• Ingen resultater fundet

lr REGISTRERINGSTIDENDE

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "lr REGISTRERINGSTIDENDE"

Copied!
20
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

r

R E G I S T R E R I N G S T I D E N D E

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærke­ Nr. 24

væsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi­ Nr. 24

strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben og 78. årgang

-segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre 78. årgang

ændringer i stedfundne registreringer. — Abonnementspri­

1957

sen for årgangen er 25 kr. Abonnement modtages af alle 1957

postkontorer. I direktoratet for patent- og varemærkevæse­

5. juli

net, København, sælges enkelte numre for en pris af 50 øre 5. juli

for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder.

O v e r s i g t

over

Mærker, hvis registrering i tidsrummet 1951—1955 er blevet nægtet i medfør af bestemmelsen i varemærkelovens § 4, nr. 1.

A . M æ r k e r , d e r a n g i v e r d e t s t e d , Alaska

Amager Arabia Arizona Arkley Arlington Aston Bali Ban ko Bassano Bermuda Bikita Biskra Bolton Brandenborg Bromley Cabanas Capri

I

Carrington

I Cbillon

I Claydon

lr

h v o r v a r e n f r e m s t i l l e s e l l e r f o r h a n d l e s : Deauville

Denia Derby Dijon Elsinore Florantine Florantiner Fynbo Gaggenau Gugkalk Hellas Henley

Highland Tweed Hispano

Hjørring Holbæk Indian

Jydsk Bryg er Jydsk Byg

(2)

2 7 8 Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

Kansas Kelima Kensington Kingston Kolding-tavlen Long Beach Mandalay Manfield Manhattan Mekka Morthimer

Napoli, Spaghetti å la National

North Cape Odenwald

Original Brandenborg Oxford

Pariser Postej Parma

Pera Prescot Prestwick Princeton

Ravello Richniond Romanos Rya

Saint Cloud Salvador Saude Schweitzer Sealand Sheraton Sorø-Stamper Stanford Stevns Ærter Svendborg-Inventar Taiho

Thornhill Thule

Thyborønfisk Toledo Toronto Waterbiiry Weimar Westbiirn Westfalen Vienna Ærø-Væv

B . M æ r k e r , d e r

Bakkelse for

Behå »

Browning »

Caburator Oliefyr »

Casmira »

Cassata »

Chips »

('ola-Most »

Corium Massage-Olie »

*) Oversigten angår de varearter, for hv lyser ikke om disse ville kunne være blevet tegnelse.

g i v e r v a r e n s a r t * ) :

margarine, alle slags spiselige olier og fedtstoffer samt råvarer til fremstilling heraf, dejgvarer, bage­

ri- og konditorvarer og andre ba­

geritekniske artikler busteholdere

våben, krigsmaterialer, eksplosions- og sprængstoffer samt projektiler oliefyr og tilbehør til oliefyr

tekstilmetervarer samt færdigkon- fektionerede varer heraf

al slags is

tilberedte kartofler

en drik, tilsat kolanødekstrakt massage-olie

Ike mærkerne er søgt registreret, men op- registreret for en mere begrænset varefor-

(3)

Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 2 7 9

Det Gyldne Sundhedsbrød Det tredie Krydderi Ensilator

Espadriller Fodbold-Årbogen Formglas

Frutti Glansemaille

Glut - det tredie Krydderi Golden Bisquits

Golden Wafers Gonnella Gugkalk Halva Hot Plate Isopurin Jet

Josephine-kage Junior-Avisen

Jydsk Bryg af Jydsk Byg Kello

Klosterlinned Leather

Levertran som røde Perler

Lucia Lys Mazzarin

Meat Tenderiser Mesitol

Minestra Minni-Relæ Multivitamin Natur Calf Nib

Nippers

for al slags bagværk, chokolade og suk­

kervarer

» kolonialvarer og kemikalier

» alle varearter

» fodtøj

» tidsskrifter, bøger, almanakker og andre forlagsartikler

» alle varearter

» chokolade og sukkervarer

» farver og lakker

» alle varearter

» kiks og biscuits

» kiks og biscuits

» nederdele

» kalk

» chokolade og sukkervarer

» automobilvarmeapparater

» alle varearter

» elektriske vandvarmere

» bage- og kagepulver

» dagblade, ugeblade og tidsskrifter

» bryggeriprodukter

» ure og andre tidsmålere

» hvidevarer og bomuldsvarer

» alle varearter

» medicinske og farmaceutiske præ­

parater, herunder vitaminholdige fiskeleveroliepræparater

» lys

» margarine samt alle slags spiselige olier og fedtstoffer ni. m.

