Digitaliseret af | Digitised byForfatter(e) | Author(s):Titel | Title:"Proppen" : medlemsblad for HvidovrePropforening.Bindbetegnelse | Volume Statement:1951-1952Udgivet år og sted | Publication time and place:1938-1955

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title: "Proppen" : medlemsblad for Hvidovre Propforening.

Bindbetegnelse | Volume Statement: 1951-1952 Udgivet år og sted | Publication time and place: 1938-1955

DK

Værket kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge PDF-filen til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work may be copyrighted in which case the PDF file may only be

used for personal use. If the author died more than 70 years ago, the work

becomes public domain and can then be freely used. If there are several

authors, the year of death of the longest living person applies. Always

remember to credit the author

(2)

Q

Medlemsbl

HVIDOVBE PROPFOREMMG

No. i Januar 1951 14. Aargang.

Kundskab er magt — klæder skaber folk.

Det er godt, når mennesker skaffer sig kundskaber, og der har været og er gode muligheder for, at det kan ske. Både de mest elementære kund­

skaber såvel som dyberegående ind­

sigt i naturen og videnskaben.

Heldigvis har mange mennesker be­

nyttet sig af det at kunne trænge ind i mysterierne. De har tilegnet sig kund­

skaber i stor udstrækning, gransket vises bøger, lyttet til lærdes tale og dygtiggjort sig på alle områder. De har søgt at trænge dybere ind i natu­

rens inderste hemmeligheder.

Med kundskabens fakkel højt hævet har mennesker åbnet vejen ind til de store riger og fremdraget vældige rig­

domme og skaffet vidunderlige tekni­

ske fremskridt.

De har vundet berømmelse, penge og velvære. Men med alt dette har de alligevel ikke fundet den store lykke.

Der er mange goder, men det er ik­

ke alle, der kan nyde disse. Og så længe nogle må mangle — ofte det

mest nødvendige, så er der ikke den fulde lykke.

Hvad hjælper det, man kan frem­

stille fine stoffer og klæder osv., når mange mangler midlerne til at anskaf­

fe sig det, der skaber folk — nemlig en net og nobel påklædning.

Propforeningen prøver at råde bod på det forhold, når det gælder de unge, der skal konfirmeres.

Foreningens samfundsnyttige ger­

ning er vel kendt. Men vi vil gerne atter og atter sige, at vi er glade for ethvert nyt medlem, der går ind for den gode sag og hjælper os til i storre udstrækning at løse den smukke op­

gave.

Det er så sandt, at kundskab er magt, men lige så sandt er det, at klæ­

der skaber folk.

Mange unge drenge og piger har følt sig glade og stolte over, at det med tøjet var også i orden, fordi Prop­

foreningen havde givet en håndsræk­

ning i rette tid.

L.R.

V

(3)

Nye Medlemmer:

Erik Olsen, Præstemosen 95, ved O. Thestesen.

Organist Villy Wigum, Baunevej 20, 1., ved Th. Salling.

C. Dreymann, Hvidovregaards Allé 27, ved H. Vogel.

Sølvbryllup.

Tirsdag den 16. Januar kan et kendt og afholdt Ægtepar, Hr. Johs. Johan­

sen og Frue, Sønderkærhave, Opg. E, St., fejre deres Sølvbryllup.

Propforeningen gratulerer.

*

Alle Propforeningens Medlemmer og Venner ønskes et rigtig glædeligt Nyt- aar.

Q

FØDSELSDAGSLISTE Januar:

15. Carlo Pedersen, Hvidovrevej 148.

16. Aage Hansen, Hvidovrevej 340.

»PROPPEN«

Hugo Olsen, Skelgaarden.

A. Leidicher, Aktæons Allé 7.

Jens Pedersen, Hvidovre Strand­

vej 69.

Svend Nielsen, Langstedgaard.

Kaj Færch, Brostykkevej 123.

Jens Larsen, Johan Kellersvej 51.

Buhl Nielsen, Valorevej 8.

R. Petersen, Vigerslev Allé 377 A.

E. Pedersen, Dalumvej 3, St. th.

John Hansen, Hvidovrevej 148 St.

Lundin, Hvidovregade 3.

Carl Jørgensen, Sundbyvestervej 55, 1.

Svend Larsen, Vigerslev Allé 380, 2.

H. Madsen, Claus Petersens Allé 17, St.

Februar:

Jens Ryborg, Hvidovrevej 148, 1.

Axel Andreasen, Hvidovrevej 148, 2.

Poul Kongsø, Hvidovrevej 128, Opg. 9, 1.

Carlo Madsen, Strøbyvej 11.

N. P. Nielsen, Kirkebroen 6 (60 Aar).

Marius Nielsen, Hvidovrevej 122.

A. Rasmussen, Strandholms Allé 35.

Skougaard Hansen, Hvidovrevej 86 A.

H. Larsen, Vestkærs Allé 4.

Vi gratulerer.

Støt vore Annoncører

16.

18.

21.

21.

22.

22.

24.

24.

24.

25.

25.

26.

30.

30.

1.

2.

2.

2.

2.

6.

6.

8.

11.

Hvidovrevej 129 Til. Hvidovre 735

Alt i Manufaktur - Trikotage - Sengeudstyr « Tæpper - Gardiner - Herre- og Drengekonfek­

tion - Damekjoler - Prøveveerelser forefindes.

(4)

»PROPPEN«

dK 3

Bestyrelsens Adresser:

Formand H. Vogel Sognegaards a'le 16

Næstformand: Kordegn Salling, GI.

Køgevej 279 B. Telf. 630.

Kasserer: O.M. Thestesen, Bjergager­

vej 13. Telf. 1020.

Sekretær: Hugo Nielsen, Konkylie­

vej 3.

Materialf.: Weis Hansen, Vigerslev Allé 396 B, 2.

Joh. Johansen, Sønderkærhave E, St.

Arne Jensen, GI. Køgevej 259 A, 2. th.

TELEFONTAVLE

E. Aagaard, Møbelp. Køgevej 272 Hv.432 Urm. Axel Hansen,Yigersl.alle 7 Valby 1197x Glarm.Waldbj.Henriksen, Egealle 5 Hv.430 Møbelp. C. Jørgensen, Pagteroldv. 11 Hv.176 Chr.Larsen,Malerm.Lellingealle 13 Hv.338 Ax.Petersen,Skræderm.Brost.v.l52 Hv. 63 Blikk.sl. H.Petersen & Sen,Glimv.41 Hv.416 Bager G. Jensen, Mørups alle 30 Hv.200

K-xldegaardens Tobakshandel O. E. Larsen

Hvidovrevej 109 — Tlf. Hv. 1147

Hallo Hv. 1788 Hallo

Alt i Kolonial — Vin — Tobafe samt Papirvarer

De ringer — vi bringer

Købm. J. Breinholt Nielsen,

Brostykkevej 61 — Hv. 1788

Holmegaardens Farvehandel

Hvidovrevej 110

Tlf. Hvidovre 770

Møbler omstoppes og betrækkes

Nye Møbler leveres paa Bestilling.

C. Jørgensen, Pagteroldvej 11. Hv. 176

Dupliker

ing- Sange forfat­

tes fikst- ROLFF

Mørupsalle 1 3 H v i d o v r e 5 T 5

Alt i Forsikring Giesegaardsvej 34 Tlf. Hvidovre 1861

O. Dyring

Parfumeriet »ETLY«

Hvidovrevej 558

Sæbe, Parfume, Papir, Legetøj

Alt i Træsko

en gros — en detail Brostykkevej 66 — Hv. 407

Altid Kvalitetsvarer

i Fodtøj

Solide Rep. — Færdig til lovet Tid.

Mikka Sko

Hvidovrevej 107.

Hvidovre Taxa

Dag

og

Nat

Hv. 185 — 656

Lysekroner og Barnevogne

Radio, Grammofoner

og

Plader

s. Sørensen;Hvidourevej 346. Til. w

Hvidovre

Pølsevogne

(5)

Mormors

Sko er altid go1, i den hver Fo' faar dejlig Ro.

GI. Køgevej 294 . Tlf. Hv. 274

Indlevering til Sties Renseri Willadsens Reparation Nr. 407 — Telefon, Brostykkevej 66 — der bli'r alle tilfreds.

p f j h e d s k r o e n

god og billig Mad, populære Priser.

