• Ingen resultater fundet

Fermat, ABC og alt det jazz… - Matematiklærerdag 2013

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2024

Del "Fermat, ABC og alt det jazz… - Matematiklærerdag 2013"

Copied!
115
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Fermat, ABC og alt det jazz. . .

Matematiklærerdag 2013

Simon Kristensen

Institut for Matematik Aarhus Universitet

22. marts 2013

(2)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Oversigt

1 Hvad er ABC-formodningen?

2 Hvad kan ABC-formodningen?

3 Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

(3)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Oversigt

1 Hvad er ABC-formodningen?

2 Hvad kan ABC-formodningen?

3 Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

(4)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Oversigt

1 Hvad er ABC-formodningen?

2 Hvad kan ABC-formodningen?

3 Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

(5)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Outline

1 Hvad er ABC-formodningen?

2 Hvad kan ABC-formodningen?

3 Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

(6)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Entydig faktorisering

Vi kender allerede Aritmetikkens Fundamentalsætning.

Sætning (Aritmetikkens Fundamentalsætning)

Lad n være et positivt helt tal. Da findes en entydig opskrivning af n som et produkt af primtal, dvs., der findes entydigt

bestemte positive primtal p1,p2, . . . ,pm, så at n=p1p2· · ·pm.

Bemærk, at der kan være gentagelser blandt primtallene.

(7)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Entydig faktorisering

Vi kender allerede Aritmetikkens Fundamentalsætning.

Sætning (Aritmetikkens Fundamentalsætning)

Lad n være et positivt helt tal. Da findes en entydig opskrivning af n som et produkt af primtal, dvs., der findes entydigt

bestemte positive primtal p1,p2, . . . ,pm, så at n=p1p2· · ·pm.

Bemærk, at der kan være gentagelser blandt primtallene.

(8)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Entydig faktorisering

Vi kender allerede Aritmetikkens Fundamentalsætning.

Sætning (Aritmetikkens Fundamentalsætning)

Lad n være et positivt helt tal. Da findes en entydig opskrivning af n som et produkt af primtal, dvs., der findes entydigt

bestemte positive primtal p1,p2, . . . ,pm, så at n=p1p2· · ·pm.

Bemærk, at der kan være gentagelser blandt primtallene.

(9)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Om addition og multiplikation

Primtal er sat i verden for at blivegangetsammen.

Hele tal er sat i verden for at blivelagtsammen.

Meget af talteorien går ud på at forbinde de to verdener. Et berømt eksempel er Goldbachs Formodning: Ethvert lige tal større end 2 er summen af to primtal.

Det er hunde-svært!

(10)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Om addition og multiplikation

Primtal er sat i verden for at blivegangetsammen.

Hele tal er sat i verden for at blivelagtsammen.

Meget af talteorien går ud på at forbinde de to verdener. Et berømt eksempel er Goldbachs Formodning: Ethvert lige tal større end 2 er summen af to primtal.

Det er hunde-svært!

(11)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Om addition og multiplikation

Primtal er sat i verden for at blivegangetsammen.

Hele tal er sat i verden for at blivelagtsammen.

Meget af talteorien går ud på at forbinde de to verdener.

Et berømt eksempel er Goldbachs Formodning: Ethvert lige tal større end 2 er summen af to primtal.

Det er hunde-svært!

(12)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Om addition og multiplikation

Primtal er sat i verden for at blivegangetsammen.

Hele tal er sat i verden for at blivelagtsammen.

Meget af talteorien går ud på at forbinde de to verdener.

Et berømt eksempel er Goldbachs Formodning: Ethvert lige tal større end 2 er summen af to primtal.

Det er hunde-svært!

(13)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Om addition og multiplikation

Primtal er sat i verden for at blivegangetsammen.

Hele tal er sat i verden for at blivelagtsammen.

Meget af talteorien går ud på at forbinde de to verdener.

Et berømt eksempel er Goldbachs Formodning: Ethvert lige tal større end 2 er summen af to primtal.

Det er hunde-svært!

(14)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

En løs version af ABC-formodningen

Vi ser på en anden forbindelse mellem addition og multiplikation.

Betragt ligningen i hele tal

A+B=C

Hvis der er fælles primfaktorer, forkorter vi dem ud. ABC-formodningen siger løst, at hvis tallene i ligningen bliver store, så må der være mange forskellige primfaktorer i dem.

Med andre ord kan der ikke være uhyggeligt mange gentagelser.

(15)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

En løs version af ABC-formodningen

Vi ser på en anden forbindelse mellem addition og multiplikation.

Betragt ligningen i hele tal

A+B=C

Hvis der er fælles primfaktorer, forkorter vi dem ud. ABC-formodningen siger løst, at hvis tallene i ligningen bliver store, så må der være mange forskellige primfaktorer i dem.

Med andre ord kan der ikke være uhyggeligt mange gentagelser.

(16)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

En løs version af ABC-formodningen

Vi ser på en anden forbindelse mellem addition og multiplikation.

Betragt ligningen i hele tal

A+B=C

Hvis der er fælles primfaktorer, forkorter vi dem ud.

ABC-formodningen siger løst, at hvis tallene i ligningen bliver store, så må der være mange forskellige primfaktorer i dem.

Med andre ord kan der ikke være uhyggeligt mange gentagelser.

(17)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

En løs version af ABC-formodningen

Vi ser på en anden forbindelse mellem addition og multiplikation.

Betragt ligningen i hele tal

A+B=C

Hvis der er fælles primfaktorer, forkorter vi dem ud.

ABC-formodningen siger løst, at hvis tallene i ligningen bliver store, så må der være mange forskellige primfaktorer i dem.

Med andre ord kan der ikke være uhyggeligt mange gentagelser.

(18)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

En løs version af ABC-formodningen

Vi ser på en anden forbindelse mellem addition og multiplikation.

