alle af Hammerum, er de ansvarlige deltagere. Firmaet tegnes af Evald Dahl Pedersen i forbindelse med en af de øvrige deltagere.

Politimesteren i Herning købstad m. v., den 29. september 1965.

Bestyrelsen for Assing sogns spare- og lånekasse anmelder, at Axel Valdemar Knudsen og Jens Fonnesbæk, begge af As­

sing, er udtrådt af tilsynsrådet og i deres sted er indvalgt Anton Kristensen og Mag­

nus Mortensen, begge af Assing.

Politimesteren i Herning købstad m. v., den 29. september 1965.

Preben Christiansen Findalen af Rørup kommune driver handel i Rørup kommu­

ne som eneste ansvarlige indehaver af fir­

maet „Pressomatic v. P. Findalen".

Politimesteren i Middelfart, den 28. sep­

tember 1965.

Berigtigende anmeldelse, jfr. statstidende nr. 281 for 1. marts 1965;

Firmaet „Vekas, andelsselskab med be­

gramset ansvar" af Vejle kommune driver smedevirksomhed i Vejle købstad. Vedtæg­

terne er af 25. november 1964. Firmaet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i for­

ening. Bestyrelsen består af Valdemar An­

dersen, Villy Christiansen, Poul Veilgaard Jørgensen, Egon Ildved og Gunnar Svens­

son, alle af Vejle. Valdemar Andersen er bestyrelsens formand. Der er meddelt sel­

skabets forretningsfører Hans Nielsen Hansen prokura til at tegne selskabet i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. An­

delskapitalen er på 67.000 kr. Andelsha- verne hæfter ikke ud over deres andeles pålydende. Bekendtgørelser til medlem­

merne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Vejle m. v., den 28.

september 1965.

' Til Københavns handelsregister er mod-

\ taget følgende anmeldelser:

Vita Poulsen, født Nielsen, er udtrådt af firmaet Mathisen & Comp., der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Anna Marie Mathisen, født Frederiksen. Firmaet har tilbagekaldt den Ove Poul Poulsen givne prokura.

Firmaet „Stofhylden" ved E. Pundik er hævet.

Firmaet Plast-teknik I/S v/ Christiansen

& Johansson er hævet.

Helmuth Christiansen af Tårnby udøver industridrift som eneste ansvarlig indeha­

ver af firmaet Plast-teknik v / Helmuth Christiansen.

Københavns magistrat, den 29. septem­

ber 1965.

Christian Fredegod Thomsen er udtrådt af firmaet „Fredegod Thomsen og Søn" af Esbjerg, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Henning Thomsen.

Politimesteren, Esbjerg, den 29. septem­

ber 1965.

Firmaet „Brødrene Jensens Efterfølger ved Harald Sloth Møller, Nykøbing M", er hævet.

Politimesteren i Nykøbing Mors, den 29.

september 1965.

Firmaet Morsø Andels Foderstof- og Gødningsforretning, Nykøbing Mors, an­

melder, at gårdejer Kristen Østergaard Ole­

sen, Erslev, er udtrådt af, og gårdejer Rei­

ner Jacobsen, Solbjerg, indtrådt i bestyrel­

sen.

Politimesteren i Nykøbing Mors, den 29.

september 1965.

Firmaet „Sloth Møller og Søn" driver handel i Nykøbing Mors kommune.

Harald Sloth Møller og Aage Sloth Møller, begge Nykøbing Mors, er de an­

svarlige deltagere.

Politimesteren i Nykøbing Mors, den 29.

september 1965.

Firma „Svendborg Trævarefabrik ved Jeppesen & Sønner", Svendborg, er hævet.

Lars Jeppesen, som var eneste indehaver af det hidtil uanmeldte firma ,,Carl Jeppe­

sens Trævarefabrik" af Tved sogn, er af­

gået ved døden. Firmaet, der driver indu­

stri, fortsættes uforandret af afdødes enke.

(6)

Inge Bodil Jeppesen, Tved pr. Svendborg.

Prokura er meddelt Peer Sander Daniel­

sen, Kirkeby.

Politimesteren i Svendborg m. v., den 29.

september 1965.

Firmaet Dansk Industri Ring IjS ved Israelsen, Nielsen og Israelsen, Herning, er hævet.

Politimesteren i Herning købstad m. v., den 29. september 1965.

Firmaet Dansk Industri Ring I/S ved Israelsen, Nielsen og Israelsen udøver in­

dustridrift i Gjellerup kommune. Tage Marius Nielsen, Poul Martin Israelsen og Mads Johannes Israelsen, alle af Herning, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Prokura er medelt Kaj Ørhøj, Herning.

Politimesteren i Herning købstad m. v., den 29. september 1965.

Firmaet Staalco ved Tage Nielsen &

P. M. Israelsen, Herning, er hævet.

Politimesteren i Herning købstad m. v., den 29. september 1965.

Firmaet Staalco ved Nielsen & Israelsen udøver industridrift i Gjellerup kommune.

Tage Marius Nielsen og Poul Martin Is­

raelsen, begge af Herning, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Prokura er meddelt Kaj Ørhøj, Herning.

Politimesteren i Herning købstad m. v., den 29. september 1965.

Firmaet ,,Raadhus Antikvariat ved Hans F. Rasmussen" er hævet.

