år TJENESTEKARL ANDREASEN

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 48-79)

FREDERIK JULIUS 30 år TYPOGRAF ANDREASEN

FREDERIK LUDVIG

26 år SKOMAGERSVEND ANDREASEN

HANS

30 år KELNER ANDREASEN

HANS PETER JENSENIUS 22 år CIGARARBEJDER ANDREASEN

JENS

40 år FYRBØDER ANDREASEN

JENS MAGNUS

28 år ØLHANDLER ANDREASEN

KARL KRISTIAN 26 år KUSTØMRER ANDREASEN

LARS CHRISTIAN

E 46 år SNEDKERSVEND ANDREASEN

MADS PETER

27 år SKOMAGERSVEND ANDREASEN

MADS PETER

21 år TJENESTEKARL ANDREASEN

MADS PETER

22 år TJENESTEKARL ANDREASEN

NIELS

30 år DREIER ANDREASEN

NIELS

36 år TJENESTEKARL ANDREASEN

NIELS

43 år BUD ANDREASEN

NIELS

22 år TJENESTEKARL

WESTERGAARD Bind: 3-10-21

EMMA GEORGINE Side: 316

30 år Dato: 1884 25/10

ALBRECHTSDATTER Bind: 3-10-19

KAREN SOFIE Side: 68

37 dr Dato: 1865 07/05

JØRGENSEN Bind: 3-10-22

JENSINE Side: 335

30 år Dato: 1889 12/11

CHRISTENSEN Bind: 3-10-22

BIRTHE KIRSTINE Side: 313

32 år Dato: 1889 19/07

HARTNACK Bind: 3-10-22

SOPHIE FREDERIKKE VILHELMINE Side: 273

33 år Dato: 1889 03/03

JØRGENSEN Bind: 3-10-20

CAMILLA BIRGITHE KIRSTIN Side: 374

23 år Dato: 1880 18/04

JENSEN Bind: 3-10-21

KIRSTINE Side: 246

23 år Dato: 1883 02/12

PANDURO Bind: 3-10-21

ELSE MARIE FØDT PETERSEN Side: 2

E 43 år Dato: 1880 11/07

JACOBSEN Bind: 3-10-19

IDA ANDREA Side: 8

25 år Dato: 1862 03/05

ANDERSEN Bind: 3-10-21

KAREN MARIE Side: 367

25 år Dato: 1885 I

ANDERSEN Bind: 3-10-22

KAREN MARIE Side: 27

26 år Dato: 1885 22/11

RENTZ Bind: 3-10-19

CAROLINE AMALIE Side: 97

29 år Dato: 1866 08/07

JENSDATTER Bind: 3-10-19

ANE MARGRETHE Side: 162

36 år Dato: 1869 07/03

PETERSEN Bind: 3-10-20

MARIE SOPHIE VILHELMINE Side: 79

21 år Dato: 1875 03/01

JØRGENSEN Bind: 3-10-20

ANE KIRSTINE Side: 237

21 år Dato: 1877 05/08

LANDSARKIVET Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 GOM: A-H = Bind: I

KØBENHAVN Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn Side: 48

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANDREASEN CHRISTIANSEN Bind: 3-10-22

NIELS MAREN KIRSTINE Side: 158

31 år SKRÆDDER 26 år Dato: 1887 07/08

ANDREASEN FRISKA Bind: 3-10-21

NIKOLAI (FREMMERSVIK) ANTONETTA Side: 73

30 år MATROS 26 år Dato: 1881 23/09

ANDREASEN NIELSEN Bind: 3-10-20

OLE JOHANNE ANDREA MORTENSEN Side: 364

24 år BOGBINDERSVEND 21 år Dato: 1880 08/02

ANDREASEN RASMUSSEN Bind: 3-10-19

PETER ANDREAS TRINE JACOBINE Side: 246

26 år TJENESTEKARL 21 år Dato: 1871 17/09

ANDREASEN ESBENSEN Bind: 3-10-20

RASMUS ANE MARGRETHE Side: 327

27 år ARBEIDSMAND 28 år Dato: 1879 04/05

ANDREASSEN RASMUSSEN Bind: 3-10-19

ANDERS MARTHE ELISABETH Side: 147

37 år SYGEVOGTER 28 år Dato: 1868 09/08

ANDREASSEN NIELSEN Bind: 3-10-22

ANDREAS CHRISTIAN MARIE Side: 138

27 år POSTBUD 29 år Dato: 1887 01/05

ANDREASSEN MARTENSEN Bind: 3-10-21

CARL LUDVIG (RIEGELS) LAURA MARIE FREDERIKKE Side: 29

27 år GØRTLER 25 år Dato: 1880 04/12

ANDREASSEN CHRISTENSEN Bind: 3-10-19

HANS JOHAN (UEISHAUPT) CHRISTINE SOPHIE Side: 81

46 år LANDMAND 49 år Dato: 1865 28/10

ANDREASSEN RASMUSSEN Bind: 3-10-20

HANS PEDER SIDSE Side: 112

25 år ARBEJDSMAND 25 år Dato: 1875 05/09

ANDREASSEN NIELSEN Bind: 3-10-22

HANS PETER ANNA MARIE ALMINE Side: 307

30 år TJENESTEKARL 23 år Dato: 1889 21/07

ANDREASSEN RASMUSSEN Bind: 3-10-21

JENS KAREN KIRSTINE Side: 224

27 år ARBEJDSMAND 20 år Dato: 1883 07/09

ANDREASSEN NIELSEN Bind: 3-10-21

JØRGEN MARIE side: 307

43 år ARBEJDSMAND 44 år Dato: 1884 07/09

ANDREASSEN RASMUSSEN Bind: 3-10-21

LARS ANE MARTINE Side: 314

31 år ARBEJDSMAND 23 år Dato: 1884 10/10

ANDREASSEN JØRGENSEN Bind: 3-10-19

LAURITS NICOLINE BERTHINE Side: 152

29 år STYRMAND 27 år Bato: 1868 06/10

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 49

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANDREASSEN HANSEN Bind: 3-10-22