Betragt ligningen i hele tal

A+B=C

Hvis der er fælles primfaktorer, forkorter vi dem ud.

ABC-formodningen siger løst, at hvis tallene i ligningen bliver store, så må der være mange forskellige primfaktorer i dem.

Med andre ord kan der ikke være uhyggeligt mange

(19)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Pythagoræiske tripler

Hvisx2+y2=z2med hele tal uden fælles divisor, så er (x,y,z) = (m2−n2,2mn,m2+n2),

hvormogner hele tal uden fælles divisor, et lige og et ulige.

Hvor mange sådanne er der medz2≤N?

Vi skal tælle antallet af(m,n)så at(m2+n2)2≤N. Rundt regnet er dette arealet af cirklen med radiusN1/4, dvs.πN1/2.

Tager vi divisor-betingelsen ud, bliver det ‘rigtige’ rundt-regnet-tal lig med π4N1/2.

(20)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Pythagoræiske tripler

Hvisx2+y2=z2med hele tal uden fælles divisor, så er (x,y,z) = (m2−n2,2mn,m2+n2),

hvormogner hele tal uden fælles divisor, et lige og et ulige.

Hvor mange sådanne er der medz2≤N?

Vi skal tælle antallet af(m,n)så at(m2+n2)2≤N. Rundt regnet er dette arealet af cirklen med radiusN1/4, dvs.πN1/2.

Tager vi divisor-betingelsen ud, bliver det ‘rigtige’ rundt-regnet-tal lig med π4N1/2.

(21)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Pythagoræiske tripler

Hvisx2+y2=z2med hele tal uden fælles divisor, så er (x,y,z) = (m2−n2,2mn,m2+n2),

hvormogner hele tal uden fælles divisor, et lige og et ulige.

Hvor mange sådanne er der medz2≤N?

Vi skal tælle antallet af(m,n)så at(m2+n2)2≤N.

Rundt regnet er dette arealet af cirklen med radiusN1/4, dvs.πN1/2.

Tager vi divisor-betingelsen ud, bliver det ‘rigtige’ rundt-regnet-tal lig med π4N1/2.

(22)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Pythagoræiske tripler

Hvisx2+y2=z2med hele tal uden fælles divisor, så er (x,y,z) = (m2−n2,2mn,m2+n2),

hvormogner hele tal uden fælles divisor, et lige og et ulige.

Hvor mange sådanne er der medz2≤N?

Vi skal tælle antallet af(m,n)så at(m2+n2)2≤N. Rundt regnet er dette arealet af cirklen med radiusN1/4, dvs.πN1/2.

Tager vi divisor-betingelsen ud, bliver det ‘rigtige’ rundt-regnet-tal lig med π4N1/2.

(23)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Pythagoræiske tripler

Hvisx2+y2=z2med hele tal uden fælles divisor, så er (x,y,z) = (m2−n2,2mn,m2+n2),

hvormogner hele tal uden fælles divisor, et lige og et ulige.

Hvor mange sådanne er der medz2≤N?

Vi skal tælle antallet af(m,n)så at(m2+n2)2≤N. Rundt regnet er dette arealet af cirklen med radiusN1/4, dvs.πN1/2.

Tager vi divisor-betingelsen ud, bliver det ‘rigtige’

rundt-regnet-tal lig med π4N1/2.

(24)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Pythagoræiske tripler og ABC

Lad os prøve at se på tælleproblemet som et ABC-problem.

LadA=x2,B=y2ogC=z2.

Nu leder vi efter heltal mellem−N ogN uden fælles divisor, så atA+B=C, som er kvadrater.

Der er ca.N2sådanne heltal, der opfylder ligningen. Af heltallene mellem−N ogN er ca.N1/2kvadrattal. Altså er sandsynligheden for at ramme et kvadratN−1/2. HvisA,BogCopfører sig som terninger, er

sandsynligheden for at ramme tre kvadraterN−3/2. Da der erN2mulige tripler, burde der være

N2N−3/2=N1/2pythagoræiske tripler medz2≤N.

(25)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Pythagoræiske tripler og ABC

Lad os prøve at se på tælleproblemet som et ABC-problem.

LadA=x2,B=y2ogC=z2.

Nu leder vi efter heltal mellem−N ogN uden fælles divisor, så atA+B=C, som er kvadrater.

Der er ca.N2sådanne heltal, der opfylder ligningen. Af heltallene mellem−N ogN er ca.N1/2kvadrattal. Altså er sandsynligheden for at ramme et kvadratN−1/2. HvisA,BogCopfører sig som terninger, er

sandsynligheden for at ramme tre kvadraterN−3/2. Da der erN2mulige tripler, burde der være

N2N−3/2=N1/2pythagoræiske tripler medz2≤N.

(26)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Pythagoræiske tripler og ABC

Lad os prøve at se på tælleproblemet som et ABC-problem.

LadA=x2,B=y2ogC=z2.

Nu leder vi efter heltal mellem−N ogN uden fælles divisor, så atA+B=C, som er kvadrater.

Der er ca.N2sådanne heltal, der opfylder ligningen. Af heltallene mellem−N ogN er ca.N1/2kvadrattal. Altså er sandsynligheden for at ramme et kvadratN−1/2. HvisA,BogCopfører sig som terninger, er

sandsynligheden for at ramme tre kvadraterN−3/2. Da der erN2mulige tripler, burde der være

N2N−3/2=N1/2pythagoræiske tripler medz2≤N.

(27)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Pythagoræiske tripler og ABC

Lad os prøve at se på tælleproblemet som et ABC-problem.

LadA=x2,B=y2ogC=z2.

Nu leder vi efter heltal mellem−N ogN uden fælles divisor, så atA+B=C, som er kvadrater.

