• Ingen resultater fundet

Digitaliseret af | Digitised by

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Digitaliseret af | Digitised by"

Copied!
531
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title: Skuespil til Brug for den danske Skueplads :

[Den Gyldendalske Samling].

Bindbetegnelse | Volume Statement: Vol. 4

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : Gyldendal, 1775-89 Fysiske størrelse | Physical extent: 12 bd.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.

(2)
(3)
(4)

»

7^

4i

>> /

- —* *

lEMl

>

r s i

^ * k i

1^ - - !

i *

t L> L L v

- M

.- - '.

4 r

s - -.,

,

W M '

>M ch»

4^-"^

M M

'i-i- ^

F M

' ^-W '^

» ^ L .M A

> M U ' M M ,

4 . > s

»L>I

H ' V ' d « !

^ -»-7'

-t- d - ' ^

i

' 7-"^ ^

M

L „!^

Od- -

'-> f --"W l ) ^ ^Ol^lQ^l-IO^ SISl-lOI'^^

U

7-'>-

M-'

HM

i

1 3 0 0 2 1 4 4 2 6 3 7

« » ^

LN»L> >'^7 ^ ' - ' ^ L L

-,

(5)

-

<

^ U

(6)

^ ^ .

4 . , 4 7

. 4 . '

- ^ 4 4 ? ' . 14?^ .-»^7 4-'

^ . - , ^ ^ A .

--- ' "'7 «». --- ,-<»--7 . - -. ' "

^ ' . . ' - ^ 7 ^- .

^ - N - G

' ' 7.4-4 / 4

7.- ^--<- .».-

< -

;

^ 7 "

,'»7 - , V

. ^ ' - 4

' - r - ' . ' " 4 ^

- -

.'- . ' ^ ^

4 - ' - . .

'. 4 ^

- ^ " , 4 . -

7 ,5

, 4-

.-'> /

.2.

^ L

> 4-^ .

—>- - ' 4 , 4 '

i

t '

-. ^ ,.,

. 4

' , 4 r 2

4 . " -

7 ! . , '

. < - >- ''

7 7

< -

-

-

- 5/1 . ,^-

' > 7 . ' 7 ,. 7.

»- '

7 4 4

7 2- . 4 . . , 4 . . -" ^ ?

7? ^ '

' ' - '2,^ - - ^ ' '

. . ,^

7 - 4 " » - ^ 5 - 4 '

- . ' 4 --

. ' -r

. ' 4 2

>- - — 4 -7 ^ ., '

5 4 4 -

4 - ' ^ - ' F

' 4

. 5

,-7, ' . / ' > >

^ >' ' -

5.

^ --L

^ > -

4 - - " r . ^ - " O ' - 4 r ° 7 ^

,-5' '7 5.',

. 4 ' ' ' -'

-- 4 '

. ' 7 . ^ .

V ' .4.«-

4

-. .

>. ' - -

7 4 -r^-«-»74>

4 ' . 4 ^ ,' ^ ^ n ^ »

- - L ^ - - " .

.7. '- .,

"°7 "

' - - - 7 , .-7 - ' / '

-<S,

7

- -7<7 ^ 7.

- x

7: / ^

> -

, 7^7

- !

,7 ' ,7

/

.'5--

- ^ .

R

^ 4 -

.V ? " '

' > '

-- -' ^7- '?- -

- - , » ., .' -

'E -7/ ,.

7» ' ' ,E

7 ^ ? .'. -

>

7^ . ^ ^ 4 /

..7 ^4-,

'> ' . > ^ .' / ' '

^ ' 7 . - ) 7 ^

.7 -7" '

L _ 4

» - . 7

. ^ . - G - - ' 7

^ 7 7'

> ? 7^ ^

^ . ^ ' ' - 7 ° ? > 7 i

>

> 7 .

- / - - '- 4

?

»

_ 7 7? / -

- >!

< p M ' ^ ' 7 v - '- - ^ . . >

^ ' , '. > 7-

, >

?.

> r " , - 7 ^ ^ -

^ ^ ' 7 4 - ' -/ ^

/7 . 7 . - ^ , - ^ 7 77/ 7, . / . ' - ' " " ^ , 7^ ,' >

^ 7 - - > " ^ 7 >. ''"7- ^

. . - ' 7 - -7 ^ 7 , - ^ >

7 " . ,, .7^ 7 , ^ ^

-1-77

. -7 " .!

^ » '

r i

^ 7 ^ 7

»>.. <.

^ 7

7 L 7

-, /^7. ? '-

z . "

^ 7 . 7 < ^

^ -«.

^7 > ^

^ ' 7 -

/ '- " ^>

7 7.

^ 7 " . , -5 4 7 " 4 - - 4 - .p2>

, 2. " 7 ^ .

^ 4 <

.5 '

.. .. . -> /

'7 4^"- ' ' '

4

- ^ - 7 ' 7^-..

'7^7_

, > / - -7-^

-

7^7

- . /

i".

" ' ' - t

- ' - 7 ^ ^ 7 ^ . . Z 7 ' - ' 7 - 7 - ^ '

^ . . . . - . ^ ' . .

^ 7. — 777 , ^ . V

- 4 - 5

'' - ' 4 ' > '

,7^!.

. L '7 7>7,

L ^

- 4 ' . . . -> ,

^ *7 .

