• Ingen resultater fundet

Aalborg Træ- &amp

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Aalborg Træ- &amp"

Copied!
32
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

V

T/t

s^fcla %

%

C5^

Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet

1968

Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i marts måned

Nr. 3

Anmeldelserne angår følgende firmaer;

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne findes).

Ådalens Andels Grovvareforening, Tarm, 45.

Aalborg Træ- & Finerhandel v. E. Kauffeldt, 57.

Aalborg Træ- & Finerhandel v. E. Kauffeldt Nielsen, 57.

Agri Egens Sogns spare- og lånekasse, 47.

Alra v/ E. Rasmussen, Brøndbyerne, 51.

Amager Tøjbørs ved Berta Rosenberg & Co., 55.

Amatryk ved Arthur Chrisitensen, 60/61.

Andelsmejeriet Godthåb, Skave, 43/44.

Andersen & Sauer, Slagelse, 50.

Andersen, Hjalmar, 48.

Andersen, J., og Aa. Madsen, Varde, 60.

Andersen, J. Chr., 55.

Andersens, Chr., Bogtrykkeri, 60.

Andersson, Alfr., & O. Sørensen, 51.

Andersson, Alfr., & O. Sørensens efterfølger ved Svend Ove Karlsson, 51.

Andreasen, Holger Handel Industri og Rederi, 55.

Anhe v/ E. Anker Andersen, 59.

Arnum Trading l/S v/ Christiansen, Joachim­

sen & Christiansen, Amum, 65.

•Arsima ved Henrik Haubroe, 57.

Ar Si Ma Arbejds Sikkerheds Materiel v. H.

Haubroe, 57.

Assabonga v/ Frits Lander og Co., Torslunde- Ishøj komm., 51.

Aunsøgård Skærvefabrik v/ G. Petersen, Vis- kinge-Aunsø komm., 56.

Aunsø-Skærvefabrik v/ G. Petersen, Bregnin­

ge-Bjergsted komm., 55.

Automi v/ Hansen & Nielsen, 46.

Automi, Amager Cylinder Service v/ Kaj Niel­

sen, 46.

B & E Elektric ved B. Jepsen og E. Rasmus­

sen, Højelse komm., 62.

B. G. Trading v/ F. Brøns Gauslev, 57.

Bacchus Vinlager v. Rigmor Christensen, Fre­

deriksberg, 44.

Bagsværd Bolighus v/ E. Andersen & søn, Gladsaxe, 43.

Balle Huse v/ John M. Kjær, Hyllested-Ros­

mus komm., 52.

Bang, Seneca, & Co., 46, 55.

Bangsgaards Gulvbelægning, Odense, 44.

Barrit Company, The, v/ A. Barrit og H. Lau­

gesen, 63.

Barrit Company Eftf., The, v/ H. Laugesen, 63.

Billing Sko, Glostrup, 51.

Billing Sko v/ H. og F. Billing, Glostrup, 51.

Blomsterforretningen Else v^ ELse E. Peter­

sen & Ejnar Nissen, 46.

Boddum, Frede & C., Ølgod komm., 54.

Bornholms Spare- og Laanokasse, Rønne, 54.

Brandt, Otto, l/S, Brøndbyerne, 46.

Brasil Kaffe Import v/ Svend Mathiesen, Ål­

borg, 63.

Brasil Kaffe Import v/ Svend Otto Mathiesen, Holme-Tranbjerg komm., 64.

Brigol, Teknisk Olie Import v/ A. Barrit &

H. Laugesen, 63.

Brigol Teknisk Olieimport v/ H. Laugesen, 63.

Briinner, Knud, & Co. l/S, 43.

Brdr. Briinner I/S, 43.

Brdr. Lihmes Autoværksted, 51.

Brdr. Poulsen, Metalvarefabrik I/S, Odense, 44.

Brdr. Høj Rasmussen, Frederiksberg, 49.

Brdr. Søe-Jensen, 53.

Brødrene Sørensen, Hornum, 60.

(2)

Brdr. Tiick v/ Henning Tåck og Ole Tåck, År­

hus, 49.

Brødrene Thranholm, Esbjerg, 53, 62/63.

Brøndum, Siem og Thorup isognes spare- og lånekasse, 62.

Brørup Boghandel v/ K. J. Hamann, 60.

Brørup Boghandel v/ Hans V. Nielsen, 60.

Buddinge Motor Compagni v/ Povl Hans'en &

Kolind Knudsen. 43.

Biilow, F., & Co., 65.

Bahnoke, W., & Co., 55.

C. D. Auto v/ C. R. Dyrby, 55.

C. M. Glas v/ Eschen Clausen og Helge Olsen, Sanderum komm., 58.

Cafax Kaffe ved M. F. Kjær, Grindsted, 60.

Cafax Kaffe ved Fjordbæk Sørensen, Frede­

riksberg,, 44.

Car Service v/ Skovrup & Herlevsen, 48.

Car Service v/ J. A. Skovrup, 48.

Casett ved Bruun og Jenisen, Roskilde, 53.

Chemident ved Carl Lytting, Gentofte, 45.

Christensen & Schrei, 4%.

Christensen & Schrei, Lyngby-Tårbæk, 58, 61.

Christensen, A. Kjær, Ledøje-Smørum komm., 46.

Christ'ensen, Johs., & Co., 46.

Clupea Canning v/ O. Kai'ser & E. Zajonitz, Sundby-HvoTup komm., 64.

Comé v/ Conrad Adolf Meier Jensen, Lyngby- Tårbæk, 58.

Cylindei-pap vj Knud Nørholm Henriksen, 46.

Cylinderpap v/ O. Troile Jacobsen, 46.

Dampvasker'iet Fremtiden ved M. Nielsen, Løgstør, 60.

Danguld v/ D. Maagefelit, 65.

Danguld I/S v/ Bent Staalgaard og Doris Maagefek, 65.

Dansik Akryl-Plade Fabrik v/ K. K. Kristen­

sen, Høje-Tåstirup, 5il.

Dansk Andelsikondenseringsfabrik A. m. b. A., Århus, 56.

Dansk Elekitro ved Gyring-Nielsen, Frederiks­

berg, 61.

Dansk Garnfarveri v/ T. Egenfeldt-Nielsen, 49.

Dansk Motor Abonnement I/S, ved Georg Jen­

sen & Co., Kolding, 50.

Dansk Peanuts Industri ved Georg Alex Ras­

mussen, Gentofte, 45.

Dansk Plast Væveri ved Svend Nielsen, Vig komm., 50.

Dansk Ventilations Service v/ Elo Larsen, Tårnby, 51.

Dental-Teknik I/S v/ Valdemar Hansen &

RaEs, Skibet komm., 62.

Dei as baby's udstyr ved Svend Aage Petersen, Viby J., 64.

Deres Køklken-ekspert I/S ved Erik Juhl og Borge Mohr, Herning, 53.

Deres Sko konsulent ved H. R. Rasmussen, Tårnby, 64.

Dico Konfektionsfabrik v/ Ejnar V. Simper, 57.

Ebeltoft smede- og maskinværksted v/ Ib Hjorth Rasmussen & co., 59.

Ben Pris ved Hans Andersen og Ove Gundtoft, Randers, 56.

Ege Huset v/ John Hansen, Stenløse-Viksø

•komm., 51.

Egelborg's, Chr., Fabriker, Holbæk, 61.

Egelborgs fabriker, Rødovre, 58.

Eistrup, Johannes, I/S, 48.

Elektro-Lak v/ John Espersen og Keld Esper- isen, Dalum komm., 5i8.

Elekitromotorværkstedet Tvillingeme ved Ib og Palle Olsen, Gladsaxe, 54.

Elekitroværk ved Ib og Palle Olsen, Gladsaxe, 54.

Elektroværk Tvillingerne v/ Ib & Palle Olsen, Gladsaxe, 54.

Engel, Elly, 48.

Esbjerg Flaskekassefabrik v/ N. P. Nielsen, 47.

Esso Service Station v/ E. Schiøtt og Prøbst, Brøndbyerne, 51.

Expo-Gold v/ Jens Aage Johansen. Holme- Tranbjerg, 62.

Faaborg Andels-Svineslagteri, 52.

Fauising Brugsforening, 56.

Firlings, Karl, & Søn, Auto- og Møbelpolstring, Randers, 56.

Fiskehallen ved Erik Hansen, Nyborg, 49.

Forretningsmontøren v. Axel Hansen, Frede­

riksberg, 61.

Frederiksberg Scooter-Service v. Viggo Rasmus­

sen & Sønner, 49.

Frederiksberg Torvehal le v/ Jens Johan Ing­

wersen, 49.

Frederiksberg Torvehalle v/ Poul Ingwersen, 49.

Frederiksen, H., Smede- og Maskinværksted, 51.

Frederikssund Andels Svineslagteri, 47, 56.

Frottex Børnetøj ved N. Juel Libergren, Gjel­

lerup komm., 54.

Frøbjerg Forbrugsforening, 64.

Fællesindkøbet for embeds- og tjenestemænd v/

Iver B. Laier, Struer, 63.

1. juli 1934, Interessentskabet af, v/ Emil Ørs- nes og Kai Jensen, Ålborg, 46.

1/11 64, I/S af, v/ Christensen og Hansen &

Co., Viborg, 55.

Garco ved Elsa Henrikisen, 55.