Der er ca.N2sådanne heltal, der opfylder ligningen.

Af heltallene mellem−N ogN er ca.N1/2kvadrattal. Altså er sandsynligheden for at ramme et kvadratN−1/2. HvisA,BogCopfører sig som terninger, er

sandsynligheden for at ramme tre kvadraterN−3/2. Da der erN2mulige tripler, burde der være

N2N−3/2=N1/2pythagoræiske tripler medz2≤N.

(28)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Pythagoræiske tripler og ABC

Lad os prøve at se på tælleproblemet som et ABC-problem.

LadA=x2,B=y2ogC=z2.

Nu leder vi efter heltal mellem−N ogN uden fælles divisor, så atA+B=C, som er kvadrater.

Der er ca.N2sådanne heltal, der opfylder ligningen.

Af heltallene mellem−NogN er ca.N1/2kvadrattal.

Altså er sandsynligheden for at ramme et kvadratN−1/2. HvisA,BogCopfører sig som terninger, er

sandsynligheden for at ramme tre kvadraterN−3/2. Da der erN2mulige tripler, burde der være

N2N−3/2=N1/2pythagoræiske tripler medz2≤N.

(29)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Pythagoræiske tripler og ABC

Lad os prøve at se på tælleproblemet som et ABC-problem.

LadA=x2,B=y2ogC=z2.

Nu leder vi efter heltal mellem−N ogN uden fælles divisor, så atA+B=C, som er kvadrater.

Der er ca.N2sådanne heltal, der opfylder ligningen.

Af heltallene mellem−NogN er ca.N1/2kvadrattal.

Altså er sandsynligheden for at ramme et kvadratN−1/2.

HvisA,BogCopfører sig som terninger, er

sandsynligheden for at ramme tre kvadraterN−3/2. Da der erN2mulige tripler, burde der være

N2N−3/2=N1/2pythagoræiske tripler medz2≤N.

(30)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Pythagoræiske tripler og ABC

Lad os prøve at se på tælleproblemet som et ABC-problem.

LadA=x2,B=y2ogC=z2.

Nu leder vi efter heltal mellem−N ogN uden fælles divisor, så atA+B=C, som er kvadrater.

Der er ca.N2sådanne heltal, der opfylder ligningen.

Af heltallene mellem−NogN er ca.N1/2kvadrattal.

Altså er sandsynligheden for at ramme et kvadratN−1/2. HvisA,BogCopfører sig som terninger, er

sandsynligheden for at ramme tre kvadraterN−3/2.

Da der erN2mulige tripler, burde der være

N2N−3/2=N1/2pythagoræiske tripler medz2≤N.

(31)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Pythagoræiske tripler og ABC

Lad os prøve at se på tælleproblemet som et ABC-problem.

LadA=x2,B=y2ogC=z2.

Nu leder vi efter heltal mellem−N ogN uden fælles divisor, så atA+B=C, som er kvadrater.

Der er ca.N2sådanne heltal, der opfylder ligningen.

Af heltallene mellem−NogN er ca.N1/2kvadrattal.

Altså er sandsynligheden for at ramme et kvadratN−1/2. HvisA,BogCopfører sig som terninger, er

sandsynligheden for at ramme tre kvadraterN−3/2. Da der erN2mulige tripler, burde der være

N2N−3/2=N1/2pythagoræiske tripler medz2≤N.

(32)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

En tilståelse

Jeg har snydt jeg, så vandet drev!

Løsningerne til ligningen opfører sig overhovedet ikke som terningekast!

Se på ligningenx2+y2=3z2. Der er kun én løsning.

Argumentet på sidste slide ville give rundt regnetN1/2 løsninger.

Imidlertid er det tit sådan, at talteoretikere laver formodninger.

(33)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

En tilståelse

Jeg har snydt jeg, så vandet drev!

Løsningerne til ligningen opfører sig overhovedet ikke som terningekast!

Se på ligningenx2+y2=3z2. Der er kun én løsning.

Argumentet på sidste slide ville give rundt regnetN1/2 løsninger.

Imidlertid er det tit sådan, at talteoretikere laver formodninger.

(34)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

En tilståelse

Jeg har snydt jeg, så vandet drev!

Løsningerne til ligningen opfører sig overhovedet ikke som terningekast!

Se på ligningenx2+y2=3z2.

Der er kun én løsning.

Argumentet på sidste slide ville give rundt regnetN1/2 løsninger.

Imidlertid er det tit sådan, at talteoretikere laver formodninger.

(35)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

En tilståelse

Jeg har snydt jeg, så vandet drev!

Løsningerne til ligningen opfører sig overhovedet ikke som terningekast!

Se på ligningenx2+y2=3z2. Der er kun én løsning.

Argumentet på sidste slide ville give rundt regnetN1/2 løsninger.

Imidlertid er det tit sådan, at talteoretikere laver formodninger.

(36)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

En tilståelse

Jeg har snydt jeg, så vandet drev!

Løsningerne til ligningen opfører sig overhovedet ikke som terningekast!

Se på ligningenx2+y2=3z2. Der er kun én løsning.

Argumentet på sidste slide ville give rundt regnetN1/2 løsninger.

Imidlertid er det tit sådan, at talteoretikere laver formodninger.

(37)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

En tilståelse

Jeg har snydt jeg, så vandet drev!

Løsningerne til ligningen opfører sig overhovedet ikke som terningekast!

Se på ligningenx2+y2=3z2. Der er kun én løsning.

Argumentet på sidste slide ville give rundt regnetN1/2 løsninger.

Imidlertid er det tit sådan, at talteoretikere laver formodninger.

(38)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Findes der Fermat-tripler?

Se nu på en Fermat-ligning,xn+yn=zn.

KaldA=xn,B=ynogC=zn, så atA+B =C.