Telf. 72.

Mormors

Sko er altid go1, i den hver Fo' faar dejlig Ro.

GI. Køgevej 294 . Tlf. Hv. 274

Indlevering til Sties Renseri Willadsens Reparation Nr. 407 — Telefon, Brostykkevej 66 — der bli'r alle tilfreds.

Hvidovre Koloniallager

Risbjergvej 22 Tlf. Hv. 228

Viktualier, Smør

Frugt — Grønt

Mormors

Sko er altid go1, i den hver Fo' faar dejlig Ro.

GI. Køgevej 294 . Tlf. Hv. 274

Indlevering til Sties Renseri Willadsens Reparation Nr. 407 — Telefon, Brostykkevej 66 — der bli'r alle tilfreds.

f |

es

r

a

ant |l isbjeregaard

anbefales Gert Rasmussen

Hv. tI4 r

1

Hvidovrev. 241 Keglebanen anbefales.

Kød - Flæsk - Paalæg

De gaar aldrig forkert hos

Joh. Ingrisch

GI. Køgevej 294 - Hv. 380

f |

es

r

a

ant |l isbjeregaard

anbefales Gert Rasmussen

Hv. tI4 r

1

Hvidovrev. 241 Keglebanen anbefales.

Kød - Flæsk - Paalæg

De gaar aldrig forkert hos

Joh. Ingrisch

GI. Køgevej 294 - Hv. 380 BlOtflStéf Denotationer. Kranse.

Gartneriet,Vigerslevalle 569 — Telefon Hv. 23

Ifnj

Cfnnnh Hvidovrevej 275 liul iCul Ull Herre-Frisørsalen

Specialitet: Fønbølgning.

BlOtflStéf Denotationer. Kranse.

Gartneriet,Vigerslevalle 569 — Telefon Hv. 23

Ifnj

Cfnnnh Hvidovrevej 275 liul iCul Ull Herre-Frisørsalen

Specialitet: Fønbølgning.

Hvidovre Tlf. Hvidovre 61

Foderstofforretning

Hvidovrevej 243 (vis a vis Bibliotek)

Foderstoffer ®

HK

U

"

Kunstgødning

0ølidanllkng

'

ør

_ Sprøjtevædsker

vestrøeise

Bringes overalt

Malerfirmaet

P .

DAMKILDE

Hædersdalvej 68 — Telt. Hv. 1080

Hvidovre Tlf. Hvidovre 61

Foderstofforretning

Hvidovrevej 243 (vis a vis Bibliotek)

Foderstoffer ®

HK

U

"

Kunstgødning

0ølidanllkng

'

ør

_ Sprøjtevædsker

vestrøeise

Bringes overalt

Bagerm.

E.

Jacobsen

Hvidovrevej 160 — Hv. 1177

Hvidovre Tlf. Hvidovre 61

Foderstofforretning

Hvidovrevej 243 (vis a vis Bibliotek)

Foderstoffer ®

HK

U

"

Kunstgødning

0ølidanllkng

'

ør

_ Sprøjtevædsker

vestrøeise

Bringes overalt 1. Kl.

Reparationsværksted

Cyklen bliver bedre repareret i

Cyklehuset »Central«

Hvidovrevej 251 . Tlf. Hv. 1037

Stort Udvalg i Reservedele og Tilbehør

Hvidovre Tlf. Hvidovre 61

Foderstofforretning

Hvidovrevej 243 (vis a vis Bibliotek)

Foderstoffer ®

HK

U

"

Kunstgødning

0ølidanllkng

'

ør

_ Sprøjtevædsker

vestrøeise

Bringes overalt 1. Kl.

Reparationsværksted

Cyklen bliver bedre repareret i

Cyklehuset »Central«

Hvidovrevej 251 . Tlf. Hv. 1037

Stort Udvalg i Reservedele og Tilbehør

HOLLYWOOD STUDIO

Portræt- og Selskabsfotografering v. Rich. Larsen

Hvidovrevej 156 Tlf. Hvidovre 1824

M. Kristensen

Alt i Manufaktur

Hvidovrevej 342 Tlf. Hv. 253

HOLLYWOOD STUDIO

Portræt- og Selskabsfotografering v. Rich. Larsen

Hvidovrevej 156 Tlf. Hvidovre 1824

M. Kristensen

Alt i Manufaktur

Hvidovrevej 342 Tlf. Hv. 253

500 Par Bukser

Hvidovrevej 109

Blomster og Kranse

»Mont Rose«

vis a vis Kirken Telefon Hvidovre 1155

500 Par Bukser

Hvidovrevej 109

Blomster og Kranse

»Mont Rose«

vis a vis Kirken Telefon Hvidovre 1155

Til Familielester

udlejes Flag og Guirlander Stort Andespil udlejes.

Propforeningen, Sognegårdsallé 16

Manufaktur og Smaating

Mimi"

GI. Køgevej 282

„llllllll Tlf. Hvidovre 103

Til Familielester

udlejes Flag og Guirlander Stort Andespil udlejes.

Propforeningen, Sognegårdsallé 16 Udgivet af Hvidovre Propforening.

Ansvarsh. Redaktør: H. Vogel.

Annonce-Ekspedition: Mørups Alle 13. Tlf. Hv. 575.

Afleveret til Postvæsenet 15—1—51 Rolff. Papirvarer. Tryksager. Mørupsalle 13.

(6)

Nr. 2 Februar 1951 14. Aargang.

MedtemsbLod for

^HVIDOVRE PROPFOREMING

Det kniber med damer til at sy lommer.

Det kan lyde mærkeligt, at man tæn­

ker på lommer, og nogle spørger: Hvad vedrører det egentlig Propforeningen, at systuerne mangler syersker og spe­

cielt „lommedamer"? Da det er herre­

konfektion, der tænkes på, kan det trods alt have en vis interesse for Propfor­

eningen.

Sæt nu, at vi ikke kunne få tøjet fær­

dig til de unge, som ganske sikkert til april kommer med deres anmodning om udstyr. Hidtil har vi dog klaret de opgaver, vi har været stillet overfor, og det går sikkert også til dette forår.

Men det nævnte spørgsmål har altså en god del med Propforeningen at gøre.

Men hvorfor nævnes manglen på sy­

ersker til lommer? Jo, for selvfølgelig skal der lommer i tøjet. Og vi har en særlig grund til at kræve lommer i tøjet.

Mange af vore medlemmer har nem­

lig fundet på at støtte foreningen, ved at samle midler ind til Propforeningen

i en særlig lommebøsse. Og det er man meget glad for.

Af og til ser man så i bladet, at den og den har fået tømt sin lommebøsse.

Nu er det længe siden, vi har set den lille notits. Der skal helst være inter­

esse for sagen, og det er godt, når der er en konkurrence om, hvem der kan få samlet mest i lommebøssen.

De kan altså forstå, at vi er interes­

seret i, at der er lommer i tøjet til lommebøssen.

Må vi gennem disse linier opmuntre dem, der har lommebøsser, til at få dem fulde og så komme og få dem tømt, så De kan komme i bladet.

Alle, også nye medlemmer, er vel­

kommen til at være med til på denne måde at vise deres interesse for for­

eningen.

Kasserer Thestesen, Bjergagervej 13, ordner det fornødne, der er bøsser nok, og så håber vi, at der også må være tøj nok og altså med lommer i til lom­

mebøssen.

L. R.

(7)

2

»PROPPEN«

Nye Medlemmer:

Fru Nielsen, Hædersdalvej 34, ved Egon Petersen.

Isenkræmmer P. V. Larsen, Hvidovre­

vej 336,

Tandlæge O. Nayberg, GI. Køgevej 236 a,

ved O. M. Thestesen.