» en vædske til mørning af kød

» kemiske produkter til anvendelse i farverier og trykkerier

» suppe

» elektriske relæer

» lægemidler og kosttilskudsmidler

» læder, skind og huder samt erstat­

ningsstoffer herfor m. m.

» pencils, kuglepenne og fyldepenne

» damebenklæder

(4)

2 8 0 Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

Panorama

Panorama-Lærred Parkeringsure, Danske

Phonogram Plastic-Kopi Platin Primer Pose

Rhinospray

Rya

Røreringen Salami, Pikant Sarong

Silogas

Silver Dust Skeletasfalt Skeletbelægning Smoking

Snitfor

Solpersiennen med S-profil Spiral-B. H.

Spray Spray Tan Standard Steel Standard-Tip Stellite

Strepto-Penicillin Stucco

Sulfaglycin Sulfo

Sulfo-Storvask Sunbalm

for fjernsynsapparater, tilbehør og dele dertil

» lærreder til billedprojektion

» for ure, tælleværker, automater og lignende apparater til mekanisk eller automatisk regulering af parkeringsforhold

» materiel til anvendelse i kommuni- kationsøjemed

» kopier udført på plastiefolier

» farver og lak

» rengøringsmidler, kemisk-tekniske artikler og fødevarer m. m.

» lægemidler, farmaceutiske, medicin­

ske, veterinære og sanitære droger og præparater

» alle varearter

» røreringe af plastic

» spegepølser

» nederdele

» midler til beskyttelse af planter og til konservering af foder- og føde­

varer samt til bekæmpelse af in­

sekter og svampe.

» sølvamalgam

» et vejmateriale bestående af sten omhyllet med asfalt

» »

» textilmaterialer

» alle varearter (med undtagelse af be­

klædningsgenstande og dele dertil)

» persienner, jalousier, markiser og rullegardiner m. m.

» tekstilvarer

» kosmetiske artikler og hårpleje­

midler

» kosmetiske produkter, især til at farve huden solbrun

» kontorartikler, kontorinventar

» trillebøre

» metallegeringer, skæreredskaber, svejsestænger og svejseelektroder

» penicillin og penicillinpræparater

» bind, bandager og sygeplejeartikler

» lægemidler og kemiske produkter in­

deholdende glycin

» rengørings-, opvaske- og skuremid­

ler

»vaske- og rengøringsmidler

» farmaceutiske produkter og kosme­

tik

(5)

Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 2 8 1

Tape Teip Tejp Termique Tetralin

Trygkoger Tvæt

for gummierede og selvklæbende bånd i ruller

luftspredere

plastre, dyre- og planteudryddelses- midler samt kemiske produkter

til industrielle formål m. m.

trykkogere

svampeskind, viskosesvampe, vaske- og rengøringsartikler m. m.

White Lunch »

Vibrograf »

Wienergele »

Wooly Strik »

flødeost, smelteost, camembert, blue cheese og brieost m. m.

apparater til kontrollering af urvær­

kers gang bageh j ælpemidler

uld- og bomuldsstrikvarer

C . M æ r k e r , d e r a n g i v e r v a r e n s b e s k a f f e n h e d : Absorbent

Agrokemi

Altid 12 Rigtige Anatomic Antiblænd Antigrå Antique Apero Aroma frugt Auri

for al slags beklædning

» kemikalier til bekæmpelse af skade­

dyr og plantesygdomme i land- og havebrug

» cigaretter

» beklædningsgenstande og tekstilva­

rer

» brilleglas

» hårplejemidler

» alle varearter

» vin og spiritus samt alle andre drik­

kevarer

» frugt

» ure

Baby Marie »

Baby Vanille »

Bag-let »

Ben Hur »

Bestform »

Billed-Bagepulver »

Blakket Shampoo »

Brillant »

Bronce »

kiks, biscuits og vafler kiks med vanillesmag bagepulver og mel varer indspillede films

undertøj og trikotagevarer

bageri- og konditoriartikler, navn­

lig bagepulver

sæbe- og hårplejemidler samt frisør­

artikler m. m.

legetøj, gymnastik- og sportsappara- ter

chokolade, cacao, konfekture og suk­

kervarer m. m.