Gartnernes Salgsforening i Aalborg, 46.

Glarbo Savværk ved Carl Rasmussen Holl, 58.

Goddik, Peter. 63.

Goldschmidts Magaisin's Eftf., 48.

Grafisk Anilin v/ M. Pacht, Vallensbæk, 51.

Grafisik Bureau v/ Vagn Christensen, Ledøje- Smørum komm,, 57.

Grafisk Service Central v/ A. Chriistensen, 57.

Grindsted Dampvaskeri v. Gunnar Runge Jes­

sen, 60.

Grindsted Planteskole ved Knud Sørensen, 60.

Griin & Henriksen, Høje-Tåstrup, 45.

Grøndalskvarterets Møbler v/ Ingvar Clausen, 65.

Grøndalskvarterets Møbler v/ Ingvar Clauisen og Bent Rueiykke, 65.

Guldmanns, Julius, Efterfølger, Korsør, 53.

Guldsmed Sv. Christensenis Eftf. v/ Flemming Lund, Tårnby, 63.

Gørlyks, Carl, Eftf., v/ Børge Møller, Frede­

riksberg, 49.

H-H Metaltryk v/ Bjarne Hasselby & J. P. Han­

sen, Frederiksberg, 61.

(3)

Haarby Karosserifabrik, I/S v/ J. Andersen og sønner, 56.

Hammersholt Trading v/ Ole Magnussen &

Torben Petersen, Søllerød, 57.

Hammerum Plysskæreri ved Carl O. Knudsen

& Co., Gjelterup komm., 64.

Hansen og Larsen, Slagelse, 50.

Hansen, Albert, og Sønner, Sengeløse, 46.

Hansen, Frits, Frederik,gberg, 61.

Hansen, Gordon, Spedition Co., 48.

Hanisen, H. A., 53.

Hansen, P. L., & søn, Slagelse, 58.

Hansen, Valdemar, & Ralfs I/S, Skibet komm., 62.

Hansen's, L.^ Efterfølger, Liste- og Rammefa­

brik v/ Kaj Hansen og H. Reinhardt, 48.

Hansens, Rikard L.. Eftf., Maskinfabrik I/S v/

V. S. Arendal og Paul Arendal, Ålborg, 56.

Hanstholm Vod- & Trawlbindori v/ Egon Ægi- diussen, 44.

Hellais Modepels v/ E. Holm, 57.

Hjemmets Tarv, 51.

Holbæk og Omegns Brugsforening, Holbæk pr.

Ørsted, 60.

Hollandsbjerg Brugsforening, 54.

Holm & Michel'røi, 48.

Holm, Svend, Åbenrå, 43.

Holm, Svend, & Søn, I/S, Åbenrå, 43.

Holst, Per, Film, 57.

Holstebro Fjerkræslagteri v/ Jenis Vagn Grave­

sen, Arthur Nicolai Gravesen og Svend Aage Sønderborg, 45.

Holtas v/ Søren Lam, 57.

Hygi Gummivare-Lager v/ H. Hansen, 48.

Hiibschmann, S. og J., Nr. Nebel-Lydum kom­

mune, 54.

Hyllestad, Nic., 48.

Højboge & Møl'ler, Frederiksberg, 49/50.

Impo-Trade ved Tage Boll, Gentofte, 53.

Ingeniørfirmaet Logik ved Jøgvan Joensen, Fa­

rum, 52.

Ingeniørfirmaet Storm Hansen & Kristensen, Gladsaxe, 52.

Inventarmagasinet Formå Inventar v/ V. Chri­

stophersen, 57.

Inventarmagasinet Formå Inventar v/ V. Chri­

stophersen, Ballerup-Måtøv, 63.

Jacobsen og Firlings, Randers, 56.

Jakobsen, L. P., & Søn, Snoldelev, 49.

Jensen, Johs., og Peder Lysgaard I/S, Herning, 64.

Jensen, Lundby, & Skogstad Petersen, Rødovre, 61161.

Jensen, Mogens V. og Palle Rahbek, Rødovre, 46.

Jensens, Johannes, Tæppefabrik, Gjellerup komm.. 54.

Jetex v/ John Grosbøl, Silkeborg, 60.

Johansens, Ej'lif, Boghandel og Bogtrykkeri, Toftlund, 65.

Jul's-Schmedes Efterfølgere, 52.

Jung's Mode, Frederiksberg, 44.

Jyllands Konfektionstranisport I/S ved P. A.

M. Rasmussen og P. A. Poul'sen, Viby J., 62.

K. T. Automobiler v/ Kjeldsen & Thiesen, 48.

K. T. Automobiler v/ Niels Kjeldisen, 48.

Keller, Joh., & Co., 59.

Kerteminde Jernstøberi ved H. B. og Svend Heineke, 45.

Klim Sparekasse, 63.

Knigge & Co., Ålborg, 55.

Knigge & Co.s Eftf. v/ A. P. Olsen, Ålborg, 56.

Kolding Hørfabrik, a.m.b.a., 43.

Kolding Pianomagasin ved Jakob Hansen, 45.

Kolonialforretningen Nordvang v/ Ellen Thine- sen, Glostrup, 46.

Konservesfabriken Treko v/ K. Pedersen, 51.

Kontorstole-Service v/ Jørgen' Petersen, Herlev 52.

Konsør Cigar & Tobakshandel ved Marius Aaby, 44.

Korsør Kaiffe & Thehandel ved Marius Aaby, 44.

Korsør Knappefabrik ved Edvard Lynge &

Co., 44.

Kragerup Manufaktur en gros, 63.

Krohn & Mikkelsen I/S Gardin & malerfirma, 48, 55.

Kahler & Breum, Korsør, 52/53.

Københavns Tekstil-Farveri v/ T. Egenfcldt- Nielsen, 49.

Københavns Vognfabrik v/ Vald. Nielsen &

Søn, 53.

Københavns Vulkaniseringsanstalt v/ Johan­

nes Christiansen, 55.

Kødfoderfabrikken Nordjyden, Andelsselskabet, Nr. Uttrup, 44.

Køkkenkonsulenten v/ Else Bache & Co.. Søl­

lerød, 59/60.

Larsen, F. C., Savfabrik, 48.

Larsens, Johs., Eftf. v/ Viggo Velin og Flem­

ming Velin, Frederiksberg, 44.

Laursen, N. O. & H., Murermestre, Odense, 50.

Linds, Volmer, eftf. ved Johannes Hannen, Ikast. 54.

Linds, Volmer, eftf. ved Johs. Hansen og Vig­

go Ostergaard Kristensen, Ikast, 54.

Lindgreens Vulkaniserings- og Slidbanefabrik i forpagtning ved K. Schneider og B. Lind­

green, 65.

Loma ved Yvonne Frimodt Hansen & Co., Ros­

kilde, 53.

Lorilleux, Ch., & Cie. Filial ved J. Laraignou, Lyngby Kontor Service v/ H. Kløve Johansen, 48.

59.

Løgstør Rørindustri ved Ege Andersen, 60.

Malerfirmaet Ercho v/ J. Eriksen, 55.

Mama's Post ved Agnes Tove Brinkman-Højer, Gentofte, 50.

Maskinfabrikken Cidan ved Kristen Jensen, Bøgballe, Oster Snede komm., 45.

Masnedsund Andelssvineslagteri, 51.

Mejeriet Vesterbro, Århus, 59.

Meirup Brugsforening, 53.

Mellerup Brugsforening, 50.

Michaelsen, C. H., & søn, Hvidbjerg, 45.

Micromatic v/ Bror Kruuse, Sanderum, 58.

Midtjydsk Byggecentral v/ Gunnar Mad'sen, Grindsted, 60.

Midtjydsk Tømrer- og Maskinsnedkeri v/ G.

Madsen, Grindsted, 60.

(4)

MidtjydSke Teglværkers Salgskontor, selskab med begrænset amsvar, Viborg, 5i9.

Mikkelsen og Jensen, Århus, 62.

Moko Trading ved Mogens Kontegaard, Balle­

rup-Måløv, 58.

Morsbøl, A., & Co., Holsiteibro, 45.

Mortensen, H., & Co., 48.

Murermestrene Brødrene Sørensen, Kerteminde, 52.

Musette Kjoler ved John Grosbøl, Silkeborg, 60.

Mærke-Centret v/ Max og Gert Henisgen, Ring­

købing, 55.

Møbelhytten v/ V. Mortensen, Slagelise, 50.

Møbelpolsitreren v/ K. og L. Liltorp, SI.

Møller-Jørgensen, H., Odense, 63.

Nautic Trading, Esbjerg v/ N. Møller-Jensen, 63.

Nielsen, Bendix, & Co. Malermestre, Tapet- og Farvehandel, Nebsager-Bjerre komm., 56.

Nielsen, Even, 46.

Nielsen, Gert, & Hans Bengtsen. Gentofte, 52.

Nielsen, K. og B. Sund, Varde, 60.

Nielsen, N. P., & Søn, Beholder & Trådvare- fabrik, Esbjerg, 48.

Nielsen, Otto, Nyborg, 49.

Nielsen, Piper, & Høve Hansen, Lito Service, 59.

Nordjysk Sten Kompagni v/ Jørgen Viholm.

Ålborg, 46.

Nordjydsk Trading v/ P. Fuglsang Jensen, Hasseris komm., 53.

