• Ingen resultater fundet

F ru LAURA WANSCHER ERNST ZEUTHEN Z)

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "F ru LAURA WANSCHER ERNST ZEUTHEN Z)"

Copied!
58
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Z)

a r b e j d e r

AF

ERNST ZEUTHEN

OG

F ru LAURA WANSCHER

k u n s t f o r e n i n g e n

2 . - 2 6 . JANUAR 1923

K Ø B E N H A V N

T R Y K T H O S F . E . B O R D I N G

(2)

ItografisamlingeK

a r b e j d e r

AF

ERNST ZEUTHEN

OG

F ru LAURA WANSCHER

k u n s t f o r e n i n g e n

2 . - 2 6 . JANUAR 1923

K Ø B E N H A V N

T R Y K T H O S F . E . B O H D I N G

(3)
(4)

e r n s t z e u t h e n

M A L E R I E R

1 E T H U S I SKOVEN.

2 SOL OVER HAVET.

3 SOLSIKKE.

4 SOLSIKKE.

5 MARINE.

6 MARINE.

7 MARINE.

8 STOKROSE.

9 ASSISL

10 TO KØER V E D E T V A N D H U L . 11 LINA.

12 L O N E .

13 L A N D R O H Ø J S K O L E N .

14 P O R T R Æ T AF F U L D M Æ G T I G I. W. LARSEN.

15 STORM.

16 BLOMSTER.

17 LADEGAARDSAAEN.

18 L A N D S K A B FRA RØJLE ENGE. Vestfyn.

19 L A N D S K A B FRA RØJLE ENGE. Vestfyn.

20 L A N D S K A B FRA RØJLE ENGE. Vestfyn.

21 L A N D S K A B FRA R Ø J L E ENGE. Vestfyn.

(5)

T R Æ S N I T E F T E R G I O T T O

22 D E N H E L L I G E F R A N S P R Æ D I K E R FOR FUG-

L E N E .

23 D E N H E L L I G E F R A N S GIVER SIN K A P P E T I L D E N F A T T I G E KØBMAND.

24 F L U G T E N T I L Æ G Y P T E N . P l a d e n tilh. Grafisk K u n s t n e r s a m f u n d .

25 MARIAS BESØG HOS E L I S A B E T H . 26 JOACHIMS A A B E N B A R I N G . 27 JOACHIM HOS H Y R D E R N E . 28 C H R I S T I F Ø D S E L .

29 J U D A S K Y S S E T .

T R Æ S N I T E F T E R P O M P E J A N S K E V Æ . G M A L E R I E R

30 FLORA.

31 D R E N G E F T E R BADET. T r y k k e s kun i 50 n u m m . Ekspl.

32 U N G PIGE E F T E R BADET. T r y k k e s kun i 50 n u m m . Ekspl.

T R Æ S N I T

33 D E T S T O R E BJÆRG.

34 D E T L I L L E BJÆRG.

T E G N I N G E R

35 RAMME MED T E G N I N G E R FRA PADUA.

36 T E G N I N G FRA PADUA.

37 TO T E G N I N G E R FRA VIGENZA.

38 P I E D I L U C O . 39 PAPIGNO I.

(6)

40 PAPIGNO II.

41 MONTE COMPATRI.

42 M O N T E COMPATRI.

43 TO T E G N I N G E R FRA AREZZO.

44 CARMINIKIRKEN I PADUA.

45 TERRACINA.

46 MODER OG BARN.

47 RAMME MED T E G N I N G E R . 48 RAMME MED T E G N I N G E R .

4 9 - 7 9 T E G N I N G E R FRA RØJLE ENGE.

80 F L O D B R E D .

81 L A N D S K A B MED E N INDSØ.

82 L A N D S K A B M E D E N INDSØ.

83 L I L L E LANDSKAB.

84 GUDHJEM.

85 T E G N I N G FRA SVANEKE.

R A D E R I N G E R

86 RADERING FRA RØJLE ENGE. P l a d e n tilh. Rader- foreningen.

8 7 - 9 6 R A D E R I N G E R FRA RØJLE ENGE. T r y k k e s k u n i 100 n u m m . Ekspl.

97 RADERING FRA SKAANE.

98 LITOGRAFI. T r y k k e s kun i 25 n u m m . Ekspl.

(7)

f RU l a u r a w a n s g h e r

1 FJERPALMB. Pennetegning.

2 RAMME MED TO AKVARELLER.

3 AKVAREL.

4 B L A D P L A N T E .

5 V I S N E P O P P E L B L A D E .

6 K A K T U S OG K I N E S I S K KLOKKE.

7 L A N D S K A B FRA FYN.

8 FRA E N HAVE.

9 E U K A L Y P T U S .

10 RAMME MED P E N N E T E G N I N G E R . 11 RAMME MED AKVAREL OG T E G N I N G E R 12 PALME. P e n n e t e g n i n g .

13 V I S S E N P L A N T E . 14 RØD BLOMST.

15 N Æ B B L O M S T E R . 16 AKVAREL.

17 AKVAREL.

18 AKVAREL.

19 AKVAREL.

20 FRA E N AA. Akvarel, 21 FRA E N AA. Akvarel 22 AKVAREL.

(8)

23 AKVAREL.

24 AKVAREL.

25 N E M O P H Y L L A . 26 FJER. P e n n e t e g n i n g . 27 AKVAREL.

28 TO AKVARELLER.

29 AKVAREL.

30 AKVAREL.

31 AKVAREL.

32 AKVAREL.

33 AKVAREL.

34 AKVAREL. Nr. 2 9 - 3 4 . Tilh. I n g e n i ø r N. M. P l u m . 35 AKVAREL. Tilh. Maleren Ernst Zeuthen.

36 B R E G N E R . Akvarel. Tilh. K u n s t i n d u s t r i m u s e e t . 37 B R E G N E R . Akvarel. Tilh. K u n s t i n d u s t r i m u s e e t . 38 AKVAREL. Tilh. D o c e n t Vilh. W a n s c h e r . 39 AKVAREL.

40 AKVAREL.

41 BLOMSTER.

42 AKVAREL.

43 T H E S T E L . Tilh. B i l l e d h u g g e r i n d e n , F r ø k e n Karen Holst.

44 T H E S T E L . Tilh. Fru H a n n e P l u m . 45 T H E S T E L . Tilh. Maleren Ernst Zeuthen.

46 E N V I N D U E S K A R M . 1891. Olie,

(9)

/

SS.«

(10)

Fotografisamlingen

F O R T E G N E L S E O V E R M A L E R E N

E R N S T ZEUTHEN®

ARBEJDER (1912—34) U D S T I L L E D E I S A M L E R E N S LOKALER 15.—31. MAJ 1934

G O T H E R S G A D E 4 8 , l"'" S A L

1. En a m m e n d e Moder. 1912. ;i4x4,'i cm.

2. Tørrede Blomster. 7 8 x 7 0 cm Kr. 600.00 3. Det store Bjerg i Nordland. 1913.

108X92 cm » l.WO.OO 4. Gronnii i Norrland. 1 0 8 x 9 2 cm » 1100.00 .5. Terracina. 7 2 x 6 7 cm » 700.00 6. Havedrengen. 1914. 78X91 cm » 1500.00 7. Sol over Stene. 191,5. 7 9 x 6 8 cm » 1100.00 8. Sol over Stene. 191,5. 4 4 x 3 4 cm » 400.00 9. Ved Haandarbejdet. 1915. 7 7 9 x 6 8 c m . . . » 800.00 10. Brænding. 7 9 x 6 8 » 700.00 11. Landskab ved Svaneke. 1917. 63X50 cm » 400.00 12. Marine. 1917. 63X50 cm » 500.00