J. P. Pedersen, Sognegårdsallé 20 st., ved H. Vogel.

FØDSELSDAGSLISTE Februar:

15. Fru Laura Simonsen, Hvidovre Strandvej 71.

18. J. Svendsen, Hvidovrevej 251.

19. Børge Christensen, Poppel Allé 50.

20. H. Grosse, Nestors Allé 20.

20. K. Svane, Brostykkevej 189.

21. O. Hansen, Birke Allé 8 A.

21. E. Jørgensen, Karlebovej 4.

22. J. Willadsen, Brostykkevej 66.

22. O. Wallin, Hellbergsvej 12.

23. Fru I. Offersen, Strandvangsvej 36.

25. Valdemar Christensen, Vigerslev Allé 402.

26. Fru E. Hansen, Bredegaards Allé 8.

26. Ingemann Larsen, Paris Boulev. 38.

26. Fru E. Thestesen, Bjergagervej 13.

Marts:

1. Aksel Hansen, Borgbjergvej 6, 2.

1. Magnus Jensen, Landlystvej 55.

1. Reincke, Karise Allé 11.

2. Aage Lønberg, Hvidovrevej 354, 1.

3. L. Skov, Præstevænget 13 A, 1., Ballerup.

5. S. Nielsen, Ulfsborgvej 11.

8. L. Petersen, Hvidovrevej 92.

9. C. Mortensen, Vojensvej 2, 1.

11. O. Toft Sørensen, Klovborgvej 4.

13. E. Møller, Hvidovrevej 113, St. th.

13. N. P. Thorndahl, Menelaos Boule­

vard 29.

14. Egon Christensen, Bredkær 24.

Undertegnede indmelder sig herved i »Hvidovre Propforening«

for et Kontingent af 2 Kroner for Aaret 195L Navn:

Stilling:

Adresse:

Blanketten bedes tilsendt Kassereten.

Hvidovrevej 129

Til. Hvidovre

735

Alt i Manufaktur - Trikotage - Sengeudstyr • Tæpper - Gardiner - Herre- og Drengekonfek­

tion - Damekjoler - Prøveværelser forefindes.

(8)

»PROPPEN«

3

Bestyrelsens Adresser:

Formand hi. Vogel Sognegaards a lc 16

Næstformand: Kordegn Salling, GI.

Køgevej 279 B. Telf. 630.

Kasserer: O.M. Thestesen, Bjergager­

vej 13. Telf. 1020.

Sekretær: Hugo Nielsen, Konkylie­

vej 3.

Materialf.: Weis Hansen, Vigerslev Allé 396 B, 2.

Joh. Johansen, Sønderkærhave E, St.

Arne Jensen, GI. Køgevej 259 A, 2. th.

TELEFONTAVLE

E. Aagaard, Møbelp. Køgevej 272 Hv.432 Urm. Axel Hansen,Vigersl.alle 7 Valby 1197x Glarm.Waldbj.Henriksen, Egealle 5 Hv.430 Møbelp. C. Jørgensen, Pagteroldv. 11 Hv.176 Chr.Larsen,Malerm.Lellingealle 13 Hv.338

Ax .Petersen,Skræderm.Brost.v.l52 Hv. 63 Blikk.sl. H.Petersen & Søn,Glimv

.4I

Hv.416 Bager 6. Jensen, Mørups alle 30 Hv.200

ICtldegaardens Tobakshandel O. E. Larsen

Hvidovrevej 109 — Tlf. Hv. 1147

Hallo Hv. 1788 Hallo

Alt I Kolonial - Vin - Tobak samt Papirvarer

De ringer — vi bringer

Købm. J. Breinholt Nielsen,

Brostykkevej 61 — Hv. 1788

Hoimeoaardens Farvehandel

Hvidovrevej 110

Tlf. Hvidovre 770

Møbler omstoppes og betrækkes

Nye Møbler leveres paa Bestilling.

C. Jørgensen, Pagteroldvej 11. Hv. 176

r DupliEc®r

ine- San^e forfat­

tes fikst- ROLFF

Mørupsalle 13

H v i d o v r e S T 5

)

Ait i Forsikring

Giesegaardsvej 34 Tlf. Hvidovre 1861

O. Dyring

Parfumeriet »ETLY«

Hvidovrevej 558

Sæbe, Parfume, Papir, Legetøj

Rit i Træsko

en gros — en detail Brostykkevej 66 — Hv. 407

Altid Kvalitetsvarer

i Fodtøj

Solide Rep. — Færdig til lovet Tid.

Mikka Sko

Hvidovrevej 107.

Hvidovre Taxa

Dag og Nat

Hv. 185 — 656

Lysekroner og Barnevogne

Radio, Grammofoner og Plader

s. sarensen, Huiaoureue] 346. Til. m

Hvidovre

Pelsevogne

(9)

Nr. 3

Medlemsblod for

HVIDOVBE PROPFOREfliriG

Marts 1951 14. Aargang.

Fart og Tempo.

1 vore travle Tider, hvor Tempoet er sat op, mange Gange til Rastløshed, ligger det nær, at man kommer til at forveksle Livet med Fart og Tempo,

ja, endog med Støj og Spektakel.

De Mennesker, der farer hid og did, til Alverdens Forlystelser og Møder, har det anderledes end dem, der stille sysler i et Hjem under rolige Forhold.

Og nu er det disse sidstnævnte ro­

lige Mennesker, vi i Dag henvender os til. Vi tror nemlig, at ved deres rolige, planmæssige Arbejde, faar de det ind­

rettet saaledes, at der bliver lidt Tid tilovers til det, man kalder „Hobby".

Kunne De ikke indrette det paa den Maade, at Deres „Hobby" blev at frem­

stille nogle Haandarbejder til Propfor­

eningen. Det er naturligvis særlig Da­

merne, vi tænker paa, og dog ved vi om mange Mænd, at de baade kan brodere og strikke, og andre, der frem­

stiller smukke Sløjdarbejder.

Paa den aarlig Basar i Propforenin­

gen er det en Fryd at se de mange

smukke Haandarbejder, og det betyder naturligvis ogsaa en ganske væsentlig Indtægt, idet man formedelst Damer­

nes velvillige Arbejde saa godt som .in­

gen Udgifter har i Haandarbejdstom- bolaen.

Ethvert Haandarbejde modtages med Tak, og dem som vil arbejde •— enten strikke, hækle eller brodere -— kan faa Materiale til Forarbejdning ved Hen­

vendelse til Fru Thestesen, Bjergager­

vej 13, Tlf. HV 1020.

Det gælder om at faa begyndt.

Det er lettere at staa stille, end at starte, men er man først i gang, er det lige så let at fortsætte, som at gaa i Staa.

Prøv engang, og se saa Deres egen og andres Glæde over Resultatet, naar det færdige Arbejde betragtes, og tænk saa paa, at ogsaa paa den Maade er De med til at støtte Propforeningens smukke Opgave: At række trængende Konfirmander en hjælpende Haand.

L. R.

(10)

2

»PROPPEN«

Nye Medlemmer:

Willy Braun, Præstemosen 97

ved M. Andersen.

Otto Pedersen, Sognegårds allé 38, 1.

Fru Inger Pedersen, Sognegårdsvej 38 1

Poul Hansen, GI. Køgevej 277 B 1.

ved H. Vogel.

P. Siggaard, GI. Køgevej 286 Chr. Siggaard, GI. Køgevej 286

ved E. K. Emiliussen.

Tømt Vægbøsse:

Cleyton Kr. 23,10

Cigarh. E. O. Larsen, Hvid­

ovrevej 109 Kr. 23,36

Indkommet ved Johs. Johan­

sens Sølvbryllup Kr. 10,00

tilfreds træffer vi 75 Aar den 27.

TIL LYKKE.

Smilende glad og Mormor, der fylder Marts.

Mormor har altid været en af Prop- foreningens bedste Venner, saa vi maa ønske hjertelig til Lykke og takke for Tiden, der svandt.

Bestyrelsen.

Fødselsdagsliste:

M a r t s .

15. Chr. Larsen, Kærstykket 15.

16. C. Christensen, Dagmarsgade 1.

17. Nielsen, Odysseus Allé 10.

18. S. Hougaard, Risbjergvej 24.

19. C. Petersen, Paris Boulevard 27.

21. O. Svendsen, Hellbergsvej 13.

21. F. Bech, Vojensvej 23.

23. H. Havly, Menelaos Boulevard 3.

25. P. Christiansen, Grønholtsvej 43.

25. P. Chr. Hansen, Vigerslev vej 284, 2.

26. Kaj Sørensen, Hvidovrevej 230, 3.

26. T. Larsen, Hvidovrevej 109.

27. O. Lang, Hvidovrevej 83.

27. Fru Villadsen, GI. Køgevej (75 Aar).

29. V. Pedersen, Glimvej 43.

29. J. Madsen, Kirkebroen 17.

29. E. K. Emiliussen, Michael Beerings Allé 1, St.

29. M. Hansen, Køgevej 230, 2. th.

A p r i l .

