Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

324  Download (0)

Full text

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt &

Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret.

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det

vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig,

privat brug.

(2)

NAVNEREGISTER TIL

KIRKEBØGER

[C 41 ]

SOGN NR

10

Skt Johannes sogn

VIELSER

1861-1891

B in d I = BRUDGOM = A - H

LÆSESALEN

LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM

KØBENHAVN

(3)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861*1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 1

BRUDGOM BRUD VIELSE

AABYE FERCH

MARTIN, FØDT BERNTSEN E 32 år SKOMAGERSVEND

ANDREA CAROLINE 27 år AACHENBERG

JULIUS THEODOR HENRIK 25 år KONTORBUD

HUNDERTMARK

VILHELMINE MARGRETHE CHRISTIANE 24 år

AAGAARD

CARL SOPHUS

27 år LIEUTNANT

BROVN

MARGARET ELISE 19 år AAGAARD

LUDVIG MICHAEL

22 år METALTRYKKER

VAHL

IDA LYDIA 23 år AAGAARD

MICHAEL MARIUS LUDOVICO

35 år SYSSELMAND PÅ ISLAND

GRANDJEAN

AGNES MATHILDE ADELAIDE 23 år

AAGAARD

MUSÆUS CALIXTUS FERDEMAND 31 år SNEDKERSVEND

NIELSDATTER METTE SOPHIE

33 år AAGAARD

PETER BERTRAM 38 år FYRBØDER

HANSEN

8ODIL MARIE, FØDT HANSEN S 37 år

AAGAARD

ULRIK CHRISTIAN FREDERIK 26 år SNEDKERMESTER

NIELSEN

ANE MARTINE FØDT CHRISTENSEN E 34 år

AAGERUP

LARS JØRGENSEN E 27 år STOLEMAGER

PETERSEN

LAURA ANSINE FØDT PETERSEN E 32 år

AAGESEN HANS

27 år DETAILHANDLER

JOHNSEN

MARY ELISABETH 19 år AAGESEN

KARL

26 år PORTØR

RASMUSSEN

MARIE MAGDALENE 21 år AANERSEN

PETER CHRISTIAN E 45 år ARBEJDSMAND

MØLLER

LOUISE PETRINE E 46 år AANERSEN

PETER CHRISTIAN (ANDERSEN) E 58 år SMEDSVEND

DAHLENBORG

CLARESE CHRISTIANE CAMILLA 37 år

AA RO NS ON

ANDERS (WINGAARD) 21 år SNEDKERSVEND

PETERSEN

ELISE THORA 25 år AARS

LOUIS EDVARD WILLIAM 27 år KOMMIS

PETERSEN

MARTINE MARIANE 30 år

Bind: 3-10-22 Side: 267 Dato: 1888 16/11 Bind: 3-10-19 Side: 294 Dato: 1872 20/10 Bind: 3-10-19 Side: 97

Dato: 1866 06/07 Bind: 3-10-20 Side: 370 Dato: 1880 07/03 Bind: 3-10-20 Side: 60

Dato: 1874 26/09 Bind: 3-10-19 Side: 232 Dato: 1871 05/05 Bind: 3-10-21 Side: 128 Dato: 1882 18/07 Bind: 3-10-20 Side: 310 Dato: 1878 26/12 Bind: 3-10-20 Side: 363 Dato: 1880 08/02 Bind: 3-10-22 Side: 343 Dato: 1889 01/12 Bind: 3-10-23 Side: 99

Dato: 1891 13/12 Bind: 3-10-20 Side: 12

Dato: 1873 23/11 Bind: 3-10-22 Side: 109 Dato: 1886 28/11 Bind: 3-10-19 Side: 185 Dato: 1869 21/11 Bind: 3-10-22 Side: 109 Dato: 1886 03/12

(4)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind;

Side:

BRUDGOM BRUD VIELSE

1 2

AARSTRUP SØRENSEN Bind: 3-10*19

LUDVIG JOHANNES CAROLINE AMALIE Side: 120

24 år PHARMACEUT 20 år Dato: 1867 18/05

AARSTRUP PETERSEN Bind: 3-10-22

THORVALD HAGBART HANSINE BOLETTE Side: 317

27 år PORTIER 26 år Dato: 1889 04/09

AARUP FREDERIKSEN Bind: 3-10-19

JENS SØRENSEN SARA Side: 304

E 52 år ARBEJDSMAND 42 år Dato: 1872 31/12

AARUP PEDERSEN Bind: 3-10-20

LUDVIG ANE SOPHIE F. CHRISTOFFERSEN Side: 4

E 46 år FORMAND E 41 år Dato: 1873 26/10

AAS PEDERSDATTER Bind: 3-10-19

PEDER LARSEN MARGRETHE Side: 19

29 år SKRÆDERSVEND 40 år Dato: 1862 02/11

AASTED KAASTRUP Bind: 3-10-23

FREDEIK THEODOR PETRA MARGRETHE Side: 7

32 år GROSSERER 24 år Dato: 1890 12/08

AASTED HARBOE Bind: 3-10-21

INGVARD THEODOR LOVISE MATHILDE MARIE Side: 356

30 år LERER V. RØNNE LATINSKOLE 28 år Dato: 1885 01/04

ABBEN LORENTZEN Bind: 3-10-21

FERDINAND AUGUST SOFIE JULIANE Side: 99

25 år KØBMAND 20 år Dato: 1881 09/12

ABEL HOCHLAND Bind: 3-10-20

CARL EMIL JULIUS BERTHA CHRISTINA MARTINA Side: 314

22 år ARBEIDSMAND 20 år Dato: 1879 12/01

ABEL SETH Bind: 3-10-21

EMIL ADALBERT JENNY ELVIRA Side: 169

21 år ENTREPRENØR 30 år Dato: 1882 29/11

ABEL MØLLER Bind: 3-10-23

PETER ALFRED HILDA JULIANE Side: 69

23 år MURERSVEND 18 år Dato: 1891 28/06

ABENDT LARSDATTER Bind: 3-10-20

VILHELM JOHANNE MARIE Side: 175

24 år MURSVEND 34 år Dato: 1876 11/06

ABILD KAA OLSDATTER Bind: 3-10-19

JENS KAREN MARIE Side: 343

26 år VOXDUGSARBEJDER 30 år Dato: 1873 21/09

ABILDGAARD WISSING Bind: 3-10-19

EDVARD SOPHUS EMIL CAROLINE SOPHIE Side: 125

31 år BOGHOLDER 25 år Dato: 1867 31/07

ABILDGAARD KØLNER Bind: 3-10-19

MARIUS JULIUS JOHANNE LOUISE CAROLINE Side: 121

31 år GARTNER 23 år Dato: 1867 02/06

(5)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

I 3 GOM: A-H » Bind:

Side:

BRUDGOM BRUD VIELSE

ABILDGAARD BLANKHOLM Bind: 3-10-19

NICOLAI ABRAHAM MARIE FLORENTINE Side: 136

34 år TYPOGRAF 26 år Dato: 1868 19/01

ABRAHAMSEN HOLM Bind: 3-10-19

HANS (SØIE) CAROLINE LAURINE Side: 262

E 42 år ARBEJDSMAND 31 år Dato: 1872 10/03

ABRAHAMSEN BERG Bind: 3-10-19

ISACH CAROLINE MARIE SOPHIE Side: 219

23 år HVIDGARVER 22 år Dato: 1870 07/12

ABRAHAMSEN SØRENSEN Bind: 3-10-19

JØRGEN ELLEN CATHRINE Side: 276

20 år ARBEJDSMAND 22 år Dato: 1872 16/06

ABRAHAMSEN KUHNMUNCK Bind: 3-10-20

PETER CHRISTIAN JULIE CATHINKA Side: 41

28 år HØRTØMRER 27 år Dato: 1874 17/05

ABRAHAMSON NIELSEN Bind: 3-10-23

EMIL VALDEMAR JENNY EUGENIE Side: 87

23 år GROSSERER 21 år Dato: 1891 18/09

ADAMSEN BUSCH Bind: 3-10-20

CHRISTIAN EMMA FREDERIKKE ELISABETH Side: 249

25 år ARBEJDSMAND 20 år Dato: 1877 09/12

ADLER LARSEN Bind: 3-10-19

FREDERIK MARTIN FOBIAN JETTE MARIE MATHILDE Side: 230

25 år FORMER 25 år Dato: 1871 30/04

ADOLFSEN PEDERSEN Bind: 3-10-22

CARL JOHAN CAROLINE Side: 349

35 år ARBEJDSMAND 40 år Dato: 1889 13/12

ADOLFSEN JENSEN Bind: 3-10-22

ERIK IDA THOMASINE ANDREA Side: 212

26 år SNEDKERSVEND 25 år Dato: 1888 13/05

ADOLFSSON PEDERSEN Bind: 3-10-21

CARL JOHAN CAROLINE Side: 121

28 år ARBEJDSMAND 32 år Dato: 1882 I

ADOLPH JENSEN Bind: 3-10-21

GUSTAV PETER GULDBERG KIRSTINE MARIE Side: 48

24 år MASKINIST 29 år Dato: 1881 17/04

ADOLPH ELLINGSEN Bind: 3-10-19

LARS CHRISTIAN JULIE CECILIE Side: 141

31 år MÆGLER 22 år Dato: 1868 08/05

ADOLPHSEN OLSEN Bind: 3-10-22

JOHAN FREDERIK ANE KIRSTINE (MADSEN) Side: 92

27 år SNEDKER 26 år Dato: 1886 01/10

ADOLPHSON NIELSEN Bind: 3-10-22

LOUIS VILHELM HULDA SOPHIE Side: 307

29 år KONTORIST 38 år Dato: 1889 17/08

(6)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861*1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind:

Side:

I 4

BRUDGOM BRUD VIELSE

ADRIAN JØRGENSEN Bind: 3-10-20

ALFRED VALDEMAR AMALIE JØRGINE ELEONORE Side: 40

24 år BOGBINDERSVEND 20 år Dato: 1874 14/06

ADSERSEN PEDERSDATTER Bind: 3-10-20

PEDER JOHANNE Side: 97

26 år FISKER 28 år Dato: 1875 09/05

ADSERSEN JORDT Bind: 3-10-20

PETER ALFRED EDUARD CATHRINE SOPHIE Side: 90

27 år MEKANIKUS 22 år Dato: 1875 01/05

AGERGAARD MADSEN NEHM Bind: 3-10-22

JENS EMILIE MARIE MARGRETHE JOSEPHINE Side: 202

25 år LÆRER 21 år Dato: 1888 09/03

AGERKOLN CHRISTENSEN Bind: 3-10-22

ANDERS GRUNDVAD JENS KIRSTEN Side: 352

23 år SMEDESVEND 22 år Dato: 1890 09/02

AGERLIN PETERSEN Bind: 3-10-20

RUDOLF VALDEMAR LOVISE CHRISTINE HANSINE FØDT PETERSEN Side: 254

47 år INSTRUMENTMAGERSVEND E 36 år Dato: 1877 24/11

AGERSBORG KLITGAARD Bind: 3-10-22

JØRGEN THORVALD ALEXANDER HERTHA ANNA MATHILDE Side: 114

25 år MANUFAKTURHANDLER 28 år Dato: 1886 25/12

AGIER HVIDT Bind: 3-10-19

GOTTLIEB PETER DORTHEA LAURINE POULINE Side: 175

39 år PROPRIATAIR 20 år Dato: 1869 10/07

AHLBERG ASTRØM Bind: 3-10-22

JULIUS HENRIK HEDVIG Side: 254

30 år POSTEKSPEDIENT 25 år Dato: 1888 09/11

AHLERS HANSEN Bind: 3-10-22

CARL ALBRECHT LUDWIG CAROLINE MARIE Side: 54

E 64 år HANDELSKONTORIST 44 år Dato: 1886 15/03

AHLGREEN ROSELL Bind: 3-10-21

HOLGER OSCAR ANNA ELEONORA Side: 74

24 år SADELMAGER OG TAPETSERER 32 år Dato: 1881 09/10

AHLSTRAND LARSSON Bind: 3-10-22

NIELS MAGNUS LARSSON CECILIA Side: 34

E 31 år KARETMAGERSVEND 23 år Dato: 1886 10/01

AHLSTRAND HOLMQVIST Bind: 3-10-20

NILS MAGNUS LARSSON MARIE BEATA Side: 260

23 år KARETMAGERSVEND 24 år Dato: 1877 16/12

AHLSTRØM HANSEN Bind: 3-10-19

CARL THORVALD CAROLINE LAURINE Side: 113

år HVIDGARVERSVEND år Dato: 1867 24/02

AHRENDT BRUUN Bind: 3-10-19

JOHAN PETER CHRISTIAN HERMANDINE JOSEPHINE AUGUSTA Side: 164

29 år HANDELSAGENT 26 år Dato: 1869 20/03

(7)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn« København« 1861*1891 Navneregister« alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 5