13. Signalstationen. 75X55 cm Privateje 14. Galeasen. 75X55 » 700.00

15. Hollænderen. 75X55 cm » 1100.00

(11)

Kl. Kn g a m m e l Mand. 5 0 x 6 ; ) Kr. 400.00 17. A l p e v i o l e r . 4 5 X 5 4 » 400.00 18. I.andskab. 1920. 6;iX50 c m » 250.00 li). Kn B l o m s t e r k r a n s » 125.00 20. A m o r oi! l ' s y c h e W • < » ^•''O-'"' I K o p i e r e f l e r p o m -

21. l)renn e f t e r Hadet '•ppjan.kf Væsma- » 600.00 22. U n g Pige e f t e r Badet » 600.00 23. P e r s e r k o n g e n s N e d e r l a g . Kopi e f t e r

Piero D e l l a F r a n c e s c a » 700,00 24. S o l s i k k e . 1920 » 1(50.00 25. B l o m s t e r i rød Krukke. (i.'iXSO c m » 450.00 2(). S o l s i k k e » 200.00 27. B l o m s t e r . 1926. 6 9 x 5 8 c m » 650.00 28. Kt Vrag i S o l s t r i b e n . 1926 :):) » 2500.00 29. Kn F y r r e s k o v . 1926. 6;iX50 c m » :i50.00 :!0. Marine. 1929. 5 6 X 5 0 c m » 550.00 :il. To Kiskerbaade. 1930. 5 5 X 4 2 cm » 300.00 32. K l o k k e g r u n d e n . 1930. 7 9 X 5 6 » 600.00 33. Kn Bark. 1 1 2 x 9 6 » 3000.00 34. Kør S o l o p g a n g . 1931. 6 3 X 5 0 » 550.00 35. L i f j e l d e t i T e l e m a r k e n . 1931 » 2000.00 36. Kn S k y g g e paa Havet. 1931. 7 6 x 6 8 c m » 750.00 37. I.andskab v e d en Indsø. 1931. 9 0 x 6 5

c m » 700.00 38. Kn A r b e j d e r ved Havet. 1931 » 800.00

(12)

:(9. Jesus vandrer paa Søen Privateje

40. do. Privateje 41. Hlomster. 19;!2. 5 0 x 6 3 cm Kr. 400.00

42. Forarbejde til Portræt. 1932 » 2000.00 43. Ved Klokkehøjen. 1932 » IfOO.OO 44. Kn Hollænder. 1932. 67X4.=S cm » 450.00 45. Marine » •)0"-(>»

4«. Marine. 1932. fi3x50 cm » 400.00 47. liranden. 1933. 9 5 x 7 1 cm » 1200.00 48. To I-iskerbaade. 1933. 79X«« cm » 750.00 49. En Bark. 1933. 8 5 x 7 0 cm » (iOO.OO 50. .lotunheimen. 1933. 102X78 cm » 800,00 51. Marine. 1931- 1933 » 1100.00 52. Valmue. 1933. 50X58 cm » 350.00 53. lilomster » ^'.Ja.OO 54. Chysantemun. 1933. 5 0 x 5 8 em » 550.00 55. Marine 1933. 6 3 x 5 0 cm » 500.00 56. Marine. 63X50 cm » 550.00 57. I-iskerbaade i l ' v e j r » 650.00 ,58. Sommeraften paa Havet. 1 0 2 x 7 8 cm... » 800.00 .59. Kullen. 1933—34. 91X78 » 1100.00 60. Marine. 1933—34. 91X78 cm » 800.00 61. Marine. 1934. 79X68 » 800.00 62. Sol over Totakvatten. 1928—34 » 600.00 63. Marine. 1934. 63X50 cm » 450.00

(13)

64. Kullen. 1934. 91X78 cm Kr. 700.00 65. Marine. 1934. 1 0 2 x 7 8 cm » 1200.00 66. Tre Baade sejler forbi Klokkegrunden

1934 » 900.00 67. Piediluco. 1920—34. 1 0 8 x 9 2 cm » 3000.00 68. To Valmuer. 1934. 5 0 x 5 8 cm » 400.00 69. Chrysantemum. 1934. 5 0 x 6 3 cm » 550.00

70. Højfjeld i Aftensol. 1933 Privateje 71. Til Ankers ved Klokkebøjen » 3000.00

72. Chrysantemum. ,50X63 cm » 550.00 73. Valmue. 5 0 x 6 3 cm » 400.00 74. Blomster » 300.00 75. Valmuer » 400.00 76. Chrysantemum » 400.00 77. Blomster » 300.00 78. Marine » <>»0-<'0 79. En Fiskerbaad » 650.00

80. Marine Privateje 81. En Hollænder Privateje 82. Træsnit efter Giotto.

83. Træsnit efter Piero della Francesca.

84. Træsnit efter pompejanske Vægmalerier.

85. En Mappe med Raderinger.

Ernst Zeuthen, Søtoften 3, Gentofte. Tlf. Gent. 133.

P r i s f o r l e g - n e l s p n a n g i - vet p a a B i l - l e d e r n e .

PYVA & • )6PPBSLIN A/S

(14)

' i .

P o t o g r ^ i i s s æ i l i i i g e n

k u n s t f o r e n i n g e n

ERNST ZEUTHEN

1 9 . M A R T S — 4 . A P R I L 1 9 3 7

K

ø b e n h a v n

T R Y K T HOS F. E. BORDING A/S

(15)

1. VALMUE. 6 3 X 5 0 . 1935.

2] H O V E D A F E N A M M E N D E MODER. 42X34.

3. E N F I S K E H B A A D . 3 1 X 4 2 . 193().

J I I A V E D H E N G E N . 9 2 X 7 8 . 1914.

5. M A R I N E . 5 0 X 6 3 . 1931.

6. D E N N O R S K E KYST V E D BODO. 7 8 X 1 0 2 . 1935.

7. B L O M S T E R I E N VASE. 6 0 X 5 5 . 1930.

Overlæge M. Claudius.

8. A R I L D S L E J E . 72X108. 1914.

9. SOL OVER S T E N E , B O R N H O L M . 6 8 X 7 9 . 1915.

Direklor E. v. d. llude.

10. DR. P H I L . F R A N C I S B E C H K E T T . 108X92. 1930.

11. V A L M U E I E N BLAA KRUKKE. 5 8 X 5 0 . 19;«.

12. M A R I N E M E D E N F I S K E R B A A D . 88X120. 19.36.

B R A N D E N . 78X102. 1935.

14. L A N D S K A B FRA S K A A N E . 3 1 X 3 9 . 1908.

IIRSngfører C. L. David.

15. FRA L E R S Ø E N . 35 X 45. 1909.

Lektor David Grunbaiim.

l O j D E N GAMLE S L U S E I L E R S Ø E N . 29X4.3. 1909.

17. DF:T S T O R E BJERG I N O R D L A N D . 112X145. 1913—3ii.

18. Ø R E S U N D . 8 8 X 1 2 0 . 1936.

Fabrikant Carl F. Nielsen.

19. S O L N E D G A N G . 78X102. 1934—36.

20j D E P A R T E M E N T S C H E F A. P. W E I S . 115X95. 1927.

