• Ingen resultater fundet

Slægtsforskernes Bibliotek

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Slægtsforskernes Bibliotek"

Copied!
113
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen Danske Slægtsforskere:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig brug.

(2)

August Nielsens og Marie Jensine Jensens slægt på Læsø

(Museumsgården på Læsø. Dele deraf kan spores tilbage til ca. 1650)

Udarbejdet af Kurt Dahl, juli 2004

(3)

Indledning

Dette er et arbejde, som jeg har lavet efter et ønske om at finde ud af hvilke aner August Nielsen og Marie Jensine Jensen havde på Læsø.

Det er ikke et fuldkommen arbejde. Der vil givet kunne findes flere aner end de anførte, ligesom der kan findes flere oplysninger om de optegnede personer.

Udover oplysninger, som jeg har fundet i forskellige typer arkivalier, er der også henvisninger til et tidligere arbejde, som jeg lavede i 1998 (appendix a) og

henvisninger til Kirchemoe slægten (appendix b) og endeligt er der henvisninger til min egen slægtsbog ”Læsøfolk i flere hundrede år”

Indhold

Alfabetisk navneoversigt over anerne Side 3 – 5

Beskrivelse af de enkelte personer og par, med

henvisninger til appendix a & b og min slægtsbog. Side 6 – 70 Appendix a - Aner til Barbara Nielsdatter Lund Side 71 - 90 Appendix b – Kirchemoe slægten Side 91 - 97

Appendix c - Anetavler Side 98 - 112

(4)

Anerne til Agust Nielsen og Marie Jensine Jensen

Anders Clausen Bang

Anders Gaarn Clausen Bach Anders Jensen Gaarn

Anders Thomsen Hvent Anne Larsdatter

Anne Nielsdatter

Anne Nielsdatter Augis Anne Nielsdatter Bech Anne Nielsdatter Thuren Barbara Jensdatter Bovet Barbara Markosdatter Bertel Rasmussen Schou

Birgitte Lucie Sørensdatter Cortsen Birgitte Sørensdatter

Carl Nielsen Koch

Christen Melchiorsen Cortsen Christen Pedersen Cortsen Christen Sørensen Bovet Claus Drage

Claus Sørensen Bach Else Christensdatter Else Sørensdatter

Gjertrud Marie Andersdatter Bang Gjertrud Pedersdatter

Gregers Christensen

Helvig Gregersdatter

Håvard Kirchemoe

Ingeborg Nielsdatter

Jens (Svensk sømand)

Jens Christian Jensen

Jens Jensen Østerby

Jens Nielsen Bovet

Johanne Jørgensdatter

Jørgen Jørgensen Heja

Karen Carlsdatter Koch

Kirsten Andersdatter Bach

Kirsten Bang Nielsdatter

Kirsten Chrstensdatter Bovet

Kirsten Nielsdatter

(5)

Anerne til Agust Nielsen og Marie Jensine Jensen

Fortsat

Kirsten Sørensdatter Kirsten Thomasdatter Lars Nielsen Smed Lars Pedersen Smidt Laurids Melchiorsen Louise Larsdatter

Maren Andersdatter Sandborg

Maren Jensdatter Nielsdatter Kierschou Maren Lauridsdatter

Maren Nielsdatter (Lydichsdatter Bech) Maren Nielsdatter Putten

Maren Nielsdatter Schou Margrethe Andersdatter Gaarn Margrethe Larsdatter

Margrethe Mortensdatter Brems Margrethe Nielsdatter

Margrethe Svendsdatter Drage Markor Joensen

Marte Olsdatter

Marthe Margrethe Nielsdatter Kirchemoe Melchior Poulsen

Morten Nielsen Brems Niels Brems

Niels Gregersen Krogstrup Niels Hovelsen

Niels Kirchemoe

Niels Knudsen Kierschou Niels Lauridsen Bech Niels Lauridsen Putten Niels Lydichsen

Niels Peter Olsen Niels Sørensen Bovet Peder Larsen Smed Peder Olufsen Buch

Poul Lauridsen Melchiorsen

Rasmus Bertelsen Schou

Svend Hansen Drage

(6)

Anerne til Agust Nielsen og Marie Jensine Jensen

Fortsat

Søren Bertelsen Søren Christensen

Søren Christensen Cortsen

Søren Madsen Thuren

Thomas Andersen Hvent

(7)

August Nielsen (2) og Marie Jensine Jensen (3)

Vesterø kirkebog

Født d. 8. October 1851 – August Nielsen – døbt i kirken d. 30. Nov. Samme år.

Moderen – Ugifte Fruentimmer Kirsten Andersdatter Bach – Udlagt som Barnefader Niels Peter Olesen Matros og Ungkarl af Byrum

M.faddere: Anders G. Clausen, Matros Lars Peter Andersen og Tienestekarl Christen (?) af Byrum

Q.faddere: Poul Tvedens Enke Ane Kirstine Larsdatter, Pigen Hedevig Andersdatter af Vesterø.

Vaccineret den 14. Juni 1853 af Krebs.

Byrum kirkebog

Født d. 3. October 1858 – Marie Jensine Jensen – Hjemmedøbt d. 17. October, og i Kirken d.

19. December samme år.

Faderen - Jens Christian Jensen Sømand og Indsidder i Byrum Sogn og Hustru Kirsten Bang Nielsdatter

Q.faddere: Sø- og Gaardmand Jens Jensens Østerbyes Hustru af Byrum og Pigen Ane Larsdatter Hals.

M.faddere: Forn. J.J. Østerby, Sø- og Huusmand Jens Larsen Andreasen og Murer Jens Hansen, Byrum.

Vacc. 14de Aug. 1862 af Rasmussen.

August Nielsen blev konfirmeret i Vesterø kirke i efteråret 1865 – Kundskab, G og opførsel, MG – Han blev vaccineret d. 14. juni 1853 af Krebs.

Marie Jensine blev konfirmeret d. 6. oktober 1872 i Vesterø kirke – Kundskab, MG og opførsel, MG – Hun blev vaccineret d. 14. august 1862 af Rasmussen

(Distriktslæge Christen Rasmussen, han lavede en hundrede sides optegnelse om sundhedsforholdene på Læsø. Disse optegnelser er udgivet i bogen ”Distriktslægen og

Læsøboerne – en medicinsk topografi fra 1859 og dens forudsætninger” af Signe Mellemgaard, Landbohistorisk Selskab 1992) Bogen er en god beskrivelse af forholdene på Læsø på den tid, bolig, mad, sygdomme osv.

Ved deres bryllup i Vesterø kirke

Nr. 12. 1877 – Ungkarl August Nielsen 26 aar, Søn af Niels Peter Olesen i Vesterø – Pigen Marie Jensine Jensen 19 Aar, Datter af afdøde Jens Christian Jensen i Vesterø.

Forlovere: N.P. Olesen og J. Bang.

De blev viet i Vesterø kirke d. 1. januar 1878.

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø Sogn paa Læsø, , et Hus, 151 (1), FT-1880 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Kjersten Bang Nielsen, 59, Enke, Husmoder Lever af Haandgjerning, , Hals Sogn Læsø Annætte Christensen, 15, Ugift, Hendes Datter, , Vesterø Sogn Læsø

A[u]gust Nielsen, 28, Gift, Husfader og Sømand, , Her i Sognet Marie Jensine Jensen, 21, Gift, Hans Kone, , Her i Sognet

(8)

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø sogn, , et Hus, 126, FT-1890 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Marie Jensine Jensen, 31, Gift, Husmoder, Sømandskone, Byrum Sogn Balmine Kristiane Nielsen, 9, Ugift, Barn, , Vesterø Sogn

Niels Peter Magnus Nielsen, 7, Ugift, Barn, , Vesterø Sogn Serine Marie Nielsen, 5, Ugift, Barn, , Vesterø Sogn Augusta Marie Nielsen, 2, Ugift, Barn, , Vesterø Sogn

Valdemar Emanuel Nielsen, 10/10 89, Ugift, Barn, , Vesterø Sogn Kirsten Bang Nielsdatter, 70, Enke, , Aftægt, Hals Sogn, Hjørring Amt Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø sogn, , , 128, FT-1890

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Erland Erlandsen, 28, Ugift, Barn, Fisker, Vesterø Sogn

Christen Andreas Erlands., 24, Ugift, Barn, Sømand, Vesterø Sogn Simon Andreas Erlands, 21, Ugift, Barn, Sømand, Vesterø Sogn Søren Peter Jørgensen, 21, Ugift, Barn, Sømand, Vesterø Sogn Carl Nielsen, 31, Gift, Husfader, Sømand, Vesterø Sogn August Nielsen, 38, Gift, Husfader, Sømand, Vesterø Sogn

Deres dødstidspunkt har jeg ikke mulighed for at finde, da jeg kun har kirkebøgerne optil 1891.

Disse data kan findes på Landsarkivet i Viborg.

(9)

Niels Peter Olesen (4) og Kirsten Andersdatter Bach (5)

Niels Peter er født i Volstrup sogn ca. 1823. Jeg har ikke søgt hans dåb.

Ifølge tilgangslisten i Vesterø sogns kirkebog ses, at han kom til Læsø i 1842 fra Sæby

”Tjenestekarl, 18 aar, med skudsmaals god fra Bang, ankom d. 12. november”

Ved Kirstens dåb i Vesterø kirke: Født d. 14. august 1828, Kirsten Andersdatter Bach, vaccineret d. 26. juni af Overgaard. Døbt i Kirken d. 24. august 1828

Forældre, Anders Gaarn og Hustrue Lovise Larsdatter Jordbrugere og Fiskere i Vesterø.

Faddere: Kirsten Thomsdatter, Karen Thisted, Hans Christian., Thomas Bach, Johannes Jerup, Jorddyrkere og Fiskerfolk i Vesterø. – Moderen Introduceret 17. Søndag efter Trinitatis 1828.

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø, , en gaard, 88, FT-1845 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Søren Sørensen, 61, gift, , stedets ejer, skipper., Læsøe

Ane Gaj Larsdatter, 53, gift, , hans kone, Læsøe

Lars Bertel Sørensen, 27, ugift, , styrmand, deres barn, Læsøe Søren Sørensen, 25, ugift, , styrmand, deres barn, Læsøe Albreth Dahm, 20, ugift, , Matros, deres barn, Læsøe Kirstine Sørensdatter, 22, ugift, , deres barn, Læsøe Jens Peter Sørensen, 17, ugift, , deres barn, Læsøe Søren Sørensen, 14, ugift, , deres barn, Læsøe Ane Gaj Sørensdatter, 13, ugift, , deres barn, Læsøe

Niels Peter Olesen, 22, ugift, , tjenestekarl, Volstrup sogn, Hjørring amt Vesterø kirkebog – copulerede

Nr. 8 – 1852

Ungkarl Matros Niels Peter Olesen af Vesterø, 24 Aar gl. – Pigen Kirsten Andersdatter Bach af Vesterø, 24 Aar gl.