" . 4 75^7 ^ ,

' »- ' ^ ° -

. - ' ^ - . 4 - ^

,'H

. - ' - 4 ' 4 ^

^ '>

Mix,

4 4 «

. . ^ ^ . 7 '

'7- . 7 - 7 . . ^

^ V -

. X . . .

7 - 7

' /. - . ,

- 4 , i ' ^ 4 '> 777.-

^ 4 7 '

- 4

. ».>>» ' ' 1

, 7-_

- ' .

- <-/ ^7" / - -.-- - ,-.-

... , ' ^ .

," -^- 7-.«7

- ' . ^ < . «

7 . ' - 4 '

' 77^ .:

- __2> 4

c "

/ ' 7 7 ' , '. 4 4 5 7 -. >' <

' - / " ' 77-

^ » 4 4 L' '»'' !"7 7 ' " ^ - - > 4

-4- 4 ' / - >, ^

- ' E - . . ' , 7- ; ' ^ ^ -

^ ^ 4

- - - ^ . . ' ' ' 7 ^

. ' L . ' 4 '

- - <74'> / . '

- M . <-?> ^ -/ ^ 7 / . 7 7 ^7 . >7 - -' 7 7 4 - ^ / ->i7-

^ - /

' ' - - 4 - ' ..> . ' ' 4 ^

, 7^.'. .. ^ -r--..- , . . ^ ^ 1 - ^

^ ' »: - , ^ > - - ^ ^ .. - . i . » . - > -

7 5 ' 7 7 * 7 7 4 4 ^ ^ ^ . 7 / 5 ^ 7 5 ^ ^ M U - ^

--

, »

. ^

N

- ^ -

.' 7. , ,' ' '. »

E > ^ .

. 1 ^ ^

' -V. 4

" 4 5'

^ . . . . . .

-- > . - - '- ^ - - '

4 ^

i

' - 4 5

/-

77 , . , - - -

4 > ° 5 " .

4 » ' - . '

^ 5 ^ 7 " '.

. ' 7 4 '- ' . . -5-/. 7

. L - - R 7

-

, > ^ - . ->v ^ - . 7

. . - 7..- < ^ ^

^ 7 .5.

-«o ^

< - > " ,

,,

4 H 4 > - . / . 4 ' c 4 - > > ^ 4 - ) 4 , 4 4 .

, 7 ^ . . - 4

> -" , - - '

- ./. ^

r »

4

--.-7

^ 4 .

. - - /

. . ,

<

' 4 4 4 .

. 4 ' / ' ' - . > 4

<

'

-

- ' " ^ 7 c

»,- -

>

- ' . ' - -

, ,. . V - ' 4

< '

» » -

' ^ - ' 4 ^ 4-'

' ^- 5. ,-- 4 >

- ' . ' 7 7 7 ^ - .

' 7 ?

- V "

/ ' . . . -

>. .

4 ^ 7 °

V , " ^ ^7/ ^ - - « ' * » V

, 'X ^ ... 5 775

5- 75„7. H " 7 - : ^ - - .7.. . . < : 4 . ' ^ 5

- 4 . " ' ' . - - - . ^ - 4 4 7 . ^ . .

, . - , . >. ^ 7 > - - . . 4 5 '

- - 77,., -*» ' >-. 7- . ^7- 7 ,/ . .

4- 4 7 - 4 ^ ' > i ' - . '

,, ,,4'7. 't. 7---^.

V-T" X ' ' . 4 . 75

77. / ' K > - ' - - - ^ - 4 7 -

'- ' ^ 4 ' — " " ' 7 ^ - ^ 7 - - 5 .

^7 4 4. ^ 4 - ^ 4 .

7 7 ^ , 7 , M -

4 4 4 , --

. . » - - V

4

»,

- 4 4 / 4

4 7 . ^

< - ^ ' 4 > . ' - 4 . ' 4 ! F

< »>' - ^ ^ . ;

-4 7 4 ^

- 7 - . . - 7 . 7 4 4 7 M 4 4 . 7 . 7 . . . .

- 7 - / 7 - ! ' , 7 5 ' . , « , ^ - . ,

- 4 4 ^ 7 . ..'

-- 7 , ^ ^

4 4 ^

' - ' 7 -

. " - . 4 ' .

- . .. 4V > d"

>, -, /-»,. E ^ ,

/.>, 4 4. ^ 2 - 4 4 . ^ : - - X r K ^ . 4 4 ^ ^

^ - ' . 7 ^ . . 4 -7 . - « ' 4 , . . . .

. . - ,7- ^ - -^7- ^ ' 4 - ' « ^ - 7 ^ .. 7 .,. ... ^ 7^-

- ^ - 4 - - - ' . ' 4 - ^ ' 4 , . ' - ' ' 4 ^ ' - ' 4 -

- 5 ^ 4 . - . 4 4 7 < - ^ , ^ 4 ^ - . - '

7 -'4 45 .7^,47 4 4 4 - 4 4 4

.

. . . -

4 4 4 '7 '4 4 4 2 ^ 4 47^4

7 7 7 , 7 ' . « » - . ' - . , 7 ' . . - ^ . ..,/-'.'.7

--4 ' - .4- ' ^' - . .E .. . -- . ' . ^ - '-4^,. ' ^ ' ' 4 .

' 4 / 7 4 4 4

4 - ^

4 <

^

(7)

7.'» ^7 ,

' ^

^ - > '- '

! /-»7 ^ 7 . - 7 . 7^

.7-1 ^

?. , '

7 - '

" ' - ' >- * 7' - ,.' .',>

''- . - ^ - r .

