• Ingen resultater fundet

Temamøde 1, Bygholm26. maj 2010

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Temamøde 1, Bygholm26. maj 2010"

Copied!
11
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

1

Temamøde 1, Bygholm 26. maj 2010

De omvendte huse på Rømø

Before lunch

(general activity)

After lunch

(triple helix)

2010-2014, DKR 50 mio, 70 partners, adaptation of cities to CC, export

(2)

Today’s program

• 09.30 Introduction

• 09.45 Herbert Dreiseitl: Sustainable and artistic stormwater

management

• 10.30 Simon Mortensen: BREEAM, LEED, DGNB og HQE

• 11.00 Diskussion af værktøjer

• 11.30 Oplæg til skrivegrupper

» Scenariefremskrivninger. Jørn Rasmussen, Inge Halkjær

» Merværdi af regnvand – biodiversitet. Hans Peter Ravn

» Merværdi af regnvand – badevand. Jes Clausson-Kaas

» Andet

• 12.00 Frokost

• 12.45 Der arbejdes i skrivegrupper

• 15.30 Opsamling

(3)

Sustainable urban water management

In the sustainable city:

• The natural water balance is only marginally affected

Precipitation = evaporation + runoff + infiltration + storage

(4)
(5)

Sustainable urban water management

In the sustainable city:

• The natural water balance is only marginally affected

Precipitation = evaporation + runoff + infiltration + storage

Measure:

Fraction of evaporation surfaces

Fraction of stormwater managed in sewers (used for rating Køge Kyst development plans)

1:>25% 2: 25% 3:20-25% 4:15-20% 5: <15%

(6)

Sustainable urban water management

In the sustainable city:

• The natural water balance is only marginally affected

Precipitation = evaporation + runoff + infiltration + storage

• The quality of water leaving the city is as good (or better) as the water entering the city

• The water management contributes value to city life in addition to the basic supply of drinking water and

treatment of wastewater.

(7)

Discussion on sustainability

• Discuss the four systems BREEAM, LEED, DGNB and HQE and their ability to rate sustainable water management

• On A1:

Possible indicators (brainstorm)

•Xx

•Yy

•zz

How to rate one indicator:

•Low

•Medium

•High

(8)

Innovation via triple-helix

Generelle aktiviteter

”Trædesten” på vejen mod klimarobuste byer med lille CO2 udledning

Triple-helixer

Videndeling

Videnhjemtagning

Matchmaking

Profilering

Udlandet

styregruppe

(9)

In the afternoon - skrivegrupper

• Scenarios for urban development: (innovationskonsortium)

– How to make decisions under different scenarios – How to assess different options

• Added value of the stormwater management

– Biodiversity – Recreational

(10)

Mål:

Forberede ”ansøgning” til ViB-styregruppe

• Formål

• Aktiviteter

• Effekter (erhverv, samfund)

• Milepæle

• Deltagere

• Periode

• Budget

(11)

Mål:

Forberede ”ansøgning” til ViB-styregruppe

• Formål

• Aktiviteter

• Effekter (erhverv, samfund)

• Milepæle

• Deltagere

• Periode

• Budget

Aftale om næste skridt. Har vi et projekt? Hvem mangler? Hvem gør hvad?

Kan der knyttes et innovationsforløb til?

Kan der knyttes et forløb omkring forretningsdannelse til?

Hvilke aktiviteter kan der være i forhold til udlandet?

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

• Er genoplivning uden effekt (ingen puls) efter 4 minutter overvejes kejsersnit. 20-25%) og cardiac output øger overlevelseschancer for kvinden. • Hjertemassage fortsættes

Begrundelse: HB har i januar 2020 behandlet en ansøgning om etablering af en fællesklub (med andre overenskomstgrupper) i Vesthimmerlands kommune (ansøgningen fik afslag).

Efter en årrække ændredes anbefalingerne til tidlig afnavling som led i blødningsprofylaksen og efterfølgende blev der i 2010 endnu engang ændret i afnavlingspraksis

Når man først er blevet medlem af HovedHuset, er det for altid, men HovedHuset har kapacitet til 20-25 daglige brugere. Der afholdes jævnlige arrangementer, hvor alle medlemmer

Nørrebrogade 26 1 2 9 25 Falkonérallé 62 Dosseringen 6 Rantzausgade 40 Blaagaardsgade 2 Arkonagade 5 Ravnsborggade 8 Korsgade 7 Blegdamsvej 22 Nørrebrogade 27

Da en model, hvor individuel vejledning er det primære tilbud til de studerende, vil omfatte en studieordningsrevision af en ordning, som ikke har haft fuldt gennemløb,

Vi vil afslutningsvis perspektivere de overordnede konklusioner, som utvivlsomt på den ene side peger på, at en overvejende del af de unge, der starter i brobygning, lever op til

(('oral management':ti,ab,kw OR 'dental hygiene':ti,ab,kw OR 'oral care':ti,ab,kw OR 'mouth rinse':ti,ab,kw OR 'tooth cleaning':ti,ab,kw OR 'teeth cleaning':ti,ab,kw OR