LAURITS CHRISTIAN EMMA THEOOORA Side: 126

26 Ar TØMMERSVEND 25 dr Dato: 1887 08/03

ANDREASSEN KNOBELAUCH Bind: 3-10-21

NIELS BOLETTE PETRÆA Side: 53

35 år TJENER 42 år Dato: 1881 01/05

ANDREASSON OLESEN Bind: 3-10-20

LARS JOHAN BODIL Side: 292

27 år ARBEIDSMAND 26 år Dato: 1878 08/09

ANDREASSON RASMUSSEN Bind: 3-10-20

PER AUGUST GJERTRUD KIRSTINE Side: 68

37 år VÆVERSVEND 36 år Dato: 1874 29/11

ANDREEN SAGERHOLM Bind: 3-10-20

CARL GUSTAV SEVELINA ELISABETH Side: 241

33 år HANDLENDE 32 år Dato: 1877 09/09

ANDRESEN MADSEN Bind: 3-10-20

CHARLES FREDERIK HANNE KIRSTINE Side: 235

34 år SLAGTER 23 år Dato: 1877 08/07

ANDRESEN BERG Bind: 3-10-19

CHRISTIAN EMANUEL POULINE AMALIE Side: 216

31 år MASKINARBEJDER 31 år Dato: 1870 19/11

ANDRESEN LARSEN Bind: 3-10-20

HANS FREDERIK MARIUS SIGNE EMILIE Side: 119

E 41 år BLIKKENSLAGERSVEND 27 år Dato: 1875 12/09

ANDRESEN SVANE Bind: 3-10-20

JOHANNES EDVARD MATHILDE SOPHIE Side: 177

23 år MALERSVEND 24 år Dato: 1876 I

ANDRESEN GJØDSTRUP Bind: 3-10-20

MADS PETER NATHALIA FLORENTINE, F. LUNDGREN Side: 124

E 40 år SKOMAGERMESTER E 36 år Dato: 1875 01/10

ANDRESEN EKROTH Bind: 3-10-22

NICOLAI AUGUST ANNA CHARLOTTA Side: 166

23 år TØMRER 22 år Dato: 1887 12/08

ANDRESEN HANSEN Bind: 3-10-22

NICOLAI KRABBE CHARLOTTE MARIE SELCHAU, FØDT PHISTER Side: 353

38 år FORPAGTER S 38 år Dato: 1890 30/01

ANDRESEN SELCHAU Bind: 3-10-22

NICOLAI KRABBE CHARLOTTE MARIE (HANSEN)(PHISTER) Side: 353

38 år FORPAGTER S 38 år Dato: 1890 30/01

ANDRESEN PEDERSEN Bind: 3-10-22

NIELS LENE MARIE Side: 59

30 år HØRKRÆMMER 22 år Dato: 1886 09/05

ANDRESEN ANDERSEN Bind: 3-10-22

PETER MARIE SOPHIE CAROLINE Side: 120

36 år KGL. STAFET 25 år Dato: 1887 11/02

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H » Bind: I Side: 50

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANDRESEN ANDERSEN Bind: 3-10-23

PETER VIGGO JOHANNE KIRSTINE Side: 16

23 år MURER 25 år Dato: 1890 31/10

ANDRESEN HANSEN Bind: 3-10-23

VICTOR EMANUEL HELENE JULIETTE ANNA Side: 44

31 år SKOMAGERMESTER 27 år Dato: 1891 22/02

ANGELL MADSEN Bind: 3-10-20

MARTIN ANE MARIE Side: 198

30 år MALER 23 år Dato: 1876 05/11

ÅNGSTRØM BERG Bind: 3-10-22

JOSEF ULRIK MARTINA GUSTAFVA ELEONORA Side: 232

24 år LITOGRAFISK TRYKKER 26 år Dato: 1888 27/07

ANKOLM HANSEN Bind: 3-10-19

GEORG LAURITZ EMMA THERESE JULIETTE Side: 337

26 år DETAILHANDLER 26 år Dato: 1873 31/07

ANKERSEN PETERSEN Bind: 3-10-19

JULIUS ALFRED LUDOVICA OLIVIA, F. LARSEN Side: 344

34 år TØMMERSVEND S 34 år Dato: 1873 08/10

ANKJÆR KATTRUP Bind: 3-10-22

STEPHAN HARALD MINNA Side: 110

28 år CAND. JUR., HERREDSFULDM. 27 år Dato: 1886 /

ANNANIASSEN JØRGENSEN Bind: 3-10-20

JOHAN PETER (DULUM) KAREN Side: 161

32 år SNEDKERSVEND 19 år Dato: 1876 30/04

ANNESEN HENRIKSDOTTER Bind: 3-10-20

GEORG NICOLAI SEVERINA Side: 2

29 fir ARBEJDSMAND 37 år Dato: 1873 02/11

ANTHON PETERSEN Bind: 3-10-22

CHARLES BREUER SOE JENSINE KIRSTINE MARIE Side: 32

32 år MASKINKONSTRUKTØR 23 år Dato: 1885 24/12

ANTHON MARIAGER Bind: 3-10-20

CHRISTIAN LYDIA ROSAURA Side: 151

30 år GARTNER 33 år Dato: 1876 05/02

ANTHON ESKILDSEN Bind: 3-10-19

HUGO RUDOLPH OLIVIA ALBERTINE Side: 133

35 år TOLOFORVALTER 30 år Dato: 1867 28/11

ANTHON RASMUSSEN Bind: 3-10-22

JENS CHRISTIAN FRANCISKA PETREA ELEONORA FREDERIKKE H. Side: 118

27 år URMAGER 26 år Dato: 1887 09/01

ANTHORSEN OHLSEN Bind: 3-10-19

PETER MATHILDE JULIE AUGUSTA Side: 134

40 år GARTNER 24 år Dato: 1867 20/12

ANTONIUS OLSEN Bind: 3-10-19

CHRISTIAN SIEGFRED CAROLINE FREDERIKKE Side: 105

38 fir BOGBINDER 44 år Dato: 1866 03/11

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 51

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANTONSEN RASMUSSEN Bind: 3*10-21

