• Ingen resultater fundet

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK"

Copied!
41
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere:

https://slaegt.dk

(2)

Afskrift af Hornum Sogns kirkebog 1686-1752

Hornum Sogn – Bjerre Herred – Vejle Amt

Transskriberet af

Hanne Ross

Slægtsforskernes Bibliotek 2020

(3)

1686 s.203

dom secunda p epiph blev begravet en karl ved navn Anders Nielsen, som tiente Michel Lauridsen i Hornumkiær og der døde.

Dom oculi blev døbt Anders Nielsens barn i Hornum kaldet Anne, susc. Anne Marie Lauridsdatter, faddere Peder Hierrild, Niels Friis i Hornum, Laurids Friis i Vrigsted, Søren Vintersen, Jens Pedersens hustru i Hornumkiær

Dom judica blev døbt Jens Terkelsens kaldet Mette, susc. Karen Madses faddere Jens Pedersen Søren Terchelsen, Niels Friis, Niels Qvist, Kirsten Terkelsdatter

Dom jubilate blev Jens Sørensens Smids barn kaldet Anne Smedens moder af Ørum susc. faddere Jacob Jensen, Anders Nielsen, Jens Pedersen, Søren Iversens hustru, Niels Schredders datter alle af Hornum.

Dom decima p trin blev Villum Trompeters barn i Hornum døbt og kaldet Barbara susc. Iver Erritsøes hustru i Fredericia faddere var Hans Jensen af Fredericia, Clemend Sørensen og Niels Schredder i Hornum, Anders Nielsens kone ibid.

Dom vicesima p trin blev døbt Søren Michelsens begge tvillingebørn drengen kaldet Niels, s.204

Anders Nielsens hustru susc. faddere Jacob Jensen, Niels Friis, Karen Madses Niels Schredders hustru alle af Hornum.

Pigen blev kaldet Maren, susc. Jens Sørensen Smeds hustru faddere var Michel Lauridsen af Hornumkiær, søren Jørgensen Anders Nielsen, Karen Iversdatter alle af Hornum

Dom vicesima secunda p trin blev begravet sl. Karen Sørensdatter Søren Jørgensens datter af Hornum.

1687

dom prima p epiph blev Jens Jensens sl hustru begravet

dom esto mihi havde Jens Jensen trolovelse med Maren Jensdatter, Jacob Jensens søster i Hornum.

Dom sexta p trin blev døbt Peder Vintersens barn i Hornum kaldet Jens, Susc Jens Pedersens hustru i Hornumkiær, faddere Michel Lauritsen hans Svend Michel, Hans Nielsen i Hornum, Niels Schredders hustru, Søren Vintersens hustru

Dom decima secunda p trin blev sl. Hans Clemendsen, Clemend Sørensens søn begravet

Dom decima tertia p trin blev Jacob Jensens barn døbt kaldet Laurits, susc. Rasmus Lauritsens hustru i Vrigsted, faddere Rasmus Lauritsens og hans søn Niels Rasmussen, Niels Jensen i Ørum, Jens Jensens hustru, Søren Vintersens hustru.

Dom nona p trin blev Søren Iversens liden dreng begravet som hed Knud

Dom vicesima trertia p trin blev begravet en ung karl som hed Niels Christensen kom syg fra Ørum til Knud Nielsens hustru og døde der.

Dom secunda adv. blev døbt Jens Sørensens Smeds barn i Hornum kaldet Søren susc. hans Moder af Ørum, faddere Niels Jensen i Ørum, Jacob Jensen i Hornum, Anders Nielsens hustru og Jacob Jensens hustru ibid.

(4)

1688

festo epiph blev Jens Smeds lille barn begravet s.205 dom invocavit blev begravet sl. Søren Jensen i Hornum

dom oculi blev Mette Terkelsdatters uægte barn døbt kaldet Anne, til barnefader udlagt

dom palmarum blev døbt Jens Jensens barn i Hornum kaldet Thomas susc. Niels Schredders hustru faddere var Jacob Jensen, Søren Iversen, Mette Madsdatter af Hornum, Niels Jensen og Karen Jensdatter af

Hornumkiær

dom vicesima p trin blev døbt Anders Nielsens barn kaldet Niels susc. Peder Ibsens hustru i Hierrild, faddere Jørgen Ibsen på Meringgård, Peder Ibsen Hierrild, Erik Pedersen Møller, Claus Johansens? hustru i Vrigsted dom vicesima prima p trin publice absolveret Mette Terchildsdatter udlagde til barnefader Thomas Nielsen på Ørumgård.

1689

festo epiphan blev døbt i Hornum Jacob Jensens barn kaldet Kirsten susc. Rasmus Lauritsens hustru af Vrigsted, faddere var Niels Rasmussen og Niels Østergård af Vrigsted, Niels Jensen af Ørum, Karen Jensdatter af Hornumkiær.

Dom prima p epiph blev trolovede tilsammen Niels Nielsen af Barrit og Kirsten Hansdatter Hans Pedersens datter i Hornum.

Dom secunda p epiph blev døbt Jens Sørensen Smeds barn i Hornum kaldet Jens susc Smedens moder af Ørum faddere Jacob Jensen Jens Jensen Mogens Clemendsen, Anders Nielsens hustru alle af Hornum.

Dom septuagesima blev begravet gl. Else Mortens Jacob Jensens moder i Hornum

Dom lætare blev døbt Søren Iversens barn kaldet Maren susc. Jens Pedersens hustru faddere var Anders Nielsen, Neils Knudsen, Jens Knudsen, Karen Iversdatter alle af Hornum.

Dom palmarum blev begravet Søren Iversens liden søn som uforvarendigt? druknede i s.206 møddingfloden.

Dom secunda p trin blev udi ægteskab tilsammen viede Niels Nielsen i Hornum og Kirsten Hansdatter ibd.

Feria secunda nativitatis jesu blev døbt i Hornum kirke Niels Nielsens barn i Hornum kaldet Søren susc.

Mette Madsdatter, faddere Anders Nielsen, Søren Terkelsen, Jens Nielsen, Jens Smeds hustru alle af Hornum

1690

dom septuagesima blev begravet sl. Maren Jensdatter Jens Jensens hustru i Hornum

dom sexagesima blev døbt Bodild Nielsdatters uægte barn i Hornum til barnefader blev udlagt Mogens Clemendsen.

(5)

Dom esto mihi blev samme Bodild Nielsdatters uægte barn begravet.

Dom palmarum blev døbt Hyrden Christen Jørgensens barn i Hornum kaldet Jørgen susc. Niels Schredders hustru, faddere Michel Lauridsen i Hornumkiær, Mogens Clemendsen og Anders Nielsens hustru i Hornum.

Feria secunda pascatis blev døbt Anne Michelsdatters uægte barn kaldet Frants til barnefader udlagt Mads Sørensen i Hornum.

Dom qvasimodogeniti blev hyrdens lidet barn begravet

Dom trin blev døbt i Hornum kirke Jacob Jensens barn kaldet Maren, susc. Rasmus Lauritsens hustru i Vrigsted, faddere Rasmus Lauritsen i Vrigsted, Michel Lauritsen i Hornumkiær, Anders Nielsen, Jens Smed, Niels Schredders hustru alle af Hornum.

Dom prima p trin publice absolveret Bodild Nielsdatter udlagt til barnefader Mogens Clemendsen i Hornum Dom tertia p trin blev begravet gl. Sl. Terkel Nielsen af Hornumkiær

Dom decima qvinta p trin blev trolovede tilsammen Jørgen Sørensen udaf Kleis og Karen Iversdatter af Hornum.

Dom decima nona p trin blev udi ægteskab tilsammen viede Jens Jensen i Hornum og s.207 Kirsten Sørensdatter af Grunde

Dom vicesima p trin blev Anne Michelsdatter i Hornum publice absolveret til barnefader udlagt Mads Sørensen.

Feria tertia nativitatis jesu blev udi ægteskab tilsammen viede Jørgen Sørensen udaf Kleis og Karen Iversdatter i Hornum.

1691

dom lætare blev døbt Jens Træskomands barn i Hornum kaldet Karen susc. Niels Schredders hustru faddere var Anders Nielsen, Jacob Jensen, Niels Jensen, Søren Qvist, Mette Terchelsdatter

dom secunda p pasca blev døbt Anders Nielsens barn i Hornum kaldet Hans susc Laurits Friis hustru i Vrigsted, faddere Hans Friis og Jens Friis ibid Søren Ibsen i Belle, Mads Ibsens hustru i Gammelby.

Dom qvinta p trin blev døbt i Hornum kirke Niels Møllers barn i Hesselballe kaldet Anders, Røde Møllers kone susc, faddere var Jacob Jensen i Hornum, Søren Vintersen ibid, Jørgen Nielsen iDaugård, Svends møllerkone

Onsdagen d 9 dec begravet sl. F? Rasmussen af Hesselballe i Hornum

Dolm tertia advent blev trolovede tilsammen Jens Knudsen af Hornum og Anne Jensdatter af Hornum

1692

dom prima p epiph blev begravet en pige som døde til Niels Schredders i Hornum var corporal Thomas Dommerbyes datter

dom secunda p epiph blev begravet trompeterens barn i Hornum som hed ?.

(6)

dom qvinqvages blev døbt Niels Nielsens barn i Hornum kaldet Hans susc. Jens Jensens hustru, faddere var Søren Pedersen og Peder Pedersen af Bierre, 2 ungkarle af Bierre, Anders Nielsens hustru i Hornum dom invocavit blev døbt Kirsten Mors uægte barn kaldet Søren til barnefader udlagt en karl af Hygum navnlig Jens Sørensen

dom ocoli blev døbt Karen Iversdatters uægte barn i Hornum kaldet Jens til barnefader s.208 udlagt Jens Schredder

dom qvasimodogeniti blev døbt Søren Iversens barn kaldet Maren susc. Jens Jensens hustru faddere Niels Knudsen Jens Knudsen Niels Nielsens hustru Jørgen Sørensens hustru

dom tertia p pasca blev begravet Kirsten Mors af Hornum

dom septima p trin blev døbt i Hornum kirke Laurits Olesen Smeds barn kaldet Ole, Susc. Niels Schredders hustru faddere var Anders Nielsen, Niels Nielsen Jørgen Sørensen Kirsten Madsdatter og Anne Madsdatter alle af Hornum

dom octava p trin publice absolveret Karen Iversdatter til barnefader udlagde Jens Schredder

dom vicesima qvinta p trin blev døbt Jens Knudsens barn i Hornum kaldet Maren susc. Laurits Smeds hustru faddere var Mogens Clemendsen og Niels Knudsen, Niels Nielsen Søren Hyrde Anders Nielsens hustru.

