• Ingen resultater fundet

Ledighedsstatistik December 2022

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2023

Del "Ledighedsstatistik December 2022"

Copied!
26
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Fortsat lav ledighed blandt akademikere.

Ledigheden for forsikrede akademikere var i december på det laveste niveau siden perioden lige op til finanskrisen.

Ledigheden var i december på 3,3 pct., svarende til 11.484 ledige. Det er et fald siden november 2022, hvor ledighe- den for forsikrede akademikere var 3,4 pct.

Ledigheden er den laveste siden maj 2009, hvor den ligeledes målte 3,3 pct. For december måned er det den laveste ledighed siden 2008, hvor ledigheden var 2,5 pct.

Ledighedsstatistik, december 2022

Forside, metode og dataudtræk:

Analysestudent Frederik Taasby

(2)

Indholdsfortegnelse

Nøgletalstabel ... 2

Afsnit 1- Forsikrede medlemmer ... 3

Tabel 1 – Forsikrede medlemmer ... 4

Afsnit 2 – Bruttoledighed i berørte personer og fuldtidspersoner ... 5

Tabel 2 – Bruttoledighed i berørte personer og fuldtidspersoner ... 6

Afsnit 3 – Bruttoledige fuldtidspersoner i procent af forsikrede ... 7

Tabel 3 – Bruttoledighed i berørte personer og fuldtidspersoner i procent af antal forsikrede ... 8

Afsnit 4 – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på alder ... 9

Tabel 4.1 – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på alder ... 10

Tabel 4.2 – Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt på alder ... 11

Afsnit 5 - Dimittendledighed og ledighed efter kandidatalder ... 12

Tabel 5.1 – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på kandidatalder ... 13

Tabel 5.2 – Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt efter kandidatalder ... 14

Tabel 5.3 - Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på kandidatalder (0-2 år) ... 15

Tabel 5.4 - Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt efter kandidatalder (0-2 år) ... 16

Afsnit 6 – Sommerdimittenders bruttoledighed i fuldtidspersoner ... 17

Afsnit 7 – Regionstabeller ... 21

Tabel A – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på regioner ... 21

Tabel B – Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt på regioner ... 22

Tabel C – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på de store kommuner ... 23

Afsnit 8 – Om Akademikernes Ledighedsstatistik ... 24

(3)

Nøgletalstabel

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2021 2022 2021 2022

Sep Okt Nov Dec Sep Okt Nov Dec Dec Dec Dec Dec

Bruttoledighed 12.992 12.909 12.937 12.478 3,4 3,4 3,4 3,3 13.107 12.478 3,5 3,3 Kandidatalder

- op til 1 år 4.462 4.337 4.216 4.064 20,4 19,9 19,8 19,2 4.336 4.064 19,5 19,2

- mellem 1 - 2 år 1.433 1.422 1.415 1.397 7,1 7,1 7,1 7,0 1.710 1.397 8,5 7,0

- øvrige 6.293 6.411 6.558 6.262 2,1 2,2 2,2 2,1 6.292 6.262 2,2 2,1

DJØF'ere 2.521 2.627 2.641 2.559 2,5 2,6 2,6 2,5 2.829 2.559 2,8 2,5

- kandidatalder op til 1 år 866 830 858 843 15,3 14,7 15,4 15,3 957 843 16,7 15,3

- øvrige 1.493 1.577 1.600 1.571 1,8 1,9 1,9 1,9 1.691 1.571 2,1 1,9

Magistre 3.836 3.774 3.815 3.591 5,4 5,3 5,3 5,0 3.860 3.591 5,5 5,0

- kandidatalder op til 1 år 1.144 1.089 1.057 1.037 31,5 30,2 29,4 29,0 1.157 1.037 30,2 29,0

- øvrige 2.551 2.550 2.631 2.437 4,1 4,0 4,2 3,9 2.587 2.437 4,2 3,9

Ingeniører 1.260 1.220 1.202 1.165 1,8 1,7 1,7 1,7 1.309 1.165 1,9 1,7

- kandidatalder op til 1 år 538 500 482 456 17,8 16,6 16,1 15,4 519 456 16,7 15,4

- øvrige 681 692 692 681 1,1 1,1 1,1 1,1 757 681 1,2 1,1

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2021 2022 2021 2022

Sep Okt Nov Dec Sep Okt Nov Dec Dec Dec Dec Dec

Bruttoledighed 13.654 13.091 12.422 11.484 3,6 3,4 3,3 3,0 12.119 11.484 3,3 3,0 Kandidatalder

- op til 1 år 4.995 4.534 4.028 3.670 22,6 20,9 19,1 17,6 3.934 3.670 18,0 17,6

- mellem 1 - 2 år 1.487 1.428 1.340 1.268 7,3 7,1 6,8 6,4 1.556 1.268 7,9 6,4

- øvrige 6.508 6.431 6.374 5.889 2,2 2,1 2,1 2,0 5.947 5.889 2,1 2,0

DJØF'ere 2.719 2.668 2.546 2.381 2,7 2,6 2,5 2,3 2.646 2.381 2,7 2,3

- kandidatalder op til 1 år 990 880 806 739 17,2 15,4 14,8 13,7 848 739 15,2 13,7

- øvrige 1.568 1.615 1.581 1.489 1,9 1,9 1,9 1,8 1.610 1.489 2,0 1,8

Magistre 4.009 3.823 3.732 3.366 5,6 5,3 5,2 4,7 3.637 3.366 5,2 4,7

- kandidatalder op til 1 år 1.239 1.178 1.102 1.011 34,0 32,7 31,0 28,2 1.132 1.011 29,7 28,2

- øvrige 2.654 2.519 2.504 2.231 4,2 4,0 4,0 3,5 2.382 2.231 3,9 3,5

Ingeniører 1.364 1.236 1.137 1.023 1,9 1,8 1,6 1,5 1.151 1.023 1,7 1,5

- kandidatalder op til 1 år 625 501 429 356 20,7 16,6 14,5 12,2 405 356 13,2 12,2

- øvrige 709 705 681 635 1,1 1,1 1,1 1,0 708 635 1,1 1,0

Fordelt på kandidatalder

Fordelt på akadem iske hovedgrupper Fordelt på kandidatalder

Fordelt på akadem iske hovedgrupper

Nøgletal 2: Ledighed (ikke sæsonkorrigeret)

Seneste udvikling Årlig udvikling

Fuldtidspersoner Ledighedspct. Fuldtidspersoner Ledighedspct.

Nøgletal 1: Ledighed (sæsonkorrigeret)

Seneste udvikling Årlig udvikling

Fuldtidspersoner Ledighedspct. Fuldtidspersoner Ledighedspct.

(4)

Afsnit 1- Forsikrede medlemmer

Der er nu 378.102 forsikrede akademikere, hvoraf 192.669 er kvinder.

