• Ingen resultater fundet

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library"

Copied!
125
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

i

pm

' 4 m - -• j B P l f e f e

>Y ■; ••; .. ' .vi ■••'.'■ ' ‘V ' ^ Va’M "if»}’- V- j ^ Y , V. YY V%:-: I e’. .¿y -,

. î â-,- ' *• •• '^v.-’i-i». r » %:‘v •; ■ '

; ■. ■;•■ ■■;•■<

■■m

m

V-V',,

Y "

IfäK -PiS

■í*¿;, - - « * *

..'H' * YSWY > * ■. * ■ • '- • - • ‘.t'.'.'-. ¿v ...v£**Y&-. J-,-

\ Y-' . ■-■% .- Y 't-i ■M •• : t-

'Y'”' .

- ..,.T ;;vv"Y »y- , s ;á ‘ -Y- í$¡

‘•'Y / ;0

• Y» <vy Y-í(Y -

5 iíYí^yY- ,-■

:,; f M l ï H É l t ø ;l i V

yÉ í-y¿ .

. .

a, ■■ • ■. ■. . . ■ ; •.■;!' - . : V V - 7- ■ ■■"'

•V,wvH

' .

.. Y: •

' c ■■■ .

V

,

.

'• ' ,

J Æ M jfi 'V - Y , . /

'

’ Y Y . . . ■ • YY-Y,:, ..

*W & ß'*> * '• y;, -;■ 'i '¡ .r . _

(4)

5 i o 7 - 3

D E T K O N G E L I G E

KUNSTAKADEMIS

B I B L I O T H E K .

HAANDTEGNINGSAMLINGEN.

Lir. Nr. j r ?

^a5BSE52sssssEsasHSESZBHSciszsa5a5a5Hsasa5a5ii

T- .1

■■■___ _________ ___ __________________________

(5)
(6)
(7)

C ft, c i w / ê w w / . .

X». 'ï'c.vJtr* - Jjt. jf¿<

cftx c ^ r ftc z . a-

¿iw in J ju n M e^,4A* iJ L J Ó u a- J f r c / r i - j *-£-*- ¿

g ^ cJjUjl 'i# J te * jQ t'd ó [Á ¿ < n ú J t r v - ô f « a h. o t^ c ¿ y n e ^ ¡ /A < t«

/ ^ ¿ / ' ; Q Ä -, 4_ ^ C J r tL f W A iA - ¿ A r r u iA A ^ , t f A l. 3 a c c/ Ù ,hA e *

U T ^ l . ( 9 * eJec k¿U», K '<nrfa X * 9

O , e ß A 'T c j ,

P fW m i .

J 'K ^ JIA-VlJ ccIial. ß u < J { fntLCÓ ¿A-

, t f A l- $ > ¿ L c c - A c t A - e*L ¿ e f t n A * ^ ,

(a a l. e u ^ tu L

Xet^jçt*.-, J I X

C4ÂAL.

.-^/M ruAlfijf frAj ß-Vtr<ß~

' ^{TUX.

e. d& m/n-ual.

i JXSL.

)e s

Z t f o U c i J ^ - ,

X

. a , o ^ t u ^ ^

* , O s t A d a u . f ^ . ¿ A ~ * j f ' '■e~ *

f - X :

- r

" j 2 Í!Z * £ } j ¿ ) ‘ - ^ r * ? # ¿

- j M f > ; Í . J ,

j ß p ß c<l M & ■ f y j r * * /

r ci‘t u ^

.M tA .

(8)
(9)
(10)

*

(11)

L*tA¿*c/c- Ä

c

Z

A

P¿ùfenA.

teuJva fL *^9*^¿nó\ fe*-J cri*., e f/aceZ

/ -

èZtv^ ft*~^> fi*-* ---^

—y —

^

J tiïU L M lU jfa , fiJL jvcù J^ttru u ^eeS

¿ ÿ c i / o ;

J/L ccrcA -ieM s,

¿

A f c ü t í l e A ,

V i t f ï J f ’. e tb - m ¿ f COJHJ A . f r u x f 9 y o / Li & £ & D /¿ ¿j

J%.ÿ f t f , eMe-J> O/^ trtisuJc f i i ff/'Ccrryoff, e£A A tc f ea. p u i /<> t^/pf