Dom prima adv. blev Iver Sørensen ?ellingb? af Hornum begravet

1693

festo novi anni blev døbt Trompeter Villum Vintersens barn i Hornum kaldet Richardt susc. min hustru faddere Iver Eriksen af Fredericia, Hans Nielsen Povel Christensen ibid, Michel Lauridsen i Hornumkiær, Smedens hustru

dom prima p epiph havde Hans Pedersen af Hornum trolovelse med Mette Terkelsdatter dom tertia p epiph blev trolovede tilsammen Jens Jørgensen Hyrde og Kirsten Terkelsdatter dom esto mihi blev tilsammen viede Hans Pedersen og Mette Terkelsdatter

dom oculi blev udi ægteskab tilsammen viede Jens Jørgensen Hyrde af Hornum og Kirsten Terkelsdatter dom secunda p pasca blev døbt i Hornum Hans Pedersens barn kaldet Peder susc Niels Schredders hustru faddere var Jacob Jensen Niels Rasmussen Villum trompeters hustru Jens Jørgensens hustru i Gammelby dom exaudi blev døbt Jacob Jensens barn i Hornum kaldet Rasmus susc. Villum Trompeters hustru faddere var Niels Rasmussen og Stephan Rasmussen af Vrigsted, Niels Jensens søn af Ørum Anders Nielsens hustru i Hornum.

Dom sexta p trin blev døbt Oluf Kalsbøls barn i Hornum kaldet Karen susc. Niels Østergårds s.209 hustru i Vrigsted, faddere Thomas i Breth og Jens Villadsen i Vrigsted, Jens Sørensen i Bredt, Hilleborg Fransdatter i Hornumkiær

Do nona p trin blev døbt Jørgen Sørensens barn i Hornum kaldet susc. Knud Nielsens hustru faddere Jacob Jensen Niels Knudsen, Søren Iversen, Jens Knudsens hustru Hans Pedersens hustru

(7)

Dom decima p trin blev trolovede tilsammen Hans Povelsen og Maren Hansdatter af Hornum

Dom vicesima p trin blev udj ægteskab tilsammen viede Hans Povelsen i Hornum og Maren Hansdatter Fredag d 4 nov blev begravet Clemend Sørensens sl. hustru i Hornum

1694

onsdagen d 21 febr blev begravet gammel Knud S? idsk? I Hornum

dom prima p pasca blev døbt i Hornum kirke Karen Iversdatters uægte barn kaldet Maren susc. Ole Kalsbøls hustru, til barnefader udlagt Jens Schredder.

Dom exaudi blev døbt i Hornum kirke Niels Møllers barn i Hesselballe kaldet Johanne, susc Kmøllerkonen af Røde Mølle faddere var Jacob Jensen, Niels Friis, Jørgen Møller Anders Nielsens hustru Rasmus Nielsens hustru alle af Hornum

Feria secunda p trin blev begravet Hans Pedersens lidet barn i Hornum

Dom qvarta p trin blev begravet Karen Iversdatter Skous mindste barn i Hornum

Dom decima p trin blev Karen Iversdatter anden gang publice absolveret udlagde ? til barnefader Jens Schredder

Dom decima octava p trin blev døbt Anders Nielsens barn iHornum kaldet Karen susc. Ellen i Vrigsted, faddere var Niels Friis, Søren Ibsen i belle Christen Ibsen i Stouby Erik Møllers hustru, Hans Hierrilds hustru Dom vicesima p trin blev døbt Rasmus Nielsens barn i Hornum kaldet Karen susc. Laurits Sørensens hustru i Viidt?, faddere var Christen Kirkegård, Bent Nielsen af Daugård Frederik Nielsen Jens Nieslens hustru og Jens Jensens hustru af Staxeroe

Dom vicesima tertia p trin blev trolovede tilsammen Peder Andersen af Bierre og Kirsten Nielsdatter af Hornum

Dom vicesima qvinta blev publice absolveret i Hornum kirke Anne Hansdatter udlagde til barnefader en rytter af Bylling i Egtved sogn navnlig Hans Pedersen.

1695 s.210

dom prima p epiph blev døbt i Hornum Hans Povelsens barn kaldet Povel susc. Rasmus Nielsens hustru faddere var Hans Nielsen Jørgen Hansen Oluf Sørensen Anders Nielsens hustru alle af Hornum Hilleborg Jensdatter af Hornumkiær

dom secunda p epiph blev begravet gamle Mette Qvistes i Hornum

dom sexages blev døbt Niels Nielsens begge tvillingbørn i Hornum det ene kaldet Niels susc. Rasmus Nielsens hustru faddere var Hans Pedersen, 2 unge karle af Bierre Anne Rasmus Nielsens datter

det andet blev kaldet Christen, susc. Anders Nielsens hustru faddere var Jørgen Hansen, Søren Iversen Niels Rasmussen Søren Michelsens hustru Anne Madsdatter alle udaf Hornum

dom esto mihi blev Hans Povelsens lille søn Povel begravet

(8)

onsdagen d 20 febr blev døbt Anne Hansdatters uægte barn kaldet Hans for hvilket hun allerede var bleven publice absolveret

dom judica blev døbt Hans Pedersens barn i Hornum kaldet Maren, susc. Ole Sørensens hustru faddere var Jacob Jensen Niels Schredder Søren Terkelsen alle af Hornum, Jens Jørgensens hustru i Gammelby

onsdagen d 10 april blev begravet Rasmus Nielsens ældste datter i Hornum som hed Anne Rasmusdatter dom secunda p pasca blev trolovede tilsammen Peder Andersen af Bierre og Kirsten Nielsdatter af Hornum dom tertia p trin blev døbt Søren Jensens barn i Hornum susc. Jørgen Jensens hustru i Tønning faddere var Søren Michelsen Jørgen Sørensen Anders Nielsens hustru Hans Povelsens hustru Niels Nielsens hustru alle af Hornum

dom qvarta p trin blev udi ægteskab tilsammen viede Peder Andersen af Bierre og Kirsten Nielsdatter dom septima p trin blev døbt Ole Sørensens barn i Hornum kaldet Maren susc. Jens Pedersens hustru i Hornumkiær, faddere var Thomas i Bredtrup?, Peder Schredder i Barrit, Peder Sørensen i Bredt, Jørgen Hansens hustru i Hornum Maren Thomasdatter af Bredtorp.

Dom vicesima prima p trin blev begravet i Hornum kirke sl. Clemend Sørensen i Hornum.

1696 s.211

dom oculi blev døbt i Hornum kirke Jørgen Sørensens barn i Hornum kaldet Søren susc. Ole Sørensens hustu faddere var Hans broder af Rårup sogn, unge Hans Pedersen, Jørgen Nielsen, Hans Povelsens hustru Niels Nielsens hustru alle af Hornum

dom judica blev døbt Hans Povelsens barn i Hornum kaldet Karen susc. Rasmus Nielsens hustru faddere var Hans Nielsen Jørgen Hansen Jørgen Sørensen Anders Nielsens hustru Ole Sørensens hustru alle af Hornum dom palmarum blev begravet et af Niels Nielsens tvilling børn i Hornum som hed Christen

dom qvasimodogeniti blev begravet gl. Hans Pedersens sl. hustru i Hornum.

Dom secunda p pasca blev døbt Jørgen Hansens barn i Hornum kaldet Niels susc. Rasmus Nielsens hustru faddere var Michel Lauritsen i Hornumkiær, Hans Nielsen Hans Povelsen, Anders Nielsens hustru Ole Sørensens hustru alle af Hornum

Dom qvarta p pasca blev publice absolveret for synd imod det siette bud Anne Terkelsdatter i Hornum, udlagde til barnefader en soldat i Fredericia navnlig Anders Sørensen.

1697

dom tertia p epiph blev begravet sl. Søren Jørgensen af Hornum

festo gratiarum actionis blev døbt hans Pedersens barn i Hornum kaldet Peder susc. Niels Møllers hustru faddere var Niels Qvist af Barrit, Søren Qvist af Hornum, Jørgen Hansens hustru Hans Povelsens hustru Ole Sørensens hustru alle ibid

dom tertia p pasca blev begravet sl. Hans Pedersen den unge i Hornum

(9)

dom qvarta p pasca blev døbt i Hornum kirke Anders Nielsens barn i Hornum kaldet Maren, susc. Laurits Friises hustru af Vrigsted, faddere var Søren Ibsen i Belle, Hans i Hierrild, Hans Jensen i Ulderup, Rasmus Nielsens hustru og Søren Michelsens hustru af Hornum.

Forsdagen d 6 maj blev begravet sl. Niels Møller i Hornum

Dom trin blev døbt Rasmus Nielsens barn i Hornum kaldet Kirsten susc. Bent Nielsens hustru i Daugård faddere var Frederik Nielsen og Jens Jensen af Staxeroe Christen Kirkegård Laurs Sørensens hustru i Viidt?, Las Jensens hustru i Kiershuset

Dom prima p trin blev døbt Ole Sørensens barn i Hornum kaldet Kirsten susc. Peder Sørensens hustru af Bredt, faddere Thomas i Bredt og Peder Schredder i Barrit, Jørgen Hansens hustru og Hans Povelsens hustru af Hornum.

Dom decima octava p trin blev døbt Jacob Jensens barn i Hornum kaldet Maren susc. s.212

Niels Rasmussens hustru i Vrigsted, faddere var Peder Michelsen Smed Laurs Sørensen Anders Nielsens hustru Hans Povelsens hustru Rasmus Nielsens datter

Dom vicesima prima p trin blev udi ægteskab sammenviede Mads Sørensen af Hornum og Karen Sørensdatter ibidem

Dom vicesima secunda blev trolovede tilsammen Jørgen Nielsen af Hornum og Dorothe Lauridsdatter af Haastrup

Dom prima adv. blev døbt Hans Povelsens barn i Hornum kaldet Hans, susc Jørgen Hansens hustru faddere var Hans Nielsen, Søren Iversen, Anders Nielsens hustru Jørgen Sørensens hustru Rasmus Nielsens datter

1698

dom invocavit blev døbt Søren Iversens barn i Hornum kaldet Jens, susc Anne Knuds faddere var Jørgen Hansen, Jørgen Sørensen Anders Nielsens hustru Rasmus Nielsens hustru Hans Povelsens hustru dom judica blev trolovede tilsammen Søren Sørensen af Hyrup og Karen Jensdatter af Hornumkiær dom palmarum blev døbt Niels Nielsens barn i Hornum kaldet Maren susc. Rasmus Nielsens hustru ibid faddere gl. Hans Pedersen Søren Iversen, Anders Nielsens hustru Søren Michelsens hustru

dom qvasimodogeniti trolovede tilsammen Jens Nielsen i Hornum og Karen Iversdatter

feria tertia pentecostes blev udi ægteskab tilsammen viede Jørgen Nielsen af Hornum og Dorothe Lauritsdatter ibidem

dom qvinta p trin blev døbt Jørgen Sørensens barn i Hornum kaldet Kirsten susc. Hans Povelsens hustru faddere var Søren Vintersen Søren Iversen Rasmus Nielsen Jørgen Nielsens hustru Jørgen Hansens hustru dom sexta p trin blev begravet Ole Sørensens mindste barn i Hornum hed Kirsten

dom decima qvinta p trin blev publice absolveret Anne Hansdatter i Hornum nu fierde gang bes? At føde et dødt barn udlagde til barnefader Jep Nielsen Møller

dom vicesima post trin blev begravet Søren Jørgensens forrige Hyrdes hustru i Hornum

(10)

eod dom blev udi ægteskab sammenviede Søren Sørensen af Hyrup og Karen Jensdatter af Hornujmkiær feria tertia jesu nativitatis blev udi ægteskab tilsammen viede Jens Nielsen og Karen Iversdatter i Hornum.