2. A. Jensen, Søstjernevej 34.

5. Rasmussen, Brostykkevej 34.

6. E. Færch, Brostykkevej 123.

6. E. Rolff, Spøttrupvej 12.

8. S. Pedersen, Birke Allé 8.

8. H. Steffensen, Hammelstrupvej 21.

8. Vingsted, Brostykkevej 60, 1.

13. H. Hansen, Hornbækgade 11.

14. K. Sørensen, Zeus Boulevard 20.

14. M. Mikkelsen, Vigerslev Allé 376.

Vi gratulerer.

Hvidovrevej 129

Tlf. Hvidovre

735

Alt i Manufaktur - Trikotage - Sengeudstyr • Tæpper - Gardiner - Herre- og Drengekonfek­

tion - Damekjoler - Prøveværelser forefindes.

(11)

»PROPPEN«

3

Bestyrelsens Adresser:

Formand H. Vogel. Sognegaards a'le 16

Næstformand: Kordegn Salling, GI.

Køgevej 279 B. Telf. 630.

Kasserer: O.M. Thestesen, Bjergager­

vej 13. Telf. 1020.

Sekretær: Hugo Nielsen, Konkylie­

vej 3.

Materialf.: Weis Hansen, Vigerslev Allé 396 B, 2.

Joh. Johansen, Sønderkærhave E, St.

Arne Jensen, GI. Køgevej 259 A, 2. th.

TELEFONTAVLE

E. Aagaard, Møbelp. Køgevej 272 Hv.432 Urm. Axel Hansen,Vigersl.alle

7

Valby 1

197x

Glarm.Waldbj.Henriksen, Egealle 5 Hv.430 Møbelp. C. Jørgensen, Pagteroldv. 11 Hv.176 Chr.Larsen.Malerm.Lellingealle 13 Hv.338 Ax.Petersen,Skræderm.Brost.v.l52 Hv. 63 Blikk.sl. H.Petersen & Søn,Glimv.41 Hv.416 Baper G. Jensen, Mørups alle 30 Hv.200

Kildegaardens Tobakshandel O. E. Larsen

Hvidovrevej 109 — Tlf Hv. 1147

Hallo Hv. 1788 Hallo

Alt

i

Kolonial — Vin — Tobak samt Papirvarer

De ringer — vi bringer

Købm. J. Breinholt Nielsen,

Brostykkevej 61 — Hv. 1788

Hoimegaardens Farvehandel

Hvidovrevej 110

Tlf. Hvidovre 770

Dupliker

ing- Sange forfat­

tes fikst- ROLFF

Mørupsalle 1 3 H v i d o v r e 5 7 5

Blomster Dekorationer. Kranse.

Gartneriet,Vigerslevalle 369 Telefon Hv. 23

Parfumeriet »ETLY«

Hvidovrevej 558

Sæbe, Parfume, Papir, Legetøj

Alt i Træsko

en gros — en detai:

Brostykkevej 66 — Hv. 407

Altid Kvalitetsvarer

i fodtøj

Solide Rep. — Færdig til lovet Tid.

Mikka Sko

Hvidovrevej 107.

Møbler omstoppes og betrækkes

Nye Møbler leveres paa Bestilling.

C. Jørgensen. Pagteroldvej 11. Hv. 176

Hvidovre Taxa

Dag og Nat

Hv. 185 — 656

Lysekroner og Barnevogne

Radio, Grammofoner

og

Plader

s. Sørensen, Hvidovrevej 346. TILOM

Hvidovre

Pølsevogne

(12)

Mormors

Sko er altid go', i den hver Fo' faar dejlig Ro.

GI. Køgevej 294 . Tlf. Hv. 274

Indlevering til Sties Renseri Willadsens Reparation Nr. 407 — Telefon, Brostykkevej 66 — der bli'r alle tilfreds.

Besøg p i - j h e d s k r o e r i

god og billig Mad, populære Priser.

Telf. 72.

Mormors

Sko er altid go', i den hver Fo' faar dejlig Ro.

GI. Køgevej 294 . Tlf. Hv. 274

Indlevering til Sties Renseri Willadsens Reparation Nr. 407 — Telefon, Brostykkevej 66 — der bli'r alle tilfreds.

Hvidovre Koloniallager

Risbjergvej 22 Tlf. Hv. 228

Viktualier, Smør

Frugt — Grønt

Mormors

Sko er altid go', i den hver Fo' faar dejlig Ro.

GI. Køgevej 294 . Tlf. Hv. 274

Indlevering til Sties Renseri Willadsens Reparation Nr. 407 — Telefon, Brostykkevej 66 — der bli'r alle tilfreds.

i

K Tant tlisliierogaard

anbefales Gert Rasmussen Hv.

514

Hvidovrev. 241

Keglebanen anbefales.

Kod - Flæsk - Pasalæg

De gaar aldrig forkert hos

Jolt. Ingriseh

GI. Køgevej 294 - Hv. 380

i

K Tant tlisliierogaard

anbefales Gert Rasmussen Hv.

514

Hvidovrev. 241

Keglebanen anbefales.

Kod - Flæsk - Pasalæg

De gaar aldrig forkert hos

Jolt. Ingriseh

GI. Køgevej 294 - Hv. 380

Køgevej ens Mejeri

Mælk o? Brød bringes Chr. Siggaard Bf

ni Crnnph

Hvidovrevej 275

1108 iCul UlS

Herre-Frisørsalon Specialitet: Fønbølgning.

Køgevej ens Mejeri

Mælk o? Brød bringes Chr. Siggaard Malerfirmaet

P. DAMKILDE

Hædersdalve;

68

TelL Hv.

1080

Køgevej ens Mejeri

Mælk o? Brød bringes Chr. Siggaard

Bagerm. E. Jacobsen

Hvidovrevej 160 — Hv. 1177

Hvidovre Tlf. Hvidovre 61

Foderstofforretning

Hvidovrevej 243 (vis a vis Bibliotek)

Foderstoffer«^""

Kunstgødning

Gøkdan

,

iknfir

®

ør

. Sprøjtevædsker

vestrøeise

Bringes overalt 1.

Kl. Reparationsværksted

Cyklen bliver bedre repareret i

Cyklehuset »Central«

Hvidovrevej 251 . Tlf. Hv. 1037

Stort Udvalg i Reservedele og Tilbehør

Hvidovre Tlf. Hvidovre 61

Foderstofforretning

Hvidovrevej 243 (vis a vis Bibliotek)

Foderstoffer«^""

Kunstgødning

Gøkdan

,

iknfir

®

ør

. Sprøjtevædsker

vestrøeise

Bringes overalt

M. Kristensen

Alt i Manufaktur

Hvidovrevej 342 Tlf. Hv. 253

HOLLYWOOD STUDIO

Portræt- og Selskabsfotografering v. Rich. Larsen

Hvidovrevej 156 Tlf. Hvidovre 1824

Blomster og Kranse

»Mont Rose«

vis a vis Kirken Telefon Hvidovre 1155

HOLLYWOOD STUDIO

Portræt- og Selskabsfotografering v. Rich. Larsen

Hvidovrevej 156 Tlf. Hvidovre 1824

Blomster og Kranse

»Mont Rose«

vis a vis Kirken

Telefon Hvidovre 1155 500 Par Bukser

Hvidovrevej 109 Manufaktur og Smaating

Mimi"

G1- Køgevej 282

„llllllll Tlf. Hvidovre 105

500 Par Bukser

Hvidovrevej 109

Udgivet af Hvidovre Propforening.

Ansyarsh. Redaktør: H. Vogel.

Annonce-Ekspedition: Mørups Alle 13. Tlf. Hv. 575.

Afleveret til Postvæsenet 16—5—51 Rolff. Papirvarer. Tryksager. Mørupsalle 13.

(13)

ir

Nr. 4 April 1951 14. Aargang.

Medlemsblod for

HVIDOVBE PROPFOREMinG

Konfirmation.