¿W rurrA & fu &* ff&r™ . ÿ f M * - o ¿ Á '¿ ,^ ¿ c f f ¿ J L . ¿ y A f ’en ^ oif

A ch o ùco tyM “*** o jfiy o u , ÿcr*~ Vertf ft fA o uAtAzf, Ot ene. Je 4/u±~

(y * ^ 4 . » á + J ü » * «■» A-> r> f / _y . * *

w w r A k f " A o M t w . t j ^ \

ty/cvO ccr** e x j v f ’' V ' " A ~ y J — . , v . . , r - v . r r ^ r / ^ i ^ ^u*> —

¿ ¿ . y l v l d o A ^ e ' c f i / / « r m ù c tu c ü e * v ï f l f . ¿ i a ¿ f c t m 3 ¿ c f ^ fe c J Ç q /iie £ & * : i ¿ x r t o n m n h .^

(12)

ï

7

I c *7 cuuryu J&r-O o l i ó f i j i j f <x lu*~ VUUOL <* e^O £ül ÿM

• UJL f a . h r r * - > / '- y o / 'c n - e l ¿a jtu l t w u A f eJU sL- IH ^

^lPÎJl PM rj+*y.

;

' ‘ ' • ' °' 7 *

~¿tru2e*

»/^¿Åk-LAJtAVfl-*~ o U l . Q £_ * fo 4 iM -V UJJtYU <ftsr Ia a Ô L avtu t*-*^ )cc*L 4 ¿clf V / ,e * H itï+ r c * , j f r r - ,

VCMahJ I à tM U vn À ) e s t f l c^Vcru r-t £i*t*4j>, L ir u - 'f tM x - e m -c a r ^ c . V L & y e .^ c t o l f 5 e A {jjJ _ o ^ J f l c ’ y y te u * ¿ U )è < - ^ e H ù r i x l l f U - / w ! ) t o « ¡ /e £ ù c ¿ 9 au> a - j ^ / ^ o - c - f e j ^ u . <ye<n

i b r t Z L l x ^ : p y K -c ¿ ¿ e ~ t y o ' t ' e u * l ' y à t r t u c ¿ ftm - / i m c ^ t ^ c . ': 4 L j ' e y o t ¿ J t j / L e . V c r u J ø c f

f ^ u t A ) o < A ^ ä J ^ m ^ J * « - ^ ^ * * * - U c Á - a ^ h ^ M a l Á e M ^ . f a d le .* tjp ù .

CU O tH -'rfi «-«uOe-* ' ÿ o f / f L à : y s t n U t t i a u f m t J / ' ¿ J t h u s u à - £ u i ^ i ^ 9 t v r e y * i .} / ¿ ¿ ¿ ^ > f t ø - l l l C t f n Å 4 t t * 5e. e - c u r r r e j j f * . >f / ‘A M ^ - e ¥ - 4 ^ d 4 ^ e c /y < 4 c y i d e ^ , J ¿ o f e c . 4 a jü o Y e U f_

¿jLm-cj v u A f , a m M-4 n ^ < r u * i i ï tu*u>~ ø l m ix j l, Ä T ^ c n tjle llf l, a o c c - r t f ¿ £ ¿ t^

Ij& fS ù c ü K -i £ ø c V M C P ic U ^ S } te W ¿ / l o , M ¡-¿MfL. Q r ^ tA )u ^ ¿

¿ * i ^ < y y v n j u J u s t^ m e l f l A , r & j* r * je d $ c d ttU n å , ¿ O * , i ¿ u * u - £ tm v m * - / £ ¿ e d ^ L jA m S .

te- A íí< ^ /íA f x j u i l a . tj¡ 4 Á C ¿ 4 ¿ u ltr u J L

rVôl j/O O u r-vZ trd . K A (XM^ ^ M ^ e p fl y i i c f t c d l l ) ^ f auJø-x^C - i L f ^ d l f A ^o p iá ¿ r t-s

Um- v y fo - M m rjjo &

Oe.

f a llte n S c le . tn .u J 7 . J tn x y o e r* -

M «A.

