Digitaliseret af | Digitised by

225  Download (0)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): Schiller, Friedrich.; Oversat af K. L. Rahbek.

Titel | Title: Vilhelm Tell : Skuespil

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kbh. : Andreas Seidelin, 1805 Fysiske størrelse | Physical extent: 214 s.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the

work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always

remember to credit the author.

(2)
(3)

1 1 5 6 0 8 0 0 6 Z 4 X

(4)

-

(5)

l

(6)

V i l h e l m T e i l .

S k u e s p i l

a f S c h i l l e r .

O v e r s a t a f

K . L . R a h b e k . Professor.

K i s b e n h a v n , 1 8 0 5 .

T r y k t o g f o r l a g t h o s A n d r e a s S e i d e l i n , i s t o r e K a n n l k c s N c e ö e I l o 4 6 -

(7)

' . 7 ^ '

(8)

L a n d m s n o f r a S c h w y z , H e r m a n n G e s l e r R i g s f o g e d i E c h w e y t z o g U r i k e r n e r F r i h e r r e a f A t t i n g h a u f e n B a n n e r h e r r e U l r i c h a f R u d e n z h a n s E » s l c r f o n

W e r n e r E t a u f f a c h e r

J t e l R e d i n g I,

H a n s a u f d e r M a u e r U l r i c h S c h m i d t J o s t v o n W e i l e r W a l t h e r F ü r s t W i l h e l m T e «

W e r n i J c e g e r e n H Z u v d i F i s k e r e n A r n o l d f r a N t e c h t h a l

t Z t r u t h a f W i n k e l r i e d K l a u s v o n d e r F l u e B u r k h a r d a m B ü h e l A r n o l d a f S e w a P f e i f e r f r a L u c e r n K u n z f r a G e r s n n J e n n i F i f l e r d r e n g ( A e p p i H y r d e d r e n g

f r a U n t e r w n l d e n >

(9)

M e c h t h i l d

E l s b e t h f B o n d e f r u e n t i m m e r W a l t h e r , S e n n e r

W i l h e l m s

F r i e s h a r d l > ^ ^

L e u t h o l d t ^ " r . g - k n - g t e R u d o l p h S t a l l e r e , G e s l e r c S t a l d m e s t e r S t ü s s t E n g f l i s r t e

E n I i i g s b u d U r i H o r n b l c r f e r H o v f o g e d e n

M e s t e r E t e e n h u g g e r , S v e n d e o g H a n d l a n g e r e O f f e n t l i g e U d r a a b e r e

G e s l e r s k e o g L a u d e n b e r g , ? - " R y t t e r e

? ? t a n g e L a n d b o e r N l ^ n d o g Q v i n d e r f r a D a l d s t c e d J o h a n n e s P a r r i c i d a H e r l u g a f S c h w a b e n .

(10)

F o r s t e S c e n e .

H s i K l i p p e k y s t m e d F i i r v a l d s t c e d e r s o e n , S c h w y H l i g e o v e r ­ f o r , S s e n g i s r e n B u g t i n d i L a n d e t , e n H y t t e e r i k k e H e n o v e r S o e n s e e r m a n d e g r s n n e S l e t t e r , B y e r os^

G a a r d e f r a S c h w y t z l i g g e i k l a r t S o e l f k i n . P a a v e n s t r e S i d e a f T i l s k u e r n e v i s e r s i g H a k e n b j e r g e t s S p i d s e r o m -

F i s k e r d r e n g e n s y n g e r i D a a d e n ( e f t e r K u h r e , l . e n 0 M e l o d i e , ) B l i d t s m i l e r d e n S o , t i l B a d d e n o S l y s t e r . B l i n d t D r e n g e n s o v i n d v e d d e g r o n n e n d e K y s k e r ,

E n K l a n g h a n d a h o r t e S o m F l o j t e r s a a s o d , S o m E n g l e n e s S t e m m e r I P a r a d i i s l o d ,

(11)

6

O g s o m h a n d a v a a g n e r i s a l i g e L y s t , H a n » s p i l l e d e V a n d e o p r u n d t o m H a n 6 B r y s t

O g s r a D y b e t d e t r a a b e r : M i n D r e n g ? d u e r m i n , J e g l o k k e r d e n S o v e r , J e g d r a g e r h a m i n d .

H y r d e n p k r a B j e r g e n e . ( L a r n t i v n a f M e l o d i e n ) I E n g e L e v v e l

I s o l e d e S l e c t e r . F o r b i e r v o r S o e t e r , V o r S o m m e r s o r b i .

V i s a r e t i l F i e l d s , v i k o m m e t i l b a g e N a a r G i o g e n o s k a l d e r , i S a n g e n e s D a g e N a a r J o r d e n n y k l c c d e t m e d B l o m s t e r s r e m g a a r , H ? a a r V c e l d e n e f l y d e i y n d i g e V a a r .

I E n g e L e v v e l . I s o l e d e S l e t t e r . F o r b i e r v o r S o e t e r , V o r S o m m e r s o r b i .

A l s> e j o e g e r e n

( s e e s t v e r t o v e r f o r p n a K l i p p e t i n d e n ( a n d e n V a r i a t i o n ) A l t t o r d n e d e F i e l d e ! a l t z i t t r e r d e n V e i , P a a s v i m l e n d e S t i g y s e r S k j o t t e n d o g e i ,

(12)

7 H a n s k r i d e r f o r v o v e n P a a M a r k e r a f I i s , O e r b r a m m e r e i F o r a a r , 2 e r g r v n n e s e i R i i s .

H a n k u n u n d e r F o d d e r e t T a a g e h a v s e e r O g M e n n e s k e r s S t c e d e r e r k i c e n d e r e i m e e r .

E i e n n e m S k y e r n e s R i f t e r V o r J o r d v j n e r h a n , , O g d y b t u n d e r V a n d e

D e t g r ^ n n e n d e L a n d ,

l ' < a n d f k a b e t f o r a n d r ? ? s ! g ; m a n h ^ r e r e n d u m p D r e n f r a B i e r g e n e , E k v g g e r a f S k y e r l s b e o v e r E g n e n ) R u o d i F i s k e r e n k o m m e r f r a H y t t e n W e r n i I c e g e r e n f r a F j e l d e t K u o n i H y r d e n k o m m e r m e ! >

N i e l k e f p a n d e n p a a S k u l d e r e n S e p p i H a n - D r e n g f s l g e r ) R u o d i .

K o m s k y n d d i g , J e n n y ; t r o e k d u D a a d e n i n d . ( I r a a D a l m a n d k o m m e r , J v k l e n b r v l e r d u m p t . O g M y t e n s t e e n s i n H u e t a g e r p a a .

O g k v l d t d e t b l c e s e r f r a D e j r h u l l e t h i d J e g t r o e r , a t S t o r m e n e r d e r , f s r v i t « n k e .

K u o n i .

R e g n f a a e v i , F c e r g m a n d ! m i n e F a a r d e o e d e D e g i s e r l i g G r o e S , o g V c e g t e r s k r a b e r J o r d e n .

(13)

8 W e r n i .

> ^ g F i s k e n s p r i n g e r o g V a n d h o n e n d u k k e r , O e r e r e t U v o e j r u n d e r v e i s .

K u o n i c i l S e p p , . S e e t i t O m O v c e g e t i k k e h a r s o r l o b e t s i g .

S e p p i .

D e n b r u n e L i s e k i c r n d e r j e g p a a K l o k k e n . K u o n i .

S a a s a t t e s i n g e n o s . h u n l o b e r l o e n g > ? . N u o d i .

I h a r e t d e i l i g t K l o k k e s p i l , F a r H y r d e . . W e r n i .

O g v a k k e r t Q v c e g ! e r d e r j e r e g e t . L a n d s m a n d . Ä u o » i

E r e i s a a r i i g — d e r e r m i n n a a d i g H e r r e s D e n A t r i n g h a u s e r o , o g e r r a l r m i g t i l .

R u o d i .

H v o r s k j v n t d e t Z Z a a n d o m H a l s e n s t a a e r d e n K o . K » o n i .

D e t v e e ) h u n o g , o g a r h u n s s r e r H i o r d e n , O g t o g j e g A a a n d e t a s , s a a a a d h u n i k k e .

R u o d i . I e r e i k l o g . E t u f o r n u f t i g t K r i ? .

(14)

W e r n i .

L e t e r d e t s a g t . M e n D y r h a r o g F o r n u f t , D e t v i d e v i , d e r j a g e e f t e r G i e d e r ,

D e s o e t t e , n a a r d e g r o e s s e . F o r v a g t u d . D e r s p i d s e r H r e n , o g a d v a r e r d e m

M e d k l a r l i g P i b e n , n a a r s i g E k y t t e n n o e r m e r . N u o d i ( c i l H y r d c n . )

I d r i v e r h i e m .

Ä u o n i .

D e n A l p e r g r o e s s e t a f . W e r n i .

G o d H i ' e m k o m s l , S c e t e r ! K u o n i .

D e t j e g s n s k e r E d e r , E i a l t i d k o m m a n h i e m f r a E d e r s F a r t .

R u o d i . I f u l d H a f t k o m m e r E n d e r l s b e n d e .

W e r n i .

