• Ingen resultater fundet

Moderne importord i språka i Norden Titel: Tilpasning eller ikketilpasning? Resultater Forfatter: Pia Jarvad Kilde: Moderne importord i språka i Norden VII. Stuntman

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Moderne importord i språka i Norden Titel: Tilpasning eller ikketilpasning? Resultater Forfatter: Pia Jarvad Kilde: Moderne importord i språka i Norden VII. Stuntman"

Copied!
21
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Moderne importord i språka i Norden

Titel: Tilpasning eller ikketilpasning?

Resultater Forfatter: Pia Jarvad

Kilde: Moderne importord i språka i Norden VII.

Stuntman og andre importord i Norden. Om udtale og bøjning, 2007, s. 201-220

URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/min/issue/archive

© Novus forlag 2007

Betingelser for brug af denne artikel

Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den. Følgende betingelser skal dog være opfyldt:

Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“

Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“

Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives, jf. ovenstående bibliografiske oplysninger.

(2)

! " #

$ " $ % % $

! %

& % !

% &

! &

! % '&

! % # (

) % '&

! #* + * + * + * +, $

#* $+ * $+%

- % . !

& !! ! %

& * + " ! & $ % $

! ,

$ # %

! % / !

% 0 & &

,

% ! %

- .

1 % 2

&

(3)

343 /5 5 65

& &

% %

0 & 7 1

# * + 8 * +

" %

0 & 7

#* + % / $

# % $ $

$ %

9 %

: & & !

% 9 ; !

- % . # ( )

* + & &

! -< !

! . % 9 $

; 7

9 ! 7 % , ! %

- %

%. ! 7

& %

=%

3%=% %

- 7 .

% % & >

- . % > $

1 % / 3%?%

0 %

% & >

! ,

%

(4)

/@ 5 '/'A 0@@0 / 0 /@ 5 '/'A " 0 B@ 5 0 34=

>; 2 " - 7 .

/ C ' C

$ C

>44 >44

' 7

" =D =E >1 =D ?3 ?4

' 1E >44 1?

C FD ?G DD >? E= ?E F1

H FF GG

5 = D4 14 =F DD GE DD

5 = G>

H %

H $

; % & %

$ &

& % ' %

" $

- # ; . & ;

" $

" $

" "

@ !

& ! %

H % / !

$ I$ ! " # ?4 J 1? J

EEJ% / ? J

" # >44 J

>4 J % H &

5 % & " $

# $ , " # $ &

# ! % 2

& %

3;

(5)

34E /5 5 65

3; % - 7 .

/ C ' C $

C

6 1E >44 1? >1 =D ?3 ?4

FD ?G DD >? E= ?E F1

5 = D4 14 =F DD GE DD

A ?D 1F 1F EE ?G ?1 1D

" #

/ %

# - %. K K - %. K K - 7 .

- %. K K - .% 7

" " %

& 7 7

& # ->FD>. ->FDF. ->FF=.

->FFF. - >FF?; 1?$1G.% &

#$ $

! $ & & %

/ " &

% $

% 9 &

3 >% /

> 3 - !

1%>%?%. %

/ "

% / $ & &

% " %

" # & % & % !

/ $ I$& " %"

" - . %

(6)

/@ 5 '/'A 0@@0 / 0 /@ 5 '/'A " 0 B@ 5 0 34?

C =; - 7 .

&

&

%

" ' !$

/ & %

- L >FD=, >FF?; 1?,

3441; >FE %. % !

# - . 7 - . !

- % &H ! : 3443.% &

! & &

% & 3

;

C E; - 7 .

0 20 40 60 80 100

/ C ' C $ C

>44 34=4 E4?4 G414 D4F4

>44

/ C ' C $

C

(7)

34G /5 5 65

& !

& % 9

! $

"" ( $ !$

/ & I

& % / M

M $

& #

-K K.% & 3 ;

C ?% J

4 34 E4 G4 D4

>44

/ C ' C $ C

% %

G;

(8)

/@ 5 '/'A 0@@0 / 0 /@ 5 '/'A " 0 B@ 5 0 341

C G; - 7 .

% : &;

G4 J $

D4 J %

% / & &

&7% G4 JK $

! %

) #

! & 1 % $

! %

# &

# % ; % 2 &

% !

($ ) * +

%

4 34 E4 G4 D4

>44

>34

/ C ' C $ C

6 5 A

(9)

34D /5 5 65

1% C !

N <

* +

#

( ) * +

( ) * +

,

( ) * +

( I O) * +

-

( $) * $+

($ $) *$ $+

N( $) N* $+

(O$) * $+ .

