• Ingen resultater fundet

1 2

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "1 2"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Normalfordelingen.

Som bekendt er en normalfordeling defineret som en kontinuert fordeling med tæthedsfunktion af formen

f x( ) 1 e  (x ) 2

1 2 2

2

 

.

Hvis  = 0 og  = 1, er der tale om standard-normalfordelingen, og denne betegnes (x).

Øvelse 1.

Vis v.hj.a. DERIVE, at der er tale om tæthedsfunktioner.

Øvelse 2.

Bestem v.hj.a. DERIVE middelværdi og spredning for denne fordeling.

Øvelse 3.

Tegn grafen for tæthedsfunktioner for normalfordelinger med forskellige værdier for  og .

Øvelse 4.

Se på normalfordelingen med  =5 og  = 2.

Beregn sandsynlighederne: P(2  X  8) , P(X  6), P(X  5) og P(X 4).

Bestem P(X   +) , P(X   +2) , P(X   -) og P(X   -2).

Øvelse 5.

Vis v.hj.a. DERIVE, at de sidste 4 resultater i Øvelse 4 gælder generelt for enhver værdi af  og .

Fordelingsfunktionen hørende til tæthedsfunktionen f kaldes som sædvanlig for F.

Øvelse 6.

Prøv v.hj.a. DERIVE af bestemme en forskrift for fordelingsfunktionen hørende til normalfordelingen fra Øvelse 4.

Prøv med andre værdier af  og .

Hvad er konklusionen?

Prøv af finde ud af, hvad ERF(x) betyder.

Øvelse 7.

Tegn grafen for fordelingsfunktioner for samme valg af  og  som i Øvelse 3.

I DERIVE er fordelingsfunktionen for normalfordelinger indbygget. F(x) bestemmes med ordren normal(x, ,) .

Fordelingsfunktionen for standard-normalfordelingen , (x) , bestemmes med ordren normal (x).

(2)

Øvelse 8.

Med  = 6 og  = 1 skal du bestemme P(X  8), P(X  5) , P(X  7), P(X  8), og P(X  7), P(2  X  5), P(4  X  7) og P(8  X  9).

Øvelse 9.

Vis ved hjælp af taleksempler, at for en normalfordeling med middelværdi  og spredning  gælder, at F(x

) = (x)

 .

Giv et generelt bevis for dette.

Øvelse 9.

Om en normalfordeling med middelværdi 10 gælder, at F(24) = 0,7.

Bestem spredning for denne fordeling.

Øvelse 10.

Om en normalfordeling med spredning 3 gælder, at F(14) = 0,68.

Bestem middelværdi for denne fordeling.

Øvelse 11.

Om en normalfordeling gælder, at F(45) = 0,78 og F(37) = 0,36.

Bestem middelværdi og spredning for denne fordeling.

(Prøv, om I kan klare opgaven v.hj.a. DERIVE. Ellers må I bruge normalfordelingspapir.

Regn følgende opgaver fra bogen (side 302): 191, 192 193 og 197.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Tidligere har det ikke været ulovligt at sælge ulovligt fældet træ. Når først træet eller produkter heraf var blevet bragt i omsætning i EU, var der ingen lovgivning, der kunne

— Solnedgang paa Heden. Wennermald: Fra en Bondegaard Q Slesvig. Wilhjelm: Gammel Italienerinde.. Blade af »Illustreret Tidende«s Historie. Oktober 1859, og paa For- siden af

ROLF MORTENSEN, OSLO EX LIBRIS... til

Hus. *Slotsgraven ved Rosenborg. *Klart Vejr med Blæst.. *1 Gøteborg Skærgaard. *Tordenbyger over Vesterhavet. *Strand paa Gisseløre ved Kalundborg. *Sundet udfor

Vi vil afslutningsvis perspektivere de overordnede konklusioner, som utvivlsomt på den ene side peger på, at en overvejende del af de unge, der starter i brobygning, lever op til

Det må understreges at svarene er hvad folk selv oplyser. en tidli- gere undersøgelse, omtalt i Skoven 2/10, viste at så godt som alle dan- skere er klar over at det er forkert

(('oral management':ti,ab,kw OR 'dental hygiene':ti,ab,kw OR 'oral care':ti,ab,kw OR 'mouth rinse':ti,ab,kw OR 'tooth cleaning':ti,ab,kw OR 'teeth cleaning':ti,ab,kw OR

Af de tre sorter, der kun er afprøvet i 2 års forsøg, har Erdmanna og Tylstrup 52-499 givet samme udbytte af knolde og 35 hkg mere end Bintje, medens Perlerose ligger ca.. Perlerose