Forlovere: Anders Gaarn Clausen og Niels Carl Christensen

Viet d. 26 december 1852 i Kirken – Efter forudgaaende Lysning den 1., 2., og 3. Søndag i Advendt.

Folketællingen 1855, side 322b, Vesterø sogn under no. 115 (Et nummer der kun er brugt ved folketællingen:

1 familie

Niels Peter Olesen, 30 aar, gift, født i Volstrup Sogn, Indsidder Huusfader lever af Søfart, Lutheraner

Kirsten Andersdatter, 27 aar, gift, født her i Sognet, Hans Kone, Lutheraner August Nielsen, 4 aar, ugift, født her i Sognet, Deres Barn, Lutheraner

Otto Velhelm Nielsen, 2 aar, ugift, født her i Sognet, Deres Barn, Lutheraner.

Niels Peter og Kirsten sidder som indsiddere dvs. lejere i nr. 115, som ejes af Kirstens forældre Anders Gaarn Clausen og Louise Larsdatter. Se den nugældende adresse hos dem.

(10)

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø Sogn, , en Gaard, 48 F2, FT-1860 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Niels Peter Olsen, 37, Gift, Sømand, Huusfader, , Volstrup, Hjørring Amt Kirsten Andersdatter, 32, Gift, Hans Kone, , Vesterø Sogn

August Nielsen, 8, Ugift, Deres Børn, , Vesterø Sogn Otto Vilhelm Nielsen, 6, Ugift, Deres Børn, , Vesterø Sogn Søren Peter Nielsen, 4, Ugift, Deres Børn, , Vesterø Sogn Claus Søren Nielsen, 2, Ugift, Deres Børn, , Vesterø Sogn Peter Martinus Nielsen, 1, Ugift, Deres Børn, , Vesterø Sogn

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø Sogn, , et Huus, 58, FT-1870 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Niels Peter Olesen, 47, Gift, Huusfader, Dagleier, Kragelund Sogn, Hjørring Amt [Volstrup Sogn]

Kirsten Andersdatter, 42, Gift, Huusmoder, , Læsø Otto Vilhelm Nielsen, 16, Ugift, Søn, Sømand, Læsø Søren Peter Nielsen, 14, Ugift, Søn, , Læsø

Claus Søren Lorents Nielsen, 12, Ugift, Søn, , Læsø Peter Marthinus Nielsen, 10, Ugift, Søn, , Læsø Poul Anthon Nielsen, 7, Ugift, Søn, , Læsø Angine Louise Nielsen, 5, Ugift, Datter, , Læsø Nicoline Christine Nielsen, 2, Ugift, Datter, , Læsø

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø Læsø, , Et Hus, 57 (4), FT-1880 Der vises flg. felter:

(11)

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Niels Peter Olsen, 55, Gift, Daglejer i Agerbruget, , Kragelund Hjør[r]ing Amt Kjersten Andersdatter, 51, Gift, Kone, , Læsø

Klaus Søren Nielsen, 22, Ugift, Niels Peter Olsens Søn Matros, , Læsø Poul Anthon Nielsen, 17, Ugift, Niels Peter Olsens Søn Matros, , Læsø Angine Lovise Nielsen, 14, Ugift, deres Børn, , Læsø

Necoline Ki[r]stine Nielsen, 12, Ugift, deres Børn, , Læsø Locia Maria Nielsen, 8, Ugift, deres Børn, , Læsø

Sevorine Petrine Nielsen, 5, Ugift, deres Børn, , Læsø

Niels Peder døde d. 2. juni 1886, og blev begravet på Vesterø kirkegård d. 6. juni ”Niels Peder Olesen (Kraglund)” ”Husmand, gift Mand , første Ægteskab i Vesterø” 63 Aar.

Der findes et skifte efter Niels Peder i Læsø Skifteprotokol (B31-101), dateret d. 9. januar 1887. Udover enken Kirsten Andersdatter Bach og børnene, er der også nævnt en bror til Niels Peder. Denne bror hedder Chr. Olesen Kraglund og er husmand.

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø sogn, , et Hus, 251, FT-1890 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Kirstine Marra Andersdatter Bach, 62, Enke, Husmoder, Husejer, Vesterø Sogn Angine Nielsen, 24, Ugift, Barn, Sypige, Vesterø Sogn

Nikoline Nielsen, 22, Ugift, Barn, Under Fattigforsørgelse, Vesterø Sogn

Herover ses familien ved folketællingen 1890. Kirsten Andersdatter er med sikkerhed død efter det tidspunkt. Jeg har ingen kirkebøger der dækker tiden efter 1891, hvorfor denne oplysning skal søges på Landsarkivet i Viborg.

(12)

Jens Christian Jensen (6) og Kirsten Bang Nielsdatter (7)

Jens Christian Jensen blev født i Byrum sogn d. 28de Sept. 1826, hjemmedøbt d. 29 sept., og i kirken d. 19. november samme år.

Q-faddere: Søren Christen Bachs Hustru og Maren Kristine Christensdatter

M-faddere: Søren Christen Bach, Christen Bødker og Christen Grindsted, alle Jordbr. Og (?) i Hals Sogn.

Jens Christian Jensens konfirmation i Byrum kirke: Søn af Jens Jensen Østerbye, født d. 28de Septemb. 1826 – Kundskab og Opførsel: nogenlunde

Kirsten blev født d. 17. april 1819, og døbt i Byrum kirke Kristi Himmelfarts dag samme år.

Q-faddere: Jacob Jacobsens Hustru, Maren Juuls eller Morten Larsens Datter M-Faddere: Jacob Hansen, Berent Madsen og Jens Chr. Bak, alle af Byrum Sogn.

Kirsten var datter af Niels Gregersen Krogstrup og Giertrud Marie Andersdatter Bang.

Kirsten blev konfirmeret d. i 1834 i Byrum kirke – Temel(ig) god Kundskab og god Opførsel – Vaccineret d. 24. juli 1821 af Kønig

Hjørring, Læsø, Byrum, Byrum, , en gaard, 71, FT-1834 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Lars Søren Olesen Brarum, 34, Gift, , lever af jordbrug og fiskeri, Ane Juuls Sørensdatter, 31, Gift, , hans kone,

Ole Nielsen, 3, Ugift, , deres barn, Magrethe Høllet, 2, Ugift, , deres barn, Andrine, 1, Ugift, , deres barn,

Else Melchors Svendsdatter, 16, Ugift, , tienestepige, Kirsten Bang, 15, Ugift, , tienestepige

Hjørring, Læsø, Byrum, Byrum, , en gaard, 25, FT-1845 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Albret Nielsen Sander, 50, gift, , eier af gaarden, ernærer sig af dens brug., Læsø Maren Juuls Thomasdatter, 52, gift, , hans kone, Læsø

Kirsten Bang Nielsdatter, 25, ugift, , tjenestepige, Læsø

Hjørring, Læsø, Byrum, , , Byrum, Læsø, 35. gaard, FT-1850 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Lars Pedersen Boesen, 64, Gift, , eier en del af gaarden og lever af dens brug og fiskerie, Læsø Ane Catrine Pedersdatter, 64, Gift, , hans kone, Læsø

(13)

Jens Thomasen, 33, Ugift, , fraværende i coffardifarten, deres barn, Læsø Maren Kirstine, 14, Ugift, , deres barn, Læsø

Lyder Nielsen, 23, Ugift, , pleiesøn, fraværende i coffardifart, Læsø Maren Magdalene Christoffersdatter, 21, Ugift, , tjenestepige, Læsø

Karen Margrethe Pedersdatter, 67, Enke, , ernærer sig med haandarbeide og dagleie, Læsø Albert Nielsen Sander, 55, Gift, , eier en del af gaarden og lever af dens brug og fiskerie, Læsø Maren Juuls Thomasdatter, 57, Gift, , hans kone, Læsø

Kirsten Bang Nielsdatter, 31, Ugift, , tjenestepige, Læsø

Jens og Kirsten blev gift i Byrum kirke d. 31. Januar 1858. I kirkebogen: ”Ungkarl Jens Christian Jensen, 31 Aar Søn af Jens Jensen Østerby og Maren Nielsdatter Rasmusdatter af Byrum” og Pigen KNB, 38 Aar gl, datter af Niels Gregersen Krogstrup og Hustru Giertrud Marie Andersdatter Bang af Hals”

Forlovere: Anders Degn og Albrecht N. Sander. Tillysning skeet 1-3 Søndag efter H.tr.

Konger. Han vaccineret d. 3. Janu. 1828 af Kønig og Hun vac. d. 24de Juli 1821 af Kønig.

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø Sogn, , en Gaard, 123 F1, FT-1860 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Jens Christian Jensen, 34, Gift, Huusfader, Gaardmand, , Byrum Sogn Kirsten Bang Nielsen, 40, Gift, Hans Kone, , Hals Sogn, Læsø

Marie Jensine Jensen, 1, Ugift, Deres Barn, , Byrum Sogn

Juline Petrine [ Johansdatter], 15, Ugift, Tjenestepige, , Vesterø Sogn

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø Sogn, , en Gaard, 164, FT-1870 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Jens Christian Jensen, 42, Gift, Huusfader, Jordbrug, Byrum Sogn Kjersten Bang Nielsen, 49, Gift, Huusmoder, , Byrum Sogn Marie Jensine Jensen, 11, Ugift, Datter, , Byrum Sogn Anette Kjerstine Jensen, 5, Ugift, Datter, , Vesterø Sogn

Jens Christian Jensen døde d. 13. marts 1874, og blev begravet på Østerby kirkegård d. 23.

marts. ”Indsidder i Vesterø, 1 gang gift” Han blev 47 år gammel.

I kirkebogen står: ”Formodentlig druknet den 13. marts”

2 andre døde ved samme ulykkelige hændelse.

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø Sogn paa Læsø, , et Hus, 151 (1), FT-1880 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Kjersten Bang Nielsen, 59, Enke, Husmoder Lever af Haandgjerning, , Hals Sogn Læsø Annætte Christensen, 15, Ugift, Hendes Datter, , Vesterø Sogn Læsø

(14)

A[u]gust Nielsen, 28, Gift, Husfader og Sømand, , Her i Sognet Marie Jensine Jensen, 21, Gift, Hans Kone, , Her i Sognet

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø sogn, , et Hus, 126, FT-1890 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Marie Jensine Jensen, 31, Gift, Husmoder, Sødmandskone, Byrum Sogn Balmine Kristiane Nielsen, 9, Ugift, Barn, , Vesterø Sogn

Niels Peter Magnus Nielsen, 7, Ugift, Barn, , Vesterø Sogn Serine Marie Nielsen, 5, Ugift, Barn, , Vesterø Sogn Augusta Marie Nielsen, 2, Ugift, Barn, , Vesterø Sogn

Valdemar Emanuel Nielsen, 10/10 89, Ugift, Barn, , Vesterø Sogn Kirsten Bang Nielsdatter, 70, Enke, , Aftægt, Hals Sogn, Hjørring Amt

Kirsten Bang Nielsdatter døde efter folketællingen 1890, hvorfor hendes dødsdata skal findes på Landsarkivet i Viborg.