J e g k i c e n d e r h a m ; d e l e r B c s u m g a r t f r a A l z e l l . C o n r a d B a u m g a r t e n ( s t y r t e r a a n d r l o « i n d . )

B a u m g a r t e n . F o r G u d s C k y l d F c r r g e m a n d ! j e r B a a d ,

R u o d i .

N u , n u ! h v a d h a r I s l i g t e t H a s t v o e r k ?

(15)

IL,

B a u m g a r t e n .

L o « s r a L a n d ! I f r e l s e r m i g f r a O o d e n , s c e t m i g o v e r '

K u o n i . H v a d e r d e r L a n d s m a n d ?

W e r n i .

H v o f o r f o l g e r E d e r ? B a u m g a r t e n ^ t i l F i f f c r e n . ) J i l ! i i l ? d e e r m i g a l t i H o e l e n e ! L a n d f o g d e n s N y t c e r e e r e f t e r m i g .

A e g e r e n D o d s e n s ? ? ! a n d , f a a e d e m i g f a t . R u o d i .

H v o r f o r f o r f v l g e s I a f R e i s n e r n e ? B a u m g a r t e n .

F y r s t r e d d e r m i g ! d a s t a a e r j e g E d e r S v a r . W e r n i .

I e r b l o d s t c e n k t ; h v a d h a r d e r d a v s r e t . B a u m g a r t e n . D e n K e i s e r f o g e d , s o m p a a R o s b e r g s a d .

K u o n i .

H a n , W o l s e n s c h i e ß e n ? l a d e r J e r f o r f o l g e ! B a u m g a r t e u .

H a n g i v r e i m r r e o n d t ; h a m h a r j e g s l a g e n .

(16)

A l l e ( f a r e t i l b a g e ) G u d n a a d e E d e r ! o h v a d h a r I g i o r t ?

B a u m g a r t e n .

H v a d h v e r f r i M a n d i i n i t S t e d h a v d e g i o r t . M i n g o d e H u u s r e t h a r j e g h e r u d s v e t , P a a h a m , d e r s k i ^ n d e d m i g p a a L i v o g Z E r e ?

K u o n i .

H a r d a B o r g f o g d e n s k i c e n d e t E d e r s 2 E r e ? B a u m g a r t e n . A t h a n f u l d b r a g t e e i s i n o n d e V i l l i e , H a r G u d a f v o e r g e t o g m i n g o d e A x e .

W e r n i .

M e d E d e r S S ^ e k l o v e d ' I h a n s H o v e d ? K u o n i .

O l a d o s h s r e a l t i n g ! I h a r T i d , I n d t i l h a n h a r f r a L a n d e t l a g t s i n B a a d .

B a u m g a r t e n . J e g h a v d e f c e l d e t V e d i S k o v e n ; d e r M i n V i v k o m l o b e n d e i O o d s e n s A n g s t , B o r g f o g e d e n l a a e i m i t H u u S ; h a n h a v d e B e f a l t , h u n f k u l d e r e d e h a m e t B a d , O e r p a a h a n h a v d e f o r d r e t u t i l b ø r l i g t A f H e n d e ; h u n v a r f l y g t e t m i g a t f y g e . F r i s k l s b j e g d i d , a l t s o m j e g v a r , o g h a r

, '

(17)

1 2

M e d S x e n g i v e t h a m B e k o m s t p a a D a d e l . W e r n i .

I g i o r d e v e l ! d e t i n g e n M a n d k a n d a d l e . K u o n i .

D e n V o l d s m a n d ? H a n h a r d a n u f a a e t L s n , H a n l c e n g e h a r f o r g y l d t a f U n t e r i v a l d e n .

B a u i n g a r t e n . D e t r y g t e d e s ; m a n s o e t t e r e f t e r m i g . I m e n s v i t a l e — G U d ! f o r l o b e r T i d e n .

( d e t b e t y d e r a t t o r d n e . ) K u o n i .

F r i s k F o e r g e m a n d — s k a f H o e d e r S m a n d e n o v e r ! R u o d i .

G a a e r i k k e a n , e t r o e d s o m U v o e i r e r P a a V e j e n ! I m a a v e n t e .

B a u m g a r t e n .

G o d e G u d ? J e g k a n e i v e n t e , h v e r F o r h a l i n g d r o e b e r .

K u o n i ( r i l F i f f e r e n )

T a g f a t m e d G u d ; s i n N n s t e m a a m a n h i e l p e , L s a l l e k a n d e t s a m m e v e d e r f a r e s .

( B r u s e n o g T o r d n e n ) R u o d i .

D e t b r y d e r l ^ S ! I s e e , h v o r h y i e n E s ?

«WMM»

(18)

J e g i k k e s t y r e k a n m o d S t o r m o g D o l g e r ! Ä a u m g a r t e n . ( f a v n e r h a n s Ä n c e . ) S a a h i e l p e E d e r G u d , s o m I n u m i g !

W e r n i .

D e r g i o e l d e r L i v e t , v o e r b a r m h i e r t i g F c e r g m a n d ! K u o n i .

H a n e r H u u s f a d e r ; h a n h a r V i v o g B s r n . ( g i e n t n g n e T o r d e n s i a g )

N u o d i .

H v a d d a ? j e g o g s a a h a r e t L i v a k m i s t e . H a r h i e m m e V i v o g L v r n , s o m h a n — S e e r h i s t D e B r c e n d i n g e r , d e t b o l g e r , o g d e t h v i r v l e r , O g r o r e r a l l e V a n d e o p f r a D y b e t

J e g r e d d e d g i e r n e d e n n e H c e d e r S m a n d , D o g d e t e r r e e n t u m u l i g t , s e e I se l v .

V a u m g a r t e n ( e n d n u p a „ K n « , ) S a a j e g d a f a l d e m a a i F i e n d e n S H a a n d , ö g m e d d e n n c e r e N e d n i n g s k y s t s o r t i e ;

— D e r l i g g e r d e n — m e d A j e t k a n j e g n a a e d e n D i d o v e r k a n m i n S t e m i n e s L y d s i g t r c e n g e , D e r e r d e n B a a d , s o m d i d m i g k u n d e b r i n g e . J e g h e r n i a a l i g g e h i e l p l o s , o g f o r s a g t .

K u o n i . S e e , h v e m d e r k o m m e r .

(19)

1 4

' W e r n i .

D e t e r T e l l f r a B e r g l e n . T e l l ( m e d A r n i b r n s t . )

H v o e r d e n M a n d , d e r t r y g l e r h e r o m H i e l p . K u o n i .

D e t e r e n A l z e l l s M a n d , h a n h a r f o r s v a r t S i n V r e o g h a r s l a g e t W o l f e n s c h i n s D e n K o n g e n s B o r g e f o g e d o v e r N o S b e r g , L a n d f o g d e n o R y t t e r e h a m e r i H o e l e , H a n b e d e r S k i p p e r e n a t b r i n g e s o v e r ; M e n h a n e r r c e d f o r S t o r m , o g v i l e i f a r e .

R u o d i .

D e r e r v o r T e l l , h a n f o r e r o g s a a N o r e t H a n v i d n e s t a l , o m F a r t e n e r a t v o v e . ( h a - f t i g e T o r d e n f l n g . S s e n b r u s e r . )

R u o d i .

J e g s k u l d e s t y r t e m i g i H e l v e d s v o e l g e t ! D e n g i o r d e i n g e n , d e r v a r v e d F o r s t a n d .

T e l l .

S i d s t t o e n k e r p a a s t g s e l v d e n b r a v e M a n d , L i i d d u p a a G u d , o g r ^ e d d u d e n b e t r s e n g t e .

R u o d i .

F r a s i k k e r H a v n e r m a g e l i g t a t r a a d e . D e r V a a d e n e r o g S » e n ! p r o v d e r p a a !

(20)

T e l l .

F o r b a r m e k a n s ? g S v e n , F o g d e n e i . F o r s v g d e t F o e r g m a n d .

H y r d e o ? , J c e g e r e . R e d h a m ? r e d h a n i ? r e d h a m :

R u o d i .

V a r d e k m i n B r o d e r o g m i n e g e n S v n D e t k a n e i f k e e ; d e t S i m o n s e r o g I u d o e ! D a r a s e r S v e n , o g v i l h a v e O f f e r

T e l l . M e d t o m m e O r d u d r e t t e s i n t e t h e r . H e r h a s t e r T i d e n ; M a n d e n h e r m a a h i e l p e S S i i g F o e r g m a n d ! v i l d u f a r e ?

R u o d i .

N e i ? j e g i k k e ? T e l l .

N u s a a i G u d s N a v n d a ! f l y m i g d i n B a a d ,

^ s e g m e d m i n s v a g e K r a f t v i l p r o v e d e t . K u o n i .

H a v a k k r e T e l l .

W e r n i .

O e t l i g n e r J a e g e r e n . B a u m g a r t e n .

M i n F r e l s e r o g m i n E n g e l e r I ! T e l l ,

(21)

5 6

T e l l .

A f F o g d e n s V o l d j e g r e d d e r e d e r v e l . A f S t o r m e n s J c o d e n A n d e n h i e l p e m a a . D o g b e d r e , a t I f a l d e G u d i H a a n d , E n d M e n n e s k e r n e .