(6)

2^2 Registreringstidende for

Carburator Oliefyr for

Casinira »

Chromtryk »

Comfy-Crepe »

Composita »

Connaisseur »

Crinip »

Danske Parkeringsure »

Dark »

De Blå Rutebiler »

— de smager friskbagt »

De 12 Rigtige »

Den gyldne Chocolade »

Den gyldne Toffee »

Den Maskesikrede Tå »

Det bedste »

Det gyldne sundliedsbrød »

Det tredie Krydderi »

Diphenyl »

Diplom »

Dungarees »

Dunlet »

Easy-Cut »

Elegantes »

Elite »

Eminent »

En 12' »

Eskimo »

Esquisita »

Everclean »

Everclean »

Fe-dest »

Floot »

Fodbold-Aarbogen »

Fodbold 1955 »

Frutti »

vare- og fæliesmærker.

oliefyr og tilbehør dertil

tekstilmetervarer og heraf færdig- konfektionerede varer

påtrykte og dekorerede genstande, navnlig af glas og kunststofer strømper og underbeklædning rå og forarbejdet tobak mej eriprodukter

strømper og sokker

ure, tælleværker, automater og lig­

nende apparater til mekanisk el­

ler automatisk regulering af par­

keringsforhold sirup

automobiler samt dele af og tilbehør dertil

kiks, biscuits og vafler cigaretter

chokolade- og sukkervarer chokolade- og sukkervarer strømper

chokolade, konfekturer, konditorva­

rer m. m.

bagværk

kolonialvarer og kemikalier farvestoffer

bøger, blade, tidsskrifter, undervis­

ningsmateriel m. m.

konfektionerede benklæder beklædningsgenstande værktøj og isenkram tobaksvarer

kaffe, the, cacao, chokolade og suk­

kervarer m. ni,

sæbe, parfumeri- og toiletartikler m. m.

tobaksvarer

uldtæpper og plaider tobaksvarer ni. ni.

tekstilstoffer, plasticstoffer m. ni.

narresutter, forbindstoffer og syge- plej eartikler

vaske-, rense-, pudse- og poleremid­

ler 111. m.

skocreme, bonevoks og })udsecreme m. m.

tidskrifter, bøger, almanakker og forlagsartikler

»

chokolade og sukkervarer

(7)

2 8 3

Gasol

Glansemaille Glanz

Glut - Det tredic Krydderi Golden Biscuits

Golden Butter Golden Wafers Gott

Granit-Emalje Gyldenblond Handy Handy Handy Handy Gas Hestesko Hof

Hormon Ampullen

Hot Plate Household Hulvulstkapsel Hydrometalisering Ideal

Ima Invisible Isopurin Jet Jet Jet Jet

Jordemoder Junior-Avisen Ket-Urin Klink Dollar Knallert Kold kokus Konstant Kraft

Kraft-Paksæk

for flaskegas, flaskegasbeholdere, fla­

skegasanlæg m. m.

» farver og lak

» shampoo og hårplejemidler

» alle varearter

» kiks, vafler og biscuits

» kiks, vafler og biscuits

» kiks og biscuits

» klare lakker og gulvlak

» emaljerede husholdningsartikler

» drikkevarer

» bygnings- og møbelbeslag m. m.

» auto-påhængsvogne

» alle varearter

» belysnings-, opvarmnings-, koge- og badeapparater m. m.

» chokolade, konfekturer og sukker­

varer m. m.

» foder- og gødningsstoffer

» parfumerivarer, toiletartikler, far­

maceutiske- og medicinske speci­

aliteter m. m.

» automobilvarmeapparater

» mejeriprodukter

» kapsler

» imprægnerede havemøbler

» tagtæknings- og fugtisoleringsmate­

rialer

» iskræm, chokolade og sukkervarer

» roll-ons, hofteholdere og brysthol­

dere

» alle varearter

» gashaner

» elektriske apparater til opvarmning og ventilation m. m.

» ildfaste materialer

» elektriske vandvarmere

» næringsmidler og kolonialvarer

» dagblade, ugeblade og tidsskrifter

» medicinske og farmaceutiske spe- cialpræparater m. m.

» jetons samt knapper til legetøjshals- bånd

» beklædningsgenstande

» konfekturevarer

» paksalve

» aluminiumsfolie

» emballage af bl. a. papir, karton, pap eller tekstil

(8)

2 8 4

Krystal for

Kundskabens Bog »

Lactin »

Leather »

Leather »

Le Grand »

Levertran som røde Perler »

Lilleput »

Long Leg »

Lovely »

Lucia Lys »

Lyn »

glucose, sirup og kulør leksikalske opslagsværker mælk

piber

alle varearter mej eriprodukter

medicinske og farmaceutiske præpa­

rater

fødemidler, især ost alle varearter

parfumerivarer, kosmetiske artik­

ler, m. m.

lys

kaffe, te, kaffe- og tepulver samt kaffe- og teextrakter

Mageløs

Magnific »

Mahagonny »

Mandarin »

Masticless »

Meat Tenderiser »

Mesitol »

Microgroove »

Mikrorille »

Mildwave »

Mini »

Mini »

Minimasket »

Mini-Relæ »

Mini-Scooter »

Minivævet »

Mist »

Moll »

Mønsterpande »

Nylonskum »

Nylon-Skum »

Old Red »

Optima »

Oj)tima »

præserverede frugter, chokolade m. m.

beklædningsgenstande drikkevarer

kiks, vafler og biscuits piber

en væske til mørning af kød kemiske produkter til anvendelse

i farverier og trykkerier

radio-, television og fonografiske artikler, grammofonplader og grammofoner m. m.