Firmaet ,,S. L. Møllers Bogtrykkeri" er hævet, idet det skal omdannes til aktie­

selskab.

Jørgen Melchior Andersen af Frederiks­

berg kommune driver handel sammesteds som eneste ansvarlige indehaver af firma­

et: , M A I C K T R A D I N G v. J. M . Ander­

sen".

Carl Rudolph Georg Johansen af Fre­

deriksberg kommune driver handel og ud­

øver industridrift sammesteds som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Koncen- Ira ved Carl Johansen".

Politimesteren i Frederiksberg birk, den 30. september 1965.

Carl Erik Hansen af København udøver industridrift og håndværk i Rødovre kom­

mune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Arcatom, Dansk Svejseindustri v / Carl Erik Hansen".

Politimesteren i Hvidovre, den 30. sep­

tember 1965.

Ritha Edva Pickering af Vejlby-Risskov kommune driver handel i Risskov, Vejlby- Risskov kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet: „VANDEX INTER­

N A T I O N A L v j R . E. Pickering".

Prokura er meddelt Erik Oppenhejm.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 30. september 1965.

Preben Aage Lorentzen Bak af Bra­

brand-Årslev kommune driver handel i Brabrand, Brabrand-Årslev kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet;

A U T O G A R D E N v / Preben Bak.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 30. september 1965.

Af tilsynsrådet for „Spare- og Laane- kassen for Haverslev og Omegn" er ud­

trådt: Niels Marinus Høgh, Jacob Jacob­

sen, Niels Andersen, Peter Christiansen og Anker Kristensen. I stedet er indtrådt:

Jens Peter Jacobsen, Jens Korsbæk Niel­

sen, Jens Justesen, Jens Munkholm, alle af Haverslev, og Poul Studsgaard af Vest­

by. Af direktionen er udtrådt Jens Kors­

bæk Nielsen og Niels Nielsen Tråds. I stedet er indtrådt Oluf Pedersen og Gun­

nar Borup, begge af Haverslev.

Sparekassen tegnes af 2 medlemmer af direktionen i forening eller 1 medlem af direktionen i forening med 1 medlem af tilsynsrådet.

For sparekassens forpligtelser hæfter 66 garanter for ialt 12.040 kr. og 6 garanter for ialt 1.160 kr. og iøvrigt solidarisk med et beløb, der med tillæg af den indbetalte garantikapital til enhver tid ialt andrager 10 pet. af sparekassens samlede forpligtel­

ser, dog ikke over 200 kr. for hver garant.

Politimesteren i Hobro m. v., den 29.

september 1965.

Dallerup Sogns Spare- og Laanekasse anmelder, at Niels Jensen, Toustrup, Kri­

sten Ørbæk Sørensen, Sorring, og Thomas Nielsen Kusk, Toustrup, er udtrådt af til­

synsrådet og at forretningsfører Søren An- kjær Poulsen, Sorring, er fratrådt som for­

retningsfører. Endvidere anmeldes, at

(7)

185 gårdejer Peter Vendelboe Laursen, Tou- strup, og murer Johannes Poulsen, Sorring, er indtrådt i tilsynsrådet med centralbesty­

rer Jens Vinther Jensen, Sorring, som for­

mand, samt at murer Johannes Poulsen, Sorring, er tiltrådt som forretningsfører.

Gårdejer Niels Jensen, Toustrup Overgaard, er valgt af handelsministeriet til medlem af tilsynsrådet.

Politimesteren i Silkeborg m. v., den 30.

september 1965.

„Landbosparekassen Thisted" anmelder, at gårdejer Peder Jensen Madsen, Jegindø, er udtrådt af tilsynsrådet og i stedet er indtrådt gårdejer Richardt Bjerregaard, Je­

gindø.

Der er meddelt direktør Svend Fanø, bogholder Ella Kjær og fuldmægtig Jens Jørgen Pedersen bemyndigelse til pr. pro­

kura at tegne sparekassen to i forening eller hver for sig i forening med enten kasserer, frk. Anne Elise Andersen eller assistent Oluf Bjørnstrup eller sekretær, fru Ulla Østergaard-Petersen.

Politimesteren i Thisted, den 30. sep­

tember 1965.

Firmaet „Tømrernes Andelsselskab m . b.

af Ålborg anmelder, at bestyrelsen nu består af: Marius Elias Pedersen, formand, Anton Christian Jacobsen, Erik Wolder Kristiansen, Christian Mose Hansen, alle af Ålborg, og Casper Hjortshøj Steffensen af Gug.

Prokura er meddelt forretningsfører Niels Willy Jensen af Ålborg.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 1.

oktober 1965.

Niels Arnold Kuhr Mougaard af Viborg kommune driver håndværk i Asmild-Tap- drup kommune som eneste ansvarlige in­

dehaver af firmaet „Midtjydsk Autolake­

reri V/ Niels Mougaard".

Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 30. september 1965.

Svend Markussen af Frederiksberg dri­

ver handel i Gentofte kommune som ene­

ste ansvarlige indehaver af firmaet „Helle­

rup Boghandel", v/ Svend Markussen. Pro­

kura er meddelt Tove Adele Henriette Markussen.

Politimesteren i Gentofte, den 1. okto­

ber 1965.