/ m ^ t- , ^/tl

¿'¿LCCtrrrupCLA m i l cfe+rt 4 ¿ e l f tA*-K> fr r M flU f t i f a . f ' ^ f I f om ita]

e C2f¿e*<j, Aî A

, 7 x . /

J o lle r* - y d J&» J u U to yuA. Z

l v

*~ &. OJVU em J iyru ^ ó oL cH tn-dslrtu. Ayo/ortmc

‘f& fc * ¿K JotX^e j V y w c l p i d b - m A l r f ^ la J ittm t'c t-A ¿ e u n p y i - -

i

(13)

'«S***#»*

^ ; V ™ a

\ i V „■

• w ' a -V .

7 ?

; “7 7 :;* r

V

|k

V-, ■ / - í

f ß * :i/

^ e e ïJ l A .

¿ L J ^ & M . j A r n f b ^ o r ^ d L f u ¿ wütAumv I m . f i n ) , & « ¿ A >

9 ‘« i

k A . ' i 4 . () W ^WMKt, /c . Jkru ñJ cu yo r b 'é t f/U A eo , a v-J tcru n s A cu J tn feo u jcy <L

p o rree s f i f t u d L Á t x t f j l e ¿ f n e l f c u K o y t . ti& L h a Z fje ñ A Ju*_ * * - ¿ fo c fø ^ ¡JL

pOM ryojtrdheuuxpoe^Cutco Q(u> y ^ e fh '/m*. en vA o jrrc^tx-'fU a, k tesen y u luLpotnvoirtdf p y/U ) fpJ<HU¡M --, ¿ t < ñ r * f fre U C

K

J /O L p a tO

.

û É fé ip < ^ ^ tttp ,o A u O f i tX póA ét

yjLOe U-vfè^U* ¿ n i j w u

I.

ti A L y r c

Ji

å t Jct Viufctér^feOf

j

A

l

n u tr í

9 / c

A ' - *■ ’ A - - M- * f*sjtye e<^ eøJusL -to to eV 'O «- tsv ^ J te~ q/im- /S frt/W Oerrf

Æ a& - A J t-ß ju , , r j / /

ifa/V culA i , ¿V M v e c f A JfoÆùn#- fees A^ Æ a-af à ¿

imjlw o

L

l

.^ (JE d yo tyc u

a p o y - y u . r -o p y o

CLUL

tx y tib , Co-nvrru

Cit-WL-

° * -i V(r~ ' **- 7 " ^ “ ' 7 7 7 j ç T

/ ,

I t o v J - Í ^ U

^ tc A

tin n y f r é te u r tttm e Ô K L J

c

4 „ ^ c ^ J u ^ - ß tA , <iv*.L ø u aI ^

< lv ¿¿ ftld ./0t¿° y .d lu -n ^ fU u

(14)
(15)

\

(16)

/ /

r O

e< ¿Hnuru* dt*, » i n -

J “(l c r * u ^ ~ fc Ln*-jQ ü¡(™

4 tx n -tjfo -

^ss^r ■ ■rrs*r • ~ ;r.' y ^ f í y j / i u iJU- OWUru* O t*~ » in - • '/ ' ■ « " y" 1

jL h _ d4nvau,f, & j ¿ ¿ » % Ven«-». t r i.

f o r t n f C e u i ^ .y ji¿ ¿ t.ú L .J td iu ^ A iij! jL Jff-tjc. / £ n'y ~tf^jnnfiAt. fo rt Wr o*-* Colu^4. yy¿¿i-t¡L.JuAiu^e4 ¿4-

* /i¿l& fn (r r ^ 4 -, I* 4f V¿Í Z /íu n T Í //-Ä to Q « Jtc.yo tr< -> , /z-¿p e r f r u í^ í w /

/ . I / ñfi r> . / '

Q t i 'c r j L t y L - e x c i t é u f a . ¿ e ¿ & e n t e y ^ e * ¿

JbusMviA h Ju-jeJ, ä W ä*- ^ cajeen ti y e.x/or^m er t £rce ¿<n e-fn-é Á mi.. JdZmtnor.

C X . V A

i . ¿ s>... .. ^ j ío^v-n-t ¿ caa^K. t - 7 ftO > V -A

#% t tfiO f U.-tt C síl4t^/~}*

c ¿ y f ú U ru n o r a i r u j o e ^ r S ¿ Á r i v i r t A M - x . C M ^ J a j^ U A ífh e ic iÁ u * .

a - • O c /> A ‘ ■

o Ú fe h U . u m- ^ ú m o, ù+*-a-y<L * * - £ * * *i

.¿ L & ¿l* ÿ t

tocUÄ; « * 4 / # f 4 ^ 9 t A

c £ t a * u r < c t 1 t f . . .