Ny Carlsbergfondef.

21. V A L M U E I KRUKKE. 5 8 X 5 0 . 193«.

22. F O R A R B E J D E T I L P I E D I L U C O . 92X108. 1920-:«).

23. SOr. OVER H A V E T . 6 8 X 7 9 . 1929.

Adjunkt Mogens Lund.

24. LIFJELD1-:T I T E L E M A R K E N . 7 8 X 9 1 . 1931.

25. B L O M S T E R PAA G Y L D E N G R U N D . 5 0 X 6 3 . 1925.

26. D A M E P O R T R Æ T . 9 1 X 7 6 . 1908.

27. C H R Y S A N T H E M U M PAA SORT B A G G R U N D . 5 8 X 5 0 . 1933.

Prof., Dr. phil. Vilh. Grønbech.

(16)

28. TO I-ISKEHBAADE. 6 8 X 7 9 . 1931.

Lektor David Grunbaum.

29. LILLI-: BLAA M A R I N E . 39X45. 1930.

forfatteren .lacob Paludan.

30. MODER OG BARN. 120X100. 1934.

31. E N H O L L Æ N D E R . 5GX79. 1936.

J 2 j P A P I G N O . 150X195. 1 9 2 0 - 3 4 .

F O R A R B E J D E T I L P0RTR/1-:T. 108X92. 1932.

34. H O L L Æ N D E R . 5 6 X 7 9 . 1936.

æ . E N GAMMEL H A V E M A N D . 9 1 X 7 8 . 1921.

Museumsdirektør Sigurd Schultz.

3G. E N S O L S I K K E I E N S O R T KRUKKE. 4 6 X 3 4 . 37. M A R I N E . 78X102. 1934.

Arkitekt Charles J. Schou.

O V E R B I B L I O T E K A R , DR. PHIL. H. O. LANGE.

120X100. 1926.

M C H R Y S A N T H E M U M PAA RØD B A G G R U N D . 6 3 X 5 0 .

193^}.

Lektor David Grunbaum.

40. F I S K E R B A A D U N D E R E N H V I D SKY. 6()X79. 1935.

41. O P T R Æ K K E N D E UVEJR. 112X145. 1936.

42. E N SKYGGE PAA H A V E T . 6 8 X 7 9 . 1931—34.

43. N I E L S SKOVGAARD. 108X92. 1934.

44. E N B L O M S T E R K R A N S . 5 0 X 6 3 . 1936.

45. M A R I N E M E D F I S K E R B A A D . 5 0 X 6 3 . 193;i

F O R A R B E J D E T I L »FØR SOLOPGANG«. 50X()3. 1931.

47j SOL OVER S T E N E . 100X120. 1915—32.

Fabrikant Carl F. Nielsen.

18; D A M E I E N RØD KJOLE. 108X92. 1935.

49. B L O M S T E R V A S E . 3 4 X 4 4 . 1919.

Arkitekt Svend Risom.

50. MIN H A V E I G E N T O F T E . 112X145. 1935.

511 KLOKKEBØJEN. 5 6 X 7 9 . 1931.

Prokurist Alfr. Kruse.

52J D A M E I E N H A V E . 108X92. 1915.

Højesteretsdommer V. Thorup.

53. TO F I S K E R B A A D E P A S S E R E R E N 0 . 6 0 X 6 8 . 1935.

54. E N F I S K E R B A A D U N D E R E N MØRK SKY. 78X102.

1935.

55. B U K E T I E N VASE. 6 8 X 7 9 . 1926.

Grosserer S. Vald. Petersen.

^ U N G P I G E I E N R Ø D KJOLE. 108X92. 1931.

57. FISKI:RBAAD. 4 3 X 6 1 . 1933.

(17)

58. H V I D C I I R Y S A N T H E M U M . 6 3 X 5 0 . 1936.

59. L I L L E D R E N G . 3 8 X 3 2 . 1918.

60. E N B L O M S T E R K R A N S . 3 1 X 4 2 .

61. D A M E V E D E T H A A N D A R R E J D E . 7 4 X 6 8 . 1916.

t)2. RLOMSTER OG TOMATER. 5 5 X 5 0 . 1932.

63| P I E D I L U C O . 150X195. 1920—30.

64. S P A R E K A S S E R E V I S O R J. W . L A R S E N . 7 9 X 6 8 . 1921.

65. TO V A L M U E R I E N H V I D K R U K K E . 5 8 X 5 0 . 1934.

Prof., Dr. juris O. A. Borum.

66. A F S K E D M E D H O L L Æ N D E R E N . 5 3 X 7 5 . 1917.

67. F I S K E R B A A D M E D H V I D E SEJL. 7 8 X 1 0 2 . 1936.

68. V E D D E N G Y L D N E ' K Y S T . 5 0 X 6 3 . 1917.

69. M A R I N E . 5 5 X 5 2 . 1936.

70. D E T S T O R E B J E R G I N O R D L A N D . 78X102. 1934.

71^ S I G N A L S T A T I O N E N . 5 1 X 7 2 . 1917.

•72. TO F I S K E R B A A D E V E D D E N N O R S K E KYST.

7 8 X 1 0 2 . 1935.

73. L O D S E N . 5 4 X 7 5 . 1917.

74. E N H O L L Æ N D E R U N D E R E N STOR SKY. 80X109.

1932.

75. BLOMSER I E N VASE. 4 9 X 6 1 . 1920.

Fru Emma Casse.

76. C H R I S T U S V A N D R E R PAA H A V E T . E n D e l af en K o m p o s i t i o n til et s t ø r r e B i l l e d e . 108X92. 1931.

77. S K Y E N . 7 8 X 1 0 2 . 1936.

78. T U L I P A N E R . 5 0 X 6 3 . 79. SOLSIKKE. 3 7 X 3 1 .

80. F I S K E R B A A D , H U N D E S T E D . 2 3 X 3 3 . 1937.

81. B U K E T M E D GUL C H R Y S A N T H E M U M . 4 1 X 3 1 . 1936.

82. GAMMEL M A N D F R A R Ø J L E E N G E . 6 3 X 5 0 . 1921.

83. M A R I N E . 5 0 X 5 6 . 1929.

84. M A R I N E M E D S T O R E SKYER. 7 0 X 9 1 . 1933.

Grosserer M. Holm.

^ H O N S E P I G E N . 150X115. 1923.

Esbjerg Kunstforening.

M T E R R A C I N A . 6 6 X 7 2 . 87. E N G A L E A S E . 7 8 X 1 0 2 . 1935.

88. T Ø R R E D E B L O M S T E R . 7 0 X 7 6 .

(18)
(19)

MINDEUDSTILLINGEN

F O R

NST ZEUTH

I D E N F R I E U D S T I L L I N G S B Y G N I N G

3 1 . M A R T S - 1 4 . A P R I L KL. 1 0 — 1 8

(20)
(21)

N O R M A N N Z E U T H E N G e n t o f t e

Katalog og Foto : Erik Pelereen Clicheer : Charles Hansen Bogtryk: I. A. Hansen, København

(22)

For Zeuthen var altid Malerkunstens tekniske og teore- tiske Problemer ligesaa brændende som de Opgaver, han saa i Naturen. Hans Trang til at gaa tilbunds i alle Ting tillod ham ingen Standsning, før han paa begge Felter havde fundet frem til det elementære, det, som han mente besad den sande Værdi bag alle Omskiftelser.

