Det må ikke være svært

11  Download (0)

Full text

(1)

Det må ikke være svært

- det må faktisk gerne være let

VIVE, den 19. november 2019

Helge Kvam, , hkv@dmjx.dk, 20622233

(2)

”Sproget gjorde, at det tog lang tid,

før det gik op for mig, hvor alvorlig

konklusionen var”

(3)

Så simpelt kan det være

(4)

I har haft asbest på loftet

• Fordi renoveringssagen allerede er under udførelse forventer Landsbyggefonden kun at kunne støtte renoveringssagen i Solhusene som en ustøttet byggesag med den dertil hørende

huslejekonsekvens. De har derfor foreslået, at fremtidig husleje bør balanceres omkring de af beboerne allerede vedtagne huslejestigninger.

• Stigningen i huslejen holder sig indenfor det beløb, I allerede har vedtaget på afdelingsmødet i

november. Vi forventer nemlig, at

Landsbyggefonden vil støtte med tilskud til huslejen.

(5)

Jeg har jo skrevet det…

Afsender Budskab Modtager

(6)

Ja, men jeg har ikke forstået det..

Afsender Modtager Budskab

(7)

Psykiatrisk behandling og kriminalitet

• Af de 218 mentalundersøgte vurderes det, at 162 (74 %) har fået utilstrækkelig psykiatrisk

behandling. Det er vurderet, at 109 (50 %) har fået utilstrækkelig social støtte.

(Er der en sammenhæng mellem behandling af psykisk syge og kriminalitet, Danske Regioner og Retspsykiatrisk Klinik, 2019)

(8)

Fra samme rapport

Den utilstrækkelige psykiatriske behandling har bestået i

manglende kontakt med det psykiatriske behandlingssystem, selvom der var et behov. Det sker enten, fordi man mister

kontakten, afvises i akutmodtagelsen, udskrives uden opfølgning eller afsluttes ambulant.

(9)

Fire studerendes forslag til overskrifter i BT

Flere og flere bliver dræbt af en psykisk syg Sundhedsvæsenet skyld i flere drab

Syg psykiatri

Svigt i psykiatrien giver flere kriminelle

(10)

Når sproget er for svært

• Målgruppen læser det ikke

• Målgruppen forstår det ikke

• Målgruppen misforstår det

• Målgruppen læser det, de selv vil

(11)

Inden jeg bliver alt for hellig

Kære Helge

Mange tak for det tilsendte. Det vil vi gerne sige ja tak til. Men jeg skal lige forstå, hvad du mener, når du skriver, at ”vi kommer til at arbejde med

eksempler fra den virkelige verden”. Er det nogle eksempler, vi skal finde eller har du dem med?

Vi kan alle sammen få brug for en ven…

Sprogrobotten Berta

Figure

Updating...

References

Related subjects :