• Ingen resultater fundet

REGISTRERINGSTIDENDE FOR

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "REGISTRERINGSTIDENDE FOR"

Copied!
54
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTRERINGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

i

UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTER I ET

Nr. 10

xnmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i oktober måned

Anmeldelserne angår følgende sel­

skaber:

(De vedføjede lal angiver siderne, hvor anmel­

delserne findes).

Aktieselskaber.

AEG Dansk Elektricitetsaktieselskab, 538.

AMC Maskin Compagni, 539.

Aero Nord, 542.

Agnea, Importfirmaet, 548.

Aktieselskabet af 30. April 1951, 536.

Aktieselskabet af 3. oktober 1956, 548.

Aktieselskabet 30. maj 1957, 511.

Aktieselskabet 13. september 1957, 51'2.

Aktieselskabet til Opførelse af Arbejder­

boliger ved Rørdal, 543.

Aladisco, 542.

Albambra, Ejendomsselskabet, 535.

Alifabolaget, 530.

Alliance, Bryggeriet i Ringsted, 534.

Allerup ny Maskinfabrik, 544.

Andelsbanken, 534.

Andelsselskabet Linum, 551.

Andersen, Henning, G. J., & Go., 541.

Andersen, Just, 539.

Andersens, August, Strømpefabrik, 547.

Anhydro 536.

Apolloteatrets Restaurant, 550.

Astento, 550.

Aura Aluminium, 531.

BTR Industries, 524.

Banevolden nr. 38, Ejendomsaktieselska­

bet, 530.

Bang, N. G., 538.

Bang & Pingel's Ejendomsselskab, 548.

Banken for Slagelse og Omegn, 543.

Barnekowbus, 534.

Beltness, 548.

Bennetzen, B., Slagelse, 529.

Bergenfelt, V., & Go., El-Teknik, 512.

Bergmann & Hiittemeier, 541.

Bevitra, 527.

Birns, Vald., Jernstøberi, 539.

Birns, Vald., Maskinfabrik, 539.

Bjøvlund & Aastrup Plantage, 549.

Blinka, Ejendomsaktieselskabet, 541.

Bogense Bank, 542.

Bolette — Lyngby, 532.

Bolette — Odense, 532.

Bolette, Manufakturlageret, 545.

Borggaarden, 511.

Bork's Patenttavler, 545.

Brede Butikstorv, 535.

Brebolms Kaffeimport, 514.

Brebolms Koloniallager, 514.

Britgoods (British Tyre & Rubber Go.), 548.

British Badio and Electronics Import Gompany, 522.

British Tyre & Rubber Go., 548.

Brock & Folmann, 545.

Brugsforeningen Frem, Esbjerg, 551.

Bryggeriet Alliance, 534.

Bryggeriet Thor, Maribo, 549.

Bulit Trading (H. Mollerup & Go.), 509.

Baagøe, F. J., 547.

Gannex, 543.

Garstensen, G., Bylderup Bov, 507.

Gedenta, 516.

Gentralbotellet, Herning, 529.

Ghristiansen, Lauritz, 550.

Gimbria Film, 548.

Gity Guide Service, 537.

Glansen, G. H., Ædelmetaller, 549.

Glupea, 534.

Gook, Thos, & Søn, 536.

Gor-ling, Lingerimagasinet, 508.

Dacorema, 536.

Dagbladene Dannevirke Hejmdal, 542.

Dahls, Imr. T., Shipservice, 537.

Dammens Koloniallager, 528.

(2)

Dampskibsselskabet København, 535.

Danexim i Esbjerg, Internationale Trans­

porter, 514.

Dannevirke Hejmdal, Dagbladene, 542.

Dansk Centralvarmeservice, 539.

Dansk Frøkultur, 540.

Dansk Maltcentral, 538.

Dansk Møbelplade- og Finérfabrik, 528.

Dansk Reklame Entreprise, 535.

Dansk Svovlsvre- & Superpbospbat Fa­

brik, 541.

Dansk Videnskabs Forlag, 541.

Danske Farve- & Lakfabriker, 541.

Danske Medicinal- & Kemikalie Kom­

pagni, Det, 544.

Danwire, 517.

Daxin, 548.

Dela, C. F., 522.

Dirco, 547.

Dorchester, 516.

Dragørhjørnet, 530.

Driftsaktieselskabet Svendstrup, 542.

Dronninggård Mejeri, 520.

Dunlop Rubber Co., 532.

Ebbehøj, Chr., Ingeniørfirmaet, 546.

Edelweiss, Handelsaktieselskabet, 533.

Editions Fencia, 536.

Edras, Gasmaalerfabriken, 545.