BRUDGOM BRUD VIELSE

AKRENS HANSEN Bind: 3-10-19

HEINRICH WILHELM HANNE Side: 172

40 dr SLAGTERSVEND 35 år Dato: 1869 30/05

AISTRUP LARSEN Bind: 3-10-22

CARL ARNOLD EMIL FANNY EMILIE THEODORA Side: 74

25 år KLEJNSMED 21 år Dato: 1886 20/06

ÅKERLUND PEDERSEN Bind: 3-10-19

NIELS ANE MARGRETHE Side: 162

28 år STEENHUGGERSVEND 21 år Dato: 1869 05/03

ALBECH NIELSEN Bind: 3-10-21

CARL FREDERIK ELSE MARIE Side: 72

25 år KOBBESMEDESVEND 34 år Dato: 1881 21/08

ALBERTI PETERSEN BANG Bind: 3-10-21

PETER CLARA NICOLINE VILHELMINE HENRIETTE Side: 263

25 år ASSISTENT I MAGISTRATEN 26 år Dato: 1884 15/03

ALBERTS HANSEN Bind: 3-10-21

ALBERT CARSTEN DORTHINE LISBETH Side: 181

E 36 år BAGERMESTER 23 år Dato: 1883 02/02

ALBERTSEN CREUT2 Bind: 3-10-21

JENS META CHRISTINE Side: 78

44 år SKIBSFØRER 31 år Dato: 1881 21/09

ALBIN ERICHSEN Bind: 3-10-20

AUGUST ALEXANDER ANNA JENSINE MARIANE Side: 128

26 år BLIKKENSLAGERSVEND 23 år Dato: 1875 17/09

ALBINUSSEN PETERSEN Bind: 3-10-22

ALBINUS SMIDT CHRISTIANE MATHILDE Side: 206

28 år MALER 23 år Dato: 1888 08/04

ALBRECHT ALBRECHT Bind: 3-10-21

LUDVIG MARTIN ALBINE KIRSTINE, FØDT HANSEN Side: 193

E 41 år TOLDASSISTENT E 49 år Dato: 1883 26/04

ALBRECHTSEN HANSEN Bind: 3-10-19

CHRISTOPHER ANE LISBETH Side: 186

23 år SKOMAGER 30 år Dato: 1869 05/11

ALBRECHTSEN HANSEN Bind: 3-10-19

FREDERIK CAROLINE AMALIE Side: 259

25 år SNEDKER 22 år Dato: 1872 07/01

ALBRECHTSEN HANSEN Bind: 3-10-19

HANS KAREN KIRSTINE Side: 294

25 år TJENESTEKARL 27 år Dato: 1872 03/11

ALBRECHTSEN DAHL Bind: 3-10-20

HANS ANNA MARIA Side: 149

E 44 år VOGNMAND 32 år Dato: 1876 21/01

ALBRECHTSEN SKADE Bind: 3-10-21

HANS CHRISTIAN OLUF ANE SOPHIE RASMUSSEN Side: 30

28 år STRAHATTEMAGER 22 år Dato: 1880 28/11

(8)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 6

BRUDGOM BRUD VIELSE

ALBRECHTSEN HANSEN Bind: 3-10-23

HANS TOBIAS JOHANNE Side: 69

23 ir GÅRDEJER 23 Ar Dato: 1891 19/06

ALBRECHTSEN NICOLAISDATTER Bind: 3-10-19

JENS CHRISTIAN CAROLINE AMALIE Side: 121

32 Ar ARBEJDSMAND 34 Ar Dato: 1867 23/06

ALBRECHTSEN SCHØTT Bind: 3-10-20

JENS PETER KIRSTINE CAROLINE Side: 136

E 41 Ar HJUL- OG KARETMAGER 31 Ar Dato: 1875 12/11

ALBRECHTSEN TAAGERUP Bind: 3-10-19

SØREN PETER VILHELM ANDREA CHARLOTTE MARTINE Side: 73

31 Ar LEGE 23 Ar Dato: 1865 21/07

ALBRECHTSEN HAMMER Bind: 3-10-21

VALDEMAR OTTO NIELSINE EMILIE Side: 251

21 Ar POLEERMAGER 20 Ar Dato: 1883 23/12

ALFASTSEN SØRENSEN Bind: 3-10-21

CHRISTIAN PETER HANSEN BODIL KIRSTINE Side: 373

25 Ar TJENESTEKARL 21 Ar Dato: 1885 31/05

ALFASTSEN PEDERSEN Bind: 3-10-20

POUL ANE Side: 105

27 Ar TJENESTEKARL 26 Ar Dato: 1875 06/06

ALLER BJERRING Bind: 3-10-19

CARL JULIUS LAURA CHRISTIANE Side: 250

25 Ar LITOGRAF 23 Ar Dato: 1871 20/10

ALLERMAND SEEGER Bind: 3-10-20

RASMUS JENSEN ANNA JOHANNE CATHRINE Side: 274

25 Ar BRYGGERKARL 25 Ar Dato: 1878 04/05

ALLER, VAN ØSTBERG Bind: 3-10-20

HENRI MARIE AMALIA ELISE Side: 72

31 Ar BOGHOLDER 28 Ar Dato: 1874 24/11

ALLESSON JONASDOTTER Bind: 3-10-20

pAHL STINA LENA Side: 275

49 Ar ARBEJDSMAND 30 Ar Dato: 1878 05/05

ALLING UEEDFALD Bind: 3-10-22

NIELS NIELSEN WILHELMINE CHARLOTTE Side: 161

25 Ar BILLEDHUGGER 17 år Dat0: 1887 23/07

ALLIVERTI SIMONSEN VOLDER Bind: 3-10-22

CARL MATHIAS AGNES HENRIETTE AUGUSTA Side: 60

20 Ar TJENER 20 Ar Dato: 1886 07/05

ALM BØEGH Bind: 3-10-21

CARL AUGUST CONCORDIA FERDINANDINE Side: 331

26 Ar MURER 19 Ar Dato: 1884 29/11

ALMIND CHRISTIANSEN Bind: 3-10-22

HEINRICH VIGGO NIELS, FØDT PETERSEN KAREN CECILIE Side: 25

21 Ar MASKINARBEJDER 26 Ar Bato: 1885 08/11

(9)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind Side:

I 7

BRUDGOM BRUD VIELSE

ALMIND JENSEN Bind: 3*10-19

JAKOB OLANDER JULIE MARIE Side: 93

år KØBMAND år Dato: 1866 26/05

ALMQVIST HANSEN Bind: 3-10-19

OLA NILSSON MARIE JENSINE Side: 115

år SKOMAGERMESTER år Dato: 1867 03/03

ALPERS PHILIPSEN Bind: 3-10-19

SØREN THORVALD FREDERIKKE EMILIE Side: 102

31 år HANDELSBETJENT 30 år Dato: 1866 16/09

ALSING RASMUSSEN Bind: 3-10-23

ADOLF KARL VILHELMINE Side: 15

28 år MASKINMESTER 24 år Dato: 1890 26/09

ALSING LARSEN Bind: 3-10-19

CHRISTIAN OTTO ANE CATHRINE Side: 139

27 år SNEDKERSVEND 26 år Dato: 1868 13/14

ALSING ANDERSEN Bind: 3-10-19

LARS FREDERIK ELLEN SOPHIE Side: 81

25 år MASKINARBEJDER 27 år Dato: 1865 05/11

ALSING CONRADSEN JENSEN Bind: 3-10-20

RASMUS KAREN Side: 302

34 år KUNSTDREJER 25 år Dato: 1878 07/11

ALSLØU SVENDSEN Bind: 3-10-19

CARL HERMAN NICOLINE Side: 294

23 år VÆVERSVEND 24 år Dato: 1872 10/11

ALSLØU JENSEN Bind: 3-10-21

OTTO ALFRED FREDERIKKE ELISABETH Side: 199

39 år BØDKERSVEND 23 år Dato: 1883 14/05

ALSTRUP JENSDATTER Bind: 3-10-21

CARL JOHAN KIRSTEN Side: 166

33 år PRIVATLÆRER 39 år Dato: 1883 07/01

ALSTRUP ANDREASDOTTER Bind: 3-10-20

LUDVIG FREDERIK ANNA CATHARINA Side: 26

28 år HANDELSBETJENT 32 år Dato: 1874 26/04

ALSTRØM NIELSEN Bind: 3-10-21

HARALD EMANUEL VILHELMINE JOHANNE CECILIA Side: 23

30 år SNEDKERSVEND 29 år Dato: 1880 24/10

AMMENTORP SCHULTZ HOSTRUP Bind: 3-10-20

ANDREAS CHRISTIANE LOVISE Side: 308

25 år INGENIØR 20 år Dato: 1878 03/12

AMMITZBØLL IBSEN Bind: 3-10-21

AXEL VICTOR ANNA AUGUSTA OLAVIA Side: 90

29 år GROSSERER 23 år Dato: 1881 02/12

AMONSEN THOMSEN Bind: 3-10-21

DAMASUS BETZY ELEONORE CHRISTIANE, FØDT NIELSEN Side: 95

29 år BOGHOLDER S 28 år Dato: 1881 30/11

(10)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind:

Side:

I 8

BRUDGOM BRUD VIELSE

AMORSEN BURCHARTH Bind: 3-10-22

KARL SEVERIN JENS GRØNBECH FREDERIKKE MARTINE Side: 215

29 år ADJUNKT V.RIBE LATINSKOLE 27 år Dato: 1888 18/05

AMUNDIN HANSEN Bind: 3-10-19

CARL ULRICH CAMILLA SOPHIE Side: 197

26 år FORPAGTER 27 år Dato: 1870 11/04

AMUNDSEN HASSEL Bind: 3-10-22

KRISTIAN BERNHARD ANNA OLIVIA Side: 20

26 år STYRMAND 26 år Dato: 1885 27/10

AMUNDSEN MICHAELSEN Bind: 3-10-19

MADS KVISTBYE ANNA ALBERTINE JENSINE Side: 196

28 år MUURSVEND 18 år Dato: 1870 /

ANCHER ZILSTORFF Bind: 3-10-20

CHRISTIAN HILDEBRANDT HANNE HARPØTH Side: 375

34 år MALER 29 år Dato: 1880 30/04

ANDERBERG PERSSON Bind: 3-10-22

ANDERS SERAF1A Side: 96

24 år SKOMAGERSVEND 25 år Dato: 1886 10/10

ANDERBERG MØLLER Bind: 3-10-22

ANDERS PERSSON JULIE MARIE SOPHIE Side: 33

27 år SKRÆDDERSVEND 28 år Dato: 1885 21/12

ANDERBERG PERSDOTTER Bind: 3-10-21

HÅKAN OLSSON MATHILDA Side: 186

25 år SMEDESVEND 26 år Dato: 1883 22/04

ANDERBERG MAGNUSDOTTER Bind: 3-10-19

LARS MARIA SOFIA Side: 304

25 år CIGARARBEJDER 24 år Dato: 1872 22/12

ANDERS OLSDATTER Bind: 3-10-19

CHRISTEN JOHANNE Side: 162

E 40 år SKOMAGERSVEND 30 år Dato: 1869 07/03

ANDERS NIELSEN Bind: 3-10-19

OLE MARIE KIRSTINE, F. REUTER Side: 192

32 fir ARBEJDSMAND S 46 år Dato: 1870 27/02

ANDERSEN LARSEN Bind: 3-10-21

ADOLF BOLETTE MARIE Side: 321

21 år MASKINARBEJDER 22 år Dato: 1884 02/11

ANDERSEN SCHOV Bind: 3-10-22

ADOLF THORVALD VILHELMINE FLORENTINE EMILIE Side: 361

22 år EKSPEDIENT 23 år Dato: 1890 21/02

ANDERSEN TOFTE Bind: 3-10-20

ADOLPH EMIL MATHILDE CAMILLA Side: 99

37 år HANDELSAGENT 24 år Dato: 1875 14/05

ANDERSEN LARSEN Bind: 3-10-21

ADRIAN JULIUS OLGA UILHELMA Side: 112

24 år LITOGRAF 25 år Dato: 1882 06/04

(11)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 9

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANDERSEN CHRISTENSDATTER Bind: 3*10-20

