• Ingen resultater fundet

Mentaliseringsinterview til enlige ansøgere

Indledning: Det her er et interview, som typisk tager mellem en halv og en hel time.

Det består af 14 spørgsmål, som blandt andet spørger til dine følelser og tanker i forbindelse med at søge om at blive plejefamilie. Det er vigtigt for os at understrege, at der ikke

forventes nogen bestemte svar, men at vi gerne vil høre om dine følelser, tanker og

forventninger i forhold til at blive plejefamilie – både de glædesfyldte og de mere sårbare og udfordrende sider af opgaven, som, du kan forestille dig, kan høre med.

Det er helt almindeligt, under sådan et interview, at man lige skal tænke sig om, eller at svarene ikke bare lige kommer til én. Man kan også mangle ord for det, som man gerne vil sige. Nogle bliver følelsesmæssigt berørt undervejs, hvilket er både naturligt og forståeligt, da spørgsmålene jo er personlige og netop handler om dig som kommende plejeforælder og din måde at indgå i relationer på med de mennesker, der betyder allermest for dig.

Først vil jeg spørge til din opvækst og til, hvordan du tror, at din opvækst mon vil præge dig som kommende plejeforælder. Derefter vil jeg gerne høre om dit forhold til dine nære venner.

Jeg vil også spørge til dit eget forældreskab og til, hvordan du tror, at du vil blive som plejeforælder, og hvordan I som familie vil håndtere det at blive en plejefamilie.

Jeg har jo allerede fået et indblik i din opvækst igennem dit arbejde med din livshistorie. Vil du ikke starte med at fortælle om de tanker, som du gjorde dig, da du skrev om din

livshistorie? (Spørg til ansøgers refleksioner over arbejdet med livshistorien, og lav herefter en overgang til interviewet).

Egne tilknytningserfaringer

1. Hvordan vil du beskrive stemningen i dit barndomshjem? (Spørg til indtryk/billeder).

2. Kan du fortælle mig om en konkret oplevelse (erindring/episode/minde), som illustrerer dit forhold til din mor. (Hvis der gives et generelt svar, så spørg efter konkrete episoder). * 6

- Stil opfølgende spørgsmål til episoden: Hvorfor tror du, at hun handlede på den måde/eller var sådan i den situation, som du beskriver?

- Kan du huske, hvordan det var for dig? Hvad tænkte og følte du, dengang det skete?

- Hvad tænker/føler du om situationen nu, da du er voksen?

3. Kan du på samme måde fortælle mig om en konkret oplevelse (erindring/episode/minde), som illustrerer forholdet til din far? (Hvis der gives et generelt svar, så spørg efter konkrete episoder). *

6Spørgsmål markeret med * er de udvalgte nøglespørgsmål, som tilsynskonsulenten efterfølgende skal have fokus på og – ud fra en risikovurdering – gennemlytte og analysere med henblik på at identificere mentaliseringsressourcer og -sårbarheder.

- Stil opfølgende spørgsmål om episoden: Hvorfor tror du, at han handlede på den måde/var sådan i den situation, som du beskriver?

- Kan du huske, hvordan det var for dig? Hvad tænkte og følte du, dengang det skete?

- Hvad tænker/føler du om situationen, nu da du er voksen?

4. Hvis du som barn var ude af dig selv (fx ked af det eller vred), hvad gjorde du så? (Vent på ansøgers svar, spørg gerne til konkrete eksempler). Hvorfor tror du, at du gjorde det på den måde?

5. Følte du dig nogensinde afvist eller ignoreret som barn? *

- Tror du, at vedkommende var klar over, at du følte dig afvist eller ignoreret?

- Har du fornemmelsen af, at dine børn sommetider har følt sig afvist eller ignoreret af dig som forælder?

- Hvad tænker du om det i forhold til et kommende plejebarn?

6. Overordnet set, hvordan tror du så, at dine oplevelser med dine forældre kan påvirke din måde at være plejeforælder på?

Relationen til partneren

I det at være plejeforælder kan det være vigtigt, at man har nogle relationer til andre voksne, som man kan trække på. Jeg vil derfor stille et par spørgsmål om dine forhold til nære venner.

Måske kan du først give mig et overblik over, hvilke betydningsfulde relationer du har til andre voksne.

7. Fortæl mig om en situation inden for de seneste uger, hvor du virkelig havde det godt sammen med en af dine venner

- Hvad følte du i situationen?

- Hvad tror du, at din ven følte i situationen?

8. Fortæl om en situation inden for de seneste uger, hvor du og en af dine nære venner så forskelligt på tingene; hvor I ikke lige ”faldt i hak” *

- Hvad følte du i situationen?

- Hvad tror du, at din ven følte i situationen?

Relationen til egne børn og andre former for omsorgsrelationer 9. Hvad tror du, at dine egne børn vil sige om dig som forælder?

10. Hvad giver dig mest glæde ved at være forælder, og hvad, tror du, vil give dig mest glæde ved plejeforældreskabet?

11. Hvad giver dig bekymringer som forælder, og hvad, tror du, vil kunne give dig bekymringer som plejeforælder? (Evt.: Hvordan forestiller du dig, at du vil håndtere disse bekymringer?)

*

12. Kan du fortælle mig om et tidspunkt, hvor du følte dig irriteret eller vred som forælder (eller i en anden betydningsfuld relation)? (Evt.: Hvordan håndterer du din vrede, og hvordan tror du, at det vil kunne påvirke et plejebarn?) *

13. Prøv at tænke på en situation, hvor dit barn eller et af dine børn ikke overholdt jeres aftaler eller måske var ude i at lyve for dig. Hvordan vil du opleve det, hvis dit kommende plejebarn udviser samme adfærd?

14. Her til sidst vil jeg gerne spørge, om der er andre forhold, som har betydning for dig som plejeforælder, som vi ikke har været inde på. Måske noget, som kan være en udfordring eller en styrke i forhold til at drage omsorg for et plejebarn?