HANS ANE SOPHIE LAURENCE Side: 20

30 ir KUSK 28 år Dato: 1880 24/10

ANTONSEN DAMS Bind: 3-10-21

JENS PETER JENSINE MAREN KIRSTINE Side: 147

28 år TØFFELMAGER 30 år Dato: 1882 01/10

ANTONSEN JENSEN Bind: 3-10-22

JOHANN ANTON MARIE ELISABETH, F.JOHANNSDATTER BERG Side: 304

E 66 år FORMAND E 60 år Dato: 1889 29/06

APEL MALNGREN Bind: 3-10-22

CARL LAURITZ JOHANNA Side: 344

26 år TJENESTEKARL 27 år Dato: 1889 08/12

APPELBY AAGAARD Bind: 3-10-21

CARL CHRISTIAN JACOBINE PETRINE Side: 137

31 år ARBEJDSMAND 50 år Dato: 1882 30/07

APPELQVIST SJØSTEN Bind: 3-10-21

LARS MATHILDA Side: 381

37 år SKOMAGERSVEND 31 år Dato: 1885 08/06

APPELT LUNDBERG Bind: 3-10-21

JOHAN MARTIN JULIE VIKTORIA VILHELMINE Side: 352

35 år KUSK 29 år Dato: 1885 27/03

APPELT HåGQVIST Bind: 3-10-20

JOSEPH HILDA CHARLOTTA Side: 345

28 år SKRÆDDERSVEND 24 år Dato: 1879 05/10

APPELTOFT CARLSDOTTER Bind: 3-10-20

PER ANDERSSON HILDA CHRISTINE Side: 360

24 år SKOMAGERSVEND 18 år Dato: 1879 21/12

ARENDT RASMUSSEN Bind: 3-10-21

FREDERIK VILHELM MARIE KIRSTINE Side: 178

22 år OPVARTER 19 år Dato: 1883 25/02

ARENTSEN NILSDOTTER Bind: 3-10-22

HARALD MARCUS HENRIK ANNA Side: 222

34 år CIGARMAGER 22 år Dato: 1888 04/05

ARENTZEN HANSEN Bind: 3-10-20

CARL LUDVIG ELISABETH Side: 54

25 år MASKINARBEJDER 23 år Dato: 1874 30/08

ARENTÆGT WERNER Bind: 3-10-19

ALBERT THORVALD LOUISE VILHELMINE FREESE Side: 305

E 28 år SKOMAGERSVEND 27 år Dato: 1873 17/01

ARILDSEN ARILDSEN Bind: 3-10-19

ANDREAS ADOLPH METTE FREDERIKKE MARIE ... F. SIEVERSN Side: 99

29 år SKOMAGERMESTER E 29 år Dato: 1866 29/07

ARMOSE POULSEN EVERS Bind: 3-10-21

NIELS CHRISTIAN ALMA SOFIE KRISTINE GEORGINE Side: 298

28 år SOGNEPRÆST 31 år Dato: 1884 23/07

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 52

BRUDGOM BRUD VIELSE

ARNESEN DREUSEN Bind: 3-10-20

BJARNI KAR (HANNESSON) ANNY BIRGITTE (CHRISTENSEN) Side: 226

35 år DREJERSVEND S 29 år Dato: 1877 20/05

ARNESEN TOPP Bind: 3-10-20

BRYNJULFUR EINAR BALDUIN LAURINE ROSALIE Side: 70

26 år SKIBSFØRER 20 år Dato: 1874 27/11

ARNESEN HANSEN Bind: 3-10-19

JENS HENRIK UILHELMINE BERNHARDINE Side: 183

33 år GROSSERER 22 år Dato: 1869 03/11

ARNHOLTZ SØBYE Bind: 3-10-21

JOHAN FREDERIK VALDEMAR DAGMAR CAROLINE Side: 68

27 år TELEGRAFBUD 22 år Dato: 1881 31/07

ARNOLDI SLAATORN Bind: 3-10-23

VILHELM OLUF LEOPOLD ANNA Side: 50

27 år HANDELSAGENT 25 år Dato: 1891 12/04

ARNT PETERSSON Bind: 3-10-22

HENRIK, FØDT LARSEN TILDA Side: 73

38 år STALDMESTER 29 år Dato: 1886 13/06

ARNTSEN BENTSON Bind: 3-10-19

VILHELM AUGUST CAMILLA AUGUSTA Side: 183

27 år CAND.POLIT. 31 år Dato: 1869 29/10

ARNTZEN KARN Bind: 3-10-20

FRODE KARELIUS ARNE VILHELMINE CAROLINR Side: 223

E 28 år HANDELSFULDMÆGTIG 24 år Dato: 1877 18/05

ARP PEDERSEN Bind: 3-10-22

CARL JOACHIM EGGERT MARTHA MARIA Side: 124

27 år BRANDMAND 22 år Dato: 1887 /

ARP NIELSEN Bind: 3-10-21

NIELS CHRISTIAN MAREN KIRSTINE Side: 127

27 år OPDAGELSESBETJENT 29 år Dato: 1882 27/05

ARREST, D' ESPERSEN Bind: 3-10-21

LOUIS CHRISTINE MARIE LOUISE Side: 295

29 år CAND. PHARM. 26 år Dato: 1884 06/07

ARSMUSSEN ANDERSDATTER Bind: 3-10-19

NIELS SIDSE MARIE Side: 58

28 år ARBEJDSMAND 22 år Dato: 1864 20/11

ARUP SEIDELIN Bind: 3-10-21

FREDERIK CARL CHRISTIAN PETRINE CHARLOTTE Side: 184

34 år KUNSTHANDLER 27 år Dato: 1883 07/03

ARVESEN SCHNOOR Bind: 3-10-19

ANDERS PETER VILHELMINE HENRIETTE Side: 143