Bunden naoede han overfor Naturen i en enklere Verden, der ganske summarisk omfattede Hav, Skib, Fjæld, Skov og Mennesker i abstrakt Form, og teknisk set forsaa han sig paa det centrale i Malerkunsten, Farverne, indtil han ogsaa her standsede ved en kategorisk Udskillelse af abstrakte En- heder: Rødt, Grønt, Blaat og Brunt holdt omhyggeligt for sig. Alle hans Billeder fik faktisk herved to sideløbende og ganske jævnbyrdige Motiver, og hans Produktion lader sig inddele med lige fuld Ret enten i Skibsbilleder, Portrætter, Landskaber, Blomsterbilleder eller i røde, blaa, brune og grønne Lærreder.

Han søgte med en Videnskabsmands Grundighed ot trænge tilbunds i den enkelte Farve, Rødt for Eksempel, ind- til han følte, at han havde a f l o k k e t den alle dens inderste Hemmeligheder. „Den Gang", kunde han sige i sin Omtale af et tidligere, rødt Billede, „havde jeg endnu ikke helt For- stoaelsen af, hvad Rødt egentlig er." Og han søgte paa samme Moade ved Studium og ihærdige Gentagelser at faa hvert Skibsbiilede eller Portræt til at give meget mere end det blot billedmæssige, i en Samtale, jeg havde med ham kort før hans Død, og fra hvilken de følgende Citater alle stammer, bemærkede han blandt andet følgende om Por- trætterne:

„Det, jeg stræber efter, er at lave et M o n u m e n t over et Menneske i Farver, ikke at lave Illusion over levende Men- nesker, som Portrætmalere ellers gør. Jeg synes, det er uhyg-

(23)

geligt at være i en Stue, hvor der hænger f u l d t af saadanne levende Mennesker paa Væggene, ligesaa uhyggeligt som at være i et Vokskabinet. Jeg bryder mig dog ikke om at have min Kone og hele min Familie siddende som Voksduk- ker rundt om i Stolene."

For Mystikeren og Drømmeren Zeuthen blev de abstrakte Motiver Symboler, der havde Ressonans i hans alvorlige, re- ligiøse Sind: Havemanden, Folkene, der river Tang paa Stranden, Sol over Stene, den grønne 0 , Klokkebøjen, det brændende Skib. Skibet i al Almindelighed var Evighedens Symbol, Sejleren til Dødsriget. Det forekommer paa det store Figurbillede af den Frie Udstillings Grundlæggere udfra den Betragtning, at flere af dem allerede var gaaet ombord og havde forladt denne Verdens Strande. Sommetider er og- sac Skibet identisk med Mennesket selv, i hvert Fold er dette Tilfældet med de brændende Skibe, hvor et Menneske- par i samme Baad eller udenfor deres fælles H j e m stirrer ind i Flammerne. Zeuthen, for hvem Kristendommens For- kyndelse betød Tilværelsens største Rigdom og absolutte Sandhed, tænkte sig disse Billeder forsynet med følgende Tekst: „Skibets Brand slukkes snart, men Eders Kærlighed skal bestaa, ved Korsets K r a f t skal den bevares for Evig- heden."

Hvad Slags Symboler, det end hor været for Zeuthen, saa føler vi, der staar overfor Billederne, Symboliken og betages af den, selvom vi ikke helt kan gøre Rede for den, ganske som vi betages af et Tema i Musiken, der er klart og talende uden at være definerbart. M e d de brændende Skibes røde Luer, der farver hele Rummet rødt, eller med Piediluco- Øens glødende grønne Kegle m i d t i et Taogehav holder Z e u t h e n os hypnotisk fangen, og vi mærker Fanatikerens stærke Følelsesliv straale os imøde med fortættet Kraft.

M e n samtidig sporer vi den klare Tanke, den raffineret sikre Beregning, som overalt gaar Haand i Haand med M y - stikken og gør det dobbelt vanskeligt for Beskueren at und- drage sig Billedets suggestive M a g t .

Thi Zeuthen havde ikke blot Videnskabsmandens Grun- dighed men tillige hans Hjernes Klarhed, og det var det be- synderlige ved ham, a t han kunde parre sit Sværmeri med

(24)

nøgtern Forstand, et Forhold, mon i Kunsten kun træffer hos de Store, Det er beregnet Overtalelseskunst, naar han om- giver sin grønne Økegle nned graabrune Skyer, hvori Øjet tror at kunne finde Glemsel for Grønt, men hvorfra det snart efter tvinges tilbage igen til Øen, som da er blevet endnu grønnere paa Baggrund af Toagernes Akkompagnement.

Soodan arbejder Billedet sig selv op som en elektrisk Motor, der føder sine egne Magneter med Kraft, som virker tilbage igen poo Hjulet og faar det til at producere endnu stærkere Magnetisme.

For at kunne give den afbalancerede Ro, det Pust af Evig- hed, der ligger bog det timelige og stedbundne i Naturens Foreteelser, konstruerede Zeuthen sig sit eget Rum i Bille- derne, et Rum, han havde sin paa een Gang fysiske og me- tafysiske Begrundelse for:

„ R u m m e t er uforanderligt," sagde han, „Bjærgene i Norge og Grønland flytter sig dog ikke, fordi man goor et Par Skridt frem eller tilbage. Soadan mao det ogsao være i M a - leriet; alt i Billedet skol vedblive a t være ens og tydeligt, hvor sao end Beskueren staar. Det forstod baade Cezonne og Rembrandt; naar Rembrandt malede en Gruppe Menne- sker om et Bord, malede han dem lige store, sao de kunde ses lige godt indenfor de Pladser, mon kunde indtage i M u - sæets Sal.

Alle mine Billeder gør jeg lige soa dybe, som de er brede.

M o n ser ofte Billeder, der er saa og sao brede men milelange i Dybden uden noget rimeligt Forhold til Bredden. Det giver ikke noget Rum, det giver en Sytraod; i N a t u r e n har man altid et afgrænset Rum, der er ens i Bredden og i Dybden.

De fleste Malere strander paa dette Spørgsmool og lader sig ødelægge af et forkert Perspektiv, de ved ikke, at Rummet er uforanderligt. Resultatet ser mon paa de store Udstillin- ger, hvor Billederne goor ud og ind med ligesoa mange urimelige Rumfaconer, som der er Katalognumre. Det er Uro og Smaotskoarethed men ikke det evige, som er Kun- stens egentlige Væsen og dens M a a l . "

Denne Zeuthens Mindeudstilling vil som ethvert større

Opbud

af hans Kunst vise, hvor konsekvent han i Praksis gennemførte sine Ideer om Billedrummets Balance, og hvil-

(25)

ken V i r k n i n g , han opnaaede derved. Intet paa hans Vægge gaar „ u d og ind", her er ingen „ U r o og Smaatskaorethed".

I en Tid, hvor Kunsten ellers ikke iac fast indenfor nogen Ramme, men enhver famlede sig frem paa sin Vis, — en Tilstand, hvori Fotografiets og Filmens Fremkomst nok har h a f t sin store Skyld — , fandt Zeuthen ene frem til et Standpunkt, der skulde have Betingelser for at blive andre til Forbillede. Det var et Kompromis, hvor han gjorde det mu- ligt uden unaturlig Fornægtelse eller Fordrejning af V i r k e - ligheden samtidig at bevare Maleriets primære, dekorative Egenskaber i overskuelige Flader.