Firmaet „Odden tekniske Service ved Poul Andreasen" er hævet.

Politimesteren i Holbæk m. v., den 30.

september 1965.

Edith Ejlertsen af Hjortshøj-Egå kommu­

ne driver håndværk i Egå, Hjortshøj-Egå kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet: „Kloakservice Skæring v i E. Ej­

lertsen".

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 30. september 1965.

Firmaet „Damigros A.m.b.a. (Danske Detailmejeriers Engroskøb)" af Herstedve­

ster er afmeldt og overflyttet til Rødovre.

Firmaet „Knud Larsen Trælasthandel (forhen Gustav Wackers)" af Glostrup har meddelt Bent Henning Larsen og Verner Nielsen prokura hver for sig.

Christian Berg af Greve-Kildebrøndei kommune driver handel i Brøndbyernes kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Christian Berg, Køling og Luft­

konditionering".

Politimesteren i Glostrup, den 2. oktober 1965.

Firmaet „Maskinværkstedet Risla ved E.

H. Riisberg og C. H. Landin" af Rødovre kommune er hævet.

Politimesteren i Hvidovre, den 30. sep­

tember 1965.

Egon Højriis Riisberg af Rødovre kom­

mune driver håndværk i Rødovre kommu­

ne som eneste ansvarlige indehaver af fir­

maet „Maskinværkstedet Risla ved E. H.

Riisberg".

Politimesteren i Hvidovre, den 30. sep­

tember 1965.

Christian Lehd af Skagen er indtrådt i firma „Villy Nielsen" af Skagen som an­

svarlig og til underskrift berettiget deltager.

Politimesteren i Frederikshavn og Skagen m. V., den 2. oktober 1965.

Andelskartoffelmelfabriken „Djursland"

af Auning anmelder, at gårdejer Anders Therkildsen Rasmussen, Nimtofte og gård­

ejer Jens Peder Justesen, Mastrup pr. Ørum Djurs er udtrådt af bestyrelsen.

I stedet er indtrådt proprietær Tage Hove- Nielsen, „Ny Ryomgård", Ryomgård, og

(8)

gårdejer Svend Johannes Kristensen, „Em- melevgård", Voldby Djurs.

Som næstformand er valgt godsejer Jens Balling, Hevringholm Hovedgård, Vivild.

Gårdejer Anton Simonsen, Drammelstrup og godsejer Jens Balling, Hevringholm Ho­

vedgård tegner selskabet i forening eller hver for sig sammen med eet af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Der er den 19. juni 1964 vedtaget æn­

dring af vedtægterne.

Politimesteren i Randers, den 1. oktober 1965.

„Firmaet Sorø Savværk 11 S" driver indu­

stri i Lynge kommune pr. Sorø. Henning Poulsen af Frederiksberg pr. Sorø, og Bent Elvang-Gøransson af Glumsø er de an­

svarlige deltagere.

Politikontoret Sorø, den 30. september 1965.

Firmaet „Thisted Musikhus ved Einar Christensen", Thisted, er hævet.

Politimesteren i Thisted købstad m. v., den 2. oktober 1965.

Flemming Hårde Olesen af Århus er ud­

trådt af firmaet „Bernhard A . Olesen og sønner".

Firmaet fortsættes uforandret af de hid­

tidige deltagere Kaj Børge Hårde Olesen og Geert Kaj Olesen, begge af Århus.

Kaj Børge Hårde Olesen tegner firmaet alene.

Århus Politikammer, den 2. oktober 1965.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet 7/5 Amager Vejbelægning ved Martin Hansen og Kaj Svendsen er hævet.

Martin Hansen driver håndværk som ene­

ste ansvarlig indehaver af firmaet Amager Vejbelægning v / Martin Hansen.

Firmaet Andersson & Jensen, Trævarer, driver håndværk. John Andersson og Kjeld Schmidt Jensen er de ansvarlige deltagere.

Københavns magistrat, den 4. oktober 1965.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet E. Haack & A . Mogensen er hæ­

vet.

Firmaet „Effektreklamen" H . Schannong er hævet.

Københavns magistrat, den 4. oktober 1965.

Berigtigelse

Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats­

tidende nr. 185 for den 5. november 1964 vedrørende firmaet Carl Ree's Eftf. be­

kendtgøres, at Carl Alfred Oluf Olsen er indtrådt i firmaet som ansvarlig og til un­

derskrift berettiget deltager, hvorved den ham givne prokura er bortfaldet.

Københavns magistrat, den 4. oktober 1965.

Hans Rudolf Christensen af Thisted køb­

stad driver handel i Thisted kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Thi­

sted Musikhus v i Hans Rud. Christensen".

Prokura er meddelt Inger Groth Christen­

sen og Jens Ninn Didriksen hver for sig.

Politimesteren i Thisted købstad m. v., den 4. oktober 1965.

Ellen Gunnarsson af København driver handel i Gladsaxe kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Søborg An­

tik v/ E. Gunnarsson.

Politimesteren i Gladsaxe, den 5. okto­

ber 1965.

Ejnar Jørgen Jensen af Nykøbing F.

kommune udøver industridrift i Nykøbing F. købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Ejnar J. Jensen. Prokura er meddelt Palle Due Jensen.

Politimesteren i Nykøbing F., den 5. ok­

tober 1965.