Forårskonfirmationen er nu overstået og Hvidovre Propforening har her på­

klædt konfirmander til et beløb af ca.

kr. 2,500,00, og det vil sige, at vores kasse nu er ved at nå bunden. — Vi må derfor allerede nu tænke på efter- årskonfirmationen som erfaringen har vist altid er den største, og at der her er langt de fleste henvendelser, og da Propforeningen nødig vil skuffe nogen, men helst opfylde ethvert ønske og ikke sende nogen tomhændet bort, som

har hjælp behov. —

Vi bringer alle handlende og enhver som indtil nu har støttet os, en hjerte­

lig tak for al god hjælp. — Og vi beder om, at denne gode hjælp må fortsætte, når vi nu i august måned skal afholde den årlige basar. — De vil måske synes, det er i god tid at tale om det, men tiden går hurtig for os alle, og skal

en basar virkelig lykkes, skal der god tid til tilrettelæggelsen både med lod­

sedler, boder o. m. a.

Når nu De læser disse linier, tænk så over, om ikke der skulle være en eller anden ting, De kunne undvære til lodsedlen eller småting til boderne, eller om De kunne strikke et eller andet,

— så ring til Hvidovre 1020 eller Hv.

630, så har vi garn. —

Mange damer har i vinterens løb ved håndarbejde ydet et værdifuldt bidrag, hvorfor vi foreløbig siger Dem tak. — Om kort tid vil den store lodseddel være færdig, og vi kan allerede nu røbe, at hovedgevinsten er en knallert til værdi ca. 1000,00 kr., — sikre Dem nu i god tid en af disse værdifulde lodsed­

ler ved henvendelse til bestyrelsen eller telf. Hv. 1020 eller Hv. 630.

Th.S.

(

^6y

^Tc)

(14)

2

»PROPPEN«

5! ILs^H

Hvidovrevej 129

Til. Hvidovre

735

Alt i Manufaktur - Trikotage - Sengeudstyr - Tjep per - Gardiner - Herre- og Drengekonfek­

tion - Damekjoler - Prøveværelser forefindes.

12. Vald. Larsen, Tureby allé 37.

12. J. Madsen, Vigerslev allé 374 B.

12. Ejler Sørensen, Hvidovrevej 164, 1.

13. Muller Rasmussen, Bolystvej 4.

14. P. Friis Madsen, Ege allé 42.

14. Sv. Hansen, Tureby allé 8.

Vi gratulerer.

NYE MEDLEMMER:

Leo Jørgensen, Greve allé 38

Fru Magda Jørgensen, Greve allé 38 ved Weis Hansen.

Fru Sigrid Jensen, GI. Køgevej 259 A ved Arne Jensen.

Anthon Jørgensen, Bjeverskov allé 25 ved P. Fiskers.

Fru M. Frederiksen, Hvidovregade 41 B Fru Kirsten: Hansen, Hvidovregade

41 E, st.

Fru Rasmussen, Hvidovregade 42 Bernh. Rasmussen, Hvidovregade 42 Albert Andersen, Hvidovregade 41 E, 1.

Fru Karoline Andersen, Hvidovregade 41 E, 1.

ved Johs. Johansen.

Fødselsdagsliste:

April.

16. Chr. Madsen, Brostykkevej 53.

16. Fru G. Svendsen, Hellbergsvej 13.

17. Joh. Jensen, Søstjernevej 34.

18. H. Biiickner, GI. Køgevej 275 A, 2.

20. Fru Petersen, Brostykkevej 152.

21. P. Rolff, Spøttrupvej 12.

22. Carl Kofoed, Sydkærsvej 101.

22. Aage Rasmussen, Tureby allé 31, 1.

23. Th. Thomasen, Cath. Boothsvej 23.

.24. Fru Diinweber, Brostykkevej 25.

25. D. Petersen, Grønholtsvej 43.

26. Fru D. Nielsen, Vigerslev allé 374 B.

26. H. C. Hansen, Lellinge allé 26.

28. A. Tranberg, Hvidovrevej.

28. Fru L. jensen, Vigerslevvej 84 29. V. A. Petersen, GI. Køgevej 288.

30. A. Petersen, Hvidovregade 27.

M a j .

4. O. Salomonsen, Langstedgård.

8. M. Andersen, Sydkærsvej 15.

10. Johs. Pedersen, GI. Køgevej 279 A, 1.

11. E. Svendsen, Bytoften 2, st.

12. Fru L. Rasmussen, Mørups allé 33.

(15)

»PROPPEN«

3

Bestyrelsens Adresser:

Formand H. Vogrel. Sognegaards alle 16

Næstformand: Kordegn Salling, GI.

Køgevej 279 B. Telf. 630.

Kasserer: O. M. Thestesen, Bjergager­

vej 13. Telf. 1020.

Sekretær: Hugo Nielsen, Konkylie- vej 3.

Materialf.: Weis Hansen, Vigerslev Allé 396 B, 2.

Joh. Johansen, Sønderkærhave E, St.

Arne Jensen, GI. Køgevej 259 A, 2. th.

TELEFONTAVLE

E. Aagaard, Møbelp. Køgevej 272 Hv.432 Urm. Axel Hansen,Vigersl.alle 7 Valby 1197x Glarm.Waldbj.Henriksen, Egealle 5 Hv.430 Møbelp.C. Jørgensen,Pagteroldv.

11

Hv.176 Chr.Larsen.Malerm.Lellingealle 13 Hv.338 Ax.Petersen,Skræderm Brost.v.152 Hv. 63 Blikk.sl. H.Petersen & Søn,Glimv.41 Hv.416 Bager G. Jensen, Mørups alle 30 Hv.200

Kildegaardens Tokalcskanclcl O. E. Larsen

Hvidovrevej 109 — Tlf. Hv. 1147

Hallo Hv. 1788 Hallo

Tobak All I Kolonial - Vin

samt Papirvarer De ringer — vi bringer

Købm. J. Breinholt Nielsen,

Brostykkevej 61 — Hv. 1788

Holmeoaardens Farvehandel

Hvidovrevej 110

Tlf. Hvidovre 770

Møbler omstoppes og betrækkes

Nye Møbler leveres paa Bestilling.

C. Jørgensen, Pagteroldvej 11. Hv. 176

%

Dupliker

ing- Sange forfat­

tes fikst- ROLFF

Mørupsalle 1 3

H v i d o v r e 5"75

)

Blomster Dekorationer. Kranse.

Gartneriet,Vigerslevalle 569 Telefon Hv. 23

Parfumeriet

»ETLY«

Hvidovrevej 358

Sæbe, Parfume, Papir, Legetøj

Alt i Træsko

en gros — en detah Brostykkevej 66 — Hv. 407

Altid Kvalitetsvarer

i Fodtoj

Solide Rep. — Færdig til lovet Tid.

Mikka Sko

Hvidovrevej 107.

Hvidovre Taxa

Dag og Nat

Hv. 185 — 656

Lysekroner og Barnevogne

Radio, Grammofoner

og

Plader

s. sarensen, Hvidovrevej 346. Til. 044 Hvidovre

Pølsevogne

(16)

Mormors

Sko er altid go', i den hver Fo' faar dejlig Ro.

GI. Køgevej 294 . Tlf. Hv. 274

Indlevering til Sties Renseri Willadsens Reparation Nr. 407 — Telefon, Brostykke\ ej 66 — der bli r alle tilfreds.

Besøg P r i h e d s k r o e n

god og billig Mad, populære Priser.

Telf. 72.

Mormors

Sko er altid go', i den hver Fo' faar dejlig Ro.

GI. Køgevej 294 . Tlf. Hv. 274

Indlevering til Sties Renseri Willadsens Reparation Nr. 407 — Telefon, Brostykke\ ej 66 — der bli r alle tilfreds.

Hvidovre Koloniallager

Risbjergvej 22 Tlf. Hv. 228

Viktualier, Smør

Frugt — Grønt

Mormors

Sko er altid go', i den hver Fo' faar dejlig Ro.

GI. Køgevej 294 . Tlf. Hv. 274

Indlevering til Sties Renseri Willadsens Reparation Nr. 407 — Telefon, Brostykke\ ej 66 — der bli r alle tilfreds.

f f

s

rant J) isbjerg naard

^ anbefales Gert Rasmussen

^ Hv. M4

Hvid ^vrev. 241 Keglebanen anbefales.

Kød - Flæsk - Paalæg

De gaar aldrig forkert hos

Joh. Ingrisch

GI. Køgevej 294 - Hv. 380

f f

s

rant J) isbjerg naard

^ anbefales Gert Rasmussen

^ Hv. M4

Hvid ^vrev. 241 Keglebanen anbefales.