29 år INSTRUMENTMAGER 25 år Dato: 1868 23/05

ARVESEN MEIHE Bind: 3-10-21

HERMAN PETER PETRA ANDREA Side: 240

30 år TOBAKSSPINDER 33 år Dato: 1883 31/10

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 53

BRUDGOM BRUD VIELSE

ASKELUND HANSEN Bind: 3-10*22

VILLIAM JOHAN MARTIN DINA DUSINTHA Side: 158

21 år BLIKKENSLAGERSVEND 19 år Dato: 1887 31/07

ASMUSSEN JENSEN Bind: 3-10-22

CARL CHRISTIAN MATHILDE Side: 215

28 år BIRKEFULDMÆGTIG 22 år Dato: 1888 02/05

ASKUSSEN BYNCK Bind: 3-10-22

LOUIS FREDERIK VILHELMINE EMILIE Side: 140

28 år FORMER 28 år Dato: 1887 15/05

ASMUSSEN MADSEN Bind: 3-10-20

THOMAS EMMA CHRISTINE Side: 179

26 år ARBEJDSMAND 18 år Dato: 1876 /

ASSENDRUP HANSDATTER Bind: 3-10-19

SØREN AUGUST BERNHARD CARL MARGRETHE Side: 44

34 år CIGARMAGER 28 år Dato: 1863 20/12

AUENER JØRGENSEN Bind: 3-10-20

ALBERT CHRISTIAN HENRIETTE KAROLINE Side: 251

25 år TYPOGRAF 25 år Dato: 1877 04/11

AUGUSTINUS BØVING Bind: 3-10-21

ALPHONS EMIL CHRISTIAN JOHANNE CHRISTIANE LOUISE Side: 123

24 år TOBAKSFABRIKANT 21 år Dato: 1882 25/05

AUGUSTINUS ANDERSEN Bind: 3-10-20

PETER GEORG CHRISTIAN MARIE BIRGITHE Side: 117

33 år ASSISTENT 21 år Dato: 1875 24/07

AUGUSTSEN IVERSEN Bind: 3-10-22

LARS PETER ANNA ELIZA JENSINE Side: 171

27 år TØMRER 25 år Dato: 1887 16/10

AURLIE JØRGENSEN Bind: 3-10-20

HANS RASMUSSEN BRÆCK JULIANE CECILIE Side: 312

31 år FORGYLDERMESTER 30 år Dato: 1879 18/01

AUSEL SPIERMANN HESTER Bind: 3-10-20

CARL EMIL LAURA POULINE Side: 37

32 år BAGERSVEND 16 år Dato: /

AXELSEN MEYER Bind: 3-10-19

FREDERIK VILHELM THORA MARIE MAGDALENE Side: 107

28 år ASSISTENT 33 år Dato: 1866 08/12

AXELSEN JOHNSEN Bind: 3-10-22

LAURITZ CHRISTIAN (PANTMANN) FREDERIKKE CAROLINE CHRISTIANE Side: 375

34 år ANSAT V.KOMMUNEHOSPITALET 23 år Dato: 1890 06/06

AXELSEN ANDREASEN Bind: 3-10-22

PEDER (HANSEN) ELEN RANDINE Side: 5

22 år SØMAND 23 år Dato: 1885 02/08

BAADSTRUP JENSEN Bind: 3-10-19

THEODOR JENSEN KAREN MARIE, F. NIELSEN Side: 165

36 år ARBEJDSMAND E 28 år Dato: 1869 02/05

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 54

BRUDGOM BRUD VIELSE

BAANE KNUTH RASMUSSEN Bind: 3-10-22

JOHAN ANNA MARGRETHE Side: 47

E 36 år BARBER 21 år Dato: 1886 05/03

BAASTRUP RASMUSSEN Bind: 3-10-22

EDVARD JULIUS NIELSINE MARTINE FANNY Side: 128

32 år BOGHANDLER 27 år Dato: 1887 06/04

BAASTRUP UESTERGAARD Bind: 3-10-22

EMANUEL PETRA PETRINE CHARLOTTE CHRISTINE Side: 120

35 år ASSISTENT I MAGISTRATEN 34 år Dato: 1887 25/02

BAASTRUP HVILSOM Bind: 3-10-21

FREDERIK VILLIAM MICHAEL ALVILDA VICTORIA Side: 15

29 år HANDELSKOMMIS 31 år Dato: 1880 24/09

BACH FISCHMANN Bind: 3-10-21

EDVARD THEODOR MARIE DOROTHEA CAROLINE Side: 63

E 56 år FORGYLDER 42 år Dato: 1881 28/06

BACH JØRGENSEN Bind: 3-10-19

SØREN CHRISTIAN HANSINE HELENE Side: 215

41 år KUNSTDREIER 53 år Dato: 1870 06/10

BACHE HANSDATTER Bind: 3-10-20

LORENTZ ANDREAS HJORTH MAREN KIRSTINE Side: 152

40 år MEJERIBESTYRER 31 år Dato: 1876 26/01

BACHE JØRGENSEN Bind: 3-10-19

OLUF CHRISTIAN VALDEMAR LOUISE CHARLOTTE ELLER SIDENIUS Side: 88

år SKIBSKAPTAJN år Dato: 1866 20/04

BACHE KLEINE Bind: 3-10-21

SØREN MAGNUS FRANCISKA MAGDALENE Side: 255

33 år MATALTRYKKER 26 år Dato: 1884 /

BACHE KLEINE Bind: 3-10-21

SØREN MAGNUS FRANCISKA MAGDALENE Side: 343

33 år MATALTRYKKER 27 år Dato: 1885 04/01

BACHEVOLD UINGE Bind: 3-10-20

THEODOR VILHELM CHRISTINE ANTONIE VILLIS Side: 74