Firmaet „Silkeborg Offset ved Svend og Kaj Sørensen" driver håndværk i Silke­

borg. Svend Hans Sørensen af Silkeborg og Kaj Otto Sørensen af Linå er de an­

svarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Firmaet ,,Listoprint ved Svend og Kaj Sørensen" driver håndværk i Silkeborg.

Svend Hans Sørensen af Silkeborg og Kaj Otto Sørensen af Linå er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Silkeborg m. v., den 5.

oktober 1965.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet H. Lynges Trikotageforretning er hævet.

(9)

1 87 Orla Peter Helmersen driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Perruqiies d'orla, Copenhagen, v j O . Hel­

mersen.

Københavns magistrat, den 5. oktober 1965.

Firmaet ,,Skaw Bådebyggeri v i J. Gaard- bo og I. Hansen" driver håndværk i Skagen købstad.

Jørgen Gaardbo og Ingolf Ernst Hansen, begge af Skagen, er de ansvarlige deltagere.

Politimesteren i Frederikshavn og Ska­

gen m. v., den 6. oktober 1965.

Firmaet „Sorgenfri Guld og Sølv ved B.

Schultz og B. Laursen" driver handel i Lyngby-Tårbæk kommune.

Eva Birgit Schultz og Ruth Bodil Laur­

sen, begge af København, er de ansvarlige deltagere.

Firmaet „Annette Dukketøj I IS ved Drue Gram og Inger Jørgensen" af Lyngby-Tår­

bæk er hævet.

Politimesteren i Lyngby, den 6. oktober 1965.

Firmaet J. P. Rasmussen & Sønner af Odense anmelder, at Peter Julius Rasmus­

sen er afgået ved døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige medindehaver Karl Emil Rasmussen.

Politimesteren i Odense købstad, den 6.

oktober 1965.

Firmaet porcelænsmaskinfabriken „In- teramic" ved civilingeniør H. C. Torbøl, af Benløse anmelder, at der er meddelt proku­

ra til fru Ola Torbøl.

Politimesteren i Ringsted m. v.., den 5.

oktober 1965.

Knud Gunnar Marcus Pedersen af Ålborg driver håndværk i Ålborg købstad som ene­

ste ansvarlige indehaver af firmaet „Knud Marcus Pedersen".

Prokura er meddelt Carl Peter Lund af Ålborg.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 6. ok­

tober 1965.

Svend Kaj Viggo Petersen af Skander­

borg driver håndværk i Århus købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Bord dæk dig v i Svend Petersen".

Århus Politikammer, den 6. oktober 1965. I

j Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelse:

Af firmaet P. Rasmussen og Sønners Parketgulve er en kommanditist udtrådt.

En kommanditist er derhos afgået ved dø­

den.

Københavns magistrat, den 6. oktober 1965.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Helge Sauer driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Vipomatic Oliefyr v . H. Sauer.

Firmaet Knudstrup og Laursen driver håndværk. Ole Knudstrup og Palle Richard Laursen er de ansvarlige deltagere og teg­

ner firmaet i forening.

Jørgen Christensen driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Kø­

benhavns Sportsmagasin ved Jørgen Chri­

stensen.

Rudolf Fridtjof Riis af Gentofte driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Riis Shipping. Prokura er meddelt Jørgen Valentiner Riis.

Firmaet Butik Hanne v i Hanne Wester­

mann Jensen og Inge Westermann Jensen driver håndværk. Hanne Aase Westermann Jensen og Inge Birthe Westermann Jensen er de ansvarlige deltagere.

Firmaet Nordisk Montage v i Bjarne Schou og Knud Hansen driver håndværk. Bjarne Riis Schou og Knud Hansen er de ansvar­

lige deltagere.

Københavns magistrat, den 7. oktober 1965.

Firmaet „Maskinfabrikken H. Nilsson og Co." af Rødovre kommune er hævet.

Politimesteren i Hvidovre, den 6. ok­

tober 1965.

Poul André Poulsen, som var eneste ansvarlige indehaver af firmaet „D. T . Poulsens Planteskole og Frøhandel" af Rødovre kommune er afgået ved døden.

Firmaet, der driver handel, fortsættes ufor­

andret af afdødes enke, Else Poulsen, født

(10)

Hansen, Camilla Nielsens Vej 1, F, som eneste ansvarlige indehaver.

Prokura har uforandret Dines Poulsen.

Politimesteren i Hvidovre, den 6. ok­

tober 1965.

Under firma „Viborg øst", Tapdrup pr.

Viborg, drives handel i Asmild-Tapdrup kommune af et selskab med begrænset an­

svar, hvis vedtægter er af 14. februar 1964.

Den i selskabet indskudte kapital er veks­

lende. Medlemmerne hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser. Bestyrelsen består af Harald Villumsen, Batum pr. Viborg, Niels Jensen, Tapdrup pr. Viborg, Mi­

chael Pedersen, Vammen pr. Viborg, Gun­

nar Dalsgaard Møller. Vammen pr. Vi­

borg, Harry Immanuel Jespersen, Vejrum pr. Vejrumbro, Julius Krogh, Loldrup pr.