Kød - Flæsk - Paalæg

De gaar aldrig forkert hos

Joh. Ingrisch

GI. Køgevej 294 - Hv. 380

Køgevej ens Mejeri

Mælk oe Brød bringes Chr. Siggaard

•foi EzOPPh Hvidovrevej 275

nOl lUflUll

Herre-Frisørsalon Specialitet: Fønbølgning.

Køgevej ens Mejeri

Mælk oe Brød bringes Chr. Siggaard Malerfirmaet

P . D A M K I L D E

Hædersdalvej 68 — Teli. Hv. 1080 ,

Køgevej ens Mejeri

Mælk oe Brød bringes Chr. Siggaard

Bagerm.

E.

Jacobsen

Hvidovrevej 160 — Hv. 1177

Hvidovre Tlf. Hvidovre 61

Foderstofforretning

Hvidovrevej 243 (vis a vis Bibliotek)

Foderstoffer £

Kunstgødning Gødnings

9 9 kalk, Tør-

Sprøjtevædsker vestrøeise

Bringes overalt

1. Kl. Reparationsværksted

Cyklen bliver bedre repareret i

Cyklehuset »Central«

Hvidovrevej 251 . Tlf. Hv. 1037

Stort Udvalg i Reservedele og Tilbehør

Hvidovre Tlf. Hvidovre 61

Foderstofforretning

Hvidovrevej 243 (vis a vis Bibliotek)

Foderstoffer £

Kunstgødning Gødnings

9 9 kalk, Tør-

Sprøjtevædsker vestrøeise

Bringes overalt M.

Kristensen

Alt i Manufaktur

Hvidovrevej 342 Tlf. Hv. 253

Blomster og Kranse

»Mont Rose«

vis a vis Kirken Telefon Hvidovre 1155

Blomster og Kranse

»Mont Rose«

vis a vis Kirken

Telefon Hvidovre 1155 5 >00 Par Bukser

Hvidovrevej 107 Manufaktur og Smaating

Mimi"

G1- Køgevej 282

„11111111 Tlf. Hvidovre 103

5 >00 Par Bukser

Hvidovrevej 107

Udgivet af Hvidovre Propforening.

Ansvarsh. Redaktør: H. Vogel.

Annonce-Ekspedition: Mørups Alle 13. Tlf. Hv. 575.

Afleveret til Postvæsenet 16—4—51 Rolff. Papirvarer. Tryksager. Mørupsalle 13.

(17)

Medlemsblod for

HVIDGVQE PROPFOREniMG

Nr. 4 Maj 1951 14. Aargang.

KENDER DE SALLING?

Den yndige lille og dog 500 kvadratkilo­

meter store halvø, der skyder sig mod nord ud i Limfjorden. Et smilende og smukt land­

skab med en befolkning, der består af nogle nidkære, hjertensgode mennesker, der i man­

ge tilfælde hovedsagelig ernærer sig ved hesteavl.

Hov, hov, det var ikke den Salling, vi tænk­

te på. Det er vor egen Salling, vi mener, kor­

degn Salling, Propforeningens udmærkede næstformand og formanden for menigheds- plejen i Hvidovre sydsogn, der den 7. juni fyl­

der 60 år.

Kender De Salling, og der er mange, der kender ham, så vil De også være med til at ønske ham til lykke i anledning af den runde fødselsdag.

Ejendommeligt nok er det således, at det der ovenfor blev nævnt om halvøen Salling oppe i Limfjorden, i høj grad også passer på vort kære fødselsdagsbarn.

Altid smilende og munter med et udpræget lyst syn og et godt humør, sådan er Salling.

Desuden er han i besiddelse af en strålende energi, der setter ham i stand til at slide som en lille hest for det, som han kaster sin kær­

lighed på.

Propforeningen har den glæde at nyde godt af Sallings værdifulde indsats i foreningens

omfattende velgørenhedsarbejde, og når vi her bringer ham vor hjertelige lykønskning, er det i håb om, at vi i mange år må have den glæde at se ham midt i det arbejde, der har hans store interesse.

Hjertelig til lykke.

L. R.

DET KUNNE IKKE NYTTE

at vi før Pinse havde fremsat Anmodning til Damerne om at tænke paa Haandarbejde til Proppen. Men nu, hvor Pinsen og Travlheden i den Forbindelse er overstaaet, saa maa vi nok komme med en Paamindelse om, at Haandarbejde til Proppen stadig er aktuelt.

Mange flittige Hænder er i Virksomhed, men vi ønsker flere, og det vil glæde os, om mange endnu vil hjælpe til, saa vi kan faa en rigtig smuk og righoldig Haandarbejdstom- bola. Vi kan bruge alt, baade decideret Haand­

arbejde, strikket, syet, hæklet, men ogsaa pæne Ting i Træsløjd kan anvendes, hvis Mændene vil være med i dette Arbejde.

Vi har endnu lidt Garn, som kan forarbej­

des og blive til smukke Ting, hvis De vil hjælpe os dermed.

Garnet kan fås hos Fru Thestesen, Bjerg­

agervej 13, Tlf. Hv. 1020.

(18)

2

»PROPPEN«

FØDSELSDAGSLISTE Maj:

15. Fru M. Bruzelius, Køgevej 259 A.

16. Leo Sjøsten, Hvidovrevej 160 A.

17. V. Ellinghaus, Nestors Allé 26.

18. Fru E. Christensen, Hellbergsv. 20.

19. Kurt Valbjørn, Svendebjergvej 40.

19. Fru Sørensen, Hvidovrevej 168, St.

20. N. Jensen, Bytoften 12, St.

20. V. Risager, Køgevej 255 A.

22. Fru M. Jørgensen, Greve Allé 38.

23. Arnold Olsen, Vigerslev Allé 392, 1.

23. Hugo Hansen, Hvidovrevej 138, 1.

24. Frk. E. Rolff, Mørups Allé 13.

25. John Sølvtorp, Straussvej 29, 3.

25. G. Mathiasen, Hvidovrevej 396.

25. Kaj Hansen, Ejby Allé 16.

26. Knud Christiansen, Strandmarks- skolen.

26. Fru I. Jensen, Dalumvej 1, St.

26. O. Damkilde, Hæderdalsvej 68, 1.

27. Breinholt Nielsen, Brostykkevej 61.

27. Chr. Greiersen, Veksøvej 4 B.

27. H. Clifford, Folehaven 39.

29. Sørensen, Hvidovre Allé 8.

29. Aage Jensen, Kettevej 52 B.

Juni:

2. Holger Olsen, Dalumvej 7, 2.

3. Vilh. Nielsen, Brostykkevej 73.

5. Fru Rasmussen, Strandholms Allé 35.

6. Valdfred Andersen, Frihedshuset, Køgevejen.

7. Kordegn Salling, Køgevej 279 B.

7. Pastor Bjerre-Hviid, Høvedstens­

vej 18, 1.

7. Bentø, Strandholms Allé 39.

9. Uffe Wagner, Sognegaards Allé 36, 1.

10. H. Dietrich, Hvidovrevej 106.

11. Sørensen, GI. Køgevej 370.

11. Frk. Kirsien Grønvall, Søliljevej 40.

13. Valdemar Petersen, Vigerslev Allé 378, St. tv.

13. Steffensen, Hvidovrevej 128, Opg. 17.

14. O. Henriksen, P. Knudsensgade 1.

Vi gratulerer.

NYE MEDLEMMER:

Hvidovrevej 129

Tlf. Hvidovre

7 3 5

AU i Manufaktur - Trikotage - Sengeudstyr - Tæpper - Gardiner - Herre- og Drengekonfek­

tion - Damekjoler - Prøveværelser forefindes.

O. Børgesen, Sognegaards Allé 20, St. tv.,

Fru E. Gustafsen, Sognegaards Allé 26, 1. th.,

Fru E. Froberg Nielsen, Biblioteksvej 37 A,

Hr. Th'. Markussen, Biblioteksvej 37 A ved H. Vogel.

(19)

»PROPPEN«

3

Bestyrelsens Adresser:

Formand: H. Vogel, Sognegaards Allé 16. Tlf. Hv. 2693.

Næstformand: Kordegn Salling, GI.

