• Ingen resultater fundet

Vurdering af kød fra ko som er blevet behandlet med penicillin-præparat og hvor tilbageholdelsestiden ikke er overholdt

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Vurdering af kød fra ko som er blevet behandlet med penicillin-præparat og hvor tilbageholdelsestiden ikke er overholdt"

Copied!
3
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022

Vurdering af kød fra ko som er blevet behandlet med penicillin-præparat og hvor tilbageholdelsestiden ikke er overholdt

Schnipper, Anette

Publication date:

2018

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Schnipper, A., (2018). Vurdering af kød fra ko som er blevet behandlet med penicillin-præparat og hvor tilbageholdelsestiden ikke er overholdt, Nr. 18/13141, 2 s., okt. 02, 2018.

(2)

Danmarks Tekniske Universitet Fødevareinstituttet

Kemitorvet Bygning 201 2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 35 88 70 00 Dir. 35887523 Fax 35 88 63 41

ansc@food.dtu.dk www.food.dtu.dk

NOTAT

Til Karina Nedergaard Hansen

Vedr. Haster: Vurdering af kød fra ko som er blevet behandlet med penicillin- præparat og hvor tilbageholdelsestiden ikke er overholdt

Fra Anette Schnipper

12. september 2018 ansc

Haster: Vurdering af kød fra ko som er blevet behandlet med penicillin- præparat og hvor tilbageholdelsestiden ikke er overholdt

Opdrag:

Vurdering af risikoen ved indtag af kød fra en ko, som er slagtet inden for tilbageholdelsestiden. Koen er slagtet 10 dage efter den er behandlet med 40 ml Penovet (tilbageholdelsestid 15 døgn) og 17 ml Norodyl (tilbageholdelsestid 21 døgn).

Konklusion:

Det kan ikke udelukkes at sensibiliserede personer vil kunne få allergiske reaktioner fra

restkoncentrationer af penicillinproduktet ved indtagelse af kød fra koen, der er slagtet inden for tilbageholdelsestiden. Risikoen for indtag af restkoncentrationer fra Norodyl er efter aftale med FVST (Karina Nedergaard Hansen) ikke vurderet her i første omgang, da det vurderes at resterne af penicillinproduktet vil udgøre den mest akutte risiko.

Usikkerhed:

Der er meget stor usikkerhed i vurderingen, da det ikke har været muligt af finde

restkoncentrationsundersøgelser for det anvendte lægemiddel, der kan bidrage til estimater af egentlige restkoncentrationer i kødet.

Vurdering

Koen er blevet slagtet 10 dage efter behandling med procain benzylpenicillin, der har en

tilbageholdelsestid på 15 dage. Tilbageholdelsestiden er derfor ikke overholdt, og der er en risiko for, at der stadig findes rester af lægemidlet i koen. Administrationsvejen for lægemidlet til den aktuelle ko er ikke oplyst. I produktresuméet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside angives både intramuskulær og subkutan administration.

Det har desværre ikke været muligt at finde restkoncentrationsundersøgelser for procain benzylpenicillin på EMA’s hjemmeside, men netop dette salt af benzylpenicillin anvendes for at forsinke afgivelsen af benzylpenicillin fra injektionsstedet. Det vil derfor være tilstede i koen i væsentligt længere tid end fx den rene form af benzylpenicillin. Ligeledes vurderes det, at

(3)

2 restkoncentrationen vil være højere på injektionsstedet end i muskelvæv. Samlet kan det derfor ikke udelukkes, at der kan findes rester af benzylpenicillin i kødet fra koen.

Fra et toksikologisk synspunkt er det væsentligste problem, at penicillin kan give alvorlige allergiske reaktioner i personer, der er i forvejen er sensibiliserede. Den type reaktioner kan forekomme ved meget lave doser, og der kan ikke fastsættes en sikker dosis.

Det kan derfor ikke udelukkes, at indtag af kød fra koen kan have uønskede allergiske effekter for personer, der i forvejen er sensibiliserede for penicillin.

Der er i dette notat ikke vurderet en evt. risiko for restkoncentrationer af lægemidlet Norodyl (carprofen/NSAID), da den mest akutte risiko for forbrugerne vil være evt. tilstedeværelse af penicillinrester. Dette er efter aftale med FVST (Karina Nedergaard Hansen).

Konklusion:

Det kan ikke udelukkes at sensibiliserede personer vil kunne få allergiske reaktioner fra

restkoncentrationer af penicillinproduktet ved indtagelse af kød fra koen, der er slagtet inden for tilbageholdelsestiden. Risikoen for indtag af restkoncentrationer fra Norodyl er efter aftale med FVST (Karina Nedergaard Hansen) ikke vurderet her i første omgang, da det vurderes at resterne af penicillinproduktet vil udgøre den mest akutte risiko.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Et kæmpe skridt ganske vist fra fordybel- sen i enkelte arbejdspladser og enkeltindi- vider, men et nødvendigt et, hvis arbejds- livsforskningen også fremover skal bidrage til

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Hvis vi skal holde os i modesproget, så skal det være mainstream at købe brugt; noget alle gør og bliver ved med at gøre?. Skal vi overforbruget til livs, skal vi begynde at

Det kan dog også give anledning til forgiftninger, hvis de indsamlede vilde planter indeholder naturlige giftstoffer, hvis traditionelt anvendte planter ikke

[r]

Jeg kan godt lide at sidde for mig selv en stille eftermiddag og lade tankerne flyde. Denne eftermiddag tænker jeg på nogle af vore elever, der kræver en ekstra indsats. For at

Dermed bliver BA’s rolle ikke alene at skabe sin egen identitet, men gennem bearbejdelsen af sin identitet at deltage i en politisk forhandling af forventninger til

Mange af disse optegnelser har givet haft ganske praktiske formål, at tjene som regnskabsoversigter, til støtte for erindringen vedrørende driften eller