Nyborg Trælasthandel ved Otto Nielsen, Ny­

borg, 49.

Nr. Nebel Radioservioe v/ G. Møller Pedersen, Nr. Nebel-Lydum, komm., 54.

Odense Maskinbyggeri, Kedekmedie og Behol­

derfabrik ved Axel Nielsen og søn, 50.

Odense Maskinbyggeri, Odense Beholderfabrik og Kedelsmedie ved Axel Nielsen, 57.

Odontologisk Boghandel, 48.

Odsherreds Andelis-svineslagteri, Nykøbing Sj., 52.

P. R. Service & Co. v/ Bent Nielsen og P.

Nielsen, Gentoifte, 50.

Pedersen, A. Willy, & Co., Oden'se, 57.

Pedersen, Baggestrøm, & Petersen, Genitofte, 45.

Pedersens, Thorv., Bageri's Eftf. Ellen Peder­

sen & Co., Roskilde. 49.

Pel'sstuen v/ Ella Jepsen; og Jens Jepsen, Århus, 60.

Petersen, Harald, v/ Henning Jenisen, Frede­

riksberg, 61.

Petersens, Carl A., Enke, 59.

Petersens, Egmont H., Fond, 48.

Petersens, Hjalmar, Eftf., Forh. Erik Kongs- bak, 55.

Petersens, Ole, Eft., Gentofte, 52.

Petit v/ Aa. Aardal Nielsen, Thisted, 55.

Phonogram v/ A. Klog, 51.

Plan-data v/ Kirsten Andersen og Nethe Ja­

cobsen, Tårnby, 64.

Platex v/ René Mørk, Ledøje-Smørum, 52.

Pliitox ved Fr. Hansen, Korsør, 44.

Polistermøbelfabriken Aktiv v/ N. G. Degn Nielsen, Ulstrup by, 43.

Privat Spare- og Laanekasse, Ravsted, 57.

R. C. Luftteknik v/ Peder Radoor, Ballerup- Måløv, 57/58.

Radio-Sørensen v/ Henry Sørensen og Henry Hjalmar Sørensen, Tinglev, 57.

Rasmussen, H. B. og P., Hemmet, 50.

Refsholm, Ib, & Henoing Jenisen, I/S, Frede­

riksberg, 44/45.

Renseriet Hani I/S ved Auerbach og Rosen­

beck, Gråsten, 61.

Renseriet Hani I/S ved Hans Rosenbeck og N.

P. Rosenbeok, Gråsten, 61.

Reppiens eftfl. Hugo Mortensen, Skander'borg, 62.

Repro-lith v/ Inge Jensen, Hvidovre, 61.

Rihva v/ V. S. Arendal og P. S. Arendal, Ål­

borg, 49.

Rindom, A., 63.

Ringsted Emballagefabrik & Papirindustri v/

Elo Westergaard, 49.

Roskilde Andels-Svinesilaigteri, 44.

Rødovre Kontor Service v/ H. Kløve Johan- ,sen, 46.

Rødovre Møbelcenter v/ H. Rønholt, 63.

Salomonsen, H., & Flemming Nielsen I/S, 43 Salon Folkebo, Odense, 50.

Salon Mascot ved Larsen og Hummel, 48.

Samson Transport Co., 47/48.

Sandkagebageriiet Constant v. K. Rasmussen &

Sv. Høfler, 51.

Scandinavian Steel and Shipping Agency ved Aage Lømberg-Holm, 48.

Scanextra v/ A. E. Rasmussen og David Tyk­

skov, Århus, 62.

Scan-Mekano v/ Ib Bonne, 57.

Scan-Press-Publish v/ Ib Nielsson, 51.

Scharffes, I. H., Eftf., 'Herlev, 52.

Schliiter, Willi, 48.

Schrøder, Svend, 51.

Schwabe, Otto, & Co., 51.

Sesam Sovemøbler v/ H. Hjortbaak Svendsen, Ålborg, 62.

Sig smede- og maskinforretning ved J. P. Stald

& søn, Thorstrup komm., 54.

Silkprint, I/S, v/ H. J. Fraas & Bredahl Niel- isen, 65.

Skanderborg Landbospardkasse, 58.

Skodsborg og omegns brugsforening, Søllerød komm., 58.

Skohuset v/ Jens Andersen, Ølgod komm., 54.

Skotte, M., Sakskøbing, 64.

Skovlrolds Have, Odense, 63.

Slagelse Sten- og Billedhugger Etablissement ved P. Brinkiløv, Slagelse, 50.

Slagterforreningen Jensen & Petersen, 48.

Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn, 59.

Spare- og Laanekassen for Klovborg sogn, 49.

Spare- og Laanekassen for Ulkebøl sogn, Søn­

derborg, 61.

Starup Smedie v. Kristian Mathiesen, Tofterup, Starup Smede- og Maskinforretning v. Kri­60.

stensen og Mathiesen, 60.

Sterifol ved Niels Jacobsen, Lyngby-Tårbæk, 58.

(5)

Strandvejens Jernstøberi I/S ved Brødrene Carl­

sen, Slagelse, 58.

Sønderborg Skibsværft v/ Søren Andersen &

Sønner, 50.

Sønderho Brugsforening, 45.

Sørenisen's, Sophie, Boghandel, Odense, 57.

Tartini v/ Sven Koefoed Erikisen, Grindisted, 60.

Tempo Møbler v/ C. O. Jacobsen, Ballerup- Måløv, 43.

Terndrup Radio & TV. Service, v/ hrdr.

Maack, 52.

Terp, O. J., & Søn, Vejle, 53.

Thilde v. Flemming Sjøgren Andersen, Nykø- bii^ F., 53.

Thwilerma v/ Erna Nielsen, Glostrup, 51.

Thylands Handelsselskab, I/S, v/ Peder Brix, Thisted, m. fl., Hump, 55.

Tibodan v. Bo Brangstrup Hansen, 53.

Triosan ved Chri'Stenigen og Vergmann, Naas- tved, 45.

Trøjborg Møbelmontering v/ Brdr. Petersen, Århus, 53.

Tømrerfirmaeit Pedersen & Jensen, 53.

Tømrerfirmaet Pedersen, I/S, & Jensen, Rød- ovine. 63.

Tønder Sparekasse, 57.

i Uniforms-Skræderen. Erik Hoffmann, 51.

I Urup, J., & N. Duus, Varde, 60.

Vang Brugsforening, 54.

Varia ved Henning Lassen, Korsør, 44.

j Vemb og omegns brugsforening, 63.

1 Viborg Ny Kloakiservice v/ B. Dalsg^d, 60.

I Viby Posten ved Jean Nedergaard Nielsen, Vi­

by J., 62.

Visler & Johansen, Rødovre, 56/57.

' Volley Sport ved Inger Klok, Ikast, 64.

Wascator v/ J. Møller Kofod og Co., Højelse komm., 54.

Yhanco I/S v/ Storm, Schmidt & Delin, Her­

stederne, 64.

Østerby Bryggeri og Røgeri, Svanninge komm., 46.

Østergaard, A., Odenise, 44.

Øster Hjerm og omegnes brugsforening, Hjerm,

61.

Øster Stillinge tømrer og maiskinsnedkeri ved Abrahamsen og søn, 50.

Øster Sundby og Omegns Brugsforening, 62.

Øster Tørslev Sparekasse, 43.

I

(6)

^n^'i J jrui ' ||ataft%åt hd: ^••rtÉsteOi; i

' ' ' - •

.SewlRE.yBalnF^

"••m-" •... ••• • -^.•-•.å-.isa;:aa , mmmøø

MW rtrt

K!i#»1, jF i|e> A, 4 f .

f^^'fisi*n, lAo' Ssiiiåcfi,

&m K-^ripsfjf' v/. iiliM'

-liMl

xe, ,.a. Jii-;.,,iiiatey m:,b9*m:

B-wmi

%mit>ø«;fi.. .}fL, M^i'tmmm

Co^ll

_.- . . TO A

C^i ,4r' I \ve4-|l

tm. -. 54,

i'E {»tfe#^^.Ste«?6^é^ Jlf. -i;

mø(øéeøm/M

(7)

Firma Bagsværd Bolighus vj E. Andersen

& søn af Gladsaxe kommune er hævet.

Politimesteren i Gladsaxe, den 28. fe­

bruar 1%8.

Firmaet „Øster Tørslev Sparekasse" af Øster Tørslev kommune er hævet.

Politimesteren i Hadsund, den 28. fe­

bruar 1968.

I firmaet „Kolding Hørfabrik, a.m.b.a."

er sket følgende ændringer:

Proprietær Laurits Johan Terp-Hansen,

„Nederbygaard", Korsvang, er udtrådt af bestyrelsen og i hans sted er indtrådt gård­

ejer Ejner Buch Schmidt. ..Askelv". Ødis.

Proprietær Paul Juhl, „Hanneslund", Christiansfeld, er valgt til næstformand.

Direktør Ejnar Pedersen er fratrådt som direktør. I hans sted er direktør Ole Brask, Mosevej 1, Kolding, tiltrådt som direktør.

Den direktør Ejnar Pedersen meddelte eneprokura er tilbagekaldt, og eneprokura er meddelt direktør Ole Brask, Kolding.

Politimesteren i Kolding købstad m. v., den 28. februar 1968.

Firmaet Svend Holm & søn I/S driver handel i Åbenrå købstad.

