• Ingen resultater fundet

ÅBENT HUS – cand.merc.(jur.)

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "ÅBENT HUS – cand.merc.(jur.)"

Copied!
21
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Juridisk Institut

ÅBENT HUS – cand.merc.(jur.)

Kandidat i Erhvervsøkonomi og Erhvervsjura

Master of Science in Business Administration and Commercial Laws

Candidata mercatoria juris

Candidatus

mercatorius

juris

(2)

Juridisk Institut

Åbent hus – cand.merc.(jur.)

 Formål:

− At give jer indtryk af:

· Hvad studiet går ud på?

· Hvad en cand.merc.(jur.) er?

· Hvad uddannelsen kan bruges til?

− Adgangsbetingelser:

· Bacheloruddannelsen i

erhvervsøkonomi - erhvervsret, HA(jur.)

· eller tilsvarende

kombinationsuddannelse

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(3)

Juridisk Institut

Cand.merc.(jur.)-uddannelsen

 Den faglig progression fra HA(jur.) til CM(jur.) er tydelig

 Cand.merc.(jur.) er fleksibelt indrettet med mulighed for forskellige valg/toninger, praktik, udlandsophold og summer school

 Uddannelsen er tværfaglig og giver indsigt i virksomhedernes drift og de økonomiske og juridiske rammer driften udføres under

 De egenskaber og den metode I får med jer, vil give jer fleksibilitet og valgmulighed resten af livet – og I kan altid opdatere uddannelsen, afhængigt af endelig interesse/behov

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(4)

Juridisk Institut

CM(jur.)/erhvervsjuristens særlige kompetencer

På én gang viden om virksomhedernes drift og den juridiske støttefunktion

Forståelse for virksomhedens etablering og opbygning, forretningsmæssige rammer, relation til kunder og

forbrugere, relation til markedet og konkurrenterne, … i et økonomisk og juridisk perspektiv

− Omdrejningspunktet i en virksomhed er driften

· Kræver viden om en række centrale økonomiske forhold for at kunne forholde sig til dette

− Juraen sætter rammer for virksomhedens drift

· Kræver viden om centrale juridiske rammer

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(5)

Juridisk Institut

Erhvervsjuristen kombinerer tværfaglig viden!

Såvel juridisk som økonomisk metodemæssig tilgang til problemstillinger og udfordringer!

− Resulterer i:

· Optimering af anvendelsen af juraen som støttefunktion, når der er forståelse for virksomhedens drift

· Forbedre kommunikationen i/med virksomhederne pga.

tværfaglige kompetencer

· Såvel i tilfælde, hvor man sidder i selve virksomheden som når man sidder i ex. en administrativ myndighed, der

kontrollerer virksomheden (skat, konkurrence,…) eller en rådgivningsfunktion

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(6)

Juridisk Institut

Hvilke områder er centrale for en erhvervsjurist?

 Juridiske kerneområder for en erhvervsjurist:

− Formueret

− Selskabsret

− Skatte- og afgiftsret

− EU-ret/konkurrenceret/markedsret

 Økonomiske kerneområder for en erhvervsjurist:

− Finansiering

− Organisation

− International handel

− Management

− Virksomhedsstrategi

 Afspejler sig i uddannelsens opbygning

− Kandidatafhandlingen

Business and Social Sciences, Aarhus University

(7)

Juridisk Institut

CM(jur.)-uddannelsen

1. semester Videregående Formueret

10 ECTS

Corporate Finance Regulering

5 ECTS

Law &

Economcis

5 ECTS

Erhvervsøkonomisk Forudsætningsfag

10 ECTS

2. semester International Skatteret

10 ECTS

EU-konkurrenceret og udbudsret

10 ECTS

Erhvervsøkonomisk Specialiseringsfag

10 ECTS

3. semester Valgfag/Praktikophold/

Udlandsophold

30 ECTS

4. semester Kandidatfhandling

30 ECTS

Business and Social Sciences, Aarhus University

(8)

Juridisk Institut

CM(jur.)-uddannelsen 1. semester

1. Semester (30 ECTS i alt)

− Juridiske fag 20 ECTS

· Videregående formueret

· Corporate finance regulering

· Law and Economics

− Økonomisk forudsætningsfag 10 ECTS

· Corporate Finance*

· The Emergence of Global Enterprises

· Organisational Theory

* Det er en forudsætning for optagelse på profilen Corporate Finance, at de studerende har bestået valgfaget Investments and Corporate Finance på HA(jur.) 5. semester.

