Når  anerkendelse  bliver  en  forudsætning  for  motivation

87  Download (0)

Full text

(1)

Når  anerkendelse  bliver  en  forudsætning  for   motivation  

 

Cand.merc  (fil.)   Specialafhandling   Afleveret  d.  18/11-­‐13  

Antal  tegn  m.  mellemrum:    181.943   Antal  sider  (normalt/i  alt):  79,9/88  

 

Udarbejdet  af:  

Andreas  Tjelle  Aastrup  Ovesen   Vejledning  af:  

Thomas  Lopdrup-­‐Hjort   Censor:  

 

(2)

A BSTRACT  

This  thesis  explores  the  degree  to  which  recognition  of  one’s  specific  contribution  plays   a   significant   role   in   the   motivation   of   volunteer   work   and   whether   organisations   and   businesses  can  exploit  the  same  sort  of  motivation  in  order  to  create  sustainable  value.  

The  context  for  this  thesis  is  that  in  recent  times  there  has  been  an  increased  demand   for   opportunities   through   which   one   can   realise   one’s   self.   This   in   turn   influences   organisations  and  businesses  since  they  now  need  to  create  such  opportunities  not  only   for  their  employees  but  also  their  customers  in  order  to  stay  competitive.  According  to   the   German   philosopher   Axel   Honneth   these   opportunities   should   incorporate   the   subjects’  need  for  recognition,  since  only  through  the  recognition  of  one’s  specificity  is   actual  self-­‐actualisation  possible.    

In  order  to  explore  the  potential  of  recognition  for  business,  this  thesis  explores  the  case   of   Open   Source   Software   (OSS).   More   precisely,   it   explores   the   degree   to   which   IT   programmers   contribute   to   the   development   of   OSS   because   of   the   direct   or   indirect   recognition   they   can   gain   through   such   participation.   The   underlying   hypotheses   are   that   (1)   recognition   plays   a   vital   role   in   the   development   of   OSS   and   (2)   that   this   motivation  mechanism  can  be  transferred  to  a  business  context.    

 The  result  of  this  investigation  is  first  that  recognition  does  influence  OSS  programmers,   but   only   if   they   are   already   inherently   interested   in   programming.   As   such   it   is   only   programmers   that   find   the   participation   in   OSS   communities   inherently   interesting   whose   motivation   can   be   increased   either   by   direct   or   indirect   recognition   of   their   contribution.   Second,   this   recognition   only   works   if   the   project   contains   a   positive   message.  This  is  because  programmers  will  only  feel  inclined  to  align  themselves  to  the   project   if   they   believe   and   trust   in   it.   If   businesses   wish   to   exploit   the   potential   of   recognition   it   is   therefore   important   for   managers   to   remember   this.   Therefore   organisations   and   businesses   cannot   simply   create   opportunities   for   recognition   and   assume   that   these   will   work.   They   need   to   ensure   that   the   opportunities   are   aligned   with   the   way   in   which   both   employees   and   customers   wish   to   express   themselves.  

However,   if   successful,   a   large   potential   for   further   “free”   value   seems   to   be   available,   where   both   employees   and   customers   increasingly   positively   participate   with   the   business  whose  role  in  turn  transforms  into  facilitating  rather  than  a  producing.  

(3)

I NDHOLDSFORTEGNELSE  

Indledning  ...  4  

Metode  ...  9  

Videnskabsteoretisk  metode  ...  9  

Teoriens  praktiske  anvendelse  ...  11  

Empirisk  metode  ...  12  

Empiriens  praktiske  anvendelse  –  disposition  af  analysen  ...  15  

Analysestrategi  ...  15  

Validitet  og  reliabilitet  ...  16  

Teori  ...  17  

Ryan  og  Deci  ...  17  

Axel  Honneth  ...  19  

Liden  under  ubestemthed  ...  20  

Anerkendelsesteorien  ...  23  

Motivation  i  Open  Source  Software  ...  28  

Kvantitative  studier  ...  28  

Programmering  grundet  underholdning  ...  29  

Programmering  grundet  en  forpligtelse  til  fællesskabet  ...  30  

Programmering  grundet  et  teknisk  behov  ...  31  

Programmering  grundet  en  søgen  efter  nye  kompetencer  ...  32  

Programmering  grundet  behovet  anerkendelse  ...  32  

Kvantitative  studier  sammenfattet  ...  34  

Kvalitative  studier  ...  35  

Kvalitative  studier  sammenfattet  ...  39  

Analysen  del  I  ...  40  

Det  intersubjektive  forhold  i  iboende  motivation  ...  40  

Normativiteten  i  fællesskabet  ...  42  

Søgen  efter  nye  kompetencer  ...  45  

Anerkendelse  som  noget  mere  end  blot  introjection  regulation  ...  47  

Analysen  del  II  ...  55  

OSS  Ledelse  ...  55  

Karismatisk  leder  ...  56  

Fast  udvalg  ...  56  

Apache  ...  57  

Linux  ...  59  

Mozilla  Project  ...  61  

Xara  Xtreme  ...  63  

Delkonklusion  ...  64  

Diskussion  ...  65  

Kontemporalt  værdibegreb  ...  65  

Anerkendelsens  rolle  i  den  moderne  virksomhed  ...  70  

Den  behovsdrevne  medarbejder  ...  71  

Den  motiverede  medarbejder  ...  73  

Den  motiverede  kunde  ...  75  

Konklusion  ...  80  

Litteraturliste  ...  82    

(4)

I NDLEDNING  

Open  Source  Software  (OSS)  har  i  nyere  tid  vist  sig  som  et  interessant  produkt,  da  det  i   høj  grad  drives  af  frivillige.  Klassisk  økonomisk  teori  siger,  at  et  sådan  gode  både  vil  lide   under  free-­‐riding  samt  have  koordinationsproblemer,  (Eilhard,  2009),  men  trods  dette   har   en   lang   række   OSS-­‐projekter   vist   sig   at   være   yderst   bæredygtige   med   trofaste   programmører,  hvilket  rejser  spørgsmål  om,  hvordan  dette  kan  lade  sig  gøre.  Hvad  er   det   specielle   ved   OSS,   som   får   det   til   at   fungere?   Hvordan   formår   disse   projekter   at   kultivere   en   skare   af   tilhængere,   som   ikke   blot   anvender   dem,   men   som   samtidig   interagerer  aktivt  og  derigennem  er  med  til  at  forbedre  projekterne?  Dette  er  nogle  af  de   spørgsmål,  som  følgende  afhandling  har  i  sinde  at  undersøge  gennem  et  specifikt  fokus   på,   hvad   der   driver   programmørernes   deltagelse.   Årsagen   til   interessen   skyldes   en   påstand  om,  at  de  motivationsmekanismer,  som  driver  udviklingen  i  OSS,  til  en  vis  grad   kan  overføres  til  en  erhvervsøkonomisk  kontekst,  hvor  de  både  vil  kunne  anvendes  til  at   højne   medarbejdermotivation   og   tiltrække   kundeengagement   (forstået   som   co-­‐

creation).   For   at   man   kan   nå   til   en   sådan   konklusion,   giver   det   dog   indledningsvist   mening   først   at   se   på,   hvordan   OSS   opstod,   og   hvad   der   gør   det   specielt,   da   dette   vil   sætte  scenen  for  resten  af  opgaven.  

 

Historisk   set   var   alt   software   i   1960’erne   og   -­‐70’erne   frit   tilgængeligt   for   dem,   som   ønskede   at   anvende   det.   ”In   these   years,   the   sharing   by   programmers   in   different   organizations   of   basic   operating   code   of   computer   programs   –   the   source   code   –   was   commonplace.”  (Lerner  &  Tirole,  2002,  s.  200).  En  af  de  primære  årsager  til  dette  var,  at   meget  af  kodningen  blev  foretaget  på  universiteter.  I  starten  af  1980’erne  begyndte  MIT   dog   at   give   licenser   til   kommercielle   virksomheder,   hvilket   resulterede   i   en   generel   begrænset   offentlig   adgang   til   de   oprindelige   source   codes.   Dette   fik   specielt   programmøren  Richard  Stallman  fra  MIT  til  at  handle.  