1699 s.213

dom inter nativitatem et epiph blev trolovede tilsammen Jep Jørgensen og Mette Terkelsdatter af Hornum dom qvinqvagesima blev døbt Jens Nielsens barn i Hornum kaldet Maren susc Kirsten Nielsdatter af Udt, faddere Ole Schredder af Bredt, Jep Sørensen, Ole Sørensen, Rasmus Nielsens hustru, Jørgen Hansens hustru alle af Hornum

dom reminiscere blev begravet Jørgen Sørensens mindste barn i Hornum

dom palmarum blev døbt en soldats barn af Fredericia navnlig Peder Pedersen som med sin hustru kom og logerede hos Jørgen Hansen i Hornum og hun der giorde barsel barnet blev kaldet Anne Marie, susc. Jørgen Hansens hustru faddere Rasmus Brungsen, hans Povelsen, Villum Smeds hustru Anne Madsdatter alle af Hornum

onsdagen d 19 april blev begravet sl. Jacob Jensen i Hornum

dom sexta p pasca blev døbt Jørgen Nielsens barn i Hornum kaldet Anne, susc. Terkild Jensens hustru i Nebsager skovhus, faddere Mølleren i Røe Mølle, Rasmus Lauritsen af Haastrup Christen Nielsen, Jørgen Hansens hustru Ole Sørensens hustru alle af Hornum.

Eod dom blev begravet den gl. hyrde i Hornum som hed Christen Jørgensen Dom trin blev begravet sl. Karen Hansdatter af Hornum

Dom prima p trin blev døbt Jep Jørgensens barn i Hornum kaldet Hans, susc Jørgen Hansens hustru faddere Søren Terkelsen, Jens Nielsen, Jørgen Nielsen, Hans Povelsens hustru smedens hustru alle af Hornum Dom sexta p trin blev Rasmus S?kiers barn i Hornum døbt kaldet Niels, susc. Kield degns hustru faddere var Niels Rasmussen, Jens Nielsen, Rasmus Nielsens hustru Hans Povelsens hustru Jørgen Hansens hustru alle i Hornum

Dom decima oxtava p trin blev døbt Mads Sørensens barn i Hornum kaldet Anne susc Anders Nielsens hustru faddere var Christen Sørensen i Hyrup Søren Michelsen Laurs Vintersen, Rasmus Nielsens hustru Jørgen Hansens hustru alle af Hornum

Onsdagen d 6 sept blev døbt et uægte barn kaldet Karen var en qvindes navnlig Anne Sørensdatters nylig kommen fra Peder Pedersens i Urløv til Hyrdekonen i Hornum ved dåben blev udlagt barnefader en karl ved navn Hans Jensen

Dom secunda adv. blev begravet den sl. Qvinde Mads Sørensens hustrus moder i Hornum.

1700 s.214 dom oculi blev begravet gamle sl. Anne Knuds i Hornum

(11)

dom lætare blev døbt et uægte barn i Hornum kirke var Anne Sørensdatters i Haastrup kaldet Søren til barnefader udlagt Søren Hansen i Haastrup

dom judica blev begravet Mette Knudsdatter Søren Jensens sl. hustru i Hornum dom palmarum blev begravet en af Søren Iversens sønner som hed Jens dom prima p pasca blev begravet i Hornum kirkegård gl. Niels Qvist i Hornum

dom qvarta p pasca blev døbt Jørgen Hansens datter i Hornum kaldet Mette?, susc Hans Povelsens hustru faddere Hans Povelsen Mads Sørensen Søren Terkelsen, Rasmus Nielsens hustru Jørgen Nielsens hustru alle af Hornum

dom septima ptrin blev trolovede tilsammen Søren Iversen i Hornum og Lisbeth Christophersdatter dom tertia adventus blev udj ægteskab sammenviede Søren Iversen i Hornum og Elisabeth

Christophersdatter ibid.

Dom qvarts adv. blev døbt Ole Sørensens barn i Hornum kaldet Søren susc. Jens Jensens hustru i

Gravengård faddere var Peder Schredder i Barrit, Peder Sørensen i Breth, Jens Sørensens hustru ibid Villum Smed i Hornum Anders Nielsens hustru ibid.

1701

festo epiph blev trolovede tilsammen Jørgen Christensen Schredder af Dachnes og Anne Madsdatter af Hornum

dom reminiscere blev døbt Jens Nielsens barn i Hornum kaldet Niels, susc. Ole Schredders hustru i Viedt?, faddere Ole Schredder Ole Sørensen Jeppe Jørgensen, Hans Povelsens hustru Rasmus Neislens hustru alle af Hornum

onsdagen d 8 juni blev begravet Anders Nielsens ældste datter i Hornum som hed Anne og døde i sit alders sextende år

dom sexta p trin blev døbt i Hornum kirke Jep Jørgensens barn kaldet Maren susc. Hans Povelsens hustru test Jørgen Jensen i Gammelby Niels Rasmussen Søren Terkelsen Jens Nielsens hustru Rasmus Nielsens datter alle af Hornum

dom decima septima p trin blev Jørgen Christensen af Dachnis og Anne Madsdatter af Hornum i ægteskab tilsammen viede.

Dom decima octava p trin blev døbt Anders Nielsens barn i Hornum kaldet Anne susc. s.215 Erik Pedersens hustru i Roe Mølle, test Michel Lauritsen i Hornumkiær, Jens Vintersen udi Grunde, Hans Hansen i Hierrild, Rasmus Nielsens hustru og Laurits Sørensens hustru af Hornum

Dom vicesima qvarta p trin blev døbt Jørgen Sørensens barn i Hornum kaldet Else susc Rasmus Nielsens hustru faddere Søren Iversen, Jørgen Hansen, Laurits Sørensen, Rasmus Neislens hustru og Villum Smeds hustru alle af Hornum

Dom vicesima qvinta blev Laurits Sørensen og Anne Rasmusdatter i ægteskab tilsammen viede med hverandre

(12)

1702

festo novi anni blev døbt Niels Nielsens barn i Hornum kaldet Mette susc. Hans Povelsens hustru faddere var Niels Rasmussen Jeppe Jørgensen Rasmus Nielsens hustru Anders Nielsens hustru Søren Iversens hustru alle af Hornum

mandagen d 6 febr blev begravet i Hornum kirke den gudfrygtige nu salige danneqvinde Bennike Pedersdatter Michel Lauridsens hustru i Hornumkiær.

Dom qvinqvagesima blev døbt Søren Terkelsens barn i Hornum kaldet Mette susc Hans Poulsens hustru test Jørgen Jensen af Gammelby Anders Nielsen og Jep Jørgensen af Hornum Rasmus Neislens hustru og Villum Smeds hustru ibidem.

Dom invocavit blev døbt Thomas Lauritsens barn i Hesselballehuus kaldet Maren susc. Jørgen Hansens hustru faddere var Søren Hansen Rasmus Lauritsen og Jørgen Jørgensen af hornum, Laurits Sørensens hustru og Anne Sørensdatter

Dom palmarum blev døbt Anne Hansdatters uægte barn i Hornum kaldet Anne til barnefader udlagt Iver Jensen Røgter på Ørumgård

Tirsdagen d 9 maj blev begravet i Stouby kirke sl. Hans Eliasen Svane som døde hastig ? Rasmus Nielsens ibidem

Feria tertia pentecostes blev begravet Villum Smeds liden sl. datter som hed Inger

Dom octava p trin blev døbt Laurs Vintersens barn i Hornum kaldet Anne Catrine, susc. præstens hustru test. Rasmus Nielsen Jens Nielsen i Roe, Søren Vintersen og Anders Nielsen i Hornum Mette Christensdatter af Daugård

Dom nona p trin blev publice absolveret Anne Hansdatter og det femte gang udlagde til barnefader for?

Iver Jensen

Dom vicesima p trin blev begravet en gl. pige navnlig Anne Jensdatter af Hornum var til huse hos Søren Vintersen

Dom vicesima prima p trin blev døbt Jørgen Hansens barn i Hornum kaldet Hans susc. Hans s.216

Povelsens hustru test Augustinus Povelsen af ?, Hans Nielsen, Anders Nielsen, Søren Iversens hustru, Søren Terkelsens hustru alle af Hornum

1703

dom prima p epiph blev trolovede tilsammen Rasmus Christensen i Hornum og Maren Lasdatter fra Barritskov

dom judica blev døbt i Hornum kirke Jep Jørgensens barn kaldet Terkel, susc. Laurs Vintersens hustru faddere var Niels Rasmussen, Søren Terkelsen Rasmus Nielsens hustru Hans Povelsens hustru alle af Hornum Anne Jensdatter af Gammelby.

Dom prima p pasca blev copulerde Rasmus Christensen i Hornum og Maren Lasdatter ibidem

(13)

Fredagen d 25 maj blev begravet i Hornum kirgård sl. Villum Trompeter

Feria tertia pentecostes blev trolovede tilsammen Søren Juul af Haastrup og Gertrud Jørgensdatter af Hornumkiær

Dom tertia p trin blev copulerede tilsammen Søren Juul af Haastrup og Gertrud Jørgensdatter af Hornumkiær

Dom qvinta p trin døbt Villum Smeds barn i Hornum kaldet Christen, susc hans stifmoder af Hornborg, faddere Søren Braa? og Niels Hansen af Haastrup Henrik Vintersen i Hornum, Rasmus Nielsens hustru og Hans Povelsens hustru ibidem.