27 år SKRIVER 24 år Dato: 1874 11/12

BACHMANN JOHANSDATTER Bind: 3-10-22

VIGGO FREDERIK EMILIUS ANE MARGRETHE Side: 349

E 43 år OPSYNSMAND 47 år Dato: 1889 I

BACHSTEIN SILDORF Bind: 3-10-21

FREDERIK THEODOR FREDERIKKE SOPHIE BERTINE Side: 22

E 35 år SKOMAGER 30 år Dato: 1880 31/10

BACK GUNERIUSDATTER Bind: 3-10-22

CARL MARTHA Side: 234

26 år HVIDGARVER 45 år Dato: 1888 12/08

BACK MATHOW Bind: 3-10-22

CARL MARINUS VICTORIA CAMILLA Side: 27

E 43 år ASSISTENT V. SØASSURANCEN 26 år Dato: 1885 05/12

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 55

BRUDGOM BRUD VIELSE

BACKHAUS HANSEN Bind: 3-10-21

CARL HEINRICH SOPHIE MAGDALENE MARGRETHE Side: 103

23 år VÆVER 19 år Dato: 1882 26/02

BACKHAUSEN OLSEN Bind: 3-10-21

EMANUEL OSCAR JULIE CONRADINE Side: 334

23 år MURERSVEND 22 år Dato: 1884 05/12

BACKHAUSSEN OLSEN Bind: 3-10-21

EDVARD OLUF OLINE ANDERSINE Side: 295

20 år SKOMAGERSVEND 25 år Dato: 1884 29/06

BACKMANN CARLSEN Bind: 3-10-20

CHRISTIAN CARL THORVALD THORA SIVERINE CAROLINE Side: 56

26 år STENTRYKKER 29 år Dato: 1874 20/09

BACKMANN LARSEN Bind: 3-10-21

PETER CLARA MATHILDE BERNHARDINE ELVINE Side: 293

22 år BROLÆGGER 27 år Dato: 1884 29/06

BAERE CHRISTENSEN Bind: 3-10-19

FRANTZ WILLIAM NAPOLEON DORTHEA MARIE Side: 266

25 år SKOMAGERSVEND 26 år Dato: 1872 28/04

BAES HANSEN Bind: 3-10-22

CHRISTIAN LAURSEN MARGRETHE LARSINE CHRISTINE Side: 197

21 år MALERSVEND 20 år Dato: 1888 12/02

BAGGE MØLLER Bind: 3-10-21

FREDERIK VILHELM AUGUST ELISA AMAILE CHRISTIANE Side: 353

24 år BOGTRYKKER 26 år Dato: 1885 07/03

BAGGE BAGGESEN JENSEN Bind: 3-10-20

FREDERIK ANE Side: 265

23 år SMEDESVEND 28 år Dato: 1878 07/01

BAGGE HELMS BANNER VOIGT Bind: 3-10-23

SØREN HENRIETTE SOPHIE Side: 30

32 år SOGNEPRÆST 28 år Dato: 1890 14/12

BAGGER NIELSEN Bind: 3-10-20

ALEXANDER VILLIAM THORVALD ANNE JENSINE Side: 269

25 år URTEKRÆMMER 20 år Dato: 1878 06/03

BAGGER BAGGER Bind: 3-10-19

HANS WINTHER MARTHE EMILIE Side: 126

27 år SKIBSCAPTAIN 28 år Dato: 1867 11/09

BAGGESEN JENSEN Bind: 3-10-20

FREDERIK BAGGE ANE Side: 265

23 år SMEDESVEND 28 år Dato: 1878 07/01

BAGGESEN LUDV1GSEN Bind: 3-10-22

JENS CHRISTIAN MARIE VILKELMINE CHARLOTTE Side: 57

31 år HVIDGARVER 20 år Dato: 1886 02/05

BAGGESEN CHRISTENSEN Bind: 3-10-21

JOHAN JULIUS PETRA BIRGITTE HEDEVIG Side: 243

27 år BIKKENSLAGERSVEND 24 år Dato: 1883 25/11

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 56

BRUDGOM BRUD VIELSE

BAHNE JØRGENSEN Bind: 3-10-21

CARL CHRISTIAN ELSA MARIE HANSINE Side: 358

30 år TJENESTEKARL 21 år Dato: 1885 10/04

BAHNSEN HANSEN Bind: 3-10-23

PETER JOHAN ELLEN ISABELLA JOSVAFINE EMILIE Side: 88

28 år CIGARMAGER 20 år Dato: 1891 18/10

BAKNSON UALTER Bind: 3-10-22

BAHNE CHRISTIAN MARGARETHA PHILLIPPINE Side: 100

31 år MUSEUMSASSISTENT S 40 år Dato: 1886 05/11

BAKNSON HAASTRUP Bind: 3-10-23

BAHNE RIODERMANN ANNA JACOBINE Side: 19

26 år CAND. PHARM. 25 år Dato: 1890 26/10

BAHNSON NIELSEN Bind: 3-10-21

RUDOLPH FERDINAND BERNHARD MARIA Side: 70

31 år MALER 22 år Dato: 1881 31/07

BAHNSON RASMUSSEN POULSEN Bind: 3-10-21

VALDEMAR PETREA CAROLINE AMALIE Side: 306

20 år KONTORIST 18 år Dato: 1884 31/08

BAHR ANDERSDATTER Bind: 3-10-19

PETER ANDERSEN KAREN MARGRETHE Side: 270

20 år TJENESTEKARL 23 år Dato: 1872 20/04

BAILUM BIDSTRUP Bind: 3-10-23

ANDERS JULIUS CHRISTIAN LAURA VILHELMINE Side: 27

24 år TILKRSRER 24 år Dato: 1890 16/11