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(9)

Juridisk Institut

CM(jur.)-uddannelsen 2. semester

2. Semester (30 ECTS i alt)

− Juridiske fag 20 ECTS

· International skatteret

· EU-konkurrenceret og udbudsret

− Økonomisk specialiseringsfag 10 ECTS

International Financial Accounting (5 ECTS) og Financial Accounting and Decision Making (5 ECTS)

Corporate Valuation (10 ECTS)

Business-to-Business Purchasing Management (10 ECTS)

Organising and Managing the Multinational Corporation (10 ECTS Human Ressource Management and Development (10 ECTS) Organisational Change and Leadership (10 ECTS)

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(10)

Juridisk Institut

CM(jur.)-uddannelsen 3. semester

3. Semester (30 ECTS i alt)

− Juridiske valgfag (max. 20 ECTS/min. 10 ECTS)

− Økonomiske valgfag (max. 20 ECTS/min. 10 ECTS)

− Udlandsophold, virksomhedsophold/praktik og summer School (Her gælder også en 20/10 fordeling)

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(11)

Juridisk Institut

CM(jur.)-uddannelsen 4. semester

4. Semester

Tværfaglig kandidatafhandling (30 ECTS), som kan kombineres med

udlandsophold/virksomhedsophold

− Aflevering – senest d. 1. juni

− Forsvar i juni måned

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(12)

Juridisk Institut

Hvordan ”toner” jeg min uddannelse?

”Fælles fundament/kerne, men i sidste ende – variation i jeres individuelle profiler og specialiseringer”

 valg af CM(jur.) = Valg af kombinationen jura og økonomi

 Valg af et økonomisk forudsætnings- og specialiseringsfag

 Valg af valgfag

− På AU – et hav af valgfag!

− Andre universiteter i DK og udlandet også mulighed

 Valg af emne for kandidatafhandlingen

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(13)

Juridisk Institut

Eksempel på toning

”Virksomheder”

 Økonomisk forudsætningsfag: Organizational theory

 Økonomisk specialiseringsfag f.eks.: Human Ressource Management and Development

 Valgfag inden for f.eks.:

− Arbejdsret

− Miljøret

− Masterclass i juridisk analyse

− Databeskyttelsesret

− Fast ejendom

− Immaterialret

− Corporate strategy m.v.

− Corporate Communication m.v.

− Osv.

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(14)

Juridisk Institut

Eksempel på toning

”Finans”

 Økonomisk forudsætningsfag: Corporate Finance

 Økonomisk specialiseringsfag f.eks.: ”Coporate Valuation”

 Valgfag inden for f.eks.:

− Videregående moms- og afgiftsret

− Masterclass i juridisk analyse

− Strategisk budgettering

− Finansiel styring

− Evt. Udvalgte selskabsformer, Revision &

regnskab, Int. Financial Accounting mv.

− osv.

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(15)

Juridisk Institut

Eksempel på toning

”International Handel”

 Økonomisk forudsætningsfag: The Emergence of Global Enterprises

 Økonomisk linjefag f.eks.: Organizing and managing the multinational Corporation

 Valgfag inden for f.eks.:

− Advanced International Trade Law

− Databeskyttelsesret

− Masterclass i juridisk analyse

− Global strategi, Strategic Collaboration, Corporate Communication

− Transfer Pricing

− osv.

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(16)

Juridisk Institut

Eksempel på toning

”Skat”

 Økonomisk forudsætningsfag: ”Privatøkonomi” og

”Rapport i finansiel ledelse”

 Økonomisk linjefag: F.eks. International Financial Accounting

 Valgfag inden for f.eks.:

− Selskabsskatteret

− Transfer Pricing

− Masterclass i juridisk analyse

− Videregående moms- og afgiftsret

− Bank Management

− Erhvervs- og selskabsbeskatning

− osv.