Viborg, Martin Theodor Hansen, Højtofte­

vej 14, Viborg, Peter Bach Sørensen, Rød­

ding pr. Viborg, Karl Johannes Balling, Tapdrup pr. Viborg, Søren Rasmus Niel­

sen Kallestrup, Asmils pr. Viborg, Chri­

stian Karl Pedersen, Skovbakkevej, Vi­

borg, og Hovard Nielsen, Almind pr. Vi­

borg.

Firmaet tegnes af bestyrelsen i forening.

Prokura er meddelt uddeler Knud Henry Madsen, Tapdrup pr. Viborg. Bekendt­

gørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 7. oktober 1965.

,.Sparekassen for Nexø og Omegn" an­

melder som forandring i kassens hidtidige firmaanmeldelse, at det af handelsministe­

ren udnævnte medlem, fhv. sygekassekasse­

rer Aage Bærild Andersen, Nexø, er ud­

trådt af tilsynsrådet, og i hans sted har ministeren udnævnt borgmester Hans An­

dreas Pihl, Nexø.

Politimesteren i Rønne politikreds, den 7. oktober 1965.

Firmaet „Ankerhus ved S. P. Christen­

sen" af Ålborg er hævet.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 8.

oktober 1965.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Mimdfeld og Hedin Blikkensla­

germestre driver håndværk. Karl Emil Mundfeld og Kaj Hedin er de ansvarlige deltagere.

Firmaet R . H. Nydam er hævet.

Firmaet Kolonial pakkeriet v j Henningsen

& Vestergaard er hævet.

Firmaet Peter Busk er hævet.

Københavns magistrat, den 9. oktober 1965.

Berigtigende anmeldelse, jfr. statstidende nr. 78 for 3. juli 1964.

Frederik Mikkelsen, Skarrild, der var medindehaver af det hidtil uanmeldte firma Frederik Mikkelsen & Søn, Skarrild, er af­

gået ved døden den 21. december 1963.

Frederik Mikkelsen og Niels Henrik Mik­

kelsen var ansvarlige indehavere af firmaet.

Firmaet, der driver handel i Skarrild kom­

mune, fortsættes uforandret af den hidtidige medindehaver Niels Henrik Mikkelsen, Skarrild. Afdødes enke Kirsten Petrea Mik­

kelsen, Skarrild, er indtrådt i firmaet som ansvarlig deltager. Firmaet tegnes af delta­

gerne hver for sig.

Politimesteren i Herning købstad m. v., den 8. oktober 1965.

May-Britt Torp, født Engman, af Hel­

singør kommune, driver handel i Tikøb kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „ D A N K Ø B v / M. Torp".

Prokura er meddelt Jens Johan Torp.

Politimesteren i Helsingør købstad m. v., den 8. oktober 1965.

Firmaet „Krone Tæpper ved Poul Erik Petersen", Kolding, er hævet.

Politimesteren i Kolding købstad m. v., den 8. oktober 1965.

Firmaet „Vejen Træindustri v j Harald Eich" af Vejen kommune har tilbagekaldt den Christian Frederik Algreen-Petersen meddelte prokura.

Politimesteren i Ribe, den 8. oktober 1965.

Til Københavns handelsregister er modta­

get følgende anmeldelser:

Firmaet ,,Aro" ved Alfred Reinhard Ol­

sen er hævet.

Firmaet Borella og Jeppesen er hævet.

Firmaet „X-cel" ved Hans V . Christensen er hævet.

Firmaet Erik Willadsen er hævet.

Firmaet Herremagasinet ,,Savoy" E. Wil­

ladsen er hævet.

I Firmaet „Dico" Konfektionsfabrik v/ Ej­

nar V. Pedersen er afmeldt af handelsre- i gistret, idet den ansvarlige indehaver efter

(11)

] 89 opnået navnebevilling viderefører virksom­

heden under ændret firma.

Ejnar Valdemar Simper af Greve Kilde­

brønde udøver industridrift som eneste an­

svarlig indehaver af firmaet Dico Kon­

fektionsfabrik v i Ejnar V . Simper.

Københavns magistrat, den 9. oktober 1965.

Til Københavns handelsregister er modta­

get følgende anmeldelser:

Aage Vang Jørgensen driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Aage Jørgensen, Varme og Sanitet. Prokura er meddelt Jørn Nissen.

Stig Lindhardt Jensen er indtrådt i fir­

maet Erik Hemmeth som ansvarlig og til underskrift berettiget deltager.

Erik Preben Tegldal af Gentofte driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Johannes Nielsen's Eftf.

Agnes Adler, født Boberg, der var an­

svarlig deltager i firmaet H. L. Adler, er af­

gået ved døden. Firmaet fortsættes uforan­

dret af den hidtidige deltager Axel Reps- dorph. Firmaet har tilbagekaldt den Jørn Boberg-Ans i forening med Johanne Reps- dorph, født Sylvestervang givne prokura og meddelte nævnte Johanne Repsdorph, født Sylvestervang eneprokura .

Københavsn magistrat den 9. oktober 1965.

Spare- og Lånekassen for Bogense og omegn anmelder, at handelsministeriet har udnævnt elektriker Erik Richard Rasmus­

sen Buch, Hårslev pr. Gamby, til medlem af sparekassens tilsynsråd i stedet for fhv.

amtsvejmand Henrik Jensen, Gyldenstens- vej 73, Bogense.