ALBRECHT INGER Side: 338

36 år VÆVRSVEND 25 år Dato: 1879 11/08

ANDERSEN KOCH Bind: 3-10*21

ALFRED FLORA OLIVIA Side: 79

25 år SNEDKERSVEND 20 år Dato: 1881 04/11

ANDERSEN NIELSEN Bind: 3-10-22

ALFRED BOTILIUS (EEG) SOFIE JØRGENSINE CHRISTINE Side: 362

24 år HOTELFORPAGTER 24 år Dato: 1890 28/03

ANDERSEN HENNINGS Bind: 3-10-22

ALFRED PETER FREDERIK EMMA MARIA VILHELMINE Side: 374

30 år MALER 28 år Dato: 1890 25/04

ANDERSEN OLSEN Bind: 3-10-20

ANDERS MARIE KIRSTINE Side: 236

27 år ARBEJDSMAND 24 år Dato: 1877 19/08

ANDERSEN JØNSSON Bind: 3-10-20

ANDERS THILDA Side: 282

25 år TJENESTEKARL 20 år Dato: 1878 19/05

ANDERSEN LARSEN Bind: 3-10-20

ANDERS ANE KIRSTINE Side: 311

43 år SKOVFOGED 31 år Dato: 1878 15/12

ANDERSEN MOGENSEN Bind: 3-10-22

ANDERS ELSE Side: 85

37 år VOGNMANDSKUSK 26 år Dato: 1886 20/08

ANDERSEN NIELSEN Bind: 3-10-22

ANDERS CLARA ELISABETH Side: 210

36 år FARVERSVEND 22 år Dato: 1888 08/04

ANDERSEN LARSEN Bind: 3-10-22

ANDERS MAREN HANSINE Side: 288

33 år GARTNER 31 år Dato: 1889 04/06

ANDERSEN SØRENSDATTER Bind: 3-10-20

ANDERS ANDREAS KAREN Side: 7

25 år HJULMAND 21 år Dato: 1873 31/10

ANDERSEN HANSEN Bind: 3-10-20

ANDERS CARL HANSINE CHRISTINE Side: 281

28 år PAKHUSFORVALTER 29 år Dato: 1878 24/05

ANDERSEN JØRGENSEN Bind: 3-10-21

ANDERS CHRISTIAN KAREN MARIE Side: 209

23 år MURER 30 år Dato: 1883 01/07

ANDERSEN PEDERSEN Bind: 3-10-21

ANDERS CILIUS CAMILLA AMALIE Side: 238

E 43 år HANDELSREJSENDE 22 år Dato: 1883 07/12

ANDERSEN SØRENSEN Bind: 3-10-19

ANDERS FREDERIK JOHANNE MARIE Side: 7

21 år SØMAND 19 år Dato: 1862 27/04

(12)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861*1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 10

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANDERSEN JENSEN Bind: 3-10-20

ANDERS JOHAN PETER ANE MARIE SOPHIE Side: 203

26 år BLIKKENSLAGERSVEND 20 år Dato: 1876 03/12

ANDERSEN LARSEN Bind: 3-10-20

ANDERS LUDVIG BIRTHE KIRSTINE Side: 350

24 år TJENESTEKARL 23 år Dato: 1879 31/10

ANDERSEN SVENSDOTTER Bind: 3-10-21

ANDERS MARTIN BOTHILDA Side: 308

23 år MURERSVEND 25 år Dato: 1884 21/12

ANDERSEN PEDERSEN Bind: 3-10-22

ANDERS NIELSEN SOFIE FREDERIKKE Side: 89

E 52 år GÅRDSKARL 28 år Dato: 1886 05/09

ANDERSEN NILSDOTTER Bind: 3-10-23

ANDERS NIELSEN JOHANNA Side: 71

28 år ARBEJDSMAND 27 år Dato: 1891 28/06

ANDERSEN BRINK Bind: 3-10-22

ANDERS PEDER CAROLINE OLSDOTTER Side: 236

24 år SADELMAGER 24 år Dato: 1888 26/08

ANDERSEN NIELSDATTER Bind: 3-10-22

ANDERS PETER JOHANNE BIRGITTE Side: 223

E 30 år SUKKERHUSARBEJDER 30 år Dato: 1888 03/06

ANDERSEN HANSEN Bind: 3-10-23

ANDERS PETER GRETHE Side: 40

28 år FYRBØDER 27 år Dato: 1891 11/01

ANDERSEN VILLADSEN Bind: 3-10-23

ANDERS RASMUS ANE MARIE Side: 55

21 år LERER 21 år Dato: 1891 07/04

ANDERSEN NIELSEN Bind: 3-10-20

ANDERS THORVALD KAREN MARIE Side: 331

24 år SMEDESVEND 26 år Dato: 1879 01/06

ANDERSEN HOULBERG Bind: 3-10-22

ANDERS (B0LOU) MOGENSINE CHARLOTTE AMALIE Side: 267

22 år MASKINARBEJDER 24 år Dato: 1888 16/12

ANDERSEN BENTSEN Bind: 3-10-22

ANDERS (OPPERBY) ANE SOFIE Side: 233

24 år SPORVOGNKONDUKTØR 22 år Dato: 1888 14/09

ANDERSEN HØRSTED Bind: 3-10-22

ANDREAS AUGUSTA FREDERIKKE Side: 301

26 år MALER 28 år Dato: 1889 14/07

ANDERSEN PEDERSEN Bind: 3-10-21

ANDREAS CHRISTIAN ANNA ELISABETH Side: 132

26 år KLEJNSMEDESVEND 25 år Datos 1882 23/07

ANDERSEN PANTMANN Bind: 3-10-20

ANDREAS CHRISTIAN VILHELM AXELLINE FREDERIKKE CAROLINE Side: 226

28 år FULDMÆGTIG I MAGISTRATEN 29 år Oato: 1877 11/05

(13)

LANDSARKIVET Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 GOM: A-H = Bind: I