»

permanentkrølleapparater og væd- sker til permanentkrølning ost

bordparasoller

strikkede og vævede varer elektriske relæer

en sammenklappelig scooter strikkede og vævede varer insektbekæmpelsesmidler

beklædningsgenstande, trikotage­

varer og strømper pander

bygningsmaterialer, isoleringsma­

terialer m. m.

»

forarbejdet tobak

sæbe- og vaskemidler, rense- og rengøringsmidler m. m.

skrivemaskiner og dele dertil

i

(9)

Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 2 8 5

Panorama

Panorama Lærred Pariser-Moder Party

Pellets Penicil

Penicillinmuld Pepita

Pladen med FM-klang Plan-Bund

Planfile Platin Primer Porcelæns-Emalje Pose

Premier Puslekort Reform

Reform-Møbler Renovering Rhinospray

Rolling Rosett

Rubino Røreringen Salami, Pikant Salmo

Santé Self Mixing Silkeplastic Silogas

Silverblu Silverdust Silvergloss

for fjernsynsapparater, tilbehør og dele hertil

» lærreder til billedprojektion

» periodiske skrifter

» kød- og grøntkonserves

» vitaminpræparater til brug som er- næringstilskud

» tilskudsfoder indeholdende et anti­

biotikum

» jordforbedringsmidler, gødnings­

stoffer m. m.

» strømper og sokker

» grammofonplader, films, tonebånd, tonetråd m. m.

» senge

» hængemapper, brevordneskabe, kartoteker m. m.

» farver og lak

» overfladebehandlede jern- og me­

talplader

» rengøringsmidler, kemisk-tekniske artikler og fødevarer m. m.

» fabrikerede tobaksvarer

» postkort

» radiomodtagere, radiogrammofoner m. m.

» møbler, især kontormøbler

» motorreparationsmaterialer m. m.

» lægemidler, farmaceutiske, medi­

cinske, veterinære og sanitære droger og præparater

» roterende kartoteksystemer

» frøavls-, havebrugs-, gartneri- og skovbrugsprodukter, -redskaber og -maskiner

» drikkevarer

» en rørering af plastic

» spegepølser

» fiskefoder

» tobaksvarer

» alle varer

» plastic-konfektion og andre artik­

ler fremstillet af plasticfolie

» midler til beskyttelse af planter og til konservering af foder- og fø­

devarer samt til bekæmpelse af insekter og svampe

» skindpelse og andre klædnings­

stykker af skind

» sølvamalgamer

» farver, lak og malervarer

(10)

2 8 6 Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

Skeletasfalt Skeletbelægning Skumnylon Skum-Nylon Smooth Snebolde Snitfor Snørkel Soft-Ice Sommer-Crepe Spadevogn Spiral-B. H.

Spray Tan

S-profil Solpersiennen

Standard Steel Steamy

Stimulant

Strepto-Penicillin Suk-Urin

Sulfo Sun-cap Supreme Sylt-let

Sækken som sikrer mod slid

for et vejmateriale, bestående af sten omhyllet med asfalt

bygnings- og isoleringsmaterialer

— » — manufakturvarer lys

alle varearter

chokolade og varer fremstillet heraf m. m.

maskiner og apparater til frem­

stilling og brug af kunstis damestrømper

transportvogne tekstilvarer

kosmetiske produkter, især til at farve huden solbrun

persienner, jalousier, markiser, rullegardiner, karnicher, ophæng-

ningsindretninger og beslag hertil

kontorartikler og kontorinventar apparater til dampudvikling præserverede frugter, chokolade

m. m.

penicillin og penicillinpræparater medicinske og farmaceutiske spe-

cialpræparater

rengørings-, opvaske- og skure­

midler huer

slagteriprodukter, tilberedte kød­

varer og konserves konserveringsmidler

vasketøj og rensetøj m. m.

Taffel »

Teen-Age »

T epid »

Terning »

Tetralin »

Tinta »

Tiny »

Tolv Rigtige »

Top »

Top »

Top »

Top-Form »

alle varearter

damebeklædning og kosmetiske artikler

frisørmaskiner og væsker til fri­

sørbrug alle varearter

plastre, dyre- og planteudryddelses- midler samt kemiske produkter til industrielle formål m. m.

klare lakker, lakfernis m. m.

beklædningsgenstande, især dame­

gamacher tobaksvarer

øl og mineralvand alle varearter

elektriske barbermaskiner strømper og undertøj m. m.

(11)

Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 287 Top-Form for busteholdere, roll-ons, badedrag­

Top-Form

ter m. m.

