• Ingen resultater fundet

Selskabet for skole- og uddannelseshistorie

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Selskabet for skole- og uddannelseshistorie"

Copied!
3
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Selskabet for skole- og uddannelseshistorie

www.uddannelseshistorie.dk

_________________________________________________________________________

Indholdsfortegnelse – årbogen 1999

Redaktionelt (7)

Samtale

Lejf Degnbol og Vagn Skovgaard-Petersen: Samtale med fhv. folketingsmedlem og højskoleforstander Poul Dam (9-22)

Artikler

Vagn Skovgaard-Petersen: Barnets århundrede - i kikkert og spejl. Afskedsforelæsning på Danmarks Lærerhøjskole (DLH) den 30. august 1999 (23-36)

Christian Glenstrup og Børge Riis Larsen: Studenterhuens historie (37-48) Arne Juul: Nordmændenes Professor Higgins (49-74)

Lars Bjørner: Landsbyskolen, der overlevede - på Vesterbro (75-88)

Wilhelm Marckmann: Skoleforsøg. Om vejen til Københavns forsøgsskole på Emdrupborg - oplevelser, der førte til forsøgsskolen, og en kort beskrivelse af skolens arbejde (89-112) Andreas Frehr: Samfundsfag i læreruddannelsen (113-42)

Oversigter

Signe Holm-Larsen: Skolen i årets løb. 1998-1999 (143-64) Keld Grinder-Hansen: Dansk Skolemuseum 1999 (165-72) Anmeldelser

Jens Chr. Jørgensen: Folkets skole i Viborg Amt 1930-1990. En mosaik. Red. Arne Sigaard, Chr.

Vognsen, Erik Kjeldsen, Erik Nygaard, Kaj Børge Nielsen (173-75)

Lejf Degnbol: Birgitte Kjær: Kristendomsfaget i Folkeskolen. Fagets historie, fagets rammer, fagdidaktiske drøftelser (175-76)

Verner Bruhn: Een Time dagligen - skoleidræt gennem 200 år. Red. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen (176-79)

Peter Ussing Olsen: På embeds vegne. Red. Erik Nørr og Karl Peder Pedersen (179-81)

(2)

H. Juul Madsen: Flemming Lind Hansen: I lovens tid. Handelsskolernes udvikling 1920-1965 (181- 82)

Fl. Lind Hansen: Håndværkeruddannelserne i København. Registratur over Københavns tekniske Skoles arkiv 1843-ca. 1988. Ved David Davidsen og Erik Nørr (182-83)

Harry Haue: Nykøbing Katedralskole 1498-1998. ½ Millenium på røde mursten. Red. Gert Thomsen, Jutta Bojsen-Møller, Peer Bruun og Søren Holm (183-84)

Børge Riis Larsen: Akademisk Studenterkursus - 75 år. Red. Niels Martinov (184-85) Ellen Nørgaard: Espen Jerlang og Jesper Jerlang: Socialisering og habitus. Individ, familie, samfund (1999: 185-87)

Bent Sunesen: Paul Christophersen: A Linquist’s Credo. Selected Papers (187-89)

Eilif Frank: Jes Fabricius Møller: På sejrens vej. Historien om Skolesamvirket Tvind og dets skaber Mogens Amdi Petersen (189-90)

Kirsten Jansbøl: Skolehistorie, Handicaphistorie, Idéhistorie. Et Nyhedsbrev tilegnet Ingrid Markussen (190-92)

Ellen Nørgaard: Lars Stubbe Teglbjærg og Carsten Hall: Bernadotteskolen (192-94) Ove Korsgaard: Knud Riis: Højskolens religion (194-96)

Søren Ehlers: Tage Kampmann: Frederiksberg Seminarium i 80 år (196-97)

Dan Ch. Christensen:Industrious Children. Work and Children in the Nordic Countries 1850-1990.

Udg. Ning de Coninck-Smith og Ellen Schrumpf (197-99) Nyt og noter

Joakim Larsen-prisen (201-04)

Ingeborg Olsen: Lærerstart under vanskelige forhold (205-09) Harry Haue: Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG) (210-11) Arne Højsteen: Et projekt om handelsskolernes nyeste historie (212-13) Folkeskolens formål (214-15)

Gymnasieskolens formål (215-16)

Publiceringsregler for årbogen Uddannelseshistorie (219)

(3)

Navneregister (221)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Dette, kombineret med at antallet af institutionsmedlemmer fortsat er faldende i takt med de mange institutionsfusioner, betød, at selskabet med udgangen af ok- tober 2011 havde

Styrelsen vil i stedet for satse på at styrke selskabets kerneprodukt, årbogen, som det centrale tidsskrift i Danmark på dette område og på at afholde introduk- tionsseminariet

Christian Larsen og Jesper Eckhardt Larsen: Mellem nyhumanister, nordister, internationalister og emancipatorer – dansk uddannelseshistorie i små hundrede år

I 2009 har Selskabet nedtonet mødeaktiviteten, da de foregående års vigende del- tagelse i Selskabets generalforsamling i foråret og Selskabets efterårsmøde fort- satte ved

Jesper Eckhardt Larsen: Jens Erik Kristensen, Kim Elstrøm, Jens Viggo Nielsen, Mads Pedersen, Bjarne Vind Sørensen og Henrik Sørensen (red.): Ideer om

april arrangerede Selskabet, ved styrelsesmedlem Jesper Eckhardt Larsen i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, et internationalt uddannelseshistorisk symposion:

Christian Larsen: Niels Reeh: Religion and the State of Denmark – state religious politics in the elementary school system from 1721 to 1975: an alternative approch to

Som et nyt tiltag har Selskabet i 2007 indgået et samarbejde med Det Pædago- giske Selskab, som betød, at medlemmerne af dette selskab kunne erhverve Ud- dannelseshistorie 2006 til