KØBENHAVN Navneregister, alfabetisk pA BRUDGOMMENS navn Side: 11

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANDERSEN GRAM Bind: 3-10-19

ANDREAS FERDINAND MARIA THERESIA, F. JAKEL Side: 165

S 36 Ar SØMAND E Ar Dato: 1869 I

ANDERSEN LUND Bind: 3-10-19

ANDREAS NIKOLAI CAROLINE KIRSTINE Side: 41

27 Ar TØMMERSVEND 30 Ar Dato: 1863 08/11

ANDERSEN PETERSEN Bind: 3-10-20

ANDREAS PETER CHRISTIAN ANNA DORTHEA CATHINKA Side: 353

40 Ar LOKOMOTIVFØRER 25 Ar Dato: 1879 07/11

ANDERSEN PEDERSDATTER Bind: 3-10-20

ANTKON KAREN KIRSTINE Side: 309

E 37 Ar GASVÆRKSARBEJDER 35 Ar Dato: 1878 08/12

ANDERSEN JOSEPHSEN Bind: 3-10-22

ANTON AUGUST FERDINAND METTE MØLLER Side: 128

23 Ar SKIBSTØMRER 24 Ar Dato: 1887 10/05

ANDERSEN ANDERSEN Bind: 3-10-22

ANTON LAURITZ ELLEN MARGRETHE Side: 353

26 Ar TELEGRAFBUD 23 Ar Dato: 1890 14/02

ANDERSEN LARSEN Bind: 3-10-20

AUGUST JØRGEN LUDVIG VILHELM KAREN Side: 299

29 Ar MALERSVEND 28 Ar Dato: 1878 06/10

ANDERSEN LØVSTRØM Bind: 3-10-23

BENDT HARALD ANNA VILHELMINE Side: 5

25 Ar BAGERSVEND 33 Ar Dato: 1890 20/07

ANDERSEN MØLLER Bind: 3-10-19

BENGT (LIUNGBERG) ANE MARIE JACOBINE Side: 65

31 Ar HANDSKEMAGERSVEND 28 Ar Dato: 1865 02/04

ANDERSEN BERTHELSEN Bind: 3-10-21

BUCHARDT KIRSTEN Side: 173

33 Ar HØKER 34 Ar Dato: 1882 10/12

ANDERSEN RASMUSOATTER Bind: 3-10-19

CARL KAREN MARIE Side: 7

29 Ar ARBEJDSMAND 20 Ar Dato: 1862 06/04

ANDERSEN MADSEN Bind: 3-10-19

CARL JOHANNE PERNILLE Side: 206

25 Ar ARBEJDSMAND 22 Ar Dato: 1870 07/08

ANDERSEN CARLSSON Bind: 3-10-21

CARL THILDA Side: 10

26 Ar SØMAND 22 Ar Dato: 1880 18/07

ANDERSEN ANDREASEN Bind: 3-10-22

CARL ANDREAS JOHANNE LOVISE Side: 181

22 Ar BAGERKUSK 30 Ar Dato: 1887 04/12

ANDERSEN PULS Bind: 3-10-21

CARL AUGUST MALVINE MARIE CHARLOTTE Side: 251

25 Ar CIGARSORTERER 23 Ar Dato: 1884 06/01

(14)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 12

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANDERSEN SEEBEK Bind: 3-10-20

CARL CHRISTIAN KIRSTINE JULIANE Side: 226

E 58 Ar BUD 28 Ar Dato: 1877 20/05

ANDERSEN LJUNGGREN Bind: 3-10-22

CARL CHRISTIAN INGRI Side: 174

24 Ar ARBEJDSMAND 25 Ar Dato: 1887 06/11

ANDERSEN ANDREASDOTTER Bind: 3-10-21

CARL CHRISTIAN ANDREAS INGRID Side: 110

28 Ar ARBEJDSMAND 32 Ar Dato: 1882 23/04

ANDERSEN NIELSEN Bind: 3-10-22

CARL CHRISTIAN EMANUEL CHRISTIANE Side: 204

38 Ar MALER 38 Ar Dato: 1888 10/02

ANDERSEN BROGE Bind: 3-10-22

CARL DANIEL NICOLINE LUDOVICA LAURINE Side: 56

23 Ar SMEDEMESTER 25 Ar Dato: 1886 22/04

ANDERSEN RASMUSSEN Bind: 3-10-19

CARL FERDINAND MARIE SOPHIE FREDERIKKE Side: 133

28 Ar SKOMAGERSVEND 21 Ar Dato: 1867 01/12

ANDERSEN PETERSEN Bind: 3-10-20

CARL FERDINAND ANNA LAURENTSE Side: 134

23 Ar MALERSVEND 18 Ar Dato: 1875 31/10

ANDERSEN CHRISTENSEN Bind: 3-10-21

CARL FERDINAND ANDREA MARIA Side: 295

24 Ar SADELMAGERSVEND 25 Ar Dato: 1884 27/07

ANDERSEN WILLUMSEN Bind: 3-10-21

CARL FREDERIK CAROLINE MARGRETHE Side: 373

E 51 Ar KREATURKOMMISSIONER 31 Ar Dato: 1885 24/05

ANDERSEN VINDEKILDE Bind: 3-10-21

CARL FREDERIK VILHELM HILDA AUGUSTA Side: 40

23 Ar FORGYLDER 22 Ar Dato: 1881 18/02

ANDERSEN AHLSTROM Bind: 3-10-19

CARL JOHAN EMILIE JOSEFINE Side: 59

22 Ar SKRÆDDERSVEND 27 Ar Dato: 1864 13/11

ANDERSEN KEMPFF Bind: 3-10-22

CARL JOHAN JULIE OLINE Side: 268

19 Ar MURERSVEND 21 Ar Dato: 1888 23/12

ANDERSEN OTTO Bind: 3-10-20

CARL JOHAN RUDOLPH ROSALIA JOSEPHINE ELEONORA Side: 35

19 Ar HANDSKEMAGERSVEND 21 Ar Dato: 1874 10/05

ANDERSEN HANSEN Bind: 3-10-22

CARL KRISTIAN SOPHUS ADOLFINE OLIVIA FREDERIKKE Side: 196

25 Ar HATTEMAGERSVEND 24 Ar Dato: 1888 04/02

ANDERSEN ØRUM Bind: 3-10-22

CARL LUDVIG LAURA MARIE Side: 25

24 Ar SNEDKERSVEND 19 Ar Dato: 1885 04/12

(15)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 13

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANDERSEN CARL OTTO

27 år BOGBINDERSVEND ANDERSEN

CARL PETER HEINRICH 25 år MALER ANDERSEN

CARL SOPHUS

21 år HANDSKEMAGERSVEND ANDERSEN

CARL THEODOR VALDEMAR 30 år PRACT. LÆGE ANDERSEN

CARL THORVALD år MUURSVEND ANDERSEN

CARL VILHELM

28 år ARBEJDSMAND ANDERSEN

CARL VILLIAM 22 år BARBER ANDERSEN

CHRISTEN

35 år TJENESTEKARL ANDERSEN

CHRISTEN

22 år TJENESTEKARL ANDERSEN

CHRISTEN

32 år MASKINARBEJDER ANDERSEN

CHRISTEN

33 år VOGNMANDSKUSK ANDERSEN

CHRISTEN

35 år TJENESTEKARL ANDERSEN

CHRISTEN

25 år TJENESTEKARL ANDERSEN

CHRISTEN

28 år POLITIBETJENT ANDERSEN

CHRISTEN

E 42 år VÆRTHUSKOLDER

BONNEMANN

CAROLINE AMALIE 29 år PEDERSEN

ANNE MARIE 23 år JENSEN

ANNA SOPHIE CHARLOTTE 20 år

FLENTJE

ANNE CHRISTINE AUGUSTA 22 år

KELLER

BERNHARDINE CAROLINE år

PEDERSEN ANE SOPHIE

26 år CHRISTENSEN

THEODORA EMILIE VILHELHINE 19 år

OLSEN

EMMA SOFIE 27 år JENSEN

ANE 20 år MORTENSEN

KIRSTINE JOHANNE 24 år HANSEN

JOHANNE MARIE 22 år ROSENQVIST

JULIANE MARIA JOHANSEN 43 år

NIELSEN

SOPHIE FREDERIKKE 37 år

JENSEN ANE

21 år PEDERSEN

ANE MARGRETHE 27 år

Bind: 3-10-20 Side: 301 Dato: 1878 25/10 Bind: 3-10-21 Side: 206 Dato: 1883 15/06 Bind: 3-10-19 Side: 345 Dato: 1873 10/10 Bind: 3-10-19 Side: 156 Dato: 1868 27/11 Bind: 3-10-19 Side: 92

Dato: 1866 10/05 Bind: 3-10-21 Side: 258 Dato: 1884 09/03 Bind: 3-10-22 Side: 286 Dato: 1889 09/04 Bind: 3-10-19 Side: 55 Dato: 1864 27/11 Bind: 3-10-19 Side: 215 Dato: 1870 06/11 Bind: 3-10-20 Side: 1

Dato: 1873 25/10 Bind: 3-10-20 Side: 268 Dato: 1878 10/03 Bind: 3-10-21 Side: 54

Dato: 1881 29/05 Bind: 3-10-21 Side: 143 Dato: 1882 13/08 Bind: 3-10-21 Side: 149 Dato: 1882 24/09 Bind: 3-10-21 Side: 184 Dato: 1883 02/03

(16)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 14

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANDERSEN LARSEN Bind: 3-10*22