 

[Stallman]   was   especially   distressed   and   offended   by   this   loss   of   access   to   communally   developed  source  code  and  also  by  a  general  trend  in  the  software  world  towards  development   of  proprietary  software  packages  and  the  release  of  software  in  forms  that  could  not  be  studied   or  modified  by  others.  (von  Hippel  &  von  Krogh,  2003,  s.  210).  

 

(5)

Stallman  grundlagde  derfor  i  1985  the  Free  Software  Foundation  og  kreerede  samtidig   den  basis  licenstype,  General  Public  License,  som  langt  det  meste  OSS  stadig  bygger  på.  

Hermed   blev   OSS   bølgen   startet   som   en   reaktion   mod   proprietær   software,   hvilket   stadig  kan  spores  i  miljøet  i  dag.  

På  baggrund  af  en  sådan  forståelse,  bliver  det  interessant  at  spørge  ind  til,  hvad  det   er,   der   får   OSS   til   at   fungere.   Her   nævner   Osterloh   og   Rota   tre   karakteristika   som   værende  afgørende:  (1)  Det  skal  være  et  informationsgode,  (2)  det  skal  være  drevet  af   brugerinnovation,  og  (3)  det  skal  have  et  modulært  design,  så  det  kan  brydes  op  i  mange   små   dele,   hvorved   flere   kan   arbejde   simultant   (Osterloh   &   Rota,   2007).   At   OSS   er   et   informationsgode  giver  sig  selv,  og  det  er  derfor  i  stedet  de  to  andre  elementer,  som  gør   OSS  til  noget  specielt.  Her  kan  fremhæves  Linus’  lov  (stifteren  af  Linux):  ”Given  enough   eyeballs,  all  bugs  are  shallow”  (Raymond,  1999,  s.  29).  Budskabet  er  her;  ved  at  skabe  en   stor   brugerbase,   der   samtidig   er   aktivt   engageret   i   udviklingen   af   den   pågældende   software,   vil   selv   de   største   udfordringer   let   kunne   løses.   Hertil   sammenligner   Eric   Raymond  i  sin  epokesættende  artikel  The  Cathedral  and  the  Bazaar,  hvordan  proprietær   software   er   som   en   katedral,   hvor   problemer   er   komplekse   og   tidskrævende,   hvilket   medfører   lang   tid   mellem   udgivelser   af   opdateringer.   OSS   derimod   ligner   en   bazaar,   hvor:  

 

[…]  You  assume  that  bugs  are  generally  shallow  phenomena  –  or,  at  least,  that  they  turn  shallow   pretty  quickly  when  exposed  to  a  thousand  eager  co-­‐developers  pounding  on  every  single  new   release.  Accordingly,  you  release  often  in  order  to  get  more  corrections,  and  as  a  beneficial  side   effect  you  have  less  to  lose  if  an  occasional  botch  gets  out  the  door.  (Raymond,  1999,  s.  29)  

 

OSS  tager  hermed  form  af  et  dynamisk  udviklende  gode,  hvor  udvikler  og  bruger  typisk   er  én  og  samme  person.  Dette  medfører  samtidig,  at  man  ikke  kan  forstå  innovationen  i   OSS   som   værende   drevet   enten   af   private   investeringer   eller   kollektive   handling   men   snarere  som  en  kombination  af  de  to.  Det  første  aspekt  omhandler  problemet,  såfremt   der  var  tale  om  en  privat  investering,  ville  en  fri  distribution  af  innovationen  lede  til  et   tab   af   profit.   I   OSS   er   dette   dog   ikke   tilfældet,   da   fri   distribution   her   fører   til   større   udbredelse,   hvilket   øger   værdien   af   softwaren   grundet   en   maksimerende   netværk-­‐

effekt.  Forståelsen  af  OSS  som  en  kollektiv  handlen  kan  spekulativt  problematiseres,  ved   at  man  under  normale  omstændigheder  ville  forvente  en  relativ  høj  grad  af  free-­‐riders.  

Dette   er   dog   ikke   tilfældet,   da   der   i   struktureringen   af   OSS-­‐projekter   ligger   nogle  

(6)

selective  incentives,  som  kun  er  tilgængelige  for  aktivt  deltagene  programmører  (denne   pointe  vil  blive  uddybet  i  analysen).  Man  skal  derfor  i  stedet  forstå  udviklingen  af  OSS   som   det,   von   Hippel   og   von   Krogh   kalder  a  Private-­‐Collective  Model  of  Innovation   (von   Hippel  &  von  Krogh,  2003).  Alle  kan  i  princippet  deltage  i  udviklingen  af  OSS,  og  jo  mere   man  engagerer  sig  des  mere  værdi  får  man  ud  af  det.  

Et  godt  eksempel  på  både  successen  af  OSS  og  de  ovenfor  beskrevne  karakteristika   findes  hos  Linux,  som  har  formået  at  skabe  en  trofast  skare  af  7944  programmører  til   udviklingen  af  Linux  kernen.  (Corbet  et  al.,  2012).  Den  seneste  udgave  af  Linux  kernen   består  af  over  37000  filer  og  15  millioner  linjer,  og  er  den  OSS  med  flest  programmører  i   verden.   Programmørerne   er   ikke   er   ansat   af   Linux,   men   enten   af   andre   virksomheder   eller   deltager   i   udviklingen   af   egen   interesse.   Udviklingen   af   kernen   generes   dermed   udenfor   Linux,   der   i   stedet   blot   står   for   at   udgive   en   opdateret   udgave   hver   anden   til   tredje  måned  samt  kortsigtet  vedligeholdelse  (Corbet  et  al.,  2012).  

Denne   tendens   kan   spores   mere   generelt   i   Eilhards   rapport   Open   Source   Incorporated,  hvor  han  fremhæver  at  op  mod  46%  af  open  source  programmørerne  ikke   modtog  nogen  form  for  monetær  kompensation  for  deres  bidrag  (Eilhard,  2009).  Med  en   så   stor   procentdel   af   frivillig   deltagelse   er   det   tydeligt,   at   der   må   være   andre   mekanismer,  som  driver  udviklingen  af  OSS-­‐projekterne  

Det  er  netop  denne  motivation,  som  har  foreliggende  opgaves  fokus.  En  lang  række   forskellige   empiriske   studier   har   allerede   forsøgt   at   beskrive,   hvor   denne   motivation   stammer  fra,  og  hvordan  det  kan  være,  at  OSS  har  formået  at  være  succesfuld  (Eilhard   2009,  Lakhani  &  Wolf  2003,  Hars  &  Ou,  2002  samt  Hertel,  Niedner  &  Herrmann  2003).  

Til   dette   undersøgelsesfelt   påpeger   Eilhard   følgende:   ”Research   identifies   two   main   branches  of  motivators:  intrinsic  and  extrinsic.  Intrinsically  motivated  developers  derive   gratification   from   doing   a   task   for   its   own   sake.   In   contrast,   extrinsic   motivations   are   advantages  separable  from  the  actual  task  of  open  source  contribution.”  (Eilhard,  2009,   s.  17).  

Denne  inddeling  i  iboende  og  udefrakommende  motivationselementer  har  vist  sig  at   være  fordelagtig  i  forsøget  på  at  beskrive  OSS-­‐udviklingen.  I  forhåndenværende  opgave   vil   der   derfor   arbejdes   videre   med   denne   tvedeling   af   motivation,   dog   ud   fra   et   mere   eksistentielt   perspektiv.   Med   dette   menes,   at   hvor   for   eksempel   Eilhard   beskriver   motivationen  som  noget,  der  giver  tilfredsstillelse  i  kraft  af  handlingen  selv,  stilles  der   ikke  spørgsmål  til,  hvorfor  dette  er  tilfældet.  Hvilke  vilkår  i  handlingen  er  det,  som  giver  

(7)

denne   tilfredsstillelse?   Hvordan   skal   vi   forstå   disse   vilkår?   Man   kan   således   argumentere   for,   at   meget   af   den   eksisterende   OSS   litteratur   beskriver,   hvad   der   motiverer  OSS  programmører,  men  ikke  formår  at  forstå  fuldt  ud,  hvordan  og  hvorfor   denne  motivation  virker.  