" 7><

->.

> > «» -L

>< - ?>< , > -

- 2 - . ' . . L ; '.. '- . ' ^ ' 7 . ^ - - . . .

M U - -

f ,4 . .. L ..7F

^ ^ L-'. ^

< .

7-? ? M K d

W 8 - - - . ' ' . - 7 ' -

^ ^ ^ > ,

»- ' . -i -

> - -

- E - - '

, - - ^ - >.

- ' / ...-- . ) ' - " >- r - ^ 7 ^ ? 7 < ' ti ^

7 i . - -7! ?

> < - ' 7 ' ? . ' - '<f z ? ^ .

" ' '' ' ^ ^ r - / . - " . ' .,

^ 7 -

^ ^-' 7»? -'77 --

' -

^ 7 ^ -

N "

'7 - - < 7 . . ' ,

i " / . ' ^ 7 '

, > ^ ' 7 ' ,-

« V

- - »

' ^ f 7 -

'7

^ -7' '7 / - : '

^ j. ' ' '> ' ^ - 7 . "'

V - .

77 I

- O . M :

- . . »- ^

-'-.i' ^'-° > ^

^ ' . ^ ^7''-

, v . 7' 7" < 7 ^ »>,'7

'^ 7 7.

. ' -

. 7 ^ 7 . ^ . .--'r

>

.7: - ' ' . 7 - ..

' - >

,7

- - '

' . . 7 - »7 ? . ^

' ^ ° -

^ ^ '.7 ^ ' -

^7 . - ..

v /

^ ' ' '

>' ^ c' ^ ' ' .

" > 7' 77

-/7->- 7

» >

' . " '7 . i."

» 7

>' ^ 7 /'..,

^ ^ ' 7 >'>

' ' ^ ' / ':

7 ' >

/

>

: - > 7 -

- ^ ' - - 7 ^

"7,

7 X

. ^ V ' X

V7 7>"

- . 7

<

V »

" ' - 5 , 7^'

> *v.

7 z-L.:: ^ >-,

^ 7 ^ ' . . 7 ^ .

^ »

. -7 7^7 '.' v 7 ^ ^ , ' ' - , - . ''

- ? ' 7' > 7 ' , „ 7 ' , -

,7 - ! 7j,- " . ' , )»° ...

7- . l - - V- - 7

^ 7 ^ ^

7. ' , -, > 7 , - .>...'- ' .''

^ 7/ - ^ ^7

- ,l>.

. '-.. V ' .7

7

- ^ 7^^

7 7

' ^ '

>

-7

^ ..-47,

^ -- >7-4 ^ .

^ . < . >

. ^

^ 7 . <

- - -7^. 777 .'. ' .^

. ' 7 ' ! ^

> ' ' > - '. -7^7

7. '.'

/7 k ,7.-

, ^

M i A .

^ - . L ' ' 7 V ^ ' 7 7 . 7 -

' ^ ^ 7 7 t ),

' > > v >.

7 - - ^ i - 7 7 B 7 i 7 ^ /7.

7 ' r ^ ,

*

. ,. ,-'7 .

- - 7 . 7 7 . « 7 , , -..

7 : . .7 7 7 - . 7 ^ 7

,- ^ ' -. .. . . < 7 7 ,

7 ^ - 7 ^

7 i

r .7- ., ' : -

.(. v . ^ . .7-

.k » ->'.-

' ^ 7 . '-7 77 - -

' . 7 1 ^ ^ 7

, .. 77 77 ? -»v. - . > - 7 4 . ^ '

7 '. ^

7^

> >'

>

. ^ >.

^ '>

-V.7 7^--, ' ^ ' ".

- -V^L ''. " ' '' 7-^- ' -' . 7 x

. V ' -><

^ M » ? 7 V -.77- .

^-,1- V, ' ^ 1 ^ ' .-' '^. ' ^

^ A 7 7 . . . M - 7 - 7 ^ .

^ - '- r' /. ' ^ .>v . ^

>7. - ' . . -.7 - .--S- - ,

>-i

«.

-- 7 ' 7t. ' '

7 .

-. ^ ' 7V " . ' >

7 , - I

'

^7--'7 ' / ' V 7 'V " . - ' . ..,.,< ./ '

».. ,Lr^7 7^...^>

, . ' -- /

. . 7..

s s ' '

^ ' »- .

. . .^.. - ^ > 7 -c

:7 ,7. -L

"t.

» ' ^ ',7

^ O 7 > . .

>-- -', 7 '

^ < 7 >7.

-.7 .< ..

7 7 7 ^ , . -

< ' . . . .V

- - > '

> . .

7 . 7 . ... , , - . . . " ... ^ ^ .

7... ^ ' - . . . . 7 . .

. 7 7 7 ' . 7 . 7 4 ' - 7 7 ^ 7 - , .. ^ ^ - . - 7 /

" - - ---7 M - - 7 r . - ' > 7 ^ , , -

^ ^ '- ' ' -^1- ^ " -- '--

-., .- -r - .

».'-.? - ' ^-'''

^ .7. . . . . - 7 ^ --- ' . ^ 7 - -77 -

X ^ 47.- ^

.'»L7 : 7, ,-„ ''^L...