CHRISTEN ANE JOHANNE MARIE Side: 304

29 år STALDKARL 25 år Dato: 1889 05/07

ANDERSEN PERSSON Bind: 3-10-22

CHRISTEN JOHANNA CECILIA Side: 325

25 år ARBEJDSMAND 26 år Dato: 1889 20/10

ANDERSEN PETERSEN Bind: 3-10-23

CHRISTEN ANE LUCIE KIRSTINE Side: 53

32 år KUSK 24 år Dato: 1891 03/05

ANDERSEN MADSEN Bind: 3-10-19

CHRISTEN MØLLER POULINE MARIA Side: 179

30 år MANUFACTURHANDLER 29 år Dato: 1869 05/09

ANDERSEN NIELSEN Bind: 3-10-22

CHRISTEN NIELSEN TRINE Side: 85

34 år POLITIBETJENT 24 år Dato: 1886 22/08

ANDERSEN STERNBERG Bind: 3-10-21

CHRISTEN (FAARUP) LOUISE WILHELMINE POULINE Side: 194

22 år DETAILHANDLER 31 år Dato: 1883 27/04

ANDERSEN JENSEN Bind: 3-10-19

CHRISTIAN MAREN Side: 117

år STENHUGGER år Dato: 1867 07/04

ANDERSEN NIELSEN Bind: 3-10-19

CHRISTIAN BODIL KIRSTINE Side: 128

45 år ARBEJDSMAND 31 år Dato: 1867 01/12

ANDERSEN LARSDATTER Bind: 3-10-19

CHRISTIAN SOPHIE MAGDALENE Side: 133

38 år TJENESTEKARL 43 år Dato: 1867 08/12

ANDERSEN AUCHENBERG Bind: 3-10-19

CHRISTIAN JOHANNE CATHRINE VILHELMINE Side: 279

29 år SØMAND 23 år Dato: 1872 23/06

ANDERSEN HANSEN Bind: 3-10-19

CHRISTIAN MAREN Side: 324

25 år BAGERKARL 26 år Dato: 1873 18/05

ANDERSEN SØRENSEN Bind: 3-10-20

CHRISTIAN INGER MARIE Side: 274

25 år ARBEJDSMAND 30 år Dato: 1878 05/05

ANDERSEN NIELSEN Bind: 3-10-20

CHRISTIAN TRINE SOPHIE Side: 291

27 år MURSVEND 30 år Dato: 1878 09/08

ANDERSEN JENSEN Bind: 3-10-20

CHRISTIAN ANE MARGRETHE Side: 334

23 år TJENESTEKARL 22 år Dato: 1879 22/06

ANDERSEN CHRISTENSEN Bind: 3-10-21

CHRISTIAN ANE SOFIE Side: 101

28 år PENSIONIST, SØETATEN 26 år Dato: 1882 10/01

(17)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 15

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANDERSEN CHRISTIAN

26 år MØLLERSVEND ANDERSEN

CHRISTIAN

23 år MASKINSNEDKER ANDERSEN

CHRISTIAN ADOLF

25 år SERGEANT I INGENIØRKORPS ANDERSEN

CHRISTIAN ADOLPH

25 år EXAM. JUR. SAGFØRER ANDERSEN

CHRISTIAN ALBRECHT 28 år TØMMERSVEND ANDERSEN

CHRISTIAN ANDREAS E 25 år ARBEJDSMAND ANDERSEN

CHRISTIAN AUGUST

20 år STRØMPEVÆVERSVEND ANDERSEN

CHRISTIAN CARL MARIUS 22 år MASKINARBEJDER ANDERSEN

CHRISTIAN EMIL

25 år TØMMERSVEND ANDERSEN

CHRISTIAN FREDERIK 30 år RORSBETJENT ANDERSEN

CHRISTIAN FREDERIK NIEMANN 21 år DROSKEKUSK ANDERSEN

CHRISTIAN FREDERIK NIEMANN E 27 år FYRBØDER

ANDERSEN

CHRISTIAN HARALD 36 år FYRBØDER ANDERSEN

CHRISTIAN HENRIK OLUF 20 år TYPOGRAF ANDERSEN

CHRISTIAN LAURITS 31 år SOGNEPRÆST

HANSEN

THORA LOVISE ANNA 22 år

ANDERSEN

ANNINE HENRIETTE 20 år PEDERSEN

INGER 37 år DITTMANN

MATHILDE HENRIETTE CATHRINE 23 år

FOTEL

ANNA JOHANNE 23 år CHRISTENSEN

BENTHINE 25 år CLAUSEN

KIRSTEN, F. ANDERSDATTER E 39 år

JACOBSEN

ANNA MARIE FREDERIKKE 27 år

ANDERSDATTER ELLEN KIRSTINE

29 år THAGAARD

OLIVIA DORTHEA 24 år HANSEN

JACOBINE HANSINE ANTONETTE CHRISTINE 18 år

THEMM

IDA MARIE JOHANNE 24 år PEDERSEN

METTE MARIE 37 år NIELSEN

ANNA FREDERIKKE VILHELMINE 25 år

ANDERBERG

ARNOLDINA MARIE EMILIE 22 år

Bind: 3-10-21 Side: 356 Dato: 1885 29/03 Bind: 3-10-22 Side: 230 Dato: 1888 15/07 Bind: 3-10-19 Side: 288 Dato: 1872 03/10 Bind: 3-10-21 Side: 8

Dato: 1880 07/08 Bind: 3-10-22 Side: 49

Dato: 1886 14/03 Bind: 3-10-22 Side: 321 Dato: 1889 22/09 Bind: 3-10-20 Side: 66 Dato: 1874 15/11 Bind: 3-10-22 Side: 2

Dato: 1885 08/08 Bind: 3-10-21 Side: 20

Dato: 1880 31/10 Bind: 3-10-19 Side: 138 Dato: 1868 08/04 Bind: 3-10-21 Side: 202 Dato: 1883 27/05 Bind: 3-10-22 Side: 358 Dato: 1890 16/03 Bind: 3-10-21 Side: 212 Dato: 1883 27/07 Bind: 3-10-21 Side: 94

Dato: 1881 18/12 Bind: 3-10-22 Side: 375 Dato: 1890 11/06

(18)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 16

8RUDGOM BRUD VIELSE

ANDERSEN

CHRISTIAN MARTIN JULIUS 31 år MALERSVEND ANDERSEN

CHRISTIAN OSCAR

33 år HANDSKETILSKÆRER ANDERSEN

CHRISTIAN THOMSEN 23 år MALERSVEND ANDERSEN

CHRISTOFFER VALDEMAR E 48 år CIGARSORTERER ANDERSEN

CHRISTOPHER

27 år ARBEJDSMAND ANDERSEN

CONRAD WILLIAM

25 år ARBEJDSMAND ANDERSEN

CURNELIUS

25 år MURERSVEND ANDERSEN

EDVARD JULIUS CHRISTIAN 23 år TØMMERSVEND ANDERSEN

ELIOT

30 år MELHANDLER ANDERSEN

EMANUEL PEDER

22 år TJENESTEKARL ANDERSEN

EMIL

21 år ARBEJDSMAND ANDERSEN

EMIL WILHELM JOHANNES E 45 år HUSEJER ANDERSEN

EMILIUS OSWALDUS 26 år SKIBSBYGGER ANDERSEN

EMILIUS VILLIAM

26 år SKORSTENSFEJERSVEND ANDERSEN

ERIK

32 år GARTNER

PEDERSEN

HANNE MARIE 29 år JACOBSEN

ANE NIELSINE AUGUSTA, FØDT NIELSEN E 29 år

ANDERSEN HANSINE

27 år STEEN

FRANTSINE JACOBINE 38 år

HANSEN

VILHELMINE HANSINE 41 år

HANSEN

JOHANNE JENSINE 21 år NIELSEN

ANE KIRSTINE 22 år SØRENSEN

DORTHEA HENRIETTE 25 år

LØFFLER

EMILIE CAROLINE 34 år MADSDATTER

JOHANNE KATHRINE 33 år NIELSEN

EMMA FREDERIKKE EMILIE 22 år

OLSEN

EMMELY BOTILLA 30 år HOFFMEYER

AMALIE VILHELMINE CATHRINE 24 år

HAUSCHILDT

MATHILDE MAGDALENE 28 år

JENSEN

ANNA MARIE 24 år

Bind: 3-10-22 Side: 269 Dato: 1888 23/12 Bind: 3-10-23 Side: 9

Dato: 1890 18/07 Bind: 3-10-21 Side: 300 Dato: 1884 03/10 Bind: 3-10-21 Side: 249 Dato: 1883 26/12 Bind: 3-10-20 Side: 228 Dato: 1877 27/05 Bind: 3-10-19 Side: 208 Dato: 1870 25/09 Bind: 3-10-22 Side: 25

