• Ingen resultater fundet

Hvor mange fisketimer til én havrred på kysten?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Hvor mange fisketimer til én havrred på kysten?"

Copied!
3
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022

Hvor mange fisketimer til én havrred på kysten?

Skov, Christian; Jørgensen, Casper Gundelund

Publication date:

2018

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Skov, C., & Jørgensen, C. G. (2018). Hvor mange fisketimer til én havrred på kysten? DTU Aqua.

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/Nyhed?id={F1FA31DF- 3371-4A16-A372-FA3A13DB9730}

(2)

21.12.2020 Hvor mange fisketimer til én havørred på kysten? - Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/Nyhed?id={F1FA31DF-3371-4A16-A372-FA3A13DB9730} 1/2 SØNDAG 14 OKT 18 |

Hvor mange fisketimer til én havørred på kysten?

Der var i 2016 kortere mellem huggene fra havørred på kysten.

Der har været en del diskussioner om, hvorvidt kystfiskeriet efter havørreder i 2017-foråret var væsentligt ringere end 2016-foråret.

Forskellige erfaringer trak i forskellige retninger, og helt tydeligt blev det ikke. Med Fangstjournalen kan vi nu bogstaveligt talt gå

videnskabeligt til værks, og det ser ud til, at der for dele af foråret var noget om snakken.

Christian Skov, projektleder for Fangstjournalen fortæller:

”En analyse af godt 5.000 kystture efter havørred i foråret 2016 og 2017, som inkluderer 15.534 timers fiskeri og 3.301 havørredfangster, peger på, at der i marts 2017 var noget længere mellem havørrederne end i marts 2016. I marts 2017 tog det i gennemsnit 5,2 timer at fange en havørred, mens det blot tog 3,2 timer i marts 2016. Anderledes ser det dog ud for april måned, hvor en gennemsnitslystfisker i 2016 brugte 5,5 fisketimer pr. fanget havørred, mens det i april 2017 var næsten det samme, nemlig 5,0 timer. Isoleret set for april er der derfor

FORSIDE RÅDGIVNING FANGSTJOURNALEN NYHEDER FRA FANGSTJOURNALEN HVOR MANGE FISKETIMER TIL ÉN HAVØRRED PÅ KYSTEN

(3)

21.12.2020 Hvor mange fisketimer til én havørred på kysten? - Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/Nyhed?id={F1FA31DF-3371-4A16-A372-FA3A13DB9730} 2/2

ikke noget, der peger på, at der var længere mellem havørrederne i 2017”.

Hjælp dig selv og Danmarks Tekniske Universitet - DTU med at blive klogere på, om fiskeriet i 2018 er på niveau med de tidligere fiskeår.

Fangstjournalen vil efterhånden give os alle indsigt i, hvordan lystfiskeriet og fiskebestandene udvikler sig. Jo flere lystfiskere der hjælper til, desto bedre data får vi - og derved desto bedre grundlag for forvaltning af bestandene.

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-

fangstjournalen/Nyhed?id=%7BF1FA31DF-3371-4A16-A372-FA3A13DB9730%7D

21 DECEMBER 2020

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Bølgerne kunne også gå højt i hovedbestyrelsen, hvor Susanne Voldby husker, at hun engang fik ”tæsk” fordi hun ikke ønskede at bringe et surt indlæg fra et ikke-medlem

dom. Først udkom SFI’s undersøgelse om fattigdom og afsavn, og senest har Rock- woolfondens Forskningsenhed udgivet deres længe ventede minimumsbudgetter.. fattigdom og

Fredericia er midt i NEXUS implementeringen og forventer at være i drift ultimo marts 2017 FSIII kompatibel version af NEXUS klar primo

Grunddata vedrørende bestandene og fiskeriet bearbejdes i en lang række internationale arbejdsgrupper under Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Den detaljerede analyse

I Danmark (på DFU) arbejdes der målrettet med udvikling af modeller til beregning af prognoser fordelt på blandede fiskerier og det er også tilfældet på andre

er bundtrawl med en maskestørrelse < 30 mm udgøres 77 % af landingerne af industriarter og dette fiskeri defineres som et typisk industrifiskeri (se Kap. Tilsvarende

I denne undersøgelse kan der ikke eftervises et fald i rødspættetæthed på den kystfodrede lokalitet idet forekomsten af rødspætter året efter kystfodringen generelt var meget lav

Da en del af fiskerierne efter jomfruhummer er særdeles blandede (se oven for) og da torsk endvidere ofte kan udgøre en signifikant bifangst i disse fiskerier, blev det på ACFM’s