For   at   forstå   motivationen   bedre   viser   den   tyske   filosof   Axel   Honneth   sig   at   være   yderst   anvendelig.   Ifølge   Honneth   bliver   individet   først   en   person   (subjekt)   gennem   andres  opmuntring  eller  billigelse,  da  det  her  får  muligheden  for  at  forstå  sig  selv  som  et   bestemt  positivt  væsen.  

 

Omfanget  af  disse  egenskaber,  og  hermed  graden  af  det  positive  selvforhold,  forøges  ved  hver  ny   form   for   anerkendelse,   som   den   enkelte   kan   relatere   til   sig   selv   som   subjekt:   Chancerne   for   selvtillid,  selvrespekt  og  selvværdsættelse,  beror  således  på  henholdsvis  kærlighedserfaringen,  den   retlige  anerkendelse  og  erfaringen  af  solidaritet  (Honneth,  2010,  s.  222f).  

 

For   at   opnå   den   tredje   form   for   selvforhold,   selvværdsættelsen,   kræves   de   konkrete   egenskaber   ved   subjektet   anerkendt,   hvilket   betyder,   at   det   særegne   ved   subjektet   anerkendes.  Sagt  på  en  anden  måde:  For  at  blive  et  egentligt  subjekt  kræves  der  foruden   kærlighed   og   retslig   sikkerhed   også   en   anerkendelse   af   de   specielle   egenskaber,   et   individ  indebærer.  

Med  dette  in  mente  kastes  der  et  nyt  lys  over  motivationen  for  deltagelse  i  OSS.  Med   anvendelsen  af  Honneths  anerkendelsesteori  bliver  denne  opgaves  tese  hermed,  at  man   skal   forstå   deltagelsen   som   en   måde,   hvorpå   programmørerne   opnår   en   anerkendelse   som   et   specifikt   subjekt   med   specifikke   egenskaber,   hvilket   muliggør   deres   selvrealisering.  

 

Formålet   med   denne   opgave   rækker   dog   videre   end   en   efterprøvelse   af   denne   tese.  

Således  ønskes  det  samtidig  at  præcisere  hvilke  elementer  af  OSS,  som  formår  at  skabe   denne  anerkendelse.  Hvis  Honneths  anerkendelsesteori  viser  sig  at  være  anvendelig  til   at  forstå  motivationen  for  deltagelse,  hvilke  elementer  eller  mekanismer  ved  OSS  skaber   så   denne   anerkendelse?   Hvordan   bliver   den   enkelte   programmør   anerkendt   for   sin   specifikke   deltagelse?   Som   allerede   nævnt   er   antagelsen,   at   en   sådan   præcisering   af   motivationsmekanismerne   besidder   et   kæmpe   potentiale   for   værdiskabelse   i   det   klassiske  erhvervsliv.  Hvis  en  virksomhed  kan  formå  at  udnytte  eller  overfører  nogle  af  

(8)

disse   mekanismer   til   enten   dets   medarbejdere   eller   kunder,   vil   det   åbne   op   for   mere   medarbejderdeltagelse  eller  co-­‐creation  gennem  kundeengagement.  

Hermed   skriver   denne   opgave   sig   ind   i   en   større   litterær   kontekst   indenfor   organisationsteori,   som   inkluderer   blandt   andet   ledelse   af   selvledelse-­‐bølgens,   værdiskabelse   i   det   moderne   samfund   samt   co-­‐creation.   Det   er   derfor   vigtigt   at   forstå   opgavens  potentielle  indflydelse  på  disse.  Opgaven  skal  ikke  forstås  som  en  kritik  af  de   allerede   eksisterende   forskellige   grene,   men   snarere   en   uddybning   eller   udvidelse   af   disse   ved   at   italesætte   vigtigheden   af   anerkendelse.   Det   ses   allerede,   hvordan   anerkendelse   bliver   omtalt   som   vigtigt   blandt   andet   indenfor   co-­‐creation   i   form   af   en   tilkendegivelse   af   kundens   specifikke   behov   (Prahalad   &   Ramaswamy,   2004a)   samt   indenfor  ledelse  af  selvledelse  gennem  en  tro  på  den  enkeltes  medarbejders  potentiale   (Lazzarato,   2004).   Dog   får   den   hele   tiden   en   sekundær   betydning.   Ved   at   sætte   anerkendelsen   i   en   central   position   er   hensigten   med   denne   opgave   at   vise,   hvordan   virksomheder   kan   skabe   ydereligere   værdi   ved   at   udnytte   både   medarbejders   og   kunders  iboende  behov.  

 

Ovenstående  skitsering  munder  ud  i  følgende  problemformulering:  

Hvilke  mekanismer  motiverer  programmører  til  at  deltage  i  Open  Source  Software,  når  der   ikke  er  nogen  monetær  kompensation?  

-­‐ Herunder:   i   hvilket   omfang   er   det   muligt   for   virksomheder   at   udnytte   disse   mekanismer  til  at  skabe  værdi?  

 

 

(9)

M ETODE  

Dette   afsnit   har   til   hensigt   at   redegøre   for   de   metodiske   overvejelser,   som   er   blevet   foretaget  både  i  forbindelse  med  empirien,  teorien  samt  analysestrategien.  Yderligere  vil   potentielle  fejlkilder  blive  fremhævet  og  kritiske  metodiske  elementer  udlagt.  

V

IDENSKABSTEORETISK  METODE

 

Grundet   Honneths   centrale   placering   for   denne   opgave   skal   den   videnskabsteoretiske   metode   forstås   i   forlængelse   af   hans   tanker.   Dette   bevirker,   at   opgaven   bygger   på   en   kritisk   social   teori,   hvis   indhold   har   en   normativ   karakter.   Årsagen   herfor   skyldes,   at   Honneth   kan   siges   at   tilhøre   den   tredje   generation   af   Frankfurterskolen,   hvis   oprindelige   formål   netop   var   en   italesættelse   af   en   kritisk   teori   funderet   i   en   nyfortolkning  af  Marx  (Morrow,  1994,  s.  6).  

Overordnet   set   opstiller   Morrow   fem   centrale   principper,   som   tilsammen   kan   siges   at   udgøre  grundlaget  for  kritisk  social  teori:  

-­‐ Sociale  virkninger  og  analyser  har  altid  en  hermeneutisk  dimension.  

-­‐ Den   givne   diskurs   (forstået   som   sprog   og   sociale   ramme)   både   afslører   samt   skjuler  subjektets  oplevelser.  

-­‐ Strukturer   er   enten   artsspecifikke   eller   historisk   konstituerede   og   kan   transformeres.  

-­‐ Sociale  og  kulturelle  konstellationer  begrænser  individets  mulighedssfære.  

-­‐ Meninger  og  strukturer  produceres  og  reproduceres  konstant.  (Morrow,  1994,  s.  

24)  

Således  bliver  der  altså  tale  om  en  hermeneutisk  teori,  hvor  individets  egen  refleksion  af   sin  position  står  centralt.  En  sådan  fortolkning  er  knyttet  til  individets  sociale  kontekst.  

Samtidig   er   der   tale   om   en   dynamisk   teori,   hvor   individets   muligheder   konstant   udfordres  og  udvikles.  