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

jan-96 aug-96

mar-97 okt-97 maj-98 dec-98 jul-99 feb-00 sep-00 apr-01 nov-01 jun-02 jan-03 aug-03

mar-04 okt-04

maj-05 dec-05 jul-06 feb-07 sep-07 apr-08 nov-08 jun-09 jan-10 aug-10

mar-11 okt-11 maj-12 dec-12 jul-13 feb-14 sep-14 apr-15 nov-15 jun-16 jan-17 aug-17

mar-18 okt-18 maj-19 dec-19 jul-20 feb-21 sep-21 apr-22

Personer

Figur 1.1 - Antal forsikrede medlemmer fordelt på køn

Kvinder Mænd

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jan-96 okt-96 jul-97 apr-98 jan-99 okt-99 jul-00 apr-01 jan-02 okt-02 jul-03 apr-04 jan-05 okt-05 jul-06 apr-07 jan-08 okt-08 jul-09 apr-10 jan-11 okt-11 jul-12 apr-13 jan-14 okt-14 jul-15 apr-16 jan-17 okt-17 jul-18 apr-19 jan-20 okt-20 jul-21 apr-22

Andele

Figur 1.2 - Antal forsikrede medlemmer fordelt på alder

Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år Over 60 år

(5)

Tabel 1 – Forsikrede medlemmer

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Civ. Ing. 25.077 25.811 9.115 9.614 34.192 35.425

Diplom Ing. 27.649 27.703 6.572 6.711 34.221 34.414

Cand.Scient.Tech. 11.382 12.083 9.471 10.122 20.853 22.205

MA. Hum . 13.386 13.449 29.517 30.037 42.903 43.486

MA. Nat. 7.595 7.539 7.265 7.295 14.860 14.834

MA. Ph.d. 1.398 1.390 1.145 1.141 2.543 2.531

MA. Sam f. 1.597 1.740 4.396 4.910 5.993 6.650

Øvrige Mag. 1.214 1.247 2.355 2.565 3.569 3.812

Jordbrugsakad. 1.851 1.790 2.060 2.043 3.911 3.833

Mejeriing. 187 185 186 191 373 376

Levn.m .kand. 74 77 398 408 472 485

Dyrlæge 441 425 2.025 2.095 2.466 2.520

Farm aceut 1.496 1.506 4.155 4.269 5.651 5.775

Læge 3.708 3.728 8.599 8.763 12.307 12.491

Tandlæge 302 311 1.750 1.731 2.052 2.042

Arkitekt 2.747 2.707 3.363 3.409 6.110 6.116

Landinspek. 589 586 262 262 851 848

Bibliotekar 853 819 2.436 2.336 3.289 3.155

Musikudd. 377 368 501 489 878 857

Teolog 654 642 1.060 1.037 1.714 1.679

Psykolog 1.546 1.546 7.018 7.217 8.564 8.763

Jurist 5.375 5.446 10.876 11.060 16.251 16.506

Økonom 5.744 5.771 3.785 3.858 9.529 9.629

Sam f. Adm . 11.424 11.573 16.922 17.337 28.346 28.910

Cand. Merc. 19.815 20.281 19.068 19.859 38.883 40.140

HA 3.310 3.355 2.874 2.985 6.184 6.340

HD 2.848 2.677 2.385 2.323 5.233 5.000

Kom m . og Sprog 1.091 1.061 6.308 6.197 7.399 7.258

Bygningskonst. 8.102 8.471 1.406 1.573 9.508 10.044

Cand. IT. 2.880 3.143 2.533 2.788 5.413 5.931

Bac. Sam f. 650 666 762 793 1.412 1.459

Bac. Hum . 1.597 1.632 2.649 2.806 4.246 4.438

Bac. Nat. 2.459 2.847 1.293 1.481 3.752 4.328

Andre 12.226 12.858 12.499 12.964 24.725 25.822

Total 181.644 185.433 187.009 192.669 368.653 378.102

Ingeniører i alt 52.726 53.514 15.687 16.325 68.413 69.839

Magistre i alt 25.190 25.365 44.678 45.948 69.868 71.313

DJØF'ere i alt 45.668 46.426 53.525 55.099 99.193 101.525

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

Mænd Kvinder I alt

(6)

Afsnit 2 – Bruttoledighed i berørte personer og fuldtidspersoner

Blandt akademikere var der i denne måned 11.484 bruttoledige fuldtidspersoner, hvilket er 635 færre sammenlignet med samme måned sidste år. Sammenlignet med sidste måned er der tale om et fald på 938 personer.

Blandt mænd er bruttoledigheden i fuldtidspersoner faldet med 460 personer sammenlignet med samme måned sidste år. Kvindernes ledighed er faldet med 170 personer.

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

jan-96 okt-96 jul-97 apr-98 jan-99 okt-99 jul-00 apr-01 jan-02 okt-02 jul-03 apr-04 jan-05 okt-05 jul-06 apr-07 jan-08 okt-08 jul-09 apr-10 jan-11 okt-11 jul-12 apr-13 jan-14 okt-14 jul-15 apr-16 jan-17 okt-17 jul-18 apr-19 jan-20 okt-20 jul-21 apr-22 Personer

Personer

Figur 2.1 - Sæsonkorrigeret bruttoledighed i fuldtidspersoner

Bruttoledighed i fuldtidspersoner, ikke sæsonkorrigeret Bruttoledighed i fuldtidspersoner, sæsonkorrigeret

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

jan-96 okt-96 jul-97 apr-98 jan-99 okt-99 jul-00 apr-01 jan-02 okt-02 jul-03 apr-04 jan-05 okt-05 jul-06 apr-07 jan-08 okt-08 jul-09 apr-10 jan-11 okt-11 jul-12 apr-13 jan-14 okt-14 jul-15 apr-16 jan-17 okt-17 jul-18 apr-19 jan-20 okt-20 jul-21 apr-22 Personer

Personer

Figur 2.2 - Sæsonkorrigeret bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på køn

Mænd Kvinder

(7)

Tabel 2 – Bruttoledighed i berørte personer og fuldtidspersoner

Civ. Ing. 458 386 221 183 679 570

Diplom Ing. 420 341 144 112 564 453

Cand.Scient.Tech. 557 470 540 424 1.097 894

MA. Hum . 946 762 1.981 1.546 2.927 2.308

MA. Nat. 198 162 221 168 419 330

MA. Ph.d. 38 30 33 26 71 55

MA. Sam f. 166 138 418 330 584 468

Øvrige Mag. 75 59 198 146 273 205

Jordbrugsakad. 40 32 62 50 102 83

Mejeriing. 6 5 5 4 11 8

Levn.m .kand. 3 2 11 9 14 11

Dyrlæge 5 3 37 29 42 32

Farm aceut 41 37 86 69 127 105

Læge 47 36 144 106 191 142

Tandlæge 7 5 23 17 30 22

Arkitekt 124 102 182 146 306 248

Landinspek. 3 2 3 2 6 4

Bibliotekar 17 15 69 51 86 66

Musikudd. 11 8 10 6 21 14

Teolog 28 22 30 18 58 40

Psykolog 67 57 286 231 353 288

Jurist 83 69 126 100 209 168

Økonom 106 85 39 33 145 118

Sam f. Adm . 387 324 692 547 1.079 871

Cand. Merc. 602 497 592 486 1.194 983

HA 161 130 147 111 308 240

HD 85 69 84 67 169 136

Kom m . og Sprog 57 47 263 199 320 246

Bygningskonst. 259 207 80 63 339 270

Cand. IT. 157 135 158 127 315 262

Bac. Sam f. 36 27 55 43 91 70

Bac. Hum . 194 165 291 233 485 398

Bac. Nat. 191 159 139 109 330 268

Andre 562 454 831 650 1.393 1.104

Total 6.137 5.043 8.201 6.441 14.338 11.484

Ingeniører i alt 878 728 365 296 1.243 1.023

Magistre i alt 1.423 1.151 2.851 2.216 4.274 3.366

DJØF'ere i alt 1.339 1.105 1.596 1.276 2.935 2.381

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

Mænd Kvinder I alt

Fuldtids- personer

Fuldtids- personer

Fuldtids- personer Ledigheds-

berørte

Ledigheds- berørte

Ledigheds- berørte

(8)

Afsnit 3 – Bruttoledige fuldtidspersoner i procent af forsikrede

Den sæsonkorrigerede bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner var i denne måned på 3,3 pct., hvilket er 0,2 procentpoint lavere end samme måned sidste år.

Kilde: Danmarks Statistik, Tabel AUS07 (udtræk d. 21/02-23).