- f w f a á t o t * . u J S ú r ^ . i* r u ^ < - J « “ ™ í <- r á , , ‘*

¿ Z L , * ^

-* ^ * y A - j j t n A ø Å .

Q

e

^

-

V

(17)

/■

c J A tn y o f le , u aS ) ¿ 4 d u « b n v m . ¿ í t , /v t t a - ¿ f f . , j a v ¿ r ú

Cf/liJt f u J / u i i , f e i l t P e /* - f á v r t t* J u Cc*Jvo-4, l i t e f^ C r ^ tt / e o .S n -Ju ^to H z l u * f t J J l t r r l e t o . bf ¿ d e ^ s cj<rudÁí*t / ? Ira M ctiZ £ .

¿

cru cjL^yU)

) «c

ra -jo d o , Ù Ù - esn o f)e ic ^ J I fr c J c iu L ù u ^ V ù l l a f f

■ . O ' t / J_ j O í y

¿n. IA.VC ¡U rm jn Jt k *- U.*~e~ l e rrLrM. ,, a u* . to â L r r e t/fe til f f ) t , / • - / • . . J . ______ ...^ . n

ôV 4 « . f¿ r r n y y t¿ ¿ ^

1^ /

Oft * L r « - v e l u d ÿ f t l j f ù S J O f i ' T r U J e

J e j t e ¿ Q ^ é W ,_

OaI Ü y j S ^ e ó f / r t i u e o ^ e f ^ i ü t ^ f e .* * f Y Z e n tfu a L ß t& j, l ¿ f *

f e n yf-eu. fo u ^ jft- ^ 'ct<j ù u x f f i . i -

I

(18)
(19)

¿LûLi-ptAsffÙA-, L^tpU LLtÂK* J lo f ■ £ J t r rfi 2c- à l£4euf

(20)
(21)
(22)

¿m tL4 1/iO.

J z y i t f e o Q r j t u m i

0

e c tM - t, $ m l v k l y^ ,, r o - J e - r i u t t £ o r u u a- <^/too

j t M ¿ tú M tr -« ^ ttJ<H-*C> ; l ¿ tu rto * p y ^ y o r e d / ^ e o < yu-(no v < n j( fa t», ¿ÍLcnn*^ ¿c h a, e X ú L

¿A+ct J t d " *-’ io o w ¿ \ ^ n - i^ c r - r , ^ /u o t e n d f 0 x tv * £».. tn s u * . O /^ooít,, fa n to ä /e tn c k Q ¿ A u ^

9

« * e u o / c .J k

0

¿ ( n o u x r t c , Y fyV U L u tU ^ J iä tu ^ ¿~ 1<hJ a l i o . J n t t u m , få n n v M ) é 'tío r C f ùo jT tj c Ç ^ iA J tA t iiù < j ^ ’tie r n o ) / " * ù d ^/OOL C u M t A / c h d

A tfa n t /-¿ 4 , tCáLU Y<n¿i^O CU > ¿ ^ ¿ r L < jrM A ..£ t* * 4 f'fa l^O L « * ,

f j * * 4 7> Ja u> J m o cÍ i c l u* . o mJ A f a o . t n u X A o a u ^ f a ^ f - o t o / ' Oolo 1 e u n -* * J /¿ c o a

f 9 t¡j V . ., j> ' C\ J > ¿ /hf ' /> - i

( ^ f r u f v * * * * * * - > U / o r + m - L c t J e f e , l e e o j o a . / ^l t e r t i o ; /a / O M t r t

// > JLa o i fa n oró /, e y f í r ó f u n jiö * - Å o f e S u ,/u u t+ 4 Í J ¿ V l A u / í o e j e

^ C ^ f ^ y ó t ^ e f e n o l t d & J . flO L v n A m l ^ r u , ¿ A o ^ e ^ ü n ú , V j X C r tf a * c o v c fa f

W m cJ Ï m A * ^ y c e t n ^ f f a ¿ L * ^ c n U t ^ t r U & *

é t c s l r ^ t o r y o r ^ J u L * - » v d t t ^ tm A v l ^ J u u o

^ c J u u ¿ d c r u e n t o j L a d d f a n J 7) < ^ O c M d m l é e j

¿ ¿

0

^

t o d > e d h f ) a M * A f y i^ d ls L , J u i c e d ¿ u f e u j d c e * .