Svend Chresten Holm og Niels Ole Hobn begge af Åbenrå er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig.

Prokura er meddelt Carl Nissen Gaarde.

Politimesteren i Åbenrå, den 27. februar Niels Gunnar Degn Nielsen af Hvorslev- Gerning kommune driver handel og hånd­

værk i Ulstrup by, Hvorslev-Gerning kom­

mune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet;

Polstermøbelfabriken AKTIV v/ N. G.

Degn Nielsen.

Prokura er meddelt EHch Bruno Degn Nielsen.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 28. februar 1968.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Knud Briinner & Co. I IS er af­

meldt af handelsregistret, idet de ansvarlige deltagere fortsætter virksomheden under ændret firma.

Firmaet Brdr. Briinner I/S driver handel.

Knud Aage André Briinner af Dragør og 1

Felix Heymann Aage Carsten Briinner af Virum er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Firmaet Christensen & Schrei er afmeldt af det herværende handelsregister efter at forretningskontoret er overflyttet til Lyng­

by-Tårbæk kommune.

Firmaet H. Salomonsen & Flemming Nielsen I IS driver handel. Henry Preben Einar Dambmann Salomonsen og Flem­

ming Gert Nielsen, sidstnævnte af Gentof­

te, er de ansvarlige deltagere.

Københavns magistrat, den 28. februar 1968.

Carl Otto Jacobsen af Skovlunde driver handel i Ballerup-Mål øv kommime som ene­

ste ansvarlige indehaver af firmaet Tempo Møbler vi C. O. Jacobsen. Eneprokura er meddelt Kiraten Jacobsen. Prokura er med­

delt Kirsten Jacobsen og Arne Kirkeby i forening.

Politimesteren i Gladsaxe, den 27. fe­

bruar 1968.

Firmaet Svend Holm af Åbenrå er hævet.

Den Carl Nissen Gaarde meddelte pro­

kura er samtidig bortfaldet.

Politimesteren i Åbenrå, den 27. februar 1968.

Povl Anton Hansen er udtrådt af firmaet Buddinge Motor Compagni vi Povl Han­

sen & Kolind Knudsen af Gladsaxe kom­

mune, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Preben Asger Kolind Knudsen.

Politimesteren i Gladsaxe, den 29. fe­

bruar 1968.

Under firma „Andelsmejeriet Godthåb", Skave, drives handel og industri i Borbjerg kommune af et selskab med begrænset an­

svar, hvis vedtægter er af 1. januar 1967.

Der er ikke i selskabet indskudt nogen kapital.

Medlemmerne hæfter solidarisk for sel­

skabets forpligtelser.

Selskabets bestyrelse består af:

Jens Friis Hansen, Borbjerg (formand).

Jens Kærgaard Pedersen, Borbjerg.

Karl Hindkær Flæng, Skave, Knud Erik Vestergaard, Hogager, Peder Hogild Brogaard, Saustrup, Ejgild Christian Brøndgaard Nielsen.

Stendis, og Anders Have, Trabjerg.

1 Selskabet tegnes af formanden.

(8)

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Poliitimesteren i Holstebro m. v., den 29.

februar 1968.

Nedennævnte firmaer er hævet:

„Korsør Kaffe & Thehandel", ved Marius Aaby, af Korsør kommune,

,,Korsør Cigar & Tobakshandel", ved Ma­

rius Aaby, af Korsør kommune,

„Varia", ved Henning Lassen, af Korsør kommune,

„Korsør Knappefabrik", ved Edvard Lyn­

ge og Co., af Korsør kommune,

,,Pliitox", ved Fr. Hansen, af Korsør kommune.

Politimesteren i Korsør m. v., den 28.

februar 1968.

Firmaet „A. Østergaard" af Odense har tilbagekaldt Marinus Christian Gade Ebbe­

sens prokura.

Firmaet „Brdr. Poulsen, Metalvarefabrik 11 S" af Odense er afmeldt.

Firmaet „Bangsgaards Gulvbelægning" af Odense er afmeldt.

Politimesteren i Odense købstad, den 29.

februar 1968.

Andelsselskabet Kødfoderfabrikken ,,Nord- jyden", Nr. Uttrup, anmelder, at af be­

styrelsen er udtrådt nedennævnte medlem­

mer:

Direktør Christian Riss Bøgeholdt, Fre­

derikshavn.

Gårdejer Lauritz Peter Olesen, Øster Nejst, Tylstrup.

Gårdejer Valdemar Jensen, Skoven, Kvis­

sel.

Direktør Jens Marius Pedersen, Vrå.

Direktør Andreas Kjeld Eriksen, Hjør­

ring.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer udvi­

des fra 14 til 18 og som nye bestyrelsesmed­

lemmer er indtrådt følgende:

Direktør Preben Albertsen, Hjørring Amts Andels-Svineslagteri, Hjørring.

Gårdejer Valdemar Langgård Poulsen, 0.

Røjicjær, Gettrup.

Grdr. Henry Georg Villiam Sørensen, Peterslund, 0. Assels.

Direktør Henning Clausen Christensen, Thisted Andels-Svineslagteri, Thisted.

Direktør Jens Tage Poulsen Vad, Hurup.

Direktør Sven Maoholt Truelsen, Morsø Andelsslagteri, Nykøbing M.

Gårdejer Aksel Andersen, Sennels Thi- sited.

Gårdejer Jens Andreas Olesen, Serritslev.

Direktør Poul Erik Jensen, I/S Vraa Bks- portslagteri, Vrå.

Politimesteren i Nørresundby m. v., den 28. februar 1968.

Af bestyrelsen for „Roskilde Andels-Svi­

neslagteri" af Roskilde, er udtrådt Einar Olsen, Arno Nielsen, Ejnar Jensen, Folmer Petersen, Karl Kirk, Jens Nielsen og Jens Peter Olsen.

I stedet er indtrådt Peder Hansen af Kor­

nerup, Johannes Tolver Nielsen af V. Såby mark, Johan Sigvard Johansen Wamsler af Osager, Hans Gunnar Dreizig Pedersen af Ørsted, Jørgen Harry Hedetoft Sørensen af Reerslev, Ole Sivertsen af Mannerup og Kristian Palle af Allerslev.

Selskabets vedtægter er ændret den 28.

marts 1961 med senere ændringer af 24.

april 1965.

Politimesteren i Roskilde, den 29. februar 1968.

Egon Ægidiussen ajf Hanstholm kom­

mune driver håndværk i Hanstholm kom­

mune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Hanstholm Vod & Trawlbinderi v/ Egon Ægidiussen".

Politimesteren i Thisted købstad m. v., den 29. februar 1968.

Firmaet „Jung's Mode" er hævet.

Firmaet „Bacchus Vinlager v. Rigmor Christensen" har hævet den Ingo Broder­

sen meddelte prokura.

Frank Morten Fjordbæk Sørensen af Frederiksberg kommune, driver handel sammesteds, som eneste ansvarlige inde­

haver af firmaet: „Cafax Kaffe ved Fjord­

bæk Sørensen".

Firmaet „Johs. Larsens Eftf. v/ Viggo Velin og Flemming Velin" driver handel i

Frederiksberg kommune.

Viggo Gunnar Velin af Gentofte, og Flemming Velin af Søllerød, er de an­

svarlige deltagere.

Firmaet „I/S Ib Refsholm & Henning

(9)

Jensen" driver handel og håndværk i Fre­

deriksberg kommune.

Ib Refsholm af Lille Værløse og Hen­

ning Gerner Jensen af Hvidovre, er de ansvarlige deltagere.

Firmaet er overflyttet fra Københavns kommune.

Politimesteren i Frederiksberg birk, den 1. marts 1968.

Firmaet Dansk Peanuts Industri ved Georg Alex Rasmussen af Gentofte, er af­

meldt som overflyttet til Hørsholm kom­

mune.

Firmaet Chemident ved Carl Lytting af Gentofte er afmeldt som overflyttet til

Brøndbyvester kommune.

Politimesteren i Gentofte, den 1. marts 1968.

Firmaet „Griin & Henriksen", Høje-Tå­

strup er hævet.

Politimesteren i Glostrup, den 1. marts 1968.

Firmaet „Kolding Pianomagasin ved Ja­

kob Hansen", Kolding, er hævet.

Politimesteren i Kolding købstad m. v., den 1. marts 1968.

Firmaet „Holstebro Fjerkræslagteri v/

Jens Vagn Gravesen, Arthur Nicolai Gra­

vesen og Svend Aage Sønderborg" er hæ­

vet.

Firmaet ,,A. Morsbøl & Co", Holstebro, er hævet.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 1.

marts 1968.

Charles Henrik Michaelsen, som var an­

svarlig deltager i firmaet „C. H. Michael­

sen & søn" af Hvidbjerg, er afgået ved døden.

Firmaet fortsættes uforandret af den hid­

tidige deltager, Hans Henry Michaelsen, og afdødes enke, Ester Margrethe Michaelsen, f. Iversen, af Hvidbjerg.

Politimesteren i Hurup, den 1. marts 1968.

Erik Hugo Vergmann, der var ansvarlig deltager i firmaet Interessentskabet „Trio­

san" ved Christensen og Vergmann af Næs­

tved, er afgået ved døden.

Firmaet fortsættes uforandret med den hidtidige deltager Knud Viktor Hansen Chri­

stensen som eneste ansvarlige indehaver.

