• Ingen resultater fundet

Collaborative partnership on the development of tools to promote personalized communication about everyday technology. Results from a pilot study.: Brugerinvolverende redskab til dialog om teknologi, Resultater fra en pilottest

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Collaborative partnership on the development of tools to promote personalized communication about everyday technology. Results from a pilot study.: Brugerinvolverende redskab til dialog om teknologi, Resultater fra en pilottest"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Danish University Colleges

Collaborative partnership on the development of tools to promote personalized communication about everyday technology. Results from a pilot study.

Brugerinvolverende redskab til dialog om teknologi, Resultater fra en pilottest Peoples, Hanne; Hansen, Mette Hartvig; Bojen, Lars; Koldby, Kim

Publication date:

2021

Link to publication

Citation for pulished version (APA):

Peoples, H., Hansen, M. H., Bojen, L., & Koldby, K. (2021). Collaborative partnership on the development of tools to promote personalized communication about everyday technology. Results from a pilot study.

Brugerinvolverende redskab til dialog om teknologi, Resultater fra en pilottest. Paper præsenteret ved Demensdagene 2021, København, Danmark.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Download policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Download date: 24. Mar. 2022

(2)

Brugerinvolverende redskab til dialog om teknologi Resultater fra en pilottest

Hanne Peoples - Mette Hartvig - Lars Bojen Nielsen - Kim Koldby

Formål:

At udvikle et dialogbaseret og brugerinvolverende redskab til at fremme dialog om borgerens teknologibehov i et hverdagslivsperspektiv.

Metode:

Kvalitativt udviklingsprojekt baseret på et hverdagslivsperspektiv på teknologi og pilottest af 1. prototype.

Resultater af pilottest:

Anbefalinger (ved gruppe sammenhænge):

• Holdstørrelse: 4-6 borgere/2 facilitatorer

• Rolige omgivelser

• Lukkede grupper

• Hjælpespørgsmål i manual

Udfordringer:

• Professionelle mangler viden om og sprog for teknologi i relation til hverdagsliv

• Timing, hvornår initiere kommunikation om teknologi

• Blufærdighed, identitet og selvstændighedsfølelse

Værdi for borgerne

• At lytte til andres oplevelser af udfordringer i hverdagslivet

• Styrkelse af relationer

Værdi for medarbejderne

• Anden type af viden om borgerens hverdagsliv

• Et redskab der reelt støtter medarbejderne i en dialog om teknologi

Finansieret af: Udviklingscenteret for Demens,kontakt: Hanne Peoples, hape1@ucl.dk MADLAVNING

FRITIDS- INTERESSER

Afsæt for 1. prototype:

• Et redskab med afsæt i borgerens hverdagsliv

• Et simpelt og borgerinvolverende redskab

• Et redskab som let kunne integreres i kommunale aktivitetstilbud.

Vidensgrundlag:

• Data (fokusgruppe interviews med professionelle og borgere med demens)

• ADL-taxonomien

Anvendelse:

• Gruppebaseret dialog faciliteret af professionelle.

• Borger trækker et kort.

• Fælles dialog om teknologi med

afsæt i meningsfulde hverdagsaktiviteter Boks med dialogkort Hverdagsliv & Teknologi

MADLAVNING

FRITIDS- INTERESSER

• Dyrke sport

• Lave kreative aktiviteter

• Spille kort

• Synge

• Danse

• Dyrke haven

• Forberede madvarer

• Varme madvarer

• Anvende komfur

• Anvende køkkenudstyr

• Følge en opskrift

• Vaske op

• Bruge en

opvaskemaskine

FORSIDE BAGSIDE

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Hvordan sikrer vi, at vores evalueringer har fokus på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børn enes trivsel, læring, udvikling og dannelse frem for blot på

Dette sås blandt andet også hos den leder fra Nordea, der i en positiv hensigt videresendte reklamen fra konsulentvirksomheden, der ville hjælpe virksomheden med at få

Langhårede, uvaskede, fordøm- mende og selvretfærdige var den fortrop af middelklasseunge, der for alt i verden ikke ville identificeres med det væmmelige borgerlige samfund, der

Det er en velkendt kendsgerning, at den økonomiske mainstream tænkning gennem tider- ne har været udsat for en større eller en mindre kritik. I moderne tid har kritikken især

Vurdering af ansøgers mentaliseringsressourcer er ingen simpel opgave, da det indebærer, at tilsynskonsulenten afdækker den måde, som ansøger forstår indre mentale tilstande hos sig

”Når Sebastian på 10 år bliver vred, så hjælper det nogle gange lige at kilde ham lidt og lave sjov, så bliver han lidt overrumplet, og man får afbrudt det raserianfald,. der

Hvordan sikrer vi, at vores evalueringer har fokus på sammen- hængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse frem for på aktiviteterne

Der er gode muligheder for at drøfte vigtige emner med underviserne (spm. 17) I pilottesten blev der spurgt ind til, hvordan pilottesterne forstår spørgsmålet, herunder hvordan de