• Ingen resultater fundet

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2023

Del "Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede"

Copied!
81
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

D A N M A R K S T E K N I S K E UNIVERSITET

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede

Vakuumrørsolfangere – Statusrapport 3 til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN

Sagsrapport

BYG·DTU SR-06-02 2006

ISSN 1601 - 8605

Center for ARKTISK TEKNOLOGI

(2)
(3)

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21.

århundrede

Vakuumrørsolfangere – Statusrapport 3 til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN

Jianhua Fan, Louise Jivan Shah, Simon Furbo

(4)
(5)

5

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse ...5

Forskningsindhold...6

Publikationer ...8

Foredrag ...8

Anden formidling ...8

Regnskab...9

Bilag 1: NorthSun 2005 paper: Utilization of solar radiation at high latitudes with evacuated tubular collectors...10

Bilag 2: Solar World Congress 2005 paper: Theoretical investigations of differently designed heat pipe evacuated tubular collectors. ...21

Bilag 3: Solar World Congress 2005 paper: Numerical investigations of an all glass evacuated tubular collector. ...28

Bilag 4: North Sun 2005 Congress præsentation: Utilization of solar radiation at high latitude with evacuated tubular collectors. ...35

Bilag 5: ISES Solar World Congress præsentation: Theoretical investigations of differently designed heat pipe evacuated tubular collectors. ...48

Bilag 6: ISES Solar World Congress præsentation: Theoretical investigations of an all glass evacuated tubular collector...57

Bilag 7: Præsentation ved Solar seminar ved Beijing Solar Energy Institute, Beijing, Kina: Side-by-side tests of Seido collectors ...64

(6)

6

Forskningsindhold

I projektets tredie år er de udviklede detaljerede matematiske modeller for heat pipe vakuumrørsolfangere med krumme og plane finner benyttet til at beregne ydelsen af forskelligt udformede vakuumrørsolfangere i Uummannaq i Grønland, i Sisimiut i Grønland og i København, se figur 1.

Outlet Inlet

Glass tube Heat pipe Fin Manifold tube

Figur 1. Principskitse af heat pipe vakuumrørsolfanger.

Der er desuden gennemført detaljerede teoretiske undersøgelser af en all glass vakuumrørsolfanger, hvor solfangervæsken opvarmes ved direkte kontakt med de indvendige solopvarmede glas, se figur 2. Undersøgelserne, som er gennemført ved hjælp af CFD (Computational Fluid Dynamics) beregninger, har klarlagt, hvorledes flowfordelingen i solfangeren og solfangereffektiviteten afhænger af volumenstrømmen gennem solfangeren.

Flow out

Flow in

Figur 2. Principskitse af all glass vakuumrørsolfanger med solfangervæsken direkte placeret i det indvendige glasrør.

(7)

7 Prøvestanden for vakuumrørsolfangere, der udnytter solstråling fra alle retninger, er blevet færdigopbygget. I prøvestanden er der gennemført målinger af ydelsen af 5 forskelligt udformede vakuumrørsolfangere under ens driftsbetingelser, se figur 3. Alle solfangerne er produceret af kinesiske fabrikanter. Ydelserne er målt i perioder med forskellige driftstemperaturer.

Figur 3. 5 vakuumrørsolfangere under afprøvning i prøvestand.

I sidste del af projektet vil målingerne i prøvestanden blive videreført og målingerne vil blive benyttet til at validere de udviklede simuleringsmodeller for vakuumrørsolfangere baseret på heat pipe princippet. Derefter vil der blive gennemført beregninger med de validerede modeller for at bestemme årlige ydelser for forskelligt udformede vakuumrørsolfangere. Baseret på disse beregninger og på priser for solfangerne vil egnetheden af de forskellige solfangere til arktiske solvarmeanlæg blive bestemt.

(8)

8

Publikationer

Shah L.J., Furbo S.

(2005)

UTILIZATION OF SOLAR RADIATION AT HIGH LATITUDES WITH EVACUATED TUBULAR COLLECTORS. North Sun 2005 Congress, Vilnius, Lithuania.

Shah L.J., Furbo S.

(2005)

THEORETICAL INVESTIGATIONS OF DIFFERENTLY

DESIGNED HEAT PIPE EVACUATED TUBULAR COLLECTORS.

ISES Solar World Congress, 2005, Orlando Shah L.J., Furbo S.

(2005)

NUMERICAL INVESTIGATIONS OF AN ALL GLASS EVACUATED TUBULAR COLLECTOR. ISES Solar World Congress, 2005, Orlando

Foredrag

Shah L.J. (2005) Utilization of solar radiation at high latitudes with evacuated tubular collectors. North Sun 2005 Congress, oral presentation, May 25-27, 2005.