Politimesteren i Næstved, den 28. febru­

ar 1968.

Berigtigende anmeldelse.

„Adalens Andels Grovvareforening", Tarm, anmelder på given foranledning, at sidste punktum i den under 24. januar 1968 registrerede og 3. februar 1968 i statstidende bekendtgjorte anmeldelse ændres til følgen­

de ordlyd: „Meddelelse til medlemmer sker ved brev eller gennem „Vestkysten" og

„Ringkøbing Amts Dagblad".

Politimesteren i Ringkøbing, den 28. fe­

bruar 1968.

Indehaveren af firmaet „Maskinfabrik­

ken CIDAN ved Kristen Jensen, Bøgballe", af Øster Snede kommune, enkefru Viola Jensen, anmelder, at hun har overdraget firmaet til sin og Kristen Jensens søn Hen­

ning Hugo Pleshardt, Bøgballe, Øster Snede kommune, som fortsætter firmaet uforan­

dret.

Politimesteren i Vejle, den 29. februar 1968.

Firmaet Baggestrøm Pedersen & Peter­

sen af Gentofte er hævet.

Politimesteren i Gentofte, den 4. marts

1%8.

Af bestyrelsen for „Sønderho Brugsfor­

ening" er Kaj Gunnar Jensen, Magnus Lambertsen og Preben Haugaard Thøger­

sen udtrådt. Indtrådt er Fritz Attermann Brinch, Niels Adolf Nielsen og Erik Niel­

sen, aMe af Sønderho.

Politimesteren i Esbjerg, den 4. marts 1968.

Berigtigende anmeldelse, jfr. statstidende nr. 207 af 1. december 1967.

Efter at H. B. Heineke. der var med­

indehaver af firmaet „Kerteminde Jernstø­

beri ved H. B. og Svend Heineke" af Ker­

teminde er afgået ved døden i året 1945 er firmaet fortsat uforandret af den hid­

tidige medindehaver Svend Heineke.

Politimesteren i Kerteminde m. v., den 4. marts 1968.

(10)

Jørgen Viholm af Hasseris driver handel og industri i Ålborg køb®tad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Nordjysk Sten Kompagni v/ Jørgen Viholm".

Prokura er meddelt Erik Hansen af Ål­

borg og Knud Bøhme af Åbybro hver for sig.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 4.

marts 1968.

Firmaet „Interessentskabet af l.juli 1934 VI Emil Ørsnes og Kai Jensen" af Ålborg er hævet.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 4.

marts 1968.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Cylinderpap v/ Knud Nørholm Henriksen er hævet.

Otto Trolle Jacobsen af Frederiksberg udøver industridrift som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Cylinderpap v/ O.

Trolle Jacobsen.

Kai Henning Pedersen af Rødovre er ind­

trådt i firmaet Seneca Bang & Co., som an­

svarlig og til underskrift berettiget deltager.

Johannes Christensen, der var ansvarlig deltager i firmaet Johs. Christensen & Co., er afgået ved døden. Firmaet fortsættes ufor­

andret af den hidtidige deltager Simo Våi- nåmo Videmark Parkov.

Firmaet Automi v/ Hansen & Nielsen er hævet.

Kaj Verner Nielsen driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Automi, Amager Cylinder Service v/ Kaj Nielsen.

Firmaet Blomsterforretningen „Else" ved Else E. Petersen & Ejnar Nissen driver handel. Else Elisabeth Petersen og Ejnar Georg Østergaard Nissen er de ansvarlige deltagere.

Firmaet Even Nielsen er afmeldt af det herværende handelsregister, efter at forret­

ningslokalet er overflyttet til Gentofte.

Københavns magistrat, den 5. marts 1968.

Firmaet „Rødovre Kontor Service v/

H. Kløve Johansen" af Rødovre kommune cr hævet.

Politimesteren i Hvidovre, den 6. marts 1968.

Firmaet „Mogens V. Jensen og Palle Rah­

bek" af Rødovre kommune er hævet.

Politimesteren i Hvidovre, den 5. marts 1968.

Børge Nellemann Jørgensen af Svanninge kommune driver handel og udøver industri- drift i Svanninge kommune som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet „Østerby Bryggeri og Røgeri".

Politimesteren i Fåborg m. v., den 5.

marts 1968.

Firmaet „Gartnernes Salgsforening i Aal­

borg" af Ålborg anmelder, at Gunnar Spanggaard Ladefoged er udtrådt af besty­

relsen og i stedet er indtrådt Christen Fro­

de Knudsen, St. Restrup pr. Nibe.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 5.

marts 1968.

Anton Kjær Christensen, som var eneste indehaver af det hidtil uanmeldte firma

„A. Kjær Christensen" af Ledøje-Smørum kommune, er afgået ved døden. Firmaet, der udøver industri drift, fortsættes uforan­

dret af afdødes enke, Anna Lovise Christen­

sen, født Knudsen. Prokura er meddelt Jørgen Kjær Christensen og Christian Kjær Christensen hver for sig.

Politimesteren i Gladsaxe, den 6. marts 1968.

Frederik Robert Hansen, der var ansvar­

lig deltager i firmaet „Albert Hansen og Sønner", Sengeløse kommune, er afgået ved døden.

Firmaet fortsættes uforandret af den hid­

tidige deltager Aage Georg Hansen.

Politimesteren i Glostrup, den 6. marts 1968.

Firmaet „Otto Brandt IIS" driver handel i Brøndbyernes kommune. Otto Vilhelm Brandt af Brøndbyerne, Bent Sole Peder­

sen af Ballerup-Mål øv og Helge Finn Pe­

dersen af Glostrup er de ansvarlige delta­

gere.

Firmaet „Kolonialforretningen Nordvang vi Ellen Thinesen", Glostrup, er hævet.

Politimesteren i Glostrup, den 6. marts 1968.

(11)

Frederikssund Andels Svineslagteri an­

melder herved, at følgende medlemmer er udtrådt af bestyrelsen:

Gårdejer Hans Skytte Algreen-Petersen, Sørisgård, Jørlunde, Slangerup.

Parcellist Henry Evald Larsen, Nittebjerg- hus, SundbyliHe, Slangerup.

Cjårdejer Carl Pedersen, Melbygård, Melby.

Gårdejer Jens Laurits Jørgensen, Linde­

bjerggård, Gundsølille, Roskilde.

Gårdejer Otto Johannes Mortensen, Si>ange- gård, Oppesundby, Frederikssund.

Gårdejer Ole Krestian Eskild Madsen, Lundholmgård. Valby, Helsinge.

Gårdejer Søren Nielsen Hansen, Kædemose­

gård, Tibirke, Tisvildeleje.

Gårdejer Karl Emil Hansen, Kalveholm, Knardrup, Måløv,

Gårdejer Anders Olaf Poulsen, Høvesten, Sigerslevøster, Frederikssund,

og at følgende medlemmer er indtrådt i bestyrelsen;

Gårdejer Svend Jensen, Bækkegård, Øl­

stykke.

Parcellist Villy Søren Mortensen, Sundby- lille, Frederikssund.

Gårdejer Hans From Olsen, Ellekærgård, Torup, Dyssekilde.

Gårdejer Peter Olsen, Lerbæksholm, Gundsømagle, Roskilde.

Gårdejer Kaj Sylvest Jørgensen, Værebro­

gård, Svestrup, Ølstykke.

Gårdejer Anker Frede Petersen, Breme- landsgård, Valby, Helsinge.

Gårdejer Frede Johannes Nielsen, Magle­

mosegård, Holløse, Vejby.

Gårdejer Aksel Peter Simonsen, Sandkilde­

gård, Uggeløse, Lynge.

Gårdejer Alfred Mortensen, Hyllegård, Strø, Skævinge,

hvorefter bestyrelsen består af:

Gårdejer Jørgen Elias Pedersen, Allinge- bjerggård, Vejleby, formand.

Gårdejer Vilhelm Nielsen, Nonnemosegård, Smørumovre, Måløv.

Gårdejer Olaf Petersen, Baunegård, Saltrup, Græsted.

Sognefoged Knud Frisenberg Mølgaard, Keldstedgård, Veksø Sj.

Gårdejer Paul Madsen, Hasselhøjgård, Gerlev, Krogstrup.

Gårdejer Niels Kristian Nielsen, Lindegård, Venslev, Skibby.

Gårdejer Christian Hannibal Erlandsen, Over-Dråby, Jægerspris.

Gårdejer Sigfred Laurits Olesen, Bakke­

gård, Skuldelev, Skibby.

Parcellist Frede Larsen, Venslev mark, Skibby.

Gårdejer Henning Aare Jensen, Strandse- gård, St. Havelse, Ølsted.

Gårdejer Ewald Nielsen, Kurregård, Lavø, Helsinge.

Gårdejer Erik Finn Larsen, Byagergård.

Alme, Græsted.

Gårdejer Svend Jensen, Bækkegård, Øl­

stykke.

Parcellist Villy Søren Mortensen, Sundby­

lille, Frederikssund.

Gårdejer Hans From Olsen, Ellekærgård, Torup, Dyssekilde.

Gårdejer Peter Olsen, Lerbæksholm, Gund­

sømagle, Roskilde.

Gårdejer Kaj Sylvest Jørgensen, Værebro­

gård, Svestrup, Ølstykke.