H . 7 . - ^ W T L

77« , - / -- .>

",

. v . .- - - rr4. '

^ ^ 7 ' 7 -. 7 - ' - 7 - , 7 7 ' ,^77 ^

ix ^

.. ^ » - ,

2.

> ^ 7 1 ^

>

7 7 . 7 ' ^ 7 7 . ,

' . 7 .

' ' ' ^ " --

' ' - ». ' ' i / - - . ^ . 7

7:. 7^ ' ^ ^ ^ ^

, . ^ 7 . , ^ . -

L E 77 > !. . '

-, , I

' ? -

? - - ^ . r ^ G '

. . ^ 7

-e^. - - 7 ^ < v 7 7 .7 -

^ -

^. ..

7 >. ^ ' . > ^ 7 . i > - ' /

»».7 .7.7, ^.. . * . > ... ... .'I ,»7.,.-^

M i W H ' 7 7 7^ . ^ 7^ 7 7? ' 7 . -. /-r.

M M " - ^ ^ . 7 - 7 7 ' ' ^ - 7 - 7 ^ . ^ . . ^

. ' 7 'D-' ' '

^ . . ' . ^ . ' . ' . L , '

? ' 7 - ' ^ ) . >- ?-' ^ " -'' < . ^ - ..- -

-i -<,^.^...-'7' < E . ?.? 77 7-. - . .7.,- . ^ -.^,

^ i"-/'. L - . ^ . , ^, 7' .' ^ ? >

^ >77- , . ^ 7. ...«?r >" - -.. - «M,,7k- .. '- >, ' - ^ - . ^ a < - .^7^ '

. <.

57. ^ ^ ;k-'.

7 ' " . . > > 7 i , ' - i N 7 . .

^ ^ ,7,

^ 7 . ^ 7 -

>, ' '» »,

, / ' 7 '

. -. --

. ? >. '

« W ^ . . . . . ,

. . - - 7 7 ^ . - ^ - -

..,,,.

' . - I.'«-. ^ ' ->

-. / . . . . > ' ^ . --

- . '-4

. . .

* . » . . L . '

^ 7 > . I 7 7 7 ' .> ^ '

- ^

, '- , 7- ^ 4

. >,

fch-,.'- -->'

' L - ^ 7 - 7^ 7^ 4 « ' M 7 . . M K .

M 7 - 7 i 7 x K 7 .' M , 7 K ^ 7 7 7 ^ 7 . . ^ . - < . ' ,

« 7 . . ^ : . ^ ? N ' < ' 7 - ', v >.4- 7- * . ' . .

-7 ^ <- . >

' -

' ' 7.- ' .

». -.-

'»' - 7» - ?-

-

H ^ . , >

.-. .7 ^

-7

' - ' 1. ^

>"

v. -' ^7 ^ , -

7^ - 7- ' - I

.- 7,

" ^ . - 7 ' ^ ' - 7

7 .,7 ,'..

X ? '

.' --

- c.

v.

- ,7 . '77

> - .

* " »

. ' l z .

— . / - / r . ' . , - V

7-7 7 " - . . ' , 7--..-'7, , ' .'- . -.7-7 .7 L - . ! - 7 ^ '- 77

^ 71 ' - 7 ,

.7 ^ 7 i—- , ' - ^ - 7 ' 7 , ^

»r' ^7-

> '-

X . .

5 ' - ' 7 -

«> ! . L ^

- - < '

-77 > -

< ' ^

' - ' ' >'.

.

. . . ^

/ « . . . . ...» . 4' ' '

. ,.... ^ ^ ^ - V .- - . < --

> 7 ' " ^ ' '' ' / -

-7-7' 7 ' x ^ ' , 7 ^ - 7 . . - ,

^ ' 7 - .' 7 7 "" .! . . , . . ' ' 7 7 ' 7.-

/ -.

< 7,. ' - ^ 7 '

^ - . ^ . 7 .

^ § 7 ' .

. ' ' -4 -

f -

7/

- ..>

- > ' ? . . ^ i

> , -

- ^ .

' ' W . .

7-.

.. ^ ^

7 ^ , 7 7 7 7 ^ 7 ^ ^ . 4 - 7 ^ ^ - . .7 7 7 . 7 7 i 7 . . . . . ^ . - i . U . «

.7'--....-. -..,7.-'<.;.'''L'..V» /. 7'.. ^.'.r'-«7<- .. -,. ,;7ch.-7,M«7i'.

^ A ^ ^ E ' ^ ^ k S . r - 7 . ^ ^ M O - . > ' , ' ' ' 4 ' . ^ ' > .

' 4 ? M 7 L ? 7 7 ^ H - 7 ' 7 . 7 . 7 - ' ... '

?

- . 2- --?j

7 ^ . . . . - ..^, ».-i

f 7 7 - ' . - L u - . . ^ ' K M , 7 .

M ? ? ;

L. ' - " , .' 7

^ ' V . 7^. - ' ' . .

t ' " ' '-, ' . s '

7 7 . ' -

i ' ^

* > .

? '

^ 7 . > V-

7^

/ -

i-«.

M 7 ? c h / . - - E - ' ' 7 ' . " -

L^»« »^ ^ ^ /»»« >? , »7^- ^

' ^ . ^ > A .L ^

» '« 7^.?n -7«..