I denne måned var bruttoledighedsprocenten i fuldtidspersoner for mænd og kvinder hhv. 2,9 pct.

og 3,6 pct. Dette er 0,3 og 0,2 procentpoint lavere for henholdsvis mænd og kvinder, sammenlignet med samme måned sidste år.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jan-07 sep-07 maj-08 jan-09 sep-09 maj-10 jan-11 sep-11 maj-12 jan-13 sep-13 maj-14 jan-15 sep-15 maj-16 jan-17 sep-17 maj-18 jan-19 sep-19 maj-20 jan-21 sep-21 maj-22 Procent

Procent

Figur 3.1 - Sæsonkorrigeret bruttoledighed i fuldtidspersoner for akademikere og den generelle ledighed i Danmark

Bruttoledighedspct. for akademikere Bruttoledighedspct. for alle uddannelsesgrupper, DST

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

jan-96 aug-96

mar-97 okt-97 maj-98 dec-98 jul-99 feb-00 sep-00 apr-01 nov-01 jun-02 jan-03 aug-03 mar-04 okt-04 maj-05 dec-05 jul-06 feb-07 sep-07 apr-08 nov-08 jun-09 jan-10 aug-10

mar-11 okt-11 maj-12 dec-12 jul-13 feb-14 sep-14 apr-15 nov-15 jun-16 jan-17 aug-17

mar-18 okt-18 maj-19 dec-19 jul-20 feb-21 sep-21 apr-22 Procent

Procent

Figur 3.2 - Sæsonkorrigeret bruttoledighedspct. i fuldtidspersoner fordelt på køn

Mænd Kvinder

(9)

Tabel 3 – Bruttoledighed i berørte personer og fuldtidspersoner i procent af antal forsikrede

Civ. Ing. 1,8 1,5 2,3 1,9 1,9 1,6

Diplom Ing. 1,5 1,2 2,1 1,7 1,6 1,3

Cand.Scient.Tech. 4,6 3,9 5,3 4,2 4,9 4,0

MA. Hum . 7,0 5,7 6,6 5,1 6,7 5,3

MA. Nat. 2,6 2,2 3,0 2,3 2,8 2,2

MA. Ph.d. 2,7 2,2 2,9 2,2 2,8 2,2

MA. Sam f. 9,5 7,9 8,5 6,7 8,8 7,0

Øvrige Mag. 6,0 4,7 7,7 5,7 7,2 5,4

Jordbrugsakad. 2,2 1,8 3,0 2,5 2,7 2,2

Mejeriing. 3,2 2,4 2,6 2,0 2,9 2,2

Levn.m .kand. 3,9 2,8 2,7 2,3 2,9 2,4

Dyrlæge 1,2 0,7 1,8 1,4 1,7 1,3

Farm aceut 2,7 2,4 2,0 1,6 2,2 1,8

Læge 1,3 1,0 1,6 1,2 1,5 1,1

Tandlæge 2,3 1,7 1,3 1,0 1,5 1,1

Arkitekt 4,6 3,8 5,3 4,3 5,0 4,1

Landinspek. 0,5 0,4 1,1 0,8 0,7 0,5

Bibliotekar 2,1 1,8 3,0 2,2 2,7 2,1

Musikudd. 3,0 2,1 2,0 1,2 2,5 1,6

Teolog 4,4 3,5 2,9 1,8 3,5 2,4

Psykolog 4,3 3,7 4,0 3,2 4,0 3,3

Jurist 1,5 1,3 1,1 0,9 1,3 1,0

Økonom 1,8 1,5 1,0 0,9 1,5 1,2

Sam f. Adm . 3,3 2,8 4,0 3,2 3,7 3,0

Cand. Merc. 3,0 2,5 3,0 2,4 3,0 2,4

HA 4,8 3,9 4,9 3,7 4,9 3,8

HD 3,2 2,6 3,6 2,9 3,4 2,7

Kom m . og Sprog 5,4 4,5 4,2 3,2 4,4 3,4

Bygningskonst. 3,1 2,4 5,1 4,0 3,4 2,7

Cand. IT. 5,0 4,3 5,7 4,6 5,3 4,4

Bac. Sam f. 5,4 4,0 6,9 5,5 6,2 4,8

Bac. Hum . 11,9 10,1 10,4 8,3 10,9 9,0

Bac. Nat. 6,7 5,6 9,4 7,3 7,6 6,2

Andre 4,4 3,5 6,4 5,0 5,4 4,3

Total 3,3 2,7 4,3 3,3 3,8 3,0

Ingeniører i alt 1,6 1,4 2,2 1,8 1,8 1,5

Magistre i alt 5,6 4,5 6,2 4,8 6,0 4,7

DJØF'ere i alt 2,9 2,4 2,9 2,3 2,9 2,3

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

Mænd Kvinder I alt

Ledigheds- berørte

Fuldtids- personer

Ledigheds- berørte

Fuldtids- personer

Ledigheds- berørte

Fuldtids- personer

(10)

Afsnit 4 – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på alder

Bruttoledighedsprocenten i fuldtidspersoner for personer under 30 år er 0,7 procentpoint lavere end samme måned sidste år. Sammenlignes med seneste måned er bruttoledighedsprocenten faldet med 0,3 procentpoint for samme aldersgruppe.

Sammenlignet med samme måned sidste år er bruttoledighedsprocenten for de 30-39-årige faldet med 0,2 procentpoint, mens den er faldet 0,0 og 0,2 procentpoint for henholdsvis de 40-49-årige og de 50-59-årige. For personer ældre end 60 år er bruttoledighedsprocenten faldet med 0,4 procentpoint sammenlignet med samme måned sidste år.

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000

jan-96 okt-96 jul-97 apr-98 jan-99 okt-99 jul-00 apr-01 jan-02 okt-02 jul-03 apr-04 jan-05 okt-05 jul-06 apr-07 jan-08 okt-08 jul-09 apr-10 jan-11 okt-11 jul-12 apr-13 jan-14 okt-14 jul-15 apr-16 jan-17 okt-17 jul-18 apr-19 jan-20 okt-20 jul-21 apr-22 Personer

Personer

Figur 4.1 - Sæsonkorrigeret bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på alder

Under 30 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år Over 60 år

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

jan-96 okt-96 jul-97 apr-98 jan-99 okt-99 jul-00 apr-01 jan-02 okt-02 jul-03 apr-04 jan-05 okt-05 jul-06 apr-07 jan-08 okt-08 jul-09 apr-10 jan-11 okt-11 jul-12 apr-13 jan-14 okt-14 jul-15 apr-16 jan-17 okt-17 jul-18 apr-19 jan-20 okt-20 jul-21 apr-22 Procent

Procent

Figur 4.2 - Sæsonkorrigeret bruttoledighedspct. i fuldtidspersoner fordelt på alder

Under 30 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år Over 60 år

(11)

Tabel 4.1 – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på alder

Under 30 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år Over 60 år I alt

Civ. Ing. 286 159 39 52 35 570

Diplom Ing. 123 90 54 103 83 453

Cand.Scient.Tech. 465 345 56 21 7 894

MA. Hum . 791 909 353 180 75 2.308

MA. Nat. 117 99 42 36 36 330

MA. Ph.d. 1 18 12 14 11 55

MA. Sam f. 227 188 36 12 4 468

Øvrige Mag. 93 65 20 16 10 205

Jordbrugsakad. 25 24 10 9 15 83

Mejeriing. 2 3 0 2 1 8

Levn.m .kand. 3 8 0 0 0 11

Dyrlæge 8 12 7 1 4 32

Farm aceut 66 26 3 7 3 105

Læge 47 80 10 4 1 142

Tandlæge 9 5 3 2 4 22

Arkitekt 74 83 36 30 25 248

Landinspek. 1 2 0 1 0 4

Bibliotekar 12 17 17 13 8 66

Musikudd. 0 2 2 2 8 14

Teolog 3 21 5 8 3 40

Psykolog 116 120 31 16 5 288

Jurist 53 61 21 20 13 168

Økonom 34 30 16 27 12 118

Sam f. Adm . 312 325 135 68 31 871

Cand. Merc. 424 304 122 88 44 983

HA 117 42 18 40 24 240

HD 30 47 10 25 24 136

Kom m . og Sprog 66 73 44 40 24 246

Bygningskonst. 132 77 29 23 8 270

Cand. IT. 110 116 30 4 2 262

Bac. Sam f. 34 13 11 9 4 70

Bac. Hum . 261 83 25 23 7 398

Bac. Nat. 179 56 21 9 2 268

Andre 274 381 216 136 98 1.104

Total 4.494 3.884 1.435 1.039 631 11.484

Ingeniører i alt 409 249 93 155 118 1.023

Magistre i alt 1.228 1.280 463 258 137 3.366

DJØF'ere i alt 940 761 313 243 125 2.381

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(12)