Køgevej 279 B. Tlf. 630.

Kasserer: O. M. Thestesen, Bjergager- vej 13. Tlf. 1020.

Sekretær: Hugo Nielsen, Konkylievej 3.

Materialf.: Weis Hansen, Vigerslev Allé 396 B, 2.

Joh. Johansen, Sønderkærhave E, St.

Arne Jensen, GI. Køgevej 259 A, 2. th.

TELEFONTAVLE

E. Aagaard, Møbelp. Køgevej 272 Hv.432 Urm. Axel Hansen,Vigersl.alle 7 Valby 1197x Glarm.Waldbj.Henriksen, Egealle 5 Hv.430 Møbelp. C. Jørgensen, Pagteroldv. 11 Hv.176 Chr.Larsen, Malerm.Lellingealle 13 Hv.338 Ax.Petersen,Skræderm.Brost.v.l52 Hv. 63 Blikk.sl. H.Petersen & Søn,Glimv.41 Hv.416 Baper G. Jensen, Mørups alle 30 Hv.200

Kildegaardens Tobakshandel O. E. Larsen

Hvidovrevej 109 — Tlf. Hv. 1147

H a l l o Hv. 1788 Hallo

Alt I Kolonial - Vin - Tobafe samt Papirvarer

De ringer — vi bringer

Købm. J. Breinholt Nielsen,

Brostykkevej 61 — Hv. 1788

Holmegaardens Farvehandel

Hvidovrevej 110

Tlf. Hvidovre 770

Møbler omstoppes og betrækkes

Nye Møbler leveres paa Bestilling.

C. Jørgensen, Pagteroldvej 11. Hv. 176

r ^ Dupliker r\

incr- Sange forfat­

tes fikst- ROLFF

Mørupsalle 1 3 H v i d o v r e 5 T 5

y

Blomster Denotationer. Kranse.

Gartneriet,Vigerslevalle 569 Telefon Hv. 23

Parfumeriet »ETLY«

Hvidovrevej 558

Sæbe, Parfume, Papir, Legetøj

Rit i Træsko

en gros — en detaii Brostykkevej 66 — Hv. 407

Altid Kvalitetsvarer

i Fodtøj

Solide Rep. — Færdig til lovet Tid.

Mikka Sko

Hvidovrevej 107.

Hvidovre Taxa

Dag og Nat

Hv. 185 — 656

Lysekroner og Barnevogne

Radio, Grammofoner og Plader

s. Sørensen .Huldoureuej 316. Tlf. w

Hvidovre

Pølsevogne

(20)

Mormors

$ko er ama go*, i den hver Fo' faar dejlig Ro.

GI. Køgevej 294

. Tlf.

Hv. 274

Indlevering til Sties Renseri Willadsens Reparation Nr. 407 — Telefon, Brostykkevej 66 — der bli'r alle tilfreds.

B^øg pri h e d s k r o e n god og billig Mad, populære Priser.

Telf. 72.

Mormors

$ko er ama go*, i den hver Fo' faar dejlig Ro.

GI. Køgevej 294

. Tlf.

Hv. 274

Indlevering til Sties Renseri Willadsens Reparation Nr. 407 — Telefon, Brostykkevej 66 — der bli'r alle tilfreds.

Hvidovre Koloniallager

Risbjergvej 22 Tlf. Hv. 228

Viktualier, Smør

Frugt — Grønt

Mormors

$ko er ama go*, i den hver Fo' faar dejlig Ro.

GI. Køgevej 294

. Tlf.

Hv. 274

Indlevering til Sties Renseri Willadsens Reparation Nr. 407 — Telefon, Brostykkevej 66 — der bli'r alle tilfreds.

i

R

"lå";

|$isbMam

anbefales

J

k% Gert Rasmussen Hv. 1141

W*

Hvidovrev. 241

Keglebanen anbefales.

K o d

-

F l æ s k

- Paalæg

De gaar aldrig forkert hos

Joh.

Sragrfscla

GI. Køgevej 294 - Hv. 380

i

R

"lå";

|$isbMam

anbefales

J

k% Gert Rasmussen Hv. 1141

W*

Hvidovrev. 241

Keglebanen anbefales.

K o d

-

F l æ s k

- Paalæg

De gaar aldrig forkert hos

Joh.

Sragrfscla

GI. Køgevej 294 - Hv. 380

Køgevej ens Mejeri

Mælk og- Brød bringes Chr. Siggaard ile

|i E

®|lft|l Hvidovrevej 275

UCIl

IQja h\t Harre»FpisørsaiBJ?

Specialitet: Fønbølgning.

Køgevej ens Mejeri

Mælk og- Brød bringes Chr. Siggaard Malerfirmaet

P. D A M K I L D E

Hsedersdalvej

68 — Teli.

Hv.

1080

Køgevej ens Mejeri

Mælk og- Brød bringes Chr. Siggaard

Bagerm. E. Jacobsen

Hvidovrevej 160 — Hv. 1177

] 1

ividovre Tlf. Hvidovre 61

Foderstofforretning

-Ividovrevej 243 (vis a vis Bibliotek)

Foderstofler

Kunstgødning 0økda 7^j ør

Sprøjtevædsker

vestrøeise Bringes overalt

1. Kl. Reparationsværksted

Cyklen bliver bedre repareret i

Cykiehuset »Central«

Hvidovrevej 251 . Tlf. Hv. 1037

Stort Udvalg i Reservedele og Tilbehør

] 1

ividovre Tlf. Hvidovre 61

Foderstofforretning

-Ividovrevej 243 (vis a vis Bibliotek)

Foderstofler

Kunstgødning 0økda 7^j ør

Sprøjtevædsker

vestrøeise Bringes overalt

M. Kristensen

Alt i Manufaktur

Hvidovrevej 342 Tlf. Hv. 253

] 1

Blomster og Kranse

»Mont Rose«

vis a vis Kirken Telefon Hvidovre 1155

] 1

Blomster og Kranse

»Mont Rose«

vis a vis Kirken

Telefon Hvidovre 1155 500 Par Bukser

Hvidovrevej 107 Manufaktur og Smaating

Mimi" GI.*

Køgevej 282

ipllllllll

Tlf. Hvidovre 105

500 Par Bukser

Hvidovrevej 107

Udgivet af Hvidovre Propforening.

Ansvarsh. Redaktør: H. Vogel.

Annonce-Ekspedition: Mørups Alle 13. Tlf. Hv. 575.

Afleveret til Postvæsenet 21—5—51 8e?ff Papirvarer. Tryksager Mørups ilie 13.

(21)

Medlemsblod for

HVIDGVBE PROPFOREMiriG

Nr. 6 Juni 1951 14. Aargang.

Har De det vi mangler?

Husk, det er „Proppen"s Basar, det gælder.

Nu nærmer sig basaren, og det er et stort arbejde, der ligger foran os, — så derfor må vi bede Dem være os be­

hjælpelig med varer af enhver art, alt kan bruges til boderne, hvor der bliver tombola, lykkehjul, fiskedam m. m.

Tænk på, hvad basaren betyder ikke for os, — men for den sag, det gælder.

— Der er mange, som ikke ser sig i stand til at give Deres børn tøj til den forestående konfirmation. — Det er den opgave, Propforeningen har påta­

get sig, og vi vil blive meget bedrøvet, om ikke vi kan opfylde alle ønsker. —

Hvidovre by og kommune vokser, og som følge heraf bliver der også flere og flere konfirmander, som trænger til en håndsrækning. —

Til alle nye beboere siger vi, De kan også være med, — bliv medlem i »Prop­

pen«, det koster kun 2 kr. om året. — BEMÆRK: Den store flotte lodsed­

del med 5 gode og store gevinster. En knallert som hovedgevinst og den ko­

ster kun 1 kr. — Hjælp os at få sed­

lerne solgt, og De har samtidig chan­

cen for at blive knallertkører.

Lodsedlerne fåes hos bestyrelsen.

T h . S .

Gaver til foreningen.

Fra Hvidovre sogneråd har vi haft den glæde at modtage 500 kr. til for­

eningen. Vi takker for gaven og skal anvende den på bedste måde. Des­

værre skal der nok blive brug for mid­

lerne, idet der stadig er trang for hjælp.

Fra hr. Holger Petersen, Strandvangs­

vej 60, har vi modtaget kr. 15,00, som vi ligeledes med glæde takker for.