For at tilvejebringe det afgrænsede Rum i Billedet, saa- ledes som han mente, det ogsaa altid var tilstede for os i Naturen, rykkede han sine Horizonter frem ved at mysti- ficere dem, hvad man kan se i de fleste Mariner, hvis Hav- flader grænser til Himlen i en udvidsket Linie. M a n synes at se en Kyst deri, og der er dog ingen Kyst; man kan skelne Huse, Kirketaarne, Øer, uden at man overbevises om deres Tilstedeværelse. Spurgte man Zeuthen, hvad det var, der tonede frem i Horizonten, vilde han svare: „Jeg ved det ikke selv, og jeg vil helst ikke have, man skal vide det.

Netop ved M y s t i k k e n trækker jeg Horizonten fremefter, saa den blot bliver Afslutningen paa det lukkede Rum. En lille udført Detaille af et Kirketaarn f. Eks. vilde rykke den bagud."

Selv i sin Horizontlinie er Zeuthen altsaa abstrakt og symbolsk, og det er interessant a t se, at ogsaa her er det abstrakte Fata Morgana M o t i v i Billedindholdet identisk med et abstrakt Farvemotiv, idet Ujævnhederne i Horizon- ten ret og slet er Penselstrøg og Farveklatter, en ren teknisk Foreteelse.

„Paa de fleste andre Marinebilleder," siger han, „ligger Skibene i Horizonten og Kysten ligeledes, saa Jorden bugner bagud et ganske lille Stykke længere fremme, og hele Klo- den bliver ikke mere end et Par M i l i Diameter. Det giver ikke noget af Havets vældige Udstrækning, der er ingen Rum deri."

Zeuthen derimod placerede sine Skibe midt i Rummet, m i d t paa en Havflade, der var til at toge og føle paa, og

(26)

som blev større derved. Og han mente, at han placerede dem med Hensyntagen til Størrelser, Kurs, A n t a l og indbyrdes Afstande efter lignende Tiltrækningslove, som fastholder Himmelkloderne poa deres Pladser i Universet: Uhyre ka- rakteristisk for hans hele følelsesbetonede Beregningsmetode er det, naar han kommenterer Billedet af to brune Skibe, som følges ad, saaledes:

„De Skibe skol ligge netop der, en lille Smule foran M i d t e n af Billedet. Hvis de laa længere bagude, vilde de sejle bag- læns, og laa de en Ubetydelighed længere tilvenstre, vilde det se ud, som om de sejlede ud af Billedet. De skal ligge der og kunne sejle lige støt fremefter i Hundreder af A o r . "

E i g i l K n u t h.

Ernst Zeuthen, f. 30. December 1880 af danske Forældre i Tdfvelsås, Sverige, død 15. September 1938 i Gentofte.

Ingeniøruddannelse ved det Chalmerske Institut i Goteborg 1 8 9 8 — 1904. Skibsingeniør og Skibskonstruktør i England, Tyskland og U. S. A.

til 1908. — Maleruddannelse i København 1909, Studierejse til Itolien 1 9 1 0 — 1 1 . Udstillede første Gang paa Kunstnernes Efteraarsudstiiling 1912, paa Charlottenborg 1 9 1 4 — 1 6 , paa den Frie Udstilling fra 1917.

— Malerier bl. a. paa Statens Museum for Kunst og Nationalgalleriet i Berlin.

(27)

Terracina I 1911

Malerier

1 D e n g a m l e S l u s e v e d L e r s ø e n 3 4 X 4 4 2 B i l l e d e af m i n S ø s t e r 9 2 X 7 8

3 Fra S k a a n e 6 5 X 9 1

(Frk. Magda Zeuthen)

_ 4 j L a n d s k a b v e d d e h v i d e B j e r g e 6 5 X 9 1

(Ingeniør Rolf Levysohn)

5 S t i l l e b e n 5 0 X 6 3

6 D a m e v e d e t B o r d 9 3 X 7 7 7 T e r r a c i n a I 6 8 X 7 4

1 9 0 8 1 9 0 8 1 9 0 8

1 9 0 8

1 9 1 1 1 9 1 1 1 9 1 1

(28)

m

8 T o m t i n d e n I 3 5 X 4 8 T o m t i n d e n II 9 2 x 1 0 8

1 0 G r ø n ø y I 7 8 X 9 1

1 1 E v i g h e d s b l o m s t e r 7 1 X 7 7

1 2 B a d e n d e D r e n g e 5 8 X 7 2 I 3 J H a v e d r e n g e n 9 2 X 7 8

1 4 H a v e m a n d e n 1 4 6 X 8 9

1 5 A r i l d 9 2 X 1 1 0

1 6 E n g a m m e l D a m e 4 7 X 9 2 D a m e i e n H a v e 1 0 8 X 9 2

1 8 H o v e d af e n a m m e n d e M o d e r 4 2 X 3 4 1 9 L i l l e P i g e 6 3 X 5 3

2 0 Ø s t e r l a r s K i r k e 4 7 X 6 0 2 1 T e r r a c i n a II 7 8 X 9 1 2 2 S o l o v e r S t r æ d e 5 0 X 6 3

2 3 G u d h j e m 7 8 X 9 2

1 9 1 3 1 9 1 3 1 9 1 3 1 9 1 3 1 9 1 4 1 9 1 4 1 9 1 4 1 9 1 4 1 9 1 4 1 9 1 4 1 9 1 4 1 9 1 5 1 9 1 7 1 9 1 7 1 9 1 7 1 9 1 7

(29)

Hovedi af en ammende Moder

1914

J

(30)

2 4 B r æ n d i n g 6 8 X 7 9

• S v a n e k e 5 0 X 6 3 2 6 L o d s e n 5 6 X 7 7

2 7 K a k t u s o g E v i g h e d s b l o m s t e r 3 3 X 2 6

(Direktør S. Agerholm)

2 8 H a v n e n 5 5 X 7 9

(Museumsdirektør Sigurd Schultz)

2 9 K l o k k e g r u n d e n 9 4 X 1 1 0 3 0 B l o m s t e r i e n K r u k k e 3 4 X 4 4 311 S i g n a l s t a t i o n e n 5 0 X 7 3 3 2 R ø j l e K l i n t 5 0 X 6 3

(Direktør S. A g e r h o l m )

3 3 K l i n t e n 6 7 X 7 8

(Museumsdirektør Sigurd Schultz)

3 4 B u k e t m e d L ø g b l o m s t 4 8 X 5 8 3 5 E n g a m m e l M a n d 6 3 X 5 0

3 6 F r a S y d f r a n k r i g 3 4 X 4 4

3 7 S o l s i k k e 3 7 X 3 0

3 8 S o l s i k k e 4 4 X 3 7

1 9 1 7

1 9 1 8

1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

1 9 1 9

1 9 2 0 1 9 2 0 1 9 2 0 1 9 2 0 1 9 2 0

/ f ±

(31)

Svaneke 1917

3 9 E n K u n s t s a m l e r 8 0 X 6 8 1920 4 0 G a m m e l M a n d m e d H a a n d e n u n d e r H a g e n 6 3 X 5 0 1920

4 1 D r e n g e f t e r B a d e t ( K o p i ) 5 3 X 3 3 1920 4 2 U n g P i g e e f t e r B a d e t ( K o p i ) 5 3 X 3 3 1920 4 3 A f t e n s o l , R ø j l e E n g e 8 9 X 1 3 2 1921 4 4 E n F o d b o l d s p i l l e r 6 8 X 7 9 1921 4 5 E n g a m m e l H a v e m a n d 9 1 x 7 8 1921