Tabel 4.2 – Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt på alder

Under 30 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år Over 60 år I alt

Civ. Ing. 5,4 1,7 0,6 0,9 1,8 1,9

Diplom Ing. 4,7 1,7 0,8 1,1 2,1 1,6

Cand.Scient.Tech. 10,3 3,8 1,9 2,0 3,8 4,9

MA. Hum . 19,2 7,5 3,4 3,3 4,4 6,7

MA. Nat. 11,9 3,8 1,3 1,3 2,8 2,8

MA. Ph.d. 3,4 3,7 1,6 2,4 6,8 2,8

MA. Sam f. 16,3 6,7 5,4 4,6 5,9 8,8

Øvrige Mag. 17,7 9,5 3,1 2,4 3,8 7,2

Jordbrugsakad. 10,3 4,5 1,4 0,9 2,9 2,7

Mejeriing. 10,3 4,3 - 1,5 1,6 2,9

Levn.m .kand. 5,5 3,6 - - - 2,9

Dyrlæge 3,5 1,7 1,6 0,2 2,4 1,7

Farm aceut 7,5 1,7 0,2 0,9 1,4 2,2

Læge 3,4 1,8 0,6 0,3 0,3 1,5

Tandlæge 3,6 0,9 1,1 0,6 2,1 1,5

Arkitekt 21,1 5,7 2,5 2,9 4,5 5,0

Landinspek. 1,4 1,6 - 0,4 1,1 0,7

Bibliotekar 18,3 4,1 2,2 1,6 2,2 2,7

Musikudd. - 1,7 2,5 1,0 4,7 2,5

Teolog 18,4 10,7 1,3 2,0 1,3 3,5

Psykolog 9,3 4,4 1,8 1,6 1,1 4,0

Jurist 2,5 1,3 0,6 0,8 1,8 1,3

Økonom 2,6 1,2 0,9 1,3 2,9 1,5

Sam f. Adm . 9,5 3,5 2,1 2,1 3,8 3,7

Cand. Merc. 5,6 2,4 1,8 1,9 5,1 3,0

HA 9,8 4,0 2,2 2,4 5,5 4,9

HD 7,2 4,3 1,8 1,9 3,7 3,4

Kom m . og Sprog 9,7 5,3 2,7 3,2 3,9 4,4

Bygningskonst. 8,5 2,2 1,6 2,4 2,9 3,4

Cand. IT. 8,7 4,7 2,9 3,4 15,8 5,3

Bac. Sam f. 14,0 4,5 3,7 4,2 5,7 6,2

Bac. Hum . 19,1 9,4 4,5 3,9 3,8 10,9

Bac. Nat. 12,8 4,4 3,9 3,8 4,1 7,6

Andre 10,9 5,0 3,9 4,2 6,5 5,4

Total 9,1 3,7 2,0 1,9 3,2 3,8

Ingeniører i alt 5,2 1,7 0,7 1,0 2,0 1,8

Magistre i alt 17,4 6,9 3,0 2,6 3,9 6,0

DJØF'ere i alt 6,1 2,5 1,7 1,7 3,8 2,9

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(13)

Afsnit 5 - Dimittendledighed og ledighed efter kandidatalder

Dimittendledigheden ét år efter dimission er vist i figur 5.1. Figuren illustrerer hvor mange personer, som dimitterede præcis ét forinden i en given måned, der fortsat er ledige og hvor stor en andel disse udgør af gruppen, som stadig er forsikret i a-kasserne. Eksempelvis fremgår det, at for gruppen af dimittender i december 2021 er 62 fuldtidspersoner bruttoledige i december 2022, ét år efter dimissionen, og disse udgør 9 pct. af dimittenderne fra december 2021, der fortsat er forsikret.

Bruttoledighedsprocenten i fuldtidspersoner for dimittender ligger omkring 19,2 pct., jf. figur 5.2.

13%

9% 10%

12%

13%

10%

8% 9%

13%

14% 14%

10% 9%

86 341 95 67 65 60 817 98 154 103 104 37 62

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

dec-20 jan-21 feb-21 mar-21 apr-21 maj-21 jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21 Dimisssionstidspunkt

Figur 5.1 - Dimittendledigheden et år efter dimission

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 5 10 15 20 25 30 35 40

jan-96 okt-96 jul-97 apr-98 jan-99 okt-99 jul-00 apr-01 jan-02 okt-02 jul-03 apr-04 jan-05 okt-05 jul-06 apr-07 jan-08 okt-08 jul-09 apr-10 jan-11 okt-11 jul-12 apr-13 jan-14 okt-14 jul-15 apr-16 jan-17 okt-17 jul-18 apr-19 jan-20 okt-20 jul-21 apr-22 Procent

Procent

Figur 5.2 - Sæsonkorrigeret bruttoledigshedspct. i fuldtidspersoner fordelt på kandidatalder

Under 1 år 1 - 2 år 2 - 4 år 5 - 9 år 10 - 14 år Over 15 år

(14)

Tabel 5.1 – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på kandidatalder

0 - 1 år 1 - 2 år 2 - 4 år 5 - 9 år 10 - 14 år Over 15 år Uoplyst I alt

Civ. Ing. 242 53 85 49 26 94 22 570

Diplom Ing. 114 34 27 36 23 210 10 453

Cand.Scient.Tech. 384 122 182 106 20 21 59 894

MA. Hum . 624 296 469 380 181 263 94 2.308

MA. Nat. 104 37 45 29 21 85 8 330

MA. Ph.d. 5 2 6 14 6 20 1 55

MA. Sam f. 215 66 76 70 17 12 11 468

Øvrige Mag. 64 19 51 32 12 18 9 205

Jordbrugsakad. 21 5 13 7 6 24 7 83

Mejeriing. 1 1 2 2 0 3 0 8

Levn.m .kand. 5 3 1 2 0 0 0 11

Dyrlæge 4 5 9 3 1 7 3 32

Farm aceut 54 10 14 13 6 8 1 105

Læge 11 36 50 17 5 5 18 142

Tandlæge 5 4 2 3 0 7 1 22

Arkitekt 73 21 30 30 16 62 16 248

Landinspek. 1 0 0 0 2 1 0 4

Bibliotekar 12 3 13 8 5 16 9 66

Musikudd. 2 0 0 1 2 5 4 14

Teolog 10 3 7 5 3 9 3 40

Psykolog 101 30 58 52 15 18 13 288

Jurist 44 15 28 26 12 33 10 168

Økonom 26 5 17 12 11 33 14 118

Sam f. Adm . 243 105 167 115 85 100 56 871

Cand. Merc. 337 77 134 139 67 172 57 983

HA 88 22 28 13 8 64 17 240

HD 21 8 30 18 3 48 8 136

Kom m . og Sprog 41 17 37 39 23 75 15 246

Bygningskonst. 112 46 41 25 8 35 3 270

Cand. IT. 111 29 42 36 16 8 21 262

Bac. Sam f. 29 7 4 3 3 7 17 70

Bac. Hum . 169 62 81 36 11 29 10 398

Bac. Nat. 151 40 30 13 2 5 27 268

Andre 246 85 160 176 98 224 115 1.104

Total 3.670 1.268 1.938 1.512 716 1.723 657 11.484

Ingeniører i alt 356 86 112 85 48 303 32 1.023

Magistre i alt 1.011 421 648 526 237 399 124 3.366

DJØF'ere i alt 739 224 373 306 184 403 153 2.381

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(15)