BAK CHRISTENSEN JOHANSDOTTER Bind: 3-10-21

JENS JOSEFINA Side: 295

32 år OPVARTER 26 år Dato: 1884 04/07

BAKDAL MORTENSEN Bind: 3-10-22

VILHELM, FØDT JENSEN DORTHEA MARIE Side: 360

23 år ARBEJDSMAND 25 år Dato: 1890 09/03

BAKKE PETERSEN Bind: 3-10-22

OLE ANNA CHRISTINE Side: 184

39 år SKIBSTØMRER 31 år Dato: 1887 16/12

BALFOUR LORENTZEN Bind: 3-10-21

JAMES THORA ELISE MARIE Side: 296

E 41 år SKIBSTØMRER 28 år Dato: 1884 27/07

BALLE LUND Bind: 3-10-19

ANTON EMIL FILIA JOHANNE HANSINE Side: 59

26 år FORVALTER 28 år Dato: 1864 11/11

BALLE SEIERSEN Bind: 3-10-21

CARL JOHANNES FREDERIK ANE MARIE Side: 335

S 36 år SKITEMALER 40 år Dato: 1884 /

BALLE SEIERSEN Bind: 3-10-22

CARL JOHANNES FREDERIK ANE MARIE Side: 324

S 41 år SKILTEMALER 44 år Dato: 1889 17/09

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 57

BRUDGOM BRUD VIELSE

BALLE GRANDJEAN Bind: 3-10-22

CHRISTEN VINTHER ELNA MARIE JEANNETTE Side: 156

27 år SEMINARIST 27 år Dato: 1887 20/07

BALLE PETERSEN Bind: 3-10-22

NADS CHRISTENSEN JENSINE VILHELMINE HENRIETTE Side: 380

28 år SAVSKÆRER 24 år Dato: 1890 22/06

BALLING JUUL Bind: 3-10-20

FREDERIK CARL EMANUEL CHRISTIANE MARTINE Side: 23

29 år CIGARMAGER 33 år Dato: 1874 01/02

BALNAGOWN ROSS HANSEN Bind: 3-10-22

ALEXANDER JOHANNE MARIE (BORGESEN) Side: 210

35 år HANDELSREJSENDE E 33 år Dato: 1888 04/04

BALSLEV FENGER Bind: 3-10-20

LAURITS NICOLAI MARIE MAGDALENE Side: 199

år PASTOR år Dato: 1876 25/10

BALSLØW OLSEN Bind: 3-10-22

ARTHUR WALDEMAR ELLEN VILHELMINE MARGRETHE Side: 318

48 år STRANDKONTROLLØR 22 år Oato: 1889 20/09

BALTZER SCHNELL Bind: 3-10-20

ANDERS CHRISTENSEN HENRIETTE CONRADINE FREDERIKKE Side: 170

22 år SNEDKERSVEND 17 år Dato: 1876 05/05

BANCH HANSEN Bind: 3-10-21

HANS LORENTZ HULOA HENRIETTE ALBERTINE CATHRINE Side: 116

34 år BOGBINDERSVEND 28 år Dato: 1882 23/04

BANG BECK Bind: 3-10-22

CHRISTIAN FREDERIK, F. SØRENSEN PETRA ELISABETH FREDERIKKE Side: 266

29 år KØBMAND 24 år Dato: 1888 16/12

BANG JØRGENSEN Bind: 3-10-22

CHRISTIAN VILHELM CAMILLA ALEXANDRA Side: 376

28 år ARKITEKT 20 år Dato: 1890 07/06

BANG SCHUANER Bind: 3-10-22

FREDERIK SOPHUS EMANUEL CAROLINE LAURINE Side: 94

25 år BARBER 23 år Dato: 1886 15/10

BANG MOURITZEN Bind: 3-10-20

HENRIK EMMY LOUISE Side: 328

33 år URTHEKRÆMMER 19 år Dato: 1879 16/05

BANG WEIGEL Bind: 3-10-22

JOHANN JOACHIM HEINRICH FRIEDER KAREN MARGRETHE, FØDT CHRISTIANSEN Side: 29

E 41 år BAGER E 39 år Dato: 1885 14/11

BANG MADSEN Bind: 3-10-19

SOPHUS NIELS PETER HERTHA SOPHIE Side: 7

21 år KONTORIST 24 år Dato: 1862 13/04

BANG WITH SCHIØDTE Bind: 3-10-22

JAKOB HANSEN ANNA Side: 248

41 år SEKRETÆR OG BOGHOLDER 35 år Dato: 1888 23/08

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 58

BRUDGOM BRUD VIELSE

BANGERT TRØNNINGE SVENDSEN Bind: 3-10-20

LUDVIG PETER KAREN MARIE Side: 200

25 Ar KARETMAGERSVEND 26 Ar Dato: 1876 12/11

BANSE PETERSEN Bind: 3-10-19

EDVARD FREDERIK THEKLA FERDINANDINE NATHALIA Side: 92

Ar DETAILHANDLER Ar Dato: 1866 04/05

BARDRUM ERDMANN Bind: 3-10-20

JULIUS LYDIA ROSALIA ALBERTINE FØDT JENSEN Side: 245

33 Ar SKRÆDDERMESTER E 32 Ar Dato: 1877 20/10

BARFOD PRIOR Bind: 3-10-22

ANDREAS THOMSEN INGEBORG Side: 248

34 Ar SOGNEPRÆST 23 Ar Dato: 1888 24/10

BARFOD RASMUSSEN Bind: 3-10-22

CARL CHRISTIAN HANSINE RASMINE Side: 212

24 Ar FARVERSVEND 23 Ar Dato: 1888 27/04

BARFOED LÆSSØE Bind: 3-10-20

ERIK CHRISTIAN NISSEN THORA Side: 367