Bestyrelsen.

Ved festen, der afholdes på Friheds- kroen lørdag den 2. juni til fordel for

»Proppen«s velgørenhedsarbejde, blev det samlede resultat et overskud på 438 kr. 9 øre. Et smukt resultat, for hvilket vi bringer de medvirkende en hjertelig tak.

Bestyrelsen.

(22)

z »PROPPEN«

FØDSELSDAGSLISTE Juni.

15. Dr. Ellum, GL Køgevej 276.

19. Frk. E. Johansen, Mellemtoftevej 6.

24. P. Jensen, Hvidovrevej 322, 1.

26. Hans Andersen, Vigerslev Allé 372 B, 1.

26. Sv. Aage Sørensen, Markleddet 5.

29. P. Grøn, Cath. Boothsvej 48.

29. H. P. Hansen, Femagervej 18 C, 1.

30. O. Hansen, Hvidovrevej 148, St.tv.

30. Fru A. Leidecker, Aktæons Allé 7.

Juli.

1. Frederiksen, Ejby Allé 17.

1. H. Pedersen, Nørremarksvej 7.

2. J. Lund, Hvidovregaards Allé 30.

3. H. Ejsing, Gaardstedet 25, 1.

4. K. Gren, Søliljevej 40.

4. L. Larsen, Vigerslevvej 274, 1.

5. L. Olsen, Høgevej 103.

5. J. Petersen, Hvidovrevej 268.

8. Fru Sigrid Jensen, Gl. Køgevej 259 A 2

8. P. Qvaade, Doras Allé 5.

8. H. Petersen, Hvidovre Strandvej 60.

9. E. Aagaard, Gl. Køgevej 272.

9. O. E. Larsen, Hvidovrevej 109.

10. Fru Larsen, Tureby Allé 37.

12. Fru A. Willumsen, Vigerslevvej 272.

13. Fru M. Weis Hansen, Vigerslev Allé 396 B, 2.

14. Børge Ungstrup, Vigerslevvej 258 St.

Vi gratulerer.

Hvidovrevej 129

Tlf. Hvidovre

735

Alt i Manufaktur - Trikotage - Sengeudstyr • Tæppe** - Gardiner - Herre- o g Drengekonfek­

tion - Damekjoler - Prøveværelser forefindes.

Nye Medlemmer.

K. E. Olsen (Brask) Strandegaards- vej 20.

Erik Mauritsen, Hvidovrevej 170, St.

— ved H. Vogel.

Optiker Henning Elmund, Hvidovrevej

109 — ved Emiliussen.

Der sker noget hver Dag.

Der kunne bl. a. ske det, at nogle ringede og sagde, de ville være Medlem at Proppen, og det var en stor glæde.

Smaa Qaver er da ogsaa godt.

Det passer.

I Morgen gælder det om at have Øjnene aabne. — Hvorfor det?

Jo, for

ellers kan man ikke se noget.

Og man maa lægge Mærke til,

hvad der sker.

(23)

»PROPPEN«

3

Bestyrelsens Adresser:

Formand: H. Vogel, Sognegaards Allé 16. Tlf. Hv. 2693.

Næstformand: Kordegn Salling, GI.

Køgevej 279 B. Tlf. 630.

Kasserer: 0. M. Thestesen, Bjergager­

vej 13. Tlf. 1020.

Sekretær: Hugo Nielsen, Konkylievej 3.

Materialf.: Weis Hansen, Vigerslev Allé 396 B, 2.

Joh. Johansen, Sønderkærhave E, St.

Arne Jensen, GI. Køgevej 259 A, 2. th.

/Dupliker

ilél

N

i.iir-Santre forfat- tes fikst- RGLFF

Mørupsalle 13 "ta.

v * J

Bestyrelsens Adresser:

Formand: H. Vogel, Sognegaards Allé 16. Tlf. Hv. 2693.

Næstformand: Kordegn Salling, GI.

Køgevej 279 B. Tlf. 630.

Kasserer: 0. M. Thestesen, Bjergager­

vej 13. Tlf. 1020.

Sekretær: Hugo Nielsen, Konkylievej 3.

Materialf.: Weis Hansen, Vigerslev Allé 396 B, 2.

Joh. Johansen, Sønderkærhave E, St.

Arne Jensen, GI. Køgevej 259 A, 2. th.

Blomster

DeKorationer. Kranse.

Gartneriet,Vigerslevalle 569

TELEFONTAVLE

E. Aagaard, Møbelp. Køgevej 272 Hv.432 Urin. Axel Hansen,Vigersl.alle 7 Valby 1197x Glarm.Waldbj.Henriksen, Egealle 5 Hv.430 Møbelp. C. Jørgensen, Pagterøldv. 11 Hv.176 Chr.Larsen, Malerm.Lellingealle 13 Hv.338 Ax.Petersen,Skræderm.Brost.v.l52 Hv. 63 Blikk.sl. H.Petersen & Søn,Glimv.41 Hv.416 Baper G. Jensen, Mørups alle 30 Hv.200

Parfumeriet »ETLY«

Hvidovrevej 558

Sæbe, Parfume, Papir, Legetøj

TELEFONTAVLE

E. Aagaard, Møbelp. Køgevej 272 Hv.432 Urin. Axel Hansen,Vigersl.alle 7 Valby 1197x Glarm.Waldbj.Henriksen, Egealle 5 Hv.430 Møbelp. C. Jørgensen, Pagterøldv. 11 Hv.176 Chr.Larsen, Malerm.Lellingealle 13 Hv.338 Ax.Petersen,Skræderm.Brost.v.l52 Hv. 63 Blikk.sl. H.Petersen & Søn,Glimv.41 Hv.416 Baper G. Jensen, Mørups alle 30 Hv.200

All i Træsko

en gros — en deta:;

Brostykkevej 66 — Hv. 407

TELEFONTAVLE

E. Aagaard, Møbelp. Køgevej 272 Hv.432 Urin. Axel Hansen,Vigersl.alle 7 Valby 1197x Glarm.Waldbj.Henriksen, Egealle 5 Hv.430 Møbelp. C. Jørgensen, Pagterøldv. 11 Hv.176 Chr.Larsen, Malerm.Lellingealle 13 Hv.338 Ax.Petersen,Skræderm.Brost.v.l52 Hv. 63 Blikk.sl. H.Petersen & Søn,Glimv.41 Hv.416

Baper G. Jensen, Mørups alle 30 Hv.200

Altid Kvalitetsvarer

i Fod t o j

Solide Rep. — Færdig til lovet Tid.

Mikka Sko

Hvidovrevej 107.

K-tldegaarJcns Tobalcskantlcl O. E. Larsen

Hvidovrevej 109 — Tlf Hv. 1147

Altid Kvalitetsvarer

i Fod t o j

Solide Rep. — Færdig til lovet Tid.

Mikka Sko

Hvidovrevej 107.

K-tldegaarJcns Tobalcskantlcl O. E. Larsen

Hvidovrevej 109 — Tlf Hv. 1147

Hallo Hv. 1788 Hallo

Alt i Kolonial — Vin — Tobak samt Papirvarer

De ringer — vi bringer

Købm. J. Breinholt Nielsen,

Brostykkevej 61 — Hv. 1788

Hvidovre Taxa

Dag og Nat

Hv. 185 — 656

Hallo Hv. 1788 Hallo

Alt i Kolonial — Vin — Tobak samt Papirvarer

De ringer — vi bringer

Købm. J. Breinholt Nielsen,

Brostykkevej 61 — Hv. 1788

Lysekroner og Barnevogne

Radio, Grammofoner og Plader

s. sørensen, Hvidovrevej 346. Til. m

Hoimegaardens Farvehandel

Hvidovrevej 110

Tlf. Hvidovre 770

Lysekroner og Barnevogne

Radio, Grammofoner og Plader

s. sørensen, Hvidovrevej 346. Til. m

Hoimegaardens Farvehandel

Hvidovrevej 110

Tlf. Hvidovre 770

Hvidovre

Pelsevogne

Møbler omstoppes og betrækkes

Nye Møbler leveres paa Bestilling.

C. Jørgensen, Pagteroldvej 11. Hv. 176

Hvidovre

Pelsevogne

Figur

Updating...

Relaterede emner :