Tabel 5.2 – Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt efter kandidatalder

Under 1 år Ml. 1 - 2 år 2 - 4 år 5 - 9 år 10 - 14 år Over 15 år Uoplyst I alt

Civ. Ing. 12,7 2,7 2,0 0,9 0,6 0,6 1,7 1,6

Diplom Ing. 11,2 3,4 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 1,3

Cand.Scient.Tech. 23,1 7,2 3,9 1,9 0,9 0,9 1,6 4,0

MA. Hum . 32,2 14,2 7,6 4,2 2,8 1,8 2,8 5,3

MA. Nat. 22,5 7,7 4,2 1,5 1,4 1,0 1,7 2,2

MA. Ph.d. 14,8 4,1 3,4 2,6 1,2 1,9 1,0 2,2

MA. Sam f. 25,5 9,2 5,1 3,8 3,4 1,6 2,4 7,0

Øvrige Mag. 20,7 9,0 9,4 5,5 2,3 1,2 5,5 5,4

Jordbrugsakad. 22,3 4,5 4,1 2,0 2,2 1,0 1,9 2,2

Mejeriing. 6,2 6,2 3,9 4,5 - 1,2 - 2,2

Levn.m .kand. 27,3 8,5 1,2 1,2 - - - 2,4

Dyrlæge 3,5 4,3 2,5 0,7 0,5 0,7 1,2 1,3

Farm aceut 19,5 3,1 1,8 1,4 0,8 0,4 0,1 1,8

Læge 1,2 4,0 2,3 0,7 0,4 0,2 1,2 1,1

Tandlæge 5,5 4,7 0,7 0,8 - 0,9 0,5 1,1

Arkitekt 38,9 10,0 5,9 3,5 2,0 2,2 2,4 4,1

Landinspek. 3,5 - - - 1,9 0,3 - 0,5

Bibliotekar 33,7 9,6 9,6 1,9 2,0 1,1 1,1 2,1

Musikudd. 14,8 - - 1,6 2,3 1,2 1,7 1,6

Teolog 24,8 8,6 7,5 3,1 1,3 1,0 1,9 2,4

Psykolog 18,8 5,2 3,8 2,5 1,2 0,9 1,8 3,3

Jurist 6,2 1,9 1,4 0,8 0,7 0,6 0,4 1,0

Økonom 7,3 1,5 1,3 0,7 1,3 0,9 1,0 1,2

Sam f. Adm . 19,4 8,1 4,0 2,0 1,9 1,3 1,4 3,0

Cand. Merc. 13,2 3,3 2,2 1,6 1,3 1,5 1,3 2,4

HA 16,9 5,5 3,9 2,3 4,5 2,1 2,0 3,8

HD 27,6 10,4 4,7 2,6 2,0 1,8 1,1 2,7

Kom m . og Sprog 21,4 8,3 4,5 3,5 2,6 2,2 2,2 3,4

Bygningskonst. 15,2 6,5 2,7 0,9 0,5 1,5 0,6 2,7

Cand. IT. 20,0 5,3 3,3 2,6 2,5 1,1 2,5 4,4

Bac. Sam f. 23,1 9,5 4,0 3,6 4,4 3,4 2,1 4,8

Bac. Hum . 23,5 13,4 11,9 6,6 4,1 2,3 2,0 9,0

Bac. Nat. 19,5 6,7 4,7 2,5 0,9 1,3 2,2 6,2

Andre 14,2 6,7 5,2 4,1 2,7 3,2 2,3 4,3

Total 17,6 6,4 3,9 2,2 1,6 1,3 1,7 3,0

Ingeniører i alt 12,2 2,9 1,7 1,0 0,7 0,8 1,3 1,5

Magistre i alt 28,2 11,8 6,8 3,7 2,5 1,5 2,7 4,7

DJØF'ere i alt 13,7 4,3 2,6 1,5 1,5 1,3 1,2 2,3

Ledighedsprocenten er ikke angivet, når antallet af observationer er mindre end 10 Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(16)

Tabel 5.3 - Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på kandidatalder (0-2 år)

0 - 3 m dr. 3 - 6 m dr. 6 - 9 m dr. 9 - 12 m dr. 12 - 15 m dr. 15 - 18 m dr. 18 - 21 m dr. 21 - 24 m dr.

Civ. Ing. 27 77 116 22 4 12 21 15

Diplom Ing. 9 31 35 38 3 6 8 16

Cand.Scient.Tech. 55 101 191 37 19 22 58 22

MA. Hum . 90 130 333 71 35 61 149 52

MA. Nat. 28 22 47 7 4 13 15 5

MA. Ph.d. 1 3 1 0 1 1 0 0

MA. Sam f. 38 38 121 18 13 13 30 10

Øvrige Mag. 13 12 34 5 3 3 9 4

Jordbrugsakad. 5 7 8 1 3 1 1 0

Mejeriing. 0 0 1 0 0 1 0 0

Levn.m .kand. 1 1 1 2 1 1 0 2

Dyrlæge 1 3 1 0 0 0 1 3

Farm aceut 18 15 21 0 2 3 4 1

Læge 7 2 2 0 1 1 21 14

Tandlæge 0 0 5 0 0 0 2 2

Arkitekt 3 8 55 7 1 4 13 3

Landinspek. 1 0 0 0 0 0 0 0

Bibliotekar 2 2 6 2 0 1 2 1

Musikudd. 0 0 2 0 0 0 0 0

Teolog 4 0 5 1 1 0 2 0

Psykolog 21 17 50 13 0 7 18 5

Jurist 9 10 23 2 2 1 4 7

Økonom 9 6 10 1 1 0 3 1

Sam f. Adm . 38 54 127 24 17 20 44 24

Cand. Merc. 63 55 198 22 7 15 47 9

HA 7 28 44 9 2 6 11 3

HD 1 4 11 5 0 1 4 3

Kom m . og Sprog 2 8 26 4 2 1 9 4

Bygningskonst. 19 11 43 38 9 4 10 23

Cand. IT. 9 19 78 5 1 3 24 1

Bac. Sam f. 1 12 11 5 1 1 3 2

Bac. Hum . 4 55 93 18 6 19 25 13

Bac. Nat. 12 42 79 18 5 10 16 8

Andre 28 42 152 24 9 13 46 17

Total 526 814 1.930 399 154 244 601 269

Ingeniører i alt 36 109 151 61 7 19 29 32

Magistre i alt 170 204 536 101 55 91 204 70

DJØF'ere i alt 125 153 403 57 30 42 109 43

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(17)

Tabel 5.4 - Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt efter kandidatalder (0-2 år)

0 - 3 m dr. 3 - 6 m dr. 6 - 9 m dr. 9 - 12 m dr. 12 - 15 m dr. 15 - 18 m dr. 18 - 21 m dr. 21 - 24 m dr.