Som før vil vi tælle løsninger med max{|A|,|B|,|C|} ≤N og uden fælles divisor.

Som før er der rundt regnetN2valg afA,B,C uden fælles divisor så atA+B=C.

Sandsynligheden for, at hver af dem er enn’te potens er N1/n/N.

Ganger vi hele skidtet sammen, ser vi, at vi forventer rundt regnetN2N3(1/n−1)=N(3−n)/nløsninger.

Dette giver mange forn<3, ikke alt for mange forn=3 og kun endeligt mange forn>3.

(39)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Findes der Fermat-tripler?

Se nu på en Fermat-ligning,xn+yn=zn.

KaldA=xn,B=ynogC=zn, så atA+B =C.

Som før vil vi tælle løsninger med max{|A|,|B|,|C|} ≤N og uden fælles divisor.

Som før er der rundt regnetN2valg afA,B,C uden fælles divisor så atA+B=C.

Sandsynligheden for, at hver af dem er enn’te potens er N1/n/N.

Ganger vi hele skidtet sammen, ser vi, at vi forventer rundt regnetN2N3(1/n−1)=N(3−n)/nløsninger.

Dette giver mange forn<3, ikke alt for mange forn=3 og kun endeligt mange forn>3.

(40)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Findes der Fermat-tripler?

Se nu på en Fermat-ligning,xn+yn=zn.

KaldA=xn,B=ynogC=zn, så atA+B =C.

Som før vil vi tælle løsninger med max{|A|,|B|,|C|} ≤N og uden fælles divisor.

Som før er der rundt regnetN2valg afA,B,C uden fælles divisor så atA+B=C.

Sandsynligheden for, at hver af dem er enn’te potens er N1/n/N.

Ganger vi hele skidtet sammen, ser vi, at vi forventer rundt regnetN2N3(1/n−1)=N(3−n)/nløsninger.

Dette giver mange forn<3, ikke alt for mange forn=3 og kun endeligt mange forn>3.

(41)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Findes der Fermat-tripler?

Se nu på en Fermat-ligning,xn+yn=zn.

KaldA=xn,B=ynogC=zn, så atA+B =C.

Som før vil vi tælle løsninger med max{|A|,|B|,|C|} ≤N og uden fælles divisor.

Som før er der rundt regnetN2valg afA,B,C uden fælles divisor så atA+B=C.

Sandsynligheden for, at hver af dem er enn’te potens er N1/n/N.

Ganger vi hele skidtet sammen, ser vi, at vi forventer rundt regnetN2N3(1/n−1)=N(3−n)/nløsninger.

Dette giver mange forn<3, ikke alt for mange forn=3 og kun endeligt mange forn>3.

(42)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Findes der Fermat-tripler?

Se nu på en Fermat-ligning,xn+yn=zn.

KaldA=xn,B=ynogC=zn, så atA+B =C.

Som før vil vi tælle løsninger med max{|A|,|B|,|C|} ≤N og uden fælles divisor.

Som før er der rundt regnetN2valg afA,B,C uden fælles divisor så atA+B=C.

Sandsynligheden for, at hver af dem er enn’te potens er N1/n/N.

Ganger vi hele skidtet sammen, ser vi, at vi forventer rundt regnetN2N3(1/n−1)=N(3−n)/nløsninger.

Dette giver mange forn<3, ikke alt for mange forn=3 og kun endeligt mange forn>3.

(43)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Findes der Fermat-tripler?

Se nu på en Fermat-ligning,xn+yn=zn.

KaldA=xn,B=ynogC=zn, så atA+B =C.

Som før vil vi tælle løsninger med max{|A|,|B|,|C|} ≤N og uden fælles divisor.

Som før er der rundt regnetN2valg afA,B,C uden fælles divisor så atA+B=C.

Sandsynligheden for, at hver af dem er enn’te potens er N1/n/N.

Ganger vi hele skidtet sammen, ser vi, at vi forventer rundt regnetN2N3(1/n−1)=N(3−n)/nløsninger.

Dette giver mange forn<3, ikke alt for mange forn=3 og kun endeligt mange forn>3.

(44)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Findes der Fermat-tripler?

Se nu på en Fermat-ligning,xn+yn=zn.

KaldA=xn,B=ynogC=zn, så atA+B =C.

Som før vil vi tælle løsninger med max{|A|,|B|,|C|} ≤N og uden fælles divisor.

Som før er der rundt regnetN2valg afA,B,C uden fælles divisor så atA+B=C.

Sandsynligheden for, at hver af dem er enn’te potens er N1/n/N.

Ganger vi hele skidtet sammen, ser vi, at vi forventer rundt regnetN2N3(1/n−1)=N(3−n)/nløsninger.

(45)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Nok en tilståelse

Som før har vi snydt.

Vi kan ikke se på tingene som terningekast.

Det, der gør at vi ikke har uafhængighed er

1 dels atA+B=C,

2 og dels atA,BogCikke har fælles divisorer.

Masser og Oesterlé bemærkede, at et modeksempel til Fermats Store Sætning måtte give en ABC-tripel hvor mange primtal blev gentaget.

De formodede, at dette ikke kunne lade sig gøre.

(46)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Nok en tilståelse

Som før har vi snydt.

Vi kan ikke se på tingene som terningekast.

Det, der gør at vi ikke har uafhængighed er

1 dels atA+B=C,

2 og dels atA,BogCikke har fælles divisorer.

Masser og Oesterlé bemærkede, at et modeksempel til Fermats Store Sætning måtte give en ABC-tripel hvor mange primtal blev gentaget.

De formodede, at dette ikke kunne lade sig gøre.

(47)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Nok en tilståelse

Som før har vi snydt.

Vi kan ikke se på tingene som terningekast.

Det, der gør at vi ikke har uafhængighed er

1 dels atA+B=C,

2 og dels atA,BogCikke har fælles divisorer.