' ' - M 7

^ X.- 7 ^ - 7 « . . ^

' - - ^ '

^ .<. - ^ - 7 M E v ^ '

L L c L W ^ « . ^ ,

7 ' 7 ^ G

„ 7 . - M 7

..^r-.. 7 . - - ' 77 ^ - ,

^ " 7 « - 7

.7-

^ v - - -

- ', ^.7'^

r

L

(8)

til Brug

for

F ie rd e B in d .

^ ,

K M b e l c h G ) N , . i7 7 8 .

^ -'-u

Trykt paa B^Wanbley: Gy l d e nd a l s Forlag.

^ ^ , ' j » E

(9)
(10)

Fortegnelse

paa

de Skuespil, som findes i dette Bind.

Monvel.

Huuset i Opror, i tre Acter a f Goldoni.

Don Juan eller Den Ugudelige , i fem Acter af Mollere.

Vstddemaalet , i en A cl a f Sedaine.

De tre Friere , i en Acr a f B o in d in .

Den eoqvette Enke, le n Acr afDesporrcs.

i tre Acter a f de

Den

(11)

- 7, M - ' ' V - . '

M L_-'^

'-E > .

«> ", ),

i / 7 .- - .

' v j

,

^ ' °L^

-

. L i - . '/

/)

r r

7>> ' >4»>^

«'

I'D ^

Z>- A

^-1 ^

»»i, 4 ^ ? /> ^4) k '^-'rr t ^

» « *v '

L / - ! - » .

.. -

> »

" «>

^ I --. s'-'

r r ) ' r -.'r-> 'i.^ ^ i '-

'> §

l

» » - - A

M ^ R's ^

»'

' M ' . l

U

S

r

4 ^

, . > . ^ >> -- "- >

rr-..';?'5-"^ tt.^s :- i: u > r" « ?s <

>.

E K M '! ' O« . r , ^- ^ . »M -i ^

<»r

> ^ «

-

' . L

« >^ « »e ^ » ^-

»

>,

^ - . -, r « r - F « ^ * 4 '

^ » 4 ^ * ^ 4 * s ^ ^

-r,

-

' ' ^ vV '

I ' , ' / M .

^ '.'i

U - '

E N ,

' » «

M W M , ^ ^

« « L s ;

.mFMNkW ^ '

kf >" '?

^ - , ^,-

» .

i -

^ 2

(12)

»

»

I

T r e A c t e r .

O «

» .

Oversat

/ f -

. » i ^

. - L . efter

M r. de Monvels L'Amant Bourm af

i

Peder Topp Wandall.

>

(13)

t

-

-

^

r « -

> 5 -

... ^

Grevinden a fS a n c e r r e , en ung Enke.

M a r q v is e n a f M a r t i g v e , hendes Veninde.

C a r l M o r in z e r . —

' /

M a r q v i s a f ^ N o n t a la is , G revindens'E lskes Greven af p ie n n e , M arqvisens E lffe r.

L a F le u r , Grevindens Tiener.. , -

E n Tiener- >

Adskillige Belienre. . . .

4 -

Skuepladsen er i P a ri-,, og forestiller en stor S a h l hsS Grevinden af Sancerre, hvor man seer endeel Lehnestoele;

ligefor er Dsren til> hendes -Kabinet, og ved den hoire>Side -en D - r , hvorigiennem man' kommer udeufrir.

» » ^

(14)

r

' -

F s r s t e A c t .

Forste Scene.

M o r i n ; e r , La F l e u r og andre Betiente, med hvilke Morinzer klamres, i det han' ganer in d , fordi de v il forhindre ham Indgangen.

Morinzer.

F o r en Nlykke, jeg v il tale med hende -

... La Fleur.

7 . ' - , . « . . . . . . . . -

M e n , m in H e rre , jeg forsikkrer

Morinzer.

O g hvorfor hindrer man mig —

La Fleur.

D e spsrger efter Fruen ?

M orinzer.

Z a , F r u e n --- N u ? --- -

Kan I ikke hsre?

Hvad?

(15)

La Fleur.

M e n hun er ikke hiemme — -

Morinzer.

. H u n maae vcere h ie m m e --- H a —

La Fleur.

N e i, m in H erre!

Morinzer.

S la d d e r! Frusn maae i dette A ieblik vare i hen«

des K a b in e t, og jeg paastaaek, jeg v il ind — —

l«,

leg v il in d , siger jeg Eder.

La Fleur.

( t i l de andre Betiente.) Mennesket er fra Forstanden.

Morinzer.

H v o rd a n , S lu b b e rt? H vad siger D u ? D u tro e r, jeg er gal, om jeg ellers har sorstaaet r e t ! H o r, m in

V e n , gaae og meld m ig , siger jeg D ig --- dog, n e i, den korteste V e i e r, a t jeg selv gaaer ind. J e g . gaser —

La Fleur.

( til B etiettttrne.) H a n har n r S k ru e ls S !

Morinzer. *

O , det forbandede F ru e n tim m e r!

La Fleur.

D e t er best at pakke sig; han bliver rasende

M o -

(16)

i T a le : og jeg, m in jeg flger det

jeg v il

Morinzer.

H u n g is r m ig vist g a l; jeg v il gase ind

La Fleur.

(forhindrer hanO

Endnu engang. D e faaer hende ikke Sveiheren har sagt dem det der nede;

H e rre , fom er D eres underdanige Tiener endnu engang. Grevinden er tagen ud -

Morinzer.