(15)

Anders Gaarn Clausen Bach (10) og Louise Larsdatter (11)

Ved Anders Gaarn Clausen Bach´s dåb i Vesterø kirke: D. 9. maj 1802 døbt Claus Sørensen Bachs og Hustrue Margrethe Andersdatter Gaarns Barn, Anders Gaarn kaldet.

Testes: Maren Biørnsdatter Bach, Dorthe Marie Birch, Niels Jerup, Peder Jerup og Lars Larsen Smed.

Ved Louise Larsdatter´s dåb i Vesterø kirke: D. 9. Maj 1802 døbt Lars Pedersens og Hustrue Kirsten Thomasdatters Barn Lovise kaldet.

Testes: Kirsten Johnsdatter, Kirsten Sørensdatter, Lars Lund, Biørn Johnsen og Andreas Hyllebusk.

Et lille kuriosum: Begge er døbt d. 9 maj 1802. på side 328 i kirkebogen er de indført som de 2 sidste på siden

Ved cop: Viet d.16. Februar 1823 i Vesterø Kirke. Anders Gaarn Clausen Bach 21 Aar, Matros i Vesterø Sogn, og Lovise Larsdatter Smidt, 21 Aar, Jorddyrker i Vesterø.

Forlovere: Lars Pedersen Smidt og Jens Nielsen Thorsen Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø, , en gaard, 39, FT-1834 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Anders Gaarn Clausen, 32, Gift, , jordbruger og baadskipper, Lovise Larsdatter, 32, Gift, , hans kone,

Margrethe, 9, Ugift, , deres barn, Claus Søren, 7, Ugift, , deres barn, Kirsten, 5, Ugift, , deres barn, Lars Peder, 4, Ugift, , deres barn, Helvig, 2, Ugift, , deres barn,

Kirsten Poulsdatter, 29, Ugift, , tjenestepige,

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø, , en gaard, 45, FT-1845 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Anders Gaarn Clausen, 43, gift, , stedets ejer, baadskipper., Læsøe Lovise Larsdatter, 43, gift, , hans hustru, Læsøe

Magrethe Andersdatter, 21, ugift, , Deres barn, Læsøe Claus Andersen, 19, ugift, , Deres barn, Læsøe

Kirsten Andersdatter, 17, ugift, , Deres barn, Læsøe Lars Andersen, 15, ugift, , Deres barn, Læsøe

Hedevig Andersdatter, 13, ugift, , Deres barn, Læsøe Jørgen Andersen, 4, ugift, , Deres barn, Læsøe Ludvig Andersen, 2, ugift, , Deres barn, Læsøe

Jørgen Christian Møller, 50, gift, , inderste, skomager, Hjørring Marthe Hansdatter, 52, gift, , hans kone, Læsøe

Jens Peter Møller, 40, enke, , skomager, Sæbye

(16)

Kirsten Larsdatter, 45, ugift, , inderste, spinderske, Læsøe Niels John Sørensen, 19, ugift, , hendes barn, Læsøe Karen Christensdatter, 15, ugift, , hendes barn, Læsøe

Hjørring, Læsø, Vesterø, , , Vesterø, Læsø, 69 en gaard, FT-1850 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Anders Gaarn Clausen, 48, Gift, , huusfader, sømand, Vesterø Lovise Larsdatter, 48, Gift, , hans kone, Vesterø

Magrete Andersdatter, 26, Ugift, , deres barn, Vesterø Kirsten Andersdatter, 22, Ugift, , deres barn, Vesterø

Claus Andersen, 24, Ugift, , deres barn fraværende i coffardifart, Vesterø Lars Peter Andersen, 20, Ugift, , deres barn fraværende i coffardifart, Vesterø Jørgen Andersen, 10, Ugift, , deres barn., Vesterø

Ludvig Andersen, 7, Ugift, , deres barn., Vesterø

Kirsten Larsdatter, 49, Ugift, , inderste, syinderske, Byrum

Niels John Sørensen, 24, Ugift, , hendes søn, fraværende i coffardifart, Byrum Jens Jensen Dahm, 53, Gift, , inderste, dagleier, Vesterø

Christine Nielsdatter, 49, Gift, , hans kone, Byrum Niels Christian Dahm, 10, Ugift, , deres barn, Vesterø Boie Jensen Dahm, 8, Ugift, , deres barn, Vesterø

Niels Peter Dahm, 17, Ugift, , deres barn, fraværende i coffardifart., Vesterø

Følgende er uddrag af ”Fortegnelse over de paa Læsø værende Gaarde og Huse, deres nummer i Panteregistret, Gammelskat og Hartkorn samt Eiere, Affattet i September 1854” Viborg Landsarkiv (B31-90)

Vesterø Sogns 2det Lægd.

og fra: ”Den Konstaterede Præstetiende for Læsøe med frie vedhæftede Deklarationer” fra d.

18. maj 1862. Viborg Landsarkiv (B31-90) Vesterø Sogns 2det Lægd

(17)

Med disse oplysninger og et stort arbejde der er lavet af Edith Thorsen og Solveig Hansen på Læsø Lokalhistoriske arkiv kan konstateres, at nutidens adresse for Anders Clausen Bak og Niels Peter Olesen ved folketællingen i 1855-60, og måske senere var omkring

Dommergårdsvej 1

Folketællingen 1855 side 322b, nr. 115 En Gaard 1 Familie

Anders Gaarn Clausen, 53 aar, gift, født her i Sognet, Gaardmand Huusfader, Lutheraner Louise Larsdatter 53 aar, gift, født her i Sognet, Hans Kone, Lutheraner

Hedevig Andersdatter, 23 aar, ugift, født her i Sognet, Deres Datter Tiener Forældrene, Lutheraner.

Jørgen Andersen Back, 16 aar, ugift, født her i Sognet, Deres Søn, Tiener Forældrene, Lutheraner

Ludvig Andersen Back, 12 aar, ugift, født her i Sognet, Deres Søn, Lutheraner Claus Andersen Back, 29 aar, ugift, født her i Sognet, Huusfaderens Søn, Lutheraner Thomas Andersen Back, 19 aar, ugift, født her i Sognet, Huusfaderens Søn, Lutheraner

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø Sogn, , en Gaard, 48 F1, FT-1860 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Anders Gaarden Clausen, 58, Gift, Fisker, Huusfader, , Vesterø Sogn Luise Larsdatter, 58, Gift, Hans Kone, , Vesterø Sogn

Jørgen Andersen, 20, Ugift, Deres Børn, Sømand, , Vesterø Sogn Ludvig Andersen, 17, Ugift, Deres Børn, Sømand, , Vesterø Sogn Christen Peter Jensen, 37, Gift, Sømand, , Dronninglund, Hjørring Amt Margrethe Andersdatter, 36, Gift, Hans Kone, , Vesterø Sogn

Ansine Christensen, 9, Ugift, Deres Børn, , Vesterø Sogn Anders Peter Christensen, 5, Ugift, Deres Børn, , Vesterø Sogn Jens Gulbrand Christensen, 3, Ugift, Deres Børn, , Vesterø Sogn Claudine Lucie Christensen, 1, Ugift, Deres Børn, , Vesterø Sogn

Anders døde d. 12. april 1865, og blev begravet på Vesterø kirkegård d. 18. april. ”Gaardmand i Vesterø. Givt Mand. 1 Gang Givt” 63 aar

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø Sogn, , en Gaard, 55, FT-1870 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Luise Larsdatter Smith, 67, Enke, Huusmoder, Landvæsenet, Læsø

Christen Peter Jensen, 47, Gift, Slægtning, Sømand, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt Margrethe Andersdtr. Gaarn, 45, Gift, Slægtning, , Læsø

Anders Peter Christensen, 15, Ugift, Søn, , Læsø Jens Guldbrandt Christensen, 12, Ugift, Søn, , Læsø Claudine Luise Christensen, 10, Ugift, Datter, , Læsø Christian Julius Christensen, 2, Ugift, Søn, , Læsø

(18)

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø Læsø, , Et Hus, 59 (6), FT-1880 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Jens Peter Johnsen, 39, Gift, Husfader Matros, , Læsø

Else Starbæk Christe[n]sen, 48, Gift, Kone, , Læsø

Kjersten Bark Masine Johnsen, 16, Ugift, deres Børn, , Læsø Juliane Johnsen, 14, Ugift, deres Børn, , Læsø

Chresten Alechander Johnsen, 9, Ugift, deres Børn, , Læsø

Lovise Larsdatter, 77, Enke, Som forsørges af Husfaderen, , Læsø Klaudine Lovise Chreste[n]sen, 20, Ugift, Haandarbeide, , Læsø

Krestine Ma[r]Grete Chreste[n]sen, under 1 Aar, Ugift, hendes datter, , Læsø

Lovise Larsdatter døde d. 4. februar 1888. og blev begravet på Vesterø kirkegård d. 10.

februar. ”Enke efter Gaardm. Anders Gaarn Klausen, 1 gang gift, Aftægtskone i Vesterø” Hun blev 86 år gammel.

(19)

Jens Jensen Østerby (12) og Maren Nielsdatter Schou (13)

Jeg har ikke med sikkerhed fundet Jens Jensen Østerbys herkomst. I folketællingen 1801, som ses herunder, optræder der en Jens Jensen, hvor alderen passer. Det er det eneste jeg har fundet, og det er derfor usikkert om det er den rette. Der er også den mulighed at Jens Jensen er født udenfor øen, og er flyttet til øen samme med sine forældre.

Hjørring, Læsø, Hals, Østerby, , , 6, FT-1801 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Jens Christensen, 40, gift, manden, eier et jordløst huus og er enroul. matros., Ingeborg Christensdatter, 40, gift, konen, ,

Maren Jensdatter, 14, ugift, deres barn, , Christen Jensen, 7, -, deres barn, ,

Jens Christensen Jensen, 3, -, deres barn, ,

Maren Nielsdatter Rasmusdatter Schou blev døbt i Byrum kirke d. 27. oktober 1793.

Faddere: Maren Christophersdatter, Karen Marie, Tolder Neuchs, Peder Andersen i Klitgaard og Thøger Lindgaard

Hun var datter af Rasmus Bertelsen Schou og Maren Jensdatter Nielsdatter Kierschou.