L a n d s m a n d ! t r s s t m i n V i v . O m n o g e t M e n n e s k e l i g t m i g s k u l d e m » d e ; J e g h e r h a r g i o r t , h v a d j e g e i k u n d e l a d e .

K u o n i t i l R u o d i , I e r e n M e s t e r S t y r m a n d ; d e r s o m T e l l H a r t r o e t s i g t i l , d e r t u r d e I e i v o v e .

R u o d i .

V e l A n d r e M c e n d g i s r i k k e T e l l d e t e s t e r . D e r g i v e s i k k e t o s o m h a n p a a B i e r g e t .

W e r N i ( p a a K l i p p e n )

H a n g a a e r f r a L a n d .' G u d m e d d i g b r a v e S v s m m e r ? S e e h v o r d e n l i l l e B a a d p a a B s l g e n k r o e n g e r .

K u o n i ( p n a B r e d d e n ) N u g a a e r d e t o v e r , j e g e i s e e r d e n m e r e ! D o g ! d e r e r d e n , i g i e n m e d K r a f t a r b e i d e r D e n v a k k r e s i g i g i e n n e m Ä r o e n d i n g e n .

(22)

S e p i , D e r k o m m e F o g d e n s R e i s n e r e i F a r t .

K u o n i .

V e d G u d d e r e r d e ; d e t v a r H j e l p i N s d . ( E n T r o p L a u d e n b e r g s ? ? R y t t e r e )

F y r s t e R y t t e r . K o m u d m e d M o r d e r e n , s o m I h a r s k i u l t !

A n d e n R y t t e r .

D e n V e i k o m h a n ! I d s l g e h a m f o r g i o e v e S , K u o n i o g R u o d i .

H v e m m e e n ' I R y s t e r e ?

F s r s t e ( s e e r B a n d e n - )

H v a d s e e r j e g ? S a t a n W e r n i ( o p p e . )

E r h a n i D a a d e n , d e n I s ö g e ! R i i d ?

? ? a a r I r a j I r i d e r t i l , s a a n a a e I h a m . A n d e n .

F o r d s m t ? h a n u n d s l a p !

F y r s t e ( r i l H y r d e n o g F i f f e r e n . ) I h i a l p h a m a f s t e d . I s ? a l b e t a l e ! h u g g e r i n d b l a n d t H i o r d e n !

R i v H y t t e n n e d ! b c c e n d o g h u g n e d f o r F o d e ! ( i l e r b o r t , )

(23)

i 8 S e P P i ( s t y r l e r e f t e c . ) O m i n e L a m !

K u o n l ( e f t e r )

O v e e m i g ! o m i n H i o r d ! W e r n i .

D e N i d d i n g e r !

K U o N i ( v r i d e r H c e n d e r n e . ) O G u d s R e t f æ r d i g h e d ! M n a r k o m m e r h e r e n R e d n i n g s m a n d f o r L a n d e t ?

( s » I g e r h a m )

A n d e n S c e n e .

I S t e i n e n i S c k w y k z . t ? n i . ' , . n d u d e n f o r S t n u f f a c h e r S H u u S v e d L a n d e v e j e n n a ? r L r o e n .

W e r n e r S t a u s s a c h e r . P f e i f f e r f r a L u z e r n .

. P f e i f f e r .

J a f a ! H r . S t a u f f a c h e r , f o n , f e g h a r s a g t . E v c e r g e i t i l e s t e r r i g , o m I k a n u n d g a a e . H o l d f a s t v e d R i g e t , o g s o m h i d t i l v a k k e r ;

G u d f f i c e r m e E d e r v e d d e n g a m l e F r i h e d ! ( t r y k k e r h . c r t e l i g h a n s H a a n d . o g v . l g a a e )

(24)

S t a u f f a c h e r .

B l i v d o g , i n d t i l m i n H u u s t r o k o m m e r , A e c N n n G i o e s t i S c h w y z ; i L u c e r n e r j e g E d e r s .

P s e i f f e t .

I ? e i T a k ; J e g m a a e n d n u i D a g n a a e G e r s a u . H v a d t u n g t e n d o g I h a v e k a n a t l i d e

A f E d e r s f o g d e r s O v e r m o d o g N a n

M e d T a a l m o d b o e r e r d e t ! f n a r r k a n d e t c e n d r e s ; E n a n d e n K e i f e r k o m m e k a n t i l R i g e t .

^ I f v r s t Ø s t r i g s , e r I d e r f o r e v i g .

( ? a a e r . S t a u f f a c k ' e r s i d d e r k u m n i e r f u l d u n d e r L i n d e n p a a e a B c e n k . t Z a a l e d e s f i n d e r G e r t r u d h a n g K o n e h a m , d e r s t a a e r v e d S i d e n a f h a m , oi> e n T i d l a n g b e t r a g t e r h a m t a u s . )

G e r t r u d .

V e n ! s a a a l v o r l i g , j e g e i m c e r dig kioender.

A l t m a n g e D a g e f e e r j e g t a u s d e r p a a , ^ H v o r m o r k e T u n g s i n d f u r e r d e n n e P a n d e , P a a d e t t e H j e r t e t y n g e r s t i l l e K u m m e r , F o r t r o m i g d e t , j e g e r d i n h u l d e K o n e O g f o r d r e r a f d i n S o r g m i n H a l v e d e e l H v a d k a n d i t B r y s t b e k l e m m e ! s i i g m i g d e t ! V e l e g n e t e r d i n F l i d ; d i n A l l s t a n d b l o m s t r e r

V 2 W

(25)

2 0

F u l d e r d i n L a d e , o g d i t H o r n q v o e g S S k a r e r , D e g l a t t e H e s t e s v e l o p f o d t e »

E r l y k k e l i g h j e m b r a g t f r a F i e l d e n e , A r o v e r v i n t r e s h e r i m a g s o m S t a l d .

— D e r s t a a e r d i t H u u S , r i g t s o m e n H e r r e b o A f h e r l i g T r æ b u l e r d e t l v m r e t n y t ,

O g e s t e r R e t h o l t f v y e t o r d e n t l i g ,

A f m a n g e D i n d v e r g l i m r e r n e t o g h y g l ' g k ; M e d b r o g e d ' V a a b e n s k i o l d e e r d e t m a l e t . O g v i i s e T a n k e s p r o g , s o m V a n d r i n g s m a n d e n S t a a e r s t i l l e , l c e s e r , o g b e u n d r e r T a n k e n .

S t a u s f a c h e c .

V e l s t a a e r m i t H u u S d e r t v m r e t , s a m m c n s o n e t . M e n a k ! d e n G r u n d v i b y g g e d p a a . d e n r a v e r ,

G e r t r u d .

M i n W e r n e r , s t i g ! h v o r d a n f o r s t a a e c d u d e t ? S t a u f f a c h e r .

N y S s a d j e ^ u n d e r d e n n e L i n d s o n , n u . O g o v e r t æ n k t e g l a d d e t s t . s n t f u l d b r a g t e . D a k o . . . f r a Ä ü s n a c h t f r a s i n B o r g v o r F o g e d H i d r i d e n d e m e d s t n e R e i S n e r e .

F o r d e t t e H u u S h a n h o l d t e m e d F o r u n d r i n g ; D o g r e i s t e j e g m i g f l u x , o g u n d e r d a n i g . S o m d e t s i g b v r . j e g H e r r e n t r e e n i m v > ?

G

(26)

H a n d e r v o r K e i s e r s D o m m e r - M a g t i L a n d e t O s f o r e s t i l l e r . H v i s e r d e t t e H u u s ,

H a n s p u r g r e i l d e m e e n t ; v e l h a n d e t v i d s l e . D o g s n a r t b e s i n d e t s k a r e r j e g h a m s a a . D e c H u u S , H e r r F o g e d , e r m i n H e r r e K e i s e r s , O g E v e r s , o g m > c L e l , n — D a s v a r t e h a n - I K e i s e r s S t e d j e g e r R e g e n t i L a n d e t , O g i e g v i l e i , a t B o n d e n b y g g e r H u u s e P a a e g e n H a a n d , o g l e » e r s a a d a n f r i . S o n i o m h a n s e l v v a r H e r r e h e r i L a n d e t , I e g m i g v i l u n d e r s i a a e d e r a t f o r b y d e ? S a a t a l e n d e h a n t r o d s i g r e e d d e r f r a , M e n j e g b l e v d e r m e d k u m m e r f u l d e S i « l B e t æ n k e n d e d e t O r d , d e n O n d e t a l t e .

G e r t r u d .

M i n k i c c r e H e r r e o g m i n H u u s b o n d ! v i l d u E r c e r l i g t O r d f o r n e m m e a f d i n H u l t r u ; O e n ^ d l e J b e r g s D a t t e r r o s e r j e g m i g . D e n v e l e r s a r n e M a n d s . D i C e n t r e s a d V e d v o r e s U l d s p i n d i d e l a n g e ^ c o e t t e r . I l a a r h o s v o r F a d e r F o l k e t s H s v d i n g e r F o r s a m l e d s i g . o g l o e s t e P e r g a m e n t e r F r a g a m l e K e i s e r e . o g o v e r v e i e d I v e l f o r s t a n d i g T a l e L a n d e t s L c l ,

(27)

2 2

O p m c e r k s o m h o r t e j e g m a n g t K l o g s k a b s O r d H v a d d e n F o r s t a n d i g ' t o e n k e r , G o d e o n s k e r ; O g s t i l l e d e t i H i e r t e t h a r b e v a r e t .