Kritisk   teori   stammer   oprindeligt   fra   den   første   generation   af   Frankfurterskolen,   personificeret   af   Horkheimer   og   Adorno,   og   skal   her   forstås   som   en   kritisk   læsning   Marx’   teori.   Påstanden   var:   ”[…]   that   an   alternative   conception   of   social   science   was   required,  one  that  could  grasp  the  nature  of  society  as  a  historical  totality,  rather  than  as   an  aggregate  of  mechanical  determinants  or  abstract  functions.”  (Morrow,  1994,  s.  14).  

Horkheimer  og  Adorno  anvendte  en  hegeliansk  læsning  af  Marx  og  opstillede  det,  man  

(10)

kan  kalde  en  kritisk  hermeneutik.  Centralt  blev  det,  hvordan  individets  negativt  ladede   position   hermed   ikke   skal   forstås   som   determineret   eller   abstrakt.   Snarere   skal   det   forstås   ud   fra   de   eksisterende   omstændigheder   forstået   gennem   de   historiske   konnotationer.  

For  den  anden  generation,  personificeret  af  Jürgen  Harbermas,  blev  der  i  stedet  for   en   kritisk   hermeneutik   tale   om   en   revision   af   den   kommunikative   praksis,   hvormed   samfundet   konstitueres   (Morrow,   1994   s.   143ff).   Således   forlod   Habermas   det   teleologiske  perspektiv,  og  så  på  normative  konstituerende  samfundsrelationer  i  stedet   for  mikrorelationer,  der  nærmere  var  dominerende  for  den  første  generation.  Habermas   lavede  en  tvedeling  af  individets  socialisering  i  en  systemverden  og  en  livsverden,  hvor   der  i  den  sidstnævnte  er  en  indlejret  normativitet  i  forhold  til  individets  handlen.  

Honneths   anerkendelsesteori   skal   forstås   i   forlængelse   af   disse   to   første   generationer   af   Frankfurterskolen,   hvorfor   han   (og   dermed   denne   opgave)   indskriver   sig  i  en  kritisk  social  teori.  Tilfælles  med  den  første  generation  er,  hvordan  individet  skal   forstås   ud   fra   dets   specifikke   situation.   Til   fælles   med   Habermas   ses   Honneths   teoris   normative   indhold,   men   som   det   fremgår   af   indledningen   til   Suffering   from   Indeterminancy:  

 

Honneth   considers   the   social   world   in   its   entirety   to   be   a   sphere   of   social   struggles   for   recognition,  and  sets  himself  the  task  of  decoding  the  social  grammar  of  those  struggles  and  of   the   relations   between   individuals   involved   in   them,   in   view   of   their   various   types   and   of   the   different   social   fields   in   which   they   occur,   so   as   then   to   be   able   to   describe   those   conflicts   systematically.  (Rössler,  2000,  s.  9)  

 

For   Honneth   bliver   det   interessante   hermed   hvilke   forhold,   der   muliggør   individets   subjektivering.   Disse   forhold   må   samtidig   have   en   motiverende   effekt   på   individets   handlen,   hvorfor   en   sådan   forståelse   viser   sig   som   værende   relevant   for   nærliggende   afhandling,  da  formålet  her  netop  er  at  forstå,  hvad  der  motivere  OSS  programmørers   deltagelse.   Samtidig   muliggør   anvendelsen   af   en   kritisk   social   teori,   som   det   videnskabsteoretiske   grundlag,   også   en   forståelse   af   programmørerne   ud   fra   deres   givne  kontekst.  En  forståelse  som  beror  på  en  generel  normativitet,  men  som  samtidig   både  er  dynamisk  og  formår  at  fange  de  diskursspecifikke  muligheder,  som  forefindes.  

   

(11)

TEORIENS  PRAKTISKE  ANVENDELSE  

I   teoriafsnittet   vil   Honneths   anerkendelsesteori   blive   detaljeret   udlagt.   Det   er   her   blot   hensigten  at  redegøre  for  dens  praktiske  anvendelse.  

Da   denne   opgave   bygger   på   en   analyse   af   allerede   analyseret   materiale,   må   det   interessante  være  at  se,  hvordan  et  udgangspunkt  taget  i  Honneths  tanker  kan  siges  at   overskride   dette   materiale.   Generelt   kan   det   siges,   at   empirien   forholder   sig   til   motivation   som   værende   enten   iboende   eller   udefrakommende   i   overensstemmelse   med  Ryans  og  Decis  udlægning  Intrinsic  and  Extrinsic  Motivations:  Classic  Definitions  and   New  Directions.  Overskridelsen  af  empirien  skal  derfor  forstås  i  lyset  af  denne  teori,  som   ligesom  anerkendelsesteorien  vil  blive  udlagt  i  teoriafsnittet.  

Grundlæggende   set   kan   man   sige,   at   der   er   fire   primære   måder,   hvorpå   anerkendelsesteorien   vil   kunne   supplere   og   overskride   de   tidligere   studier   af   motivationen.   Den   første   af   disse   vedrører   netop   det   intersubjektive   forhold   i   den   iboende   motivation.   Som   det   vil   blive   vist,   har   en   lang   række   af   studierne   præciseret   underholdningen  som  en  af  de  vigtigste  motivationsmekanismer  i  OSS  deltagelsen.  Disse   studier   har   en   tendens   til   at   forsimple   den   iboende   motivation   til   ikke   at   have   et   intersubjektivt  perspektiv  trods  tegn  heraf.  Der  kan  med  en  anvendelse  af  både  Ryan  og   Deci   samt   Honneth   gives   en   ydereligere   dimension   til   forståelsen   af   denne   form   for   motivation.   Den   anden   måde   berør   en   konkretisering   af   den   udtalte   normativitet,   der   kan  spores  i  OSS  miljøet  vedrørende  en  gensidig  udveksling.  Den  tredje  måde  vedrører,   hvordan  en  del  af  deltagelsen  bliver  forklaret  gennem  en  søgen  efter  nye  kompetencer.  

Her   viser   Honneth   sig   anvendelig   til   at   forklare,   hvorfor   en   sådan   søgen   finder   sted   i   kraft  af  den  kontinuerlige  udvikling  af  solidaritetssfærens  anerkendelsesmønstre.  

Den  sidste  og  måske  vigtigste  måde,  hvorpå  anerkendelsesteorien  kan  overskride  de   allerede  eksisterende  studier,  beror  på  en  forståelse  i  litteraturen  af  anerkendelse,  der   ligger   tæt   på   af   det   Ryan   og   Deci   (2000)   kalder  introjection   regulation.   En   række   af   studierne  identificerer  anerkendelse  som  værende  en  årsag  bag  motivationen.  Det  kan   dog  hævdes,  at  ved  udelukkende  at  forstå  anerkendelsen  som  en  introjection  regulation,   simplificerer   de   motivationen   og   fanger   dermed   ikke   dens   eksistentielle   værdi.   Det   er   netop  her,  at  Honneth  viser  sin  anvendelighed.  

 

 

(12)

E

MPIRISK  METODE

 

Det  empiriske  fundament  for  denne  opgave  vil  ikke  bestå  af  indsamlet  empiri  i  klassisk   socialvidenskabelig   forstand,   hvor   man   undersøger   samfundsforhold   ved   hjælp   af   førstehåndskilder.  I  stedet  vil  fokus  være  rettet  på  allerede  eksisterende  analyser  af  OSS   miljøet   og   programmørernes   motivation   for   deltagelse   heri.   Der   vil   således   blive   inddraget  en  række  forskellige  undersøgelser,  hvis  formål  alle  har  været  at  undersøge   OSS   miljøet.   Disse   undersøgelser   vil   bestå   primært   af   førstehåndsundersøgelser   foretaget  af  en  række  førende  forskere  indenfor  feltet.  