Ved cop: Jens Jensen Østerbye, 30 Aar, Ungkarl og Søemand af Hals Sogn – (?) Nielsdatter Rasmusdatter, 32 Aar, Jordbrugerske i Byrum Sogn.

Forlovere: Niels Knudsen Bovet og Peder Nielsen Wiis Viet d. 27 Januar 1826 i Kirken.

Hjørring, Læsø, Byrum, Byrum, , en gaard, 53, FT-1834 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Jens Østerbye, 38, Gift, , lever af jordbrug og fiskerie,

Maren Nielsdatter, 39, Gift, , hans kone, Grethe, 11, Ugift, , deres barn,

Christian, 7, Ugift, , deres barn,

Maren Jensdatter, 5, Ugift, , deres barn,

Grethe eller Ane Margrethe som hun rigtigt hedder, er angivet forkert. Det er ikke ”deres”

barn, men derimod Maren Nielsdatters uægte barn. Ane Margrethe er født d. 5. november 1822, og hiemmedøbt dagen efter. Moderen Maren Nielsdatter, og til barnefader blev udlagt Ungkarl Ole Hansen af Byrum Sogn.

Hjørring, Læsø, Byrum, Byrum, , en gaard, 103, FT-1845 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Jens Østerbye, 49, gift, , eier af gaarden, fraværende i søefarten., Læsøe

Maren Nielsdatter Rasmusdatter, 50, gift, , hans kone, ernærer sig ved gaardens brug., Læsøe

(20)

Ane Magrethe (Jensdatter), 22, ugift, , deres barn, Læsøe Jens Christian (Jensen), 18, ugift, , deres barn, Læsøe Maren Jensdatter, 16, ugift, , deres barn, Læsøe

Hjørring, Læsø, Byrum, , , Byrum, Læsø, 85. gaard, FT-1850 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Jens Østerbye, 54, Gift, , eier af gaarden, lever af dens brug og fiskeri, Læsø Maren Nielsdatter Rasmusdatter, 55, Gift, , hans kone, Læsø

Jens Christian, 24, Ugift, , deres søn, fraværende i cofardifarten, Læsø Maren Jensdatter, 23, Ugift, , deres datter, Læsø

Jens Larsen Andreassen, 28, Gift, , ernærer sig ved søfart., Læsø Ane Magrethe Jensdatter, 28, Gift, , hans kone, Læsø

Maren Nielsdatter Rasmusdatter døde d. 23. august 1852, og blev begravet på Byrum kirkegård d. 30. august. ”Sømand og Jordbruger Jens Jensen Østerbyes Hustrue i Byrum Sogn” Hun blev 57 år. Gammel.

Der findes et skifte efter Maren Nielsdatter i Læsø Skifteprotokol (B31-100) dateret d. 4.

september 1852.

Folketællingen 1855, Byrum sogn, side 290 Nr. 34, Et Huus – En Familie

Jens Jensen Østerby, 58 aar, Enkemand, født på Læsø, Eng Huset, lever af avls(?) Brug Huusfader, Lutheraner

Else Kirstine Nielsdatter, 58 aar, Enke, født på Læsø, tienestepige, Lutheraner Maren. 27 aar, ugift, født på Læsø, Huusfaderens Barn, Lutheraner

Jens Christian, 28 aar, ugift, født på Læsø, Huusfaderens Barn, Lutheraner.

Jens Jensen Østerby blev gift anden gang i Byrum kirke d. 6. juli 1856 med Else Cathrine Nielsdatter. I Kirkebogen står: ”Enkemand Jens Jensen Østerby, Sømand og Gaardmand i Byrum,

1 Gang før gift, 59 aar” og ”Pigen Else Cathrine Nielsdatter, ligeledes af Byrum 23 Aar gl”

Forlovere: Lars Møller Pedersen og Søren Pedersen Krogbek.

Tillysning skeet 5te og 6te Søndag efter Paaske og 2den Pintsedag.

Hjørring, Læsø, Byrum, Byrum Sogn, , en Gaard, 35, FT-1860 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Jens Jensen Østerby, 64, Gift, Gaardmand, Huusfader, , Byrum Sogn, Hjørring Amt Else Cath. Nielsdatter, 27, Gift, Hans Kone, , Hals Sogn, Hjørring Amt

Mariane Christine Jensen, 3, Ugift, Deres Børn, , Byrum Sogn, Hjørring Amt Ingeborg Cathrine Jensen, 1, Ugift, Deres Børn, , Byrum Sogn, Hjørring Amt Karen Marie Pedersen, 24, Ugift, Tjenestepige, , Vesterø Sogn, Hjørring Amt

(21)

Hjørring, Læsø, Byrum, Byrum, , en Gaard, 69, FT-1870 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Jens Jensen Østerbye, 75, Gift, Huusfader, Jordbruger, Østerby, Hals Sogn Else Katrine Nielssen, 36, Gift, Huusmoder, , Byrum Sogn

Mariane Chrestine Jenssen, 12, Ugift, Barn, , Byrum Sogn Engeborg Catrine Jenssen, 10, Ugift, Barn, , Byrum Sogn Juliane Jenssine Catrine Jenssen, 9, Ugift, Barn, , Byrum Sogn Ane Chrestine Larsine Jenssen, 6, Ugift, Barn, , Byrum Sogn Nicoline Chrestine Sørine Jenssen, 4, Ugift, Barn, , Byrum Sogn Bergitte Marie Nielssen, 67, Ugift, Slægtning, , Byrum Sogn

Ved Jens Jensen Østerbys begr: Byrum kirkebog, død d. 24. marts 1879 og begravet d. 31.

marts, husmand i Hals. 2den ægteskab, 85 Aar

I Læsø Skifteprotokol (B31-100) findes der et skifte efter Jens Jensen Østerby. Skiftet er dateret d. 1. april 1879.

Heri er nævnt foruden enken Else Kathrine Nielsdatter:

Børn af 1ste ægteskab med Maren Nielsdatter Schou, søn sal. Jens Christian Jensens børn:

Marie Jensine Jensen gift med August Nielsen og Anette Jensen.

Børn af 2det ægteskab: Marianne Christine Jensen 22 år har været gift med Søren P. Sørensen men er separeret, Ingeborg Cathrine Jensen 20 år, Juliane Jensine Jensen 18 år, Ane Christine Larsine Jensen 16 år, Nicoline Christine Sørine Jensen 13 år og Peder Julius Jensen 4 år.

På lokalhistorisk arkiv på Læsø findes Jens Jensen Østerbys gamle skattekviteringsbog, som startede i 1837 og sluttede i 1906. Følgende har haft denne skattebog: Jens Jensen Østerby, Lars Chr. Bertelsen, Jønk, Jønks enke og Søren Gaarn Sørensen.

Bogen viser at Jens Jensen Østerby boede på matrikel nr. 42 i Byrum sogn i andet Lægd. (gl.

stednr. 25) (Stedet hvor han boede hedder i dag Søndergaardsvej 8.) Ansat i hartkorn 7 skp 1 fjkr 2 ¼ album

(22)

Niels Gregersen Krogstrup (14) og Gjertrud Marie Andersdatter Bang (15)

Niels er ikke født på Læsø. Iflg. Folketællingen 1845, som følger senere, er han født i Hornum.

Gjertrud Marie blev døbt i Byrum kirke d. 21. august 1791.

Faddere: Jens Bachs Hustru, Christen Spentrups Datter, Lars Jacobsen, Morten Larsen og Iver Nielsen.

Hun var datter af Anders Clausen Bang og Kirsten Sørensdatter

Ved cop: De er opført under Hals Sogn, men viet i Byrum kirke. (Hals sogns gamle kirke blev nedlagt ca. 1730, og den nye, Østerby kirke, blev først opført i 1867. I den mellemliggende periode skete de kirkeligge handlinger i Byrum kirke.)

D. 18. juni 1812 meldte sig til tillysning Jægeren Niels Gregersen Krogstrup og Pigen Gertrud Marie Andersdatter.

Caventes: Anders Clausen og Søren Lyden Back.

De blev viet d. 19. juli 1812.

Ved Gjertrud Marie Andersdatter Bang´s begr. Død i Hals sogn d. 8. juni 1825 og begravet i Byrum d. 11. juni. ”Niels Krogstrups Hustru i Klitten, 32 Aar” ”Døde efter 24 Timers pludselig Sÿgdom”

Der findes en dødsanmeldelse efter Gjertrud Marie i Læsø skifteprotokol (B31-98), dateret d.

7. juni 1825. i Skifteprotokollen (B31-99) er der et skifte efter Giertrud Marie ”efter begiæring af Enkemanden Niels Krogstrup…….” I skiftet er der også nævnt en bror til Giertrud Marie.

Han hed Lars Poul Andersen Bang.

Niels Gregersen Krogstrup blev gift igen d. 4 januar 1826 i Byrum kirke med Karen Nielsdatter Strand. Han 46 år og hun 47 år. Begge enkefolk. Forlover var Søren Sørensen Krogbek

Hjørring, Læsø, Hals, Hals, , et huus, 64, FT-1834 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Niels Krogstrup, 56, Ugift, , arbejdsmand,

Karen Nielsdatter, 55, Gift, , hans kone, Anders, 20, Ugift, , deres barn,

Claus, 17, Ugift, , deres barn, Ane, 13, Ugift, , deres barn, Anders, 11, Ugift, , deres barn, Ane, 2, Ugift, , deres barn,

(Der er tale om en fejl, når der står ”deres barn” ved de fire først børn. Det er kun Ane der er fællesbarn.

Niels Krogstrups hustru Karen Nielsdatter døde d. 21. marts 1836 og blev begravet på Byrum kirkegård d. 24. marts.

(23)

Der findes et skifte i Læsø Skifteprotokol (B31-99), dateret d. 20. marts 1836. Skiftet viser at familien boede i Klitten i Hals sogn. Skiftet viser også, at Karen Nielsdatter i sit første

ægteskab var gift med Anders Nybroe.

Hjørring, Læsø, Hals, Hals sogn, , et huus, 37, FT-1845 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Poul Juul Mikkelsen, 26, gift, , sømand, Hals

Ane Kirstine Edverdsdatter, 34 (39??), gift, , hans kone, Hals Ane Juuls Poulsdatter, 5, ugift, , deres barn, Hals

Niels Krogstrup, 62, enke, , dagleier, Hornum, Aalborg amt Niels Pedersen Dahm, 51, gift, , dagleier, Vesterø

Else Nielsdatter Irum (Ørum), 71, gift, , hans kone, Byrum

Niels Krogstrup døde d. 15. september 1848 i Hals sogn og blev begravet på Byrum kirkegård d. 19. september ”Indsidder og Dagleier i Hals Sogn” Han blev 66 år.

I Læsø skifteprotokol (B31-100) findes der et skifte efter Niels Krogstrup. Skiftet er dateret d.