Masser og Oesterlé bemærkede, at et modeksempel til Fermats Store Sætning måtte give en ABC-tripel hvor mange primtal blev gentaget.

De formodede, at dette ikke kunne lade sig gøre.

(48)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Nok en tilståelse

Som før har vi snydt.

Vi kan ikke se på tingene som terningekast.

Det, der gør at vi ikke har uafhængighed er

1 dels atA+B=C,

2 og dels atA,BogCikke har fælles divisorer.

Masser og Oesterlé bemærkede, at et modeksempel til Fermats Store Sætning måtte give en ABC-tripel hvor mange primtal blev gentaget.

De formodede, at dette ikke kunne lade sig gøre.

(49)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Den rigtige ABC-formodning

Definition

For et helt tal D med primtalsfaktorisering D=p1r1p2r2· · ·prmm definerer vi radikalet af D ved

rad(D) =p1p2. . .pm.

Formodning (ABC-formodningen)

For ethvert >0findes etκ >0, så at for enhver løsning til A+B =C i hele tal uden fælles divisor, er

max{|A|,|B|,|C|} ≤κrad(ABC)1+.

(50)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Den rigtige ABC-formodning

Definition

For et helt tal D med primtalsfaktorisering D=p1r1p2r2· · ·prmm definerer vi radikalet af D ved

rad(D) =p1p2. . .pm. Formodning (ABC-formodningen)

For ethvert >0findes etκ >0, så at for enhver løsning til A+B =C i hele tal uden fælles divisor, er

max{|A| |B| |C|} ≤ 1+

(51)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Outline

1 Hvad er ABC-formodningen?

2 Hvad kan ABC-formodningen?

3 Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

(52)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Fermats Store Sætning (Nu Wiles’ Sætning)

Sætning (en del af Wiles’ Sætning)

For n stor nok, har ligningen xn+yn=zn kun trivielle heltalsløsninger.

Dette følger af ABC-formodningen. Hvisκ1=1, har vi Fermat forn≥6.

(53)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Fermats Store Sætning (Nu Wiles’ Sætning)

Sætning (en del af Wiles’ Sætning)

For n stor nok, har ligningen xn+yn=zn kun trivielle heltalsløsninger.

Dette følger af ABC-formodningen.

Hvisκ1=1, har vi Fermat forn≥6.

(54)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Fermats Store Sætning (Nu Wiles’ Sætning)

Sætning (en del af Wiles’ Sætning)

For n stor nok, har ligningen xn+yn=zn kun trivielle heltalsløsninger.

Dette følger af ABC-formodningen.

Hvisκ1=1, har vi Fermat forn≥6.

(55)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Catalans Formodning (nu Mih ˘ailescus Sætning)

Sætning (En del af Mih ˘aielscus sætning)

Der er kun endeligt mange heltalsløsninger(x,y,p,q)med x,y,p,q >1til xp−yq =1.

Dette følger af ABC-formodningen.

Hvis vi kender konstanterne, kan vi finde dem alle. Det rigtige svar er, at eneste løsning er

x =3,p=2,y =2,q=3.

(56)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Catalans Formodning (nu Mih ˘ailescus Sætning)

Sætning (En del af Mih ˘aielscus sætning)

Der er kun endeligt mange heltalsløsninger(x,y,p,q)med x,y,p,q >1til xp−yq =1.

Dette følger af ABC-formodningen.

Hvis vi kender konstanterne, kan vi finde dem alle. Det rigtige svar er, at eneste løsning er

x =3,p=2,y =2,q=3.

(57)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Catalans Formodning (nu Mih ˘ailescus Sætning)

Sætning (En del af Mih ˘aielscus sætning)

Der er kun endeligt mange heltalsløsninger(x,y,p,q)med x,y,p,q >1til xp−yq =1.

Dette følger af ABC-formodningen.

Hvis vi kender konstanterne, kan vi finde dem alle.

Det rigtige svar er, at eneste løsning er x =3,p=2,y =2,q=3.

(58)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Catalans Formodning (nu Mih ˘ailescus Sætning)

Sætning (En del af Mih ˘aielscus sætning)

Der er kun endeligt mange heltalsløsninger(x,y,p,q)med x,y,p,q >1til xp−yq =1.

Dette følger af ABC-formodningen.

Hvis vi kender konstanterne, kan vi finde dem alle.

Det rigtige svar er, at eneste løsning er x =3,p=2,y =2,q=3.

(59)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Fermat–Catalan formodningen

Lad os blande tingene lidt sammen og se på heltalsløsninger til

Dxp+Eyq=Fzr, hvorD,E ogF er faste heltal.

Sætδ=1−p11q1r.

Snyde-argumentet giver, at vi forventer mange løsninger, nårδ <0, knapt så mange forδ=0 og kun endeligt mange nårδ >0.

ForD=E =F =1 formodes det, at de eneste løsninger nårδ >0 kommer fra en endelig liste. Dette kaldes ofte Fermat–Catalan Formodningen.

(60)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Fermat–Catalan formodningen

Lad os blande tingene lidt sammen og se på heltalsløsninger til

Dxp+Eyq=Fzr, hvorD,E ogF er faste heltal.

Sætδ=1−p11q1r.

Snyde-argumentet giver, at vi forventer mange løsninger, nårδ <0, knapt så mange forδ=0 og kun endeligt mange nårδ >0.

ForD=E =F =1 formodes det, at de eneste løsninger nårδ >0 kommer fra en endelig liste. Dette kaldes ofte Fermat–Catalan Formodningen.

(61)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Fermat–Catalan formodningen

Lad os blande tingene lidt sammen og se på heltalsløsninger til

Dxp+Eyq=Fzr, hvorD,E ogF er faste heltal.

Sætδ=1−p11q1r.

