• Ingen resultater fundet

Hvor langt kan man nå med forskellige tiltag

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Hvor langt kan man nå med forskellige tiltag"

Copied!
25
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Hvor langt kan man nå med forskellige tiltag

Otto Anker Nielsen, Professor

- Road pricing og

vejudbygning?

(2)

Hvor stort er problemet?

Morgenspids Dagtimer

Kørt hastighed i forhold til tilladt hastighed:

Kilde Per Jacobsen, Vejdirektoratet

(3)

Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde

Stor

uforudsigelighed

Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

(4)

Styring er ofte samfundsmæssigt fordelagtigt

;- )

;- (

(5)

Trafikstyring

http://www2.napier.ac.uk/euramp/images/munich_cover.jpg

(6)

De teknologiske muligheder skal udnyttes

• Bedre samordning og udnyttelse af vejkapaciteten

• Realtidsinformation rettet mod den enkelte for valg af

– rejseform, – rejserute og – rejsetidspunkt

• Trafikstyring på strategiske dele af vejnettet

(7)
(8)

Betaling

(9)

Målsætning for vejafgifter

• Samfundsøkonomiske fordele og ulemper

– Tidsgevinster set i relation til betaling for fortsatte bilture

– Nyttetab for bilture der falder væk eller ændre rute/destination – Tidsgevinster for kollektive ture

– Uheld, støj

– Luftforurening og klima

– Afgiftskonsekvenser og skatteforvridningstab – Driftsomkostninger

• Delmål:

– Tidsgevinster eller alternativ transport opleves samlet set i samme størrelsesorden som betaling og ulemper ved ændret transport

– Fordelingsmæssige konsekvenser

• Provenu?

• Færre biler et bestemt sted eller provenuet størrelse er vel et

middel – ikke mål i sig selv?

(10)

Virkelige net er finmaskede og

komplicerede

(11)

Svært at designe og udregne

optimal betaling Dyrt at etablere og drive

Svært at

kontrollere

(12)

Betaling for brug af specifikke veje

•Svarer til et multibomsystem

•Dyrere at etablere, men mere fokuseret

•Dog svært at designe og med risiko for omvejskørsel

for at undgå betaling

(13)

Udvidede parkeringsafgifter?

• Et pragmatisk alternativ til trængselsringen

(14)

O/D A B C

A 231.700 17.100 36.700 B 15.100 8.100 8.300 C 24.500 6.900 20.900

Antal bilture fordelt på de forskellige områder

B: Kommunen C: City

P-zone A: Resten

Bilture, morgenmyldretid (7-9)

Bompenge 93.400 Parkeringsafgifter 97.300

GPS 369.300

129.500

Forbehold:

Ikke alle i P-zonen kommer til at betale P-afgifter

(15)

O/D A B C

A 464.000 25.800 40.300 B 27.900 24.600 16.300 C 52.700 17.700 50.700

Antal bilture fordelt på de forskellige områder

B: Kommunen C: City

P-zone A: Resten

Bilture, eftermiddagsmyldretid (15-18)

Bompenge 146.700 Parkeringsafgifter 177.700

GPS 720.000

231.400

Forbehold:

Ikke alle i P-zonen kommer til at betale P-afgifter

(16)

Fairness – hvem betaler, morgen?

Trængsels-

niveau Betaler Slipper Kritisk

(+++) 36.700 0 Stor (++) 41.600 44.200

Mellem

(+) 15.100 231.700

Bompengering

Trængsels-

niveau Betaler Slipper Kritisk

(+++) 36.700 0 Stor

(++) 60.600 25.200 Mellem

(+) 0 246.800

Parkeringstakster (max)

Fair: 78.300 Unfair: 44.200

Fair: 97.300

Unfair: 25.200

(17)

Fairness – hvem betaler, eftermiddag?

Trængsels-

niveau Betaler Slipper Kritisk 52.700 84.700 Stor 68.200 24.600 Mellem 25.800 464.000

Bompengering

Trængsels-

niveau Betaler Slipper Kritisk 137.400 0

Stor 40.300 24.600

Mellem 0 489.800

Parkeringstakster (max)

Fair: 120.900 Unfair: 109.300

Fair : 177.700

Unfair: 24.600

(18)

Vejudbygninger – kan det betale sig?

• Fjerner flaskehalse

• Reducerer ”sivetrafik”

• Medfører trafikspring

• Risikerer at skabe nye flaskehalse

• Trafikspring og ændring af rutevalg

(19)

Hurtig indsats med Målrettede mindre anlægsforbedringer

• Udbedring af trængselspletter

• Anvendelse af nødspor til kørsel?

• Meget store forbedringer ved små investeringer

• Langt de fleste trængselspletter ligger på kommunevejene

Trængselspletter på statsvejnettet i Storkøbenhavn, kilde Vejdirektoratet

(20)

Der gennemføres forbedringer og de virker!

Kilde Per Jacobsen, Vejdirektoratet

• Lavthængende frugter?

• Ydre dele af regionen med begrænset randbebyggelse

(21)

Vejudbygninger virker ikke altid – Braess

Paradox

(22)

Manhattan

(23)

infrastrukturforbedringer på sigt

• Helsingørmotorvejen og Isterødvej

• Hillerød-Allerød og Farum- Motorringvejen

• Frederikssundsmotorvejen

• Bro over Frederikssund ved Roskilde Fjord

– Vej på Hornsherred

• Ring 4?

• Ring 5½ ?

• Havnetunnel???

(24)

Hvor langt kan vi nå?

• Tænke og handle i helheder

• Systematisk indsats med mange virkemidler er vigtig

1. Sikre vejkapitalens værdi

3. Mindre anlægsforbedringer

2. Forbedret udnyttelse af vejene, signaloptimering, vejarbejder og ledningsomlægninger

5. Store anlægsarbejder 4. Udvidet parkeringsbetaling

6. Road pricing eller

punktvejafgifter

(25)

Tak for opmærksomheden!

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Samlet vurdering af plastdækning, porre Merudbyttet af porre på 18-19% ved plastdæk- ning af hele arealet er i samme størrelsesorden som merudbyttet opnået i forsøgene med dæk- ning

Oplæg: Hvor langt kan vi nå med forskellige tiltag?, Road pricing og vejudbygning ved Otto Anker Nielsen, DTU

Arbejdet med transportplaner indebærer også fordele for virksomheden, herunder at dette kan bruges som et personalepolitisk tiltag ved at hjælpe med til at gøre den daglige transport

Selvom det ved den senere transport i stort omfang kræves, at papirdokumenter følger transportmidlet ved transport af farligt gods, kan genererede elektroniske data allerede

Effekten af en ”flytning” af 10.000 boliger fra planlagte ikke- stationsnære arealer uden for købstadsringen til stationsnære arealer ved den ny ringbane i centralkommunerne,

Ved information om de konkrete muligheder for at benytte kollektiv transport - herunder kortlæg- ning af tidsforbruget ved kollektiv transport mellem bolig og arbejde i forhold

Bilbrugerne nævner ikke argumenter, der handler om den kollektive transports egenskaber i form af bekvem, god, pålidelig og hurtig betjening.. Det skal ses i lyset af, at der ikke

I princippet kan denne metode bruges selv om der er endnu flere tiltag, der har indflydelse på de samme uheld. I praksis sker der dog det, at forskellige tiltag virker på