(Museumsdirektør Sigurd Schultz)

H ø n s e p i g e n 1 5 0 X 1 1 5 1 9 2 2 (Esbjerg Kunstforening)

4 7 T u l i p a n e r 5 0 X 6 5 1 9 2 3

4 8 S t e n e v e d B o r n h o l m 3 4 X 4 4 1923

(32)

4 9 S o l e n 3 4 X 4 4

5 0 O d e n s e A a 6 7 X 8 0

5 1 B l o m s t e r p a a g y l d e n G r u n d 5 0 X 6 3 5 2 B l o m s t e r

(Frk. Magda Zeuthen)

5 3 B l o m s t e r 5 0 X 6 3

5 4 S k o v b i l l e d e 5 0 X 6 3

5 5 V r a g i S o l s t r i b e n 9 3 X 1 0 8

5 6 Dr. p h i l . H . O . L a n g e 1 2 0 x 1 0 0 5 7

P a p i g n o 1 3 4 X 1 6 0

5 8 B u k e t i e n V a s e 6 8 X 7 9

(Grosserer S. Valdemar Petersen)

5 9 ^ D e p a r t e m e n t s c h e f A . P. W e i s 116X96

(Ny Carlsberg Fondet)

6 0 P a d o v a

(Grosserer S. Valdemar Petersen)

6 1 Kristus v a n d r e r p a a S ø e n 9 0 x 1 1 0 6 2 G r ø n M a r i n e 5 0 X 5 6

6 3 S o l o v e r H a v e t 6 8 X 7 9

(Adjunkt M o g e n s Lund)

1 9 2 5

1 9 2 6 1 9 2 6 1 9 2 6 1 9 2 6 1 9 2 6 1 9 2 6

1 9 2 7

1 9 2 7

1 9 2 8 1 9 2 9 1 9 2 9

• — - I l i T i f f - ' i n n ' ' - ^ ' " ' ^ -

fir

(33)

P a p i g n o 1926

6 4 K l o k k e b ø j e n 5 6 X 7 8 (Dr. G u d m u n d Ring)

6 5 T j ø r n e g a a r d e n 6 5 X 9 0

(Dr. phil. H. o . Lange)

6 6 Fra R ø j l e E n g e 66XV8

(Dr. phil. H. O. Lange)

6 7 H a v e t 5 0 X 6 3 6 8 L i f j e l l e t 7 8 X 9 1

6 9 J o a c h i m S k o v g a a r d 1 0 8 X 9 2 K r i s t u s v a n d r e r p a a S ø e n , D e t a i l l e

7 1 P i e d i l u c o 1 5 0 X 1 9 5

1 0 8 X 9 2

1 9 3 0

1 9 3 0

1 9 3 0

1 9 3 0 1 9 3 1 1 9 2 9 - 3 1 1 9 3 1 1 9 3 1

J

(34)

7 2 J 7 3 7 4 7 5

7 6

21

7 8 7 9 ]

80 81 82

8 3 8 4

P o r t r æ t af e n u n g P i g e 1 0 8 X 9 2 V e d G e n t o f t e S ø 5 0 X 6 3 S o l o p g a n g 5 0 X 5 8

E n F u l d r i g g e r 1 1 3 X 9 7 (Privateje, Hellerup)

S k y e n 5 0 X 6 3

S o l o v e r S t e n e 1 0 0 x 1 2 0

(Fabrikant Carl F. N i e l s e n ) G r ø n ø y 8 9 X 1 0 8

B y v e d M i d d e l h a v e t 1 5 0 X 1 9 5

F o r a r b e j d e til P o r t r æ t 1 0 8 X 9 2 B l o m s t e r i e n V a s e 6 3 X 5 0 V e d K l o k k e g r u n d e n 5 0 X 6 4 B u k e t m e d V a l m u e 5 0 X 6 3 H o l l æ n d e r 4 6 X 6 8

1 9 3 1

1 9 3 2 1 9 1 5 - 3 2

1 9 1 3 - 3 2 1 9 3 2 1 9 3 2 1 9 3 2 1 9 3 2 1 9 3 2 1 9 3 2

(35)

K r i s t u s v a n d r e r p a a S ø e n . D e t a i l l e

1931

J

(36)

8 5 f B r a n d e n I 7 1 X 9 5

8 6 ) V a l m u e i b l a a K r u k k e 5 0 X 5 8 8 7 B l o m s t e r k r a n s 5 0 X 6 3

8 8 M o n t e C o m p a t r i 100x120

8 9 V a l m u e 5 9 X 5 0

9 0 F r a J o t u n h e i m e n 1 1 2 X 1 4 6

9 1 M o n t e C o m p a t r i 100x120 9 2 Uvejr paa H a v e t 9 5 x 1 1 ? 9 3 Mor o g Barn 120x100

P a p i g n o 150X195

9 5 N i e l s S k o v g a a r d 108X92

9 6 B r a n d e n II 1 1 2 X 1 4 6

9 7 S o l o v e r S t e n e 8 0 X 1 0 5 9 8 Efter S o l n e d g a n g 6 2 X 6 8 9 9 S k y g g e p a a H a v e t 6 8 X 7 9

1 9 3 3 1 9 3 3 1 9 3 3 1 9 3 3 1 9 3 3 1 9 3 3 1 9 3 3 1 9 3 3 1 9 3 4 1 9 2 0 - 3 4 1 9 3 4 1 9 3 4 1 9 3 0 - 3 4 1 9 3 4 1 9 3 1 - 3 4

(37)

V r a g i S o l s t r i b e n 1926-38

1 0 0 Til A n k e r s v e d K l o k k e g r u n d e n 100x120

1 0 ^ B r a n d e n I I I 8 1 X 1 0 6

1 0 2 H ø j f j e l d i A f t e n s o l 1 1 2 x 1 4 5 1 0 3 T r e m a s t e t S k o n n e r t 7 8 X 1 0 2

1 0 4 G r ø n M a r i n e m e d e n B a a d 7 8 X 1 0 2 1 0 5 P a a V e j n e d m o d H a v e t 100x120

1 0 6 G r ø n M a r i n e 5 7 X 8 0

é

1 0 7 S i g n a l s t a t i o n e n 7 8 X 1 0 2

108 K y s t e n v e d B o d ø 7 8 X 1 0 2

1 0 9 Fra d e n n o r s k e K y s t 7 8 X 1 0 2

1 9 3 4 1 9 3 4 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 5 1 9 3 5 1 9 3 5 1 9 3 5 1 9 3 5 1 9 3 5

(38)

1 1 0 B l a a M a r i n e 7 8 X 1 0 2

1 1 1 T o B a a d e p a s s e r e r e n 0 6 2 X 6 7 1 1 2 O p t r æ k k e n d e U v e j r 1 1 2 X 1 4 6 1 1 3 A d i r o n d a c k s b j æ r g e n e 1 1 2 X 1 4 6 1 1 4 K u l l e n 6 8 X 7 8