Snyde-argumentet giver, at vi forventer mange løsninger, nårδ <0, knapt så mange forδ =0 og kun endeligt mange nårδ >0.

ForD=E =F =1 formodes det, at de eneste løsninger nårδ >0 kommer fra en endelig liste. Dette kaldes ofte Fermat–Catalan Formodningen.

(62)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Fermat–Catalan formodningen

Lad os blande tingene lidt sammen og se på heltalsløsninger til

Dxp+Eyq=Fzr, hvorD,E ogF er faste heltal.

Sætδ=1−p11q1r.

Snyde-argumentet giver, at vi forventer mange løsninger, nårδ <0, knapt så mange forδ =0 og kun endeligt mange nårδ >0.

ForD=E =F =1 formodes det, at de eneste løsninger

(63)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Darmon–Granville Sætningen

Sætning

Lad p,q,r >0være heltal medδ >0, og lad D,E,F være heltal forskellige fra nul. Da er der højst endeligt mange løsninger uden fælles divisor til ligningen

Dxp+Eyq =Fzr,

Dette følger af ABC-formodningen.

Den indeholder en svag variant af Fermat–Catalan.

Hvis vi kenderκfor= 831, kan vi finde en øvre grænse på løsninger i Fermat–Catalan.

(64)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Darmon–Granville Sætningen

Sætning

Lad p,q,r >0være heltal medδ >0, og lad D,E,F være heltal forskellige fra nul. Da er der højst endeligt mange løsninger uden fælles divisor til ligningen

Dxp+Eyq =Fzr, Dette følger af ABC-formodningen.

Den indeholder en svag variant af Fermat–Catalan.

Hvis vi kenderκfor= 831, kan vi finde en øvre grænse på løsninger i Fermat–Catalan.

(65)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Darmon–Granville Sætningen

Sætning

Lad p,q,r >0være heltal medδ >0, og lad D,E,F være heltal forskellige fra nul. Da er der højst endeligt mange løsninger uden fælles divisor til ligningen

Dxp+Eyq =Fzr, Dette følger af ABC-formodningen.

Den indeholder en svag variant af Fermat–Catalan.

Hvis vi kenderκfor= 831, kan vi finde en øvre grænse på løsninger i Fermat–Catalan.

(66)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Darmon–Granville Sætningen

Sætning

Lad p,q,r >0være heltal medδ >0, og lad D,E,F være heltal forskellige fra nul. Da er der højst endeligt mange løsninger uden fælles divisor til ligningen

Dxp+Eyq =Fzr, Dette følger af ABC-formodningen.

Den indeholder en svag variant af Fermat–Catalan.

Hvis vi kenderκfor= 831, kan vi finde en øvre grænse på

(67)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Beals Formodning (Zagier–Tijdemann Formodningen)

Formodning

Ligningen xp+yq =zr har ingen løsninger med p,q,r ≥3og x,y,z uden fælles divisor.

Dette er en art Fermat–Catalan.

Hvis listen over kendte løsninger er komplet, er formodningen vist.

Rigmanden Andrew Beal udlodder $50.000 for en løsning.

(68)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Beals Formodning (Zagier–Tijdemann Formodningen)

Formodning

Ligningen xp+yq =zr har ingen løsninger med p,q,r ≥3og x,y,z uden fælles divisor.

Dette er en art Fermat–Catalan.

Hvis listen over kendte løsninger er komplet, er formodningen vist.

Rigmanden Andrew Beal udlodder $50.000 for en løsning.

(69)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Beals Formodning (Zagier–Tijdemann Formodningen)

Formodning

Ligningen xp+yq =zr har ingen løsninger med p,q,r ≥3og x,y,z uden fælles divisor.

Dette er en art Fermat–Catalan.

Hvis listen over kendte løsninger er komplet, er formodningen vist.

Rigmanden Andrew Beal udlodder $50.000 for en løsning.

(70)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Beals Formodning (Zagier–Tijdemann Formodningen)

Formodning

Ligningen xp+yq =zr har ingen løsninger med p,q,r ≥3og x,y,z uden fælles divisor.

Dette er en art Fermat–Catalan.

Hvis listen over kendte løsninger er komplet, er formodningen vist.

Rigmanden Andrew Beal udlodder $50.000 for en løsning.

(71)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Halls Formodning

Formodning

For >0findes c()>0så at for alle være heltal u og v forskellige fra nul og uden fælles divisor med at u3−v26=0, er

u3−v2

≥C()|u|1/2−.

Dette skal sammenlignes med Catalans Formodning. Denne (i en stærkere version) følger også af

ABC-formodningen.

(72)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Halls Formodning

Formodning

For >0findes c()>0så at for alle være heltal u og v forskellige fra nul og uden fælles divisor med at u3−v26=0, er

u3−v2

≥C()|u|1/2−.

Dette skal sammenlignes med Catalans Formodning.

Denne (i en stærkere version) følger også af ABC-formodningen.

(73)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Halls Formodning

Formodning

For >0findes c()>0så at for alle være heltal u og v forskellige fra nul og uden fælles divisor med at u3−v26=0, er

u3−v2

≥C()|u|1/2−.

Dette skal sammenlignes med Catalans Formodning.

Denne (i en stærkere version) følger også af ABC-formodningen.

(74)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Wieferich primtal

En gammel sætning af Fermat (Fermats Lille Sætning) siger, at hvisp≥3 er et primtal, så gårpop i 2p−1−1.

Sker det nogen gange, atp2går op i 2p−1−1?

Ja! Det sker forp=1093 og forp=3511. Men vi kender ikke flere.

Wieferich viste i 1909, at hvisxp+yp=zpogpikke går op ix,y ellerz, så erpet Wieferich primtal.

Vi aner ikke, om der er uendeligt mange Wieferich primtal. Der er en formodning i hver retning.