Dato: 1885 15/11 Bind: 3-10-21 Side: 99

Dato: 1881 26/12 Bind: 3-10-22 Side: 139 Dato: 1887 05/05 Bind: 3-10-21 Side: 105 Dato: 1882 12/02 Bind: 3-10-19 Side: 10

Dato: 1862 13/07 Bind: 3-10-22 Side: 283 Dato: 1889 12/04 Bind: 3-10-22 Side: 63

Dato: 1886 23/05 Bind: 3-10-19 Side: 340 Dato: 1873 07/09 Bind: 3-10-19 Side: 107 Dato: 1866 14/11

(19)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 17

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANDERSEN POULSEN Bind: 3-10-20

ERNST JULIUS MAREN MARIE Side: 271

27 år ØLHANDLER 35 år Dato: 1878 12/04

ANDERSEN JONASDOTTER Bind: 3-10-22

ESPEN ELIN Side: 36

E 50 år TOBAKSSPINDER 36 år Dato: 1885 27/12

ANDERSEN BACHHAUSEN Bind: 3-10-21

FERDINAND CONSTANTIN OLGA ALVILDA BODIL Side: 179

24 år LITOGRAF 22 år Dato: 1883 18/02

ANDERSEN RAASLØFF Bind: 3-10-20

FERDINAND JULIUS VILHELM JUDITHE Side: 176

32 år PRAKTISERENDE LAGE 29 år Dato: 1876 31/05

ANDERSEN JENSEN Bind: 3-10-21

FERDINAND OSCAR JOHANNE MARIE Side: 195

24 år MALERSVEND 24 år Dato: 1883 06/05

ANDERSEN SYLVESTERD Bind: 3-10-19

FREDERIK KAREN Side: 178

28 år TJENESTEKARL 26 år Dato: 1869 12/09

ANDERSEN JENSEN Bind: 3-10-21

FREDERIK MARIE MARGRETHE, FØDT HOLM Side: 104

25 år ARBEJDSMAND E 31 år Dato: 1882 05/02

ANDERSEN LARSDATTER Bind: 3-10-21

FREDERIK ANE KIRSTINE Side: 203

25 år TJENESTEKARL 31 år Dato: 1883 27/05

ANDERSEN JENSDATTER Bind: 3-10-21

FREDERIK MAREN Side: 365

26 år STALDMESTER 32 år Dato: 1885 10/05

ANDERSEN GRIB Bind: 3-10-19

FREDERIK ANTON FLORENTINE VILHELMINE Side: 113

år TØMMERSVEND år Dato: 1867 27/01

ANDERSEN PERSSON Bind: 3-10-21

FREDERIK CHRISTIAN ANNA Side: 380

22 år SADELMAGER 32 år Dato: 1885 05/07

ANDERSEN KIRCHMANN Bind: 3-10-21

FREDERIK EDVARD SOPKUSINE AUGUSTA OLIVIA Side: 342

22 år KOMMIS 27 år Dato: 1885 18/01

ANDERSEN MARTINUSSEN Bind: 3-10-22

FREDERIK FERDINAND JOHANNE Side: 17

32 år SKOMAGER 26 år Dato: 1885 30/10

ANDERSEN GOTFREDSEN Bind: 3-10-19

FREDERIK JULIUS IDA ELISE Side: 297

26 år SMEDESVEND 24 år Dato: 1872 17/11

ANDERSEN CHRISTIANSEN Bind: 3-10-21

FREDERIK JULIUS GEORG UIEBKE CHRISTINA JOHANNA C.,F. FEHSTEDT Side: 343

E 60 år TØJMAGERMESTER E 64 år Dato: 1885 16/01

(20)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861*1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 18

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANDERSEN

FREDERIK MARTIN

32 ér HANDELSBESTYRER ANDERSEN

FREDERIK PETER

26 år SNEDKERSVEND ANDERSEN

FREDERIK THEODOR 23 år MEJERIST ANDERSEN

FREDERIK VIGGO

24 år HANDELSBETJENT ANDERSEN

FREDERIK WILLIAM

24 år SKOMAGERSVEND ANDERSEN

FRITS HEINRICH

22 år SNEDKERSVEND ANDERSEN

FRITZ MARINUS

E 36 år SNEDKERMESTER ANDERSEN

GELBERG

E 59 år PENSIONIST ANDERSEN

GEOEG VILLIAM FERDINAND 24 år SLAGTER ANDERSEN

GEORG VILHELM ERNST 33 år TJENESTEKARL ANDERSEN

HANS

30 år TJENESTEKARL ANDERSEN

HANS

30 år TJENESTEKARL ANDERSEN

HANS

29 år KUDSK ANDERSEN

HANS

29 år TJENESTEKARL ANDERSEN

HANS

29 år KUSK

HANSDATTER JOHANNE

28 år ANDREASEN

MARIANE 38 år DUFRESNE

HENRIETTE CATHINKA 25 år

HOLM

LAURA BETTY 21 år ERIKSEN

JOHANNE ELEONORA CHRISTINE 33 år

SØRENSEN

SOPHIE AMALIE 21 år SØRENSEN

ELISE SELMINE 20 år MØLLER

SEVERINE VILHELMINE MARIE, F.

E 49 år NIELSEN

LAURA MARIE ELISABETH 25 år

CHRISTENSEN ANE MARGRETHE

27 år PEDERSDATTER

KIRSTEN 25 år NIELSEN

MAREN SOFIE 22 år STUB

JOHANNE CHRISTINE 30 år

HANSEN

MARTHE MARIE 20 år CHRISTENSEN

CAROLINE 21 år

Bind: 3-10-20 Side: 125 Dato: 1875 12/10 Bind: 3-10-22 Side: 302 Dato: 1889 / Bind: 3-10-21 Side: 248 Dato: 1883 23/12 Bind: 3-10-20 Side: 123 Dato: 1875 14/10 Bind: 3-10-22 Side: 344 Dato: 1889 08/12 Bind: 3-10-21 Side: 280 Dato: 1884 11/05 Bind: 3-10-21 Side: 358 Dato: 1885 10/04 Bind: 3-10-19 PETERSEN Side: 267

Dato: 1872 24/05 Bind: 3-10-22 Side: 187 Dato: 1888 17/02 Bind: 3-10-21 Side: 17 Dato: 1880 03/10 Bind: 3-10-19 Side: 13

Dato: 1862 27/07 Bind: 3-10-19 Side: 47 Dato: 1864 10/04 Bind: 3-10-19 Side: 48

Dato: 1864 10/04 Bind: 3-10-19 Side: 138 Dato: 1868 29/03 Bind: 3-10-19 Side: 253 Dato: 1871 29/10

(21)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 19

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANDERSEN NIELSDATTER Bind: 3-10-19