N a q r saa er — - - M e n , nei -

tale med he nd e---' m in V e n , v a r saa god! dersom du vidste m in Ulykke — — — (han giver ham en haand- fu ld P e n g r) jeg beder tag dette — - - — saa fa t M o d ---v a r ikke saa bange fo r m ig : Z har iirgen

S k y ld i m in P la g e ; men m in Forvildelse gaaer t i l R a ­ serier det v a r ret en Fandens S tre g — - - det er no­

get afskyeligt; th i jeg kom just — ja det v a r m it F o r­

s a t: J e g kom fo r a t faae hende i Tale —

La Fleur.

(sagte) Han snakker over sig

Morinzer.

D e t kalder jeg en S lc r l, et Hkerte', fom er

reenr

umenneskeligt! med faa O r d , jeg siger Eder — — jeg taler ikke ubestemt; fo r Fanden! jeg udtrykker m ig jo klart — — bun er ikke tilstede; jeg kan ikke faae hende i Tale — — — men har hun da ingen V e n , ligemeget om det er M a n d fo lk eller F ru e n tim m e r, som jeg kan faae ar see, som jeg i det mindste kan sige, h vo rfo r

A jeg

(17)

jeg er kommen hid? E r heele H m iftt uddod? E r der ikke en levende S i « l jeg kan faae i T a le ?

La Fleur.

Frue M a rtig v e er derinde.

§

Morinzer.

Vel? fan jeg ikke faae hende i T a le ? Frue M a c - tig v e , eller en ynden ligemeger. S i i g hende da, at jeg er her uden f o r , yg at jeg onster at tale med nogen.

La Fleur.

D e t skal blive fo rre tte r...

— — (Ganer med de andre Betieute) -

» .

Anden Scene.

- . -

Morinzer. l - ./ (alleene.) . ?

Lucifer har giorr deire Ansigt just t i l m in Ulykke.

F o r P okker! hvad kan da ikke et smukt Fruentim m er udrette? O? jeg kommer ikke. t il mig selv igicn. Jeg er foryexct. H vilke t H ierre stutle' ikke blive uroeligt ved at see hende? Sandorme skisnne S in e , saadant stielmst A n s ig t, saadan ,Fod>' .fao dan Ha.and, saadattt H a a r , faa dan V r > r (hgastaner sig fo r Panden) A lt er h e r! - alcr m en- m in H mmelighed-. ma-e ikke robeS:

H u n stal ikke qivr m ig sin Haand a f F ry g t fo r at blive fa t t ig : D e t var at forringe hendes S io e j, og at

>vnn«re N U A, selv; jeg maae begynde med at gisre m ig

yndet,

pg derefter give m ig

ti!

tiende

Tredie

(18)

Den butte Elffer.

Tredie- Scene.

/ .

H r. Pienne, Marqvisen, La Fleur og Morinzer«

La Fleur.

H e r stev Fruen ,-den H e rre , som- sporger efter D em .

(han g a a e r)

* » »» i

Fierde S-me.

H r. Pienne, Marqvisen, Morinzer.

Morinzer.

Z a , Frue, d e t'e r m ig, som —

-! <>

Marqvisen.

(uden at see eller hore ham ; taler med Heftighed t i l H r. Pienne.)

Zeg siger Dem det reent ud ^ - , 7 ; ....H.

Pienne.

. Hvad Forbrydelse?^'^'7-.

' ! ».- . ..^ - ! ' »

At trange sig lige ind im it Kabinets M inH erM -en llforstammenhed er.alk sor Iv r .

7^ :'r ' ' —- . " ^ M o r in je r . ' z ! - 7,^',

Frue, jeg kom fo m -^ -

5 u/

..Pieurve?

Kuude jeg - tro k > jeg forstyrrede D e m ?

^ » . » « « ^ ^ »1

A 4

» * ' .

. » . » » - , , . . .

(19)

Marqvisen.

N a a r det ikke Iehager mig at tale med D e m , fas har jeg mine A arsager, hvorfor jeg v il vene allene.

Morinzer.

(begynder at blive utaalm vdig.) K a n jeg da in te t — —

Marqvisen.

D ehsver jeg at gisre D e m rede derfor?

M orinzer.

(vred) s

Pienne.

— --(visende M o rm o r) 2 S a n d h e d ---

' > Marqvisen.

( t i l Pienne)

Hvad behager?

M orinzer.

(sagte)

H vilken S ladderhank! (haardt i det han tager hende vedA rm en) F ru e , vend D e m , fo r H im len s S k y ld , et K ie b lik til. ckin S id e .

M i n H e rre ! hvad er t il- D e r e - Tieneste? men foy A lting snart. H vem er D e m in H erre? u l.

DLorinZer.

M i t N a v n g is r in te t t i l Sagen. R yeligen v a r jeg gandsks imod m in V illie , blcven opbragt; men nu,

- L saar

(20)

»

saasom jeg skal tale reent ud , er jeg gandste utaalmo- ' dig, forundret, fo rb ittre t over D eres forrykte Vasen og

fiantede O p fs rftl.

P ie n n r . (hidsig) M i n H e rre ! —

Marqvisen.

( i samme Tone).

H v a d ! man siger mig G rovheder: (hun standser oz betragter M o rin z e r, som en, man troer, ar have seet fs r ) men m ig syne- — — O ja ! jeg har seet ham et S te d . O ! det er ham s e lv --- J a , saaledes saae han ud: der er han- brcendende H in e , og han- forstyrrede Lader, (hun bryder ud i en hoi la tte r) det . er ham selv.