S a a h o r d a n u , o g a g t d a p a a m i n T a l e , T h i h v a d d e r t i y k k e r d i g , j e g v i d s t e l o e n g e . G r a m e r d i g F o g d e n , s k a d e d e d i g g i e r n e ; T h i d u e r h a m e n H i n d r i n g , a r c i S e h l v y z V i l u n d e r k a s t e s i g d e t n y e H u u S ,

M e n b l i v e t r o o g f a s t v e d R i g e t , s o m O g v o r e F c e d r e d e t h a r g i o r t o g h o l d t . E r d e t e i s a a ! s i i g , W e r n e r ! o m j e g l y v e r .

S t a u f f a c h e r . S a a e r d e t ; d e t e r G e s l e r s N a g t i l m i g .

G e r t r u d . H a n e r d i g n i d s k , f o r d u b o e r l y k k e l i g S o m f r i e N l a n d p a a e g e n A r v e d e e l

— T h i h a n h a r i n t e t . K e i s e r e n o g R i g e t H a r d u d i t H u u S t i l L e h n a f , t o r s t d e t v i s e , S a a g o d t e n R i g o f y r s t v i s e r s i n e L a n d e . O u o v e r d i g e r k i > r r ? d e r i n g e n H e r r e , U n d t a g e n C h r i s i e n h e d e n S O v e r s t e . H a n a f s i t H u u S k u n e r e n y n g r e S o n , S i n R i d d e r k a p p e k u n h a n k a l d e r s i n T h i s e e r h a n o g h v e r L c a v m a n d s L y k k e m e d

(28)

D i g h a r h a n l o e n g e s v o r e t U n d e r g a n g — E n d s t a a e r d u u f o r t o e r t — v i l d u n u v e n t e . T i l h a n p a a d i g h a r s t i l l e t o n d e L y s t . D e n k l o g e k o m m e r s s r s t .

S t a u s f a c h e c .

H v a d e r a t g i s r e ^ G e r t r u d ( t r c e d r r n c r r m c r e ) S a a h o r m i t R a a d ! d u v e e d . h v o r l e d e s h e r I S c h w y z s i g a l l e r e t s k a f n e b e k l a g e

F o r d e n n e F o g e d s G i e r r i g h e d o g V o l d . S a a t v i v l d u e i , a t d e h i j t o v r e o g

^ U n t e r w a l d e n o g i t l r i L a n d

E r t r i Z e t a s T r c e n g s i e n o g d e t h a a r d e A a g . T h i s o m d e n G c ö l e r h e r , s a a r a a d e r f r ^ k D c n L a n d e n b t r g e r e n h i n j l d e C v e n . D e r k o i r i m e r i n g e n F i s k e r b a a d h e r o v e r , D e t j o f o r k y n d e r o s n y I l d a a d o g N y V o l d s s c e r d a f L a n d f o g d e r n e . T h i v a r D e t g o d t , o m n o g l e m e l l e m E d e r , d e r D e t m e e n e o e r l i g t , s t i l l e g i k t i l r a a d S , H v o r m a n s i g k u n d e s r a d e n ^ r c e n g s e l f r i e , S a a å g r e r j e g , e i G u d s o r l a d e r ( ^ d e r . O g n a a d i g v o e r e v i l r e t f o e r d i g S ^ g '

(29)

- 4 H a r d u i U r i i n g e n G i c e s t v e n , s t i g ? H v e m d u d i t H j e r t e r e d e l i g k a n a a b n e !

S t a u f s a c h e r . A f v a k k r e ^ N c k n d i e g k i c e n d e r m a n g e d e r O g a f a n f e e t e s t o r e H e r r e f o l k ,

O e r e r m i g h u l d e o g r e t v e l b e t r o d e .

V i v ' h v i l k e n S t o r m a f f a r e f u l d e T a n k e r D u v o e k k e r i m i t s t i l l e B r y s t ! M i t I n d . F o r D a g e n s L y s d u v e n d e r m i g i m o d e , O g h v a d j e g m i g f o r b o d a t t c e n k e s t i l l e , N i e d l e t t e n T u n g e d i c r r v u d s t g e r d u .

— H a r d u o g v e l b e t c e n k t , h v a d d u m i g r a a d e c ? D e n v i l d e T v e d r a g t , V a a b e n b r a g e t k a l d e r D u n e d d e n n e f r e d b e v a n t e D a l

V i v o v e d ' , e t a f m c e g t i g t H y r d e f o l k , A t g a a e i K a m p m e d V e r d e n s O v e r h e r r e ? D e t g o d e d k i n e r a l t , h v o r p a a d e v e n t e F o r a t l o s l a d e p a a d e t a r m e L a n d D e v i l d e R o v e r - H o r d e r d e r e s K r i g s m a g t , A t r a a d e d e r m e d O v e r h e r r e s R e t

O g u n d e r S k i n a f r e t v i i s T u g t e i f e T i l i n t e t g i o r e g a m l e F r i h c d s b r e v e .

(30)

I e r o g M c e n d , o g v e e d a t f v r e A x e n , O g d e m a n d h a f t i g e d e m h i e l p e r G u d .

S t a u f f a c h e r . V i v , e n r c e d s o n i K d e l c e g g e l f e

E r K r i g , s l a a e r H i o r d e n , o g t i l l i g e H y r d e n . G e r t r u d .

O e t m a a m a n b o e r e , h v a d ö S H i m l e n s e n d e r . U b i l l i g t b c e r e r i n t e t o e d e l t H i e r t e .

S t a u f f a c h e r . D i g f r y d e r H u s e t , d e t v i n y t h a r b y g g e t , D e t b i o e n d e r K r i g e n , d e n u h y r e , a f .

G e r t r u d .

T i l j o r d i s k G o d s h v i s H j e r t e t j e g f a n d t b u n d e t M e d e g e n H a a n d j e g k a s t e d I l d d e r p a a .

S t a u f f a c h e r .

D u t r o e r p a a M e n n e s k h e d , e i s k a a n e r K r i g e n E n d e i d e t f p c e d e D i e b a r n i V u g g e n .

G e r t r u d . U s k y l d i g h e d i H i m l e n h a r e n V e n ; S e e f r e m a d W e r n e r ! o g f e e i k k e b a g d i g .

S t a u f f a c h e r . V i M ^ r n d k a n f a l d e t a p p e r t k i o e m p e n d e . M e n h v i l k e n S k i o e b n e v i l d a v o e r e E d e r S

(31)

G e r t r u d .

D e n S v a g e s t e s t a a e r s i d s t e V a l g d o g a a b e n t . E t S p r i n g f r a d e n n e B r o b e f r i e r m i g ;

St a u f f a c l ) c r ( ? - , r t c r i h e n d e s A r m e . ) H v o s i i g t e r H i e r t e t r y k k e r t i l s i n ? ) a r m , M e d G l c e d e h a n f o r H i e m o g A r n e s t r i d e r . O g i n g e n K o n g e r s H o e r m a g t f r y d e r h a n . — T i l U r i v i l j e g f a r e s t r a x p a a S r a n d . D e r b o e r e n G i a ' s t v e n a f m i g , W a l t e r F ü r s t , D e n t c e n k e r f a a o m d e n n e ^ i d , s o m j e g . O g f i n d e r j e g d e n o e d l e L a n n e r h e r r e A f A t t i n g h a u S , e n d s t i s n d t a s h o i e L y r d H a n e l s t e r F o l k e t , o e r e r g a m l e S c e d e r . M e d b e g g e j e g o p l c e g g e r R a a d . h v o r d a n m a n M e d M o d f o r s v a r e r s i g m o d L a n d e t s F i e n d c r , L e v v e l — o g m e d e n s j e g e r b o r t e , s o r D u k l o g e l i g e n H u s e t s R e g i m e n t ,

T i l P i l e g r i m , s o m v a n d r e r t i l G u d s h u u S , T . l f r o m m e M u n k , d e r s a m l e r f o r s i t K l o s t e r . G i v r i g e l i g , s e n d h a m v c l p l e i e t b o r t . E i s k j u l e r s i g S t a u f f a c h e r s H u u S . D e t y d e r s t V e d a a b n e H o e r v e i s t a a e r , e t g i e s t f r i t T a g F o r a l l e V a n d r e r e , d e r d r a g e V e i e n .

(32)

( I d e t d e g a « e t i l B a g g r u n d e n t r - r d e r W i l h e l m T e l l m e s

T e l l t i l B a u m g a r t e n . N u h a r I i k k e m e r e m i g b e h o v , G a a e r I k u n i n d i H u s e t h i s t , d e r b o e r H e r r f e r n e r S t a u f f a c h e r , b e t r æ n g t e s F a d e r . O o g s e e ! d e r e r h a n s e l v — f s l g m e d m i g — k o m . '

( g a a e r m e ö h a m , ( s c e n e n s v r a n d r e r s i g )

T r e d r e S c e n e .