HANS KAREN SOPHIE Side: 316

24 år TJENESTEKARL 25 år Dato: 1873 10/04

ANDERSEN LARSEN Bind: 3-10-20

HANS CAROLINE VILHELMINE Side: 221

25 år ARBEJDSMAND 20 år Dato: 1877 06/05

ANDERSEN BALSLEU Bind: 3-10-20

HANS ELEONORE JOSEFINE Side: 229

30 år VOGNMANDSKARL 18 år Dato: 1877 03/06

ANDERSEN MATZEN Bind: 3-10-20

HANS MATHILDE Side: 275

30 år TJENSTEKARL 28 år Dato: 1878 05/05

ANDERSEN JENSEN Bind: 3-10-20

HANS KAREN DORTHEA CHRISTIANE Side: 365

31 år TJENESTEKARL 24 år Dato: 1880 14/03

ANDERSEN ZICHAU Bind: 3-10-21

HANS ANNA Side: 60

25 år TJENESTEKARL 28 år Dato: 1881 29/05

ANDERSEN GOESKJER Bind: 3-10-21

HANS VILHELMINE MARIE Side: 204

30 år ARBEJDSMAND 24 år Dato: 1883 20/05

ANDERSEN SANDBERG Bind: 3-10-21

HANS ELISA KIRSTINE Side: 225

24 år SKOMAGER 22 år Dato: 1883 21/10

ANDERSEN CHRISTIANSDATTER Bind: 3-10-22

HANS ANE Side: 151

55 år POSTKUSK 35 år Dato: 1887 08/07

ANDERSEN PEDERSEN Bind: 3-10-22

HANS MAREN KIRSTINE Side: 221

27 år ARBEJDSMAND 21 år Dato: 1888 27/05

ANDERSEN HOLGERSEN Bind: 3-10-22

HANS KAREN Side: 276

27 år TJENESTEKARL 22 år Dato: 1889 01/02

ANDERSEN JØNSDOTTER Bind: 3-10-22

HANS JOSEFINA Side: 295

28 år KONTORBUD 24 år Dato: 1889 12/04

ANDERSEN PETERSEN Bind: 3-10-22

HANS MARY JENSINE EMILIE Side: 315

24 år TJENESTEKARL 22 år Dato: 1889 08/09

ANDERSEN CHRISTENSEN Bind: 3-10-23

HANS ANNA KAREN Side: 86

E 35 år KOMMISSIONER 20 år Dato: 1891 25/10

ANDERSEN JACOBSEN Bind: 3-10-21

HANS ANDERS CONSTANCE VILHELMINE ISABELLA Side: 196

36 år ARBEJDSMAND 33 år Dato: 1883 13/05

(22)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 20

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANDERSEN OLSDATTER Bind: 3-10*19

HANS ANDERSEN (MØLLER) THORA OLINE (LARSEN) Side: 131

E 56 år ARBEJDSMAND E 39 dr Dato: 1867 27/10

ANDERSEN NIELSEN Bind: 3-10-20

HANS ANDREAS ANE CATHRINE Side: 156

29 dr SKOMAGERSVEND 22 dr Dato: 1876 17/03

ANDERSEN PALITZSCH Bind: 3-10-21

HANS CARL EMMA CONCORDIA MATHILDE Side: 195

30 dr HANDELSREJSENDE 25 dr Dato: 1883 02/05

ANDERSEN HANSEN Bind: 3-10-19

HANS CHRISTIAN JAKOBINE KAREN MARIE MATHILDE Side: 79

26 dr SKOMAGERSVEND 22 dr Dato: 1865 26/11

ANDERSEN PEDERSEN Bind: 3-10-19

HANS CHRISTIAN NIELSINE CHRISTIANE Side: 238

32 dr ARBEJDSMAND 29 dr Dato: 1871 25/06

ANDERSEN CARLSDOTTER Bind: 3-10-19

HANS CHRISTIAN INGRID Side: 306

28 dr ARBEJDSMAND 32 dr Dato: 1873 02/03

ANDERSEN HANSEN Bind: 3-10-20

HANS CHRISTIAN THORA NIELSINE Side: 58

27 dr POLITIBETJENT 25 dr Dato: 1874 27/09

ANDERSEN CHRISTENSEN Bind: 3-10-20

HANS CHRISTIAN ANE JOHANNE MARIE Side: 232

E 33 dr ARBEJDSMAND 23 dr Dato: 1877 17/06

ANDERSEN NIELSEN Bind: 3-10-20

HANS CHRISTIAN IDA HELENE Side: 315

22 dr SNEDKERSVEND 21 dr Dato: 1879 02/02

ANDERSEN OLSEN Bind: 3-10-21

HANS CHRISTIAN ANNA PETREA MARIE Side: 98

26 dr TØMMERSVEND 28 dr Dato: 1881 26/12

ANDERSEN CHRISTENSEN Bind: 3-10-21

HANS CHRISTIAN KAREN MARIE Side: 367

29 dr TOLDBODARBEJDER 33 dr Dato: 1885 10/05

ANDERSEN RASMUSSEN Bind: 3-10-22

HANS CHRISTIAN ANNA METTINE CHRISTINE Side: 123

21 dr EKSPEDIENT V.HOLMEGARDSGL 21 dr Dato: 1887 20/02

ANDERSEN PEDERSEN Bind: 3-10-22

HANS CHRISTIAN MARGRETHE Side: 208

29 dr SKOVFOGED 27 dr Dato: 1888 04/04

ANDERSEN HANSEN Bind: 3-10-23

HANS CHRISTIAN HILDA MARIE CAROLINE Side: 45

33 dr KARETMAGERMESTER 22 dr Dato: 1891 20/03

ANDERSEN GREENAAE Bind: 3-10-21

HANS CHRISTIAN PEDER CARHARINA MARIA Side: 26

29 dr TJENESTEKARL 28 dr Dato: 1880 14/11

(23)

LANDSARKIVET KØBENHAVN

Vielser i SKT JOHANNES sogn, København, 1861-1891 Navneregister, alfabetisk på BRUDGOMMENS navn

GOM: A-H = Bind: I Side: 21

BRUDGOM BRUD VIELSE

ANDERSEN NIELSEN Bind: 3-10-20

HANS HENRIK HORNEMANN OLINE PETRINE Side: 98

27 år MASKINARBEJDER 24 år Dato: 1875 09/05

ANDERSEN NILSDATTER Bind: 3-10-19

HANS JØRGEN JOHANNE Side: 61

42 år RESTAURATØR 21 år Dato: 1865 18/01

ANDERSEN ANDERSEN Bind: 3-10-20

HANS JØRGEN KAREN SOPHIE Side: 250

27 år MURSVEND 28 år Dato: 1877 03/11

ANDERSEN PEDERSEN Bind: 3-10-21

HANS JØRGEN ANE Side: 18

35 år ARBEIDSMAND 36 år Dato: 1880 I

ANDERSEN ANDERSEN Bind: 3-10-21

HANS JØRGEN JOHANNE MARIE Side: 383

40 år VOGNMANDSKUSK 32 år Dato: 1885 20/09

ANDERSEN MAGNUSDOTTER Bind: 3-10-22

HANS JØRGEN LAURITS PERNILLA Side: 40

23 år BRÆNDERIARBEJDER 27 år Dato: 1886 30/01

ANDERSEN PEDERSEN Bind: 3-10-20

HANS LUDVIG BIRTHE MARIE Side: 108

26 år MASKINARBEJDER 22 år Dato: 1875 24/07

ANDERSEN RASMUSSEN Bind: 3-10-21

HANS PEDER JOHANNE LAURA Side: 73

E 31 år ØLHANDLER 29 år Dato: 1881 18/09

ANDERSEN PETERSEN Bind: 3-10-21

HANS PEDER CAROLINE AMALIE Side: 215

29 år TJENESTEKARL 31 år Dato: 1883 29/07

ANDERSEN ZIMMERMANN Bind: 3-10-21

HANS PEDER EMMA CAROLINE MARIE Side: 338

23 år OSTEHANDLER 26 år Dato: 1884 14/12

ANDERSEN HENRICHSEN Bind: 3-10-19

HANS PETER LOUISE HENRIETTE Side: 226

24 år AVLSFORVALTER 30 år Dato: 1871 14/03

ANDERSEN JOHANSEN Bind: 3-10-19

HANS PETER DORTHE MARIE Side: 339

26 år TØMMERSVEND 26 år Dato: 1873 31/08

ANDERSEN LARSEN Bind: 3-10-20

HANS PETER OLINE MARIE Side: 58

22 år TØFFELMAGER 29 år Dato: 1874 02/10

ANDERSEN HANSDATTER Bind: 3-10-20

HANS PETER HANSINE MARIE Side: 113

E 40 år FORGYLDER 32 år Dato: 1875 25/07

ANDERSEN JENSEN Bind: 3-10-20

HANS PETER KAREN MARIE Side: 258

29 år ARBEJDSMAND 27 år Dato: 1877 09/12

Figure

Updating...

References

Related subjects :