Gårdejer Anker Frede Petersen, Breme- landsgård, Valby, Helsinge.

Gårdejer Frede Johannes Nielsen, Magle­

mosegård, Holløse, Vejby.

Gårdejer Aksel Peter Simonsen, Sandkilde­

gård, Uggeløse, Lynge.

Gårdejer Alfred Mortensen, Hyllegård, Strø, Skævinge.

Politimesteren i Frederikssund, den 6.

marts 1968.

Firmaet „Esbjerg Flaskekassefabrik v/

N. P. Nielsen" af Esbjerg, er hævet.

Politimesteren i Esbjerg, den 6. marts 1968.

Agri Egens Sogns spare, og lånekasse, anmelder, at gårdejer Otto Frederik Ras­

mussen, Grønfeld, rentier Niels Severin Nielsen, Egens, rentier Svend Nielsen, Egens, gårdejer Søren Christian Jensen Høgh, Agri, pens. lærer Jens Anton Niel­

sen Strunge, Grønfeld, er udtrådt af tilsyns­

rådet og i stedet er indvalgt gårdejer Børge Villy Kjær Simonsen, Vrå, fisker Sigvald Holst, Egens, gårdejer Knud Nielsen, Egens, gårdejer Peter Dohn, Grønfeld, for­

pagter Alfred Gudmund Jensen, Agri, samt at vedtægterne er ændret den 22. februar 1967.

Politimesteren i Grenå m. v., den 6.

marts 1968.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Samson Transport Co. har til­

bagekaldt den Helmuth Schlichter Nicolai­

sen givne eneprokura og den ham i for­

ening med Hans Erik Broholm givne kol­

(12)

lektiv prokura og meddelt Klaus Jiirgen Behrens og Jørgen Stæhr Nielsen og for­

nævnte Hans Erik Broholm prokura 2 i forening og med hver især i forening af de tidligere anmeldte prokurister enten Peter Engelbrecht eller Flemming Rasmussen el­

ler Sven Iver Stampe eller Kai Thaulow.

Ole Peter Spanner, der var formand i be­

styrelsen for firmaer Odontologisk Boghan­

del, samt Ole Bæk Kristensen, Helge Jen­

sen Grubov og Erik Sundstrup, er udtrådt af bestyrelsen, i hvilken Hanne Hansgaard Jensen her af staden, Wilford Hansen af Hvidovre og Henning Kristensen her af staden er indtrådt. Nævnte Henning Kri­

stensen er valgt til formand.

Firmaet F. C. Larsen Savfabrik er af­

meldt af handelsregistret, efter at forret- ningskontoret er overflyttet til Rødovre kommune.

Kaj Carl Viggo Hansen, der var ansvar­

lig deltager i firmaet L. Hansen's Efterføl- ger-Listeo og Rammefabrik vj Ka] Han­

sen og H. Reinhardt, er afgået ved døden.

Firmaet fortsættes uforandret af den hid­

tidige deltager Henning Villy Reinhardt.

Firmaet Johannes Eistrup IjS har til­

bagekaldt den Jens Mottlau givne prokura.

Firmaet Ch. Lorilleux & Cie. Filial ved J. Laraignou er afmeldt af handelsregistret, efter at forretningskontoret er overflyttet til Skovlunde.

Københavns magistrat, den 7. marts 1968.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Car Service vj Skovrup & Her­

levsen er hævet.

Jens Arne Skovrup af Kastrup driver handel og håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Car Service v/ J. A.

Skovrup.

Jørgen Stevelt er udtrådt af firmaet Hjal­

mar Andersen, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Erik Baunsgaard An­

dersen.

Firmaet Willi Schliiter er hævet.

Firmaet Salon Mascot ved Larsen og Hummel driver håndværk. Lilian Johanne Marie Larsen, født Andersen, af Gladsaxe og Kate Hummel, født Larsen, her af sta­

den, er de ansvarlige deltagere.

Fritz André Andersen af Frederiksberg er indtrådt i firmaet Nic. Hyllestad som ansvarlig deltager. Firmaet tegnes fremti­

dig af de ansvarlige deltagere Bente Bisc- hoff Hyllestad, født Thomsen, og nævnte

Fritz André Andersen i forening. Prokura er meddelt nævnte Fritz André Andersen.

Københavns magistrat, den 7. marts 1968.

Firmaet ,,N. P. Nielsen & Søn, Beholder

& Trådvarefabrik" udøver industridrift i Esbjerg købstad. Niels Peter Nielsen og Knud Nielsen, begge af Esbjerg kommune, er de ansvarlige deltagere.

Politimesteren i Esbjerg, den 6. marts 1968.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Goldschmidts Magasin's Eftf. er hævet.

Firmaet Gordon Hansen Spedition Co. er hævet.

Firmaet Elly Engel er hævet.

Firmaet Hygi Gummivare-Lager vj H.

Hansen er hævet.

Aage Lønberg-Holm, der var eneste an­

svarlig indehaver af firmaet „Scandinavian Steel and Shipping Agency" ved Aage Løn- berg-Holm, er afgået ved døden, og firmaet er hævet.

Firmaet K. T. Automobiler vj Kjeldsen

& Thiesen er hævet.

Niels Erik Kjeldsen driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet K. T.

Automobiler v/ Niels Kjeldsen.

Thorsten Thorsteinsson, der var næstfor­

mand i bestyrelsen for Egmont H. Peter­

sens Fond, er udtrådt af bestyrelsen, i hvil­

ken Ejler Rasmussen af Charlottenlund er indtrådt. Thomas Crone, der er medlem af bestyrelsen, er valgt til næstformand.

Firmaet H. Mortensen & Co. udøver handel og industridrift. Harry Mortensen og Harry Knud Alf Rasmussen, sidstnævn­

te af Gentofte, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet to i forening.

Firmaet Krohn & Mikkelsen I/S Gardin-

& Malerfirma driver handel og håndværk.

Elo Denis Krohn, Børge Tony Krohn og Hans Peter Mikkelsen, sidstnævnte af Fre­

deriksberg, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Firmaet Holm & Michelsen udøver indu­

stridrift. Knud Holm og Vagn Michelsen, førstnævnte af Hvidovre, er de ansvarlige deltagere.

Firmaet Slagterforretningen Jensen & Pe­

tersen driver håndværk.

Mogens Jensen og Henry Otto Gerhard Petersen, førstnævnte af Tårnby er de an­

svarlige deltagere.

(13)

Torben Valdemar Egenfeldt-Nielsen af Gentofte udøver industridrift som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Dansk Garn-

farveri v/ T. Egenfeldt-Nielsen.

Torben Valdemar Egenfeldt-Nielsen af Gentofte udøver industridrift som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Københavns Tekstil-Farveri v/ T. Egenfeldt-Nielsen.

Københavns magistrat, den 7. marts 1968.

Tilsynsrådet for Spare- og Laanekassen for Klovborg sogn anmelder, at tilsynsrå­

det består af:

Niels Kristensen, Gri'bstrup, Klovborg, (formand),

Søren Peter Johansen, Klovborg, (valgt af handelsministeriet),

Niels Arne Vestergaard, Sønderdal pr.

Klovborg,

Søren Christensen, Skade, Klovborg, Johannes Thomsen, Klovborg, Arne Vibild, Stoustruplund, Klovborg.

Jens Pedersen, Klovborg.

Direktionen består af;

Lis Christoffersen, Klovborg, og Herluf Høj Madsen, Klovborg.

Poilitimesteren i Horsens købstad m. v., den 6. marts 1968.

Firmaet „Fiskehallen" ved Erik Hansen driver handel, håndværk og industri i Ny­

borg købstad.

Erik Bertelsen Hansen af Nyborg er eneste ansvarlige indehaver af firmaet.

Marie Elise Margrethe Nielsen af Ny­

borg er udtrådt af firmaet Nyborg Træ­

lasthandel ved Otto Nielsen, Nyborg, der fortsættes uforandret af den hidtidige del­

tager Otto Eilert Aarsleff Nielsen.

Marie Elise Margrethe Nielsen af Ny­

borg er udtrådt af firmaet Otto Nielsen, Nyborg, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Otto Eilert Aarsleff Nielsen.

Politimesteren i Nyborg, den 6. marts 1968.

Elo Arne Westergaard af Ringsted kom­

mune udøver industridrift i Ringsted kom­

mune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Ringsted Emballagefabrik & Pa­

pirindustri" v/ Elo Westergaard.

Politimesteren i Ringsted m. v., den 6.

marts 1968.

Firmaet „L. P. Jakobsen & Søn" af Snol­

delev (Ramsø kommune) er afmeldt.

Politimesteren i Roskilde, den 6. marts 1968.

Firmaet „Thorv. Pedersens Bageri's Eftf.

Ellen Pedersen & Co." af Roskilde er hævet.

Politimesteren i Roskilde, den 6. marts

1%8.

Firmaet „RIHVA v! V. S. Arendal og P. S. Arendal" udøver industridrift i Al- borg købstad.

Valdemar Seier Arendal af Lyngby og Poul Seier Arendal af Gladsaxe er de an­

svarlige deltagere.

Prokura er meddelt Bent Hans Christen­

sen af Kærby.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 6.

marts 1968.

„Brdr. TUck" v/ Henning Tdck og Ole Tåck" driver håndværk i Århus købstad.

