• Ingen resultater fundet

Bruger vi de mest optimale maskefaconer og størrelser i dansk fiskeri?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Bruger vi de mest optimale maskefaconer og størrelser i dansk fiskeri?"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 25, 2022

Bruger vi de mest optimale maskefaconer og størrelser i dansk fiskeri?

Herrmann, Bent; Krag, Ludvig Ahm; Madsen, Niels; Frandsen, Rikke; Lundgren, Bo

Publication date:

2009

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Herrmann, B., Krag, L. A., Madsen, N., Frandsen, R., & Lundgren, B. (2009). Bruger vi de mest optimale

maskefaconer og størrelser i dansk fiskeri?. Poster session præsenteret ved Danfish International 2009,

Aalborg, Danmark.

(2)

Bruger vi de mest optimale maskefaconer og størrelser i dansk fiskeri?

Faconen og størrelsen af maskerne i trawlen i forhold til faconen og størrelsen påfiskene har afgørende betyd- ningfor hvilke størrelser, der kan selekteres ud gennem maskerne. I mange fiskerier er det kompliceret at finde ud af, hvad der er det mest optimale design, da fangsten ofte består af en blanding af arter med meget forskellig tvær- snitsfacon. De mindstemål man har fastsat for arter der fanges sammen gør ikke problemerne mindre. De senere år er det i nogle fiskerier forsøgt at forbedre selektionen ved at forsyne de diamantmaskede fangstposer med særlige selektionsvinduer bestående af firkantede masker. Spørgsmålene er f.eks.: Hvad er den bedste maskevidde for selektionsvinduet? Hvor meget forbedres selektion, hvis maskevidden øges med f. eks. 10 mm?

Bent Herrmann, Ludvig Krag, Niels Madsen, Rikke Frandsen, Bo Lundgren

DTU Aqua arbejder med moderne metoder baseret på digital billedbehandling og computersimulering, der fremover kan bidrage til udviklingen af selektive fiskeredskaber og måske føre til en certificering af forskellige nets selektive egenskaber.

I projektet NETVISION kortlægges og beskrives faconer af masker ved forskellige belastninger.

Der anvendes en kombination af prøvetanks- forsøg og laboratorieforsøg med belastning af net svarende til kommercielt fiskeri. Data indsamles og efterbehandles ved anvendelse af avanceret visionsteknik. Desuden inddrages teoretiske modelberegninger.

I projektet FISHSELECT indsamles og beskrives tværsnits- faconer og størrelser for vigtige arter i danske fiskerier. Der anvendes en kombination af laboratorieforsøg med frisk- fangede fisk, digital billedbehandling, computerbaseret ana- lyseog simulering. FISHSELECT indeholder faciliteter til at beskrive faconen for de fleste arter af rundfisk samt for fladfisk (Fig. 3).

NETVISION

Udover eksisterende net kan vi ogsåudforske mulig- hedernei nye net og måske finde nye maskeformer eller kombinationer af maskeformer, der vil være særligt egnet til problemstillinger i specifikke fiskerier. Et særligt nyttigt output fra FISHSELECT er Design Guidessom for hver enkelt art kvantificerer, hvor store individer der vil kunne undslippe gennem masker af forskellig form og størrelse (Fig. 5). Design Guideskan benyttes til at fåen idéom hvilke former og størrelser af masker, der er velegnede til forskellige arter ud fra de fastsatte mindstemål. Design Guides kan herunder benyttes som grundlag for valg af designparametre til f.eks.

Selektionsvinduer.

N2 N2

N1 N1

Belastning af net Detektionaf maske Estimering af facon Simulering af størrelses- selektion

Bestemmelse af L50

Tværsnit af fisk

Tværsnit af fisk Måling af torsk i MorfoMeter Skanning Detektionaf tværsnit Analyse af tværsnit

FISHSELECT

Simulering af selektion for masker

Fleksibiliteten i FISHSELECT har gjort det muligt at undersøge mange forskellige arter. Desuden har metoden ogsåværet anvendt i internationalt samarbejde påarter, der ikke forekommer i danske fiskerier.

DanFish2009, Aalborg, Danmark

Ved at overføre oplysninger om faconen af masker i forskellige net fra NETVISION til FISHSELECT kan vi ved avancerede computersimuleringer undersøge de grundlæggende selektive egenskaber for forskellige net overfor forskellige arter.

Facon af maske

L50 (cm) versus mesh size and squareness factor

Mesh size (mm)

Squareness factor (%)

80 100 120 140 160 180 200

20406080100

L50 (cm) versus mesh size and squareness factor

Mesh size (mm)

Squareness factor (%)

80 100 120 140 160 180 200

20406080100

L50 (cm) versus bar length and opening angle

bar length (mm)

opening angle (degree)

40 50 60 70 80 90 100

50100150

L50 (cm) versus bar length and opening angle

bar length (mm)

opening angle (degree)

40 50 60 70 80 90 100

50100150

L50 (cm) versus meshsize and opening angle

meshsize (mm)

opening angle (degree)

80 100 120 140 160 180 200

20406080

L50 (cm) versus mesh size and squareness factor

mesh size (mm)

squareness factor (%)

80 100 120 140 160 180 200

20406080100

L50 (cm) versus mesh size and opening angle

mesh size (mm)

opening angle (degree)

80 100 120 140 160 180 200

50100150

L50 (cm) versus meshsize and opening angle

Meshsize (mm)

Opening angle (degree)

80 100 120 140 160 180 200

20406080

L50 (cm) versus meshsize and opening angle

Meshsize (mm)

Opening angle (degree)

80 100 120 140 160 180 200

20406080

Fig. 5 Design Guidesfor torsk (øverst) og rødspætte (nederst).

Fig. 3 Eksempler på facontyper.

FISHSELECT Indeholder mere end 100 for- skellige basis- faconer.

Fig. 4 Eksempler på arter der har været ana- lyseretmed FISHSELECT.

Fig. 1 Facon af 90 mm fangstposer med diamantmasker. Standardkonfiguration (venstre). T90-konfiguration (højre). Detaljer og digitaliserede maskefaconer nær fangstgrænsefladen (nederst). Forsøg foretaget i prøvetank hos SINTEF, Hirtshals.

Fig. 2 Strækningsforsøg med diamantmasker af forskellig maskevidde, trådtykkelseog stivhed. Belastet som i standardkonfiguration og som i T90- konfiguration. Røde markeringer viser digitaliseret maskefaconer.

, Nordsøen Forskerpark, Hirtshals

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

På trods af alle reservationer tyder alt på, at for- skellene inden for det nordiske område var mindre end variationerne i mellem fx nor- disk og keltisk religion eller nordisk

Mens hoodoo (den.. amerikanske version af voodoo) spiller en forholdsvis begrænset rolle i The Freelance Pallbearers og Yellow Back Radio Broke-Down, får den imidlertid

Søndergaard, Grontmij Grontmij er i samarbejde med VandCenter- Syd, HOFOR og Aarhus Vand ved at udvikle et styrings- og beslutningssoftware til vandforsy- ninger, der

I Nordsøen er det er meget blandet fiskeri efter demersale arter, i Skagerrak og Kattegat består en stor del af fangsten af rødspætte, mens størstedelen i Indre Farvande og

september havde Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark også sendt rådgivere ud til Egtved Put&Take og til Himmerlands Fiskepark, og som i Kærshovedgård benyttede mange sig

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

[r]

Det blev også argumenteret, at den fremtidige forretningsmodel skal gentænkes, og at vi i højere grad end før bør tænke på en servicebaseret forretningsmodel, hvor vi