Civ. Ing. 36,8 19,6 13,2 4,0 4,9 2,8 2,3 2,8

Diplom Ing. 22,4 29,2 14,7 6,0 6,2 4,9 3,4 2,9

Cand.Scient.Tech. 45,0 34,7 21,2 10,6 10,1 6,4 6,9 7,1

MA. Hum . 45,2 42,7 30,6 20,5 17,4 16,7 13,5 12,4

MA. Nat. 46,7 31,0 18,6 9,0 6,3 12,6 7,0 4,9

MA. Ph.d. 11,3 31,2 12,5 - 8,3 5,7 - -

MA. Sam f. 44,1 36,4 26,1 9,7 19,4 10,5 7,9 6,7

Øvrige Mag. 29,4 19,8 20,8 12,0 10,0 4,2 11,6 11,3

Jordbrugsakad. 57,9 31,0 22,2 3,8 15,8 5,0 1,8 -

Mejeriing. - - 8,5 - - - - -

Levn.m .kand. - - - 25,0 7,4 - - 18,6

Dyrlæge 8,6 17,8 3,8 - - - 4,8 5,3

Farm aceut 64,8 25,5 14,2 - 4,4 3,4 3,3 1,1

Læge 40,8 10,0 0,5 - 6,1 6,2 4,0 3,8

Tandlæge - - 6,1 - - - 2,9 -

Arkitekt - 58,7 43,3 17,0 - 29,1 8,6 7,9

Landinspek. - - - -

Bibliotekar - - 27,3 31,0 - 12,1 9,4 8,5

Musikudd. - - 22,2 - - - - -

Teolog 22,6 - 28,3 - 6,2 - 14,3 -

Psykolog 48,0 30,0 16,0 10,3 - 8,9 5,4 3,6

Jurist 20,3 17,8 5,6 0,9 3,8 2,1 0,9 3,0

Økonom 48,8 17,2 5,1 1,0 5,3 - 1,8 1,0

Sam f. Adm . 42,6 26,7 19,5 7,7 17,9 9,8 7,1 6,2

Cand. Merc. 39,4 23,7 10,3 9,8 4,9 6,0 2,7 3,7

HA 22,1 25,2 14,6 11,8 6,8 8,0 4,4 6,6

HD 23,9 41,4 25,0 28,7 - 11,6 8,7 15,0

Kom m . og Sprog 22,2 45,1 23,4 8,1 21,8 5,0 7,1 10,3

Bygningskonst. 35,0 25,4 14,7 11,1 10,6 10,7 3,8 7,0

Cand. IT. 38,9 31,7 17,6 18,0 6,2 3,9 5,7 3,3

Bac. Sam f. 18,2 30,3 20,0 19,2 11,7 6,2 8,5 15,4

Bac. Hum . 5,8 33,4 23,7 18,2 25,8 15,4 11,3 12,4

Bac. Nat. 33,7 27,2 21,3 8,5 14,9 9,6 6,5 4,0

Andre 11,8 15,8 19,6 5,4 4,0 5,9 9,0 5,5

Total 33,8 27,7 17,1 7,9 9,8 7,9 5,9 5,5

Ingeniører i alt 31,5 21,6 13,5 5,1 5,4 3,3 2,5 2,9

Magistre i alt 42,8 37,3 27,1 15,3 15,1 13,4 11,4 9,9

DJØF'ere i alt 36,6 24,0 11,5 6,3 8,5 6,5 3,4 4,4

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(18)

Afsnit 6 – Sommerdimittenders bruttoledighed i fuldtidspersoner

Sommerdimittender er defineret som akademikere, der har færdiggjort deres uddannelse i sommermånederne juni, juli eller august. Deres ledighed følger vi de første 24 måneder efter dimissionen. I figur 6.1 og 6.2 vises bruttoledigheden i fuldtidspersoner for sommerdimittenderne for årgang 2020-2022 i hhv. absolutte tal og procent. Figur 6.3 viser bruttoledigheden i

fuldtidspersoner for sommerdimittender i 2021 og 2022 opdelt på de tre store grupper. Figur 6.4, 6.5 og 6.6 viser bruttoledighedsprocenten i fuldtidspersoner for sommerdimittender for hhv.

ingeniører, magistre og Djøf’ere og sammenligner med ledighedsprocenten de seneste fem år.

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Personer

Antal måneder efter dimission

Figur 6.1 - Bruttoledighed i fuldtidspersoner for sommerdimittenderne fra 2020- 2022

Årgang 2020 Årgang 2021 Årgang 2022

(19)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Procent

Antal måneder efter dimission

Figur 6.2 - Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner for sommerdimittenderne fra 2020-2022

Årgang 2020 Årgang 2021 Årgang 2022

0 10 20 30 40 50 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Procent

Figur 6.3 - Bruttoledighedspct. i fuldtidspersoner for sommerdimittender opdelt på grupper, årgang 2021-2022

Ingeniører 2021 Magistre 2021 DJØF'ere 2021 Ingeniører 2022 Magistre 2022 DJØF'ere 2022

(20)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Procent

Procent

Figur 6.4 - Bruttoledighedspct. i fuldtidspersoner for sommerdimittender for ingeniører, årgang 2017-2022

2017 Sommerdimittender 2018 Sommerdimittender 2019 Sommerdimittender 2020 Sommerdimittender 2021 Sommerdimittender 2022 Sommerdimittender

0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60

September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August

Procent

Procent

Figur 6.5 - Bruttoledighedspct. i fuldtidspersoner for sommerdimittender for magistre, årgang 2017-2022

2017 Sommerdimittender 2018 Sommerdimittender 2019 Sommerdimittender 2020 Sommerdimittender 2021 Sommerdimittender 2022 Sommerdimittender

(21)

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Procent

Procent

Figur 6.6 - Bruttoledighedspct. i fuldtidspersoner for sommerdimittender for DJØF'ere, årgang 2017-2022

2018 Sommerdimittender 2019 Sommerdimittender 2020 Sommerdimittender 2021 Sommerdimittender 2022 Sommerdimittender 2017 Sommerdimittender

(22)

Afsnit 7 – Regionstabeller

Tabel A – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på regioner

Nord- Vest- Øst- Syd- Fyn Sjælland Hoved- Bornholm Hele

Jylland Jylland Jylland Jylland staden Landet

Civ. Ing. 79 12 68 29 51 26 304 1 570

Diplom Ing. 22 13 105 39 46 48 179 0 453

Cand.Scient.Tech. 98 13 169 29 67 37 480 2 894

MA. Hum . 212 45 599 80 247 132 981 10 2.308

MA. Nat. 17 6 83 12 34 28 148 1 330

MA. Ph.d. 6 1 11 3 3 2 30 0 55

MA. Sam f. 68 10 102 17 22 24 226 0 468

Øvrige Mag. 18 3 49 7 20 10 95 1 205

Jordbrugsakad. 2 0 10 2 3 6 60 0 83

Mejeriing. 0 0 1 1 0 1 6 0 8

Levn.m .kand. 1 0 1 0 1 0 8 0 11

Dyrlæge 1 0 6 2 0 8 16 0 32

Farm aceut 3 1 16 3 6 3 73 0 105

Læge 7 3 33 2 14 4 77 1 142

Tandlæge 0 0 7 0 1 3 11 0 22

Arkitekt 4 3 75 5 8 7 146 0 248

Landinspek. 1 0 1 0 1 0 1 0 4

Bibliotekar 8 1 6 3 1 7 40 1 66

Musikudd. 1 0 4 1 1 1 6 0 14

Teolog 3 2 10 2 2 1 20 0 40

Psykolog 40 1 103 11 22 14 94 2 288

Jurist 15 4 33 6 7 12 92 0 168

Økonom 7 1 17 4 5 4 79 0 118

Sam f. Adm . 81 19 127 47 73 46 476 1 871

Cand. Merc. 95 20 170 47 82 55 508 4 983

HA 21 4 50 14 32 19 101 0 240

HD 6 3 18 12 7 13 74 2 136

Kom m . og Sprog 23 2 38 10 23 21 129 1 246

Bygningskonst. 25 14 88 18 30 22 71 1 270

Cand. IT. 51 4 61 18 14 13 101 0 262

Bac. Sam f. 2 0 13 4 5 4 42 0 70

Bac. Hum . 37 6 103 14 51 14 172 0 398

Bac. Nat. 34 9 46 13 23 17 126 0 268

Andre 60 18 131 44 58 72 710 9 1.104

Total 1.046 218 2.354 499 959 676 5.684 37 11.484

Ingeniører i alt 100 25 173 68 98 74 484 1 1.023

Magistre i alt 321 65 843 119 326 197 1.480 13 3.366

DJØF'ere i alt 219 48 397 117 199 137 1.256 5 2.381

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(23)