Shah L.J. (2005) Numerical Investigations of an All Glass Evacuated Tubular

Collector. ISES Solar World Congress, oral presentation, Orlando, August 07-12 2005.

Shah L.J. (2005) Theoretical Investigations of differently designed Heat Pipe Evacuated Tubular Collectors. ISES Solar World Congress, oral presentation, Orlando, August 07-12 2005.

Shah L.J. (2005) Side-by-side tests of Seido collectors. Solar Seminar, Beijing Solar Energy Institute, Beijing, China, October 27, 2005.

Anden formidling

Der er ydet vejledning til to DTU studerende, som i efteråret 2005 gennemførte midtvejsprojekt vedrørende vakuumrørsolfangere til Arktis. De studerende analyserede blandt andet målinger for de vakuumrørsolfangere, som afprøves i prøvestanden.

(9)

9

Regnskab

Indbetalinger 2,241,000.00

Indtægter i alt 2,241,000.00

Forskertimer 1,226,461.77

Teknisk/adm. bistand 274,874.63

Rejser 49,153.53

Drift og materialer 141,672.26

Øvrige 9,093.03

Udgifter i alt 1,701,255.22

Saldo projektkonto 539,744.78

(10)

10

Bilag 1: NorthSun 2005 paper: Utilization of solar radiation at

high latitudes with evacuated tubular collectors

(11)

11

(12)

12

(13)

13

(14)

14

(15)

15

(16)

16

(17)

17

(18)

18

(19)

19

(20)

20

(21)

21

Bilag 2: Solar World Congress 2005 paper: Theoretical

investigations of differently designed heat pipe evacuated

tubular collectors.

(22)

22

(23)

23

(24)

24

(25)

25

(26)

26

(27)

27

(28)

28

Bilag 3: Solar World Congress 2005 paper: Numerical

investigations of an all glass evacuated tubular collector.

(29)

29

(30)

30

(31)

31

(32)

32

(33)

33

(34)

34

(35)

35

Bilag 4: North Sun 2005 Congress præsentation: Utilization of solar radiation at high latitude with evacuated tubular

collectors.

(36)

36

(37)

37

(38)

38

(39)

39

(40)

40

(41)

41

(42)

42

(43)

43

(44)

44

(45)

45

(46)

46

(47)

47

(48)

48

Bilag 5: ISES Solar World Congress præsentation: Theoretical

investigations of differently designed heat pipe evacuated

tubular collectors.

(49)

49

(50)

50

(51)

51

(52)

52

(53)

53

(54)

54

(55)

55

(56)

56

(57)

57

Bilag 6: ISES Solar World Congress præsentation: Theoretical

investigations of an all glass evacuated tubular collector.

(58)

58

(59)

59

(60)

60

(61)

61

(62)

62

(63)

63

(64)

64

Bilag 7: Præsentation ved Solar seminar ved Beijing Solar

Energy Institute, Beijing, Kina: Side-by-side tests of Seido

collectors

(65)

65

(66)

66

(67)

67

(68)

68

(69)

69

(70)

70

(71)

71

(72)

72

(73)

73

(74)

74

(75)

75

(76)

76

(77)

77

(78)

78

(79)

79

(80)

80

(81)

81

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

For the SDHW system the hot water consumption, the heat loss of the circulation pipe, the solar energy transferred from the solar collector fluid to the external heat exchanger and

Given the above-mentioned arrangements with high-insulated construct- ions, with movable insulation in the windows, with heat recovery in the ventilating system, with heat supply

For dig der er inspireret og vil i gang nu, men ikke ved, hvor du skal starte, er her en guide til bæredygtigt byggeri med nogle råd og

• Internal heat loss q int between the supply and return flow of the service pipe might be quantified by approximate calculations of heat losses q (for PTPS and single pipe

Men jo ældre personen er, når denne får kræftdiagnosen, jo mere sandsynligt er det at vedkommende har andre fysiske problemer og sygdomme, der er med til at påvirke

Measurements show that solar energy is accumulated in the soil by the heat pump ground collectors and re-used by the heat pump for space heating.. Higher temperature of the soil

Preheating the inlet air could be a way of dealing with problems concerning both draught and freezing in the exchanger. Several methods of preheating the inlet air have been tried

Further, the collector model is used in a model of a solar heating plant and a sensitivity analysis of the tube centre distance, collector tilt and orientation with respect the