15. september 1848. Arvinger der er nævnt: Kirsten Bang Nielsdatter 28 år, Anders Nielsen over 30 år, Claus Nielsen omtrent 30 år og Ane Nielsdatter 26 år.

(24)

Claus Sørensen Bach (20) og Margrethe Andersdatter Gaarn (21)

Claus Sørensen Bach blev døbt i Vesterø kirke d. 11. september 1774.

Faddere: Barbara Michelsdatter, Anne Jensdatter, Jens Larsen Besgrøn, Christen Christensen Møller og Niels Hyllebusk.

Han var søn af ugifte Margrethe Svendsdatter og en svensk sømand som hed Jens!

Det virker forkert, at Claus hedder Sørensen når hans far hed Jens. Senere kaldes Claus også for Drage og en enkelt gang Winther.

Men at der er tale om den samme Claus ses ved at læse følgende data igennem.

Det er ikke første gang, at jeg på Læsø er stødt på sådan en uoverensstemmelse mellem faderens fornavn og barnets efternavn.

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø, , 3die Lægd, 21, FT 1787 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Margrete Svendsdatter Drag, 56, enke, Huusmoder, inderste, Søren Nielsen Winter, 24, ugift, af 1te ægteskab, matros, Claus Søren Winter, 13, ugift, hendes uægte søn, ,

Margrethe Andersdatter Gaarn blev døbt i Vesterø kirke d. 25. marts 1767.

Faddere: Kirsten Sørensdatter Bov, Margrethe Jensdatter, Niels Jørgensen, Poul Poulsen Sandt og Johan Henric Babe.

Hun var datter af Anders Jensen Gaarn og Johanne Jørgensdatter Heja.

Ved cop i Vesterø kirke: 17. nov. 1793 trolovet ungkarl Claus Sørensen Bach og pigen Margrethe Andersdatter Gaarn.

Cav: Johan Henrich og Hans Birch De blev viet d. 25. december samme år.

De fik følgende børn:

Vesterø kirke d. 27 okt. 1793 en datter Giertrud Margrethe.

Faddere: Margrethe Svendsdatter, Else Andersdatter, Hans Birch, Henric Himmerig og Christen Møller.

Vesterø kirke d. 17. juli 1796 en søn Anders Gaarn.

Faddere: Christen Møllers Hustrue, Maren Margrethe, Anders Gaarn, Johan Henrich og Svend Hansen.

Han døde i 1801 og blev begravet i Vesterø d. 10 december. Tekst i kirkebogen: Claus Drages søn

4 aar”!

Vesterø kirke d. 30. September 1798 en datter Johanne Kierstine

Faddere: Maren Margrethe Andersdatter, Else Svendsdatter, Mads Hulbech, Erland Nielsen og Peder Sørensen Smed.

Vesterø kirke d. 9. maj 1802 en søn Anders Gaarn

(25)

Faddere: Maren Biørnsdatter Bach, Dorthe Marie Birch, Niels Jerup, Peder Jensen og Lars Larsen Smed.

Vesterø kirke d. 24 september 1809 havde Jens Christensen Seilflod og hans forlovede Margrethe Andersdatter deres hiemmedøbte Barn, Kiersten Jensdatter kaldet til Kirkedåb.

Testes: Talve Andersdatter, Johanne Marie Jensdatter, Anders Hyllebusch, Mads Albretsen og Lars Bertel.

Vesterø kirkebog 1646-1813 fol. 385b og 386 – ophævede forlovelser:

Efter frivillig Samtykke paa begge Sider, er Forlovelsen imellem Ung karl Jens Christensen Seilflod og Enken Margrethe Andersdatter, offentlig fra Prædike Stoelen i Vester Sogn i Aaret 1814, 3 Søndage efter hverandre bekiendtgiort, ophævet igien, saa at enhver af de er frie for det Ægteskabs Løfte, som Vi haver giort hverandre, Imod at ieg Jens Christensen Sejlflod

forpligter mig til at betale min forrige Trolovede Margrethe Andersdatter 10 Rhdlr. N.V., aarlig til det med hende af mig avlede Barn i vore Forlovs Dage, regnet fra den dag vores Barn blev født, nemlig den 24 September 1809, indtil Barnet fylder sit 10de Aar, dette tilstaaes herved med vores hænders Underskrifter. Læsøe den 20 October 1814, Jens Christensen Sejlflod, Margrethe Andersdatter.

At denne frievillige (?) er skeet i vores Nærværelse af os saaledes som ovenfor er anført tilstaaes, Andres Hyllebush, Peder Jensen Jerup.

Ved MAG´s begr: Død d. 1. juni 1816 og begr. 5. juni. Margrethe Andersdatter Gaarn Jordegods Eier og bruger af Bondestanden i Vesterø Sogn paa Læssøe, 50 Aar.

Det har ikke været muligt at finde Claus Sørensen Bachs begravelse.

Der findes et skifte efter Claus Sørensen Bach i Viborg bispearkiv (C2-285), dateret d. 11. april 1815, hvori er nævnt. Sal. Claus Sørensen Bach Enke Margrethe Andersdatter. Arvinger enken og børn: Anders Gaarn Clausen Bach 12 aar, Giertrud Margrethe Clausdatter 21 aar og

Johanne Kirstine Clausdatter 16 aar.

Skiftet er fra 1815, men Claus Sørensen må være død en del år i forvejen. Det ser jeg i lyset af at Margrethe Andersdatter får et barn i 1809 med Jens Christensen, hvor de står som forlovede.

Der er omtalt en skifteforretning i Læsø landfogeds skifteprotokol (C2-285), efter Claus Drage.

Dette skifte er dateret d. 24. april 1803, hvilket passer med det tidspunkt hvor han forsvandt.

Der findes et skifte efter Margrete Andersdatter Gaarn i Læsø Birks skifteprotokol (B31-98), dateret d. 2. juni 1816.

Sal. Margrethe Andersdatter Gaarn, Sal. Claus Sørensen Bach

Arvinger, børnene: Anders Clausen Bach 14 aar, Giertrud Margrethe Clausdatter Bach gift med Hans Chr. Christensen, Johanne Kirstine Clausdatter Bach 18 aar og Kirsten Jensdatter 6 aar født udenfor ægteskab.

Ligeledes findes der et originalt skiftebrev under hovednummer (C2), som er Viborg Bispearkiv. Dette brev er dateret fra 2. juni 1816 til 10. februar 1817.

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø, , 4.lægd, 23, FT-1801 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

(26)

Claus Sørensen, 27, gift, hosbond, enroul. matros og jordbruger, Margrethe Andersdatter, 34, gift, konen, ,

Margrethe Clausdatter, 8, ugift, deres barn, , Anders Gaarn Clausen, 5, -, deres barn, , Johanne Clausdatter, 3, -, deres barn, ,

Johanne Jørgensdatter, 69, enke, konens moder, haaer sit ophold hos dem., Marthe Margrethe Andersdatter, 31, ugift, tienestep. konens søster, ,

Følgende dokumenter stammer fra Læsø Birks skøde og panteprotokol 1792–1816. Disse dokumenter er med til at underbygge påstanden om, at Claus Sørensen Bach og Claus Drage er en og samme person.

1265 - No.2 C7 timus 1/2 Rd - Kiendes ieg underskrevne Claus Sørensen Bach boende i Westerøe Sogn paa Læsøe og herved tilstaaer at ieg ret viidende og Vitterlig Gield skyldig at være til Velagte Danne Mand Anders Nielsen Hyllebusk boende i bemelte Westerøe Sogn den Summa Penge 65 rd siger Tresindstiuge og fem Rigsdaler, hvilke penge han mig paa min Anmodning laant og medforstragt haver, hvorfore ieg og herved forbinder mig og mine til benævnte Summa ærlig og Redeligen igien at betale til benævnte min Creditors eller hans Arvinger og det uden mindste Skadeslidelse, men paa det meerbemelte Anders Nielsen Hyllebusk og Med Arvinger destoe bedre for denne mig laandte Summa Penge kan være betrÿget, Pantsætter ieg fra mig og mine Arvinger 1/3 Part boels Jord og Eyendom som ieg nu paaboer ansat i Hartkorn efter ny Matricul 2 skiepper 3 fierdingkar 1 2/3 album med

paastaaende 14 bindinger ind og udhuuse samt en Jern Bilæger kakkelovn, hvilket bemelte Pandt skal være og forblive oftbenævnte min Creditor samt Arvinger et Trygt og fast Pandte Forsikkring med 1st Prioritets Rett alt til saavel Capital som deraf gaaende Aarlig lovlig Rente vorder Skadesløs erlagt i alle maader den første med den sidste Skilling, imidlertiid erlægges Renten Aarlig ved den dato som denne min udgivne Pante Forskrivning er udstæd, naar denne Capital agtes løskyndiget fra enten af Siderne skeer samme paa lovbefalet Maade ved et fierding Aar. - Til ydermeere bekræftelse om indbemeltes Rigtighed haver ieg egen hændig denne min Pante Forskrivning underskreven og forseglet, samt formoed 2de Mænd her af Landet samme med mig til Vitterlighed ved hænders underskrift og hostrÿkte Zignethe at bekræfte. - datum Læsøe den 11te april 1796, Claus Søren Bach (L:S) Efter begiæring underskriver og forsegler N. Bordtsen (L:S) Erland Nielsen (L:S) Publiceret et Protocolleret inden Retten paa Læsøe Birketing Mandagen den 11te april 1796, samt udi Pantebogen under Fol: 540 ordlydende indført, test L.H. Bing

Produceret til Udslettelse inden Læsøe Birketings ret Mandagen den 23de Feb.1801, i Følge paategnet Qvittering under 20de f m. at Capital og Renter er betalt uden Opsigelse, Test L.H.