Dom vicesima secunda p trin døbt Christen Hyrdes barn i Hornum kaldet Karen susc. Rasmus Nielsens hustru faddere Anders Nielsen, Niels Rasmussen, Søren Iversen, Villum Smeds hustru Rasmus Christensens hustru alle af Hornum

Dom secunda adv. blev begravet Søren Michelsens sl hustru i Hornum

1704

dom septuagesima blev døbt Thomas Lauritsens barn i Hesselballehuus kaldet Niels susc Rasmus Lauritsens hustru i Haastrup faddere Søren Hansen Jørgen Jørgensen ibid, Laurs Vintersen Mette Olufsdatter og Margrethe Jørgensdatter alle ibid

dom sexagesima døbt Laurs Vintersens barn i Hornum kaldet Maren susc. degnens hustru faddere Jens Jensen i Roe, Rasmus Nielsen og Søren Vintersen i Hornum, Rasmus Jensens hustru i Grunde, Margrethe Catrine udi præstegården

dom oculi døbt Hans Povelsens barn udi Hornum kaldet Povel susc. Anders Nielsens hustru s.217

faddere Hans Nielsen Søren Terkelsen Laurs Vintersen Rasmus Nielsens hustru og Søren Iversens hustru alle af Hornum

dom lætare blev begravet sl. Anne Thomasdatter hyrdens kones søster i Hornum dom qvarta p pasca blev begravet Søren Terkelsens gl. moder i Hornum

feria tertia pentecostes døbt Søren Juuls barn i Hornum kaldet Bennit, susc. Anne Lauritsdatter Michel Lauridsens ? i Hornumkiær faddere Rasmus Juul i Haastrup barnets morbrødre Peder Jørgensen i Horsens og Rasmus Jørgensen i Vrigsted Lave Madsens hustru i Korning

dom tertia p trin blev samme Søren Juuls lidet barn begravet som hed Bennit

dom decima sexta p trin blev døbt Jens Schredders barn i Hornum kaldet Kirsten susc. Laurs Vintersens hustru, faddere gl. Niels Schredder, Neils Jensen af Hornumkiær, Anders Nielsens hustru Hans Povelsens hustru Søren Juuls hustru alle af Hornum

dom decima nona p trin blev døbt Jørgen Sørensens barn i Hornum kaldet Iver, susc. Jørgen Hansens hustru faddere Søren Iversen Rasmus Christensen, Rasmus Nielsens hustru, Hans Povelsens hustru Peder Smeds hustru alle af Hornum

(14)

dom vicesima prima p trin døbt Mads Sørensens barn af Hornum kaldet Søren susc. Søren Hansens hustru i Haastrup faddere var Christen Sørensen i Hyrup Iver Sørensen af Urløv, Søren Michelsen Anders Nielsens hustru og Rasmus Nielsens hustru alle af Hornum

dom vicesima qvarta p trin døbt Rasmus Christensens barn kaldet Peder susc. Rasmus Nielsens hustru faddere en fremmed mand af Assens sogn, Søren Juul Laurits Christensen, Anne og Karen Christensdatter alle af Hornum.

Dom vicesima septima p trin begravet Laurits Sørensens mindste barn i Hornum

1705

dom secunda p epiph begravet Kirsten Christensdatter Rasmus Christensens yngste søster af Hornum.

Do invocavit begravet Rasmus Nielsens sl. hustru den gudfrygtige danneqvinde Mette Nielsdatter barnfød i Daugård

Feria viritium begravet sl. Rasmus Nielsen udi Hornum

Dom qvarta p pasca døbt Søren Jørgensens barn i Hornum kaldet Hans susc. degnens hustru faddere Rasmus Jørgensen i Vrigsted, Søren Jørgensen i Hornumkiær, Søren Hansen i Vrigsted, Søren Hansen i Haastrup Rasmus Juuls hustru ibidem.

Dom qvinta p pasca begravet sl. Karen Christensdatter Rasmus Christensens anden søster af s.218 Hornum

Feria secunda pentecostes døbt Anders Nielsens barn i Hornum kaldet Anne, susc. Erik Pedersens hustru i Roe Mølle, faddere Søren Jørgensen udj Aarup Mølle, Otho Jørgensen i Belle, Hans Jensen i Ulderup Hans Hierrilds hustru Frants Nielsens hustru i Stouby

Dom sexta p trin døbt Magrete Pedersdatters uægte barn i Hornum som var Hans Nielsen Fynboemand, barnet blev kaldet Maren, til barnefader udlagt Hans Nielsen

Dom decima qvarta p trin begravet Niels Marcusens hustru i Hornum

Dom vicesima p trin døbt Laurs Sørensens datter i Hornum kaldet Mette susc. degnens hustru faddere var Søren Vintersen i Hornum Bent Nielsen i Daugård Jens Jensen i Roe, Christen Sørensens hustru i Roe ?, Glarremesterens hustru i Dachnes

Onsdagen d 25 nov blev trolovede tilsammen Thomas Pedersen af Glatterup og Malene Rasmusdatter i Hornum

Eod die trolovede tilsammen Morten Nielsen af Ørum og Maren Rasmusdatter i Hornum

Dom secunda adv. trolovede tilsammen Niels Marucsen af Hornum og Anne Pedersdatter af Hyrup

1706

festo epiph begravet Jep Jørgensens søn i Hornum som hed Terkel

(15)

dom tertia p epiph døbt Thomas Lauridsens barn af Hesselballe huuset susc. Hans Povelsens hustru af Hornum bar det kaldet Niels, faddere Peder Graver udi Hedensted, Niels Prins?, Mads Rasmussen Peder Gravers hustru

dom septuagesima døbt Peder Sørensens barn udi Hornum kaldet Mette susc. Anders Nielsens hustru, faddere hans fæstemøes fader i Dachnes og hendes broder, Søren Michelsen i Hornum, Mads Sørensens hustru og Karen Sørensdatter ibidem.

Dom oculi blev begravet gl Karen Anderses af Haastrup som døde udi Hesselballehus Onsdagen d 21 april begravet den gode sl. dannemand sl. Michel Lauridsen af Hornumkiær Dom p trin tertia copulerede Thomas Pedersen og Malene Rasmusdatter udi Hornum Dom qvarta p trin copulerede Niels Marcusen i Hornum og Anne Pedersdatter.

Dom qvinta p trin copulerede Morten Nielsen og Maren Rasmusdatter s.219 Dom decima septima p trin døbt Rasmus Christensens barn kaldet Las, susc. Laurits Vintersens hustru faddere Povel Sørensen og Laurits Christensen af Vrigsted, Hans Povelsen i Hornum, Anne Christensdatter Vejpige? og hendes pige af Vrigsted.

Dom vicesima prima p trin døbt Søren Iversens barn af Hornum kaldet Christopher susc. Hans Povelsens hustru faddere Jørgen Sørensen Rasmus Sørensen Thomas Pedersens hustru Laurs Vintersens hustru og Mads Sørensens hustru alle ibidem

Dom tertia adv. døbt i Hornum Peder Smeds barn kaldet Anders, susc Michel Smeds hustru af Nebsager, faddere Michel Smed i Nebsager Simon Pedersen ibd Rasmus Jensen i Enemærke, Hans Andrsens kone af Gram, Morten Schredders hustru af Belle

Dom qvarta adv. døbt Søren Jørgensens Juuls barn kaldet Bennits, susc. Laurs Vintersens hustru faddere Rasmus Juul ?, af Haastrup Søren Jørgensen af Hornumkiær, Søren Jørgensen af Tyrsted, Thomas Pedersens hustru af Hornum og Søren Vintersens datter Anne

Dom eodem begravet Morten Nielsens lidet barn som døde strax efter hiemmedåben.

1707

dom prima p epiph begravet sl. Hans Jørgensen Hyrde af Hornum dom secunda p epiph begravet Jens Jørgensens hustru af Hornum

dom invocavit døbt sl. Hans Jørgensen Hyrdes barn kaldet Mette susc. Peder Smeds hustru faddere Laurs Vintersen, Morten Nielsen, Thomas Pedersens hustru Hans Povelsens hustru Anders Nielsens pige Anne feria secunda pascatis blev begravet gl. sl. Hans Pedersen i Hornum

dom tertia p pasca blev døbt Niels Marcusens barn i Hornum kaldet Peder susc. Thomas Pedersens hustru faddere Hans Povelsen Søren Iversen Mads Sørensen, Peder Sørensen, Smedens hustru alle af Hornum dom septima p trin begravet Søren Juuls lidet barn som hed Bennike

dom decima p trin trolovede Jens Jørgensen og Anne Hansdatter

(16)

dom decima septima p trin døbt Terkel Nielsens barn i Hornumkiær kaldet Anne susc. Jørgen Vinters hustru i Nør Aldum, faddere Niels Terkelsen ibid Mads Jensen i Eriknaur, Jens Halbierg ibid præstens hustru Niels hustru i Broe

feria tertia nativitatis christi døbt Morten Nielsens barn kaldet Rasmus Susc. Rasmus Jensens s.220 hustru i Barrit Enemærke, faddere Thomas Pedersen, Laurs Vintersen, Søren Juuls hustru Peder Smeds hustru og Anne Søren Vintersens datter alle af Hornum

1708

dom tertia p epiph døbt Thomas Lauridsens barn i Hesselballe kaldet Anne susc Hans Povelsens hustru i Hornum, faddere Søren Hansen i Haastrup Jens Sørensen Brock og Niels Hansen Prindt, Maren Lauritsdatter og Karen Lauritsdatter begge hans søstre

dom reminiscere begravet gl Søren Jørgensen i Hornum dom tertia pascatis begravet gl. sl. Niels Friis i Hornum

dom secunda p pasca døbt Søren Juuls barn i Hornum kaldet Jørgen susc degnens hustru faddere Søren Hasnen og Rasmus Juul af Haastrup Hans Hansen i Hierrild Jens Gravengårds hustru Thomas Pedersens hustru af Hornum.

Eod dom begravet en fattig qvindes barn som kom syg til Hornum med moderen som hed Anne Catrine Møllerin? barnet sagde hun at hedde Hans.

Dom qvarta p pasca blev døbt Laurs Vintersens barn kaldet Maren susc degnens hustru faddere Hans Hermandsen i Urløv, Morten Nielsen i Hornum Andreas Glarremester i Dachnes Rasmus Jensens hustru i Grunde, Thomas Pedersens hustru i Hornum.

Dom qvinta p pasca døbt Jørgen Sørensens barn kaldet Laurits susc Jørgen Hansens hustru faddere var Morten Nielsen Rasmus Sørensen Thomas Pedersens hustru Smedens hustru Søren Vintersens datter Anne Dom sexta p pasca begravet Søren Jørgensen Juuls barn i Hornum

Dom prima trin døbt Peder Sørensens barn i Østergård kaldet Jørgen, susc. Søren Jørgensens hustru i Grunde faddere Mads Jørgensen i ? Michel Sørensen i Stenderup Mads Sørensen i Hornum Kirsten Sørensdatter i Barrit og Maren Sørensdatter i Hornum.

Dom vicesima tertia p trin døbt Rasmus Sørensens barn i Hornum kaldet Mads susc. Hans Povelsens hustru ibid

Eod dom begravet Jørgen Sørensens mindste barn i Hornum kaldet Laurids

Dom vicesima qvinta p trin begravet Rasmus Sørensens lidet barn i Hornum som døde noget efter fødslen strax efter det var hjemmedøbt

1709 s.221

festo epiph blev døbt et uægte barn udi Hornum var Anne Terkelsdatters susc Peder Smeds hustru barnet blev kaldet Terkel til barnefader udlagt en karl navnlig Niels Rasmussen

(17)

dom septuagesima begravet gl. Hans Nielsen af Hornum dom sexagesima begravet Anne Hans Nielsens hustru dom qvinqvagesima begravet Niels Marcusen af Hornum

dom reminiscere døbt Thomas Pedersens barn i Hornum kaldet Peder susc. degnens hustru faddere Thomases broder af Rårup sogn, Mads Hansen af Kleis Ole Christensen i Rande, Rasmus Christensen i Daugård, Morten Nielsens hustru i Hornum

feria secunda pascatis trolovede Hans Michelsen i Stouby og Anne Sørensdatter i Hornum

dom qvinta p pasca døbt Kirsten Snedkers uægte barn som nu er i Hornum barnet kaldet Kirsten susc.