Topmadras » sengeudstyr

Tournament » sportsartikler, herunder badmin­

tonbolde

Tractor-Lift » en gaffelanordning til traktorer 3-D-Comics » bøger, blade, tidsskrifter og tryk­

sager samt maskiner og tekniske apparaturer

Tulip » kunst- og kunstindustrigenstande

m. m.

Turbin » oliefyr

Tvæt » svampeskind, viskosesvampe, va-

ske- og rengøringsartikler m. m.

Tvæta » alle varearter

Ultrafine » alle varearter

Uniform » farver og lak

Unikum » rensepasta, sulfonerede vaskemid­

ler m. m.

Universal » vaskemaskiner, centrifuger, ka­

miner og komfurer

Vaffel » møbelstoffer, textilstoffer, tæpper

og tæppestoffer m. m.

Wellcut » damekonfektion

White Lunch » flødeost, smelteost, camembert, blue cheese og brieost m. m.

White Wash » hjælpemidler og maskiner til vask

Wienergele » bagehj ælpemidler

Visit » chokolade og sukkervarer m. m.

Wooly Strik » uld- og bomuldstrikvarer

Vox » grammofoner m. m.

Zig-Zag » trykte formularer i baner

D . M æ r k e r , d e r a n g i v e r v a r e n s b e s t e m m e l s e . Agrokemi

Baby Marie Bryllups-Is Collector

Corium Massage-Olie Diner-Bønner

Gasol (ilanz

for kemikalier til bekæmpelse af skade­

dyr og plantesygdomme

» kiks, biscuits og vafler

» dessert-is, ispinde m. m.

» filatelistiske artikler

» massage-olie

» bønner, i frisk og konserveret stand

» flaskegas, flaskegasbeholdere, fla­

skegasanlæg m. m.

» shampoo og hårplejemidler

(12)

2 8 8 Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

Household for mejeriprodukter

Jet

Jordemoder Medaille Picnic

Present Dessert Quick Lunch Salmo

Santé Spray

Sulfo Storvask Teen Age White Wash Visit

» smøreolier

» næringsmidler og kolonialvarer kiks

kiks, vafler og biscuits bagværk m. m.

levneds- og næringsmidler fiskefoder

tobaksvarer

kosmetiske artikler og hårpleje­

midler

vaske- og rengøringsmidler damebeklædning og kosmetiske

artikler

hjælpemidler og maskiner til vask chokolade og sukkervarer m. m.

E . M æ r k e r , d e r m a n g l e r f o r n ø d e n t s æ r p r æ g :

A.G. Elementkøkken A.G. Skoletavler Agrokemi Agro-Silo Aktuel

Alle kendere ryger den Alle rygere kender den All Over

Alt for Damerne Alt i eet

Altiet

Alting rent som aldrig før Alverdens piber hos Gundersen American Snow Ice

Andel ssmør A. P. M.

As It Should Be Assurancevask

Autothermic

for køkkeninventar og -udstyr samt køkkenredskaber

» undervisningsmateriel, navnlig skrivetavler og vægtavler af glas

» kemikalier til bekæmpelse af skade­

dyr og plantesygdomme

» betonvarer

» landbrugsmaskiner

» tobaksvarer samt alle slags artikler for rygere

» forarbejdet tobak

» alle varearter

» farver og lak

» parfumeri- og toiletartikler samt kemisk-tekniske artikler

» alle varearter

» artikler for rygere, navnlig piber

» et pulver til brug ved fremstil­

lingen af spiseis

» smør

» metal og metalmasser, især en stø­

belegering

» drikkevarer, derunder vin, spiri­

tuosa og likør

» vasketøj og rensetøj samt reklame­

artikler til brug i forbindelse hermed

» reservedele til automobiler

(13)

Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 2 8 9

Bagatel Beauty-Base

Bedre gående, bedre stående Billed-Bagepulver

Blue Beer

Blødere, hvidere, fyldigere Bløde som dunpuder Branche håndbogen BTZ

Bukseknap Bygge-Plast Bøjlestøtte

Bønner man her om Caldo

Carafon Car-Boat Cash & Carry Chemisette C.L.S.-Twist CMC

Copenhagen News Country

Dagens Ret er let Dahls Tapetkunst

Dahls Tapet til enhver lejlighed Dansk Linie Bus

De betaler den let — den betaler sig selv

De sparer, mens De spiser Den Gyldne Æske

Den holder, hvor De går

— den Rene nydelse Den tredie Smag Deres Frue bliver Glad

for et Blad

Deres Fødders Redning Det bedste tag over hovedet Det er altid the-tid

Det er dyrt — men det er dejligt

Det gyldne Brød

for alle varearter

» parfumerivarer, kosmetiske artik­

ler og toiletartikler

» fodtøj

» bageri- og konditoriartikler, navn­

lig bagepulver

» øl

» bomuldsgarn

» fodtøj, sygeplejeartikler og ortopæ­

diske artikler

» bøger

» lægemidler m. m.

