• Ingen resultater fundet

Var det svært at lære bogstaver? 7

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Var det svært at lære bogstaver? 7"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

GT4    

1. Blev  du  drillet  af  dine  klassekammerater?  

2. Tror  du,  at  aberne  faktisk  ved,  at  Tarzan  er  deres  konge?  

3. Hvad  er  en  rigtig  mand,  synes  du?  

4. Havde  du  et  øgenavn  eller  et  kælenavn  som  barn?  

5. Var  du  populær  i  skolen?  

6. Var  det  svært  at  lære  bogstaver?  

7. Hvordan  vil  Ivans  far  have,  at  Ivan  skal  blivesom  voksen?  

8. Synes  du,  kvinder  skal  være  stærke  som  Tarzan?  

9. Har  du  prøvet  at  lære  abesprog?  

10. Hvad  var  din  yndlingsbog,  da  du  var  lille?  

11. Hvad  betyder  vatnisse  for  dig?  

12. Hvordan  ser  Ivan  Olsen  ud?  

   

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Sorø Kunstmuseum og Museet for Samtidskunst i Roskilde igang- satte i 2012 et tværfagligt samarbejdsprojekt: Kunsten at lære sprog. Pro- jektets formål var at kvalificere og

Hvor det for nogle elever kan være svært at se hvad der er tilbage at lære i et fag som dansk her i syvende klasse når man har lært at læse og skrive, oplever de fleste at de

Det er vores er faring, at stille børn trives bedst sammen med andre stille børn, så de danner gruppe, forklarer skoleinspektør Tove Vinther Kristensen om en af grupperne af børn

I USA har man i mange stater et trinvist kørekortsystem, der blandt andet indebærer, at unge der er ved at tage kørekort, under visse betingelser må øve sig i at køre bil sammen

Samtalen er eksemplarisk i forhold til at demon- strere, hvordan gode samtaler befordrer læring gennem fælles meningsskabelse – lærer og elever hjælper hinanden.. Eksemplet

Det kan konkluderes, at der gennem en teknologisk understøttet simulationsproces kan skabes såvel 1. Analyserne skitserer tre former for refleksion, hvoraf de to former

Ikke helt få aspirantinder, kvinder midt i 30’erne, oplyste, at de ønskede bevilling til skolehold, fordi deres helbred ikke mere slog til i de kræ­. vende

De indeholder talrige Parenteser, med delvis meget m ystiske Bogstaver, og man maa søge grundigt fo r efterhaanden at finde Rebussernes O pløsninger fordelt

Dermed rækker en kvalitativ undersøgelse af publikums oplevelser ud over selve forestillingen og nærmer sig et socialantropologisk felt, og interessen for publikums oplevelser

Denne argumentationsform betyder, at man skulle kunne finde belæg i Viden og det postmoderne samfund for følgende forhold: At det postmo- derne har bragt næring

Det kan da godt være, det så tåbeligt ud, men når folk opstillede forundrede miner, spurgte jeg lettere henkastet: ,,Hvordan kende danseren fra dansen?" Min læge hævdede,

4 2 Blade med Statuer efter

I lighed med præciseringen og konsolideringen af de øvrige MedCom meddelelser gennemføres et tilsvarende arbejde med dokumentation af anvendelsen af MEDREQ til rekvirering af klinisk

kunde lære at kiende alle Slags danske og latinske Bogstaver; samt tillige at læse rigtig og forstaaelig, indeholdende: forskjellige Materier til deres Forstands Oplysning og

Vi har brug for en bedre balance mellem den metakogni- tive position, hvor der bliver brugt mere tid end nogensinde i skole- og uddannelsessystemet på at lære børn og unge om

1) At der blandt kommunerne i Danmark er stor uklarhed om retningslinjerne for, hvordan uledsagede børns sager skal håndteres – hvilke tilbud børnene skal have, og hvem der

Hende snakker jeg også godt med, og hvis ikke det var sådan, ville jeg da kunne sige nej til, at det skulle være hende.. Men det

Da vi ønsker at vurdere evidensgrundlaget for progesteron, har vi valgt at inddrage reviewet Vaginal progesterone in women with an asymptomatic sonographic short

I lighed med præciseringen og konsolideringen af de øvrige MedCom meddelelser gennemføres et tilsvarende arbejde med dokumentation af anvendelsen af MEDREQ til rekvirering af klinisk

Det skal både handle om, hvorfor det er vigtigt at lære at skrive i hånden, om overgangen fra gotiske til latinske bogstaver, om hvad der sker, når man går fra en mundtlig til

• Fordi renoveringssagen allerede er under udførelse forventer Landsbyggefonden kun at kunne støtte renoveringssagen i Solhusene som en ustøttet byggesag med den dertil

R: Jeg ville, jeg tror som sådan ikke jeg ville have noget imod det, men jeg tror også det ville være svært for mig, at lige pludselig opsøge det selv, altså sådan på en eller

[r]