J f í u U v M . J ^ t n t M r o d t f a p O M j * * * ’ ^ ,

(23)
(24)

v e jru m

(25)

■J*-, -

, » f s

v 4 l t r

'•*^a*s*£S 'Ü IvHA- jitu^O fL,

L i

(26)

¿ 4 ¿ t , ¿ r f ¿Á?uaJ )L 4 .

/

(27)
(28)
(29)

\

(30)
(31)

\

ùC&slryL<rvc.*ju~* / ' C ^ < * r J e C er™, »xa ¿t c&jLJ i) 'ee.u. i>r<- Å .

t^l. C j’l j / 'i C { e ) C K ^ e $ L-CuX l & / C e r r e n t- Jo- u i / k . ^ w t . Q e (six. c -tfu T f Q ç e d i t cÅeJL

^ O y + c jL f l i c™ e ß i f u . ¡-i. i X ^ y & a J r ^ t

JX. <J r /L V U y ^ _ j

e c itU . /t-tntx

r

t m .

itL ît-ÿ tr.

■eZfp*.

(32)

--- ■

. c / V, i . ’ ■ — . Ä < ? • « &

f Í

> s l t J

W / ■ f H Í

c c ^rtC èu i frva sf J^-o 0t'Pm ru*i4.

& * i‘ e ^ t 0 « í8 „ ~ Iv^O .

(33)

L>

9 r o c r u > \

k/ /T J .

Q S e ep i r¿L A ¿* ¿ e J c r ^ X - c e v e x . Å . C ii A - C t e

Q «-

C n c e j J e- < fyv¿ elh - c

i

f / ' .a u l. e

*v

j o reJ erC S i - é . S jo J a -L -J e n e J co-ttje

..

h e J lí ¿ JA J t- J io u A f o r ja â u *eJ a ve. J e M a l S i e r en, i

v m J f - (A m m ttiA-{, iv r e i l CM '* l / f t i-L à OLK* tt n t ‘H.4! CTL , k l Cl a lA / '’x mA ^l o Z Lo S J e to tS S e rte

- 4 ' ß> J> S i / n /

lACAT-t.

S u f n J j o - l S ó t . J a- c À à # < s J f y ü h J .

;

( X

^ w iie ,

o ^ J J - J e L S r ^ J o e v r J S a c J í x ¿ S

,

oyu*- £ ''uJ< r¡A hv*~ !ui ffi- o o r S a , bi v ï c t t r ^ C e r n e n t e f l z f h c u ^ J i t l ¿ J ) j

crSttU' J A cjcttx- c /fdtcr-jerjAi

o

M

lo

-

kj

0<? See S/ttSle. , /la ,/a fu> Sceói , £ cjA'tni

! J A4J tr L f ’aJSß-J&rA-e . , c-njetM-fJO ¿¿-ttse Je.4M— ¿ÿu,\. Cl o-SeLièèS} lire

c

A

-

a

C

y . e ju i Jg_ J u S j a, u jh rL e Ô4 / ' sl> r. n e t.J ^ o - u t A . ty J te J J S t f» . MfSJéIvix^ ¿JtS a n S C ù u A u .ttu S } £ Je- J M * * SL* ¿ fto to u o o ; ß n e u - o L j cyieeSytU L 4 a .ço re CfyCcrte. S 'd r v ü J x J ^ ,

fryetiÀ-p e ¿ A / S le ír S <^,4ía~- v e\)ttn f / » o~tec h-4 Je. CfA-eeJ£-A JîctiA>£r> ^ ¿14.11-J e j eee. J l¿>

______te

jQ r e ^ o  r S i^ -tis ^ J ¿ S et-t1 ¿uí~ Je /ak u r L -

\

(34)

er~C-.

\

/

(35)

f s i fr i* J I l s f

9 ~ A c-Ti f / í t t n .t n y + t i t J u O f.M . : ¿ m i .

