• Ingen resultater fundet

Vi har kun et liv 1.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Vi har kun et liv 1."

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Vi  har  kun  et  liv  

1. Har  du  nogensinde  været  så  fuld,  at  du  kunne  se  to  måner?  

2. Kan  du  immitere  nogen  dyrelyde  -­‐  prøv?  

3. Hvad  er  den  mærkeligste  samtale  du  har  haft  med  en  fremmed?  

4. Hvad  synes  du  om  at  snakke  med  folk,  du  ikke  kender?  

5. Synes  du,  at  man  har  bedst  af  at  være  ærlig?  

6. Hvorfor  føler  hun,  at  det  er  øjeblikket  til  at  yde  noget?  

7. Tro  du,  at  de  vil  blive  et  godt  par?  

8. Kunne  du  have  et  job  som  du  synes  er  åndsfortærendende?  

9. Hvad  er  det  mest  ulækre,  du  har  drukket  for  at  være  høflig?  

   

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

7) Sker der nogen udvikling med nogen af personerne i teksten?. 8) Hvordan taler de unge

“Jeg vil selv leve – eller også slet ikke leve” (bind 1, s. 295), siger Raskolnikov et sted og bringer den tanke op, at kun herremenneskets liv er et rigtigt liv. Men i forhold

1) At det antikke demokrati ikke var et demokrati, eftersom kun voksne mandlige borgere kunne deltage i det politiske liv. MHH’s fremhævning af de moderne demokratiers eksklusivitet

Det ville også være en hån mod den vilje, der reelt bragte Charta 77 til sejr, at hævde, at de skulle være en anden slags mennesker med en an- den slags kultur med en anden ad- gang

PEFC Danmark oplever, at flere skovejere er ble- vet mere bevidste om, at det er ukompliceret at certificere de små ejendomme, og at mange i forvejen driver skovene efter

Produktionen af skåret nål steg kun svagt i Europa i 2013, fordi nybyggeriet i mange lande stadig ikke er kommet i gang efter

Før eller siden bliver madame Calments rekord slået.. Det

i meddelelsen, at der i sager, hvor den udviklings hæmmede må anses som udtalt farlig og derfor frembyder nærliggende risiko for per sonfarlige handlinger, eller i sager, hvor