O f f e n t l i g P l a d s v e d A l t o r f . P a a e n H s y d e i B a g g r u n d e n l e e r m a n e n F æ s t n i n g b y g g e s . s ^ > m a l t e r k o m m e t s a a v i d t a c d e t h e l e s F o r m v i s e r s i g . L e n b a g e s t e S i d e ? r f ö r d i g , p a a . d e n f a r r e s t e b a g a e s j u s t , E r i l l a d s e n s t a a e r e n d n u , h v o r -

p a a A r b e i d e r n e g a a e o p o z z n e d . y d e r s t p a a T a g e t h » n - g e r B l y k ^ k k e r e n . A l t e r i . ^ r v ^ g e l s c v g A r b e i d . H o v f o g e d , M e s t e r S r e e n h u g g e r , S v c n -

d e o g H a a n d l a n g c r e . H o v f o g e d

( m e d s i n S t a v , d r i v e r p * a a A r b e i d e r n e . ) l - i l o e n g e H v i l e , f r i s ? k o m h i d m e d M u u r s t e e n , H e r h i d m e d K a l k e n , h i i ) i n e d J ^ l u u r k a l k s l u f .

n a a r H r . L a n d f o g d k o r n m e r , h a n s e e r V c e r k e t

(33)

2 8

Er v o x e t frem - det k r y b e r r e t s o m S n e g l e . ( r i ! r o H a n i ' . o l n n - i - ' ' - ' ' , b a - r e . ) E r d e t e t L c e s ! t a g s t r a x d e r d o b b e l t e H v o r d e O a g t y v e d e r e s P l i g t b e j n ^ l e .

F o r s t e S v e n d . D e t e r d o g H a a r d t , a t v , s t a l S c e n e n s e l v T i l v o r e T v i n g o g F a n g s t e r k i o r e h i d .

H o v f o g e d .

H v a d k n u r r e r I ! d e t e r e t l u m p e n t F o l k . T i l i n t e t t j e n l i g t , u d e n m a l k e Q v c e g ,

^ ) g ö r i v e o v e n o m p a a Ä > e r g e n e . G a m m e l M a n d ( h v i l e r ) J e g k a n e i m e e r .

H o v s o g e d ( p s i k r )

F r i s t G a m l e M a n d ! t i l A r b e i d . F v r s r e S v e n d .

H a r I d a i n t e t H i e r t e . a t I d r i v e r D e n G a m l e , s o m k a n n e p p e s t c e b e s i g T i l h a a i d e n H o v v o e r k .

N i e s t e r o g S v e n d e . H i m m e l r a a b e n d e . H o v s o g e d e n .

S o r g I f o r E d e r ^ s e l v , j e g g w r m i n D o n t .

(34)

2 9 A n d e n S v e n d .

H o v f o g e d ! h v a d s k a l d a d e n B o r g v e l k a l d e s . V i b y g g e d e r .

H a v f o g e d e n .

T v i n g u r i s k a l d e n h e d d e . T h i u n d e r d e t t e A a g m a n J e r v i l b s y e .

S v e n d e n e . T v i n g u r i !

H o v f o g e d e n .

N u h v a d e r d a d e r a t l e e a f ? A n d e n S v e n d .

I m e d d e t S m u l e H u u s v i l t v i n g e U r i ! F o r s t e S v e n d . L a d f e e , h v o r m a n g e s l i g e M u l d v a r p s k u d M a a s a t t e s p a a h i n a n d e n , f y r d e r b l i v e r E t B i e r g a f , s o m d e t r i n g e s t e i U r i .

H o v f o g e d e n .

M e s t e r S t e e n h u g g e r . D e n H a m m e r k a s t e r j e g i d y b e s t S o , D e r m i g h a r t i e n t v e d d e n n e ^ Z a n d e b y g n i n g ^

( ^ c l l o g S l o f f n u c k c r k o m m e r ) S t a u f f a c h e r . O h a v d e j e g d o g e i o p l e v e t d e t !

(35)

z o T e l l . H e r e r e i g o d t a t v o e r e ! l a d o s g a a e .

S t a u f f a c h e r . E c j e g i U r i , h e r i F r i h e d s L a n d ?

M e s t e r S t e e n h u g g e r . O H e r r e ! n a a r I f s r s t s a a e K i c r l d e r n e H e r u n d e r T a a r n e n e ! j a h v o d e r b o e r , H a n s k a l e i m e r e h v r e H a n e n g a l e !

S r a u s s a c h e r . O G u d !

S t e e n h u g g e r e n .

S e e d i s s e S i d e r , d i s s e P i l l e r , O e s t a a e , s o m b y g g e d e f o r E v i g h e d .

T e l l .

H v a d H o e n d e r b y g g e d , k u n n e H c e n d e r s i y r t e .

F r i h e d e n s H u u s h a r G u d g r u n d s c e s t e t o s .

p n a e n S t a n g ; c n U d r a a b e r , f o m f s l g e r d e m ; F r u e n t i m m c r o g B o r n t u m l e r a f t c f c c r )

F y r s t e S v e n d . H v a d v i l d e n T r o m m e h e r ? p a s p a a .

M e s t e r e n .

H v a d f o r

(36)

Z I

E t F a s t e l a v n s k o g , o g h v a d s k a l d e n H a t ? U d r a a b e r e n .

I K e i s e r A l b r e c h t s J T a v n ! h ^ r t i l ! S v e n d e .

T y s ! h s r e r ? U d r a a b e r e n .

I M , r n d a " U r i ! d e n n e H a t I s e e ! O p r e j s e s s k a l d e n p a a e r , S l e t t e m i d t I A l t d o r f , p a a d e t h v j " s t S t e d , o g d e t t e E r v o r L a n d f o g e d s V i l l i e o g h a n S M e n i n g , A l H a t t e n v i s e s ! ) A r e s o m h a m s e l v ;

M a n s k a l m e d b l o t t e t H o v e d o g M e d b ^ y e t K n o e d e n o e r e — D e r p a a v i l V o r K o n g e k i o e n d e d e m , d e r l y d e h a m . D e n h a r f o r b r u d t s i l L i v o g E i e n d o m T i l K o n g e n , d e r f o r a g t e r d e t t e B u d .

( « z v l k ü t I c e r l y d e l i g , L e m m e n r s r c s , d e g a a e f o r b i . ) F ö r s t e S v e n d .

H v a d n y t o g u h v r t h a r L a n d f o g e d e n U d t æ n k t s i g h e r ! v i o e r e s k a l e n H a t . S u g , h a r n i a n n o g e n s i n d e s a a d a n t h ^ r t .

M e s t e r S t e e n h u g g e r , V i v o r e K n o e a t b s y e f o r e n H a t ! H a r h a n f i t S p » g m e d b r a v e A l o o r S f o l k

(37)

3 2 F s r s t e S v e n d . D a r d e t d o g K e i s e r k r o n e n ; m e n n u e r D e r S s t r i g s H a t . j e g o v e r T h r o n e n s a a e D e n h c r n g e , h v o r m a n g i v e r L e h n e n e .

M e s t e r S t e e n h u g g e r . D e t D s i e r r i g e s H a t ! g i v A g t , d e t e c E n S n a r e a t s o r r a a d e o S t i l S s i r i g .

S v e n d e .

D e n S k i c e n d s e l t a a l e r i n g e n H o e d e r s m a n d . M e s t e r S t e e n h u g g e r . K o m l a d o S d e t a f t a l e m e d d e A n d r e .

( S c g a a c j Z ' l l g g r u n d c n ) T e l l t i l S t a u s f a c h e r . I v e e d d a n u B e s t e e d ! l e v v e l H r . W e r n e r .

S t a u s f a c h e r . H v o r v i l I h e n ? O i i l e i s a a h e r f r a ?

T e l l . M i t H u u S e r u d e n F a d e r ! l e v e r v e l ?

S t a u f f a c h e r . M e d E d e r H i e r t e t e r s a a s u l d r a t t a l e ,

T e l l . D e t t u n g e H i e r t e l e t t e s e i v e d O r d .

S t a u f f a c h e r . D o g k u n n e O r d v e l f o r e o S t i l D a a d

(38)

T e l l .

B o r e e n e D a a d n u T a a l m o d e r o g T a u S h e d S t a u s s a c h e r .

S k a l m a n d a t c i a l e d e t U r a a l e l i g e ? T e l l . D e s n a r e H e r s k e r e r e g i e r e k o r k . N a a r l l v c e i r h c e v e r s i g a i s i n e S v c e l g , M a n s l u k k e r I l d . o g h a s t i g S k i b e n e T i l H a v n e n t y e . d e n s t c e r k e A a n d g a a e r d o H c n u d e n S p o r o g S k a d e o v e r J o r d e n . H v e r l e v e s t i l l e h i e m m e hos s i g s e l v ? D e n s r e d s o m m e m a n g i e r n e u n d e r F r e d .

S t a u f s a c h e r . T r o e r I !

T e l l .

U t c e r g e t s t i k k e r S l a n g e n

ei!

D e t r o e t t e S e n d e l i g d o g a s d e m s e l v , N a a r L a n d e n e d e s e e i R o a t b l i v e .

S t a u s s a c h e r . V i k u n d e m e g e t , n a a r v i > t o d t i l s a m m e n .