Bing

---

1293 - No.2 C7 timus 1796 1/2 Rd - Lars Hess Bing Kongelig Mayestæts Birkedommer og Skriver paa Læsøe under Hiørring Amt - Giør Vitterligt, at Anno 1796 Mandagen den 11te april blev Læsøe Birketing af mig med de sidste Tingdage anførte Stokkemænd, navnlig: Jens Aaested for Søren Krogbechs Enke, Christen Ringer for Jens Cordtsen, Anders Skoemager for Anders Thomesen, Anders Larsen Cortsen for Niels Joen Sandborg, Jens Thorsen, Christopher Melchiorsen ved Lars Søren Melchiorsen, Jens Thuesen og Peder Andersen Back - Hvorda

(27)

Anders Jensen Gaarn af Westerøe Sogn mødte for Retten og tilkiendegav det han efter de nu her inden Retten skeede 3de Lovbydelser har solgt og afhændet hans eyende og paaboende Stæd i Westerøe Sogns 4de Lægd der staaer i Hartkorn for 2 skiepper 3 frkr 1 2/3 alb med hans Koene Johanne Jørgensdatters Raad, Villie og Samtykke, uden foregaaende skrivtlig Contract til hans Kiære Svigersøn Claus Sørensen Bach, for den Summa 98 rd, deraf er betalt til

Pantehaveren Anders Nielsen Hyllebusk 65 Rd, igien 33 Rd, skriver Tree og treedive Rigsdaler som efter nærmere oprettende Contract bliver staaende i Gaarden til Sælgeren og hans Koenes Underholdning; Paa disse Vilkaar erklærede bemeldte Anders Jensen Gaarn det kiøberen Claus Sørensen Bach og hans Koene Margrethe Andersdatter Gaarn maae strax tiltræde, eye, nyde, bruge og beholde forbemeldte Eyendom med paastaaende 18 Gulve Ind og udhuuse, samt alt tilhørende Herlighed af ægret og uægret Jord, inden og uden Diggerne, inden og uden

Markeskiel, saaleedes som fra Arrilds Tiid tilliget haver og herefter med Rette tillige bør, upaa Anket og upaatalt af Sælgeren, hans Koene, deres Øvrige Børn og Arvinger at følge

attermeldte Claus Sørensen Bach, hans Koene og deres Arvinger til evindelig Arv og Eyendom. Dette nu saaleedes inden Retten Declarerede begiærede Anders Jensen Gaarn at blive paa Vedbørlig Stemplet Papiir afskrevet og hans Svigersøn Claus Sørensen Bach til et lovformelig og uryggelig Skiøde overleveret, hvilket blev ham tilstaaet. - Saaleedes Conform Justitz Protocollen Fol:762 bekræftes under Haand og Segl - Actum ut Supra, L.H. Bing (L:S) Publiceret et Protocolleret inden Læsøe Birketings Ret Mandagen den 11te July 1796, samt Skiøde bogen under Fol:547 ordlÿdende indført, test L.H. Bing

---

1613 - No.2 C7 timus 1801 1/2 Rd - Ieg underskrevne Claus Sørensen Bach tilstaaer og hermed vitterlig giør at være retmæssig Gield skyldig til velfornemme Skipper Poul Bach, boende i Byrums Sogn den Summa 75 Rd, som han mig efter min indstændig Anmodning i rede Penge laant og forstrakt haver, hvoraf ieg ei alleene fra undertegnede Dato forbinder mig at svare aarlig Rente 4 Procento til rette Forfalds tid, men endog Capitalen med Renter

skadesløs at tilbage betale efter et Fierding aars lovlig Opsigelse fra en af Siderne. - Imidlertid til Betrygelse for capital og Renter pantsætter leg herved med første og eeneste Prioritet og Panteret mit eiende og paaboende Stæd No.201 i Vesterøe Sogns 4de Lægd her paa Læsøe, der er ansat i Hartkorn efter nye Matrikul for 2 Skp 3 Fdk 2/3 Alb; hvilket Stæd med sine

tilliggende Herligheder og dets Afling af Høe og Korn, samt paastaaende 18 Fag Ind og Udhuuse med deri værende 1 Jern bilægger Kakkelovn paa 1 1/2 Skippunds Form tilligemed Besætning, saasom 2de Bæster og en Vogn med Behør m.m, skal være og forblive min Creditor velbemeldte Skipper Poul Bach, hans Koene og Arvinger, eller hvem Anden denne min Lovformelige Pante Obligation med Rette i Hænde haver, et sikkert og prioriteret

Underpant, indtil Capitalen besagde Fem og Halvfiersindstiuge Rigsdaler dansk Courant med Renter, skadesløs i alle Maader, af mig, min Koene eller vores Arvinger er bleven tilbage betalt; der alt saaledes under min Haand og segel bekræftes og til ydermeere Sikkerhed formaaet Boie Christian Hiort og A. Hyllebusch med mig til Vitterlighed som overværende underskriver og forsegler. - Læsøe den 20de Februarii 1801, Claus Sørensen Bach (L:S) Saaledes efter Begier underskriver og forsegler til Vitterlighed B.C. Hiort (L:S) Anders Hyllebusch (L:S) Publiceret et protocolleret inden Læsøe Birketings rett Mandagen den 23de Feb.1801, samt udi Pantebogen under

Fol: 642 ordlydende indført, test L.H. Bing

(28)

Produceret til Udslettelse den 18de Juni 1805, for saavidt som er betalt uden Opsigelse den 31de

Marti 1805, i Følge Paategning for 40 rd - Ved Læsøe Birketing den 21de Januarii 1811 er det Resterende af denne Capital med 35 rd Aflyst efter Qvittering, see denne Pbog Fol. 857, Bing

---

2256 (Aar 1807 den 14de December blev Læsøe Birketings Ret holdet – Hvorda fremkom følgende

Documenter) - No.2 - No. 3 C7 1807 En Rigsdaler 12 Skilling - Ieg undertegnede Magrethe Andersdatter Gaarn Enke efter afgl. Claus Drage af Westerøe Sogn, med Laugværge Peder Jerup ibid, tilstaaer herved at være skyldig til Peder Thomesen boende i bemelte Sogn herpaa Læsøe den Capital 140 rd DC, som han mig laant og medforstragt haver; hvilken Capital Ieg ikke allene herved tilforpligter mig og mine Arvinger en for alle og alle for en igien at udbetale min Creditor benævnte Peder Thomesen eller hans Arvinger, eller og den som med lovlig Adkomst haver denne min retmæssige Pante Forskrivning i hænde, naar samme først forud fra enten af Siderne med et halvt Aars Lovlig Opsigelse til Udbetaling, men endog saalænge berørte Capital Et Hundrede og Førgetyve Rigsdaler hos mig er indestaaende, svarer ieg deraf Aarl. udi Rente 4 procto. Imidlertiid og til desmere Betryggelse for min Creditor, pantsætter ieg herved fra mig og mine Arvinger mit eiende og paaboende Stæd, der er beliggende i

Westerøe Sogns 4de Lægd af Hartkorn 2 Skpr 3 Fr 1 2/3 alb. med 2den Prioritets Ret eller næst efter Sr. Poul Bach, som derudi er først Prioriteret for 40 rd - Ligeledes pantsætter ieg herved med Første Prioritets Pante Rettighed det halve af den Eiendom, som Sal. Peder Smeds Enke Anne Kirstine Johansdatter sidst beboede, der staaer for Hkom 1 Skp 2 3/16 Alb med

paastaaende 7 Fag Huusbygninger, og endvidere med samme Prioritets Ret 2de Bæster, 1 Koe, og 1 Vind Mølle, og endelig den paa disse Eiendomme staaende Afgrøde af Korn og Græs det Aar, som Capitalen besagde 140 rd vorder opsagt til Udbetaling, der alt saaledes som meldt skal tiene min Creditor til fuldkommen Forsikkring, saavel for Capital, Rente, som

Omkostninger indtil han i et og alt er skadesløs holden. - Denne obligation haver ieg og Laugværge ikke allene selv egenhændig underskrevet og forseglet, men endog formaaet Jens Guldbrandtsen og Johan Henrich Møller, begge tienende i Klitgaard, at underskrive med os til vitterlighed. - Datum Lesøe den 7de Decbr.1807, Magrethe Andersdatter Gaarn med paaholdt Pen, Som Laugværge Peder Jensen Jerup (L:S) Til Vitterlighed J. Guldbrandtsen, J.H. Møller - Tinglyst inden Læsøe Birketings Ret Mandagen den 14de Decbr.1807, i Justits Protocollen, og udi Skiøde og Pante Bogen paa Folio 222 ordlydende indført; hvorhos anmerkes at Debitrix, som blandt andet ved denne Forskrivelse har pantsat med 1st Prioritets Ret, Halvdelen eller 1 Skp I Fd 2 3/16 alb af den Eiendom, som Peder Smeds Enke forhen beboede, ei paa samme Eiendom har Tinglyst noget Skiøde, eller anden Adkomst; Ellers findes ingen anden Heftelse paa de hende pantsatte Eiendomme videre end denne Obligation melder, Bevidner Berbom Aflyst den 8de April 1811, ved Læsøe Birketing, som da blev afholdet. - Qvitteringen findes i denne Pantebog indført paa Folio 862, teste Berbom

---

2573 - (Aar 1811 den 2]de Januarii blev ved Læsøe Birketingfølgende ting- og Aflysning) No.2 - Aflyst, Claus Sørensen Bachs obligation til Skipr. Poul Bach for saavidt de derpaa resterende 35 rd Angaaer, i følge obligation, som findes indført i denne Pantebog paa Folio

(29)

642. Qvitteringen for de betalte 35 rd er saal: Resten Tredive og Fem Rigsdaler af denne obligations paalydende Summa med Rente er mig i Dag uden nogen Opsigelse betalt, og for samme herved qvitteres af, Læsøe den 11te Septbr. 1810, P. Bach - De ved Forordningen af 4de Septbr. 1809 paabudne 2 pcto er af denne obligations paalydende Summa betalt imod aparte Qvittering til J.H. Møller. - Læsøe den 18de Ja(nuarii) 1811. - Aflyst inden Læsøe Birketing den 21de Januarii 1811, i Justits

Protocollen extraheret, og Qvitteringen i Pante (Protocollen) paa Fol: 857 ordlydende indført, hvorefter de betalte 35 rd paa behørige Stæder er udslettet og Mortificeret, teste Berbom

---

2621 (Aar 1811 den 8de April blev ved Læsøe Birketingfølgende obligationer aflÿste, neml:) No.2 - Aflyst, Magrethe Gaarn Enke efter Claus Drage, hendes obligation til Peder Thomasen for Capital 140 rd, som er dateret 7de Decbr.1807, og nu indfriet efter Qvittering saal: Denne obligations paalydende Summa 140 rd med Renter er mig uden foregaaende Opsigelse udbetalt, hvorfore den af Pante Protocollen kan udslettes. - Læsøe den 4de Marts 1811, Peder Thomesen. De ved Forordningen af 4de Septbr.1809 paabudne 2 pcto er af disse 140 rd mig betalt, hvorfore Qvitteres - Klitgaard den 5te April 1811, J.H. Møller - Aflyst ved Læsøe Birketing den 8de April 1811, i Justits Protocollen extraheret, og Qvitteringen i Pantebogen paa Folio 862 ordlydende indført; hvorefter denne obligation paa behørige Stæder er udslettet og Mortificeret, teste Berbom