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(17)

Juridisk Institut

Eksempel på toning

“Miljø”

 Forudsætnings- og specialiseringsfag: Kombiner med de øvrige profiler

 Valgfag inden for f.eks.:

− Climate change law

− Contract management - optimal

kontrakthåndtering som led i virksomhedens værdiskabelse

− Energiret

− Environmental law

− CSR – Corporate Social Responsibilities

− Economics of climate change

− Policies and politics of sustainable energy:

linking environment, security and access

− o.s.v.

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(18)

Juridisk Institut

Cand.merc.(jur.), job?

 Offentligt > < privat; nationalt < > internationalt

− Eksempelvis:

· Juridiske/HR-afdelinger (Grundfos, B&O,

medicinalfirmaer, BaneDanmark, forsikringsselskaber, LEGO, EnergiDK, DONG/Ørsted…)

· Kommuner, regioner, stat, ministerier, styrelser (selskabsstyrelsen, konkurrencestyrelsen,…)

· EU-institutioner,…

· Skat, revisionsselskaber (KPMG, Deloitte, PWC), advokatfirmaer, banker, store virksomheder…

· Indkøbsafdelinger (SKI, kommuner, universiteter,…)

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(19)

Juridisk Institut

Konkrete job eksempler:

 Kontraktsansvarlig, BaneDanmark

 Forsker, AU

 Contract Manager, Siemens Windpower

 Juridisk konsulent, Finanstilsynet

 Indkøbskoordinator, Norddjurs Kommune

 Strategisk Udbudskonsulent, T&H

 Juridisk konsulent, Plesner

 Erhvervs-ph.d., GF

 Nævnenes Hus, Viborg

 Strategisk indkøber, DBS

 Category leader, Amazon

 Juridisk Rådgiver, Jyske Bank

 Regulation Analyst, Telia

 International Tax Consultant, Deloitte

 Contract Consultant, Falck

 Procurement Consultant, Silkeborg Kommune

 Skadebehandler, DBF

 Udbudsjurist, IFIRS

 Jurist, JOBT

 Project Manager, WishBone

Business and Social Sciences, Aarhus University

(20)

Juridisk Institut

Hvorfor vælge cand.merc.(jur.)?

 Forskellige grunde:

− Studiemæssige rammer:

· Naturlig overbygning, faglig interesse, socialt, geografisk, venner, fysiske rammer, studieform og jobmuligheder

· Specialiserede valgfag

· Specialiserede undervisere (de mest respekterede specialister i Danmark, f.eks. indenfor skatteret, selskabsret, EU-ret,

miljøret, momsret og specialdiscipliner indenfor formueret, konkurrenceret m.v.)

· Teamwork, tværfagligt, tæt kontakt til undervisere og vejledere

− Interesse!

· Giver viden og forståelse for virksomheders juridiske og økonomiske rammer

– I et tværfaglig perspektiv

– I en internationalt dimension (som supplement til det mere nationale perspektiv på ha(jur.))

− Spændende jobmuligheder!

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

(21)

Juridisk Institut

Spørgsmål?

? ?

? ? ?

? ?

School of Business and Social Sciences, Aarhus University

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

2) Beskrivelse af arbejdsopgaver samt omfang (timeantal, hhv.. SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Søges hos Studienævnet efter

• Kan IKKE bruges i forbindelse med ansøgning til værtsuniversitet!.. SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS

SEPTEMBER 2019 STUDENTERSTUDIEVEJLEDER AARHUS UNIVERSITET?. SCHOOL OF BUSINESS AND

Praktikrapporten.. SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS

The Board of Studies may grant a credit transfer for study activities passed at other programmes at Aarhus University or at other educational institutions in Denmark as well

kandidatuddannelsen, men også mulighed for at skrive i 3.. november: Registrering af emne, problemformulering og ønske til vejleder.. 2) Ca. juni: Aflevering

The master programme in Consumer Affairs qualifies students in state-of-the-art approaches to each of the following consumer affairs areas: (a) Factual knowledge about

Trykt med støtte fra Aarhus School of Business, Aarhus University.. Alle