Det  empiriske  fundaments  karakter  har  den  åbenlyse  implikation,  at  denne  opgaves   analyse  vil  blive  foretaget  på  baggrund  af  allerede  analyseret  data.  Således  har  nogle  af   de  anvendte  artikler  ikke  vedlagt  data  fra  studierne  men  i  stedet  kun  deres  analyserede   konklusioner.   Samtidig   vil   der   blive   anvendt   både   kvalitative   såvel   som   kvantitative   studier,  hvilket  medfører  en  variation  i,  hvor  narrativt  dataet  bliver  præsenteret.  Dette   betyder,   at   de   enkelte   forfatteres   forudindtagede   holdninger   og   teoretiske   ståsted   vil   influere  det  data,  som  følgende  opgave  bygger  på,  hvilket  kan  sætte  spørgsmålstegn  ved   validiteten  af  følgende  analyse.  

At   der   er   tale   om   en   andenhånds   analyse   er   dog   i   sig   selv   nødvendigvis   ikke   et   problem.  Siden  1960’erne  har  andenhånds  analyser  af  kvantitative  data  været  generelt   anerkendt,  og  indenfor  de  sidste  15  år  er  der  blevet  forsket  i  omfanget  og  validiteten  af   kvalitative   studier   (Heaton,   2004).   En   sådan   analyse   kan   defineres   som:   ”Secondary   analysis  is  a  research  strategy  which  makes  use  of  pre-­‐existing  quantitative  data  or  pre-­‐

existing   qualitative   research   data   for   the   purpose   of   investigating   new   questions   or   verifying  previous  studies.”  (Heaton,  2004,  s.  16).  Formålet  med  foreliggende  opgaven   kan   hermed   siges   at   ligge   i   forlængelse   af   definitionen   af   en   andenhånds   analyse,   da   hensigten  er  at  bruge  de  allerede  eksisterende  studier  til  at  undersøge  et  nyt  og  mere   eksistentielt  spørgsmål  vedrørende  motivationen  hos  programmørerne.  

Konkret   opstiller   Heaton   (2004)   tre   forskellige   funktioner   en   andenhånds   analyse   kan  tage.  

-­‐ Det   kan   enten   være   en   undersøgelse   af   nye   eller   yderligere   undersøgelsesspørgsmål  

-­‐ En  verificering,  afkræftelse  eller  finjustering  af  eksisterende  undersøgelser   -­‐ Eller  en  sammenfatning  af  flere  studier  (meta-­‐undersøgelser)  

(13)

Foreliggende  opgave  kan  ses  som  en  kombination  af  den  første  og  den  sidste  funktion.  

Således  er  der  tale  om  en  meta-­‐analyse  af  flere  forskellige  undersøgelser,  men  samtidig   overskrides   disse   ved   hjælp   af   Honneths   anerkendelsesteori,   hvorfor   der   ikke   blot   er   tale   om   en   klassisk   litteraturgennemgang.   Denne   funktion,   hvor   meta-­‐analyser   bliver   brugt   til   at   overskride   litteraturen,   går   under   navnet  aggregate   analysis   (aggregat   analyse)   og   har   den   fordel,   at   den   fordrer   nye   forståelser   af   eksisterende   materiale,   hvilket  netop  er  denne  afhandlings  formål  (Heaton,  2004).  

Heaton  opstiller  yderligere  fem  forskellige  typer  af  andenhånds  analyser  afhængigt   af,  hvilket  formål  ens  undersøgelse  har.  Denne  opgave  falder  under  den  første  af  disse   grupper,  som  går  under  navnet  Supra  analysis,  hvis  formål  er  at  transcendere  tidligere   studier  ved  en  anvendelse  af  enten  nye  teoretiske,  empiriske  eller  metodiske  spørgsmål   (Heaton,  2004).  

Således   er   hensigten   som   nævnt   ikke   begrænset   til   at   identificere   motivationsmekanismerne   i   OSS   miljøet.   Hvis   dette   var   hensigten   kunne   det   argumenteres,   at   en   egentlig   førstehåndsanalyse   ville   være   bedre,   da   dette   ville   udelukke   tidligere   forfatteres   perspektiver,   samt   give   mulighed   for   at   formulere   spørgsmål   som   direkte   adresserer   ens   teoretiske   ståsted.   Derimod   er   denne   opgaves   formål,  at  se  på  hvilke  generelle  motivationsmekanismer  som  allerede  er  blevet  sporet   for  derigennem  at  lave  en  analyse  på  tværs  af  disse.  En  sådan  analyse  vil  i  et  vist  omfang   være   påvirket   af   forfatternes   forudindtagede   holdninger,   men   ved   at   anvende   en   stor   mængde   artikler   og   se   på   hvilke   tendenser,   der   kan   spores   på   tværs   af   disse,   forøges   validiteten   af   en   sådan   analyse.   Dertil   kommer,   at   det   egentlige   formål   med   denne   opgave   er   at   se   på,   hvordan   disse   motivationsmekanismer   kan   overføres   til   en   erhvervsøkonomisk   kontekst,   hvorfor   et   tværgående   andenhånds   empirisk   studie   kan   vise  sig  mere  relevant  end  et  snævert  førstehånds.  

For  at  dette  bedst  muligt  kan  lade  sig  gøre  støtter  opgavens  empiriske  fundament   sig  til  to  artikler,  som  hver  især  har  foretaget  lignende  tværgående  arbejde.  Her  tænkes   på   Jan   Eilhards  Open   Source   Incorporated   –   Report   on   Corporate   Participation   in   Open   Source  Software,  samt  Maria  Alessandra  Rossis  Decoding  the  ”Free/Open  Source  (F/OSS)   Software   Puzzle”   a   survey   of   theoretical   and   empirical   contributions.   Eilhard   har   i   sin   rapport   lavet   en   dybdegående   undersøgelse   af,   hvad   forskellige   empiriske   analyser   konkluderer   i   forhold   til   både   motivationen   og   ledelsen   af   OSS   for   derigennem   at   sige   noget   om   virksomheders   deltagelse   i   OSS   udviklingen.   Hans   arbejde   viser   sig   hermed  

(14)

som   værende   et   godt   udgangspunkt   for   undersøgelsen   af   de   forskellige   empiriske   studier.   Hans   objektive   og   detaljerede   udlægning   af   næsten   samtlige   motivationsmekanismer   sporet   i   empirien   fungerer   som   en   god   støtte   for   struktureringen  af  empirien.  

Ligeledes   viser   Rossis   arbejde   sig   som   værende   yderst   hjælpsomt   til   struktureringen  af  empirien.  Her  er  hensigten  en  smule  anerledes  stillet  ved,  som  hun   skriver:  

 

The   purpose   of   this   paper   is   to   provide   a   sufficiently   comprehensive   account   of   these   contributions  [empiriske  OSS  studier  vedrørende  motivationen]  in  order  to  draw  some  general   conclusions   on   the   state   of   our   understanding   of   the   phenomenon   and   identify   directions   for   future  research.”  (Rossi,  2004,  abstract)  

 

Hendes   arbejde   skal   derfor   forstås   som   dels   en   tværgående   udlægning   af   forskellige   studier   og   dels   som   et   forsøg   på   at   identificere   det   ”puzzling”   ved   OSS   miljøet.   Hvor   denne   afhandling   muligvis   ikke   deler   den   samme   konklusion   for   sidstnævnte,   viser   hendes  studier  i  kombination  med  Eilhards  sig  dog  yderst  anvendelige  for  den  generelle   strukturering  af  empirien.  

Den  egentlige  empiri  kan  deles  op  i  kvantitative  og  kvalitative  studier  af  OSS  miljøet.  

Der  er  således  blevet  valgt  6  kvantitative  studier,  som  alle  er  publiceret  i  perioden  2002   til   2006,   og   3   kvalitative   studier   fra   perioden   1998   til   2006.   Disse   studier   blev   alle   foretaget  i  en  periode,  hvor  interessen  for  OSS  af  primært  tre  forskellige  grunde  var  på   sit   højeste.   Den   første   årsag   til   interessen   skal   findes   i   den   store   vækst   i   OSS   programmeringen   registreret   fra   slutningen   af   1990’erne   og   fremad   (Deshpande   &  

Riehle,   2008).   En   vækst   som   ikke   kan   forklares   ud   fra   et   økonomisk   rationale.   Den   anden   årsag   skyldes   en   øget   brug   af   OSS   i   virksomheder   i   perioden,   hvilket   samtidig   øgede   interessen   for   OSS   (Lerner   &   Tirole,   2002).   Den   sidste   årsag   skyldes   den   økonomiske  situation  kombineret  med  dot  com-­‐boblen.  