Tabel B – Bruttoledighedsprocent i fuldtidspersoner fordelt på regioner

Nord- Vest- Øst- Syd- Fyn Sjælland Hoved- Bornholm Hele

Jylland Jylland Jylland Jylland staden Landet

Civ. Ing. 1,8 1,2 1,5 1,3 2,9 1,1 1,6 2,5 1,6

Diplom Ing. 1,5 0,8 1,5 0,9 1,4 1,2 1,4 - 1,3

Cand.Scient.Tech. 5,8 2,9 4,8 2,6 4,5 2,5 4,0 4,3 4,0

MA. Hum . 6,7 3,6 6,9 3,3 6,9 3,9 4,8 7,3 5,3

MA. Nat. 2,5 1,5 2,8 1,6 2,8 1,9 2,1 3,7 2,2

MA. Ph.d. 5,5 2,7 1,9 3,8 1,9 1,3 2,3 - 2,2

MA. Sam f. 14,8 8,4 10,6 8,0 8,2 5,2 5,5 - 7,0

Øvrige Mag. 7,4 3,2 7,0 3,2 7,8 3,6 5,0 4,8 5,4

Jordbrugsakad. 1,4 - 2,2 0,6 1,4 0,8 3,4 - 2,2

Mejeriing. - - 1,5 1,8 - 2,0 3,5 - 2,2

Levn.m .kand. 14,3 - 3,2 - 4,1 - 2,5 - 2,4

Dyrlæge 0,4 - 2,4 0,6 - 1,8 1,6 - 1,3

Farm aceut 2,4 1,2 4,3 1,5 1,9 0,5 1,8 - 1,8

Læge 0,8 0,7 1,2 0,3 1,0 0,5 1,4 2,9 1,1

Tandlæge - - 1,5 - 0,5 1,6 1,3 - 1,1

Arkitekt 2,8 2,4 4,9 2,2 5,5 3,0 4,0 - 4,1

Landinspek. 0,4 - 0,8 - 1,4 - 0,6 - 0,5

Bibliotekar 2,7 0,8 1,7 1,2 0,5 1,8 2,6 7,1 2,1

Musikudd. 1,1 - 2,9 1,0 0,9 1,1 2,0 - 1,6

Teolog 1,7 1,3 3,2 1,1 1,8 0,7 3,7 - 2,4

Psykolog 5,1 0,5 5,0 2,1 3,5 2,3 2,5 5,4 3,3

Jurist 2,0 1,0 1,3 0,7 1,0 1,0 0,9 - 1,0

Økonom 1,4 0,5 1,2 1,0 0,9 0,7 1,4 - 1,2

Sam f. Adm . 5,2 3,6 3,6 3,8 4,4 2,1 2,7 1,8 3,0

Cand. Merc. 4,0 2,1 2,2 2,0 4,0 2,2 2,3 10,8 2,4

HA 4,5 1,3 4,1 2,3 7,3 3,2 3,8 - 3,8

HD 1,8 1,8 2,3 2,6 2,6 2,5 3,0 21,6 2,7

Kom m . og Sprog 6,3 1,0 3,0 2,1 5,4 3,4 3,3 4,8 3,4

Bygningskonst. 2,5 1,9 3,7 2,2 3,0 1,8 2,6 4,0 2,7

Cand. IT. 8,2 4,5 5,0 6,6 5,8 4,6 3,2 - 4,4

Bac. Sam f. 3,2 - 6,4 4,9 6,5 3,9 5,0 - 4,8

Bac. Hum . 12,1 6,2 11,2 7,2 12,7 4,6 8,0 - 9,0

Bac. Nat. 9,0 6,1 5,3 4,6 7,9 5,6 6,4 - 6,2

Andre 4,4 2,7 3,8 2,8 3,8 3,6 4,9 8,0 4,3

Total 4,1 1,9 3,6 2,1 3,8 2,2 3,0 4,3 3,0

Ingeniører i alt 1,7 0,9 1,5 1,1 1,9 1,2 1,6 0,9 1,5

Magistre i alt 6,9 3,4 6,1 3,2 5,9 3,4 4,2 5,7 4,7

DJØF'ere i alt 3,9 2,0 2,4 2,2 3,7 1,9 2,2 3,4 2,3

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

(24)

Tabel C – Bruttoledighed i fuldtidspersoner fordelt på de store kommuner

København Århus Aalborg Odense København Århus Aalborg Odense Hele landet

Civ. Ing. 154 49 65 39 2,4 2,0 2,1 3,3 1,6

Diplom Ing. 68 65 10 31 2,1 2,1 1,3 1,8 1,3

Cand.Scient.Tech. 340 130 85 54 5,2 5,9 6,6 5,1 4,0

MA. Hum . 703 453 149 170 5,6 8,2 7,4 7,7 5,3

MA. Nat. 96 63 15 20 3,2 3,6 3,6 2,6 2,2

MA. Ph.d. 21 7 1 3 3,2 1,5 1,8 2,7 2,2

MA. Sam f. 177 83 52 11 6,3 12,6 15,6 6,9 7,0

Øvrige Mag. 66 37 11 14 5,8 7,9 8,0 8,9 5,4

Jordbrugsakad. 40 3 1 0 5,6 2,8 2,7 - 2,2

Mejeriing. 5 0 0 0 6,4 - - - 2,2

Levn.m .kand. 7 1 0 1 4,2 4,3 - 7,4 2,4

Dyrlæge 10 1 0 0 2,9 2,0 - - 1,3

Farm aceut 41 12 3 4 3,0 5,4 4,4 1,8 1,8

Læge 48 20 6 11 1,9 1,0 0,9 1,1 1,1

Tandlæge 3 6 0 0 0,8 1,9 - - 1,1

Arkitekt 101 60 3 2 4,4 5,4 3,4 3,3 4,1

Landinspek. 0 1 0 1 - 1,7 - 2,8 0,5

Bibliotekar 18 1 6 0 2,5 0,7 3,6 - 2,1

Musikudd. 3 4 0 0 2,0 4,9 - - 1,6

Teolog 17 4 0 0 6,7 2,9 - - 2,4

Psykolog 55 77 34 17 2,6 5,8 6,3 4,3 3,3

Jurist 44 24 11 4 1,0 1,5 2,5 1,2 1,0

Økonom 44 14 5 5 1,6 1,7 1,5 1,3 1,2

Sam f. Adm . 312 94 64 56 3,1 4,2 5,8 5,2 3,0

Cand. Merc. 296 131 75 66 2,8 2,8 4,7 4,7 2,4

HA 56 38 20 24 4,6 5,5 7,0 9,0 3,8

HD 44 11 2 5 4,3 2,8 1,3 3,3 2,7

Kom m . og Sprog 76 22 16 17 4,2 3,1 7,5 6,6 3,4

Bygningskonst. 32 48 15 23 2,6 4,8 2,9 4,4 2,7

Cand. IT. 69 45 47 12 3,5 5,5 9,3 7,5 4,4

Bac. Sam f. 20 10 2 4 4,3 7,8 3,5 8,6 4,8

Bac. Hum . 137 88 35 41 9,8 13,3 16,6 15,3 9,0

Bac. Nat. 91 29 29 14 8,2 5,5 10,3 6,6 6,2

Andre 455 85 44 44 5,9 4,4 5,3 5,0 4,3

Total 3.646 1.716 805 693 3,9 4,5 4,9 4,5 3,0

Ingeniører i alt 222 115 74 70 2,3 2,1 1,9 2,4 1,5

Magistre i alt 1.062 643 229 218 5,3 7,3 7,7 6,4 4,7

DJØF'ere i alt 752 302 175 156 2,6 3,0 4,7 4,4 2,3

Se sidste del af statistikken for en oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

Antal fuldtidspersoner Ledighedspct.