ABC-formodningen medfører, at der er uendeligt mange primtal, der ikke er Wieferich.

(75)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Wieferich primtal

En gammel sætning af Fermat (Fermats Lille Sætning) siger, at hvisp≥3 er et primtal, så gårpop i 2p−1−1.

Sker det nogen gange, atp2går op i 2p−1−1?

Ja! Det sker forp=1093 og forp=3511. Men vi kender ikke flere.

Wieferich viste i 1909, at hvisxp+yp=zpogpikke går op ix,y ellerz, så erpet Wieferich primtal.

Vi aner ikke, om der er uendeligt mange Wieferich primtal. Der er en formodning i hver retning.

ABC-formodningen medfører, at der er uendeligt mange primtal, der ikke er Wieferich.

(76)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Wieferich primtal

En gammel sætning af Fermat (Fermats Lille Sætning) siger, at hvisp≥3 er et primtal, så gårpop i 2p−1−1.

Sker det nogen gange, atp2går op i 2p−1−1?

Ja! Det sker forp=1093 og forp=3511. Men vi kender ikke flere.

Wieferich viste i 1909, at hvisxp+yp=zpogpikke går op ix,y ellerz, så erpet Wieferich primtal.

Vi aner ikke, om der er uendeligt mange Wieferich primtal. Der er en formodning i hver retning.

ABC-formodningen medfører, at der er uendeligt mange primtal, der ikke er Wieferich.

(77)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Wieferich primtal

En gammel sætning af Fermat (Fermats Lille Sætning) siger, at hvisp≥3 er et primtal, så gårpop i 2p−1−1.

Sker det nogen gange, atp2går op i 2p−1−1?

Ja! Det sker forp=1093 og forp=3511. Men vi kender ikke flere.

Wieferich viste i 1909, at hvisxp+yp=zpogpikke går op ix,y ellerz, så erpet Wieferich primtal.

Vi aner ikke, om der er uendeligt mange Wieferich primtal. Der er en formodning i hver retning.

ABC-formodningen medfører, at der er uendeligt mange primtal, der ikke er Wieferich.

(78)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Wieferich primtal

En gammel sætning af Fermat (Fermats Lille Sætning) siger, at hvisp≥3 er et primtal, så gårpop i 2p−1−1.

Sker det nogen gange, atp2går op i 2p−1−1?

Ja! Det sker forp=1093 og forp=3511. Men vi kender ikke flere.

Wieferich viste i 1909, at hvisxp+yp=zpogpikke går op ix,y ellerz, så erpet Wieferich primtal.

Vi aner ikke, om der er uendeligt mange Wieferich primtal.

Der er en formodning i hver retning.

ABC-formodningen medfører, at der er uendeligt mange primtal, der ikke er Wieferich.

(79)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Wieferich primtal

En gammel sætning af Fermat (Fermats Lille Sætning) siger, at hvisp≥3 er et primtal, så gårpop i 2p−1−1.

Sker det nogen gange, atp2går op i 2p−1−1?

Ja! Det sker forp=1093 og forp=3511. Men vi kender ikke flere.

Wieferich viste i 1909, at hvisxp+yp=zpogpikke går op ix,y ellerz, så erpet Wieferich primtal.

Vi aner ikke, om der er uendeligt mange Wieferich primtal.

Der er en formodning i hver retning.

ABC-formodningen medfører, at der er uendeligt mange primtal, der ikke er Wieferich.

(80)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Erd ˝os–Woods Formodningen

Formodning

Erd ˝os–Woods Formodningen Der findes et positivt heltal k , så at hvis m og n er heltal med

rad(m) =rad(n), . . . ,rad(m+k) =rad(n+k), så er m=n.

Det er ikke rigtigt fork =1: 75=3·52og 1215=35·5, mens 76=22·19 og 1216=26·19.

Imidlertid er 756=1215.

ABC-formodningen giver, at Erd ˝os–Woods holder for k =2, med højst endeligt mange undtagelser.

(81)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Erd ˝os–Woods Formodningen

Formodning

Erd ˝os–Woods Formodningen Der findes et positivt heltal k , så at hvis m og n er heltal med

rad(m) =rad(n), . . . ,rad(m+k) =rad(n+k), så er m=n.

Det er ikke rigtigt fork =1: 75=3·52og 1215=35·5, mens 76=22·19 og 1216=26·19.

Imidlertid er 756=1215.

ABC-formodningen giver, at Erd ˝os–Woods holder for k =2, med højst endeligt mange undtagelser.

(82)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Erd ˝os–Woods Formodningen

Formodning

Erd ˝os–Woods Formodningen Der findes et positivt heltal k , så at hvis m og n er heltal med

rad(m) =rad(n), . . . ,rad(m+k) =rad(n+k), så er m=n.

Det er ikke rigtigt fork =1: 75=3·52og 1215=35·5, mens 76=22·19 og 1216=26·19.

Imidlertid er 756=1215.

(83)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Og der er mere . . .

Der er mange andre anvendelser af ABC, der er noget sværere, men mindst lige så dybe.

Roths Sætning om approksimation af algebraiske tal. Faltings Sætning om rationale punkter på kurver med høj genus.

Ikke-eksistensen af Siegel-nulpunkter forL-funktioner. Diverse store formodninger af store ånder som Szpiro og Vojta.

(84)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Og der er mere . . .

Der er mange andre anvendelser af ABC, der er noget sværere, men mindst lige så dybe.

Roths Sætning om approksimation af algebraiske tal.

Faltings Sætning om rationale punkter på kurver med høj genus.

Ikke-eksistensen af Siegel-nulpunkter forL-funktioner. Diverse store formodninger af store ånder som Szpiro og Vojta.

(85)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Og der er mere . . .

