• Ingen resultater fundet

Front Matter

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Front Matter"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

K IE R K E G A A R D IA N A

19

Edited by:

Joakim Garff, Arne Grøn, Eberhard Harbsmeier, Bruce H. Kirmmse

Co-editor: Søren Bruun

C. A. REITZELS FORLAG COPENHAGEN 1998

(2)

KIERKEGAARD IANA 19

© KIERKEGAARDIANA, 1998

Editors: Joakim Garff, Arne Grøn, Eberhard Harbsmeier, Bruce H. Kirmmse

Co-editor: Søren Bruun Omslag: Lisa Ahrenkiel

Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Lisa Ahrenkiel Sat med Bembo

Tryk: Olesen Offset, Viborg Printed in Denmark

C. A. Reitzel. Copenhagen 1998 ISBN 87-7876-086-0

ISSN 0075-6032

KIERKEGAARDIANA is issued under the auspices of The Søren Kierkegaard Society (Søren Kierkegaard Selskabet) Denmark and The Department of Søren Kierkegaard Research, University of Copenhagen (Afdeling for Søren Kierke­

gaard Forskning, Københavns Universitet).

Published with grants from the Danish Research Council for the Humanities.

Udgivet med støtte af Statens humanistiske Forskningsråd.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

»Utenfor« bevisstheten er det absolutte i kristendommens forstand, slik SK nå også vil forstå og nytolke kristendommen, nemlig i kontrast til (som en negasjon

The Social Thought of Søren Kierkegaard in its Historical Context.. Kjær, Grethe, Den gådefulde

Theological Concepts in Kierkegaard Kierkegaard and Great Traditions Kierkegaard and Human Values The Legacy of Kierkegaard Kierkegaard: Literary Miscellany

sitet befandtes kun én valgbar; dog kunne kongen til hver forsamling vælge en universitetsprofessor, to gejstlige og indtil fire grundejere; kapitalister havde ingen

Derimod giver Kierkegaard ikke noget nyt eller originalt, naar det drejer sig om Udtryk for det objektivt hellige, som er placeret uden for Mennesket i Tid og

© Søren Kierkegaard Selskabet 1974 ISBN 87 423 0132 7. Gullanders Bogtrykkeri a-s

[r]

Pastor Villads Christensen var en af de meget faa Præster i Danmark, som gennem hele sit Liv beskæftigede sig med Søren Kierkegaard, og for hvem