(NO$) N* $+ .

( $) * $+

($ ) *$ +

(7 $) * +

($7 ) *$ +

( $) * $+ $

($ - .) *$ +

) ' / 01 23

6 * + % :

& ( ) # ( ) # ( ) # % 6

! $ $

& &

- $' >FDE; D3.%

/ K ! 7

- 2 3441; D?.%

& * +

* + * + %

6 & & % /

& %

(10)

/@ 5 '/'A 0@@0 / 0 /@ 5 '/'A " 0 B@ 5 0 34F

C D; * +

7 * + * +

C ;B I H ; I

* +I* + * +I* +

* +I* + * +I* +

* +I* + * +I* +

P* + Q* + R * + ( )

* +I* + *S+ I *T+

) , * +

/ ' 34?% /

! * +

*U+ & (L4

& 5- % .% &

* + * + 7

( ) - % .% /

* + " >44J % &

&

& % 0 * + * +%

/ ' < ==%

* + * +% 6 * +

% / ( )

( ) &; ! % /

; * + * +

% & &

% 0 * +

/ * +% ' < D4%

* + FF J! ! % / !

-3444; >31. ! * +

* + % 0 A -3443; >?3.

* + ( ) %

- .% / * + #

% 9 - % >?G. * + * + $

$ % &

& & $

% 0 * + * +%

(11)

3>4 /5 5 65

/ ' < D4% * +

& ! * + !

& * +$ ! -F? J. !

! % &

% * + * +

- - . .,

& ; * + - . - >F1=; =4.%

*! + ( ) %

- % . % % '&

! $ ! I I

! &

% V * + ( ) (&)

/ ( ) * + % &

& &

% 0 * + & * +%

/ ' < >34% 9

$ $ $ %

( ) # % * +

% / E4 JK

! * + DG J

& $

% 0 * + * +%

/ & % ' < >>F% 9

$ $ $

% ! * + * +% &

&

% 0 * + * +%

/ % ' < ?E% 9 &

! ( ) * + DEJ

>G J ! % &

& % 0

* + * +%

& #

- . - . $

- .

& - .%

! !

! - % /. !

% :

! ! # & $

(12)

/@ 5 '/'A 0@@0 / 0 /@ 5 '/'A " 0 B@ 5 0 3>>

% !

&

2 % !

7 %

! & %

% * +

& (L) ( )

& * +% ! % &

& ! % - * + %

7 .% C

$ $ ! $ %

) 6 '

! ( ) ( ) $* +

! % / !

% % /

& %

O $* + %

C F; 6 ! ( )

/ %

* + & !

/ % ! $ GJ % /

&

& % % 9

% O $ $

4 J 34 J E4 J G4 J D4 J

>44 J

C ' C $ C

(13)

3>3 /5 5 65

# 7 & ! 7

-H @ >FF>.%

>I=$ %

)" , % O

& I & ! $

! % / * +

& & # 8 -

3441; >FF.% 9 &

" %

& ( O) . %

& %

! %

& &

&

% 5 &

%

9 -

9 :

$ ! ! % /

! ! ! ! ! %

& %

& !

! %

%

(14)

/@ 5 '/'A 0@@0 / 0 /@ 5 '/'A " 0 B@ 5 0 3>=

C >4; * + - 7 .

%

9 ; .

! * +

! * +% !

>>% * + * +

! ! ! %

& %

C >>; * + - 7 .

% * + * +%

4 34 E4 G4 D4

>44

>34

/ C ' C $ C

4 34 E4 G4 D4

>44

/ C ' C $ C

(15)

3>E /5 5 65

9 "

* + !

% / & % /

! * + * + * +

- . * +% / * +% : & * +

! ! % & >3

% & %

C >3% * + - 7 .

4 34 E4 G4 D4

>44

C ' C $ C

! % * +

* + * +%

9 )N 7

- ! ! .

$ $ % /

* + W *"+ * + & * + & W

- $' >FF1; E=.%

(16)

/@ 5 '/'A 0@@0 / 0 /@ 5 '/'A " 0 B@ 5 0 3>?

C >=; * + - 7 .

4 J 34 J E4 J G4 J D4 J

>44 J

/ C ' C $ C

% !

%

%

9 9

- ! ! .

" % $

! & $

! % / W

# $& # $ & W # $- $' >FF1; EE.% 9

& $ !

& ( )% / ! ! ( ) ( )%

(17)

3>G /5 5 65

C >E; # $- 7 .

