• Ingen resultater fundet

Bonde – gal mand på rette vej

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Bonde – gal mand på rette vej"

Copied!
9
0
0

Hele teksten

(1)

Bonde – gal mand på rette vej

Nyborg Strand den 2-11-17

(2)

Christian Bonde – foto Nana Reimers

(3)

Journallæsning

• To journalsæt: Et fra åndssvageforsorg og et fra sindssygeforsorg om samme person, men vidt forskelligt i indhold

• Hvem skrev i journalerne om Christian Bonde?

Hvad skrives der om. Diagnosens betydning for blikket, der ser (åndssvageforsorgen).

Miljøterapiens betydning for at rumme Christian Bonde (sindssygeforsorgen)

• Citatvandring som et vedvarende problem i al journalskrivning

(4)

I lære som idiot

• Åndssvageoverlægernes krav til Bonde var, at han skulle lære at acceptere sin diagnose, han skulle indse, at han aldrig ville kunne klare sig uden

støtte fra forsorgen, han skulle acceptere og være taknemmelig for den hjælp, han fik, og han skulle forandre sig og tilpasse sig de normer, de

professionelle stillede op

• Med en skelen til begrebet situeret læring i forholdet mellem mester og lærling, kan man

sige, at Bonde skulle acceptere at være i lære som Idiot (jf. Lave og Wenger 2003)

(5)

Monster eller menneske?

• Mentalundersøgt 1967: Konklusion: Bonde er

åndssvag og ikke egnet til straf. Retslægerådet var af samme opfattelse som overlægerne: Christian Bonde er et selvhævdende, upålideligt individ, besværlig og ubehagelig – ikke til at stole på, blandende sig i alt, uden for pædagogisk

rækkevidde

• Overlæge Munke Hertel Wulff havde en anden opfattelse. Hans møde med Bonde og

miljøterapien på stedet åbnede nye muligheder.

(6)

Tilfældighed og held

• Åndssvageoverlægernes enighed – og

sindssygelægernes uenighed. Munke Hertel Wulff opbyggede et terapeutisk miljø. Troen på at

Christian Bonde havde et anliggende, han

kæmpede for. Betydningen af at blive set, hørt og rummet.

• Andre sindssygeoverlæger på Sct. Hans ville have haft samme opfattelse som overlægerne i

åndssvageforsorgen. Det vidner korrespondancen mellem Munke Hertel Wulff og Erik Strømgren

bl.a. om (jf. Bogen om Bonde side 90 -91).

(7)

De mange breve

• Christian Bondes mange breve – og hans viden om, hvor brevene skulle sendes hen for at lave

”rav i den”. Men nogle hjalp med at skrive de breve: Var det medanbragte og/eller ansatte?

Underordnet personale var ikke nødvendigvis enige med de ledende om behandlingen af de anbragte.

• Christian Bondes evne til at opsamle viden, huske den og bruge den til gavn for de anbragte

(8)

Et personligt møde

• Oplevelsen af Christian Bonde, da jeg interviewede ham til min bog om Livø- anstalten.

• Det, han fortalte, kunne jeg gennem mit

arbejde med bogen verificere rigtigheden af.

(9)

Christian Bonde

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Svend Bruhns og Anders Ørom - At kunne skelne ly s fra lygtemænd 67 mest Bibelen, men også landets love: Valdemars jyske lov tillader således »skjellig Brug af Kjep og Vond

Hans Frederik von Pultz, døbt 16/'s 1727 (Faddere: von Hovenbechs Frue til Nielstrup; Ritmester Frederik v. Pultz paa Lykkesholm; Ritmester Henrik Christopher v. Pultz til Møllegaard

Vi vil hér i stedet rette blikket mod, hvor- dan arbejdet knyttes sammen med køn i den måde, arbejde og køn sættes i tale i en sådan afdeling for sagsbehandling af

Tidligere un- dersøgelser foretaget af SF (Barton-Gade, Li- vestock Production Science, 1987) viste, at spæk fra hangrise havde et højere indhold af umættede fedtsyrer end spæk

Vi har brug for en bedre balance mellem den metakogni- tive position, hvor der bliver brugt mere tid end nogensinde i skole- og uddannelsessystemet på at lære børn og unge om

Et ungt træ (juvenil) har færre årringe i splintved end et modent - eller gammelt træ. Tolkning: På det foreliggende grundlag antages det, at alle træerne, som prøverne stammer

Second, the gaze pattern convergence of the Chinese when interacting with Canadians has provided strong support for CAT (Giles et al. 1977; Giles and Johnson 1987); this

Formålet med projektet var derfor dels at undersøge, hvilke oplevelser kvinder kan have af at gennemgå en provokeret sen abort på grund af anomali hos barnet, og

We further expected to find changes in the response patterns of students in those experimental groups that had participated in the Hand in Hand student programme (Conditions B and

Gill Na+,K+-ATPase activity increased to the highest levels of all strains investigated (7.10 ± 0.52) between late February and early April and then declined

Det er ikke min hensigt, og det giver heller ikke nogen mening, at gøre det til en dyd ikke at udvise rettidig omhu.. At tænke sig om og gøre sig umage er en dyd,

Det kan konkluderes, at der gennem en teknologisk understøttet simulationsproces kan skabes såvel 1. Analyserne skitserer tre former for refleksion, hvoraf de to former

DA HULKÆR MØLLER SKULLE GIFTES De to gamle Grisbækgårde i Vejrup sogn var i 1600-.. tallet et par gode gårde på

Den første drejer sig om en intention om ikke at ville udføre en bestemt handling, nemlig talehandlingen at tilgive; den anden til et lovbundet påbud om ikke at måtte udføre

Pasienter  med  ’ubestemte’  helseplager  forteller,  at  de  opplever  krenkelser  i 

Han vækkede hende ved at hælde koldt vand i sengen. Ved at fortæller, hvordan noget bliver gjort. Det ligner det engelske by ....-ing. Jeg havde taget et startkabel med, det skulle

[r]

Da jeg kom hjem tredje dag, så jeg, at hoveddøren var blevet lavet; og jeg kunne høre at mit fjernsyn var tændt, så der var altså også elektricitet.. Jeg skyndte mig at finde

Relationen til genstandene er som sagt også med til at tydeliggøre forskellen mellem de menneskelige og de menneskelignende, idet menneskene får vakt nostalgi og et savn efter

Men altså, jeg tror ikke, der skete noget på et redaktionsmøde, som fik ind- flydelse på mit arbejde med Det Perfekte Menneske.. Vi lavede som sagt hver især vores

Dette er det omfang, det seksuelle har i barndommen, hvor der kun skelnes vagt eller slet ikke mellem det ekskrementelle og seksuelle, og overalt i

Det kan da godt være, det så tåbeligt ud, men når folk opstillede forundrede miner, spurgte jeg lettere henkastet: ,,Hvordan kende danseren fra dansen?" Min læge hævdede,

Overtagelsen af min svigerfars gård, som havde været planlagt i et stykke tid, blev ikke til noget, men drømmen om egen gård kunne og vil­.. le vi