M e s t r e t 2 tx m f k * , H tc t m ^ a A ^ L À Jem c U .jjfu ^

o u u n J c ? A V é å s i ^ J L Y ¿ A t ¿ U , C¿ * j Û ' c f m f A a x * t n M M j u * ¿ f , fe e ^ J r J

J ts A a M n i u U / s t ^ X

Jtritj yu m tf e.*<--Ji'-Ojtu- ^ e " !<y<t * '^ V « ¿ / U / / ~ ) e ^ O e u jrf, ^ Å jfn Å d *^ )*- -/ a J nc,

^ C L t t U s , / * m o e*^> / é j j a e s t í^ aa-'h-v o i j r r m e n Ju*l / » \ > Í Á n t i b / t l < m / / d u J e ¿ / ¿ ) < ? ^ o u ^ t C o - n - n (h/ t<s j u a Á c m - M / ^ c í - H f j / * 6 / f a */> tf / A~*~ / w '- û ÿ / t* - * - ¿ A /tm * * * - j ***- *<

$O t\-C a-tO f e u f^ C J n t - r i t f ß flt 4 tr < . I ca. / f t - t i ù ^ O -tjfx . / £ / X . t 4 l ß / ^ ) t

^/W*. zÊ /lY b u ttis eù j!* - ( a . A > e M Y e t y , o e srn ty J t /crtt,t> / $ y e u,x. CslÍ Íjl ø*/>a^k/

v l j y ^ i L , Sr % /* * , p M J > \íaa/ claíC /cl- {aasi f*uL*rU ~

2/4

) ¿ U -’Â V ü } e ^ / £ * « - e j a / , U t r u / t n/ J fte A Ï Â t £ * / o u u - J /ji J t 4 a i ^ / < m r'~ < m st.rï u K L o < ^ "èo ^ J U ^ t m d r U

^■3 .

(36)

y .: ■

t ë J l . i .

« £ î

4

J

V

ÜLWUr-t*X J Hsf tv n . G 'ílí.i} a.£~ .

f o t f a ^ «- £< J u y i t e f t CJL^iånM &*k e < tf ¿lh. &vnÁ-l¿ / n t , 9c j , t f i n r t s ) A tn y f^

0

«. CyyUM. Tt^ y/Lu-tL £irrtt,ynJC ) C m ts f y ¿i. v c m lt^ ¿ o -n j’x& rt-f fcx_ ¿ n trn

Q

¿c*u (itu it luLñtfV- lu « -'* “ A W t í « u ltti f * M _ J u r u n v a i/fta .. , ¿l * fs u m u J ) n t n .e L

ä - t t ‘ /. O . . />/•.,„, / * /.. / / . . / . O / ■ T

Ç yaJttn^ íu tL r L fje - yvn ---- ^ - ~ ... - ' ' t*. t-m,^v/Trw-u o

¿ t Al f ¿ fy U u r t ^ d ¿ t * t _ QAjla) *&- /na.tu.+Lf c a tf A t, J/oA>lr4A Q e* cfh-cf& nO

/ ¿ r u f t t t t r - ù À- A L o tf j / o r v t t t - , j / i t e l o f ujLu fa y u r fc c u fA e ^

y u í , / e r o i ^ * ■ A S ^ ¿-fít-nueym > tfo M - tn ^ J ct tí'cL o h eu rf u t ia_¿

olH Aj c hA l ¿ o f u t ) ^ c t k e t e  j u i _ % ^ A i t i y e j e n j e .c .

<7

h t t c t m I A k^

<Jf)YL4^ x e^viA,, n A -tc ./) A * i \ J~ej u j t (*-*%. S f m o t -c, L *yttA ) A V ( x jf x ^ ûc~e<xt\$^ o m c f

¿,~Á iA os. fn .i ¿.fin UnnjLjL.J . (HL ÅtdAL f t ß an n-t il e Y (O f n m t n __

/•

aJfo-T Å cl¿ ißjiL, A t} f/c H r f ¿AyntA-J , (HL lu * , f¿-jtTVO-ut e x '-£&< t ä o f t J ’tML^QOKLJfftf tfto f A t £ouaÅ , ^ V *t, J t U v e n f / ’' j o v v A tr r C ffe e ji t e A j u i t , fP ft á , Á r fú r e * if

¿U íflr^-o^LH * f t v - a H t £ * ß 4 t* e .