Henning Tåck og Ole Tåck, begge af Århus, er de ansvarlige deltagere.

Århus politikammer, den 6. marts 1%8.

Firmaet „Frederiksberg Scooter-Service

V. Viggo Rasmussen & Sønner" er hævet.

Firmaet „Frederiksberg Torvehalle v/

Poul Ingwersen" er hævet.

Jens Johan Ingwersen af Frederiksberg kommune driver handel sammesteds som eneste ansvarlige indehaver af firmaet

„Frederiksberg Torvehalle vi Jens Johan Ingwersen".

Firmaet „Brdr. Høj Rasmussen" driver handel og håndværk i Frederiksberg kom­

mune.

Jørn Høj Rasmussen af Frederiksberg og Per Høj Rasmussen af Herlev er de an­

svarlige deltagere.

Jens Børge Møller af Glostrup driver handel og håndværk i Frederiksberg kom­

mune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Carl Gørlyks Eftf. v! Børge Møl­

ler".

Firmaet „Højbøge & Møller" driver han­

del og håndværk i Frederiksberg kommune.

(14)

Herdis Marie Vestmark Højbøge, født Hansen, af Hvidovre, og Jens Børge Møl­

ler af Glostrup er de ansvarlige deltagere.

Poliitimesteren i Frederiksberg, den 7.

marts 1968.

Berigtigende anmeldelse til anmeldelse i statstidende ur. 251 af 25. januar 1968:

Svend Ole Peter Nielsen af Vig kom­

mune driver industridrift i Vig kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ,,Dansk Plast Væveri ved Svend Nielsen".

Politimesteren i Holbæk m. v., den 7.

marts 1968.

Firmaet „Odense Maskinbyggeri, Kedel- smedie og Beholderfabrik" ved Axel Niel­

sen og søn driver industri i Odense køb­

stad. Axel Theodor Nieilsen af Odense og Poul Kyst Nielsen af Hjallese er de an- svariige deltagere.

Niels Otto Laursen er udtrådt af firmaet ,,N. O. & H. Laursen, Murermestre" af Odense, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Harry Laursen.

Firmaet ,,Salon Folkebo" af Odense er afmeldt.

Politimesteren i Odense købstad, den 7.

marts 1968.

Bestyrelsen for „Mellerup Brugsfor­

ening", Mellerup, består nu af:

lærer Gert Bluhme Hansen (formand), fru Lise Velling, fru Ingrid Revsbæk, tøm­

rer Villy Terkildsen og arbejdsmand Kre­

sten Jensen, alle af Mellerup.

Der er den 14. december 1966 vedtaget nye vedtægter for foreningen.

Politimesteren i Randers, den 7. marts 1968.

Firmaet ,,Sønderborg Skibsværft v/ Sø­

ren Andersen & Sønner" af Sønderborg er hævet.

Politimesteren i Sønderborg, den 7. marts 1968.

Agnes Tove Brinkman-Højer af Gentofte driver handel i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet

„Mama's Post" ved Agnes Tove Brinkman- Højer.

Firmaet P. R. Service & Co. v/ Bent Nielsen og P. Nielsen driver håndværk i Gentofte kommune. Bent Richardt Nielsen af Dragør og Preben Nielsen af Køben­

havn, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Gentofte, den 8. marts 1968.

I firmaet „Dansk Motor Abonnement, 11 S, ved Georg Jensen & Co.", Kolding, er interessenten, fru Edith Magdalene Hjort­

høj Jensen, Holte, afgået ved døden. I hen­

des sted er indtrådt hendes børn, frøken Lis Jensen og Georg Jensen, begge af Holte.

Firmaet tegnes af Carl Johan Meyer, Kolding, alene.

Politimesteren i Kolding købstad m. v., den 8. marts 1968.

Firmaet „H. B. og P. Rasmussen", Hem­

met, er hævet.

Politimesteren i Ringkøbing, 8. marts 1968.

Firmaet „Slagelse Sten- og Billedhugger Etablissement ved P. Brinkløv" af Slagelse, er slettet.

Firmaet ,,Hansen og Larsen" af Slagelse er slettet.

„Øster Stillinge tømrer og maskinsned­

keri ved Abrahamsen og søn" af Stillinge kommune, er slettet.

Firmaet „Møbelhytten vj V. Mortensen"

af Slagelse, er hævet.

Politimesteren i Slagelse købstad m. v., den 8. marts 1968.

Anlægsgartnerfirma „Andersen & Sauer", Valbygårdsvej 74, Slagelse, driver hånd­

værk i Slagelse Set. Peders landsogns kom­

mune.

Jørgen Hans Andersen og Knud Erik Sauer, begge af Slagelse, er de ansvarlige indehavere og tegner firmaet i forening.

Politimesteren i Slagelse købstad m. v., den 8. marts 1968.

(15)

Elo Ib Larsen af Tårnby driver hånd­

værk i Tårnby kommune som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet „Dansk Ven­

tilations Service v/ Elo Larsen".

Prokura er meddelt Lis Hanne Larsen.

Politimesteren i Tårnby, den 11. marts 1968.

Firmaet „Assahonga v/ Frits Lander og Co.", Torslunde-fshøj kommune, er hævet.

Firmaet „Alra vj E. Rasmussen", Brønd­

byerne, er hævet.

Firmaet ,,Dansk Akryl-Plade Fabrik v/

K. K. Kristensen", Høje-Tåstrup kom­

mune, er hævet og overflyttet til Hved­

strup-Fløng kommune.

Firmaet „Tliwilerna v/ Erna Nielsen", Glostrup, er hævet.

Firmaet „Grafisk Anilin v/ M. Pacht", Vallensbæk, er hævet og overflyttet til Gladsaxe.

Firmaet Herluf Winther og Co"., Glo­

strup, er hævet.

Firmaet ,,Esso Service Station vi E.

Schiøtt og Probst", Brøndbyerne, er hævet, efter at firmaet er omdannet til aktiesel­

skab.

Firmaet „Billing Sko v! H. og F. Billing", Glostrup, er hævet.

Frithioff Friberg Billing af Glostrup dri­

ver handel i Glostrup kommune som ene­

ste ansvarlige indehaver af firmaet „Bil­

ling Sko".

Politimesteren i Glostrup, den 12. marts 1968.

John Egon Hansen af Stenløse-Veksø kommune driver handel i Stenløse-Veksø kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet: Ege Huset vj John Hansen.

Poilitimesteren i Frederikssund, den 11.

marts 1968.

Af bestyrelsen for Masnedsund Andels- svineslagteri, Vordingborg, er udtrådt:

gårdejer Carl Olsen, Vindingegård, Klar­

skov, og i stedet er indtrådt: forstander Børsting, Lundby.

Politimesteren i Vordingborg, Stege m. V., den 11. marts 1968.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet H. Frederiksen. Smede og Ma­

skinværksted er afmeldt af handelsregistret.

Firmaet Konservesfabriken Treko v/ K.

Pedersen er hævet.

Firmaet Uniforms-Skræderen. Erik Hoff­

mann er hævet.

Kylla Evelyn Lilian Tonny Liltorp, født Andersen, er udtrådt af firmaet Møbelpol­

streren v/ K. og L. Liltorp, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Lili Boie Liltorp, født Schjødt.

Ib Nielsson driver handel som eneste an­

svarlig indehaver af firmaet Scan-Press- Publish v/ Ib Nielsson.

Emmy Marie Andersson, født Hansen, der var eneste ansvarlig indehaver af fir­

maet Alfr. Andersson & O. Sørensen, er afgået ved døden, og firmaet er hævet.

Svend Ove Karlsson af Gentofte driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Alfr. Andersson & O. Sørensens efterfølger ved Svend Ove Karlsson.

Firmaet Hjemmets Tarv er afmeldt af handelsregistret, idet selskabet ikke længere udøver nogen af lov om handelsregistre, firma og prokura af 1. marts 1889 omfat­

tet virksomhed.

Københavns magistrat, den 11. marts 1968.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Brdr. Lihmes Autoværksted er hævet.

Arnt Mathias Jørgensen Klog, der var eneste ansvarlig indehaver af firmaet Pho- nogram v/ A. Klog, er afgået ved døden.

Firmaet fortsættes uforandret af afdødes en­

ke Kirsten Elisabeth Louise Margrethe Kraiberg Klog, født Johansen af Lille Vær­

løse, hvorved den hende givne prokura er bortfaldet.

Firmaet Svend Schrøder er afmeldt af handelsregistret, efter at forretningskonto- ret er overflyttet til Rødovre kommune.

Firmaet Sandkagebageriet „Constant" v.

K. Rasmussen & Sv. Høfler er hævet.

Firmaet Otto Schwabe & Co. har meddelt Adolf Claus Bose, Christian Agerbech Pe­

tersen, Finn Lassen og Hans Uwe Lassen prokura hver for sig.

(16)

Firmaet Juls-Schmedes Efterfølgere har meddelt Adolf Claus Bose, Christian Ager­

bech Petersen, Finn Lassen og Hans Uwe Lassen prokura hver for sig.

Københavns magistrat, den 12. marts 1968.

Firmaet Ole Petersens Eft. af Gentofte har tilbagekaldt den Elisabeth Rasmussen meddelte prokura.

Firmaet Gert Nielsen & Hans Bengtsen af Gentofte er hævet.

Politimesiteren i Gentofte, den 12. marts 1968.