»

M orinzer.

F o r Fanden! Frue, er . det S p s g ? eller taler D e alvo rlige n?

Marqvisen.

(leer af alle K ra ftc r)

D e t er a lt fs r l s i e r l i g t --- j a han er gandste vist den samme !

Morinzer.

M e n jeg tcenkte kkke, a t jeg var saa pudseerlig. —

Pienne.

H vad fa tte - D e m ? hvad foraarsager denne Lat-

Marqvisen.

(leer saa stcerkt, at hun k»av kan tale)

G iv T i d , saa stal jeg sige D em det. — . r

A r M s -

O

(21)

Morinzer.

O m in F o rn u ft, hvor er du mig hskt fornoden!

(tis M arqvisen) l e e --- frisk! lee, saasvm jeg dog maae bie t i l Deres R a p tu s er forbie.

Pienne.

S a n d e lig ; og h v o r fo r e ---

Marqvisen.

(med en ved Latter afbrudt Stemms)

M i n H e rre , erindrer D e sig? — — hoS en vkS K ra m m e rjk e ? --- - —

Morinzer.

. - , (seer ffivt paa hende og raaber:)

Hvad. behager? A h , hvad fter jeg ! — — det er h e n d e --- Z a , fo r en Ulykke, det er det giftige Fruentim m er, hvis uforskammede Laker — — Farvel«

F rue, Farvel.

Marqvisen.

E i ! D ie dog. K a n v i saakedes forlade hinanden«

V M H erre? saadanne gamle V e n n e r!

Morinzer.

Z e g , V en rjl en F o rry k t r

. Marqvisen.

^>g det er just derfor D e bor holde a f mig, troe

M ig kun ! s ^ l

Morinzer.

N e k ! jeg valger bedre mine Venner. Desuden kan jeg ikke lide Deres bidende S k ie m t, L)eres Latter.

3a!

(22)

-Den kutte Elffer.

Z a ! jeg husker D em n o k ! --- -- det er D e m --- Farvel, Frue, det er, paa mm ZEre, ikke D em jeg leder efter her. J e g er kommen for ut besoge Frue S a n - cerre: jeg bar ikke glemt dette behagelige A n s ig t, som maae udtrykke hendes K arakleer, dersom ellers et got

» /

H ie rte giver AusigrctS T ra k en vndig M in e . Jeg skal komme igien og besoge hende. D e m , F ru e ! siger jeg F a rv e l: Deres T ie n e r, jeg forlader D e m : jeg har al­

d rig kunnet lide gale Fclk.

Femte Scene.

Pienne, Marqvisen.

Marqvisen.

M e n jeg troer han gaaer — hvilken selsom Tildragelse! det trasser sig a lt fo r a rtig t. —

Pienne.

Denne H erre er intet mindre end Hofm and. H a n taler uden Omsvsb. D e er vel kiendt med hinanderu

M a r q v is e n .

(leer Ihor't) . . . ..

D e t D y r ! -7- — ? lh ! jeg maae le e --- jeg ventede ikke a t. faae ham mere at see, og det giorde m ig rec o m ; jeg kroer -paa m in Z E re , Han er ligesaa g a j, som jeg. .

Pienne. - - .

/

Je g forundrer mig ikke mere over dette A nfa ld as M unterhed, og det, D e der siger mig, forandrer T in g e n ; men hvor er D e bleven kiendt Med ham? — —

(23)

Marqvisen.

Zez faser vel fornoye Deres Nysgierrighed. D e var paa Landet, og v i , vel a t m«rke, gandske allene i dette HuuS^ og gandske kiede af vore gode D a g e ; v i havde skrevet, arbeidet, leest, fladdret, v i vidste ikke mere, hvad v i skulle tage os fo r — —- H vad skal v i bestikke her, Frue S a n ce rre ? lad oS tage ud , sagde jeg; m it Forslag blev antaget, v i kiorte, uden at vide, hvorhen

pg ikke engang for at giore nogen Bessgelse. —

Pienne.

Ah!

jeg tiender D em . —

Marqvisen.

Haven er m ig fredsommelig, oz jeg har en Afskye fo r Landet, altsaa, uden at sige m in elskværdige V e n ­ inde noget derom, lod jeg Kudsken kisre fra den eene Kramboe t il den anden. Endelig fik v i det In d fa ld , at gqae ind. t i l denne smukke og artige K one, som idelig forsyner" mig med hvad jeg behsver, og som D e gio r saa meget as- H u n var strar ved Haanden med tusin­

de nydelige S m a a tin g . A f en udsogt S m a g , altsam­

men n y t, som v i besaae; og im idlertid bleve v i i B oe­

de«, nogle S k r id t fra oS/ dette markvLrbige D y r vaer, som jeg i D a g har seer igien med saa stor F o r, nsielse: han sad ved et B o rd og tingede rtied en haard og la tte rlig S tem m e, endevendte hele Boden-- og det, som

er

endnu ve rre , k iM e intet-

Pienne.

H vad saa videre?

(24)

Den butte Elffek.

Marqvisen.

K ram m er ffe n , som v a r m a a lm o d ig , vendte sig r i l S?, og sagde: " O m Forladelse, mine F ru e r,. D e seer

" jeg bliver opholdt af denne H e rre , som finder in te t

" hos m ig , der staaer ham an. Jeg haaber, ar

vaoe

" lykkeligere hoS D em . H vad behager, hvad befaler'

" Frue S ancerre? Ved dette O rd ffra alte m in O rig i-

" n a l, ligesom han var truffen a f en »form odentlig

" Ulykke: „ O H im m e l! er det vist? Frue S a u ce n e?