Politimesteren i Bogense m. v., den 11.

oktober 1965.

Af tilsynsrådet l'or „Fanø Spare- og Laa- nekasse" er udtrådt Jes Thomsen. Indtrådt er Martin Skov Kristensen af Nordby.

Politimesteren i Esbjerg, den 11. okto­

ber 1965.

Firmaet Brdr. Eskildsens Maskinsned­

keri, Trævare- og Listefahrik, Åbyhøj, an­

melder, at eneprokura er meddelt Søren Hjortshøj Jessen, Højbjerg.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 9. oktober 1965.

Firmaet R Y D B E R G jensen & SON dri­

ver håndværk i Risskov, Vejlby-Risskov kommune.

Alfred Rydberg Jensen og Ebbe Ryd­

berg Jensen, begge af Vejlby-Risskov kom­

mune, er de ansvarlige deltagere.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 9. oktober 1965.

Under firma ,,Risskov Tømrer- og Sned­

kerforretning" udøves industridrift i Vejl- by-Risskov kommune af et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 1.

august 1964.

Den i selskabet indskudte kapital udgør 32.000 kr.

Deltagerne hæfter principalt med selska­

bets kapital og subsidiært med deres øv­

rige formue, dog således at deltagerne for så vidt angår deres formue uden for sel­

skabet maksimalt hæfter in solidum med 10.000 kr.

Bestyrelsen består af Svend Aage Chri­

stensen, Grenåvej 273, Risskov, og Finn Bæk Christensen, Strandbyvej 3 B, Risskov.

Selskabet tegnes af bestyrelsesmedlem­

merne i forening.

Eneprokura er meddelt hver af bestyrel­

sens medlemmer.

Bekendtgørelser til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 9. oktober 1965.

Firmaet ,,Aabyhøj Vulkaniseringsan- stalt" v / Marius Kjær Rasmussen og Poul Kjær Rasmussen driver håndværk i Åby­

høj, Åby kommune.

Marius Kjær Rasmussen af Åby kom­

mune og Poul Kjær Rasmussen af Bra­

brand-Årslev kommune er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 9. oktober 1965.

Kaj Albert Jensen af Vejlby-Risskov kommune udøver industridrift i Lystrup, Elsted kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet: Kamota v / K . A . Jensen.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 11. oktober 1965.

Firmaet „V .W .-forhandler J. Mollerup Klavsen", Struer, er hævet.

(12)

190

Bovbjerg Sogns Spare- og Laanekasse anmelder, at smedemester Thorvald An­

dersen, Hvam, fhv. gårdejer Chresten Mad­

sen Christensen, Borbjerg, og købmand Laust Vestergaard, Hogager, er udtrådt af tilsynsrådet, og at fabrikant Jensenius Le- bech. Skave, gårdejer Jørgen Frølund, Skave, og gårdejer Gunner Bjerre, Hvam, i deres sted er indvalgt i tilsynsrådet.

Ændringer i vedtægten af 31. juli 1953 er stadfæstet af handelsministeriet under 26. september 1953.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 11.

oktober 1965.

Svend Herluf Christensen af Ulfborg ud­

øver industridrift i Ulfborg kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet

„Ulfborg Konfektionsfabrik ved Sv. H.

Christensen".

Politimesteren i Ringkøbing, den 9. ok­

tober 1965.

,,I/S Autogaarden, Skjern, v / Ths. Chri­

stensen, Peder Henriksen og Viggo Kirke­

gaard", Skjern, er hævet.

Politimesteren i Ringkøbing, den 10. ok­

tober 1965.

Mogens Kampmann af Gentofte udøver industridrift i Silkeborg kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet

„Kampmann Konfektion og Vinymac ved Mogens Kampmann".

Politimesteren i Silkeborg m. v., den 11.

oktober 1965.

Skive Sparekasse anmelder, at dommer Knud Møller Lorentzen, Skive, er udtrådt af tilsynsrådet, og i stedet for er indtrådt dommerfuldmægtig Tage Andersen, Skive.

Politimesteren i Skive m. v., den 11.

oktober 1965.

Mads Møller Nørgaard, Nørrebro 40, Odense, er udtrådt af firmaet M . Møller Nørgaard & Co, Søhus, - Lumby kommu­

ne der fortsættes med uforandret firma­

navn af Thorkild Jørgen Emanuel Rose, Hunderupvej 39, Odense, som eneste an­

svarlige indehaver.

Politimesteren i Bogense m. v., den 11.

oktober 1965.

„Aage Larsens møbelsnedkeri 11 S, Bro­

byværk" driver håndværk i Brobyværk

kommune. Svend Aage Larsen og Kaj Aage Larsen, begge af Broby værk, er de ansvarlige deltagere.

Politimesteren i Fåborg m. v., den 12.

oktober 1965.

„Firmaet Erik Johansen og søn" ved Erik og Willy Johansen af Fåborg kom­

mune driver handel i Fåborg købstad.

Politimesteren i Fåborg m. v., den 12.

oktober 1965.

Berigtigelse af anmeldelse til handelsre­

gisteret af 9. juni 1965 bekendtgjort i stats­

tidende nr. 56 af 11. juni 1965 vedrørende Limfjords-Kompagniet v / Tage Priess.