4

(37)

J f & r n c t . % 'it f c r r ^ í M j ^

(38)

— «

3 9

i

J fe ^C M -tjí V j / O M ¿ 'fa r iu n w .

(39)
(40)

ÿrU ilU JrC jjC HTjpyojLGjjí'

(41)

¿ ¿ I 2fu**~ U4UC4 .

(

(42)

/

J f l - ^ tZ fc y ru t^ ¿^/Jcrvc- L n v r r L tr ú ñ t

A«- ¿A k ¿N' * v

A< > n ^ i t ¿ ty ' o /fti^ i è / f o î t fc*L*- G4uuO ^L CrU~

M-^C , K -A<-

t'&A-Jm*-6

k e //

j ¿rU ^ C 'tu y j/e ^ £44

A » #

&-V¿)¡£A

O

ç J^occfcuyn., tX fin ît d J ttfi* .ty L e .} i\e * v f ÁUct fe

A cj

a.u.% Ü n jh ú i. Ol Ja. c-rílfiUju

> A / a . V e * Q

i /Æ /ft# W AKAC.

<!>1*vC A j^ o ù j o ît oL A w w t / 2- c u jn J L .ifà H A t'tiÿ O a J jL r n ííijO *

(Ha- C in ^ y J trk V d f a t n r it Á s ) fBeXC-V A l « A » , í< ¿£ f& - 9 /^*4) Usr±. Ouü U *j \aX.

¿u»v r-ijQ yu u jeJi^'JJU irx- o-ff*'» \fZt¡eXJ¿u . C Ásu)r~*. t ^ / O i l a c /¿ír W ¿c«^

JU ishatjl ^L¿f!LM-O^r-4- ÚcZ^f/3 A d-#t*#iAw_, / J QlTÿC, ¿l* VuMfl^i ÿ^uÀ-

^■eùit J(r^JcJi'è e 'jbztr^, A^tuùÎU. A c/tf i-DrtHi (en /OfiAL*. k fOtn^cLÎcJ ol _

U o p /f J U yY~ 3 lt .e c Á a s r u J a . é P -t*c4~ Ca-u-cJ e j ' f ^ ic t t A . ¿ Qíu h m . t)ç % ' ô c n cc , ¿< ¿¿-k

/ a - j '"Y /*

f* . . r \ , f .

./

< f& rj£ )a w J j o o - f j e - a j Z t f l v S ^ <*- '"W -4* < y ¿ tA . e j t e ft)> e n . Jl jm T è '

j f l t c S ) e . fo ^ j t u d ^ . # R V i n t a fxsrr* -, <¡Ua-^ xaD c / ’^ ^ ^ **- e-1 - - ' Ù(ÿ u d l u ^ , fljoej^ £ j / u e J ~

A r A V / c t \Ôw l . t f À j f ? u S c ! z ß t ¿wJL. A. A / A n / fcm fw , e ^ V j u f

y

Z*- VcLfJt f l f vt Q e lJ lJ c k t Q it Üt4v 6-K_ e/ A A #

¿C-H. CUaJtZ* / - f l i - t z j AaxÂÎJL- cfeloûUr^L . .

y "

(43)

( À t e J 0 0 -4 ^ /*f& Y e<jJ¿s^.

(44)
(45)

«

m m

(46)

(47)
(48)
(49)

S- *

4?

\

(50)
(51)
(52)
(53)

■ H i

(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

I

(64)

«

Ô.i,

(65)
(66)
(67)

i ■ mm

(68)
(69)

(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)

V

a&

- I

(80)
(81)

m

(82)

- ... ... ... — - —

(83)

1

(84)
(85)

Ÿ I •

(86)

.-:v-r

(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)

(94)
(95)
(96)
(97)
(98)

-

-- --

=U-

(99)
(100)

**- —

!

(101)

*

(102)
(103)
(104)

i b S ’

(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)

>67

(112)
(113)
(114)
(115)

Ükk .

-VA..

(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)
(123)
(124)

«U

__

(125)

'

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Det ligger naturligvis

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Christiansen,

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Fred erik

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Kom ned og bese

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... En neapolitansk