---

2664 - (Aar 1811 den 14de October blev ved Læsøe Birketingfølgende Documenter Af- og tinglyst) No.2 - No. F6 1811 Syv og Tyve Skil. Betales med 41 Skil. - Ieg Undertegnede Niels Nielsen Birch af Westerøe Sogn, giør vitterligt, at have solgt og avhændet, ligesom ieg herved sælger, overdrager og Skiøder 3de siger Tre Fag Huus /: under Tag med 3 Andre Fag Huus trende Claus Drages Enke :/ hvormed skal følge en Vesten for liggende Kaalhauge, og desuden nok et andet Støkke Jord omtrent 7 Favne liggende ved den Nordre Ende af bemelte 3 Fag Huus, alt til min Sviger Søn Jens Thomesen for den Summa 40 Rd, siger Førge tÿve Rigsdaler DC:, som er mig betalt; thi fraskriver ieg mig og mine øvrige Arvinger all videre Ret at have til foranførte 3 Fag Huus med tilliggende Kaalhauge og Jordstøkke, som ovenanført, som alt skal følge og tilhøre Jens Thommesen, hans Kone og deres Arvinger med den samme Ret, som ieg det alt eiet, brugt og tilhørt haver, hvoraf de maae giøre sig saa nyttig og gavnlig, som de best vide, vil og kan paa lovlig Maade. - Hvorhos ieg og Kiøberen tillige attesterer, at ingen Kiøbe Contract, ei heller Andet Document, om foranførte Kiøb og Salg, enten imellem os eller andre paa vores vegne er bleven oprettet, som med Eed kan bekræftes naar forlanges. - Hvilket vi herved bekræfte under vore Hænder og Signeter, i nærværelse af 2de vitterligheds Vidner, som tillige underskriver, i Westerøe Sogn paa Læsøe den 19de Julii

1811, Niels Nielsen Birch (L:S) Jens Thomesen Aaen (L:S) Lars Eliasen (L:S) Lars Pedersen Jensen Smidt (L:S) Tinglyst inden Læsøe Birketing den 14de October 1811, i Justits

Protocollen extraheret, og udi Pante Bogen paa Folio 867 ordlydende indført; hvorhos tillige erindres, at paa det Stæd /: hvoraf Sælgeren med 3 Fag Huus har overdraget et Støkke Jord:/

hviler ingen uaflyste Heftelser, teste Berbom

---

(30)

3183 - Aar 1815 den 23de October blev Læsøe Birketing administreret, da følgende

Documenter bleve tinglyste - No.1 - No.2 F6 1815 Fire og Halvtredssindstyve Rbskilling N.V, af samme No. og Taxt authoriseret tvende stÿkker, i Mangel af No.3 til 1 Rbd 12 sk N.V. - Zacharias Berbom, Kongelig Maiestæts Birkedommer og Skriver paa Læsøe, giør vitterligt, at Aar 1815 den 16de October blev Læsøe Birketingsret administreret paa Øens almindelige Tinghuus og betient med behørige Stokkemænd - Hvorda paa Claus Drages Enkes Vegne, mødte hendes Laugværge Peder Jenssen Jerup, som tilkiendegav, at samme Enke har solgt og overdraget, ligesom hun nu herved sælger, skiøder og overdrager fra hendes elende Stæd i Westerøe Sogn No.201 af sammes Huse og Bygninger 3 Gulv, tilligemed en gammel

Kaalhauge til Erlands Madssen Erlandsen Smith for den Summa 190 Rbd, skriver et Hundrede og Halvfemtesinstÿve Rigsbankdaler Navneværdi, som Peder Jerup sagde, at være Sælgersken gotgiort og betalt. - Thi var det at Peder Jerup paa bemelte Enkes Vegne fraskriver Hende og hendes Arvinger al videre Ret, Lod eller Deel at have udi foranførte 3 Gulv Huus, nemlig af Indhuuse, som fra nu af skal ejendommelig følge og tilhøre Kiøberen Erland Madssen Erlandsen Smith, hans Hustrue og deres Arvinger med lige og den samme Ret, som

Sælgersken det eiet, brugt og tilhørt haver, hvor af Kiøberen og hans Arvinger maae giøre sig saa nyttig og gavnlig som de hest ved, ville og kan paa lovlig Maade. - Hvorhos Peder Jerup paa Enkens Vegne, saavelsom Kiøberen der ogsaa mødte, begge erklærede, at intet andet Document, om inbemelte Kiøb og Salg har været oprettet imellem dem eller Andre paa deres Vegne, som de med Eed kunde bekræfte naar forlanges. - Det passerede begierede Peder Jerup paa Claus Drages Enkes Vegne som et Tingskiøde udstædt til Kiøberen, som Retten

indvilgede. - Dette Skiøde udstædes herved under min Haand og Segl, og tilkommer ieg herfor i Gebyr, nemlig - a) For Skiødets udstædelse efter § 119, 1 Rbd 66 sk N.V - b) For

Deklarationen i Tingbogen efter § 11, 76 sk - c) Justitsfondet 20 pcto med 48 sk, tilsammen N.V. to Rigsbankdaler fem Mark og fiorten Skilling er 2 Rbd 5 mk 14 sk Navneværdi, som er betalt - Læsøe ut Supra, Berbom (L:S) Den i Følge Forordningen af 8de Febr. 1810 paabudne 1/2 pcto er af inbemelte Kiøbesum til Kongens Kasse betalt med 91 sk N. V. til Berbom - Tinglyst inden Læsøe Birketing den 23de October 1815, i Justits Protokollen extraheret, og i Pante og Skiøde Bogen paa Folio 916 ordlydende indført; hvorhos attesteres, at ingen uaflyste Heftelser hviler paa inbemelte Stæd og dets Huuse efter Panteregisternes udvisende, teste Berbom

---

3219 - (Aar 1816 den 19de Februari blev Læsøe Birketing administreret, da følgende

Documenter blev tinglyst) No.5 - No.2 F6 1816 Fire og Halvtredssindstyve Rbskil N.V. Betales med 1/2 Deel meere. - Lodseddel paa den Johanne Kirstine Clausdatter Bak ved sluttet Skifte den 12te Decbr. 1815, efter hendes Fader Claus Sørensen Bak af Westerøe Sogn tilfaldne Fædrene Arv i Navneværdi 90 Rbd 5 mk 4 7/8 sk - Boets endelige Beholdning N.V. 730 Rbd 4 mk 5 sk, skriver sÿv Hundrede og tredive Rigsbankdaler fire Mark og fem Skilling

Navneværdi, hvoraf Enken Magrethe Andersdatter tager paa hendes Boeslod den halve Deel N.V. 365 Rbd 2 mk 2 1/2 sk - Og den anden halve Deel som efter Afdrag den paabudne 1/2 pcto 1 Rbd 4 mk 15 sk, bliver 363 Rbd 3 mk 3 1/2 sk deles imellem den afdødes efterladte 3de Børn, nemlig en Søn og 2de Døttre, og Altsaa i 4 Søsterlodder saaledes: 1) Sønnen Anders Gaarn Clausen Bak en Broderlod 181 Rbd 4 mk 9 3/4 sk - 2) Datteren Giertrue Magrethe Clausdatter Bak en Søsterlod 90 Rbd 5 mk 4 7/8 sk - 3) Datteren Johanne Kirstine Clausdatter Bak en Søsterlod 90 Rbd 5 mk 4 7/8 sk - Som med Anførte 1/2 procto 1 Rbd 4 mk 15 sk Udgiør det andet halve Boe 365 Rbd 2 mk 2 1/2 sk - Og sammenlagt udgiør den til Deeling

(31)

anførte Beholdning 730 Rbd 4 mk 5 sk - Datteren Johanne Kirstine Clausdatter Baks Søsterlod 90 Rbd 5 mk 4 7/8 sk, udlægges hende i Stærbostædet, taxeret for 620 Rbd, staaende for Hartkorn 4 Skpr 1 Fdkr 1 9/32 alb, med 1ste Prioritets Ret og er saaledes for denne hendes Søsterlod 90 Rbd 5 mk 4 7/8 sk givet med lovlig Udlæg - Da Enken Magrethe Andersdatter i Følge Afhandling under Skiftet beholder Stærbostædet, Besætning, Ind og Udboe, efter den derpaa Anførte Vurdering, saa tager Hun sin Hovedlod hos sig selv, og udbetaler strax

Creditorerne deres Fordringer, ligesom og den afdødes Børn deres her tildeelte Arvelodder, saa hastig de derfor kan efter Loven give vedbørlig Afkald; imidlertid forbliver de indestaaende i Stærbostædet med første Prioritets Ret, saaledes som Udlæggene viser; og naar Moderen fremdeles besørger Sønnens Opdragelse, svarer Hun ingen Renter af hans Fædrene Arv førend hans 16de Aars fÿlde, men til Døttrene som allerede over 16 Aar svarer Hun lovlig Rente fra Dato. - Klitgaard den forbemelte 12te Decbr.1815, J. Hesselholt - Denne Lodseddels Rigtighed bekræftes endvidere herved med min Underskrivt og Forsegling. - Klitgaard paa Læsøe den 14de Febr. 1816, J. Hesselholt (L:S) For Beskrivning og Bekræftning 60 sk, Justitsfondet 12 sk, er 72 sk S.V. som er i Navneværdi 1 Rbd 2 mk 8 sk, stemplet Papir 1 Rbd 4 mk 2 sk, betalt i alt 3 Rbd 10 sk, skriver tre Rigsbankdaler og ti Skil Navneværdi, J. Hesselholt - Tinglyst inden Læsøe Birketing den 19de Febr.1816, i Justits Protokollen extraheret, og i Pantebogen paa Folio 921 ordlydende indført. Hvorhos tillige attesteres, at paa det i Følge denne Lodseddel udlagte Stæd, hviler ingen uaflyste Heftelser, teste Berbom

---

3220 - (Aar 1816 den 19de Februari blev Læsøe Birketing administreret, da følgende Documenter blev tinglyst) No.6 - No.3 F6 1816 Een Rdlr. 12 Skilling N.V. Betales med 1/2 Deel meere Lodseddel paa den Anders Gaarn Clausen Bak, ved sluttet Skifte den 12te