Tage Hausgaard Priess og Otto Priess, begge af Nykøbing Mors, driver handel og udøver industridrift i Nykøbing Mors kom­

mune som de ansvarlige indehavere af firmaet ,,Limfjords-Kompagniet v / Tage Priess og Co.".

Politimesteren i Nykøbing Mors, den 12.

oktober 1965.

Firmaet ,,Vejle Dampvaskeri ved F. C . Jensen & Søn" af Vejle kommune er hævet.

Politimesteren i Vejle m. v., den 11. ok­

tober 1965.

Firmaet ,,Engelsk Beklædnings-Magasin ved M. Dinesen" af Brande kommune er hævet.

Politimesteren i Vejle m. v., den 12. ok­

tober 1965.

,,Borris-Faster Spare- og Laanekasse", Borris, anmelder, at Niels Søndergaard Pe­

dersen er udtrådt af direktionen, medens fhv. gårdejer Ejnar Sørensen af Borris er indtrådt i denne. Af tilsynsrådet er udtrådt Christian Brosbøl Overgaard Christensen, Anders Nørgaard Jakobsen, Søren Christi­

an Madsen Søndergaard og Poul Kristian Lodahl, medens følgende er indtrådt i til­

synsrådet: gårdejer Jens Kjær, gårdejer Kornelius Hansen og gårdejer Jakob Bon­

de Pedersen, alle af Borris, samt gårdejer | Jens Lodahl Christensen af Faster. Det be- ; ror på en fejl. at nuværende rentier Mads j

Søndergaard Madsen af Faster i 1959 er j anmeldt som udtrådt af tilsynsrådet og af- løst af Jens Søndergaard Madsen. Spare- | kassens vedtægter er af 17. oktober 1951 j og er stadfæstet af handelsministeriet 23. j

november 1951. i

Politimesteren i Ringkøbing, den 11. ok­

tober 1965.

(13)

191 Firmaet „Optica ved Peter Andersen og Poul Erik Andersen" af Ålborg er hævet.

Poul Erik Andersen af Ålborg driver håndværk i Ålborg købstad som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet „Optica - Aalborg Kontaktlinse Klinik ved Poul Erik Andersen".

Ove Bjarne Petersen er udtrådt af fir­

maet „Aalborg Transportkompagni v / Ove B. Petersen og Leif B. Petersen" af Ål­

borg, der fortsættes uforandret af den hid­

tidige deltager Leif Bjarne Petersen.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 12.

oktober 1965.

Til Københavns handelsregister er modta­

get følgende anmeldelser:

Robert Gotfred Dissing driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Scanfox v / R . G . Dissing.

Harald Sølvkjær af Virum udøver indu­

stridrift som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Industrial Leasing v / H . Sølvkjær.

Københavns magistrat, den 12. oktober 1965.

Til Københavns handelsregister er modta­

get følgende anmeldelser:

Firmaet Vinymac og Kem Plastic's ved M. Brock Pedersen er afmeldt af det hervæ­

rende handelsregister efter at forretnings- kontoret er overflyttet til Låsby kommune.

Firmaet Trådvarefabriken Dawico v. A . Sørensen er afmeldt af det herværende han­

delsregister efter at forretningskontoret er overflyttet til Mern kommune.

Knud Harry Diemar driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Scan- tel ved Civ. ing. K . Diemar.

Københavns magistrat, den 13. oktober 1965.

Firma Rasmussen & Sommer af Gladsaxe kommune er hævet.

Karl Ingemann Sommer af Gentofte ud­

øver industridrift i Gladsaxe kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet K . Sommer, Metalvarefabrik.

Orla Edvin Ahlman Sørensen der var medindehaver af firmaet ISOLERINGS- FORRETNINGEN „PERFECT" I/S v/ O.

Sørensen og Søn af Ballerup-Måløv kom­

mune er afgået ved døden. Firmaet er hæ­

vet.

Politimesteren i Gladsaxe, den 11. okto­

ber 1965.

Firmaet „DANSK-SKANDINAVISK O X Y D E X I / S v / E. S. Foss, H. Haxthau­

sen og K. Hjordt" driver handel i Hørs­

holm kommune.

Erik Sem Foss af Hørsholm kommune, Henrik Haxthausen af Københavns kom­

mune og Kjeld Hjordt af Værløse kom­

mune er de ansvarlige deltagere.

Politimesteren i Helsingør købstad m. v., den 13. oktober 1965.

Firmaet „Hans Olsen og Kaj Hansen"

af Ringsted er hævet.

Politimesteren i Ringsted m. v., den 13.

oktober 1965.

Søren Frederik Bielefeldt Nielsen af Holstebro udøver industridrift i Skjern køb­

stad som eneste ansvarlige indehaver af

„Skjern Kølerfabrik og Autokølerservice v/

S. B. Nielsen".

Politimesteren i Ringkøbing, den 12. ok­

tober 1965.

Firmaet ,,Oluf Myhrmann" af Sæby er afmeldt.

Jens Lauritz Myhrmann af Sæby kom­

mune driver i Sæby købstad handel og in­

dustri, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Oluf Myhrmann v / J. L. Myhr­

mann, Sæby.

Politimesteren i Sæby købstad m. v., den 13. oktober 1965.

