• Ingen resultater fundet

Skyldeskader og drift af

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Skyldeskader og drift af"

Copied!
22
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Skyldeskader og drift af LAR

Michael Wendel – Projektleder & Kloakmester Klimatilpasning & Regnvandskonsulent

(2)
(3)

Stier bør sikres mellem grus og regnbed, med en fast eller levende kant

(Vandret flade eller fast kant)

(4)

Taget med 1 års mellemrum

(5)

Billeder taget med 3 måneder imellem

(6)

Manglende kantsikring

(7)

Når anlægget ikke har etableret sig inden regn

(8)
(9)

Når andre blander sig i ens anlæg

(10)

Forkort kant underminer også

(11)

For små og snogede vandrender

(12)
(13)

Handicap venlige overgange ved vandrender

(14)

Drift og forventningsafstemning

(15)

Samme sted året efter

(16)

Taget med 24 timers mellemrum

(17)

Husk at bunden i regnbede skal kultiveres og ved flere jordtyper skal den øverste jord trækkes retur.

(18)

Husk de rigtige planter på de rigtige steder

(19)
(20)
(21)
(22)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

- Akutlæge  redskab  til  vurdering  af:  Rigtige  ressourcer  til  den  rette  patient  på  det  rigtige  tidspunkt på den rette afdeling   . -

Kort efter bortadoptionen mødte hun Jens (fabriksarbej- der), blev gravid, gift og fik så Kirsten (f. Ægteskabet blev opløst i 1955, da Kirsten var tre år. Året efter indgik Hertha

• Åndssvageoverlægernes krav til Bonde var, at han skulle lære at acceptere sin diagnose, han skulle indse, at han aldrig ville kunne klare sig uden.. støtte fra forsorgen, han

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Et fagsprog om multimodale tekster kan derfor udvikles ved, sammen med børnene, at sætte ord på, hvorfor de oplever, at én modalitet giver mening frem for en anden, og hvorfor

De studerende er optaget af skrivningen som lærings- og refleksionsredskab, og får i materialet øje på, at den mest almindelige måde, der bliver arbejdet med skrivningen på i

næsten altid blev udsat for flere ubehagelige oplevelser i løbet af deres polterabend, er der tale om tilladte drillerier, som den vordende gom eller brud forventer, vennerne