• Ingen resultater fundet

Skyldeskader og drift af

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Skyldeskader og drift af"

Copied!
22
3
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

Skyldeskader og drift af LAR

Michael Wendel – Projektleder & Kloakmester Klimatilpasning & Regnvandskonsulent

(2)
(3)

Stier bør sikres mellem grus og regnbed, med en fast eller levende kant

(Vandret flade eller fast kant)

(4)

Taget med 1 års mellemrum

(5)

Billeder taget med 3 måneder imellem

(6)

Manglende kantsikring

(7)

Når anlægget ikke har etableret sig inden regn

(8)
(9)

Når andre blander sig i ens anlæg

(10)

Forkort kant underminer også

(11)

For små og snogede vandrender

(12)
(13)

Handicap venlige overgange ved vandrender

(14)

Drift og forventningsafstemning

(15)

Samme sted året efter

(16)

Taget med 24 timers mellemrum

(17)

Husk at bunden i regnbede skal kultiveres og ved flere jordtyper skal den øverste jord trækkes retur.

(18)

Husk de rigtige planter på de rigtige steder

(19)
(20)
(21)
(22)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Hvis de frivillige organisationer formår at fastholde de bedste digitale initiativer efter krisen, vil det ikke kun gavne brugere og frivillige. Det vil også give resten af samfundet

De interne faktorer er ressourcer og barrierer, som spillerne oplever i overgangen fra junior til senior, og selv skal hånd- tere, mens de eksterne faktorer er de ressourcer

Den webbaserede løsning er udviklet af adjunkt Ali Gürcan Özkil og Andre Castro Lundin fra DTU Mekanik og Jacob Schuldt-Jensen fra IBM i projektet Smart Cities: A Case Study in

Regulatoriske Regulatoriske T-celler (Treg) dæmper aktiviteten af både cytotoksiske og hjælper T- celler, og hjælper med at opretholde tolerancetilstanden som gør at immunsystemet

Du må selv vælge hvor festen skal holdes, hvilken mad der skal spises og hvad som skal drikkes samt hvor mange mennesker der skal med til festen.. Du har med andre ord

(husk du kan bruge en regulær polygon værktøj til nemt at tegne polygonen. Dog først skal man lave den første side i polygonen så den får den rigtige sidelængde på 2,1 m med

Et fagsprog om multimodale tekster kan derfor udvikles ved, sammen med børnene, at sætte ord på, hvorfor de oplever, at én modalitet giver mening frem for en anden, og hvorfor

De studerende er optaget af skrivningen som lærings- og refleksionsredskab, og får i materialet øje på, at den mest almindelige måde, der bliver arbejdet med skrivningen på i

næsten altid blev udsat for flere ubehagelige oplevelser i løbet af deres polterabend, er der tale om tilladte drillerier, som den vordende gom eller brud forventer, vennerne

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

På tværs af de for det moderne samfund typiske opgave-fællesskaber eller emotionelt ba- serede fællesskaber er der mange fællesskabsformer. For forenklingens skyld kan man skelne

døde på de danske kirkegårde, synes der således heller ikke at være et tvingende behov for anlæg af flere

”For mange unge er valget af ungdomsuddannelse dog i stigende grad blevet et fravalg eller tilvalg af de gymnasiale uddannelser i stedet for at være et frit valg” (Regeringen,

- Akutlæge  redskab  til  vurdering  af:  Rigtige  ressourcer  til  den  rette  patient  på  det  rigtige  tidspunkt på den rette afdeling   . -

Kort efter bortadoptionen mødte hun Jens (fabriksarbej- der), blev gravid, gift og fik så Kirsten (f. Ægteskabet blev opløst i 1955, da Kirsten var tre år. Året efter indgik Hertha

• Åndssvageoverlægernes krav til Bonde var, at han skulle lære at acceptere sin diagnose, han skulle indse, at han aldrig ville kunne klare sig uden.. støtte fra forsorgen, han

Det er vigtigt for børnene, at lærerne kender til barnets baggrund og kan forstå, hvis barnet viser særlig sårbarhed, er vanskeligt at være sammen med eller fx har svært ved

Kommunerne er også blevet bedt om at forholde sig til, hvilke rammer den enkelte kommune vurderer som værende de væsentligste for en god implementering af ’Flere

Hvor 29 pct., svarende til 23 ud af 79 kommuner, vurderede, at jobformidlerne gjorde dette i meget høj eller i høj grad ved nulpunktsanalysen, er 90 pct., svarende til 62 ud af

Projektet har primært været et implementeringsprojekt, som tager udgangspunkt i en indsatsmodel, som allerede har været e valueret me d positiv effekt g ennem