4 34 E4 G4 D4

>44

/ C ' C $ C

%

9 < ,

/ >? 7

>G

% ! $

% C >1 %

>?; - 7 .

+ =8! 7 , ' = =

#

( ) * + >44 >44 >44 >44 DG >44 DE

($ ) * + F? D F? =3 =E ?4

-

( $) )N $) * $+ % % FF F1 F3 ?= ?? 11 FD

(O) (NO) * $+ . FG D? G> D EE EF ?1

( $) ($ ) * $+ F1 >44 >= E> G? ?=

(7 $) ($7

) * + 1DJ >44 >= E= EG >G =F

( $) ($ $) * $+ $ F1 >44 ?G F1 EG ?> E>

A FE FG G> ?D ?4 ?G G4

(18)

/@ 5 '/'A 0@@0 / 0 /@ 5 '/'A " 0 B@ 5 0 3>1

>G; - 7 .

=8 + =8! 7 , ' = =

#

( ) * + >44 >44 >44 >44 DG >44 DE

-

( $) )N $) * $+ % % FF F1 F3 ?= ?? 11 FD

(O) (NO) * $+ . FG D? G> D EE EF ?1

(7 $) ($7 ) * + 1D >44 >= E= EG >G =F

( $) ($ $) * $+ $ F1 >44 ?G F1 EG ?> E>

> FE FG GE G4 ?? ?F GE

C >1; - 7 .

" & " % 2

% A &

34 J 34

J % & G4 J

! &

% : & % 6

&

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

/ C ' C $C

[ ] [r-]

[w-]

# $

# %&$ gnsnit

(19)

3>D /5 5 65

% &

% &

% !

>D ;

C >D; A - 7 .

9 < : % %

6 !

!

& % /

! $

% - % .

% % /

% $

! %

/ !% & %

& & ! %

4 J 34 J E4 J G4 J D4 J

>44 J

/ C ' C $ C

(20)

/@ 5 '/'A 0@@0 / 0 /@ 5 '/'A " 0 B@ 5 0 3>F

< (

0 ! ! !

& ! %

& ! * + &

! &% &

0 ! %

% % !

& &

& %

&

&

% & & !

% / & !

0 %

# -=D J % DD J. #

! * + ->= J >44 J.%

% / $

0 %

& ! ! %

9 &

! & $

% : & !

%

:

H % @ X @ % >FF>% , % 2 C %

H ! : % % 3443% + !$ + !

-B 7 7 %. !$B % %

$' ' % >FDE%+ % A! % %

$' ' % >FF1% ( + % 3% %

: B ! % : %

% >FF?%7 ?A! % %

N / 2% 2 % 3441% 0 %

/; # $ = 7 , 7 @A/ %;

(21)

334 /5 5 65

2% 9 5 % % =F % D=$FG%

% %

: % 3441% @ K 7 ; 0 % '

$ K " M M % /; # $

= 7 , 7 @A/ % %; 2% 9

5 % % =F % D=$FG% %

! 9 % 3444;% */ $! ? % : ; @

@'B I N 5 C %

L H% >FD=%= / . $ ' +

5 Y X Z / % 7 %

% >F1=% + / % D% A! %

%

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Undersøkelsen av morfologisk tilpassing av importord i nordiske språk viste at mye er felles, men at de nordiske språksamfunna på enkelte områder også er ulike

• Det systemrette norskspråklege registeret, prega av allmennorsk morfologi og vekt på transparens: Det fungerte kanskje spesielt godt i ein innlærings- eller opplæringspros-

Norsk er det av dei undersøkte språka me har funne flest moderne importord i. Det store fleirtalet er substantiv, og dei fleste kjem frå engelsk. Det er mange fleire

Man kender heller ikke almenhedens holdninger til fremmedord (d.v.s. importord der vedblivende føles fremmede) og afløsningsord, og man ved ikke hvilken rolle de spiller i

Denne inndelinga i sjanger og emne har stort sett fungert greitt. I ein del tilfelle har det vore vanskeleg å avgjera kvar ein tekst skulle plasserast. Det gjeld særleg

Resultaterne af undersøgelsen viser, at den morfologiske tilpasning i skrift falder lidt mere naturligt end den ortografiske. Af de morfologisk udenlandske har alle også

Det finske annonsematerialet er ikkje mindre enn for fleire av dei andre språka, men sidan det ikkje er henta frå alle avisene i utvalet vårt, vert det samla materialet metodisk

den morfologiske problemstilling flertals- og neutrumsbøjning af adjektiver viser der sig også at være en vis sammenhæng med alder, således at de yngste eller næstyngste informanter