• Ingen resultater fundet

Forståelsesstrategi: At stille sig spørgsmål til teksten

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Forståelsesstrategi: At stille sig spørgsmål til teksten"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Projekt VIS, Hvidovre 201

Louise Rønberg & Elisabeth Arnbak

Forståelsesstrategi:

At stille sig spørgsmål til teksten

Hvad?

Ud fra det jeg ved om teksten og emnet, stiller jeg gode spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på.

Målet med at læse teksten bliver at få svar på mine spørgsmål.

Hvorfor?

Denne strategi hjælper mig til at tænke over teksten. Når jeg stiller spørgsmål:

● kan jeg lettere holde fast i teksten og tænke over, hvad der står.

● kan jeg få øje på problemer og sammenhænge, som jeg har svært ved at forstå

● bliver det tydeligt for mig, hvad jeg skal have ud af teksten, og om det lykkes.

Hvordan?

1. Jeg er nødt til allerførst at se teksten an, så jeg er klar over forfatterens plan.

2. Det er også vigtigt, at jeg har gjort mig klart, hvad jeg allerede ved om emnet, og hvad jeg har brug for at vide.

3. På baggrund af mine overvejelser i punkt 1 og 2, skriver jeg nogle spørgsmål ned:

• Jeg kan fx lave overskrifterne i afsnittet om til spørgsmål.

• Jeg kan fx bruge tekstens billeder/figurer til at finde på spørgsmål.

• Jeg kan fx bruge afsnittets emnesætning til at finde på spørgsmål.

4. Så går jeg i gang med at læse teksten. Mens jeg læser,

stopper jeg op og spørger mig selv, om jeg får svar på mine spørgsmål.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer findes) brug Forøg listeniveau.. For at få venstrestillet teksten uden

23 procent af de adspurgte har i høj eller nogen grad oplevet, at handicappede borgere efter egen vurdering er blevet visiteret til utilstrækkelige botilbud (midlertidige

Dette kan sammenholdes med beboerundersøgelsen, hvor 58 % af beboerne har svaret, at de bruger computeren til at snakke med deres familie (se Figur 15). Alt i alt er det i

En betingelse for at børn med handicap kan få adgang til det pædagogiske fællesgode, ser således ud til at være, at børnenes handlemuligheder bliver for- stået som knyttet til

• Flygtninge og familiemedlemmer til flygtninge, der har fået permanent opholdstilladelse, kan ikke få inddraget deres opholdstilladelse og blive tvunget tilbage til hjemlandet,

medikamenter eller redskaber for at hjælpe andre - uafhængig af om de på en eller anden måde er udtryk for noget traditionelt.9 Disse grupper eksisterede selvfølgelig også

[r]

Denne dobbelthed ser vi også i de mere tekstnære spørgsmål, hvor nogle giver udtryk for, at de uden af have for- beredt sig kunne slå et svar op i teksten, mens andre måtte