• Ingen resultater fundet

Fotograf Noam Griegst – Et kig gennem linsen

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Fotograf Noam Griegst – Et kig gennem linsen"

Copied!
8
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Noam Griegst er modefotograf og en af de bedste i branchen. Han er opvokset i et kunstnerisk hjem, hvor han far Arje Grigst og mor Irene (født Attar) tilhører nogle af landets bedste og mest kendte kunstnere, der har lavet nyskabende design både inden for smykker og for Arjes vedkommende porcelæn med hans konkyliestel til Den kgl. Por- celænsfabrik. Noams forældre mødte hinanden, da Arje var i Israel i 1960erne for dels at være lærer på det israelske kunstakademi Bezalel Academy of Art

og dels være udøvende kunstner. Irene kom fra en marokkansk familie, og blandingen af israelsk og marokkansk kultur har påvirket Noam.

Arje Griegst havde det ikke fra fremmede, for hans far Baruch var også sølvsmed og arbejdede i Mogens Ballins berømte værksted i København, der stod for noget af det smukkeste design i begyndelsen af det 20. århundrede.

Fotograf Noam Griegst – Et kig gennem linsen

Af Bent Blüdnikow og Katrine Hassenkam Zoref

(2)

Noam gik i skole på Carolineskolen, og han erken- der blankt, at han dårligt nok lærte at skrive ordent- ligt dansk, men til gengæld roser han skolens atmo- sfære og tætte netværk til skyerne. I skolen blev en række af de venskaber grundlagt, som han stadig værdsætter.

Det faglige tyngede ikke Noam i skolen, og meget tid tilbragte han i sine forældres værksted, men han var temmelig sikker på, at han ikke ville være guld- smed. Noam siger, at han manglede tålmodigheden til at blive kunsthåndværker, men at han fra den tidlige ungdom vidste, at han var visuelt orienteret og gerne ville lave noget fotografisk. Han tilbragte derfor nogle år efter gymnasiet som lærling hos do- kumentarfotografen Gregers Nielsen, der særligt lavede nyhedsreportager og leverede billeder til bl.a.

Dagbladet Information. Det var her han fik ind- sigt i de mange facetter, fotograffaget havde, og han blev hurtigt bidt af det.

Da Noam havde været hos Gregers Nielsen nogle år, tog han til Paris og var bosat der i syv år, hvor han udførte freelance arbejde for de fleste nordiske avi- ser: Information, Politiken, Svenska Dagbladet osv.

Det hårde liv med at kæmpe for at få sine fotogra- fier i danske medier udskiftede han i 1985 med et liv blandt eliten, idet han blev assistent hos en tysk modefotograf. Der var tale om et jetset liv på 1. klasse med optagelser i hele verden. Noam kal- der det i dag for en karakterdannende periode, men han følte, at han stadig manglede oplæring i basale fotografiske teknikker og blev i to år lærling hos re- klamefotografen Egon Gade. Først i 1996 blev han selvstændig fotograf, hvor han specialiserede sig i

mode- og portrætfotografering. Han blev relativ hurtigt engageret til modeoptagelser rundt omkring i verden og blev benyttet af en række af verdens fø- rende firmaer. Det hurtige liv har han i de sidste 10 år udskiftet med et mere ”back to basic” liv, hvor han stadig laver modefotografering, men også har gang i en række andre mere kunstnerisk baserede fotopro- jekter. Et af hans ambitiøse projekter var et samar- bejde med Den Kongelige Ballet, hvor han i halv- andet år fotograferede danserne. Projektet, som I får en smagsprøve på her, vil senere resultere i en bog.

Noam brugte også stor energi på en omfattende bog om sin fars kunstneriske indsats; den udkom i 2013 med titlen Arje Griegst – guldsmed, designer og billedhugger, skrevet af Kerstin Wickmann. Arje Grigst har de senere år lidt af sygdom, og opgaven med bogen om ham betød meget for Noam, også fordi han på den måde kunne være med til at gen- etablere Griegsts smykker på landkortet.

Foruden fotografiet har Noam kastet sig over film- mediet og har instrueret en film med modemanden Mads Nørgaard og en kortfilm i samarbejde med Louis Vuitton. Siden 2008 har Noam desuden haft modekollektivet Moonspoon Saloon sammen med sin gamle Carolineskole-ven maleren Tal Rosen- zweig, og designerne Sara Sachs og Evren Tekinoktay.

Sidst men ikke mindst har de senere år budt på helt nye og anderledes opgaver. Under fotoprojektet på Den Kgl. Ballet mødte Noam nemlig sin hustru Amalie, og parret har sammen fået en datter ved navn Ava.

Fotograf Noam Griegst

79

(3)
(4)

Fotograf Noam Griegst

81

(5)
(6)

Fotograf Noam Griegst

83

(7)
(8)

Fotograf Noam Griegst

85

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Og når bogen ikke længere er så centralt placeret, så er litteraturen det heller ikke, fordi det, der kendetegner denne 500-års periode fra, da Gutenberg opfandt tryk- kepressen

Det er en væ- sentlig pointe blandt de forskere, vi har interviewet, at der i Danmark traditionelt har været en tæt forbindelse mellem den lokale og den nationale infrastruktur, og

De interviewede repræsentanter for de 3 omfattede enheder i undersøgelsen tilkendegiver at kunne mærke konsekvensen af lempelserne i revisionspligten i forskellig grad. For SØIK kan

2 Jeg har tre formål: Det ene formål er igennem en grundig analyse at undersøge forholdet mellem tekst og musik i Griebels sang, og at påpege hvordan tonale virkemidler bli-

I de fleste af spørgsmålene kan der konstateres en større eller mindre forskel mellem de danske efterkommere på den ene side og gennemsnittet af den amerikanske

Karl Henriksen havde en datter, Meta, født 1901, som i 1920 blev forlovet med Johannes Clausen, f... Huset Strandvejen 86-88 i Henne Stationsby, opført 1903 af

Ikke nogen, jeg kender, hvis du mener sådan nogle officielle dage og traditioner!. Men folk har

Lidt efter kom hun tilbage og sagde: ”Hvad mener du med, at du ikke kan arbejde over, fordi du skal til Roskilde?” Hun troede, at man bare tager til Roskilde én dag. Jeg