• Ingen resultater fundet

Danish University Colleges Flip din undervisning og skriv med video Holmboe, Peter

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Danish University Colleges Flip din undervisning og skriv med video Holmboe, Peter"

Copied!
6
5
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

Danish University Colleges

Flip din undervisning og skriv med video

Holmboe, Peter

Publication date:

2017

Document Version

Artiklen som den fremstår med udgiverens layout. Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Citation for pulished version (APA):

Holmboe, P. Flip din undervisning og skriv med video

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Download policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Download date: 25. jan.. 2018

(2)

Flip din undervisning og skriv med video

Flipped Learning er som udgangspunkt ikke længere nogen helt ny idé. Det er inden for de seneste år blevet et mere eller mindre

veletableret begreb i undervisnings- og læringskontekster i Danmark – godt hjulpet på vej af flere danske udgivelser om emnet.

Ikke desto mindre er det stadig et begreb, som omgærdes af

usikkerhed, diskrepans og mere eller mindre ubelyste påstande om at dette eller hin virker, man skal gøre det på én bestemt måde og så videre. Alene usikkerheden om hvorvidt det er noget, vi skal kalde Flipped Classroom, Flipped Learning eller blot ”at flippe” vidner om, at der til stadighed er rum og mulighed for at fordybe sig i emnet.

På trods af filosofiske paralleller, så mener jeg overordnet set, at der er forskel mellem ”Classroom” og ”Learning” – jeg mener at ”Classroom” i højere grad er en strukturmæssig ændring, mens ”Learning” omfatter en række individuelle praksisser, der er skræddersyede fra klasse til klasse og fra elev til elev af læreren i fællesskab med eleven. Denne skræddersyning kan meget firkantet formuleres som at ”Classroom”

adresserer begreberne hvor og hvornår, mens ”Learning” ser på hvordan og hvem.

Det handler i den

bedste af alle verdener om energi i

læringssituationen, om

(3)

engagement, iver og elevcentrering, og

derfor er det

afgørende, at flippet handler om mere end blot hvad man laver

hvor, men i højere grad om alsidige tilgange, varieret praksis og

varierede metoder.

Èn af de variationsredskaber, som bliver brugt i stor udstrækning, når vi taler om det at flippe er teknologier, som ex. video. Men også her har vi meget at lære, på trods af at video ingenlunde er nyt. Rigtig megen samtale og diskussion om Flipped Learning og Flipped Classroom har cirklet om teknik og teknologi. Hvilket program er bedst? Hvilken mikrofon? Hvad for en app? Hvilken platform?

Hvis vi som lærere og skoler skal og vil flytte undervisningen frem i en verden, som er forbundet og dialogisk i langt højere grad end

tidligere, så er vi også nødt til at skifte fokus fra det at betragte teknikken og teknologien, som noget der handler om hvordan man skal agere med den og i langt stærkere grad sigte imod at etablere ex.

video som et elevnært, stilladserende, dialogisk og kollaborativt værktøj centreret om elevernes læring.

Fokus bør være på dialogisk samarbejde og kollaborativ

”videoskrivning”, hvor elever skal konstruere didaktiske artefakter til,

(4)

for, med og om hinanden, således at de har en umiddelbar brugbarhed i den faglige kontekst, hvor de bliver kreeret.

Eleverne skal, som deres lærer, altså også lave ex. videoer – det giver dem ikke alene et fagligt handleberedskab, men også en mulighed for at opbygge et handleberedskab i forhold til hvordan, hvorfor og

hvornår de skal ”skrive med video” eller udnytte teknologi.

Det giver dem en

mulighed for at udvikle konstruktive og kritiske digitale kompetencer ind i det at formidle ex.

via video.

Endvidere giver mulighed for at udvikle et handleberedskab i forhold til det at til- og fravælge en specifik ressource ind i en læringskontekst.

Og slutteligt giver det eleverne en mulighed for at udvikle evaluerings- og bedømmelseskompetencer af både fag, format, æstetik,

kommunikation, lødighed og anvendelighed HVIS læreren tilgodeser skift, forandringer, udfordringer og alt muligt andet med sigte på den enkelte elev.

Flipped Learning er ikke en one-size-fits-all-tilgang, det er meget mere end oplæg hjemme og lektier i skolen… Og at tro at man altid skal flippe er nok heller ikke hensigtsmæssigt.

(5)

Dette blogindlæg er skrevet af Peter Holmboe. Peter Holmboe er lektor ved University College Syd. Han har en master IKT og Læring fra Aalborg Universitet. Peter arbejder til dagligt med både teoretisk og praktisk viden om, hvordan læringsopfattelser, digitale teknologier og læremidler kan have indflydelse på læringssituation, -miljø, tænkning og handling. Han har i en årrække arbejdet med Flipped Learning som genstands- og interessefelt og er forfatter på en række bøger og

artikler om emnet. Mød også Peter Holmboe i Didaktors podcastudsendelse om Flipped Learning her.