(25)

Afsnit 8 – Om Akademikernes Ledighedsstatistik

Akademikernes ledighedsstatistik bygger på data fra Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS), Magistrenes A-kasse (MA), Civiløkonomernes A-kasse (CA) samt FTFa.

Disse a-kasser afleverer månedligt data til Akademikernes ledighedsstatistik. Der er tidsmæssig overensstemmelse mellem Akademikernes ledighedsstatistik og den officielle månedlige ledighedsstatistik fra Danmarks Statistik.

Frem til og med juli 2017 har perioden fulgt dagpengeperioden med ugebaseret udbetaling, der som hovedregel sluttede den næstsidste søndag i den pågældende kalendermåned. Fra juli 2017 og frem følger perioden forsat dagpengeperioden, men med månedsbaseret udbetaling. Landets A-kasser har siden juli 2017 opgjort ledighed i antal fuldtidstimer, frem for antal uger, om måneden. I forbindelse med dagpengereformen i juli 2017 har a-kasserne foretaget mindre justeringer i måden hvorpå de opgør data. Disse ting kombineret kan have skabt et databrud i juli 2017.

Akademikernes ledighedsstatistik er udarbejdet efter de samme principper som den officielle ledighedsstatistik fra Danmarks Statistik. Det vil sige, at den er baseret på dagpengeudbetalinger fra a-kasserne. Derudover er der suppleret med oplysninger om uddannelse, dimissionstidspunkt, alder og bopælskommune.

Ledigheden er stærkt påvirket af et årligt sæsonmønster, som kan gøre det svært at vurdere den underliggende udvikling i ledigheden. Derfor sæsonkorrigeres udvalgte tidsserier i publikationen.

Dette gøres ved en statistisk metode, der finder det årlige sæsonmønster og trækker dette ud af tidsserien. Dermed opnås den sæsonkorrigerede tidsserie, som vises i publikationen.

Akademikernes ledighedsstatistik tegner et billede af akademikernes aktuelle ledighedssituation - også regionalt og lokalt. Detaljerede tabeller for hver beskæftigelsesregion og kommune findes på www.akademikerne.dk. Publikationen indeholder i øvrigt tabeller og figurer, der belyser udviklingen siden januar 1996.

I tilknytning hertil skal bemærkes, at indplaceringen af personer i uddannelseskategorierne følger direkte fra uddannelsesoplysningerne om hvert enkelt forsikret medlem. Det betyder at vores afgrænsning af fx ingeniører, magistre og Djøf’ere kan variere i forhold til a-kassernes afgrænsning.

Desuden er det ikke muligt at sammenligne alle uddannelsesgrupperne tilbage i tid, idet der med

mellemrum er sket enkelte justeringer af uddannelsesgrupperne.

(26)

Oversigt over uddannelsesgrupperingernes indhold

Indhold

Civ. Ing. Civilingeniører og levnedsmiddelingeniører

Diplom Ing. Diplomingeniører, akademiingeniører og teknikumingeniører

Cand.Scient.Tech. Kandidater indenfor det tekniske naturvidenskabelige område (Ny katagori oprettet i januar 2015) MA.Hum. Kandidatretninger indenfor det humanistiske område

MA.Nat Kandidatretninger indenfor biologi, geologi, geografi og legemsøvelser, matematik, datalogi, fysik, kemi og biokemi

MA.Ph.d. Medlemmer af Magistrenes A-kasse med en Ph.d.-grad

Mag.Samf. Kandidatretninger indenfor kultursociologi, antropologi, samfundsfag og aktuarer

Øvrige Mag. Medlemmer af Magistrenes Arbejdsløshedskasse, som ikke kan placeres under de andre magisterkategorier

Jordbrugsakad. Bachelorer og kandidater uddannet fra KULIFE (tidligere KVL) - Cand.agro., cand.silv., cand.hort., cand.hort.arch., cand.oecon.agro., cand.scient., cand.scient.oecon. med mange forskellige tillægstitler inden for de nævnte kandidattitler.

Mejeriing. Cand.lact.

Levn.m.kand. Levnedsmiddelkandidater (tidligere bromatologer)

Dyrlæge Cand.med.vet.

Farmaceut Cand. pharm., cand. scient lægemiddelvidenskab, cand. scient medicinalkemi, cand. scient medicinalbiologi, cand.

scient molekylær medicin, humanbiologer, Ph.d. farmaceuter

Læge Cand.med.

Tandlæge Cand.odont.

Arkitekt Cand.arch.

Landinspek. Cand.geom.

Bibliotekar Bibliotekar D.B. og cand.scient.bibl.

Musikudd. Musikuddannede kandidater Teolog Cand.teol.

Psykolog Cand.psych.

Jurist Cand.jur.

Økonom Cand.oecon., cand.polit. og cand.scient.oecon.

Samf.Adm. Cand.scient.pol., cand.rer.soc., cand.tech.soc., cand. scient.adm., cand.adm.pol., cand.negot., cand.comm., kand.- samf. og cand.-scient.soc.

Cand.Merc. Alle retninger indenfor cand.merc-uddannelserne.

HA Alle retninger indenfor HA-uddannelserne HD Alle retninger indenfor HD-uddannelserne

Komm. og sprog Alle medlemmer af arbejdsløshedskassen for Journalistisk, Kommunikation og Sprog bortset fra journalisterne.

Bygningskonst. Bygningskonstruktør Cand.IT Cand.IT

Bac.Samf. Bacheloruddannelse indenfor det samfundsvidenskabelige område

Bac.Hum. Bacheloruddannelse indenfor det humanistiske område Bac.Nat. Bacheloruddannelse indenfor det naturvidenskabelige område

Andre Kiropraktorer og medlemmer af AAK, CA og IAK som ikke kan placeres indenfor en af de øvrige uddannelseskategorier.

Cand.design, ph.d. i arkitektur og design samt master of architecture and design indgår også her

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

H vor gyllen er tilført vintersæd, nedpløjet før såning eller overfladeudbragt i december måned, var der ikke signifikant udslag for tilsætning a f

Blandt mænd er andelen, som jævnligt (måned- ligt eller hyppigere) inden for de seneste 12 måneder har drukket mindst 5 genstande ved samme lejlighed, en smule større blandt

iAndet Antal dage sidste måned for andre stoffer eller -1 hvis der ikke er udfyldt nogen.?. txRygerStatus <tom streng> = Ingen valgt 01 =

De regnede nemlig ikke med, at skibene kunne være i København før sidst i juni måned hvilket igen ville betyde, at rejsen til Island ville blive meget sen..

I December måned 2008 står bade USA og resten af verden ansigt til ansigt med en økonomisk katastrofe, der ikke har set sin lige siden den store depression I 30'erne. Hurtig

Vores kommunikationsplatform (undervisning) er BLACKBOARD og i løbet af august måned vil underviserne lægge uv-materialer ud elektronisk og I skal ligeledes i løbet af august

Forsikringsdækningen ophører ved udgangen af den måned hvor fratrædelse sker, dog senest ved udgangen af den måned, hvor gruppemedlemmet fylder [O.18]70 år[O.18], uanset

En sammenligning mellem de enkelte stationer måned for måned viser, at der i enkelte tilfælde har været en noget større forskel i tørstofindholdet end i andre, og det