December 1815 efter hans Fader Claus Sørensen Bak af Westerøe Sogn tilfaldne Fædrene Arv i Navneværdi 181 Rbd 4 mk 9 3/4 sk. - Boets endelige Beholdning N.V. 730 Rbd 4 mk 5 sk, skriver syv Hundrede og trædive Rigsbankdaler fire Mark og fem Skilling Navneværdi, hvoraf Enken Magrethe Andersdatter tager paa hendes Boeslod den halve Deel N.V. 365 Rbd 2 mk 2 1/2 sk - Og den anden halve Deel, som efter Afdrag den paabudne 1/2 procto 1 Rbd 4 mk 15 sk, bliver 363 Rbd 3 mk 3 1/2 sk, deles imellem den afdødes efterladte 3de Børn, nemlig en Søn og 2de Døttre, og altsaa i 4 Søsterlodder saaledes: 1) Sønnen Anders Gaarn Clausen Bak en Broderlod 181 Rbd 4 mk 9 3/4 sk - 2) Datteren Giertrue Magrethe Clausdatter Bak en Søsterlod 90 Rbd 5 mk 4 7/8 sk - 3) Datteren Johanne Kirstine Clausdatter Bak en Søsterlod 90 Rbd 5 mk 4 7/8 sk - Som med anførte 1/2 procto 1 Rbd 4 mk 15 sk - Udgiør det andet halve Boe 365 Rbd 2 mk 2 1/2 sk - Og sammenlagt udgiør den til Deeling anførte Beholdning 730 Rbd 4 mk 5 sk. - Sønnen Anders Gaarn Clausen Baks Broderlod 181 Rbd 4 mk 9 3/4 sk udlægges ham i Stærbostædet, staaende for Hartkorn 4 Skpr 1 Fdkr 1 9/32 alb, taxeret for 620 Rbd med 1ste Prioritets Ret og hvormed han for denne hans Broderlod 181 Rbd 4 mk 9 3/4 sk er givet lovlig Udlæg. - Da Enken Magrethe Andersdatter, i Følge Afhandling under Skiftet, beholder Stærbostædet, Besætning, Ind og Udboe, efter den derpaa Anførte Vurdering saa tager Hun hendes Hovedlod hos sig selv, og udbetaler strax Creditorerne deres Fordringer, Ligesom og den afdødes Børn deres her tildelte Arvelodder, saa hastig de derfor kan efter Loven give vedbørlig Afkald, imidlertid forbliver de indestaaende i Stærbostædet med 1ste Prioritets Ret saaledes som Udlæggene viser; og naar Moderen fremdeles besørger Sønnens Opdragelse, svarer Hun ingen Rente af hans Fædrene Arv førend hans 16de Aars fÿlde, men til Døttrene, som allerede over 16 Aar, svarer Hun lovlig Rente fra Dato. - Klitgaard den

forbemelte 12te December 1815,

(32)

J. Hesselholt - Denne Lodseddels Rigtighed bekræftes endvidere herved med min Underskrivt og Forsegling. - Klitgaard paa Læsøe den 14de Februari 1816, J. Hesselholt (L:S) For

Beskrivning og Bekræftning 60 sk, i Justitsfondet 12 sk, er 72 sk S.V., er i Navneværdi 1 Rbd 2 mk 8 sk, stemplet papir 1 Rbd 1 mk 2 sk, betalt i alt 3 Rbd 10 sk, skriver tre Rigsbankd. og til Skil. Navneværdi,

J. Hesselholt. - Tinglyst inden Læsøe Birketing den 19de Febr.1816, i Justits Protokollen extraheret, og i Pantebogen paa Folio 921 ordlydende indført. Hvorhos tillige attesteres, at paa det i Følge denne Lodseddel udlagte Stæd, hviler ingen uaflyste Heftelser, teste Berbom Aflyst den 3die Marts 1817, efter Qvittering af 21de Febr. s.a, teste Berbom

(33)

Lars Pedersen Smidt (22) og Kirsten Thomasdatter (23)

Lars, der var søn af Peder Larsen Smed og Helvig Gregersdatter, blev døbt d. 28. januar 1759 i Vesterø kirke. Faddere: Barbara Larsdatter, Johanne Gregersdatter, Søren Larsen Smed, Niels Nielsen Smidt og Haugtorn Larsen.

Kirsten, der var datter af Thomas Andersen og Kirsten Christensdatter, blev døbt i Vesterø kirke d. 29. september 1765. Faddere: Maren Christensdatter Bov, Kirsten Biørnsdatter, Mads Andersen, Christen Christensen Dam og Christopher Andersen Sandt.

Ved cop. I Vesterø kirke. D. 26. april 1789 trolovet ungkarl Lars Pedersen Smidt og pigen Kirsten Thomasdatter. Caventes: Thomas Andersen og Poul Schou. De blev viet d. 1. januar 1790.

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø, , 4.lægd, 49, FT-1801 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Lars Pedersen Smith, 44, gift, manden, enroul. matros, jordbruger., Kirsten Tomasdatter, 37, gift, konen, ,

Helvig Larsdatter, 11, ugift, deres barn, , Kirsten Larsdatter, 9, -, deres barn, , Johanne Larsdatter, 7, -, deres barn, ,

Anna Kierstine Larsdatter, 5, -, deres barn, , Lovise Larsdatter, 1, -, deres barn, ,

Johanne Gregersdatter, 70, ugift, mandens moster (moder ?), har ophold hos dem., Det har ikke været muligt at finde Kirsten og Lars i folketællingen for Vesterø 1834, og folketællingen 1840 for hele Læsø er desværre gået tabt.

Lars Pedersen Smed døde d. 28. november 1841 og blev begravet på Vesterø kirkegård d. 3.

december. ”Sognemand af Vesterø” Han blev 84 år.

Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø, , et huus, 136, FT-1845 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Kirsten Thomsdatter, 78, enke, , aftægtskone., Læsøe

Hjørring, Læsø, Vesterø, , , Vesterø, Læsø, 112 et huus, FT-1850 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

(34)

Jørgen Birk, 66, Gift, , huusfader, jordbruger, Vesterø Johanne Larsdatter, 56, Gift, , hans kone, Vesterø

Thomasd. (?) Gaarn, 12, Ugift, , pleiebarn i søns sted, Vesterø Kirsten Thomsen, 85, Enke, , nyder aftægt, inderster, Vesterø

Kirsten Thomasdatter døde d. 12. april 1854, og blev begravet på Vesterø kirkegård d. 17.

april. ”Aftægtskone, enke efter Lars Pedersen Smedt” Hun blev 89 år.

(35)

Rasmus Bertelsen Schou (26) og Maren Jensdatter Nielsdatter Kierschou (27)

Rasmus Bertelsen Schou blev døbt i Byrum kirke d. 10. september 1758.

Faddere: Magdalene Jensdatter Palludan, Karen Ottesdatter Severin, Jens Larsen Bak, Claus Gai og Anders Larsen Lund.

Han var søn af Bertel Rasmussen og Birgitte Lucie Sørensdatter Cortsen.

Maren Jensdatter Nielsdatter Kierschou blev døbt i Byrum kirke d. 31. januar 1762.

Faddere: Jomfru Lovise Charlotte Meier, Karen Nielsdatter, Velædle og Velbyrdige Auditør Meier, Niels Johansen og Lars Christensen.

Hun var datter af Niels Knudsen Kierschou og Maren Nielsdatter Bech.

Ved cop: d. 24. marts 1788 i Byrum kirke Styrmand Rasmus Bertelsen Skov og Enken Maren Jensdatter.

Caventes: Niels Kierschou

Hjørring, Læsø, Byrum, Byrum, , 2. lægd, 11, 1801 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Rasmus Skou, 42, gift, hosbond, styrmand og jordbruger,

Maren Jensdatter, 40, gift, kone, ,

Niels Knudsen Rasmussen, 21, ugift, deres barn, enroul. matros, Anna Maria Kierskou Rasmusdatter, 18, ugift, deres barn, , Birgitte Lucie Rasmusdatter, 11, ugift, deres barn, ,

Maren Nielsdatter Rasmusdatter, 7, , deres barn, , Martha Lucie Rasmusdatter, 3, -, deres barn, , Karen Nielsdatter Rasmusdatter, 2, , deres barn, , Anna Maria Trilling, 18, ugift, tienestepige, ,

Maren Jensdatter Nielsdatter Kierschou døde i 1806, og blev begravet på Byrum kirkegård d.

5. april. ”Rasmus Schous Hustru Maren Jensdatter Kierschou” Hun blev 45 år.

Der findes et skifte efter Maren Kierschou i Læsø Landfogeds skifteprotokol (C2-286) dateret d. 1. april 1806. Dette skifte viser, at Maren Kierschou har været gift før.

Arvinger: Rasmus Schou. Børn af første ægteskab med Laurs Søren Bovet: Niels Knudsen Laursen Bovet gift, Anne Margrethe Laursdatter gift med Niels Poul Erlandsen. Børn af andet ægteskab: Birgitte Rasmusdatter 17 år, Maren Nielsdatter Rasmusdatter 13 år og Marthe Sophie Rasmusdatter 9 år. Endvidere er børnenes morforældre nævnt, nemlig Niels Knudsen Kierschou og Maren Nielsdatter Bech.

Rasmus Bertelsen Schou døde d. 3. april 1824 og blev begravet på Byrum kirkegård d. 8. april.

”Jordbruger og Fisker i Byrum Sogn” han blev iflg. Kirkebogen 6 år, hvilket er en skrivefejl i kirkebogen.

Der findes et skifte efter Rasmus Schou i Læsø Skifteprotokol (B31-98) dateret d. 3. april 1824.

(36)

Arvingerne der er nævnt er hans 3 børn: Birgitte Louise Rasmusdatter gift med Christen Grindsted, Maren Nielsdatter Rasmusdatter Schou og Marthe Rasmusdatter Schou. Børnenes farbror er også nævnt, han hed Johannes Schou.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Anne Christensdatter, døbt 5 okt 1738, gift med Hans Nielsen gårdmand i Volderslev... Anne Hansdatter gift med Lars Hansen i Lumby

Ingeborg Christine Jensen, kvinde, 32 Aar, Gift, Lutheraner, født paa Læsø; Huusmoder Jacobine Hein, kvinde, 8 Aar, Ugift, Lutheraner, født i Aalborg, Pleiebarn for Fattigvæsenet

2, En broder Peder Nielsen død i Balslev hans børn; Niels Pedersen husmand i Fjellerup fjelsted Sogn, - Anne Kirstine Pedersdatter gift med skoleholder Heinesen på Fønsskov, -

(Esbern Jespersen: Vinding sogn. Han blev gift med Anna Christiana Ertmandsdatter Skøt, i 1671 i Brandenburg, Tyskland. i Andreas Jensen, født ca. ii Jochum Jensen, født ca..

*) Han havde en Broder, Jens Hansen, som ejede Ulskov- gaard i Orte Sogn, og en Datter af Anders Hansen blev gift med Chr. Olsen og senere med Niels Jeppesen, der begge

Jens Hansen Rønne søn af Margrethe og Jens Hansen Rønne blev som nævnt født på Christiansø 1810 og blev døbt i Christiansø Kirke den 1.. april 1825 blev han konfirmeret i

Jens Frederiksen havde ifølge Johanne Ørregaard en søster af ukendt navn, gift med Chr. Hvirgel til Linnebjerg. Siggård i Ilskov og Frederik Jensen født den 22. Frederik

sin broder Mehlsen Pedersen og sin morbror Chresten Nielsen (degn i Selde). Synes da at bo i Hinnerup.. Landssoldat efter Jep Jensen. Han er gift med Else Nielsdatter – datter