• Ingen resultater fundet

Det må ikke være svært

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Det må ikke være svært"

Copied!
11
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Det må ikke være svært

- det må faktisk gerne være let

VIVE, den 19. november 2019

Helge Kvam, , hkv@dmjx.dk, 20622233

(2)

”Sproget gjorde, at det tog lang tid,

før det gik op for mig, hvor alvorlig

konklusionen var”

(3)

Så simpelt kan det være

(4)

I har haft asbest på loftet

• Fordi renoveringssagen allerede er under udførelse forventer Landsbyggefonden kun at kunne støtte renoveringssagen i Solhusene som en ustøttet byggesag med den dertil hørende

huslejekonsekvens. De har derfor foreslået, at fremtidig husleje bør balanceres omkring de af beboerne allerede vedtagne huslejestigninger.

• Stigningen i huslejen holder sig indenfor det beløb, I allerede har vedtaget på afdelingsmødet i

november. Vi forventer nemlig, at

Landsbyggefonden vil støtte med tilskud til huslejen.

(5)

Jeg har jo skrevet det…

Afsender Budskab Modtager

(6)

Ja, men jeg har ikke forstået det..

Afsender Modtager Budskab

(7)

Psykiatrisk behandling og kriminalitet

• Af de 218 mentalundersøgte vurderes det, at 162 (74 %) har fået utilstrækkelig psykiatrisk

behandling. Det er vurderet, at 109 (50 %) har fået utilstrækkelig social støtte.

(Er der en sammenhæng mellem behandling af psykisk syge og kriminalitet, Danske Regioner og Retspsykiatrisk Klinik, 2019)

(8)

Fra samme rapport

Den utilstrækkelige psykiatriske behandling har bestået i

manglende kontakt med det psykiatriske behandlingssystem, selvom der var et behov. Det sker enten, fordi man mister

kontakten, afvises i akutmodtagelsen, udskrives uden opfølgning eller afsluttes ambulant.

(9)

Fire studerendes forslag til overskrifter i BT

Flere og flere bliver dræbt af en psykisk syg Sundhedsvæsenet skyld i flere drab

Syg psykiatri

Svigt i psykiatrien giver flere kriminelle

(10)

Når sproget er for svært

• Målgruppen læser det ikke

• Målgruppen forstår det ikke

• Målgruppen misforstår det

• Målgruppen læser det, de selv vil

(11)

Inden jeg bliver alt for hellig

Kære Helge

Mange tak for det tilsendte. Det vil vi gerne sige ja tak til. Men jeg skal lige forstå, hvad du mener, når du skriver, at ”vi kommer til at arbejde med

eksempler fra den virkelige verden”. Er det nogle eksempler, vi skal finde eller har du dem med?

Vi kan alle sammen få brug for en ven…

Sprogrobotten Berta

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Et eksempel kunne være det berømte studerekam- mer på Chateau Gaillard i Vannes i Bretagne, også kendt som Ørkenfædrenes Kabinet (”Cabinet des Pè- res du desert”), fordi

Heroverfor står Birgits og svogerens forhold, som oser af vitalitet og posi- tiv energi og en udbredt sans for ærlighed og konfliktløsning: Da fortælleren – undtagelsesvis

I Tømmerup Kommune på Vestsjælland foregik det på lignende vis. Sognet og kommunen rummede omkring 1200 mennesker, og i 1962 beskæftigede de fleste sig med landbrug. 18 Man må gå

Alt skal tilsyneladende have et formål, ikke i betydningen den overordne- de mening med tilværelsen og det at finde ud af, hvad det vil sige at være menneske, men i betydningen

Dette peger igen på, at sammenhængen for henvisninger til Luther/luthersk er en overordnet konfl ikt omkring de værdier, der skal ligge til grund for det danske samfund og at

Denne argumentationsform betyder, at man skulle kunne finde belæg i Viden og det postmoderne samfund for følgende forhold: At det postmo- derne har bragt næring

Ikke for at motivere det sunde eller rigtige valg hos individet, men for at styrke arbejdet hos de, der arbejder med mad som professionelle – i sundheds- væsenet, i forskningen,

Men dette forhold skaber to problemstillinger, som man som studerende i mere eller mindre grad bliver konfronteret med: Hvorfor skal folk bruge tid på at tale med