Global afrapportering 2021

Download (0)

Full text

(1)

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V T: +45 3392 6700

Energistyrelsen Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V T: +45 3392 6700 E: ens@ens.dk www.ens.dk

Global afrapportering 2021

Baggrundsnotat om koblingen mellem Exiobase og Danmarks Statistiks IO-tabeller

Til beregningen af Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk bliver data fra Exiobase koblet med data fra Danmarks Statistik (DST). Emissionsfaktorer fra Exiobase bliver anvendt til at beregne udledningerne fra dansk import. Exiobase er på nuværende tidspunkt inddelt i 163 branchekategorier, hvorimod IO-tabellerne fra DST er inddelt i 117 brancher. Der er derfor et behov for at parre Exiobase- brancherne med de 117 brancher fra DST. Til det er der blevet lavet en overensstemmelsesmatrice.

Både Danmarks Statistiks (DST) brancher og Exiobase-brancherne er på forhånd holdt op imod NACE/Eurostat’s 65 brancheinddeling.

Tabel 1 i bilaget præsenterer, hvordan brancherne fra Exiobase og DST er matchet op imod hinanden i overensstemmelse med brancherne fra NACE/Eurostat. Når de 163 brancher fra Exiobase skal matches med de 117 brancher kan man komme ud for fire forskellige tilfælde:

1. Et én-til én match – en Exiobasekategori matcher en DST branche 2. Et én til mange match – én Exiobasekategori matcher flere DST brancher 3. Et mange til én match – flere Exiobasekategorier matcher én DST branche 4. Mange til mange match – flere Exiobasekategorier mather flere DST

brancher

I tilfælde to, tre og fire er det påkrævet at lave en kvalitativ vurdering af, hvilke brancher der skal parres med hinanden fra Exiobase og de danske brancher.

Parringen ligger til grund for udviklingen af emissionsfaktorer for importen.

Emissioner relateret til produktionen i Danmark er udelukkende baseret på data fra DST. De vægtede emissionsfaktorer for importen er beregnet ud fra import- og emissionsdata fra Exiobase i hhv. mio. EUR og ton CO2e og bliver som sidste step koblet med DSTs import IO-tabel.

Kontor/afdeling SYS

Dato 23-06-2021 J nr.

/JNTD/SFAN

(2)

Bilag - Parring af Exiobase mod Danmarks Statistik

Tabel 1:Overblik over parring mellem Danmarks Statistik og EXIOBASE brancher.

Danmarks Statistik EXIOBASE

Landbrug og gartneri

Cultivation of paddy rice Cultivation of wheat

Cultivation of cereal grains nec Cultivation of vegetables, fruit, nuts Cultivation of oil seeds

Cultivation of sugar cane, sugar beet Cultivation of plant-based fibers Cultivation of crops nec

Cattle farming Pigs farming Poultry farming Meat animals nec Animal products nec Raw milk

Wool, silk-worm cocoons

Manure treatment (conventional) and land application Manure treatment (biogas) and land application Skovbrug Forestry, logging and related service activities (02) Fiskeri Fishing, operating of fish hatcheries and fish farms;

service activities incidental to fishing (05)

Indvinding af olie og gas

Mining of coal and lignite; extraction of peat (10) Extraction of crude petroleum and services related to crude oil extraction, excluding surveying

Extraction of natural gas and services related to natural gas extraction, excluding surveying

Extraction, liquefaction, and regasification of other petroleum and gaseous materials

Indvinding af grus og sten

Mining of uranium and thorium ores (12) Mining of iron ores

Mining of copper ores and concentrates Mining of nickel ores and concentrates Mining of aluminium ores and concentrates Mining of precious metal ores and concentrates Mining of lead, zinc and tin ores and concentrates Mining of other non-ferrous metal ores and concentrates Quarrying of stone

Quarrying of sand and clay

Mining of chemical and fertilizer minerals, production of salt, other mining and quarrying n.e.c.

