• Ingen resultater fundet

Mentaliseringsinterview til ansøgere uden børn

Indledning: Det her er et interview, som typisk tager mellem en halv og en hel time.

Det består af 14 spørgsmål, som blandt andet spørger til dine følelser og tanker i

forbindelse med at søge om at blive plejefamilie. Det er vigtigt for os at understrege, at der ikke forventes nogen bestemte svar, men at vi gerne vil høre om dine følelser, tanker og forventninger i forhold til at blive plejefamilie – både de glædesfyldte og de mere sårbare og udfordrende sider af opgaven, som, du kan forestille dig, kan høre med.

Det er helt almindeligt, under sådan et interview, at man lige skal tænke sig om, eller at svarene ikke bare lige kommer til én. Man kan også mangle ord for det, som man gerne vil sige. Nogle bliver følelsesmæssigt berørt undervejs, hvilket er både naturligt og forståeligt, da spørgsmålene jo er personlige og netop handler om dig som kommende plejeforælder og din måde at indgå i relationer på med de mennesker, der betyder allermest for dig.

Først vil jeg spørge til din opvækst og til, hvordan du tror, at din opvækst mon vil præge dig som kommende plejeforælder. Derefter vil jeg gerne høre mere om dit syn på dit parforhold og om, hvordan det vil blive for jer som par at blive en plejefamilie. Jeg vil også spørge til dine omsorgserfaringer med børn og til, hvordan du tror, at du vil blive som plejeforælder, og hvordan I som familie vil håndtere det at blive en plejefamilie.

Jeg har jo allerede fået et indblik i din opvækst igennem dit arbejde med din livshistorie.

Vil du ikke starte med at fortælle om de tanker, som du gjorde dig, da du skrev om din livshistorie? (Spørg til ansøgers refleksioner over arbejdet med livshistorien, og lav herefter en overgang til interviewet).

Egne opvækst- og omsorgserfaringer og det kommende plejeforældreskab 1. Hvordan vil du beskrive stemningen i dit barndomshjem? (Spørg til indtryk/billeder) 2. Kan du fortælle mig om en konkret oplevelse (erindring/episode/minde), som illustrerer

forholdet til din mor? (Hvis der gives et generelt svar, så spørg til konkrete episoder). * 7 - Stil opfølgende spørgsmål om episoden: Hvorfor tror du, at hun handlede på den

måde/var sådan i den situation, som du beskriver?

- Kan du huske, hvordan det var for dig? Hvad tænkte og følte du, dengang det skete?

- Hvad tænker/føler du om situationen, nu da du er voksen?

7Spørgsmål markeret med * er de udvalgte nøglespørgsmål, som tilsynskonsulenten efterfølgende skal have fokus på og – ud fra en risikovurdering – gennemlytte og analysere med henblik på at identificere mentaliseringsressourcer og -sårbarheder.

3. Kan du på samme måde fortælle mig om en konkret oplevelse (erindring/episode/minde), som illustrerer forholdet til din far? (Hvis der gives et generelt svar, så spørg til konkrete episoder).*

- Stil opfølgende spørgsmål om episoden: Hvorfor tror du, at han handlede på den måde/var sådan i den situation, som du beskriver?

- Kan du huske, hvordan det var for dig? Hvad tænkte og følte du, dengang det skete?

- Hvad tænker/føler du om situationen, nu da du er voksen?

4. Hvis du som barn var ude af dig selv (fx ked af det eller vred), hvad gjorde du så? (Vent på ansøgers svar, spørg gerne til konkrete eksempler). Hvorfor tror du, at du gjorde det på den måde?

5. Følte du dig nogensinde afvist eller ignoreret som barn? *

- Tror du, at vedkommende var klar over, at du følte dig afvist eller ignoreret?

- Hvad tænker du om det i forhold til et kommende plejebarn?

6. Overordnet set, hvordan tror du så, at dine oplevelser med dine forældre kan påvirke din måde at være plejeforælder på?

Synet på parforhold og det kommende plejeforældreskab

7. Fortæl mig om en situation inden for de seneste uger, hvor du og din partner virkelig havde det godt sammen

- Hvad følte du i situationen?

- Hvad tror, at du din partner følte i situationen?

8. I alle parforhold er der uenigheder. Fortæl om en situation inden for de seneste uger, hvor du og din partner så forskelligt på tingene; hvor I ikke lige ”faldt i hak”. *

- Hvad følte du i situationen?

- Hvad tror du, at din partner følte i situationen?

Synet på relation til børn og forestillinger om plejeforholdet

9. Da du jo ikke har egne børn, vil jeg først spørge til, hvilke erfaringer du har i forhold til at være i en omsorgsrolle for et barn eller flere børn.

- Hvad tror du, at det barn/de børn vil sige om dig som voksen?

10. Hvad giver dig mest glæde ved at være i en omsorgsrolle, og hvad, tror du, vil give dig mest glæde ved plejeforældreskabet?

11. Hvad giver dig bekymringer som omsorgsperson, og hvad, tror du, vil kunne give dig bekymringer som plejeforælder? (Evt.: Hvordan forestiller du dig, at du vil håndtere disse bekymringer?) *

12. Kan du fortælle mig om et tidspunkt, hvor du har følte dig irriteret eller vred i en

omsorgsrelation (eller i en anden betydningsfuld relation)? (Evt.: Hvordan håndterer du din vrede, og hvordan tror du, at det vil kunne påvirke et plejebarn?) *

13. Prøv at tænke på en situation, hvor det barn/et af de børn, som vi taler om, ikke overholdt jeres aftaler eller måske var ude i at lyve for dig. Hvordan vil du opleve det, hvis dit kommende plejebarn udviser samme adfærd?

14. Her til sidst vil jeg gerne spørge, om der er andre forhold, som har betydning for dig som plejeforælder, som vi ikke har været inde på. Måske noget, som kan være en udfordring eller en styrke i forhold til at drage omsorg for et plejebarn?