32 Ar SOGNEPRÆST 26 Ar Dato: 1880 16/03

BARFOED FREDERIKSEN Bind: 3-10-22

JOHANNES HELMUTH ANNA MARIA OLINE Side: 171

27 Ar CAND. PHARM. 33 Ar Dato: 1887 16/11

BARILLI STACHER Bind: 3-10-20

ANDREAS NICOLINE CHRISTINE Side: 272

42 Ar KUNSTGIBSER 29 Ar Dato: 1878 26/04

BARNDORFF EISNER Bind: 3-10-21

ADOLF AXEL EDVARD ANNA AMALIE Side: 246

S 30 Ar MURERSVEND 27 Ar Dato: 1883 17/11

BARNDORFF GERLACH Bind: 3-10-20

ADOLPH AXEL EDVARD IDA CAROLINE CHRISTINE LYDIA Side: 45

21 Ar MURSVEND 16 Ar Dato: 1874 28/06

BARNER PETERSEN Bind: 3-10-20

HARTVIG CONRAD FRANDS CHARLOTTE JOHANNE JESSINE MARIE Side: 4

E 39 Ar PROPRIETÆR 33 Ar Dato: 1873 24/10

BARNER BULL Bind: 3-10-20

JOACHIM GOTTFRIED EMILIE MARGRETHE Side: 69

26 Ar LØJTNANT PARTIKULIER 22 Ar Dato: 1874 03/11

BARNEUITZ FINSEN Bind: 3-10-19

UILHELM JULIUS CHRISTIANE FREDERIKKE Side: 219

46 Ar PARTIKULIER 19 Ar Dato: 1871 14/01

BARON FEHMERLING Bind: 3-10-20

JENS PETER ANDREAS FRANCISKA VIKTORIA Side: 138

E 41 Ar SLAGTER 21 Ar Dato: 1875 09/11

BARTELS RASMUSSEN Bind: 3-10-21

CARL FEURDINAND FREDERIK AUGUST KAREN Side: 214

35 Ar CAND. PHARM. 31 Ar Dato: 1883 25/07

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 59

BRUDGOM BRUD VIELSE

BARTH NIELSEN Bind: 3-10-21

HANS GEORG DANIEL JOHANNE FREDERIKKE ERNSTINE SARA Side: 159

32 dr KAPELLAN PRO LOCO 37 dr Dato: 1882 08/11

BARTHOLIN BJØRN Bind: 3-10-20

VILHELM RASMUS (CHRISTOPHERSEN) HANSINE VILHELMINE Side: 184

27 dr KURARBEJDER 22 dr Dato: 1876 22/08

BARTROFF PETERSEN Bind: 3-10-21

JOHAN RASMUS MICHAEL BRUNO PETREA MARGRETHE Side: 183

34 dr GLARMESTERSVEND 23 dr Dato: 1883 04/03

BARTSCH CHRISTIANSEN Bind: 3-10-19

EDUARD LUDVIG MARIE DORTHEA Side: 20

35 dr GROSSERER 22 dr Dato: 1862 04/12

BARTSCH MØLLER Bind: 3-10-23

ROBERT ADOLPH MORITZ THYRA DAGMAR MARGRETHE Side: 57

32 dr FORRETNINGSFØRER 27 dr Dato: 1891 06/05

BASBALLE SIMONSEN Bind: 3-10-20

JENS VILHELM KAREN KIRSTINE Side: 272

E 24 dr SMED 27 dr Dato: 1878 18/04

BASBØLL HANSEN Bind: 3-10-21

NIELS PETER CARL LAURA ANDREA Side: 180

21 dr SADELMAGERSVEND 30 dr Dato: 1883 07/02

BASEDOW DAHL Bind: 3-10-22

CARL HEINRICH FRIEDRICH ANNA JENSINE ELISABETH Side: 120

E 31 dr HØKER 27 dr Dato: 1887 23/01

BASSE HANSEN Bind: 3-10-20

CARL EMIL JULIE EMILIE MATHILDE Side: 356

26 dr URTEKRÆMMER 24 dr Dato: 1879 09/12

BASSE POULSEN Bind: 3-10-21

JULIUS (LYK/LYKKE) OLINE ELISABETH ADOLPHINE ANDREA Side: 80

32 dr GARTNER 26 dr Dato: 1881 22/10

BASSE GERBER Bind: 3-10-20

LAURITS CAROLINE PETRINE Side: 180

E 35 dr SNEDKER 29 dr Dato: 1876 02/07

BAST LAURITZEN Bind: 3-10-21

FREDERIK WILLIAM ADELHEID HELGA Side: 53

30 dr BOGHOLDER 27 dr Dato: 1881 06/05

BASTRUP GUNDORPH Bind: 3-10-21

LOUIS NANCY ANNA CATHARINA Side: 304

28 dr GROSSERER 29 dr Dato: 1884 04/09

BAUDITZ AUGUSTINUS Bind: 3-10-21

SOPHUS GUSTAV EMILIE IDA JEANINE Side: 18

29 dr CAND.JUR.-HØJESTERET 20 dr Dato: 1880 12/10

BAUDTLER KØENIG Bind: 3-10-22

CARL FREDERIK LAURITZ BORNEMANN JULIE LORENTZINE Side: 198

28 dr BOGHOLDER 28 dr Dato: 1888 19/02

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 60

BRUDGOM BRUD VIELSE

BAUER MØLLER Bind: 3-10-22

JULIUS VILHELM OSCAR HANNE MARIE Side: 341

29 år FYRBØDER 28 år Dato: 1889 01/12

bauersch

A

fer

J

ørgensen Bind: 3-10-20

FRIEDRICH WILHELM MAREN CHRISTINE FØDT HANSEN Side: 314

26 år HANDELSREISENDE S 28 år Dato: 1879 11/01