Service til råstofindvinding

Extraction of crude petroleum and services related to crude oil extraction, excluding surveying

Extraction of natural gas and services related to natural gas extraction, excluding surveying

Slagterier Processing of meat cattle

(3)

Danmarks Statistik EXIOBASE

Processing of meat pigs Processing of meat poultry Production of meat products nec Fiskeindustri Manufacture of fish products Mejerier Processing of dairy products Bagerier, brødfabrikker

mv. Processing of Food products nec

Anden fødevareindustri

Processing vegetable oils and fats Processed rice

Sugar refining

Processing of Food products nec Drikkevareindustri Manufacture of beverages

Tobaksindustri Manufacture of tobacco products (16) Tekstilindustri Manufacture of textiles (17)

Beklædningsindustri Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur (18)

Læder- og fodtøjsindustri Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear (19)

Træindustri

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials (20)

Woodwaste Papirindustri

Pulp

Recycling of waste paper Paper

Trykkerier mv. Publishing, printing and reproduction of recorded media (22)

Olieraffinaderier mv.

Manufacture of coke oven products Petroleum Refinery

Processing of nuclear fuel

Fremst. af basiskemikalier

Plastics, basic

Recycling of plastics waste N-fertiliser

P- and other fertiliser Chemicals nec Fremst. af maling og

sæbe mv. Chemicals nec

Medicinalindustri Chemicals nec

Plast- og gummiindustri Manufacture of rubber and plastic products (25) Glas-, keramisk industri

Manufacture of glass and glass products Recycling of glass waste

Manufacture of ceramic goods

Betonindustri og teglværker

Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay

Manufacture of cement, lime and plaster Recycling of ash

Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.

(4)

Danmarks Statistik EXIOBASE

Fremst. af metal

Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys and first products thereof

Recycling of steel scrap Precious metals production Recycling of pecious metals waste Aluminium production

Recycling of aluminium waste Lead, zinc and tin production Recycling of lead, zinc and tin waste Copper production

Recycling of copper waste

Other non-ferrous metal production

Recycling of other non-ferrous metals waste Casting of metals

Metalvareindustri Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (28)

Fremst. af it-udstyr

Manufacture of office machinery and computers (30) Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus (32)

Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks (33)

Fremst. af anden elektronik

Manufacture of office machinery and computers (30) Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus (32)

Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks (33)

Fremst. af el-motorer

mv. Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c. (31)

Fremst. af ledninger og

kabler Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c. (31)

Fremst. af

husholdningsapp. Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c. (31)

Fremst. af motorer,

vindmøller Manufacture of machinery and equipment n.e.c. (29) Fremst. af andre

maskiner Manufacture of machinery and equipment n.e.c. (29) Fremst. af

motorkøretøjer Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers (34)

Fremst. andre

transportmidler Manufacture of other transport equipment (35) Møbelindustri Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. (36) Fremst. af medicinsk

udstyr Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks (33)

Fremst. af legetøj mv. Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. (36) Rep. og inst. af maskiner

mv.

Elforsyning

Production of electricity by coal Production of electricity by gas Production of electricity by nuclear Production of electricity by hydro

(5)

Danmarks Statistik EXIOBASE

Production of electricity by wind

Production of electricity by petroleum and other oil derivatives

Production of electricity by biomass and waste Production of electricity by solar photovoltaic Production of electricity by solar thermal Production of electricity by tide, wave, ocean Production of electricity by Geothermal Production of electricity nec

Transmission of electricity

Distribution and trade of electricity

Gasforsyning Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains

Varmeforsyning Steam and hot water supply

Vandforsyning Collection, purification and distribution of water (41) Kloak- og

rensningsanlæg

Waste water treatment, food Waste water treatment, other

Indsamling og behandling af affald

Recycling of waste and scrap Glass bottles directly reused Recycling of construction waste Incineration of waste: Food Incineration of waste: Paper Incineration of waste: Plastic

Incineration of waste: Metals and Inert materials Incineration of waste: Textiles

Incineration of waste: Wood

Incineration of waste: Oil/Hazardous waste Biogasification of food waste

Biogasification of paper

Biogasification of sewage slugde Composting of food waste Composting of paper and wood Landfill of waste: Food

Landfill of waste: Paper Landfill of waste: Plastic

Landfill of waste: Inert/metal/hazardous Landfill of waste: Textiles

Landfill of waste: Wood

Nybyggeri Construction (45)

Anlægsvirksomhed Construction (45) Professionel rep. og

vedligeh. Construction (45)

Gør-det-selv rep.og

vedligeh. Construction (45)

Bilhandel Sale, maintenance, repair of motor vehicles, motor vehicles parts, motorcycles, motor cycles parts and accessoiries

Bilværksteder mv.