T e l l .

V e d S k i b b r u d e n k e l t M a n d s t g b e d r e h i e l p e r . S t a u s s a c h e r .

Eaa kold forlader I almeene Sag!

E

(39)

3 4

T e l l .

E n h v e r F u n r e g n e r s i k k e r t p a a s i g s e l v . S t a u f f a c h e r . I F o r b u n d e r e s e l v d e s v a g e s t c e r k e

T e l l . - D e n s i c e r k e a l l e r m c e g t i g s t e r a l k e n e .

S t a u f f a c h e r . Ä a n F c e d r e l a n d d o e i p a a E d e r r e g n e , N a a r d e t f o r t v i v l e t t i l I l s d v c e r g e g r i b e r .

T e l l h e n t e r e t f o r v i l d e t L a m f r a A f g r u n d , O g s k u l d e s i g u n d d r a g e s i n e V e n n e r ? D o g h v a d I g i o r , e i t a g e r m i g i R a a d E i k a n j e g l o e n g e p r s v e e l l e r v o e l g e . H a r I m i g n o d i g t i l b e s t e m t e O a a d , D a k a l d e r T e l l ; e i s k a l h a n u d e b l i v e .

N i e s t e r S t e e n h u g g e r . J l t t - t i l H v a d I 7 y t ?

F y r s t e S v e n d .

V l y t c e k k e r e n a f T a g e t s k y r t e d ' B e r t h a ( m e d F s l g c s t y r l e r i n d . )

B e r t h a .

E r M a n d e n k n u s e t ? l o b e r r e d d e r , h i e l p e r

(40)

H v i s H i e l p e r m u l i g , h i e l p e r , h e r e r G u l d ; M e s t e r e n .

M e d E d e r s G u l d , a l t i n g e r E d e r s a l F o r G u l d ! n a a r I h a r r e v e t F a d e r e n F r a L o i ' n e n e . o g M a n d e n f r a h a n s H u s t r u O g n a a r I l > a r b r a g t J a m m e r o v e r V e r d e n , T r o e I a t b s d e A l t m e d G u l ö ! O g a a r ! F o r I k o m , v a r v i g l a d e M e n n e s k e r , F o r t v i v l e l s e n e r d r a g e t h i d m e d E d e r

B e r t h a c i l H o v s o g d e n .

O l e v e r h a n !

( F o g d e n b c n c r g O r v e d ? e g n . ) U l y k k e l i g e S l o t ? D y g t m e d F o r b a n d e l s e r ! d e j ? a l b e b o e d i g .

( g a a e r . )

F i e r d e S c e n e .

W a l t e r F ü r s t s B o l i g .

W a l t h e r F ü r s t o g A r n o l d f r a M e l c h t h a l ^ ( r r c e ü e r i n > ' » n a e e n i m n g l i n f o i s k i e l l i g e j

M e l c h t h a l . H r . W a l t e r F ü r s t .

C 2

(41)

Z 6 W a l t h e r .

O m m a n o s o v e r r a s k e d ' B l i v h v o r I e r . O s S p e i d e r e o m r i n g e .

M e l c h t a l . I i n t e t b r i n g e r m i g f r a U n t e r w a l d e n ? E i f r a m i n F a d e r ? E i j e g b o e r e r l c e n g e c A t l i g g e o r k e s l o s h e r , f o m e n F a n g e . H v a d h a r j e g d a g i o r t s a a s i r a s v o e r d i g t , a t J e g l ü g e n M o r d e r s k u l d e s k i u l e m i g . D e n f r o e k k e S v e n d , d e r v i l d e m i g f o c S i n e B o r t d r i v e L e n e n e d e t b e d s t e S p c e n d P a a F o g e d e n s B e f a l i n g , h a r j e g s l a a e t E n F i n g e r o v e r m e d m i n S t a v .

W a l t h e r . I e r F o r f r e m f u u s ; S v e n d e n v a r f r a F o g e d e n ; A f E d e r s S v r i g h e d v a r h a n u d s e n d t , I f a l d e t v a r i B o d e r , o g I m a a t t e ,

S a a t u n g d e n v a r , t a u s s k i k k e J e r i S t r a f f e n . M e l c h t h a l .

J e g s k u l d e t a a l e d e n n e u b l u S v e n d s D e f r o e k k e O r d : V i l B o n d e n s p i s e B r o d , K a n B o n d e n o g s a a t r c e k k e s e l v s i n P l o u g . I S i c e l e n s k i a r d e t m i g . d a S v e n d e n s p c e n d t e M i g L e n e n e d e s k i s n n e O y r f r a P l o v e n .

(42)

D u m p t b r o l t e d e , s o m o m d e k u r i d e f o ! e D e t u t i l b ø r l i g e , o g s t a n g e d e ;

D a o v e r v o e l d e d m i g r e r f o e r d i g ^ ? r e d e , E i H e r r e a f m i g s e l v , j e g B u d e t s i o g .

W a l t h e r F ü r s t .

>i!) n e p p e t v i n g e v i v o r t e g e r H i e r t e , H v o r s t o l d a r a > ? e U n g d o m s t y r e s i g ?

M e l c h t h a l .

M i g a n g r e r k u n m i n F a d e r . H a n b e h o v e r S a a h o i l i g P l e i e , o g h a n S S o n e r f i e r n . H a m F o g e d e n e r s i e n d s k , f o r d i h a n s t e d s e H a r k i e m p e t r e d e l i g f o r N e t o g F r i h e d . D e r f o r d e t r c e n g e v i l d e n g a m l e M a n d , O g i n g e n e r , a t v o e r n e h a m m o d U s t i e l . M i g s t e e d e r , h v a d d e r v i l , j e g n i a a d i d o v e r .

W a l t h e r . K u n b i e r , s t i k k e r E d e r k u n i T a a l m o d T i l D u d s t a b k o m m e r t i l o S h i d f r a S k o v e n .

— J e g h o r e r b a n k e — g a a e r ! m a a s t e e e t B u d F r a F o g e d e n ! g a a i n d ! I e r i U r i

E i s i k k e r e n d f o r L a n d e n b e r g e r s A r m . T y r a n n e r n e h i n a n d e n b y d e H o e n d e r .

M e l c h t h a l . D e l o e r « , h v a d v i b u r d e g i o r e .

(43)

Z 8 W a l t h e r

G a a e

^ e g k a l d e r e d e r a t t e r , e r h e r s i k k e r t .

^ ^ ? ! e l c h t h a l q a » e r i n d ) D e n u l y k s a l i g e ! j e g t o r l > a m e i

T > l j l a a e , h v a d ^ ) n d r m i g b c i r e s s o r . — H v o b a n k e r ' S a a o s t e D s r e n g a a e r , j e g v e n t e r U h e l d . F o r r æ d e r i o g ^ u s r i o l u r e r o v e r a l t ,

> ü ) g e n d i H u s e t s i n d e r > t e i n d b i y d e N i a g t b u d d e n e , s n a r t k u n d e d e l b e h s v e « . V i h a v d e L a a S o g C l a a s o r v o r e O o r e . ( H a n a a d n c r - r i - d e o r u n d r ^ t t i l b a g e , d a W e r n e r

t ? t s i i i f f n c l ' > e r t r i n e r i n d )

H v a d s e e r J e g : I , H e r r V e r n e r ! n u v e d G u d E n k i » r v e l k o m m e n v s t . — E > b e d r e M a n d E n d n u e r g a a e r o v e r d e r r e D o r r r i n

V ^ r r h v y v e l k o m m e n u n d e r d e r r e T a g ? H v a d g i s r I h e r ? h v a d s s g e I i U r i

S t a u s s a c h e r . D e g a m l e T i d e r , o g d e t g a m l e S c h w y z .

W a l t h e r .

D e t b r / n g e r I m e d - S e e m i g b l e v s a a v e l ; V a r m t h c e v e r H i e r t e t j l g v e d E d e r s S y n .

(44)

— S « k J e r , H r . W e r n e r ! — h v o r d a n e f t e r l a d I F r u G e r t r u d E d e r s y n d e l i g e H u s t r u

D e n v i i s e I b e r g S h o i f o r s t a n d i g e D a t t e r . A f a l l e V a n d r i n g s m a n d f r a t y d > ? e L a n d . D e r o v e r M e i n h a r d c e l l t i l V e l s t l a n d f a r e . H v e r r o s e r E d e r S g i o e s t f r i H u u S — D o g s i g e r : K o m I h e r l i g e f r a F l u e l l e n h i d ?

O g h a r I i n g e n s t e d s f e e t E d e r o m , F s r F o d e n I p n a d e t t e O s r t r i n s a t t e ?

S t a u f f a r h e r ( i a - c t c r ) V e l e n f o r u n d e r l i g n y t V « r k j e g s a a e B e r e d e , s o m c i h a r f o r n o y e t m i g .

W a l t h e r .

0 V e n ! I h a r d e t s t r a x m e d f o r s t e D l i k . S t a u f f a c h c r . E t s a a d a n t h a r i U r i a l d r i g v o e r e t . 1 M a n d e m i n d e v a r h e r i n g e n T v i n g b o r g ,

^ ) g f a s t v a r i n g e n B o l i g u d e n E r a v e n . W a l t h e r . E n F r i h e d s g r a v d e t e r ; I n o e v n e r d e r .