1 1 5 To C h r y s a n t e m e r 6 3 X 5 0 1 1 6 S k y e n 7 9 X 1 0 2

1 1 7 C h r y s a n t e m u m 6 3 X 5 0 1 1 8 K u l l e n 8 8 X 1 2 0

1 1 9 U d s i g t o v e r G e n t o f t e 8 8 X 1 2 0

1 2 0 T o F i s k e r b a a d e m e d h v i d e S e j l 7 8 X 1 0 2

> 1 2 l ] M o r g e n 1 6 0 X 1 3 3 1 2 2 R ø d e S e j l 8 8 x 1 2 0

I 2 3 I D a m e i r ø d K j o l e 1 0 8 X 9 2 1 2 4 G r ø n M a r i n e

( F r k . M a g d a Z e u t h e n )

1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 6 1 9 3 6 1 9 3 6 1 9 3 6 1 9 3 6 1 9 3 6 1 9 3 6 1 9 3 6 1 9 2 0 - 3 6 1 9 3 6 1 9 3 6 1 9 3 7

(39)

L o m s e g g e n 1937

1 2 5 E n H o l l æ n d e r p a s s e r e r H e s s e l ø 7 9 X 1 0 2 1937

(Privateje, Vejle)

1 2 6 To S e j l e r e v e d H u n d e s t e d 8 8 x 1 2 0 1936-37 1 2 7 M i n H a v e i G e n t o f t e 1 1 2 x 1 4 5 1936-37

1 2 8 S o l o v e r H a v e t 9 2 X 1 0 8 1937

1 2 9 K y s t e n v e d B o d ø 7 9 X 1 0 2 1 9 3 5 - 3 7 1 3 0 G r ø n M a r i n e 5 6 X 7 8 1 9 3 6 - 3 7

1 3 1 K r o n b o r g

8 8 X 1 2 0 1 9 3 7

1 3 2 L o m s e g g e n 9 2 X 1 0 8 1 9 3 7

1 3 3 M a n d o g K v i n d e s e r S o l e n g a a n e d i H a v e t 7 9 x 1 0 2 1937

1 3 4 G u l C h r y s a n t e m u m i e n B u k e t 6 3 X 5 0 1937

(40)

1 3 5 1 3 6 1 3 7 1 3 8 1 3 9 1 4 0 1 4 1 1 4 2 1 4 3

1 4 4 1 4 5

1 4 6 1 4 7 1 4 8 1 4 9

T e r r a c i n a I I I 9 2 X 1 0 8

F i r e B a a d e s e j l e r f o r b i e n 0 56 X 78 B l o m s t e r b u k e t 7 8 X 9 1

K y s t e n v e d B o d ø 1 1 2 X 1 4 5 B y v e d H a v e t 100x120

H ø n s i n g e L a n d s b y 1 1 2 X 1 4 6 S o l o v e r S k o n n e r t 8 8 x 1 2 0

F h v . K o n t o r c h e f J o h a n N i e l s e n i i o x 9 2 S k y s t i g e r o p af H a v e t 5 6 X 3 9

(Maribo Stiftsmuseum) K u l l e n 1 1 2 X 1 4 6

T u m l e r e n

(Privateje, Hellerup) B r a n d e n I V 5 3 X 7 9

M o r g e n p a a H a v e t 5 6 X 5 3 S o l o v e r b l a a t H a v 100x120

A f s k e d e n 5 3 X 7 5

1 9 3 7 1 9 3 6 - 3 7 1 9 3 7 1 9 3 7 1 9 3 6 - 3 7 1 9 3 7 1 9 3 7 1 9 3 7 1 9 3 6 - 3 7

1 9 3 7 1 9 3 8

1 9 3 8 1 9 3 8 1 9 3 6 - 3 8 1 9 3 8

(41)

H ø n s i n g e L a n d s b y 1937

1 5 0 H a v e m a n d e n ( S e l v p o r t r æ t ) 1 2 0 X 1 0 0

1 9 3 2 - 3 8

1 5 1 A f t e n p a a H a v e t 6 8 X 7 9

1 9 3 8

1 5 2 G r ø n M a r i n e m e d f i r e F i s k e r b a a d e 5 6 X 7 8

1 9 3 5 - 3 8

1 5 3 U d s i g t m o d H e s s e l ø 1 1 2 X 1 4 6

1 9 3 8

1 5 4 F y r t a a r n i S k æ r g a a r d e n 8 9 X 1 2 1

1 9 3 7 - 3 8

1 5 5 G r ø n M a r i n e 8 9 X 1 2 0

1 9 3 8

1 5 6 B l o m s t e r i V a s e 6 3 X 5 0

1 9 3 8

1 5 7

C h r y s a n t e m u m 6 3 X 5 0 1 9 3 8

(42)

1 6 0 S o l i g e n n e m S k y e r 6 8 X 7 9

1 9 3 8

V r a g i S o l s t r i b e n 1 0 0 x 1 2 0

1 9 2 6 - 3 8

1 6 2 G u l e C h r y s a n t e m e r 63X50

1 9 3 8

1 6 3 G r ø n M a r i n e 5 6 X 7 9

1 9 3 8

1 6 4 G r ø n M a r i n e 8 8 x 1 0 2

1 9 3 6 - 3 8

1 6 5 K l i n t e n 7 9 X 1 0 2 1 9 3 8

1 6 6 P i e d i l u c o 1 1 2 X 1 4 6 1 9 3 8 1 6 7 T i M a l e r e 1 8 0 X 2 4 2 1 9 3 6 - 3 8

Hvor i n g e n Ejer er opført i Kataloget, tilhører Kunstværkerne Fru Ernst Zeuthen, Gentofte.

I

ÉÉ

(43)

Tegninger

1 O d e n s e A a

2 M o n t e C o m p a t r i NOV. 1920

3 C h i e s a d e l l a B o v i s a , M i l a n o 2. Maj 1925 4 R ø j l e K l i n t 1921

5 R ø j l e E n g e 1922 6 V e d e n I n d s ø 1923 7 R ø j l e K l i n t

8 V i c e n s a 1920

(44)

9 R ø j l e E n g e 1 0 Assisi 1920 1 1 R ø j l e E n g e juU 1920 1 2 O d e n s e 28. Juni 1923 1 3 P a p i g n o

1 4 Røjle Enge

juii

1920 1 5 P i e d i l u c o 13. Nov. 1920 1 6 R ø j l e E n g e , R e g n v e j r 1 7 L i f j e l d e t juni 1928

1 8 D e t s t o r e B j e r g i N o r d l a n d , (Skitse) 1 9 V e d e n I n d s ø

2 0 Parti fra B o r n h o l m , (Skitse)

2 1 R ø j l e K l i n t 1922

2 2 O d e n s e A a

(45)

T e g n i n g e r fortsat

2 3 Ved Gentofte Sø 2 4 Røjle Enge 1921

2 5 Landskab med Køer 1921 2 6 Røjle Klint 1921

2 7 Ventimiglia Maj 1927 2 8 Røjle Klint

2 9 Røjle Enge juH 1920

3 0 O d e n s e Aa 1925

3 1 Røjle Enge juni 1920

(46)

j ^

l/B '1'i 3 2 „Petersens Lade", Røjle E n g e 1925

3 3 Udsigt mod Lillebælt,

Skitse

3 4 Røjle E n g e 1925 3 5 Røjle Enge 1920 3 6 Røjle E n g e Aug. 1923 3 7 Monte Compatri 3 8 Røjle E n g e 1923

