• Ingen resultater fundet

Arbejdsmarkedet på rette kurs – flere er kommet i job

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Arbejdsmarkedet på rette kurs – flere er kommet i job"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

chefanalytiker Erik Bjørsted

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 10 www.ae.dk

Økonomisk kommentar: Lønmodtagerbeskæftigelsen, oktober 2014

Arbejdsmarkedet på rette kurs – flere er kommet i job

Lønmodtagerbeskæftigelsen er vokset med 2.900 personer. Dagens tal er en glædelig nyhed, som un- derstreger, at det danske arbejdsmarked er på rette kurs. Beskæftigelsen er nu på sit højeste niveau i fem år, og fremadrettet peger indikatorerne på yderligere jobfremgang – bl.a. er der fortsat flere stillin- ger der slås op. Når det er sagt har man kunnet konstatere en lille stigning i antallet af varslede fyrin- ger, ligesom krisen i Europa – herunder ikke mindst truslen om deflation bliver ved med at spøge. Hvis arbejdsmarkedet skal fortsætte de gode takter, som vi har været vidner til, i det nye år, er det derfor afgørende, at der kommer mere gang i det private forbrug og de private investeringer herhjemme.

7. januar 2015

Lønmodtagerbeskæftigelsen er fra september til oktober vokset med 2.900 personer korrigeret for sæsonudsving.

Dermed fortsætter lønmodtagerbeskæftigelsen de flotte takter den har vist de sidste mange måneder og er nu på sit højeste niveau i fem år.

Dagens tal er en glædelig nyhed, som understreger, at det danske arbejdsmarked på trods af stort set uændret ledighed er på rette kurs, fordi flere er kommet i arbejde.

Figur 1. Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.

Fremadrettet ser det også godt ud. Der bliver fortsat slået flere stillinger op, hvilket er et godt tegn.

Når det er sagt har man kunnet konstatere en lille stigning i antallet af varslede fyringer. Antallet af varslede fyringer er i sig selv ikke alarmerende højt endnu, men hvis tendensen med flere fyringer bider sig fast, kan det danske arbejdsmarked godt komme i modvind.

2,5 2,6 2,7 2,8

2,5 2,6 2,7 2,8

08 09 10 11 12 13 14

Antal beskæftigede lønmodtagere

(mio. pers.) Antal beskæftigede

lønmodtagere (mio. pers.)

Lønmodtagerbeskæftigelse (mio. personer)

(2)

Senioranalytiker Erik Bjørsted

2

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 10 www.ae.dk

Derudover er der i Europa i øjeblikket en udbredt frygt for deflation. Hvis Europa rammes af deflation, og priserne falder, vil de europæiske forbrugere hele tiden udskyde deres forbrug og det vil hæmme de danske eksportmuligheder.

Hvis de gode takter arbejdsmarkedet har vist i 2014 også skal fortsætte i det nye år, er det derfor afgø- rende, at der kommer mere gang i det private forbrug og de private investeringer herhjemme.

Det er dog også nødvendigt at EU også gør mere for at aflive deflationsspøgelset. Mange vil her natur- ligvis pege på nødvendigheden af, at ECB udvider deres køb af obligationer, men det er også nødven- digt at de enkelte lande anvender hele deres råderum til offentlige investeringer mm for at få mere gang i hjulene.

For yderligere kommentarer og interviews kontakt:

Chefanalytiker Erik Bjørsted Tlf. 33 55 77 15 Mobil 27 68 79 50 eb@ae.dk

Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf. 33 55 77 28 Mobil 28 36 87 50 mh@ae.dk

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Når jeg ser på programmer for kommende konfe- rencer, tidsskrifter med FM forskning og vores egen forskning i Center for Facilities Management; så er føl- gende 5 temaer hotte:..

Nogle har den opfattelse, at det slet ikke skal undersøges, om skifergas findes i udnyttelige mængder i Dan- mark; enten begrundet i en vision om at fremtidens energiforsyning

Det er også studerende fra Design og Innovation, der står bag udviklingen af Drop Bucket, en enkel ”pop up” skraldespand der nemt kan sættes op til forskellige events, hvor behovet

september havde Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark også sendt rådgivere ud til Egtved Put&Take og til Himmerlands Fiskepark, og som i Kærshovedgård benyttede mange sig

Stein Baggers mange numre havde i sidste ende ikke været mulige, hvis han ikke havde indgået i en slags uhellig alliance med alt for risikovil- lige banker, og en revisionsbranche

Hvis det endelig skulle komme dertil, har Singapore tydeligt gjort det klart, hvad præfe- rencen er ved at sige, at Kina vil være en faktor de næste 1000 år, mens det er usikkert,

Hvis vi blandt de mange eksempler (heraf mange af mindre interesse for verden uden for Kirken) vælger at fokusere på især præventions-forbudet, er det tyde- ligt, at det store

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of