» lakrids, lakridsvarer m. m.

» legetøj sartikler og undervisnings­

materiale

» korsetter, korseletter og brysthol­

dere

» alle varearter, især kaffe

» oliebrændere til kaminer, oliekami­

ner og oliefyr

» vin og spirituosa

» transportmidler

» alle varearter

» dameundertøj

» uldmetervarer

» sæbe til vask og rengøring m. ni.

» dame- og herre-konfektion

» kød- og grøntkonserves fødevarer

tapet tapet

alle varearter

cykler, motorcykler, symaskiner, dele og tilbehør dertil m. m.

alle varearter

kunstige sødestoffer og emballage hertil

alle varearter tobaksvarer m. m.

smagsgivende stoffer tryksager

alle varearter

tagpaj) og andre bygningsmateri­

aler

alle varearter alle varearter

chokolade, konfekture og sukker­

varer samt erstatninger herfor

(14)

2 9 0

Det ligger i Duften

Det ridser ikke men det renser Din for Evigt

Dronningen blandt Hårfarver Duke of Denmark

Du og jeg Dybfrost Dæklamel

for vin og spiritus

» alle varearter

» alle varearter

» hårfarver

» mejeriprodukter

» alle varearter

» levnedsmidler i frossen stand samt kuldefrembringende anlæg m. m.

» gulvbelægning i form af parket­

brædder

Ea sy »

EB 13 gul »

ECP »

Eget Gasværk på Flasker »

Electro Oil »

En fornuftig Luksus »

English Taste »

Engsmør »

— en hjæp, der tæller » En Schrøder etiket er

Deres bedste sælger » en til far — en til mor —

og en til . . . »

en til far — en til mor —

og to til . . . »

— er bygget for hårdt arbejde

og lang levetid »

— et held i uheld »

Et smagens vidunder i festlige

Stunder »

Europa Turist »

Exotique »

Famili »

Familiesæbe »

F avør »

Festblanding »

Fest over Hverdagen hver dag »

Fine Foods »

Flødechokolade — den—med

koen »

Fodbold-Jul »

Fodbold-jul »

Folkemarmor »

Folke-Persiennen »

For den vordende moder »

parfumerivarer og kosmetiske præ­

parater

kontakt-slibefedt til metal og stål, polér- og højglanspasta til metal og stål

et medicinsk præparat gasflasker til flaskegas oliefyr

alle varearter vin og spiritus smør

kontormaskiner emballage

bøger og tryksager, herunder dag- og ugeblade

skrivemaskiner hefteplaster vin og spirituosa

rutebiler samt dele af og tilbehør dertil

strømper

mejeriprodukter sæbe

alle varearter

chokolade og sukkervarer alle varearter

levnedsmidler chokolade alle varearter

tidsskrifter, bøger, almanakker og andre forlagsartikler fagadeelementer af beton persienner

beklædningsgenstande

(15)

Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 2 9 1

Formforet Formidable Formwear Forsikringsvask

Franco Frit Slag Færdselslineal Først for tørst Garantilærred

Garantivask

God bagning begynder i Brugsen

Godt begyndt — helt fuldendt Golden Bisquits

Golden Butter Gratulation Gravkalven Grønkraft Haandbold-jul Half-Moon Held og Lykke

Hele Familien velklædt på Familiekonto H H H H

Hold åbent — når De

lukker — med en automat Hude-Centralen

Husmoderens hjælpende hånd Hvert drag er en nydelse Hydrometalisering

Hygiejno

I. C.

Idræts-jul

I forbrugernes tjeneste Ikke på Strøget, derfor

billigst med tøjet I landbrugets tjeneste Index

for brystholdere, badedragter og stranddragter

» vin, spirituosa og likør

» konfektion, indlæg hertil samt me­

tervarer

» vasketøj og rensetøj samt reklame­

artikler til brug i forbindelse her­

med

» tobaksvarer m. ni.

» alle varearter

» linealer

» mineralvande

» vasketøj og rensetøj samt reklame­

artikler til brug i forbindelse hermed

» alle varearter

» alle varearter

» alle varearter

» kiks, vafler og biscuits

» »

» alle varearter

» læssekraner

» kraftfoder

» tidsskrifter, bøger, almanakker og andre forlagsartikler

» fødevarer, især ost

» alle varearter

» alle varearter

» alle varearter

» alle varearter

» alle varearter

» levnedsmidler

» tobaksvarer og alle rygerartikler m. m.