Anders Nielsens hustru til barnefader udlagt Rasmus Geertsen.

Dom trin døbt SørenJørgensens barn i Hornum kaldet Jørgen susc. Laurs Vintersens hustru faddere Rasmus Juul i Haastrup SørenJørensen i Hornumkiær og hans broder, Søren Jørgensen i Hornum Thomas Pedersens hustru og Smedens hustru ibidem.

Dom decima p trin begravet Søren Juulls fore? lidet barn som hed Jørgen

Dom decima tertia p trin døbt Terkel Nielsens barn af Hornumkiær kaldet Mette, susc. min hustru, faddere Mads Jensen af Eriknaur, Jens Hauberg ladefoged, Neils Terkelsen af Nør Aldum, Jørgen Vinbergs hustru ibid og Niels Pedersens hustru af Braae

1710

festo novi anni copulerede Søren Andersen i Hornumkiær og Anne Pedersdatter af Hatting

dom tertia p trin døbt Peder Michelsens barn i Hornum kaldet Maren susc. Michel Smeds hustru susc.

faddere hans Jørgensen i Nebsager skovhus, Hans Smed ibd Thomas Pedersen i Hornum, Søren Juuls hustru ibid Else Jørgensdatter i præstegården

dom qvarta p trin trolovede Søren Bertelsen af Hatting og Anne Pedersdatter af Hornum dom undecima p trin begravet Jens Gregersens søn Anders som ? være ungefær 10 år gl

dom decima secunda p trin begravet Bodild Anders Gregersens barn ibd, som kunne være 6 år gammel dom tertia adv. copulerede Søren Bertelsen af Hatting og Anne Pedersdatter.

1711

dom reminiscere døbt Peder Sørensens barn i Hornum kaldet Jørgen susc Anders Nielsens s.222

hustru faddere Peder Jørgensen i Seyet Michel Sørensen og Niels Sørensen i Bisholt, Maren Sørensdatter i Hornum og Mads Sørensens hustru ibid.

Dom tertia p pasca døbt Søren Andersens barn i Hornumkiær kaldet Anders faddere susc præstens ? Jørgens hustru af Hatting faddere Laurs Pedersen af Hatting Jens Hauberg af Eriknaur, Terkel Nielsens hustru af Hornumkiær og Søren Andersens 2de søstre

(18)

Dom qvinta p trin døbt Søren Jørgensens barn i Hornum kaldet Karen susc degnens hustru faddere Rasmus Jørgensen i Haastrup Søren Hansen ibid Søren Jørgensen i Hornum Laurs Sørensens hustru og Peder Smeds hustru alle ibid.

Torsdagen d 30 juli begravet sl. Søren Michelsens af Hornum

Dom decima p trin døbt Jens Gregersens barn i Hornum kaldet Mourits susc Rasmus Mouritsens hustru i Odense, fddere Christen Vindelboe i Bierre, Peder Michelsen Smed og Just Sørensen i Hornum, Laurs Sørensens hustru ibid Anne Jensdatter af Bierre

Dom vicesima p trin døbt Terkel Nielsens barn af Hornumkiær kaldet Mads susc Else Jørgensdatter i præstegården faddere Niels Terkelsen i Aldum, Mads Jensen i Eriknaur, Niels Pedersen i Broe, Jørgen Vinters hustru i Nør Aldum og Karen Jørgensdatter af Sønder Aldum

Dom vicesima prima p trin døbt Thomas Pedersens barn i Hornum kaldet Rasmus susc. Johanne

Jørgensdatter i præstegården faddere Niels Thomasen af Rårup Jens Jensen af Astrup Jørgen Pedersen af Glatterup degnens hustru af Assens og Peder Madsens hustru af Schiolde

Dom vicesima qvinta p trin døbt Laurs Sørensens barn i Hornum kaldet Rasmus susc degnens hustru faddere var Hans Terkelsen i Urløv, Thomas Pedersen i Hornum Morten Nielsen ibid Terkels hustru i Hornumkiær og Niels Sørensens fæstemøe i Stouby

Dom nova p trin publice absloveret Anne Sørensdatter Bobeks

Dom vicesima prima p trin døbt Hans Povelsens barn i Hornum kaldet Karen susc Laurs Sørensens hustru faddere var Niels Andersen i Østergård, Thomas Pedersen Jørgen Hansen Rasmus Christensens hustru alle af Hornum og Terkel Nielsens hustru af Hornumkiær

Dom tertia adv. begravet det næstforskrevne Hans Povelsens barn

Dom qvarta adv. døbt Peder Smeds barn i Hornum kaldet Christen susc Michel Smeds hustru i Nebsager, faddere Hans Michelsen Smed, Simon Pedersen af Nebsager Niels Andersen af Hornum, Jens Dues hustru af Broeskov og Thomas Pedersens hustru af Hornum

1713 s.223

dom qvarta p epiph trolovede tilsammen Esche Madsen af Vrigsted og Maren Jensdatter af Hornum dom qvinqvagesima døbt Søren Andersens barn udi Hornumkiær kaldet Peder susc Terkel Nielsens hustru faddere Peder Andersen i Nebel?, Terkel Nielsen Peder Smed Laurs Vintersens hustru og Jørgen Hansens hustru alle af Hornum

dom invocavit blev forskrevne Søren Andersens same lidet barn begravet dom reminiscere begravet Jens Pedersens sl. hustru af Hornumkiær dom oculi begravet sl. Jens Pedersen selv

dom judica døbt Peder Sørensens barn i Hornum kaldet Karen susc Søren Jørgensens hustru i Brund faddere Søren Jørgensen i Brund, Niels Sørensen ? Jens Andersen ? , Niels Andersen i Hornum, Maren Sørensdatter i Brodskov og Thomas Pedersens hustru udi Hornum.

(19)

Torsdagen d 27 april trolovede tilsammen Frands Andersen af Hyrup og Karen Andersdatter af Hornum Dom tertia p pasca døbt Daniel Thomasens barn ? Hornumkiær barnet kaldet Anne susc Mads Gravers hustru faddere Søren Andersen Niels Rasmussen, Anne Sørensdatter af Hornumkiær, Jørgen Hansens hustru af Hornum.

Dom trin døbt Søren Juuls barn i Hornum kaldet Anne susc degnens hustru faddere Rasmus Juul i Haastrup Søren Brock ibidem Søren Jørgensen i Hornum Rasmus Jørgensens hustru i Vrigsted og Peder Smeds hustru ibid.

Dom secunda p trin døbt Morten Nielsens barn i Hornum kaldet Niels susc Thomas Pedersens hustru faddere Christen Nielsen Smed i ? Rasmus Jensen i Barrit enemærke Laurs Vintersen i Hornum, Jens Justesens hustru i Ørnstrup og Mette Rasmusdatter

Dom tertia p trin copulerede Frands Andersen i Hyrup og Karen Andersdatter af Hornum Dom qvarta p trin copulerede Eschild Madsen i ? i Vrigsted og Maren Jensdatter af Hornum Eod dom begravet Peder Sørensen Schredders hustru i Hornum sl Maren Jespersdatter

Dom qvinta p trin døbt Jens Gregersens barn i Hornum kaldet Søren susc Søren Sørensens hustru i Bierre faddere Peder Sørensen i Østergård Rasmus Christensen og Søren Juull Laurs Sørensens hustru og Hans Povelsens hustru

1714

Dom oculi begravet gl Jens Bertelsen Smed af Hesselballehus

Dom septima p trin døbt Terkel Nielsens barn af Hornumkiær kaldet Mette Marie susc Jørgen Vinters hustru af Nør Aldum, faddere Niels Terkelsen af Nør Aldum Rasmus Iversen ibid, Neils Pedersen af Broe, Terkel Nielsens hustru af Nør Aldum og Johanne Jørgensdatter af Gammelby præstegård

Dom qvasimodogeniti døbt et uægte barn var Margrethe Olufsdatters Ole Pedersens datters, barnet kaldet Maren susc Hans Povelsens hustru til barnefader udlagt Jens Jensen.

Dom sexta p trin blev det forskrevne uægte barn begravet s.224

Dom nona p trin publice absolveret Margrete Olufsdatter udlagt til barnefader en karl navnlig Jens Jensen toldbetient? udi Horsens

Dom prima adv døbt Thomas Pedersens barn i Hornum kaldet Mette susc degnens hustru faddere Niels Thomasen i Rårup Ole Christensen i Rande Jens Jensen i Staxeroe, degnens hustru af Assens og Johanne Jørgensdatter af Gammelby præstegård

1715

dom secunda p pasca blev døbt Jens Gregersens barn i Hornum kaldet Jens susc Rasmus Mouritsen i Oense faddere var Rasmus Mouritsen Morten Nielsen i Hornum Hans Povelsen ibidem Søren Jørensen og Thomas Pedersens hustru alle ibidem

dom tertia p pasca begravet Maren Andersdatter s uægte barn som hed Else

(20)

dom prima p trin blev døbt Daniel Thomasens barn i Hornumkiær kaldet Thomas, susc Birgite Olesdatter faddere Søren Andersen Niels Jensen og Søren Jørgensen af Hornumkiær, Hans Povelsens hustru og Anders Nielsens hustru Karen af Hornum

dom tertia p trin blev døbt Peder Sørensens barn i Hornum kaldet Maren susc Maren Sørensdatter i Hyrup faddere Søren Christensen i Brund, Niels Sørensen i Vejle, Mads Sørensen, Anders Nielsens hustru og Thomas Pedersens hustru alle af Hornum

dom vicesima prima p trin copulerede Jørgen Sørensen af Hyrup og Maren Andersdatter af Hornum

1716

dom tertia p epiph begravet Anders Nielsens sl hustru af Hornum sl. Karen Pedersdatter dom prima p trin trolovede Peder Sørensen Schredder i Hornum og Maren Thomasdatter dom tertia p trin begravet sl. Oluf Pedersen af Hornum

dom sexta p trin publice absolveret Anne Jørgensdatter som var bleven besovet i Hornumkiær og udlagde til barnefader en ung person navnlig Niels Nielsen som forgangne sommer tjente hos hende i Hornumkiær, men han nu fal? Rytter

dom septima p trin copulerede Peder Sørensen og Maren Thomasdatter

dom vicesima p trin døbt Daniel Thomasens barn af Hornumkiær kaldet Anne susc Hans Povelsens hustru i Hornum faddere Søren Juul Søren Jørgensen Laurs Vintersens hustru Peder Schredders hustru alle af Hornum og Søren Andersens hustru af Hornumkiær

dom prima adv begravet Peder Sørensens lidet barn i Hornum hed maren.