Der er mange andre anvendelser af ABC, der er noget sværere, men mindst lige så dybe.

Roths Sætning om approksimation af algebraiske tal.

Faltings Sætning om rationale punkter på kurver med høj genus.

Ikke-eksistensen af Siegel-nulpunkter forL-funktioner. Diverse store formodninger af store ånder som Szpiro og Vojta.

(86)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Og der er mere . . .

Der er mange andre anvendelser af ABC, der er noget sværere, men mindst lige så dybe.

Roths Sætning om approksimation af algebraiske tal.

Faltings Sætning om rationale punkter på kurver med høj genus.

Ikke-eksistensen af Siegel-nulpunkter forL-funktioner.

Diverse store formodninger af store ånder som Szpiro og Vojta.

(87)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Og der er mere . . .

Der er mange andre anvendelser af ABC, der er noget sværere, men mindst lige så dybe.

Roths Sætning om approksimation af algebraiske tal.

Faltings Sætning om rationale punkter på kurver med høj genus.

Ikke-eksistensen af Siegel-nulpunkter forL-funktioner.

Diverse store formodninger af store ånder som Szpiro og Vojta.

(88)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

If the ABC-conjecture can be shown to be true, Diophantine analysis will no longer be the

mathematical equivalent of fly fishing; it will be more like fishing with dynamite.

Dorian Goldfeld

(89)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Outline

1 Hvad er ABC-formodningen?

2 Hvad kan ABC-formodningen?

3 Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

(90)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Fra svære problemer til nemme problemer

ABC-formodningen er svær! Hundesvær!

Når matematikere har et problem, der er for svært, prøver de at løse et nemmere problem, der trods alt lugter lidt af det oprindelige.

Kan vi for eksempel lave en mindre stram ulighed? Det vender vi tilbage til.

Eller kan vi finde noget, der ligner tal, hvor vi kan arbejde videre?

(91)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Fra svære problemer til nemme problemer

ABC-formodningen er svær! Hundesvær!

Når matematikere har et problem, der er for svært, prøver de at løse et nemmere problem, der trods alt lugter lidt af det oprindelige.

Kan vi for eksempel lave en mindre stram ulighed? Det vender vi tilbage til.

Eller kan vi finde noget, der ligner tal, hvor vi kan arbejde videre?

(92)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Fra svære problemer til nemme problemer

ABC-formodningen er svær! Hundesvær!

Når matematikere har et problem, der er for svært, prøver de at løse et nemmere problem, der trods alt lugter lidt af det oprindelige.

Kan vi for eksempel lave en mindre stram ulighed? Det vender vi tilbage til.

Eller kan vi finde noget, der ligner tal, hvor vi kan arbejde videre?

(93)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

Fra svære problemer til nemme problemer

ABC-formodningen er svær! Hundesvær!

Når matematikere har et problem, der er for svært, prøver de at løse et nemmere problem, der trods alt lugter lidt af det oprindelige.

Kan vi for eksempel lave en mindre stram ulighed? Det vender vi tilbage til.

Eller kan vi finde noget, der ligner tal, hvor vi kan arbejde videre?

(94)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

En erstatning for de hele tal

For at formulere ABC-formodningen, havde vi brug for Aritmetikkens Fundamentalsætning.

Er der noget, der minder om denne, men i et andet setup? Sætning (Algebraens Fundamentalsætning)

Givet et polynomium

P(x) =a0xn+a1xn−1+· · ·+an−1x+an, med koefficienter i de komplekse tal, findes der en entydigt bestemt mængde af komplekse talλ1, . . . , λnog c, så at

P(x) =c·(x −λ1)·(x−λ2)· · ·(x−λn).

(95)

Hvad er ABC-formodningen?

Hvad kan ABC-formodningen?

Hvorfor skulle ABC-formodningen være sand?

En erstatning for de hele tal

For at formulere ABC-formodningen, havde vi brug for Aritmetikkens Fundamentalsætning.

Er der noget, der minder om denne, men i et andet setup?

Sætning (Algebraens Fundamentalsætning) Givet et polynomium

P(x) =a0xn+a1xn−1+· · ·+an−1x+an, med koefficienter i de komplekse tal, findes der en entydigt bestemt mængde af komplekse talλ1, . . . , λnog c, så at

P(x) =c·(x −λ1)·(x−λ2)· · ·(x−λn).

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Den store diversitet i mølleribranchen gjorde det svært at opnå enighed. De mange, meget forskellige interesser, forestillinger, ønsker og tanker om mølleri, møllerifaget,

Mange kvinder simulerer uden tvivl tit en orgasme, og mange mænd har uden tvivl mange elendige orgasmer; men man kan vel ikke med rimelighed forlange, at det skal være lige

Hvis et produkt ikke får den ønskede afsætning, vil tabene være relativt store, og de mindre og mellemstore virksomheder kan ikke forudsætte, at disse tab bliver afbalan- ceret

Mange af de børn, hvis mistrivsel først identificeres, når de bliver ældre, kunne være blevet opdaget og tilbudt hjælp man- ge år tidligere – længe inden de som teen- agere

Hvis et produkt ikke får den ønskede afsætning, vil tabene være relativt store, og de mindre og mellemstore virksomheder kan ikke forudsætte, at disse tab bliver afbalan- ceret

for Jordstykker liggende paa mange forskellige Steder, hvilket var meget uheldigt og krævede meget mere Arbejde, end hvis en Gaards Jord havde ligget samlet paa

handle med Ulfeldt, eller hvis han endnu er for upasselig, med hans Hustru, dog således, at når han bliver rask, skal han selv underskrive og stadfæste den, og når det er sket, må

Det kan godt være det bliver lidt mindre, eller mere hvis nu man er heldig og der ikke er så mange der gør det samme.. Rikke: Nu har du selvfølgelig mest at gøre med bryderne, men