• Ingen resultater fundet

Et lille eksempel

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Et lille eksempel"

Copied!
10
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

7



 3

−2 4 1



| {z }

~ v1

+−2



 1 0 1 0



|{z}

~ v2

=



 19

−14 26

7



| {z }

~ v3

Det viser at ligningen

x1~v1+x2~v2+x3~v3=



3 1 19

−2 0 −14

4 1 26

1 0 7



 x1

x2

x3

=



 0 0 0 0



=~0

har løsningen

x1 = 7, x2=−2, x3=−1 Vi siger at{~v1, ~v2, ~v3} erlineært afhængige.

(2)

Lineær (u)afhængighed

Vektorerne~v1, ~v2, . . . , ~vk i Rm siges at værelineært uafhængige hvis

x1~v1+x2~v2+. . .+xk~vk =~0, kunhar løsningenx1 =x2 =· · ·=xk = 0.

P˚a matrixform

LadA= [~v1~v2· · ·~vn] være en m×n-matrix.A’s søjler er lineært uafhængige præcis n˚ar ligningssystemet

A~x =x1~v1+x2~v2+· · ·+xn~vn=~0

ingenfri variable har. Dvs n˚ar A= [~v1~v2· · ·~vn] har pivot-søjle i hver søjle (eller tilsvarende n˚ar rank(A) =n).

Eksempel

En samling afn vektorer iRm, med n>m, er altid lineært afhængig, da vi har rank(A)≤m<n, hvor Aer som ovenfor.

Mikkel H. Brynildsen Lineær Algebra

(3)
(4)

Lineær afhængighed

{~v1, . . . , ~vk}er lineært afhængige

m

Der findes enikke-nulløsning~x til A~x=~0

m nullity(A)6= 0

m

antallet af ikke-pivot søjler i A er forskelligt fra nul.

Mikkel H. Brynildsen Lineær Algebra

(5)

{~v1, . . . , ~vk}er lineært uafhængige

m

Der findes kun løsningen~x = 0 tilA~x=~0

m nullity(A) = 0

m

Alle søjler i Aer pivot-søjler.

(6)

Eksempler

bestem om en mængde vektorer er lineært ahængige (lin.afh.) Find en lille delmængde af afS ={~v1, . . . , ~vk} med samme span som S.

Bestem for hvilker,S ={~w(r), ~v1, . . . , ~vk} er lin. afh.

Mikkel H. Brynildsen Lineær Algebra

(7)
(8)
(9)
(10)

Matlab

m-fil

indtaste matrix og vektorA= [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] giver

1 2 3 4 5 6 7 8 9

matrix-vektor produkt i Matlab A∗v.

Mikkel H. Brynildsen Lineær Algebra

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Brynildsen Lineær Algebra... Brynildsen

Hvad er T ’s matrix repræsentation relativ til B Jvf.. Brynildsen

Det anbefales at repetere resultaterne om abstrakte vektorrum i lærebogen fra lineær algebra kurset efter˚ ar 2010 (afsnit 7.1 i [SIF]).. Se

Jeg starter med en oversigt over hele kurset, b˚ ade lineær algebra og funktioner af flere variable.. Derefter giver jeg r˚

Buhls noter om komplekse tal, som ogs˚ a findes p˚ a kursets hjemmeside.. [SIF] referer til lærebogen til lineær

Derudover gennemg˚ ar jeg afsnit 5.5 i [AJ-v4] vedrørende lineær algebra aspekter af teorien for anden ordens differensligninger.. Svar p˚ a

Gennemlæs afsnit 5.5 og find derefter de tilsvarende resultater i lineær algebra bogen [SIF] for matrix ligninger.. Brug den givne oplysning til bestemme b og c, hvis det

optimering af kvadratisk funktion i to variable samt bestemmelse af det frie maksimum eller minimum. Vælg nogle nogle eksempler, der illustrerer lineær og