Dom eodem døbt Morten Nielsens barn i Hornum kaldet Mette susc Laurs Sørensens hustru s.225

faddere Laurs Sørensen Thomas Pedersen Thoer Peder Sørensen Schredders hustru og Mette Rasmusdatter alle af Hornum

Dom secunda adv døbt Terkil Nielsens barn af Hornumkiær kaldet Niels susc Jens Pedersen ladefoged, Niels Pedersen i Broe, Jørgen Vinter i Nør Aldum, Niels Terkelsen ibidem, Søren Andersens hustru i Hornumkiær og Rasmus Iversens hustru udi Nør Aldum

1717

dom secunda p epiph begravet Thomas Pedersens svage søn hed Rasmus

dom judica begravet Andreas en ? soldat som tiente Terkild Nielsen i Hornumkiær dom secunda p pasca begravet Niels Jensen som tiente Thomas Pedersen i Hornum torsdagen d 7 dec begravet sl. Rasmus Christensen i Hornum

festo ascensionis jesu christi døbt Jens Smed søn kaldet Jørgen, susc søren Andersens hustru i Hornumkiær, faddere Søren Juel, Morten Nielsen Søren Schoumand Rasmus Sørensens hustru og Maren Sørensdatter dom octava p trin blev forskrevne søn begravet.

(21)

1718

dom judica døbt Søren Andersens barn kaldet Niels susc Terkild Nielsens hustru faddere Jens Pedersen Houberg, Peder Andersen i Ølsted, Jens Pedersen i Oense, Laurs Pedersens hustru af Hatting Niels Jørgensens hustru i Eriknaur

på Skiertorsdag trolovede Jens Madsen af Breth og Maren Lasdatter sl. Rasmus Christensens enke domsecunda p pasca døbt Peder Sørensens barn kaldet Maren susc Laurs Vintersens hustru i Hornum faddere Søren Jørgensen af Brunde, Niels Sørensen af Bierre Niels Andersen Mads Sørensens hustru og Thomas Pedersens hustru alle af Hornum

dom qvarta p trin døbt Søren Olesens barn af Hornum kaldet Mette susc Jørgen Jensens hustru af Spetterup faddere Niels Rasmussen Gildemand, Jørgen Hansen, Laurs Vintersens hustru Hans Povelsens hustru og Thomas Pedersens hustru alle af Hornum

dom vicesima tertia p trin copulerede Jens Madsen af Breth og Maren Lasdatter af Hornum eod dom døbt et uægte barn var Anne Jørgensdatters Jørgen Sørensdatters barn kaldet Maren til barnefader udlagt Peder ? en soldat af Horsens

dom tertia adv. blev forskrevne Anne Jørgensdatter publice absolveret og udlagde til barnefader samme.

Dom qvarta adv døbt Søren Jørgensen Juels 2de børn af Hornum sønnen kaldet Jørgen susc s.226 Laurids Sørensens hustru faddere Rasmus Jørgensen i Haastrup Jørgen Rasmussen i Hornumkiær Peder Sørensen Schredder i Hornum Jørgen Hansens hustru og Mette Rasmusdatter til Thomases

Datteren kaldet Bennit susc Morten Nielsens hustru faddere Søren Jørgensen den ældre og Søren Jørgensen den yngre begge af Hornum Thomas Pedersen ibid Terkels hustru udi Hornumkiær og Maren Rasmusdatter til Thomases

Festa tertia nativitatis blev næstforskrevne Søren Jørensens liden søn Jørgen begravet

1719

dom lætare døbt Thomas Pedersens barn i Hornum kaldet Niels susc Hans Degns hustru i Assens faddere Jørgen Pedersen i Glatterup Jørgen Herløvsen i Rårup Niels Thomasen ibid Simon Pedersens hustru i Nebsager og Laurs Vintersens hustru i Hornum

dom judica begravet Søren Iversens datter Anne Sørensdatters uægte barn som hun var bleven med på Urupgård.

Feria viridium begravet Just Sørensens stifdatter navnlig Anne Hansdatter som var vanfør og havde længe ligget syg

Dom misericord begravet Maren Pedersdatters datter Anne Marie Nielsdatter som og længe havde været vanfør og syg

Dom vicesima p trin døbt Peder Hansen Hyrdes barn i Hornum kaldet Søren susc Karen Søren Iversdatter faddere Rasmus Sørensen Jeppe Andersen Søren Juel Anne Andersdatter Østergård

(22)

Dom vicesima p trin copulerede Michel Andersen af Fredericia og Errengård Thomasdatter udi Hornum Dom vicesima qvinta p trin trolovede ? Frederik Steenberg af Horsens og Anne Sørensdatter Søren Iversens datter af Hornum

Dom qvasimodogeniti døbt Terkild Nielsens søn i Hornumkiær kaldet Anders susc Johanne Jørgensdatter i præstegården faddere Jens Nielsen i Nør Aldum Jens Pedersen og Søren Andersen i Hornumkiær Jørgen Smeds hustru i Eriknaur og Anne Jensdatter i Brodskov

Dom rogate døbt Jens Smeds barn i Hornumkiær Maren susc Laurs Vintersens hustru faddere Rasmus Jørgensen i Stouby Mads Sørensen og Niels Andersen af Hornum, Morten Nielsens hustru og hendes søster Mette

Fredagen d 30 dec begravet sl. Niels Sørensen Brungsen som døde til Mads Sørensens i Østergård

1720 s.227

dom qvasimodogeniti døbt Søren Juels barn i Hornum kaldet Gertrud susc Laurs Vintersens hustru faddere Rasmus Jørgensen i Haastrup Jørgen Rasmussen i Hornumkiær, Morten Nielsen i Hornum, Peder

Schredders hustru og Maren Rasmusdatter hos Thomas dom secunda p pasca Søren Juels sl hustru begravet

dom tertia p pasca begravet Søren Iversens søn i Hornum kaldet Christopher

dom qvarts p pasca copulerede Frederik Steenberg rytter af Ritmester Timers? compagni med Anne Sørensdatter

dom exaudi død og begravet Just Sørensens kones datter hed Anne Hansdatter dom secunda p trin begravet sl. Søren Iversen af hornum

dom decima septima p trin døbt Søren Andersens barn i Hornumkiær kaldet Jørgen susc Hr. Jørgens provstens hustru i Hatting, faddere Jens Ladefoged i Hornumkiær Peder Andersen i Ølsted Laurs Pedersen i Hatting Jens Halds hustru i Oense og Laurs Vintersens hustru i Hornum.

Dom vicesima qvinta p trin begravet sl. Jens Niels Jensen som tilforn havde ? på Boller

1721

dom invocavit begravet Michel Andersen Errengårds Thomasdatters mandag dom judica begravet fornevnte sl. mands lidet barn hed Thomas

dom prima p pasca døbt Morten Nielsens barn i Hornum kaldet Maren susc maren Rasmusdatter faddere Søren Juel i Hatting Niels Christensen i Gram Laurs Vintersen i Hornum Thomas Pedersens hustru og Anne Andersdatter i Østergård

dom tertia p pasca begravet sl. Just Sørensen af Hornum

(23)

dom trin døbt Peder Schredders barn i Hornum kaldet Thomas susc Maren Rasmusdatter i Hornum faddere Søren Thomasen i Rafnholt, Laurs Vintersen, Søren Juel Kirsten Smed og Maren Jørgensdatter alle af Hornum

fredagen d 11 aug begravet Jørgen Hansens sl. datter maren Jørgensdatter dom nona p trin begravet sl Morten Nielsen i Hornum

dom decima p trin begravet Rasmus Sørensens sl. hustru af Hornum

domdecima octava p trin døbt Peder Sørensens barn i Østergård kaldet Karen susc Karen Rasmusdatter, faddere Søren Jørgensen Br? , Niels Sørensen i Bierre ? Jørgensen idachnis Anne Andersdatter og Anne Madsdatter begge af Østergård.

Eod dom trolovede tilsammen Rasmus Sørensen i Hornum og Helvig Pedersdatter fra s.228 Stouby Strand

Dom decima nona p trin døbt Niels Andersen Soldats barn af Hornumkiær kaldet Maren susc Søren Andersens hustru faddere Niels Rasmussen i Hornum Rasmus Sørensen ibid Erik Sørensen i Hornumkiær Kirsten Pedersdatter Kirsten Nielsdatter begge af Hornumkiær

Vicesima prima p trin begravet gl. sl. Barbara Jørgen Hansens moder i Hornum Dom secunda adv blev forskrevne Niels Andersen soldats barn begravet.

1722

dom secunda p epiph døbt Søren Juels barn i Hornum kaldet Sophie susc Terkel Nielsens hustru i Hornumkiær, faddere Christen Hansen Schiøt, Neils Clemendsen og Søren Hansen af Trelde og begge hendes søstre Mette og Maren Hansdatter af Trelde.

Dom secunda p trin døbt Søren Jensens barn i Hornum kaldet Michel susc Katrine Peder Smeds datter af Vrigsted, faddere gl Jens Jensen af Gravengård ung Jens Jensen ibid, Hans Smed i Bredt, Anne Terkelsdatter i Hornumkiær og Søren Juels hustru

Dom tertia p trin døbt Rasmus Hendriksens barn kaldet Birgite susc Maren Rasmusdatter til Thomases faddere Peder Sørensen i Østergård, Stefan Rasmussen i Over Vrigsted, Kristen Jacobsdatter ?, Jørgen Mogensens datter Karen i Stoubjerg, Anne Andersdatter i Østergård

Dom qvarts p trin døbt Peder Nielsen Hiulmands barn i Hornum kaldet Niels susc Mette Niels Hansens datter af Haastrup faddere Hans Neislen af Vrigsted, Jens Skou?, Jens Brock i Haastrup Søren Juel i Hornum, Anders Nielsens datter Anne, Mads Sørensens datter Anne.

Dom decima secunda p trin døbt Karen Sørensdatters uægte barn kaldet Søren susc Jep Andersens hustru til barnefader udlagt Hans Jørgensen i Broe Mølle

Dom vicesima p trin døbt Rasmus Sørensens barn i Hornum kaldet Søren susc Jep Andersens hustru faddere Niels Pedersen ved Aaen, Laurs Vintersen i Hornum, Peder Broches hustru ved Stouby Strand Jeppe

steddatter og Terkels datter Anne.

Dom vicesima secunda p trin begravet sl. Peder Sørensen af Østergård i Hornum

(24)

Dom secunda adv. begravet næstforskrevne Rasmus Sørensens lidet barn.