Af bestyrelsen for „Skagen Brugsfore­

ning" er udtrådt Christian Eskild Carlsen, Carl Jensen, Ferdinand Salomonsen, Chri­

stian Christensen, Thomas Thomsen, Hans Christian Bagh og Marinus Olsen, alle af Skagen.

I stedet er indtrådt Herman Larsen (for­

mand), Amandus Damgaard, Holger Chri­

stian Vestergaard, Henning Jørgensen, Ak­

sel Madsen, Hans Jørgensen og Ole Ry- gaard Hansen, alle af Skagen.

Under 21. april 1965 er vedtaget nye ved­

tægter, hvorefter tegningsretten udøves af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, og hvorefter medlemmerne ikke hæfter for sel­

skabets forpligtelser.

Politimesteren i Frederikshavn og Ska­

gen m. V., Skagen, den 13. oktober 1965.

(14)

Firmaet ,,J. Laage Andersens eftf. v/ K . A. Ankersen" af Randers er hævet.

Politimesteren i Randers, den 13. oktober 1965.

Karl Anker Ankersen af Vorup kommu­

ne driver handel en gros i Randers køb­

stad som eneste ansvarlige indehaver af fir­

maet „K. A . Ankersen, gardin en gros".

Politimesteren i Randers, den 13. oktober 1965.

Firmaet ,,Kee-RekIame v. Kjeld Jesper­

sen" er hævet.

Preben Helmershøj af København er ind­

trådt i firmaet ,,Grunth & Petersen, som ansvarlig og til underskrift berettiget delta­

ger.

Politimesteren i Frederiksberg birk, den 14. oktober 1965.

Firmaet Alfred Weiss & Søn I IS driver handel i Gentofte kommune. Alfred Weiss og Josef Weiss begge af Gentofte er de an­

svarlige deltagere og tegner firmaet i fore­

ning, hvorhos de tegner firmaet hver for sig pr. prokura.

Politimesteren i Gentofte, den 14. okto­

ber 1965.

Børge Christian Hansen af Virum driver håndværk i Lyngby-Tårbæk kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet:

T E K N I S K T E G N E K O N T O R ved Børge Hansen.

Prokura er meddelt fru Inger Kirsten Hansen af Virum.

Under firma ,,Arent & Co." drives handel i Lyngby-Tårbæk kommune af et komman­

ditselskab, i hvilket Svend Arent af Lyng­

by-Tårbæk er eneste ansvarlige indehaver.

Politimesteren i Lyngby, den 14. oktober 1965.

Firmaet D A N IC T R A D I N G C O . v j C . CHRISTIANSEN og H. KRUSTRUP, Bra­

brand. anmelder, at Herming Krustrup er udtrådt af firmaet, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Carsten Christian­

sen.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 14. oktober 1965.

Firmaet ,,Rønn & Toft" af Guldager kommune er hævet.

Politimesteren, Esbjerg, den 14. oktober 1965.

Ole Toft af Guldager kommune driver håndværk i Guldager kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ,,Hjerting-

Huse v j Ole Toft".

Politimesteren, Esbjerg, den 14. oktober 1965.

Jens Bank Bendixen er udtrådt af fir­

maet „Bendixen og Olsen" af Esbjerg, der fortsættes uforandret af den hidtidige delta­

ger Kaj Malskær Olsen.

Politimesteren, Esbjerg, den 14. oktober 1965.

Firmaet W . Kiickelhahn I / S driver hånd­

værk i Bov kommune. Johan Peter Wilhelm Kiickelhahn, Kruså, og Frede Henriksen, Padborg, er de ansvarlige deltagere og teg­

ner firmaet i forening. Prokura er meddelt hver af interessenterne.

Politimesteren i Gråsten, den 14. okto­

ber 1965.

Grenaa andelssvineslagteri anmelder, at gårdejer Holger Petersen, Albøge pr. Tru­

strup, gårdejer Lindvaldt Mortensen, Gjer­

rild, og gårdejer Kristian Mols, Emmelev pr. Voldby, er udtrådt af bestyrelsen, og i stedet er indvalgt gårdejer Niels Laur­

sen, Albøge pr. Trustrup, gdr. Axel Kay­

sen, Gjerrild, og gårdejer Helge Ander­

sen, Rimsø pr. Voldby, samt at vedtægter­

ne er ændret den 1. august 1964.

Politimesteren i Grenå m. v., den 15.

oktober 1965.

Sparekassen for Grevskabet Holstein­

borg og omegn. Rude, anmelder, at der er meddelt afdelingsbestyrer Holger Hvid Bar- søe prokura.

Direktør Jørgen Christian Kargo-Peter- sen har fået navneforandring til Jørgen Christian Kargo.

Politimesteren i Skælskør m. v., den 15.

oktober 1965.

Firmaet „Odense Dekorationsforret- ning" v/ Marius Hansen og Søn af Oden­

se anmelder, at medindehaveren Rasmus Peter Marius Hansen er afgået ved døden, og at firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Poul Edvard Hansen.

Politimesteren i Odense købstad, den 15.

oktober 1965.

Firmaet „Johs. Søndergaard'', Silkeborg, er hævet.

Politimesteren i Silkeborg m. v., den 15.

oktober 1965.

Figure

Updating...

References

Related subjects :