Frits Johansen er udtrådt af firmaet /. H. Scharffes Eftf. af Herlev kommune, der fortsættes uforandret af de hidtidige deltagere Børge Kaae, Niels Per Kaae og Kirsten Marie Clausen, født Kaae. Den Frits Johansen meddelte prokura er til­

bagekaldt.

Politimesteren i Gladsaxe, den 12. marts 1968.

Jørgen Petersen af Herlev driver handel og håndværk i Herlev kommune som ene­

ste ansvarlige indehaver af firmaet Kvn- torstole-Service vj Jørgen Petersen. Pro­

kura er meddelt Elly Petersen.

Firma „Platex" v/ René Mørk af Led­

øje-Smørum kommune er hævet.

Firma „Ingeniørfirmaet Storm Hansen &

Kristensen" af Gladsaxe kommune er hæ­

vet idet forretningskontoret er overflyttet til Lynge-Uggeløse kommime.

Politimesteren i Gladsaxe, den 12. marts 1968.

Jøgvan Joensen af Farum driver hånd­

værk i Farum kommune som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet „Ingeniør­

firmaet Logik ved Jøgvan Joensen".

Prokura er meddelt fru Vibeke Tove Joensen, født Kaadtmarui.

Politimesteren i Hillerød, den 11. marts 1968.

Faaborg Andels-Svineslagteri anmeilder, at gårdejer Niels Bild, Dyssemarksgaard, Home, er udtrådt af bestyrelsen og i ste­

det er gårdejer Hans Aage Larsen, Fruer­

gård, Bøjden, Horne, Fyn, indtrådt.

Politimesteren i Fåborg m. v., den 12.

marts 1968.

John Marinus Kjær af Hyllested-Rosmus kommune driver handel, håndværk og in­

dustri i Hyllested-Rosmus kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet

Balle Huse v/ John M. Kjær.

Politimesteren i Grenå m. v., den 12.

marts 1968.

Firmaet „Terndrup Radio & TV. Service, v/ brdr. Maack" driver handel i Skibsted- Lyngby kommune. Arne Eivind Maack og Karl Højer Maack, begge af Terndrup, er de ansvarlige indehavere.

Prokura er meddek Jette Maack, Tern­

drup.

Politimesteren i Hadsund, den 11. marts 1968.

Karen Vilhelmine Sørensen, født Jes­

persen, er udtrådt som kommanditist af fir­

maet „Murermesterne Brødrene Sørensen", Kerteminde.

Politimesteren i Kerteminde m. v., den 12. marts 1968.

„Odsherreds Andels-svineslagteri" af Ny­

købing Sj. anmelder, at selskabets bestyrel­

se består af følgende:

Gdr. Daniel Danielsen, Nakke pr. Nykø­

bing Sj. (formand), gårdejer Laurits Olsen, Skaverup (næstformand), gårdejer Niels Andersen, Egebjerg, fiskegrosserer Hans Bendixen, Overby pr. Sj. Odde, pcl. Bohold Hansen, Nygård pr. Nykøbing Sj., avlsbru­

ger Hans L. Jensen, Rørvigvej, Nykøbing Sj., gårdejer Rasmus Knudsen, Brent pr. Nr.

Asmindrup, gårdejer Ejgil Krogh, Abildøre pr. Vig, gårdejer Villy Larsen, Grevinge, gårdejer Hardy Madsen, Veddinge pr. Fåre­

vejle, gårdejer Poul Nielsen, Asnæs, gård­

ejer Orla Stendal, Sonnerup pr. Lumsås, og gårdejer Harry Stæhr, Vig st., at selskabet tegnes af formanden i forening med to be­

styrelsesmedlemmer, at den bogholder Er­

ling Jørgensen meddelte prokura er tilbage­

kaldt, og at assistent Hans Sørensen i ste­

det har fået meddelt prokura, således at prokura herefter er meddelt direktør Ib Nørgaard, kasserer Børge Just Jacobsen og assistent Hans Sørensen, der tegner to i for­

ening.

Politimesteren i Holbæk m. v., den 12.

marts 1968.

Viggo Niels Harald Joachim Kahler, der var ansvarlig deltager i firmaet Kohler &

Breum, Korsør, er afgået ved døden. Fir­

maet fortsættes uforandret af den hidtidige

(17)

deltager Johannes Breum. Firmaet har meddelt Jens Breum prokura.

Politimesteren i Skælskør m. v., den 12.

marts 1968.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Bo Brangstrup Hansen driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Tibodan v. Bo Brangstrup Hansen. Pro­

kura er meddelt Hasse Brangstrup Hansen.

Firmaet Tømrerfirmaet Pedersen & Jen­

sen er afmeldt af handelsregistret, efter at forretningskontoret er overflyttet til Rød­

ovre.

Anders Erik Valdemar Nielsen, der var ansvarlig deltager i firmaet Københavns Vognfabrik v/ Vald. Nielsen & Søn, er af­

gået ved døden, og firmaet er hævet.

Firmaet H. A. Hansen har meddelt Peter Koch-Nielsen prokura.

Firmaet Brdr. Søe-Jensen er hævet.

Københavns magistrat, den 13. marts 1968.

Ole Jensen Terp er udtrådt af firmaet

„O. J. Terp & Søn" af Vejle, som videre­

føres uforandret af den hidtidige deltager Kaj Engelhardt Zoffmann Terp af Vejle som eneste ansvarlige indehaver.

Politimesteren i Vejle, den 11. marts 1968.

Under firma „LOMA ved Yvonne Fri- modt Hansen & Co." drives håndværk af et kommanditselskab i hvilket Yvonne Fri- modt Hansen af Greve Strand er eneste an­

svarlige deltager.

Politimesteren i Roskilde, den 12. marts 1968.

Firmaet „Deres Køkken-ekspert I!S ved Erik Juhl og Børge Mohr" driver handel i Herning købstad. Erik Juhl, Herning, og Børge Mohr, Kibæk, er de ansvarlige del­

tagere og tegner firmaet i forening.

Prokura er meddelt Erik Juhl og Børge Mohr i forening.

Politimesteren i Herning købstad m. v., den 13. marts 1968.

Firmaet „CASETT ved Bruun og Jensen"

driver handel og håndværk i Roskilde kom­

mune.

Niels Madsen Bruun af Særløse og Per Holger Jensen af Roskilde er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.

Prokura er meddelt Niels Madsen Bruun og Per Holger Jensen hver for sig.

Politimesteren i Roskilde, den 13. marts 1Q68

„Mejrup Brugsforening" anmelder, at be­

styrelsen nu består af: Aage Katborg, Pe­

der Holmgaard, Gunhild Lundby, Christi­

an Pedersen Lynggaard og Frede Nielsen, alle af Mejrup pr. Holstebro.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 13.

marts 1968.

Peter Fuglsang Jensen af Hasseris driver handel i Hasseris kommune, som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet „NORD- JYDSK TRADING v/ P. Fuglsang Jensen".

Politimesteren i Ålborg m. v., den 13.

marts 1968.

Aage Thranholm og Alfred Thranholm, som var de ansvarlige deltagere i firmaet

„Brødrene Thranholm" af Esbjerg, er af­

gået ved døden. Firmaet, der driver han­

del, fortsættes uforandret af afdøde Alfred Thranholms enke Magna Cecilie Rødkjær Thranholm af Esbjerg,

Politimesteren i Esbjerg, den 14. marts 1968.

Firmaet „Julius Guldmanns Efterfølger", Korsør, er hævet.

Politimesteren i Korsør m. v., den 13.

marts 1968.

Flemming Sjøgren Andersen af Nykøbing F. kommune driver handel i Nykøbing F.

købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Thilde" v. Flemming Sjøgren An­

dersen.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 14. marts 1968.

Poul Petersen er udtrådt af firmaet „Trøj­

borg Møbelmontering v/ Brdr. Petersen", der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Tage Petersen som eneindehaver.

Århus politikammer, den 14. marts 1968.

Tage Harring Boll af Gentofte driver handel i Gentofte kommune som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet JMPO-TRA­

DE ved Tage Boll.

Politimesteren i Gentofte, den 15. marts 1968.

i

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Poul Kofoed af Ballerup driver handel i Ballerup kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Ballerup Frimærkehandel v/Poul Kofoed. Prokura er meddelt Lis

havn driver håndværk og handel i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Jørgen Wolffs Møbelsnedkeri. Elektricitetsselskabet Isefjordværket

Kurt Skovbo Hansen af Odder kommune driver handel og håndværk i Odder kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Odder Blikkenslagerforretning ved Kurt Skov­..

svarlige Deltagere. Christensen & Co. drives Handel af et Kommanditselskab, hvis eneste ansvarlige Indehaver er Jens Carl Christensen. Christian Walter har

Margrethe Assals af Frederiksberg driver handel og håndværk i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet. garn v/Designer

ansvarlige Indehaver af Firmaet »DANIEL STECHER«. Prokura har Hans Henrik Stecher. Firmaet »HANS CHRISTENSEN« af Rønne har meddelt Hans Carl Christensen af

Svend Carl Hansen af Herlev udøver industridrift og driver handel i Gladsaxe • kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet S.. Firmaet Jens Andersen og

Hans Erik Vejborg af Greve kommune driver handel og udøver industridrift i Greve kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »ERIK VEJBORG«.. Prokura er