Dom tertia adv begravet bemeldte Rasmus Sørensens sl Hustru s.229

1723

dom inter festum novi anni et feriam epiph begravet sl. Hans Povelsen i Hornum

dom qvinqvagesima trolovede Søren Sørensen af Vrigsted og Kirsten Madsdatter af Østergård i Hornum dom oculi begravet sl. Peder Sørensens mindste barn som hed Karen

dom prima p pasca døbt Niels Andersen Soldats barn af Hornumkiær kaldet Anne, susc Jep Andersens hustru i Hornum, faddere søren Andersen, peder Juel og Mads Sørensen af Hornumkiær, Anne Terkelsdatter ibid og Anne Andersdatter af Østergård

dom sexta p pasca døbt Søren Andersens barn i Hornumkiær kaldet Anne susc Terkel Nielsens hustru ibid, faddere Jens Pedersen i Hornumkiær, Christen Ladefoged i Merring, Peder Andersen i Ølsted, Niels Smeds hustru i Eriknaur og præstens datter Johanne

dom qvarta p trin copulerede Søren Sørensen af Vrigsted og Kirsten Madsdatter af Hornum

dom trin døbt Jens Smeds barn i Stouby kaldet Anne Susc Terkel Nielsens hustru i Hornumkiær, faddere Søren Smed i Hyrup Rasmus Jørgensen i Stouby Søren Jørgensen ibid, Søren Juels hustru i Hornum og Jep Andersens hustru ibidem

dom prima p trin begravet Søren Terkelsens sl hustru i Hornum

1724

onsdagen d 9 febr trolovede Hans Hansen og Maren Andersdatter i Hornum

dom sexagesima troloede Albret Olesen af Broeskov og Errengård Thomasdatter i Hornum dom judica begravet sl. Maren Dallerups af Hornum

mandagen d 10 april begravet Jørgen Hansens i Hornum Hans som døde meget hastig dom qvarts p pasca trolovede Niels Madsen Hyrde i Hornum og Ingeborg

dom secunda p trin copulerede Hans Hansen i Hornum og Maren Andersdatter ibidem.

Dom decima tertia p trin døbt Rasmus Frandsens barn i Hornum kaldet Anne, susc Terkel Nielsens hustru i Hornumkiær, faddere Jeppe Andersen i Hornum, Rasmus Hendriksen ibidem, Niels Andersen i Hornumkiær Anders Nielsens dater Anne og Anne Frandsdatter i Stounbierg

Eod dom copulerede Albret Olufsen af Broedskov og Errengård Thomasdatter i Hornum.

Dom decima sexta p trin copulerede Niels Madsen Hyrde og Ingeborg Nielsdatter s.230

(25)

1725

dem secunda p epiph døbt Rasmus Hendriksens barn i Hornum kaldet Hendrik susc Anne Jørgensdatter tienende Thomas, faddere Thomas Pedersen i Hornum Hans Hansen ibidem Niels Andersen ibidem, Søren Jørgensens hustru ibidem og Kirsten Jacobsdatter af Vrigsted

feria viridium døbt Albret Olufsens barn i Hornum kaldet Oluf susc Jeppe Andersens hustru faddere Søren Thomasen af Rårup Niels Andersen og Rasmus Hendriksen af Hornum, Peder Schredders hustru og Thomas Pedersens hustru ibidem.

Fredagen d 13 april begravet sl. Søren Andersen af Hornumkiær

Dom secunda p pasca døbt Michel Jørgensens barn som ? Bertel i Ørum barnet kaldet Rasmus susc Laurs Vintersens hustru faddere Laurs Sørensen Niels Andersen Hans Andersen Thomas Pedersens hustru og Anne Andersdatter alle af Hornum

Dom qvinta p pasca døbt Hans Hansens barn udi Hornum susc Anne Andersdatter ibidem faddere Jørgen Sørensen i Hyrup Niels Andersen og Hans Andersen Laurs Vintersens hustru og Rasmus Geertsens hustru alle af Hornum

Torsdagen d 5 juli trolovede Michel Nielsen af Hedensted og Anne Pedersdatter af Hornumkiær Dom octava p trin begravet sl. Søren Andersens ældste søn af Hornumkiær som hed Anders

Dom nona p trin døbt Niels Nielsens barn i Hornum kaldet Maren susc Albret Olufsens hustru faddere Rasmus Frandsen Hans Nielsen, Thomas Pedersens søn Thomas, Søren Juels hustru og Anders Nielsens datter Anne

Fredagen d 3 aug copulerede Michel Nielsen af Heinsted og Anne Pedersdatter af Hornumkiær Onsdagen d 8 aug begravet sl. Søren Andersens datter af Hornumkiær som hed Anne.

Dom undecima p trin publice absolveret Birgite Frandsdatter af Hornum nu tienende hos Søren Jensen ibid til barnefader udlagt en karl Jørgen Olesen.

Dom decima octava p trin blev døbt Terkild Nielsens barn i Hornumkiær kaldet Mette Marie susc Michel Nielsens hustru faddere Jens Haubierg i Hornumkiær, Jørgen Jørgensen i Nør Aldum, Niels Jørgensen i Eriknaur, Møllerens hustru i rode Mølle og Laurs Vintersens hustru i Hornum

1726

dom palmarum begravet et uægte barn var Maren Andersdatter blev dødfød, dog udi danneqvinders nærværelse ved fødslen udlagde til barnefader Jens Lauridsen som tiente hos hende hos hyrden i Piedsted.

Dom prima p epiph døbt sl. Søren Andersens barn i Hornumkiær Søren kaldet susc Terkild s.231

Nielsens hustru i Hornumkiær faddere Peder Andersen i Ølsted, Niels Rasmussen i Heinsted, Jens Pedersen Hald i Oense, Laurs Halds hustru i Hatting og Niels Sørensens hustru i Belle.

Dom secunda p pasca døbt Søren Sørensens barn i Hornum kaldet Povel susc Jep Andersens hustru faddere Povel Samsing, Peder Schredder Hans Hansen og Jens Gregersens hustru alle af Hornum

Dom tertia p pasca forforskrevne barn begravet

(26)

Dom secunda p trin trolovede Anders Nielsen af Trelde og sl. Morten Nielsens enke

Dom qvarta p trin blev absolveret for synd imod det siette bud Maren Andersdatter til barnefader udlagt en karl navnlig Jep Lauridsen som skulle tiene hos hende til Hyrden i Piedsted.

Dom qvinta p trin døbt Søren Jørgensens barn i Hornum kaldet Jørgen susc

Dom secunda p adv publice absolveret Maren Povelsdatter i Hornum til barnefader udlagt Joseph Ottho Hi?

værende på Rosenvold

1727

dom lætare begravet sl Maren Christensdatter som tiente i Østergård og der døde

feria tertia pentecostes døbt Søren Juels barn i Hornum kaldet Anne susc Michel Nielsens hustru i Hornumkiær faddere ung Anders Nielsen Niels Andersen og Søren Madsen i Hornum, Terkelsdatter i Hornumkiær og Anne LaursVinters datter i Hornum

dom octava p trin døbt Anne Jørgensdatters uægte barn i Hornum kaldet Rasmus til barnefader udlagt Jørgen Rasmussen Soldat i Vesterbye

dom decima secunda p trin døbt Rasmus Geertsens barn i Hornum kaldet Søren susc Michel Nielsens hustru i Hornumkiær faddere Peder Smed i Vrigsted, Claus Hansen i Belle Peder Hiul? i Haastrup Laurs Vintersens datter og Steins datter af Barrit

dom vicesima p trin begravet gamle Jens Gregersen af Hornum

eod dom døbt ung Anders Nielsens barn af Hornum kaldet Morten susc Thomas Pedersens hustru faddere Laurs Vintersen i Hornum Michel Nielsen i Hornumkiær Niels Mortensen i Hornum Søren Juels hustru og Laurs Vintersens ældste datter

1728 s.232 dom decima p trin begravet den gl. sl. Niels Rasmussen Gilde husmand i Hornum

dom qvinta p trin døbt Rasmus Frandsens barn i Hornum kaldet susc Hans Hansens hustru ibidem, faddere hans broder af Barrit, Niels Andersen i Østergård Jeppe Andersen ung Anders Nielsens hustru og Rasmus Hendriksens hustru

1729

feria epiph begravet gl Thomas Hyrde udi Hornum dom tertia p epiph begravet gamle Søren Terkelsen Qvist

dom septuagesima døbt Michel Nielsens barn i Hornumkiær kaldet Anne Kirstine susc Niels Rasmussens hustru i Hedensted Jens Nielsen ibd. Jens Pedersen Ladefoged i Hornumkiær Anne Terkelsdatter ibidem og Michel Nielsens søster i Hedensted

(27)

dom decima secunda p trin døbt Rasmus Frantsens barn i Hornum kaldet Elsebeth susc Thomas Pedersens hustru faddere Thomas Pedersen, Rasmus Hendriksen Niels Andersen og Jep Andersens datter alle af Hornum

dom vicesima qvarts p trin trolovede Niels Berentsen af Hornumkiær og Else Jørgensdatter af Hornum dom qvarta adv begravet Niels Nielsens datter i Hornum som hed døde i sit siette år

1730

dom prima p epiph blev døbt Søren Juels barn i Hornum susc Thomas Pedersens hustru faddere var Anders Madsen af Trelde, Lars Søren ibidem Christen Schiøt ibidem Laurs Sørensens datter ibid barnet kaldet Birgitte Kirstine

tirsdagen d 2 jan begravet sl. Jens Pedersen Hauberg af Hornumkiær

dom secunda p epiph døbt Hans Hansens barn i Hornum kaldet Anders susc Michel Nielsens hustru i Hornumkiær faddere Frands Andersen i Hyrup Jørgen Sørensen ibidem Niels Andersen i Hornum ung Anders Nielsens hustru og Laurs Sørensens datter Mette ibidem

dom tertia p epiph copulerede Niels Berentsen og Else Jørgensdatter

dom secunda p trin døbt forskrevne Niels Berentsens 2de tvillingbørn den 1ste en søn kaldet Jørgen susc Jens Smeds hustru faddere Jens Smed, Jørgen Sørensen Mads Berentsen soldat Michel Nielsens hustru og Rasmus hustru alle af Hornum

det andet som var en pige blev kaldet Karen susc Karen Gregersdatter faddere Rasmus s.233

Frandsen Niels Andersen Mads Sørensen Morten Jensen Laurits Vintersens datter Mette og Niels Andersens søster Mette

dom decima nona p trin trolovede Jørgen Nielsen af Rårup og Maren Povelsdatter af Hornum fredagen d 27 okt trolovede las Sørensen af Vrigsted og Anne Andersdatter af Østergård i Hornum

1731

dom secunda p epiph copulerede Las Sørensen af Vrigsted og Anne Andersdatter af Østergård i Hornum.

Dom sexagesima copulerede Jørgen Nielsen af Rårup og Maren Povelsdatter af Hornum

Dom invocavit døbt Jørgen Frandsen i Hornum kaldet susc Jep Krogs hustru faddere Rasmus Fransen i Hornum Søren Juel ibidem, Maren og Anne Frantsdatter af Barrit

Fredagen d 2 marts trolovede Jørgen Jørgensen i Hyrup Lyse og Marie Christensdatter af Hornumkiær Dom judica begravet Marcus Schredders lidet barn

Feria tertia pascatis døbt Michel Nielsens barn udi Hornumkiær kaldet Sara, susc Provstinden udi Hatting faddere var Niels Rasmussen i Hedensted, Jens Nielsen ibid Rasmus Jensen i Aldum, præstens Nielses hustru og Anne Marie her i præstegården

(28)

Dom secunda p pasca døbt Anders Nielsens barn i Hornum kaldet Kirsten susc Thomas Pedersens hustru faddere Laurs Vintersen, Michel Nielsen i Hornumkiær Terkild Nielsens ældste datter ibid og Laurs Vintersens yngste datter

Dom tertia p pasca begravet Jens Smeds sl. hustru Dom sexta p pasca begravet Michel Nielsens barn Sara

Dom secunda p trin begravet Niels Berentsens ene tvillingebarn Dom vicesima p trin begravet Jørgen Frandsens barn

Dom prima adv blev begravet hyrdens Niels Thomasens barn

1732

d 11 febr blev døbt Jens Jensens barn hvis hustru er til huse i Hornumkiær barnet blev kaldet Jens susc Jens Jensens hustru den ældre udi Gravengård, faddere Morten Jensen i Vrigsted, Søren Smed i Hyrup Jens Nielsen i Hostrup og hans søster af Daugård, Peder Michelsens datter i Hyrup s.234

festo annunciationis mariæ blev døbt Søren Samsings barn kaldet Mette båren af Jep Andersens hustru faddere Michel Nielsen i Hornumkiær Thomas Pedersen i Hornum Niels Jørgensen ibid, Terkel Nielsens hustru Laurids Vintersens datter Mette.