Sale, maintenance, repair of motor vehicles, motor vehicles parts, motorcycles, motor cycles parts and accessoiries

(6)

Danmarks Statistik EXIOBASE

Engroshandel Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles (51)

Detailhandel Retail sale of automotive fuel

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles;

repair of personal and household goods (52) Regional- og fjerntog Transport via railways

Lokaltog, bus og taxi mv. Transport via railways Other land transport Fragtvognmænd og

rørtransport Other land transport Transport via pipelines

Skibsfart Sea and coastal water transport Inland water transport

Luftfart Air transport (62)

Hjælpevirksomhed til

transport Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies (63)

Post og kurertjeneste Post and telecommunications (64) Hoteller mv. Hotels and restaurants (55) Restauranter Hotels and restaurants (55)

Forlag Publishing, printing and reproduction of recorded media (22)

Udgivelse af

computerspil mv. Publishing, printing and reproduction of recorded media (22)

Prod/uds.,

radio,tv,film,musik Publishing, printing and reproduction of recorded media (22)

Radio- og tv-stationer Recreational, cultural and sporting activities (92) Telekommunikation Post and telecommunications (64)

It-konsulenter mv. Computer and related activities (72) Informationstjenester Computer and related activities (72)

Pengeinstitutter Financial intermediation, except insurance and pension funding (65)

Kreditforeninger mv. Financial intermediation, except insurance and pension funding (65)

Forsikring og pension Insurance and pension funding, except compulsory social security (66)

Finansiel service Activities auxiliary to financial intermediation (67) Ejendomsmæglere mv. Real estate activities (70)

Udlejning af

erhvervsejendomme Real estate activities (70) Boliger, husleje i

lejebolig Real estate activities (70) Boliger, ejerbolig mv. Real estate activities (70) Advokatvirksomhed Other business activities (74) Revision og bogføring Other business activities (74) Virksomhedskonsulenter Other business activities (74) Arkitekter og rådg.

ingeniører Other business activities (74) Forskning og udv.,

markedsmæss Research and development (73) Forskning og udv., ikke-

marked Research and development (73)

(7)

Danmarks Statistik EXIOBASE Reklame- og

analysebureauer Other business activities (74) Anden videnservice Other business activities (74) Dyrlæger Health and social work (85) Udlejn. og leasing af

materiel

Renting of machinery and equipment without operator and of personal and household goods (71)

Arbejdsformid.,

vikarbureauer Other business activities (74)

Rejsebureauer Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies (63)

Vagt og

sikkerhedstjeneste Other business activities (74) Ejendomsservice mv. Other business activities (74) Anden operationel

service Other business activities (74)

Offentlig administration Public administration and defence; compulsory social security (75)

Forsvar,politi,retsv.ikke-

mark Public administration and defence; compulsory social security (75)

Redningskorps mv.,

markedsm. Public administration and defence; compulsory social security (75)

Grundskoler Education (80) Gymnasier,

erhvervsskoler Education (80) Videregående

udd.institutioner Education (80) Voksenundervisn.,ikke-

markeds Education (80)

Voksenundervisn.mv,

markedsm. Education (80)

Hospitaler Health and social work (85) Læger, tandlæger mv. Health and social work (85) Plejehjem mv. Health and social work (85) Daginstitutioner, -centre

mv. Health and social work (85)

Teater, musik og kunst Recreational, cultural and sporting activities (92) Biblioteker,museer,

markedsm. Recreational, cultural and sporting activities (92) Biblioteker,museer,ikke-

marked Recreational, cultural and sporting activities (92) Lotteri og andet spil Recreational, cultural and sporting activities (92) Sport, markedsmæssig Recreational, cultural and sporting activities (92) Sport, ikke-

markedsmæssig Recreational, cultural and sporting activities (92) Forlystelsesparker mv. Recreational, cultural and sporting activities (92) Organisationer og

foreninger Activities of membership organisation n.e.c. (91) Rep. af

husholdningsudstyr

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles;

repair of personal and household goods (52) Frisører, vaskerier mv. Other service activities (93)

(8)

Danmarks Statistik EXIOBASE Private husholdn. med

ansatte Private households with employed persons (95)

Figure

Updating...

References

Related subjects :