• Ingen resultater fundet

Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet."

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022

Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet.

Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne; Hacke, Bertram Tobias ; Sørensen, Carlo

Published in:

Program og præsentationer

Publication date:

2015

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Storm Henriksen, L., Piontkowitz, T., Villadsgaard, A., Hacke, B. T., & Sørensen, C. (2015). Slaget om havet.

Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet. I Program og præsentationer (s. 33)

(2)

33

Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet.

Laura Storm Henriksen, Thorsten Piontkowitz, Anne Villadsgaard, Bertram Tobias Hacke, Carlo Sørensen

Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig

lsh@kyst.dk

Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktivite- ter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målrettet administration. Kystdirektoratet har derfor udarbejdet et samlet administrationsgrundlag for søterri- toriet, der omfatter anlæg og aktiviteter, som befinder sig inden for Kystdirektoratets forvaltnings- område, heriblandt erhvervsaktiviteter (tanganlæg, søfly), infrastruktur (lystbådehavne, uddybning af sejlrender) og rekreative anlæg (strandparker, kabelbaner, husbåde, shelters).

Administrationsgrundlaget skal skabe rammerne for en helhedsorienteret tilgang til administratio- nen af søterritoriet. Administrationsgrundlaget skal skabe større balance og reducere potentielle konflikter mellem miljøhensyn og økonomiske mål. En bæredygtig anvendelse af søterritoriet inde- bærer en balanceret vægtning af økonomiske, miljømæssige og sociale forhold.

Oplægget vil præsentere formålet og opbygningen af administrationsgrundlaget. Der vil blive set på de overordnede principper og vurderingskriterier der anvendes i forvaltningen af havet. Ligeledes vil der blive præsenteret den konkrete anvendelse af administrationsgrundlaget på udvalgte aktivite- ter og projekter.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

I. Mogens Henriksen Rosenvinge... Jacob Henriksen ... Poul Nielsen ... Niels Lauridsen ... Niels Olufsen Bager ... Jacob Sørensen Let ... Rickert Knudsen Seeblad... Niels

stensen, der den 7 februar 1984 solgte til Ole Sørensen... Han døde den 25 marts 1921 og enken Laura Christine Christensen, født Larsen, fik adkomst til stedet den 24 maj 1923,

Elias Lauridsen og Anne Aronsdatter Poul Sørensen Gammelgaard og Maren Lauridsdatter Mads Thorsen og Kirsten Pedersdatter Svend Pedersen Strøm og Anne Mortensdatter Niels Sørensen

Sørensen i Alslev senere brændt. Derimod er der ikke fundet noget om, at Anne Canniks i Sjælborg, Anne.. Niels Skyttes i Toftnæs eller Kirsten Jægers

På baggrund af samtaler med mor og Tobias samt besøg i hjemmet kan det konstateres, at der er en meget anspændt og usund mor-barn-relation, hvor moderen ikke lytter til

Anne Marie Geert9 Bielefeldt (Erik 8, Arthur Bielefeldt 7 Sørensen, Oscar Søren Edvard 6, Jens Bielefeldt5 , Søren4 Jespersen, Jesper 3 Sørensen, Søren Jensen 2

Kathrine Andersen 37,50 Repræsentant Sofus Larsen 75,00 Barbermester Carlo Clausen 75,00 18 Karetmager Soren Sørensen 210,00. Musiklærerinde Marie Krogh 135,00

Variationsbredden for de to stoffer, specielt for calcium, indsnæv- res følgelig en del når kløverprocenten tages i betragtning ved vurderingen; at dette ikke er mere udpræget,