• Ingen resultater fundet

TRE CYKLER, SOMMER OG EN ISTID

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "TRE CYKLER, SOMMER OG EN ISTID"

Copied!
6
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

TRE CYKLER, SOMMER OG EN ISTID

Milankovitch-cykler

Variationer i klimaet på den store skala som istider, der kommer og går, kan kobles til variationer i Jordens bevægelser omkring Solen. Disse naturlige klimavariationer sætter rammen for en forståelse af klimaet i det menneskenære perspektiv.

FORLØBSBESKRIVELSE Emne: Den nære astronomi Målgruppe: Fysik C/ Fysik B

Omfang: 3-4 moduler á 70 minutter

Materialet er udarbejdet af Zelinda Videsen, Viborg Katedralskole for Aktuel Naturvidenskab.

I forbindelse med den nære astronomi kan man arbejde med Milankovitch cykler og bruge artiklen "Tre cykler, sommer og en istid" fra Aktuel Naturvidenskab 2007 nr. 04

Forslag til modulplan

1.2 moduler Der arbejdes med Solen og Jorden, dag og nat og årstider.

Afsluttes med arbejdsarket ”Hvad nu hvis” (se bilag 1 i dette dokument) hvor eleverne kvalitativt skal forholde sig til, hvilken betydning Jordbanens form og Jordbanens hældning har for dag, nat og årstider.

½-1 modul Gruppearbejde omkring artiklen ” Tre cykler, sommer og en istid”.

Krav til gruppearbejdet (skrives på tavlen):

Find artiklen på

https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/tema/an4- 2007milanko.pdf

Inddel artiklen i passende afsnit og læs et afsnit ad gangen.

Noter de vigtigste begreber/pointer ned for hvert afsnit og diskuter dem i gruppen.

Til sidst skal I skrive et kort resume af artiklen og uploade til lectio.

½ modul I grupperne arbejdes der med arbejdsarket ”Milankovitch og istid” (se bilag 2 i dette dokument).

1 modul Som afslutning på hele forløbet om den nære astronomi, kan man lade eleverne lave en folder/brochure. På bilag 3 er beskrevet hvad den skal indeholde og en færdig folder kan ses

(2)

i bilag 4.

(3)

BILAG 1: Arbejdsarket ”Hvad nu hvis”

HVAD NU HVIS?

I denne opgave skal I overveje kvalitativt, hvordan dag og nat og årstiderne ville være, hvis jordens bane og rotationsakse var anderledes end den er i dag.

OPGAVE 1

Jordens bane om solen er en ellipse og solen er i det ene af ellipsens brændpunkter (prikkerne):

e er et tal, der beskriver hvor elliptisk en ellipse er. Når e=0 er ellipsen en cirkel.

Hvis jordens bane var mere elliptisk end den er nu, hvordan ville sommer og vinter være i Danmark?

Overvej også det scenarie, hvor Jorden er tættest på solen om sommeren.

(4)

OPGAVE 2

Lige nu hælder jordens rotationsakse ca. 23,5 grader i forhold til en retning vinkelret på ekliptika.

Billede kommer fra Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/File:Seasons.svg)

Hvordan ville sommer og vinter være i Danmark, hvis rotationsaksen hældte mere, for eksempel 25 grader?

Og hvordan ville sommer og vinter være i Danmark være, hvis rotationsaksen hældte mindre?

OPGAVE 3

Hvis I skal lave den koldeste sommer i Danmark ved at kombinere en banekurve og en hældning af rotationsaksen, hvordan ville I så gøre det?

(5)

Bilag 2: Arbejdsarket ”Milankovitch og istid”

MILANKOVITCH OG ISTID

1) Opsamling af de 3 cykler: Forklar nedenstående figur for hinanden.

2) Hvis vi skal have en ny istid, så skal vi ifølge Milankovitch have kolde somre. Hvorfor?

3) Forklar (skriv ned) hvilken kombination af de tre cykler, der vil give os kolde somre.

(6)

Bilag 3: Krav til folder/brochure

Produktet:

I skal i grupper lave en folder/brochure med information om den nære astronomi.

Folderen skal indeholde information og billeder/figurer om:

1) Dag/nat og årstider 2) Sol og måneformørkelser 3) Månens faser

4) Milankovitch-cykler og klimaet

I vil naturligvis ikke kunne gå i dybden med det hele, så kunsten er at udvælge og formidle det vigtigste på meget lidt plads og det kræver, at I har tænkt det hele i dybden først 

Aflevering og Feedback:

Fredag 15/12 –i modulet: I skal (som gruppe) aflevere jeres folder på peergrade.io (vi skal lige oprettes først).

Derefter skal hver elev give feedback på to foldere, efter nogle kriterier jeg har stillet op.

Efterfølgende sætter grupperne sig sammen igen og arbejder med den feedback de har fået.

Mandag 18/12: Folderen er printet (og foldet) og afleveres til ZV, der glæder sig til at læse de gennemarbejde produkter 

(7)

Bilag 4: Billede af elevproduceret folder

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Der er stor sandsynlighed for at fiskeri indsats på nuværende niveau vil bringe bestanden udenfor sikre biologiske grænserI. ICES anbefaler derfor at

Personer med tidligere straffelovskri- minalitet og personer, der har modtaget kontanthjælp/arbejdsløshedsunderstøt- telse, har oftere afgørelser for spirituskørsel

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

De kvalitative risikoacceptkriterier for uheld som defineret i Miljøprojekt 112 (afsnit 2.1.2) er også vist i denne figur, men det skal noteres at disse kriterier i

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

I de tilfælde, hvor der fra det centrale niveau er givet ekstrabevillinger beregnet til specifikke områder, har der ikke været noget incitament til, hverken for amter eller

Opsummerende kan det konstateres, at hvis dette forslag tages bogstaveligt vil det få betydelige konsekvenser for en stor del af de danske børsnoterede virksomheder. Der er dog to

Selvom materialet er usikkert, er der alligevel en tendens til at pyramidestruktu- rer og krydsejerskab har en mindre betydning i organiseringen af danske børsno- terede