Trods   det   forhold   at   alle   artikler   stammer   fra   den   samme   periode,   varierer   de   relativt   meget   i   både   deres   metode   samt   deres   teoretiske   ståsted.   De   generelle   tendenser,  som  bliver  sporet  på  tværs  af  artiklerne,  kan  derfor  med  rette  antages  som   værende   egentlige   motivationsmekanismer,   da   enkelte   forfatteres   individuelle   tendenser  vil  blive  sorteret  fra.  Derudover  har  valget  af  empirien  den  fordel,  at  en  del  af   forfatterne  undersøger  motivationen  i  enten  Linux  eller  Apache.  Begge  er  programmer,  

(15)

som  vil  blive  anvendt  i  denne  opgaves  anden  analysedel.  Det  skal  dog  fremhæves,  at  det   på   tværs   af   de   forskellige   artikler   ses,   hvordan   samtlige   anvender   den   tidligere   beskrevne   distinktion   af   motivationen   som   iboende   og   udefrakommende.   Denne   distinktion   får   derfor   en   naturlig   central   rolle   for   opgaven,   da   det   er   ved   at   drage   sondringen  mellem  motivationens  opblomstring  som  tonaangivende,  at  de  giver  mening   som  empirisk  grundlag  for  nærværende  afhandling.  

EMPIRIENS  PRAKTISKE  ANVENDELSE    DISPOSITION  AF  ANALYSEN  

For  at  give  en  bedre  forståelse  af,  hvordan  empirien  vil  blive  anvendt,  kan  det  nævnes,  at   der  først  ønskes  en  udlægning  af  motivationen  i  overensstemmelse  med  Ryans  og  Decis   teori  om  iboende  og  udefrakommende  motivation.  Dette  skyldes,  at  alle  studierne  valgt  i   empirien  støtter  sig  til  deres  teori,  hvorfor  det  naturlige  valg  er  at  følge  denne.  Dernæst   ønskes  den  egentlige  første  analyse,  som  vil  blive  foretaget  ved  hjælp  af  Axel  Honneths   anerkendelsesteori  (Se  nedenfor).  Herigennem  vil  deltagelsen  i  OSS  fremstå  som  noget   mere   eksistentielt   for   selvrealiseringen   hos   programmørerne   end   det,   de   tidligere   studier   har   fremhævet.   Formålet   med   denne   første   analyse   er   at   undersøge,   hvorvidt   anerkendelse  kan  siges  at  spille  en  grundlæggende  rolle  for  motivationen.  Den  anden  del   af  analysen  vil  dernæst  være  en  undersøgelse  af  fire  OSS,  tre  succesfulde  og  en  fejlslåen,   for  herigennem  at  se  nærmere  på  hvorvidt  mulighederne  for  anerkendelse,  eller  mangel   på   samme,   har   en   indflydelse   på   succesraten.   Afslutningsvis   vil   måden,   hvorpå   anerkendelsen   aktualiseres   i   OSS,   blive   perspektiveret   til   en   erhvervsøkonomisk   kontekst,  da  den  her  vil  kunne  spille  en  positiv  rolle  både  for  medarbejdermotivation  og   co-­‐creation.  

A

NALYSESTRATEGI

 

I   nærværende   afhandling   tages   der   udgangspunkt   i   en   abduktiv   analysestrategi.   En   abduktiv  tilgang  betyder  grundlæggende  set,  at  der  generes  en  hypotese,  hvis  validitet   herefter  testes  i  empirien,  og  som  kan  medvirke  til  en  ny  og  bedre  forståelse  (Magnani,   2001,  s.  2).  Således  er  hensigten  med  en  abduktiv  tilgang  at  finde  den  mest  sandsynlige   forklaring  på  en  hændelse,  og  tilgangen  ligger  derfor  i  klar  forlængelse  af  det  empiriske   metodiske   greb   Supra   analysis.   Denne   afhandlings   hypotese   er,   at   en   generel   anerkendelse,   både   konkret   udtrykt   og   mere   implicit,   kan   forstås   som   den   egentlige  

(16)

motivator  for  OSS  programmørernes  deltagelse,  og  at  denne  form  for  anerkendelse  kan   overføres  til  er  erhvervsøkonomisk  kontekst.  

Helt   konkret   betyder   den   abduktive   analysestrategi,   at   udgangspunktet   vil   tages   i   empirien,  hvor  formålet  er  en  efterprøvning  af  den  indledende  hypotese  for  derigennem   at  identificere,  hvad  der  ligger  bag  ved  den  egentlige  motivation.  Således  anvendes  der  i   denne   afhandling   det,   som   Magnani   (2001)   kalder   The   epistemological   model   of   diagnostic   reasoning.   Til   dette   skriver   han:   ”[S]elective   abduction   is   the   making   of   a   preliminary  guess  that  introduces  a  set  of  plausible  diagnostic  hypotheses,  followed  by   deduction  to  explore  their  consequences,  and  by  induction  to  test  them  with  available   […]  data  […].”  (Magnani,  2001,  s.  23).  

Magnani   foreslår,   at   en   række   forskellige   hypoteser   opstilles,   og   en   efterprøvning   heraf   foretages.   Denne   afhandling   arbejder   med   den   primær   hypotese   anført   ovenfor,   men  samtidig  skal  denne  ses  i  forhold  til  litteraturens  allerede  eksisterende  hypoteser   om  motivation,  hvorfor  den  epistemologiske  model  for  diagnostisk  argumentation  viser   sig   som   værende   anvendelig.   Det   deduktive   element   er   således   allerede   foretaget   ved   ideen  om  overførslen  af  motivationen  til  en  erhvervsøkonomisk  kontekst.  

Analysen  skal  derfor  forstås  som  en  induktiv  efterprøvning  af  hypotesen  gennem  de   9  forskellige  artikler,  der  tilsammen  udgør  empirien.  

V

ALIDITET  OG  RELIABILITET

 

Der   kan   stilles   spørgsmålstegn   ved   reliabiliteten   af   følgende   analyse   primært   grundet   det   empiriske   fundament.   Således   bygger   specielt   den   kvalitative   samt   den   narrative   kvantitative   del   af   empirien   på   meninger,   som   nemt   kan   fejlfortolkes.   Derfor   hævder   nogle   forskere,   at   man   kun   kan   bedrive   valide   andenhåndsanalyser,   såfremt   man   selv   har   været   aktiv   deltager   i   det   oprindelige   studie   (Long-­‐Sutehall   et   al.,   2010).  

Nærliggende   afhandlings   konklusioner   risikerer   derfor   at   være   funderet   i   fejlfortolkninger.  Der  er  dog  taget  højde  for  denne  risiko  ved  blandt  andet  at  anvende  en   række  forskellige  empiriske  værker  for  at  derigennem  at  undgå  individuelle  tendenser.  

Dertil  kommer  anvendelsen  af  Heatons  metodiske  andenhånds  analyse  apparat.  

 

 

(17)

T EORI  

R

YAN  OG  

D

ECI

 

I  dette  afsnit  af  de  teoretiske  overvejelser  vil  Richard  Ryans  og  Edward  Decis  forståelse   af   motivation   kort   udlægges,   da   en   sådan   forståelse   er   nødvendig   for   den   senere   udlægning  af  de  empiriske  studier.  Som  allerede  kort  berørt  deler  Ryan  og  Deci  i  deres   Self-­‐Determination   Theory  motivation   op   i   to   typer:   ”The   most   basic   distinction   is   between  intrinsic  motivation,   which   refers   to   doing   something   because   it   is   inherently   interesting   or   enjoyable,   and  extrinsic   motivation,   which   refers   to   doing   something   because  it  leads  to  a  separable  outcome.”  (Ryan  &  Deci,  2000,  s.  55).  Denne  distinktion   søger  at  gøre  op  med  ideen  om,  at  motivation  blot  er  et  spørgsmål  om  en  gradbøjning  af   mere   eller   mindre   motivation.   Således   er   hensigten   med   inddelingen   i   iboende   og   udefrakommende  motivation,  at  forstå  ikke  hvor  kraftig  motivationen  nødvendigvis  er,   men  snarere  hvorfra  denne  motivation  stammer.  