H a n kastede B o rd e t med al Stadsen over E nde: sprang, med Heftighed over der altsammen; ilede imod G re v in ­ den, og med aaben M u n d , med Aiiier^e heftede paa hende paa en besynderlig M aade, satte han Ryggen t i l en.

P ille , og i deyne latterlige S t illin g betragtede hende et.

heelt K orleer. ,,

Pienne.

G ot!

Marqvisen.

V i giorde «t torunderligt O p tr in , jeg loe af alle Krcefrer. Frue Sancerre v a r i en ubegribelig Uroelig­

hed. KktrMMekffen smaaknurrede, samlede sin ' GtadS sammen,, og satte B o rd e t iglen t i l R e tte , og vor O r i­

ginal stod med Armene udstrakte imod vS , ubevagekig ved sin P ille , ligesom han var bundet d e rtil, saae stive paa vs, og rsrre sig ikke a f S ted et.

Pienne.

P rcegtig!

Marqvisen.

Frue S a n c e rre , fom var gandffe bcstyrtet, satte Dessgrlsen op r il en anden G ang, og tvang mig, hvor

nsdig

(25)

nsdig jeg end vild e , t il at gaae, hvorpaa denne la tte r­

lige Person kastede sig i Veien for o s , som en Lynild,

^ ,

vg da han ikke kunde faae os til- ar bie, raabre b a n :

, . - A.

T illa d : — > —7 Je g besvcrrger D em , lad mig folge D e m

^ '

t i l Deres V o g n ; ester disse O r d , som han sagde med.

«n, besynderlig Tone, greb han Grevindens Haand, som.

i denne Angest ikke vidste, hvad hun skulle svare-hendes, riarriske S taldm ester, men ha n, uden ar give hende.

S tu n d e r at svare, sagde, saa gesvindt, at man neppe kunde.forstaae. ham : " A lle mine H -sker ere opfyldte,

" A h ! Frue, f o r t r y l l e t ! --- jeg m a rke r, jeg er fo r-

" v irre t, hvem skulde sagt det? H im m e l! alting er for-

^ andret! J e g ffa l have den ZEre. — — - D e tillader

" dpg -7- 7-7 A h ! hvilken Lokke, dersom D e holdt m ig

" saa vardig, at D e vilde love — — J a , jeg haaber, og saa er a ltin g i S ta n d . ,, Im id le r tid han fo rt­

satte sit latterlige V e v , naaede vi vores V o g n , og vore Heste, som foiede sig ester vore A nskcr, befriede os begge fra denne Ulejlighed.

Pienne.' ^

' ' ' ' ' ^ ' ' ' ' ^'

- O g D e veed ikke, hvem dette Menneske er?

>, *

. Nei

^ ,l

-Marqvisen.

Pienne.

4

Denne H erre er dog meget god at kiende, og det er et Bekiendssab, man bor fogs at vedligeholde; saa- som det er ra rt at sinde slige O riginaler. Je g onssede ar have ftet D em . D e var vist ret glad; th i jo sel«

sommers O p trin e t var , jo M e re burde det fornsie D e m —

(26)

- r

» ' ^ e

M arqvifen.

- J a , jeg v il ikke ncegre det fo r D e m , jeg var ret i m it Element.

Pienne.

O ! det troer jeg gierne; men uden T v iv l, har en ssd D r i f t t i l denne Herre indtaget D e m ?

M arqvifen.

' » . . .

D e er en uforstammet —

Pienne.

J e g meener det a lvo rlig . .

M a rk is e n .

> ' ' ,

N u v e l, jeg giver dem m it M in d e ; bring pores Forbindelse i S ta n d , del v il vare a r r ig t, og v i skal.

blive det reneste P a r i sir S la g s .. . .

- ' ^

> Pienne. > ' !

N e i, det har ingen H ast; ^dertil maae^han'see M ^ om en anden; desuden, naar jeg overvejer A l t , - saa var det virkelig en Urerfcerdighed. Dersom Man M E ' opofre sin F o rn u ft, fo r at faae D eres H ierre'; fa a har je g , som jeg kroer, icenge Nok varer gal i dere- Tieneste —

» , - - <

M arqvifen. -

O ! hvad det angaaer, da er det forgirrves; jeg siger D e m og det a f m it. H je rte s G ru n d , jeg -ister D em alk for h s it, at jeg nogen T iid 'lv il vcere dereS Kone.

Pienne.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Udgivet år og sted | Publication time and place: København : Gyldendal, 1902 Fysiske størrelse | Physical extent: 187

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : Gyldendal, 1775-89 Fysiske størrelse | Physical extent: 12

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kjøbenhavn : Gyldendal, 1883 Fysiske størrelse | Physical extent: 2

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : Gyldendal, 1776-90 Fysiske størrelse | Physical extent: 8

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : Gyldendal, 1775-89 Fysiske størrelse | Physical extent: 12

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : Gyldendal, 1775-89 Fysiske størrelse | Physical extent: 12

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : Gyldendal, 1775-89 Fysiske størrelse | Physical extent: 12

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : Gyldendal, 1775-89 Fysiske størrelse | Physical extent: 12