• Ingen resultater fundet

Forord

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Forord"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

www.coachingpsykologi.org

Coaching psykologi

C

The Danish Journal of Coaching Psychology Volume 1, Edition 1 November 2011 Page 5

The Danish Journal of Coaching Psychology is a joint project of the Coaching Psychology research Unit, Dept. of Communication and Psychology at Aalborg University and the Coaching Psychology Unit, Dept. of Exercise and Sports Science, University of Copenhagen. This document is subject to copyright and may not be reproduced in whole or part in any medium without written permission from the publishers.

The Danish Journal of Coaching Psychology can be found at www.coachingpsykologi.org

Forord

Af Lene Tanggaard

Psykologien har gennem tiderne vist sig som et stærkt levedygtigt fag. Psykologer synes at levere vedkommende svar på det moderne menneskes livsudfordringer. Dette spritnye tidsskrift om coaching er et godt eksempel på psykologiens levedygtighed. Coaching er blevet noget, vi gør.

I hvert fald har begrebet flyttet sig med hastige skridt fra sportens verden og ind i menneskers arbejds- og hverdagsliv. Vi tøver ikke med at sige, at vi coacher vores medarbejdere, kollegaer, ven- ner, familie og børn. Når et begreb og fænomen på den måde kommer på mode kan det blive nød- vendigt at kunne sortere skidt fra kanel. Her får dette nye tidsskrift en vigtig rolle. Hvad virker og hvad virker ikke, hvornår og under hvilke om- stændigheder? Hvordan ser coaching ud i dens mange forgreninger? Hvordan vil coaching ud-

vikle sig som både fænomen og faglig disciplin?

På Aalborg Universitet er vores coachingpsyko- logiske enhed vokset frem gennem de senere år med lektor Ole Michael Spaten som primus mo- tor. Forhåbentligt vil dette tidsskrift bidrage til enhedens fortsatte trivsel og vækst og til et godt og konstruktivt samarbejde med andre nationale og internationale forskningsmiljøer, der har sat coaching på dagsordenen. Jeg ser frem til at følge coachingfeltets udvikling og ønsker al mulig held og lykke til tidsskriftet. Lad læsningen begynde.

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Vidensgruppe- og centerleder Institut for Kommunikation

Aalborg Universitet d. 5. november 2011.

(2)

Page 6 The Danish Journal of Coaching Psychology Volume 1, Edition 1 November 2011

The Danish Journal of Coaching Psychology is a joint project of the Coaching Psychology research Unit, Dept. of Communication and Psychology at Aalborg University and the Coaching Psychology Unit, Dept. of Exercise and Sports Science, University of Copenhagen. This document is subject to copyright and may not be reproduced in whole or part in any medium without written permission from the publishers.

The Danish Journal of Coaching Psychology can be found at www.coachingpsykologi.org

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

The Danish Journal of Coaching Psychology is a joint project of the Coaching Psychology research Unit, Dept.. of Communication and Psychology at Aalborg University and the

The Danish Journal of Coaching Psychology is a joint project of the Coaching Psychology research Unit, Dept. of Communication and Psychology at Aalborg University and the

The Danish Journal of Coaching Psychology is a joint project of the Coaching Psychology research Unit, Dept.. of Communication and Psychology at Aalborg University and the

The Danish Journal of Coaching Psychology is a joint project of the Coaching Psychology research Unit, Dept.. of Communication and Psychology at Aalborg University and the

The Danish Journal of Coaching Psychology is a joint project of the Coaching Psychology research Unit, Dept.. of Communication and Psychology at Aalborg University and the

The Danish Journal of Coaching Psychology is a joint project of the Coaching Psychology research Unit, Dept.. of Communication and Psychology at Aalborg University and the

The Danish Journal of Coaching Psychology is a joint project of the Coaching Psychology research Unit, Dept.. of Communication and Psychology at Aalborg University and the

The Danish Journal of Coaching Psychology is a joint project of the Coaching Psychology research Unit, Dept.. of Communication and Psychology at Aalborg University and the