S t a u f f a c h e r .

H e r r W a l t h e r F ü r s t ! e i v i l j e g d o l g e E d e r ; E i o r k e s l s s N y f i g e n h e d m i g b r i n g e r ;

N ! i g t r y k k e t u n g e S o r g e r — T r o e n g j e l h a r j e g

(45)

4 v

Forladt i Hiemttavn — Tr-vngsel her /eg finder', T h i h e e l u ' a a l e l i g t e r , h v a d v i l i d e ,

O g e i p a a ^ r c e n g s l e n E n d e e r a r s e e . F r i v a r f r a - A r i l d s n ? a f S c h w e i z e r e n ; D i e r e v a n r e a r b e h a n d l e s a l r v e l . O g s a a d a n t v a r i b a n d e t e i o p l e v e t , S a a l c r n g e H y r d e r d r e v ^ > a a d i s s e B i e r g e .

a l r h e r . J a d e t e r m a g e l s s l , s o m d e g a a e s r e m . E t l v v o r e s o e d l e H e r r e Ä t l i n g h a u S D e r e n d h a r s e e r d e s o r d u m s T i d e r , k r o e r A t d e t t e e r e i m e r e a t u d h o l d e .

S > a u s s a r h e r .

O g h i s t b a g E k o v e n s k e e d e r h a a r d e T i n g , O g b y d e s b l o d i g B o d ; d e n W o l s e n j c h i e s f e n , L a n d f o g e d e n , d e r h o l d t e H u u s p a a R o s b e r g , I L y s t e k o m h a n r i l f o r b u d e n H r u g t .

V a u m g a r r e n s H u s t r u e , s o m h a r H i e m i A l z e l l , H a n v i l l e s t i c e n d i g h a v e s i g r i l S i l l i e ,

O g m e d s i n x e d r » b r e M a n d e n h a m . W a l r h e r f ü r s r . O ' H e r r e n s D o m m e e r r e r f » r d i g e . Z Z a u m g a r r e n s i g e r I ; e n v a k k e r M a n d . Han er dog redder, er dog i sin Frelse?

(46)

S k a u f s a r h e r .

J e r D a t t e r S i n a n d h a r f r e l s t h a m o v e r

S s e n ;

H o s m i g i S i e m e n h a r j e g h a m i E k i u l . E n d m e r e g r æ s s e l i g t h a r s a i n i n e ø l l a n d B e r e r r e t m i g s o m > > g t i l d r o g i ( t a r n e n ; H o s h o e r e n H c e d e r s m a n d m a a H i e r t e c b l v d e .

W a l c h e r . S l i g s r e m ! h v a d e r d e t .

S t a u f f a r h e r .

D e r i M e l c h t a l , h v o r M a n k o m m e r i n d v e d K e r n s , e n b r a v M a n d

b o e r , D e k a l d e h a m f o r H e i n r i c h v o n d e r H a l d e n .

^ g h a r h a n s S t e m m e ^ > ^ g t i ^ ^ e n i g h e d e n . W a l t h e r .

H v o k i o c n d e r i k k e h a m ! h v a d e r m e d h a m ? S t a i« f f a r h e r .

H a n g S o n s a t L a n d e n b e r g e r e n i Ä v d e , F o r r i n g e F e i l l o d s p a n d e s s e r n e ,

D e t b e d l ^ e ^ ) a r , h a n h a v d e , f r a h a n s ? ) l o u g . D a K n o s e n s l o g d e n S v e n d , o g f l u g t e n l o g .

W a l t h e r F ü r s t .

M e n F a d e r e n ! — s l i g , h v o r s t a a e r t i l m e d h a m . ( i h ^ i r j l c i ^ 5 « n d n > ö )

(47)

4 2

S t a u f f a c h e r . H a n s F a d e r L a n d e n b e r g e r e n s o d k a l d e . H a n s k u l d e s k a f f e S ø n n e n f l u x t i l v e i e ,

O g d a d e n g a m l e M a n d m e d S a n d h e d s v c e r g e r . H a n v m d e n f l y g t e n d e h a r i n g e n K u n d s k a b , D a l a d e r F o g d e n s i n e V s d l e r k o m m e .

W a l t h e r F ü r s t .

O f i i l l e ! i n t e t m e e r .

S t a u f f a c h e r ( m e d s t i g e n d e T o n e . ) U n d g i k m i g S o n n e n . S a a h a r j e g d i g — H a n l o d h a m k a s t e n e d , O e t s p i d s e S t a a l i L i n e n e h a m b o r e .

W a l t h e r f ü r s t . B a r m h j e r t i g H i m m e l !

M e l c h t a l ( s p r i n g e r u d ) K m t ! s i g e r I ! S t a u f f a c h e r s t u d s e n d e r u W a l t h e r F ü r s t . H v o e r d e n A n g l i n g ?

M e l c h t a l .

( g r i b e r h n m m e d k r a m p a g t i g H e f t i g h e d . ) T a l ! i A i n e n e , W a l t h e r F ü r s t . O d e n I n k v o e r d i g e ?

(48)

S t a u f f a c h e r . H v o e r d e t ! s i i g Z

H a n S S o n ! — o

A l r e t s > r r d i g e ? —

M e l r h t a l .

O g j e g M a a v ^ e r e b o r t e ? — i h a n s b e g g e L i n e .

W a l t h e r

T v i n g E d e r . b c e r e r d e t t e s o i n e n M a n d . M e l r h t a l .

M i n B r o d e e r d e t d a , f o r m i n I l g i e r n i n g V l m d a l t f a a ! h a n e r b l i n d , o g g a n s t e b l i n d e t '

t a u f f a c h e r . I s i g e r d e t . S y n s k i l d e n e r u d r u n d e n O g S o l e n s L y s h a n s k u e r a l d r i g m e r e ;

W a l t h e r F ü r s t . O s k a a n h a n s S m e r t e !

M e l c h t h a l

A l d r i g a l d r i g m e r e i s H a n >°rr>??cr H a r i n d e n f o r K i i n n r , o g t i r n o g l e A i e l l i k k e ,

d e r i ' a a v e n d e r h a n s i g f r u d e n e e n e t i l d e n a n d e n , o g

O s a a d a n o e d e l f a a d a n H i m m e l g a v e E c A i e t s L y s — A j ^ y > e t a l l e L o e s n e c

(49)

4 4

E n h v e r l y k s a l i g S k a b n i n g l e v e r —

P l a n t e n

S e l v P l a n r e n f r y d f u l d v e n d e r s i g t i l L y s e t . O g h a n i n a a s i d d e s a n i l e n d e i N a t t e n , I e v i g t M o r k e ; n i e e r e i v e d e r q v c e g e r

H a m O a l e n S v a r i n e G i o n t , e i L l o m s t r e s S m e l t v o e r ? , - D e r s d e J v k l e r h a n e i m e e r k a n s k u e .

A t d o e e r i n t e r — l e v e o g e i s e e D e t e r U l y k k e ! h v o r s o r s e e I p a a m i g S a a j a m r e n d e ? j e g h a r r o f r i s t e L > i n e , O g i n r e t g i v e k a n m i n b l i n d e F a d e r , E n d e i e e t S k i m t a f d e t t e L y s h a v , s o m M i g t r o e n g e r g l a n d s f u l d t b l c e n d e n d e i A i e t .

S t a u f f a c h e r . A c h e n d j e g m a a f o r e g e E d e r s J a m m e r , J s t e d a t l « g e d e n ! e n d m e e r h a n s a v n e r , T h i A l r L a n d f o g e d e n h a r r o v e t h a m . H a r i n t e t e f t e r l a d t h a m u d e n S t a v e n A t v a n d r e b l i n d o g n s g e n O v r f r a D s r ,

M e l c h t a l . D e n v i n e l s f e O l d i n g i k k u n S t a v e n , H a m r o v e t A l t , e n d s e l v e S o l e n s L y S , D c f a t t i g s t e s a l m e e n e H e l d . N u t a l e M i g i n g e n o m a t b l i v e , m i g a t s k i u l e . H v a d f o r e n f e i g E l e n d i g e r d o g j e g ,

(50)

O e r t o e n k e r p a a m i n e g e n S i k k e r h e d , O g e i p a a d i n — d e r l o d d i t e l s k r e H o v e d . S o m p a n t t i l b a g e i d e n V o l d s m a n d s H v e n d e r ? F e i g h i e r t e d e F o r s i g t i g h e d ! n u b o r t .

P a a i n t e t u d e n b l o d i g G i e n g i e l d v i l J e g t c e n k e ! o v e r ! i n g e n m i g s k a l h o l d e ! M i n F a d e r s S i e f o r d r e v i l a f F o g d e n , M i d t u d a f a l l e F o g d e n s R e i s n e r e

V i l f i n d e h a m ! — H v a d l i g g e r L a g p a a L i v e t ; N a a r j e g d e n h e d e d e n u h y r e S m e r t e

I k k u n k a n k i s l e i h a n s L i v s b l o d , W a l t h e r F ü r s t .

