• Ingen resultater fundet

Hvordan kan it støtte og fastholde læring?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Hvordan kan it støtte og fastholde læring?"

Copied!
14
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Hvordan kan it støtte og fastholde læring?

Teknologi og tilgængelighed på erhvervsuddannelser

6.9.2011

Mads Bo-Kristensen Vejle Kommune

madbo@vejle.dk

www.madsbokristensen.dk

(2)

• Videnscenter for Integration

• www.vifin.dk

• Vejle Digitale Skoler

• www.vejledigitaleskoler.net

(3)

Oplægget

• Hvordan kan it støtte læring?

– Tre perspektiver

• Hvordan kan it fastholde læring?

– Hverdagsteknologi og engagement

• MobiSticks.dk

(4)

Eksempler fra Vejle

• Vejle Digitale Skoler www.vejledigitaleskoler.net

• Det Mobile Vejle www.detmobilevejle.net

• Mobil Efteruddannelse www.mobilearnblog.dk

• MobiSticks www.mobisticks.dk

(5)

Målgruppens læring

Hvad ved vi om denne gruppes læring?

• Lærer alene

• Lærer sammen med andre

• Lærer det, som er meningsfuldt at lære

(6)

Tre perspektiver

• Individuel læring

• Social læring

• Meningsfuld læring Eller:

• Et kognitivt perspektiv (Piaget)

• Et kollaborativt perspektiv (Vygotsky; Lave &

Wenger 1991)

• Et eksistentielt perspektiv(Jarvis 2006)

(7)

Et fokus

• Jeg vælger et perspektiv ud

• Det kognitive perspektiv

– perception og hukommelse

• Kunsten at adskille og at blande - et kognitivt perspektiv

- et kollaborativt perspektiv

- et eksistentielt perspektiv

(8)

Det kognitive perspektiv

• Eleven/kursisten besidder allerede viden, færdigheder og værdier

• ’At lægge mærke til det nye’

• Anvendelse af ny viden, nye færdigheder og værdier

Forforståelse, opmærksomhed og anvendelse

(9)

Implikationer for tilrettelæggelse

• Forforståelse  Før-aktiviteter

• Opmærksomhed  Hoved-aktiviteter

• Avendelse  Efter-aktiviteter

Kognitivt, kollaborativt og meningsfuldt fokus

(10)

Eksemplet ”faglig læsening”

i et kognitivt perspektiv

Læsevanskeligheder er en 95%-problematik Tre typer læseaktiviteter

1. Forforståelse (”før-læsning”)

2. Opmærksomhedsrettelse (”læsning”) 3. Anvendelse (”efter-læsning”)

Læseaktiviteter med tablet- computer?

(11)

Hverdagsteknologi

Engagement

(12)

Hverdagsteknologi og sted

Hjemme

Ude

(13)

MobiSticks

Hverdagsteknologi, (for)brug og produktion

• www.mobisticks.dk

• Mobilen som hverdagsteknologi

• Elever/kursister: Brugere (forbrugere) og producenter af it

(14)

Afrunding

• Elever/kursisters læring med it

• Hverdagsteknologi

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Evaluering handler om at skabe en viden om jeres pædagogiske praksis som I kan bruge til at udvikle praksis. Gennem evalueringer får I viden om børnenes læring og om hvordan I

Man kan også her lægge mærke til, at Barthes arbejder med forskellige ecriturer i de forskellige genrer: den politiske ecriture, romanens ecriture og eventuelt en poetisk

Når det så er sagt, så kan et bidrag til en tidskapsel måske også være en huskeliste til fremtiden om noget af det, vi fremover skal sætte pris på, værdsætte og lægge

Læreren har formodentlig en viden om, hvad kursisten kan, næsten kan og ikke kan, og på kursistens dårlige dag vil det være nødvendigt at overveje, om kursisten skal arbejde

Blandt elevernes fortællinger er der blandt andet eksempler på, hvordan eleverne oplever at være blevet bedre til at læse andre mennesker og lægge mærke til, hvis der fx

Vi ved ikke hvad der er sande overbevisninger og propositioner om genstande i verden og vi ved ikke hvilke relationer mellem mennesker der er legitime og begrundede af gyldige

Det er i denne fase, at læreren kan mærke, hvilke viden, hvilket sprog og ikke mindst hvilke interesser der allerede er om området, og dermed kan forberede mål, opgaver og

Der findes et stigende antal apps til alle disse syste- mer, som gør det muligt både at fremhæve tekst og benytte talesyntese, men ikke alle digitale tekster er tilgængelige,