Recommended

Video i undervisningen med Flipped Learning

(6)

Lyt og læs Blogindlæg

Podcasts Søg

Vi er Didaktor Om Didaktor Abonner på iTunes

Skriv til os

Links Alinea iTunes

Didaktor er Alineas blog- og podcastmedie om skole og læring. Følg med her på www.didaktor.dk og abonner på podcastepisoder på iTunes.

didaktor@alinea.dk · Forlaget Alinea: Vognmagergade 11, 1148, København K · CVR 76351910 · www.alinea.dk

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Efter anmodning fra Flensborg byråd kom Istedløven i 2011 tilbage til Flensborg Kirkegård, men nu hverken som et dansk eller tysk sejrstrofæ, men som et. monument som afspejler

VILLIGE TIL AT ÆNDRE: I hvor høj grad er I omstillingsparate og villige til at ændre den måde I driver virksomhed på, enten med inkrementelle eller radikale forandringer.. Er I

Når så mange unge søger disse uddannelser, er det netop fordi de brænder for dem.. Medicin, psykologi, jura og statskundskab har i mange år

For Ahmad og de andre beboere i de udsatte områder, som skal fraflytte deres bolig, fordi den skal rives ned eller omdannes til at tiltrække andre beboergrupper, føles det mest

Med denne forældreinitierede justering af de interaktionelle roller ser det ud til, at resten af samtalen forløber relativt uproblematisk, hvad angår forælderens tilslutning til

Konkret er inten on med at undersøge landsbyklynger som en mulig og brugbar strate- gi sket ved at udvikle to landsbyklyngesamarbejder i henholdsvis Ikast-Brande og Viborg

DTU Transport har derfor gennemført et studie, hvor forholdet mellem implicitte holdninger til risikabel og sikker kørsel, og selvrapporteret køreadfærd og

september havde Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark også sendt rådgivere ud til Egtved Put&Take og til Himmerlands Fiskepark, og som i Kærshovedgård benyttede mange sig

Instrumentalitet og Præstation, der tilsammen angiver, hvor motiveret man er. Konkret bør virksomheder stille sig selv tre spørgsmål for at vurdere deres kundedata- motivation:..

Dermed bliver BA’s rolle ikke alene at skabe sin egen identitet, men gennem bearbejdelsen af sin identitet at deltage i en politisk forhandling af forventninger til

Stein Baggers mange numre havde i sidste ende ikke været mulige, hvis han ikke havde indgået i en slags uhellig alliance med alt for risikovil- lige banker, og en revisionsbranche

De havde ikke opdaget eller i hvert fald ikke forberedt sig på, at ikke blot var ungdomsårgangene nu blevet meget større, men det var også en større pro- centdel af disse store

● Does the teacher's role change, when using the flipped classroom teaching method influence students learning?.. How do we answer

• alle livsstilene: flyverdragterne inklusive. Afstandene i den sociale geografis rum genfindes som tilsvarende afstande i de næste fem rum også, rummene er homologe. Men det er

Sammen- ligner vi i stedet på tværs af arbejdssteder, ser vi igen, at medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen oplever mindre indflydelse på organisatoriske forhold end ansatte

Medarbejderne er den vigtigste ressource i varetagelsen og udviklingen af de regionale opgaver. Et stigende udgiftspres i form af besparelser og effektivise- ringer i

Nogle spillere fortæller gerne og direkte om personlige oplevelser på scenen, og medvirker netop derfor i projektet (eksempelvis en kineser, som var mindre interesseret i at

Han vækkede hende ved at hælde koldt vand i sengen. Ved at fortæller, hvordan noget bliver gjort. Det ligner det engelske by ....-ing. Jeg havde taget et startkabel med, det skulle

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Ifølge analyse af data fra nærværende studie kan der konkluderes, at de studerende i høj grad oplevede flipped learning undervisningsforløbet som relevant og understøttende af

følge dette spor (forfatteren vil oftest være utryg ved at anvende den reelle forklaring, at det har der altså ikke væ­. ret tid

Sportens internationale voldgiftsret CAS (Court of Arbitration in Sport), der blev etableret på initiativ af IOC og trådte i kraft i 1984, har selvsagt blik for de særlige

Et eksempel kunne være det berømte studerekam- mer på Chateau Gaillard i Vannes i Bretagne, også kendt som Ørkenfædrenes Kabinet (”Cabinet des Pè- res du desert”), fordi