BAUER-PETERSEN BENZON Bind: 3-10-21

EMIL ALFRED, FØDT PETERSEN ELIZABETH TKEODORA Side: 202

34 år CAND. PHARM. 26 år Dato: 1883 18/05

BAUMGARTEN NIELSEN Bind: 3-10-20

THEODOR JULIUS EMMA FREDERIKKE MARIANE Side: 67

26 år BOG- OG STENTRYKKER 29 år Dato: 1874 15/10

BAY JOHANSEN Bind: 3-10-20

JULIUS JOHANNE HENRIKKE Side: 221

28 år GROSSERER 23 år Dato: 1877 17/05

BAY OLSEN Bind: 3-10-20

VILHELM DAGMAR CHARLOTTE LOUISE Side: 251

år OVERRETSSAGFØRER år Dato: 1877 03/11

BECH JØRGENSEN Bind: 3-10-19

ALEXANDER NICOLAI ELECNORE FREDERIKKE Side: 317

21 år FORGYLDER 24 år Dato: 1873 20/04

BECH HANSEN Bind: 3-10-22

ANDERS, FØDT NIELSEN ANE KATHRINE Side: 146

23 år SKOMAGER 20 år Dato: 1887 22/05

BECH HANSEN Bind: 3-10-21

EMIL VILHELM JØRGINE, FØDT NIELSEN Side: 223

S 34 år GULDSMED E 37 år Dato: 1883 07/09

BECH HANSDATTER Bind: 3-10-22

FRANTZ BERNHARD RASMUSSINE Side: 261

22 år MALER 22 år Dato: 1888 18/11

BECH BUE Bind: 3-10-19

HANS JØRGEN VILHELMINE F. SØRENSEN Side: 43

37 år VÆVERSVEND E 34 år Dato: 1863 06/12

BECH HANSEN Bind: 3-10-20

HENRIK VILLIAM CLAUDIUS ANE KIRSTINE Side: 116

22 år MALERSVEND 20 år Dato: 1875 15/08

BECH WAGNER Bind: 3-10-20

IGNATIUS VILHELM VERNER AURORA MATHILDE Side: 94

26 år SKOMAGER 24 år Dato: 1875 09/05

BECH HERMANN Bind: 3-10-20

jørgen dågmar

C

hristiane side: 173

28 år TOBAKSFABRIKANT 23 år Dato: 1876 24/05

BECH KARLSDOTTER Bind: 3-10-21

OSCAR LAURITZ BEATA Side: 383

28 år ARBEJDSMAND 23 år Dato: 1885 26/07

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861*1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 61

BRUDGOM BRUD VIELSE

BECH PETERSEN Bind: 3-10-22

PETER JULIUS ROSALIA CAROLINE JENSINE PETRINE Side: 261

29 dr MØLLEBYGGER 19 år Dato: 1888 18/11

BECH DIRCKS Bind: 3-10-20

THOMAS CHRISTINE FREDERIKKE Side: 237

32 år SKIBSFØRER 22 år Dato: 1877 19/08

BECH SEKKER Bind: 3-10-19

VILHELM JOACHIM CHARLOTTE FRANCISKA Side: 99

år URTEKRÆMMER år Dato: 1866 05/08

BECHER KURÉ Bind: 3-10-21

EMIL HANSINE CAROLINE Side: 163

26 år BARBER 27 år Dato: 1882 03/12

BECHER HANSEN Bind: 3-10-21

EMIL VILHELM LAURINE JOSEPHINE ANTONETTE Side: 139

26 år SEJLMAGER 23 år Dato: 1882 01/09

BECHER KURE Bind: 3-10-21

JOHAN MAGDALENE ELISABETH Side: 52

29 år HØRKRÆMMER 22 år Dato: 1881 08/05

BECHGAARD PETERSEN Bind: 3-10-21

JULIUS ANDREAS DORA CHRISTOPHA Side: 327

S 41 år MUSIKER 25 år Dato: 1884 20/11

BECHMANN PETERSEN Bind: 3-10-20

JENS JACOB HERTHA ANTONIA CHRISTINE Side: 257

34 år VÆVERSVEND 25 år Dato: 1877 02/12

BECK SLYSSER Bind: 3-10-22

ALBERT VILLIAM DAGMAR JOHANNE Side: 38

23 år SNEDKERSVEND 26 år Dato: 1886 17/01

BECK LETLAND Bind: 3-10-20

CARL CHRISTIAN CAMILLA MARIE Side: 320

E 36 år HANDELSAGENT 25 år Dato: 1879 08/04

BECK JENSEN Bind: 3-10-21

CARL THEODOR METTE CHRISTINE Side: 109

23 år BLIKKENSLAGERSVEND 25 år Dato: 1882 05/03

BECK JOHANSEN Bind: 3-10-21

FREDERIK CARL SOFUS AMANDA SOFIE Side: 308

23 år SKOMAGERSVEND 23 år Dato: 1884 07/09

BECK MARIAGER Bind: 3-10-19

JOHAN CHRISTIAN THEODOR GEORGINE MARIA Side: 342

39 år BANKDIREKTØR 32 år Dato: 1873 11/11

beck HAGEDORN Bind: 3-10-19

LAUDS HANSEN CHRISTINE EMILIE AUGUSTA Side: 321

27 år SMEDESVEND 25 år Dato: 1873 04/05

BECK HANSEN Bind: 3-10-20

PETER PETERSEN MARTINE JENSINE Side: 281

29 år DRAGER VED JERNBANEN 17 år Dato: 1878 12/05

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 48-79)

Related documents