Dom II p paschat blev døbt Niels Berentsens barn kaldet Bodild Susc Anne Terkelsdatter i Hornumkiær, faddere Jørgen Sørensen i Hornum, Niels Jørgensen ibid, Laurs Bendsen af Heinsted, Ablone Sørensdatter og af Hedensted Peder Snedkers hustru af Vrigsted

Dom 4 p pascat blev begravet samme Neils Berrentsens barn som var kaldet Bodild

Dom trin blev døbt Niels Andersens barn i Østergård kaldet Anders susc Michel Nielsens hustru i Hornumkiær test Hans Hansen i Hornum, Frands Andersen i Hyrup Jørgen Sørensens hustru ibid Terkel Nielsens datter Anne, Laurids Vintersens datter Mette.

Dom secunda p trin blev copuleret Søren Jensen af Lindved og Anne Katrine Lauridsdatter af Hornum Eod dom blev begravet Jørgen Sørensens hustru i Hornum

Dom prima p trin blev copuleret Hans Nielsen af Ørum og Maren Nielsdatter af Hornum

Dom qvarta p trin døbt Hans Nielsens barn af Ørum kaldet Jens susc Maren Stinusdatter test Niels Berrentsen Thomas Pedersens ældste søn, Anders Palsens hustru Hans Hansens hustru alle af Hornum og Terkel Nielsens ældste datter i Hornumkiær

D 4 s e påske trolovet Hans Nielsen af Ørum og Maren Nielsdatter af Hornum

Tirsdagen d 11 marts trolovet Søren Jensen af Lindved og Anne Katrine Lauridsdatter af Hornum Dom 7 p trin døbt Jørgen Frantsens barn kaldet Frands susc Maren Frandsdatter som tiener Thomas

Pedersen faddere Rasmus Frandsen i Hornum og hans broder i Barrit, Niels Jørgensen og Thomas Pedersens datter af Hornum og Anne Frandsdatter af Barrit s.235

(29)

Dom decima qvarta p trin døbt Neils Thomasens barn i Hornum kaldet Maren susc Søren Jensens hustru i Hornum, test Jørgen Hansens søn og Mads Sørensens søn Michel Nielsens hustru Laurs Vintersens datter Niels Andersens tienestepige

Dom prima adv begravet Hans Nielsens barn nomine Jens

1733

dom septuagesima døbt Jens Smeds barn i Hornum kaldet Jørgen, susc en pige fra Hedensted ved navn Johanne Michelsdatter, faddere Thomas Pedersens søn Mads Sørensens søn, Mads Berrentsen alle af Hornum, Terkel Nielsens datter Anne, Laurids Vintersens datter Mette

festo gratiarum actionis døbt Michel Nielsens barn i Hornumkiær kaldet Christian susc Barbara Cathrine Friis af Hatting præstegård faddere Rasmus Nielsen og Jens Nielsen begge af Hedensted og Peder Andersen af Ølsted Anne Nielsdatter pige og Ingeborre Herlou af Gammelby præstegård.

1 onsdag i faste begravet sl. Anders Nielsen i Østergård

dom sexta p pascha døbt Niels Berrentsens barn i Hornum kaldet Berrent, faddere gl. Jørgen Sørensen Thomas Pedersens søn Mads Berrentsen af Hornumkiær Laurits Vintersens datter Mette Niels Hiordes søster Susc Peder Snedkers datter af Vrigsted

dom octava p trin døbt Marcus Skrædders barn i Hornum kaldet Karen susc Terkel Nielsens hustru i Hornumkiær test Anders Palsen i Hornum, Michel Nielsen i Hornumkiær, Mads Sørensens søn i Hornum Laurids Vintersens datter Mette og Thomas Pedersens datter begge af Hornum

dom III p trin døbt Hans Hansens barn kaldet Karen susc Michel Nielsens hustru i Hornumkiær test Niels Andersen i Hornum, Poul Hansen af Gammelby Søren Madsen i Hornum, Thomas Pedersens hustru ibm og Maren Eriksdatter af Belles Mølle.

Fer 3 nativitatis jesu christi begravet Jørgen Hansen i Annexgården i Hornum s.236

1734

dom 2 p epiph begravet Niels Andersen i Østergård hans dødfødte barn

dom 2 p epiph døbt Anne Carie Christensdatter fra Horsens uægte barn kaldet Søren susc Jep Andersens hustru i Hornum, til barnefader blev ved dåben udlagt Christian Jensen af Tydskland og er denne qvinde til huse til Niels Berntsen i Hornum By.

Onsdagen d 31 marts jordet Niels Thomesen hyrde af Hornum bye

Jorfdet samme dag Margrete Oles dreng navnlig Jørgen Rasmussen, som og døde i Hornum Dom judica jordet Margrethe Olesdatters navnlig Maren Jensdatter som og døde i Hornum Fest 3 pentecostes trolovet Jørgen Sørensen og Margrethe Olesdatter begge af Hornum by

Dom sexta p trin begravet Maren Nielsdatters barn fra Vejle som var 4 år gl og hed Jørgen Christensen moderen tiente i Hesselballehuuset.

Dom XI p trin jordet sl. Peder Schræder i Hornum

(30)

Dom XIII p trin publice absolveret Ane Marie Christensdatter af Horsens som udlagde til barnefader Hans Sørensen Borrekræmmer værende i Horsens som byens tiener

Onsdagen d 13 okt jordet Thomas Pedersens ? søn navnlig Rasmus som døde i sit 8 år

1735

dom qvarta p epiph copuleret Jørgen Sørensen og Margrete Olesdatter begge af Hornum sogn og by dom qvinqvagesima esto mihi døbt Niels Andersens barn i Hornum by kaldet Frans susc Michel Nielsens hustru af Hornumkiær, test Niels Frantsen Brock af Haastrup Peder Thomasen af Hornum, Ane Frantsdatter Brock af Hostrup Thomas Pedersens datter af Hornum Mette og Las Sørensens hustru af Over Vrigsted, som er samme barns faster

dom reminiscere døbt Niels Jørgensens barn i Hornum Annexgård kaldet Marie Kirstine susc Mette Hansdatter fra Trelle test Jens Pedersen af Trelle, Peder Sørensen i Hornumkiær Søren Madsen i Hornum byes Østergård, Mette Jensdatter af Trelle og Anne Hansdatter af Fiellerup

dom lætare døbt Søren Juuls barn kaldet Jørgen susc Michel Nielsens kone i Hornumkiær test s.237 Søren Pedersen af Breet By i Barrit sogn, Christen Skytte i Trelde Niels Rasmussen Juel i Hostrup Thomas Pedersens hustru i Hornum by og Terkel Nielsens datter Ane i Hornumkiær

onsdagen d 30 marts begravet sl. Rasmus Nielsen af Hornum

eod die døbt Niels Berntsens barn i Hornum kaldet Johanne susc Peder Snedkers kone ivrigsted test Peder Snedkers søn Rasmus af Vrigsted, Terkels karl i Hornum, Jørgen Rasmussen og Jørgen Sørensen i Hornum Thomas Pedersens hustru ibd. og Ane Terkelsdatter i Kiær

dom rogate begravet Jørgen Sørensens steddatter af Hornum

festo ascensionis jesu christi døbt Jørgen Sørensens barn af Hornum kaldet Rasmus susc Niels Jørgensens kone i Hornum Annexgård test Niels Jørgensen Niels Berntsen, Niels Berntsens hustru, Lars Vinthers datter Mette og Thomas Pedersens datter Mette alle af Hornum.

Dom 2 p trin døbt Jørgen Frantsens barn af Hornum kaldet Søren, frembåren af Maren Frantsdatter som er barnets faster faddere Rasmus Frantsen af Hornum Niels Frantsen af Barrit og Peder Thomasen af Hornum Karen Frantsdatter tienende i ? og Karen Sørensdatter tienende i Gammelby præstegård

Festo joh baptistæ jordet Anders Nielsens datter Kirsten

Dom 7 p trin publice absolveret Clara Marie Andersdatter fra Hesselballehuuset som til barnefader udlagde skomagersvend af Horsens navnlig Jacob Sørensen.

Dom 12 p trin døbt hyrden i Hornum Jørgen Nielsens barn kaldet Niels frembåren af hyrdens egen søster boende i Assendrup by navnlig Dorthe Nielsdatter, faddere Morten Sørensen i Assendrup Jørgen Sørensen i Hornum Terkel Nielsens søn Niels Thomas Pedersens søn Peder og Michel Nielsens hustru

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

dom 21 trin var Mads Nielsen og Anne Sørensdatter (Karen streget over, i stedet står der Ingeborg Rasmusdatters Eva), i kirke til dåbs publikation frembåren af Søren Sørensens

den samme dag Var et uægte barn som blev døbt og kaldet Mette, Moderen Var Simon Smids daatter i Stoer Velling, udlagte til barne fader en svendske Karl.. den 26 blev Jørgen

Døbt Udflytter Gaardmand af Herslev Christian Hansen og hustru Johanne ChristensDatter deres Søn Hans.. Faddere vare: Christen Persen og Christen Hansen i Herslev,

Carl Nielsen og Anne Marie Carl­Nielsens Legat til Det Kongelige Bibliotek, som blandt sine skatte tæller alle Carl Nielsens partiturer og breve – herunder de knapt 500

Dom 20 p trin Morten Jørgensens drengebarn døbt navnlig Jørgen, susc Ole Hansens pige Maren, test Morten Bechling, Peder Michelsen, Michel Jørgensen, Jørgen Midser og

D 18 juni døbt Maren Nielsdatters uægte barn Marie Kathrine, fød d 19 maj, frembåren af Ane Marie Christensdatter fra Hyrup faddere Søren Albertsen, Jakob Dinesen, Stephan

Eodem die: Oluf Olufs: Ravns barn af Børcop, kaldet JØRGEN, bar Christopher Møllers hustrue i Børcop Mølle. Fadderne vare Søren Olufs: i Gaverslund. Hans Laugesøns Stifsøn Thomas

ner fornavne, ikke efternavne (fadernavne). Vidnerne var Hans natmand og hustru, Jens Hansen og hustru, og natmanden fra Rønbjærg. søndag efter påske 1757 døbtes