B l i v

H v a d k a n d a I m o d h a m ! P a a S a r n e n s i d d e r H a n i s i n h o i e H e r r e b o r g , o g s p o t t e r

A f m c e g t i g V r e d e i P n f i k k r e F c e s t n i n g . M e l c h t a l ,

O g b o e d e h a n p a a S k r c e k h o r n S J i S p a l l a d S H i s t o p p e , e l l e r h ^ i e r e , d e r h v o r

F r a E v i g h e d i n d s i v r e t J o m f r u s i d d e r .

J e g g i v e m i g V e i t i l h a m ! H a n s B o r g j e g b r y d e r M e d t y v e A n g l i n g e t i l s i n d s s o m j e g ,

Og sslger ingen mig. og hvis allr

(51)

4 6

F o r E d e r s H y t t e r E d e r s H i ' o r d e r o e d d e I c r b o i e u n d e r V o l d o n i a n d S a a g e r : j e g V > l s a m m e n k a l d e H y r d e r n e i b j e r g e t . H i s t u n d e r f r i e H i m i n e l t a g , h v o r e n d

H v e r S a n d s e r s a n d , o g H i e r t e t e n d e r k a r s ? , F o r t o e l l e d e r u h y r e r æ d s o m m e ;

S t a u s s a e h e r t i l W a l t h e r s . D et er nu paa sit Hsieste! vil vi

L p b i e t i l d e r I d e r s t e —

M c l c h t h a l . H v a d A d e r s i E r e n d a t f r y g t e , n a a r e n d K i r s t e n e n E r i s i n > ) u l e i k k . ' s i k k e r m e e r ? E r v i d a v c e r g e l v s ' ! H v i l ^ r r e v i

A r s p å e n d e A r i n b r y s t , s v i n g e S t r i d e n s K f e s D e n t u n g e V c r g t . H v e r t e t L c e s e n f i k S i g e t M o d v c e r g e ^ i F o r t v i v l e n s A n g s t . U d t o i n t e H i o r t s t a a e r s t i l l e , o g f r e m b y d e r T i l K o b b e l e t d e f r y g t e l i g e T a k k e r ;

S r e e n g i e d e n r i v e r S k i s t t e n n e d i A f g r u n d , P l o u g s t u d e n s e l v , d e n s r o m n i e H u u s g e f i n d e A s M e n n e s k e r , d e r b o i e d r a a l i g H a l j e n S U h y r e S t y r k e u n d e r A a g e t ; s p r i n g e r

O p , n a a r d e n t c e r g e s , h v o e d s e r v c e l d i g t H o r n ,

(52)

O g s l y n g e r F i e n d e n o p m o d S k y e r n e . W a l t h e r f ü r s t . H v i s d e t r e L a n d e t c e n k t e , s o i n v i t r e O a t o r d e v i m a a s l e e u d r e t t e n o g e t .

S t a u f f a r h e r N a a r U r i k a l d e r , U i i t e r w a l d e n h i e l p e r , O e g a m l e F o r b u n d S c h w y z c r e n v i l c e r e .

M e l r h t a l . I U n t e r w a l d e n s t o r t i n i t V e n s k a b e r , O g h v e r m e d ( H l o e d e v o v e r L i v o g V l o d ,

N a a r i d e n a n d e n h a n h a r S k i c e r i n o g R y g h o l d . O ! F æ d r e l a n d e t s f r o m m e F c e d r e ? j e g

S t a a e r s o m e n A n g l i n g k u n i m e l l e m E d e r D e h v i e r f a r n e M a e n d : — m i n S t e n i m e m a a V e s l k e e d e n t i e i L a n d s m e n i g h e d e n .

E i d o g , f o r j e g u n g , o g l i d t o p l e v e d ' . F o r a g t e r m i n e R a a d , o g e i m i n T a l e ? A k i k k e l y s t e n t U n g d o m s V l o d m i g d r i v e r K u n h v y e s t J a m m e r s s m e r t e l i g e M a g t , S o m o g m a a j a m r e F j e l d e t s h a a r d e S t e e n : S e l v e r I F c e d r e , H u s e t s H o v e d e r ,

I o n s k e E d e r s e l v e n d y d i g S o n , O e r o e r e r e d e r s H o v e d s H e l g e L o k k e r , O g f r o m b e v o g t e r E d e r s ø j e s t e n e .

(53)

4 Z

0 d a I s e l v p a a L i v o g G o d s e n d i n k e t H a r l i i d t . d a E d e r s A i n e d r e i e s i g E n d s r i > ? e k ^ a r e i d e v a n r e K r e d s e , E > v ^ r e r d r r s o r f r e m m e d f o r v o r N o d . O g o v e r E d e r h u n g e r V o l d s m a n d s > v > r r d e t , F r a L ^ s t e r r i g I h a v e a f v e n d t L a n d e r ; E > a n d e n v a r m i n F a d e r s S k y l d ; I e r 1 s a m m e M e d s k y l d o g F o r d u m m e l s e .

S t a u f f a c h e r t i l W a l t h e r F ü r s t . D e f l u t I , j e g e r r e d e r i l a t f o l g e .

W a l t h e r F ü r s t . D i v i l l e h o r e , h v a d d e c e d l e H e r r e r A f S i l l i n e n a f E t t i n g h a u s e n r a a d e .

H v i s N a v n . z e g r r o e r , v i l h o s e r h v e r v e V e n n e r . M e l c h r a l .

H o o r e r e t N a v n i S k o v b i e r g e g n e n e M e e r c e r e f u l d r e n d E d e r s o g e n d E d e r s , P a a s t i g e N a v n e o e g l e V c r r d t r o e r v e l V o r t F o l k , g o d K l a n g d e h a v e h e r i L a n d e t ; R i i g A r v e d e e l I h a r a f ^ d r e d y d .

O g s e l v h a r r r i g t f o r o g e t d e t . H v o r t i l O e A d e l s m a n d ? L a d e e n e o s f u l d b r i n g e . ' ! V a r v i d o g e e n ? i v o r t L a n d ? ^ e g m e e n e r . N o k > 7 u l d e v i f o r s t a a e , o s s e l v a l v c e r n e .

(54)

S t a u f f a c h e r . E i t r o e n g e s W d l i n g e n a f l i g e N v d . D e n S t r s m . s o m r a s e r i d e l a v e D a l e , E n d i k k e h a r d e n n a a e t t i l H v i d e r n e ; D o g d e r e s H i e l p v i l e i u n d f a l d e o s ; S a a s n a r t d e v y n e L a n d e t f v r s i i V a a b e n .

W a l t h e r F ü r s t , V a r d e r e n O p m a n d m e l l e m O s o g O s t r i g . S a a m a a t t e R e t a s g i o r e d e t o g L o v e n . D o g h v o o s u n d e r t r y k k e r , c r v o r K e i s e r O g h s y e s t D o m m e r ; S a a m a a G u d

h i e l s>

V e d

v o r e

A r m e ' .

I .

u d f o r s k e r F o l k e t I S c h w y t z ; j e g v i l i U r i h v e r v e V e n n e r . M e n h v e m h e n s e n d e v i t i l U n t e r w a l d e n !

M e l c h t h a l .

D i d s e n d e r m i g ! h v e m l a a e d e t m e r e p a a ) W a l t h e r F ü r s t . J e g v i l d e t e i ! I e r m i n G i o e s t ; j e g m a a F o r E d e r s S i k k e r h e d s t a a e i n d e .

M e l c h t h a l . L a d m i g ! S n i g v e i e v e e d j e g ; k i o e n d e r K l i p p o s t i e r ,

D

(55)

5 v

O g f i n d e r V e n n e r n o k , d e r d o l g e m i g F o r F i e n d e n , o g m i g g i e r n e g i v e L y .

S t a u s f a r h e r .

L a d h a m g a a e d i d m e d G u d . H i s t o v r e e r ^ D e r e i F o r r c e d e r e — i s a a d a n A f s k y

E r T y r a n i e , d e t f i n d e r i n g e n R e d s k a b . A l t z e l l e r c n s k a l o g i n i d d e m V a l d O s h v e r v e V e n n e r , o g o p b y d e L a n d e t .

M e l c h t h a l .

H v o r b r i n g e v i h i n a n S e n s i k k e r K u n d s k a b » A t v i k a n s k u s f e d e T y r a n n e r s M i s t r o

S t a u s f a r h e r .

V e d B r u n n e n e l l e r T r e i b , V i k u n n e s a m l e s H v o r K i s b m a n d s k i b e n e e r v a n t a t l a n d e

W a l t h e r S a a a a b e n l y s t v i e i k ^ r d r i v e V o e r k e t .

H s r m i n e T a n k e r ? P a a v e n s t r e H a a n d v e d S v e n . N a a r m a n t i l B r u m i e n f e i l e r , l i g e o v e c

F o r M y t t e n s t e i n , i S k o v e n l i g g e r l o n l i g E n E n g ; h o s H y r d e r n e d e n h e d d e r R ü t l i . F o r d i n i a n h a r b o r t r y d d e t S k o v e n d e r . D e r e r d e t , v o r t o g E d e r s L a n d e m o e r k e

( k i l . l A e l c k t c ? ! ) T i l f a m m e n g r o e n d s e o g i k o r t S e i l a d e

Figur

Updating...

Relaterede emner :