• Ingen resultater fundet

Skriv om til han/ hans/ sin.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Skriv om til han/ hans/ sin."

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Skriv om til han/ hans/ sin.

Jeg var på arbejde en dag. Min sekretær sagde, at min kone havde ringet og sagt, at jeg skulle komme hjem. Jeg svarede, at min kone måtte vente, til jeg var færdig med mit arbejde

Da jeg kom hjem, sagde min kone, at jeg skulle finde mit værktøj og reparere døren.

Jeg kiggede bare på min kone, og spurgte, om hun troede, at mit firma var et tømrerfirma.

Næste dag efter arbejde kom min kone igen løbende. Denne gang havde hun taget min værktøjskasse frem. – Der var ingen elektricitet i hele huset! Jeg var træt, så jeg satte mig i min lænestol og sagde, at mit firma heller ikke var et elektrikerfirma.

Da jeg kom hjem tredje dag, så jeg, at hoveddøren var blevet lavet; og jeg kunne høre at mit fjernsyn var tændt, så der var altså også elektricitet. Jeg skyndte mig at finde min kone og spørge hende, hvem der havde lavet tingene.

Min kone svarede, at min nabo havde ordnet alt mit håndværkerarbejde for mig.

Jeg spurgte, hvad min nabo skulle have for sit arbejde.

"Jeg kunne vælge mellem at bage en kage til ham, eller at gå i seng med ham,"

svarede min kone.

Jeg spurgte, om min nabo godt kunne lide min kones kage.

Min kone grinede og sagde, at hun ikke arbejdede i en bagerforretning.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

[r]

En ny situation opstår som konsekvens af første sætning. Derfor

Ved afslutningen af et ægteskab oplever parterne ikke blot et brud på hverdagens rutiner, men også et brud med deres forventning til, hvordan livet ville forløbe.. Forventninger

De (få) tilfælde af krænkelser i det egentlige møde mellem borger og pædagog, som jeg har oplevet i mit materiale, kan siges at være fåtallige og mere indirekte, når borgere

1) At der blandt kommunerne i Danmark er stor uklarhed om retningslinjerne for, hvordan uledsagede børns sager skal håndteres – hvilke tilbud børnene skal have, og hvem der

Hende snakker jeg også godt med, og hvis ikke det var sådan, ville jeg da kunne sige nej til, at det skulle være hende.. Men det

Den Gang min Uddannelse i Lincoln var tilendebragt, havde jeg ikke været i Stand til at betale den Kautionssum, der fordredes af alle Elever, naar de skal til at begynde

23 procent af de adspurgte har i høj eller nogen grad oplevet, at handicappede borgere efter egen vurdering er blevet visiteret til utilstrækkelige botilbud (midlertidige