Inddeling   i   to   arketyper   er   dog   en   forsimplet   model,   da   der   indenfor   begge   typer   findes  en  række  subtyper  og  underliggende  vilkår,  som  også  bør  forstås.  Derfor  vil  de  to   motivationstyper  nedenfor  kort  blive  udlagt.  

Som  citatet  ovenfor  giver  udtryk  for,  har  den  iboende  motivation  sin  funktion  ved  at   give   en   indre   tilfredsstillelse   da   handlingen   i   sig   selv   ses   som   sjov   eller   udfordrende.  

Dette   ser   Ryan   og   Deci   som   værende   et   af   grundvilkårene,   der   driver   individet   til   at   handle   og   lære:   ”This   natural   motivational   tendency   is   a   critical   element   in   cognitive,   social,  and  physical  development  because  it  is  through  acting  on  one’s  inherent  interest   that  one  grows  in  knowledge  and  skills.”  (Ryan  &  Deci,  2000,  s.  56).  Denne  forståelse  af   motivationen   har   derfor   en   psykologisk   retning,   da   den   driver   ens   udvikling   og   selvværdsfølelse   funderet   i   ens   kompetencer.   Ydermere   har   den   iboende   motivation   også   en   intersubjektiv   karakter,   da   begivenheder   som   belønning,   kommunikation   og   feedback   også   kan   spille   en   positiv   rolle.   Det   er   dog   vigtigt   her   at   fremhæve   at:   ”[…]  

feelings   of   competence   will   not   enhance   intrinsic   motivation   unless   they   are   accompanied  by  a  sense  of  autonomy  or,  in  attributional  terms,  by  an  internal  perceived   locus  of  causality.”   (Ryan   &   Deci,   2000,   s.   58).   Således   bliver   det   klart,   at   den   iboende   motivation  er  styret  af  både  en  følelse  af  kompetencer  og  en  følelse  af  autonomi.  Man  

(18)

skal,   så   at   sige,   være   fri   i   ens   handling   uden   nogen   udefrakommende   kontrol   for   derigennem  at  opnå  en  følelse  af  selvværd.  

Den   iboende   motivation   virker   hermed   til   at   være   yderst   positiv   og   det   kunne   umiddelbart   tolkes   som   om,   at   såfremt   OSS   programmørerne   udelukkende   var   motiveret  heraf,  ville  det  være  ideelt.  Hertil  skriver  Hars  og  Ou:  

 

If   the   open-­‐source   movement   were   solely   based   on   this   motivation,   it   would   be   at   a   disadvantage   in   comparison   to   commercial   development.   The   motivation   of   the   developers   is   not  necessarily  linked  to  the  needs  of  the  users.  In  cases  where  the  community  of  users  and  the   community   of   programmers   are   not   identical,   open-­‐source   software   would   have   an   inherent   problem  in  regard  to  incorporating  user  needs.  (Hars  &  Ou,  2002,  s.  28)  

 

Det   er   derfor   essentielt,   at   udviklingen   af   OSS   bliver   drevet   af   begge   motivationsmekanismer.  

 

Den  udefrakommende  motivation  er  på  sin  vis  mere  kompleks,  da  Ryan  og  Deci  inddeler   denne   i   fire   subgrupper   i   forhold   til   omfanget   af   internaliseringen.   Vigtigt   er   det   at   forstå,  at  motivationen  ikke  nødvendigvis  udvikler  sig  lineært  gennem  alle  fire  grupper,   men   i   stedet   er   bestemt   af   den   specifikke   handling.   Ens   motivation   kan   således   blive   styret  af  hvilken  som  helst  af  de  fire  grupper  alt  afhængig  af  ens  tidligere  erfaringer  og   ydre  omstændigheder.  

Den   første   af   de   fire   grupper,   den   hvor   motivationen   er   mindst   internaliseret,   går   under   betegnelsen  external   regulation.   Som   navnet   indikerer,   er   der   her   tale   om   en   motivation  udelukkende  skabt  af  udefrakommende  pres.  Kausaliteten  af  ens  handling  er   hermed  udelukkende  bestemt  af  den  gulerod  eller  pisk,  som  bliver  anvendt.  I  den  anden   gruppe,   introjection   regulation,   er   motivationen   stadig   relativt   styret   udefra.   Dette   skyldes  ifølge  Ryan  og  Deci  en  stræben  efter  at:  ”avoid  guilt  or  anxiety  or  to  attain  ego-­‐

enhancements  or  pride.”  (Ryan  og  Deci,  2000,  s.  62).  Der  er  derfor  tale  om  motivation   forbundet  med  ens  selvværd,  hvorfor  den  nu  får  en  større  indflydelse  på  individets  selv,   hvilket  minder  om  den  iboende  motivation.  Dog  er  der  den  vigtige  forskel,  at  man  ved   den   iboende   motivation   har   en   indre   fornøjelse   ved   handlingen,   hvilket   ikke   gør   sig   gældende  i  introjection.  

I   de   to   sidste   grupper   får   den   udefrakommende   motivation   en   mere   autonom   karakter  og  individet  begynder  nu  at  identificere  sig  selv  med  handlingen.  De  to  grupper  

(19)

adskilles   ved,   at   for   den   første   identificerer   individet   sig   med   handlingen   grundet   vigtigheden   af   den   for   ens   livsmål,   mens   handlingen   for   den   anden   er   blevet   fuld   assimileret   i   ens   selv.   Dog   adskiller   de   sig   begge   fra   den   iboende,   da   forholdet   til   handlingen  i  begge  tilfælde  er  funderet  i  en  belønning,  som  er  forskellig  fra  den  egentlige   handling.  

Det  bliver  altså  tydeligt,  hvordan  der  også  i  den  udefrakommende  motivation  er  et   behov  for  autonomi  i  handlingen,  hvis  motivationen  skal  blive  internaliseret  i  individet.  

Dog  er  det  vigtigt  at  pointere,  at  motivationen  ikke  vil  blive  iboende  i  egentlig  forstand,   da   man   ikke   finder   handlingen   i   sig   selv   interessant.   Til   dette   skriver   Ryan   og   Deci   følgende:  ”This  suggest  that  the  groundwork  for  facilitating  internalization  is  providing  a   sense   of   belongingness   and   connectedness   to   the   persons,   group,   or   culture   disseminating   a   goal   or   what   in   SDT   [Self-­‐Determination   Theory]   we   call   a   sense   of   relatedness.”  (Ryan  &  Deci,  2000,  s.  64).  

Det   bliver   hermed   tydeligt,   at   der   både   i   den   iboende   og   i   den   udefrakommende   motivation  er  en  stræben  efter  at  tilhøre  et  fællesskab  for  derigennem  at  opnå  en  form   for   selvværd.   Den   egentlige   forskel   beror   på,   om   individet   finder   handlingen   underholdende  i-­‐sig-­‐selv,  eller  om  det  nærmere  er  et  middel  for  opnåelsen  af  et  særskilt   mål.   Man   ser   hermed,   hvordan   Ryans   og   Decis   motivationsteori   har   et   latent   anerkendelsesforhold  funderet  i  sig  igennem  den  beskrevne  stræben  efter  selvværd.  