» imprægnerede havemøbler

» malkemaskiner og reservedele til samme

» kemiske tilsætninger til flydende brændsel og til smøremidler m. m.

» tidsskrifter, bøger, almanakker og andre forlagsartikler

» alle varearter

» herrekonfektion m. m.

» . alle varearter

» fotografiapparater

(16)

2 9 2 Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

I. P. A.

it

C. for alle varearter

» strømper og tricotage Japalak

J. A. T. P.

Jule Bock Kellermeister Kik

— klæder Deres barn Klæder skaber folk Knagende stærke K. Z.

Knæk Kopbouillon Kopkacao Kopthe Kromografi Krystal

Kundskabens Bog K-Vi min

Kærne Smør Kødmør Kødmørner Køkkenchokolade Kølende Creme Label-Plast Label-Plast

lave priser høje hæle

Let at bage — lækker at smage Let og lækker mad —

færdig j)å få sekunder Letvask

Lige til at spise

Long er langt den bedste Lunch-Bar

Luxus for alle j Luxus til alle >

Luxus der luner j Majbock

Maj Bryg

Marmelade for alle pengene

— maskinen der tæller (i Deres bogholderi) Maskulin

Japan emaillelak grammofoner m. m.

øl og mineralvande moselvin

dørkikkerter og optiske artikler børnebeklædning

blade, bøger og klædningsstykker varer fremstillet af kautsjuk kemiske stoffer til industri-, land-,

have- og husholdningsbrug m. m.

fjerkræfoder alle varearter alle varearter alle varearter

klichestencils, tryksager, reklame­

skilte og emballage glucose, sirup og kulør leksikalske opslagsværker

medicinske, farmaceutiske, kemisk­

tekniske og kosmetiske præpara­

ter og artikler smør

en vædske til mørning af kød kødmørnemidler

levnedsmidler

chokolade- og sukkervarer plastic-varer

nationalitetsmærker og flag alle varearter

alle varearter alle levnedsmidler sulfosæbe

konserves og andre fødevarer samt chokolade- og sukkervarer

rå og forarbejdet tobak, artikler for rygere og tændstikker

chokolade og sukkervarer kjoler og strikvarer m. m.

» øl og mineralvand

» drikkevarer

» marmelade, syltetøj og konserves

» kontormaskiner

» kosmetiske artikler

(17)

Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 2 9 3

Men-Fit

Merry Christmas Minibelt

Model Modelskolen Modem Size M. O. Hvede-Knas Monopol Blanco Mønsterpande Nu

Nul

o. b.

Ortho-Insulin Paaskebock Parkeringsmetre

Petite Couture Petite Couture PH

Picnic Picnic Plast Plenti P. M.

Pop-Korn Populær radio Premier's Profileret Puff Pus-let Ready-Shave Reaktionsvask

Red & White Rent mel i posen R. S. M.

Rulle Marie

for beklædningsgenstande og tilbehør hertil

» mejeriprodukter

» roll-ons og underbeklædning til da­

mer og børn

» blegemidler m. m.

» alle varer

» vin og spirituosa

» ristet hvede

» vin og spirituosa

» pander

» bagværk

» kosmetiske præparater samt midler til hudens, hårets og tændernes pleje

» sygeplejeartikler

» insulin og insulinpræparater

» øl og mineralvand

» ure, tælleværker, automater og lig­

nende apparater til mekanisk el­

ler automatisk regulering af par­

keringsforhold

» damebeklædning

» alle varearter

» vippevinduer

» camperingsvogne

» kiks, vafler og biscuits

» plastiklak samt andre overflade- behandlingsmaterialer

» alle varearter

» smøremidler m. m.

» ekspanderet majs til konfekt­

forretninger

» alle varearter

» forarbejdet tobak

» hygiejnebind og vaginaltampons samt sygevat og cellestofvat

» mølleriprodukter

» rense-, polere- og pudsemidler

» sæbe-, toilet og husholdnings­

artikler

» vasketøj og rensetøj samt reklame­

artikler til brug i forbindelse her­

med

» ost

» flormel

» motorer, sprøjter og pumper

» kiks, biscuits og vafler

(18)

2 9 4 Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

Rustic

Røde Perler Røde som ribs

for vin, spirituosa og likør, rå og forarbejdet tobak, artikler for

rygere og tændstikker

» vitaminholdige fiskeleverolie- præparater

» A og D vitaminpræparater

salg på tryk med tryk på salg »

Selv Klarende »

Selvvalgt er velvalgt »

Service til søs »

Sikkerhedshatten »

Sjaj)-is »

Skal De være mor? »

Skofornyer »

Sko-Magasinet »

Sko-Tidende »

Skotøj shuset »

Skrub »

Skønhed i hjemmet »

Smager som en cigaret skal »