3 9 Røjle Enge. Ved Vindmøllen 4 0 En Bro i Røjle E n g e

4 1 Røjle Enge

4 2 Røjle Enge, S o l n e d g a n g Aug. 1923 4 3 Grønøy,

Skitse

4 4 Røjle Enge, Regnvejr 1922

4 5 Lifjeldet 1928 i

(47)

T e g n i n g e r

fortsat

4 6 Padova, Sommerdag 4 7 Vence

4 8 T r æ g r u p p e

4 9 Røjle Enge. Lille Hus ved Vejen 1922 5 0 Røjle Enge. Fiskere bøder Garn

5 1 Røjle Enge

5 2 Røjle Enge

juii 1 9 2 0

5 3 Mosen i Røjle Enge

5 4 Røjle Enge. Udsigt over Lillebælt 1925

(48)

5 5 Røjle Klint og Lillebælt 5 6 Røjle E n g e

j u n i 1 9 2 0

5 7 Båstad 1926 5 8 V e d R o n d a n e 5 9 P a d o v a

6 0 Røjle E n g e . U d s i g t m o d Lillebælt 6 1 U d s i g t over e n Sø

6 2 L a n d s k a b fra Røjle E n g e

-U

" t i

(49)

Efter G i o t t o :

1 Joachim hos H y r d e r n e 2 Joachims A a b e n b a r i n g 3 Maria Besøg hos Elizabeth 4 Jesu Fødsel

5 Flugten til Æ g y p t e n 6 Judaskysset

7 Franz og K ø b m a n d e n

8 Franz og F u g l e n e

(50)

E i t e r p o m p e j a n s k e V æ g m a l e r i e r :

9 P e r s e r k o n g e n s N e d e r l a g 1 0 F l o r a

1 1 D r e n g efter B a d e t 1 2 U n g P i g e efter B a d e t

1 3 A m o r o g P s y c h e

L A N D S K A B E R :

1 4 Det store Bjerg i N o r d l a n d 1 5 G r ø n ø y i N o r d l a n d

Litografier

1 To P o p l e r , Røjle E n g e

2 Røjle Klint

(51)

Raderinger

1 Morgensol, Røjle E n g e 2 Totakvatten

3 Regnvejr, Røjle E n g e 4 To Piletræer, Røjle Enge 5 Røjle Klint

6 Landskab fra S k a a n e 7 To Popler, Røjle E n g e 8 P a p i g n o

9 Padova

1 0 Røjle Enge. Mosen 1 1 Monte Compatri

1 2 Landskab m e d en Bro, Røjle Enge 1 3 En Hytte ved Røjle Klint

1 4 Fra Røjle Mose I

1 5 Fra Røjle Mose II

(52)

1 6 O d e n s e Aa

1 7 O d e n s e Aa.

Æ n d r i n g foretaget m e d Tusch.

1 8 Gentofte. Ved Søen 1 9 Tjørnegaarden, Gentofte 2 0 Ved Gentofte Sø

2 1 O d e n s e Aa

2 2 Ved Gentofte Sø.

Prøvetryk

2 3 Ved Gentofte Sø

2 4 Landskab v e d en Indsø I 2 5 L a n d s k a b v e d en Indsø II

2 6 Ved Gentofte Sø. Hest, d e r græsser 2 7 Flora i Røjle E n g e

2 8 Røjle Enge

2 9 Regnvejr i Røjle Enge

3 0 Laden i Røjle E n g e

3 1 Fra Røjle Mose

3 2 Padova

(53)

P. W. J O N A N N S E N ' s

efter

ERNST ZEUTHEN's M A L E R I E R :

„Sol over Stene"

„ K l o k k e b ø j e n "

„Grøn Marine"

„To C h r y s a n t e m e r "

N O R M A N N Z E U T H E N

S Ø T O F T E N 3 - G E N T O F T E

Postgiro 2 8 2 1 5 - T e l e f o n G e n t o f t e 1 3 3

(54)

„Sol over Stene" 1929

P. W. Johannsens Farvelitografi efter Ernst Zeuthen:

„Sol over Stene", udført 1 9 3 9 - 4 0 i Originalens Stør- relse 6 8 X 7 9 cm. O p l a g e t er paa 4 0 0 Eksemplarer, n u m m e r e r e d e o g s i g n e r e d e af P. W. Johannsen.

Prisen er 6 0 Kr. pr. Eksemplar. - Litografiet kan le-

veres o p k l æ b e t paa Insulite og i h a a n d f o r g y l d t Ramme

for ialt 8 0 Kr.

(55)

,,Klokkebøjen" 1930

P. W. Johannsens Farvelitografi efter Ernst] Z e u t h e n :

„Klokkebøjen", udført 1 9 3 6 - 3 7 i O r i g i n a l e n s Størrelse 551/2X78 cm. Af O p l a g e t s 3 5 0 n u m m e r e r e d e og sig- n e r e d e Eksemplarer h a v e s k u n et lille Antal tilbage.

Prisen er 7 5 Kr. pr. Eksemplar. - Litografiet k a n le-

veres o p k l æ b e t paa Insulite og i h a a n d f o r g y l d t Ramme

for ialt 9 3 Kr.

(56)

„Groa Marine" 1935

P. W. Johannsens Farvelitografi efter Ernst Zeuthen:

„Grøn Marine", udført 1 9 3 8 i Originalens Størrelse 5 5 7 3 X 7 8 cm. O p l a g e t er paa 5 0 0 Eksemplarer, num- m e r e r e d e og s i g n e r e d e af P. W. Johannsen.

Prisen er 5 0 Kr. pr. Eksemplar. - Litografiet kan le-

veres o p k l æ b e t paa Insulite og i h a a n d f o r g y l d t Ramme

for ialt 6 8 Kr.

(57)

,,To Chrysantemer" 1936

P. W. Johannsens Farvelitografi efter Ernst Zeuthen:

„To Chrysantemer", udført i Originalens Størrelse 5 0 X 6 2 ^ 2 cm. Oplaget er paa 4 5 0 Eksemplarer, num- m e r e r e d e og s i g n e r e d e af P. W. Johannsen.

Prisen 5 0 Kr. pr. Eksemplar. - Litografiet kan leveres

o p k l æ b e t paa Insulite og i haandforgyldt Ramme

for ialt 6 5 Kr.

(58)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

De flammede Rør er fremstillet af gulbrændende Ler, men har ved Brændingen faaet et ganske tyndt rødt Yderlag enten paa hele Overfladen eller over større eller

Litografi efter Ernst Zeuthen: „Røjle Enge m.. Litografi efter Ernst Zeuthen: „Røjle

Under alt dette havde Trier endnu ikke havt mod til at omtale sagen for sin far. Det bliver „en vanskelig ting&#34;, skriver han til Marie. Faderen var jo

De unge informanter – og især de unge kvinder – som ønsker frihed til at flytte hjemmefra som ugifte, ønsker at tilbringe tid med etnisk danske venner eller veninder eller ønsker at

Tabel 8 viser forskellige forhold ved opdrætningen af 26 røde og 35 jerseykvier, der alle var tillagt på de ældste eller første forsøgskøer, og alle blev de senere som køer anvendt

Den anbefaling gælder helt og fuldt, selv om jeg betvivler fordelen ved Müllers indskrænkende antonymdefinition, ifølge hvilken rød/grøn er antonymer (pga. brugen ved rødt og

Tidligere un- dersøgelser foretaget af SF (Barton-Gade, Li- vestock Production Science, 1987) viste, at spæk fra hangrise havde et højere indhold af umættede fedtsyrer end spæk

[r]