A

XEL  

H

ONNETH

 

Efter  denne  udlægning  af  motivationen,  som  den  eksisterende  OSS  litteratur  forstår  den,   er   en   detaljeret   præsentation   af   anerkendelsen   som   motivator   passende.   Som   indledningsvis  nævnt  vil  Honneths  forståelse  af  det  subjektive  behov  for  anerkendelse   danne   et   essentielt   teoretisk   fundament   for   denne   opgave.   Dette   skyldes,   at   en   af   de   primære   motivationsmekanismer,   som   er   blevet   konstateret   i   empirien,   er   et   delvist   udtrykt  og  delvist  latent  behov  for  en  sådan  anerkendelse.  For  at  forstå  hvordan  dette   behov  påvirker  OSS  programmørerne  på  et  dybere  og  mere  eksistentielt  niveau  end  den   allerede   eksisterende   litteratur   muliggør,   viser   Honneth   sig   som   værende   oplagt   grundet  hans  normative  tilgang  til  selvrealisering.  Honneth  forstår  således,  hvordan  det   kun  er  i  kraft  af  en  anerkendelse  af  hele  subjektet,  at  individet  kan  individueres,  hvilket   medfører   et   normativt   krav   om   anerkendelse   (Honneth,   2010).   For   at   opstille   en  

(20)

operationel  forståelse  af  dette  normative  krav  i  overensstemmelse  med  Honneth  er  det   vigtigt  først  kort  at  klarlægge  det  teoretiske  ståsted,  hvorfra  hans  teori  udspringer.  

LIDEN  UNDER  UBESTEMTHED  

Honneths  teori  bygger  på  en  patologisk  forståelse  af  samfundet  som  værende  opbygget   af  ufuldstændige  frihedsformer,  hvorfor  det  individuelle  behov  for  anerkendelse  beror   på  et  forsøg  på  at  undslippe  eller  overskride  disse.  I  sine  to  forelæsninger  samlet  under   titlen  Suffering  form  Inderterminacy  og  afholdt  i  forbindelse  med  han  besad  The  Spinoza   Chair   of   Philosophy   i   Amsterdam   tydeliggør   han   gennem   en   aktualisering   af   Hegels   Retsfilosofi,  hvordan  disse  ”sygdomme”  skal  forstås  og  overskrides.  Til  dette  skriver  han:  

”[…]   Hegel’s   main   intention   in   the   Philosophy   of   Right  is   to   establish   a   normative   principle  of  justice  for  modern  societies,  in  which  all  the  necessary  (pre-­‐)conditions  for   the   self-­‐realization   of   individuals   are   subsumed   […]”   (Honneth,   2000,   s.   42).  

Selvrealisering  skal  her  forstås  som  noget,  der  sker  gennem  intersubjektiv  handlen  og   udelukkende  gennem  egne  valg,  hvilket  fordrer  det  normative  krav  om  anerkendelse.  

For   at   selvrealiseringen   kan   muliggøres   i   sfæren,   Honneth   betegner  ethical   life   (herfra  forstået  som  sædelighed),  må  man  derfor  se  nærmere  på  disse  forudsætninger,   der  netop  udgør  patologien  i  samfundet.  Honneth  distingvere  mellem  to  typer:  

 

[…]   on   the   one   hand,   they   have   to   have   learned   in   accordance   with   the   directives   of   abstract   right,   to   understand   themselves   as   the   bearers   of   rights,   as   legal   persons,   while   on   the   other,   they  have  to  also  at  the  same  time  have  developed  a  sense  of  the  power  of  moral  arguments,  in   order,  additionally  to  be  able  to  conceive  themselves  to  be  the  bearers  of  individual  conscience,   as  moral  subjects;  and  only  once  these  two  self-­‐conceptions,  Hegel  appears  to  want  to  say,  have   been   fused   into   the   single   practical   identity   of   an   individual   subject   will   that   individual   be   capable   of   self-­‐realization   within   the   institutional   fabric   of   modern   ”ethical   life”   without   interference  or  coercion  (Honneth,  2000,  s.  43f).  

 

De  to  forudsætninger  for  individueringen  bliver  hermed  betegnet  som  den  abstrakte  ret   og  moraliteten,  og  det  er  kun  såfremt  individet  forstår  dem  begge,  at  sædeligheden  er   opnåelig.  Hver  for  sig  skal  den  abstrakte  ret  og  moraliteten  forstås  som  ufuldstændige   frihedsformer,   hvis   negative   effekt   på   subjektet   fremstår,   når   det   forlader   sig   udelukkende  på  blot  en  af  dem.  En  sådan  ensidig  forståelse  af  selvet:  ”[…]  has  inevitably   to   lead   to   serious   consequences   in   practice,   of   which   the   symptom   of   ”suffering   from  

(21)

indeterminacy”   will   furnish   a   clear   sign.”   (Honneth,   2000,   s.   46).   Det   er   netop   denne   liden   under   ubestemthed,   som   bliver   central   for   anerkendelsesteorien,   da   det   kun   er   gennem  anerkendelsen,  at  vi  kan  overskride  de  enkelte  ufuldstændige  frihedsformer  og   blive   egentligt   subjekter.   For   at   en   sådan   overskridelse   kan   muliggøres,   må   man   dog   først  se  nærmere  på,  hvad  den  abstrakte  ret  og  moraliteten  egentligt  udgør,  hvorfor  en   udlægning  heraf  vil  være  passende.  

For   at   den   abstrakte   ret   kan   hjælpe   til   muliggørelsen   af   individets   selvrealisering   har  den  sit  udspring  i  en  generel  ret  til  at  eje  ting.  Denne  ret  beror  på  en  anerkendelse  af   andres  lige  rettigheder,  hvilket  giver  den  en  intersubjektiv  karakter.  Omfanget  af  denne   intersubjetivitet   skal   dog   her   forstås   i   en   minimal   forstand,   hvilket   følgende   citat   tydeliggør:  

 

[…]   in   the   sphere   of   abstract   right   only   as   much   of   the   individual’s   freedom   is   involved   as   is   necessary  for  permitting  strategic  interaction  between  independent  persons;  the  other  person’s   freedom  is  viewed  here  only  as  a  means  to  satisfy  one’s  own  interest,  or  to  preserve  for  oneself   as  many  options  of  actions  as  possible.  (Honneth,  2000,  s.  49).  

 

Den  abstrakte  ret  får  hermed  en  strategisk  dimension,  hvor  individet,  som  forlader  sig   udelukket  på  denne,  vil  stå  fast  på  sine  formaliserede  rettigheder  og  kun  se  andre  som  et   middel   mod   sin   egen   selvrealisering.   Hermed   kan   den   abstrakte   rets   patologiske   tendens   optegnes.   ”[…]   someone   who   articulates   all   of   his   needs   and   plans   in   the   categories  of  formal  right  will  become  incapable  of  participating  in  social  life,  and  thus   be   condemned   to   suffer   from   indeterminacy.”   (Honneth,   2000,   s.   50).   Denne   ubestemthed   skal   forstås   ved,   at   selvrealiseringen   for   Honneth   skal   ske   i   en   intersubjektiv   kontekst,   men   individet,   som   kun   forlader   sig   på   den   abstrakte   ret,   vil   ikke  kunne  indgå  i  en  sådan  kontekst,  hvorfor  en  egentlig  selvrealisering  ikke  lader  sig   gøre.   For   at   overskride   denne   rettighedsorienterede   mangelfuldhed   må   individet   også   forstå  den  anden  frihedsform,  moraliteten.  

Der  er  her  tale  om  et  selvforhold,  hvor  individet  refleksivt  må  forholde  sig  til  sig  selv   for   derigennem   at   forstå,   hvordan   man   bør   handle.   Dette   skyldes   at   friheden,   som   Honneth  forstår  den,  til  stadighed  har  en  refleksiv  karakter.  

 

The  sphere  of  morality,  Hegel  means  to  say,  makes  us  aware  by  turning  our   attention   inward   that   we   have   to   understand   freedom   as   always   a   specific   form   of   self-­‐relation   as   well:   only  

Figure

Updating...

References

Related subjects :