Solmættet fløde »

Sommerlet »

Souvenir »

Standard A »

Standard-Tip »

Start »

Sterilin »

Stof-Snit \

er klippet — skal kun sys | Storvaskeriets garanti er \ D e r e s s i k k e r h e d j

Storvaskeripose »

Storvaskesæk »

Superlativ »

Super-Shave »

Sup})ly »

S. V.

alle varearter vaskemidler alle varearter alle varearter

belysnings-, opvarmnings-, koge-, køle-, tørre-, ventilations- og ba­

deapparater m. m.

maskiner og apparater til fremstil­

ling og brug af kunstis samt dele af og tilbehør dertil

beklædningsgenstande skocreme

blade, tidsskrifter blade, tidsskrifter

skotøj, lædervarer og beklædnings­

genstande sæbevarer alle varearter cigaretter alle varearter

præserverede frugter m. m.

chokolade- og sukkervarer samt kiks og biscuits

titanforbindelser, pigmenter, mine­

ralske farvestoffer samt maling trillebøre

fjerkræfoder

desinfektionsvædske

beklædningsgenstande m. m.

alle varearter alle varearter

vasketøj og rensetøj samt reklame­

artikler til brug i forbindelse her­

med

chokolade, cacao, confekture, suk­

kervarer, marcipan, lakrids, kiks, kager og biscuits

sæbe-, toilet- og husholdnings­

artikler

alle slags nærings- og nydelsesmidler sæbe m. m.

(19)

Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 2 9 5

Såkerhetshatten

Så hvidt jeg ved . . . Ta' det roligt — ta' en Teknisk Institut

Textilring

The Danish Export Gazette Til hverdag og fest

331/3 Tres Chic 3-V-Vat Tryk-Vox TT

— tænker i kampagner Tørtranol

Tørtranol Ultracarhon

Undertøjet man forelsker sig i Uni joint

Vask i både pose og sæk Vask-i-sæk

We can do the impossihle at once, but miracles take a little longer

— velklædt trods »SVÆRE«

tider

Verdensnavnet i Dansk konserves

Vin fra os — en god og velsmagende idé Vital

V. O. E. T.

Wonderful Copenhagen Wonderful Copenhagen Wonderful Denmark Væk fra madslaveriet

Værd at købe, værd at sælge Yderst velklædt — inderst Z-Vat

Økonom Ønskeskabe

for belysnings-, opvarmnings-, koge-, køle-, tørre-, ventilations- og bade­

apparater m. m.

» sæbe og vaskemidler

» alle varearter

» alle varearter

» tekstilmetervarer, kjoler, strømper, undertøj, korsetvarer m. m.

» tidsskrifter

» tobaksvarer, erstatninger herfor og alle rygeartikler

» tobaksvarer samt alle slags artikler for rygere

» sæbe og vaskemidler m. m.

» vat og forbindsstoffer

» bonevoks m. m.

» smøreolie

» alle varearter

» medicinske, farmaceutiske og ke- misk-tekniske præparater og ar­

tikler samt foderstoffer

» foderblandinger til husdyr

» lægemidler m. m.

» trikotage

» koblinger og universalled

» alle varearter

» alle varearter

» alle varearter

» beklædningsgenstande

» konserverede levnedsmidler

» vin

» vaskeapparater

» drikkevarer

» drikkevarer

» alle varearter

» levnedsmidler

» konserverede levnedsmidler

» alle varearter

» beklædningsgenstande

» vat af cellulose og bomuld

» foderstoffer

» møbler og boligudstyr

(20)

11

;|flOlfftfllli§y,

kaaiM' ' 11< i i t5 f:

• mkX

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

9 b de regler om aktiernes indløselighed 19 er bortfaldet. er fuldt indbetalt. marts 1960 er selskabets vedtægter ændrede. Selskabet tegnes herefter af Oluf Petersen,

Nedenstående registreringer, der enten er foretaget i medfør af lov nr. juni 1959 eller i henhold til samme lovs § 47 tidligere tilpasset den ved handelsministeriets

tard, København.. 124 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. April 1947 for alle Slags Parfiimeriprodiikter, Sæbe, Toilettilbehør og hygiejniske Produkter,

automatiske drejebænke, automater med en eller flere spindeler, form- og skrueautomater, langdrejeautomater, værktøj og selvudløsende gevindskære- hoveder til disse

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom

firmaet Budde, Schou &amp; Go., København. Beiersdorf &amp; Co. A.G., fabrikation og handel, Hamburg r\/AL/v-/IN i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 30. —

Klasse 9: programmer optaget på bånd, kort eller plader til datamaskiner, datamaskiner og -behand- lingsapparater samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til

styrelsen. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 16. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. Aktierne lyder på navn. Aktierne er