Edras Holding, 521.

Edwards & Rasmussen, Gasmaalerfabriken Edras, Maskinfabriken Erma og Fabri- ken Endex, 521.

Ejendomsaktieselskabet af 10. Juli 1942, 533.

Ejendomsaktieselskabet af 31. Januar 1947, 531.

Ejendomsaktieselskabet Banevolden nr.

38, 530.

Ejendomsaktieselskabet Blinka, 541.

Ejendomsaktieselskabet Ekipe, 545.

Ejendomsaktieselskabet Friluftsparken, 551.

Ejendomsaktieselskabet Gøyernes Gaard, 549.

Ejendomsaktieselskabet Hermes, 536.

Ejendomsaktieselskabet Hessensgade nr.

21 og nr. 25, 545.

Ejendomsaktieselskabet KTK, 526.

Ejendomsaktieselskabet Liflandshus, 529.

Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 9 e af Valby, 550.

Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 5424 a af Udenbyes Klædebo Kvarter, 529.

Ejendomsaktieselskabet Niartherum, 549.

Ejendomsaktieselskabet Nærum Park, 549.

Ejendomsaktieselskabet Pilegaardsvangen,

"548.

Ejendomsaktieselskabet Poppelparken, 539.

Ejendomsaktieselskabet Theras, 539.

Ejendomsaktieselskabet Valbyparken, 509.

Ejendomsaktieselskabet Vermundsgade 19,

"530.

Ejendoms- & Financieringsselskabet Ko- ska, 537.

Ejendomsselskabet af 1907, 535.

Ejendomsselskabet Alhambra, 535.

Ejendomsselskabet Foretia, 542.

Ekipe, Ejendomsaktieselskabet, 545.

Elektro Krystal, 541.

Elverhøj, Handelshuset, 539.

Endex, Fabriken (Gasmaalerfabriken Edras), 546.

Enghaveplads 8, Tobaks- & Vinhuset, 537.

Erichsen, Kjeld, Skjorte- & Pjnamasfa- brik, 549.

Erma, Maskinfabriken (Gasmaalerfabri­

ken Edras), 545.

Estlander, Erik, Marine, 513.

Fabrikationsselskabet Nordia, 515.

Fabriken Endex (Gasmaalerfabriken Edras), 546.

Fabriken Flava, 536.

Fasbionit, 539.

Fensmark Glasværk, 537.

Fester, Geo., 535.

Filmaktieselskabet Paramount, 535.

Film-o-matic, 550.

Financieringsaktieselskabet, Brødr. Jør­

gensen, 549.

Fiskbæk Produkt, 523.

Flava, Fabriken, 536.

Folkebo, 549.

Folmann, V. E., & Co., 521.

Forenede Farvefabriker, De, Substral, 535.

Forenede Nordjydske Teglværker, De, 530.

Foretia, Ejendomsselskabet, 542.

Forlaget for Landbrugsfaglig Oplysning, 545.

Foto & Text, 547.

Frederikshavn Kulimport, 537.

Frem, Brugsforeningen, Esbjerg, 551.

Friluftsparken, Ejendomsaktieselskabet, 551.

F3rens Diskonto Kasse, 542.

Fællesbanken for Danmarks Sparekasser, 540.

Gasmaalerfabriken Edras, 545.

General Danish American Rubber Im­

port, 536.

Getama, 551.

Graff, L, & Go., 533.

Grundejernes Desinfektionsanstalt, 536.

Grænseforlaget, 543.

Grønlandske Olieaktieselskab, Det, 528.

Graabrødrehus, Ejendomsaktieselskab i Odense, 539.

Gudhjem Købmandsgaard, 532.

Gulf Benzin, 532.

Gøyernes Gaard, Ejendomsaktieselskabet, 549.

Handa, Export Ltd., 548.

Handbergs, Vald., Stenhuggerier og Sten­

brud, 530.

Handelshuset Elverhøj, 539.

Handelshuset Ralu, 540.

Handels- og Industriaktieselskabet af 28.

December 1950, 550.

Hansen, Edv. Storm, & Søn, 545.

(3)

Hansen, Laurits, Ørbæk, 545.

Hansens, Cornelius E., Bogtrykkeri, 541.

Hansens, C. B., Møbelfabrikant, Etablisse­

ment, 519.

Hansens, H. S., Stålvinduefabrik, 534.

Helsingør Motor Co., 551.

Helsingør Tailor-Magasin, 531.

Hemmingsen & Jensen, 537.

Heni, 551.

Henriksens, Olaf, Protokolfabrik, 548.

Herlev Gummifabrik, 534.

Hermes, Ejendomsaktieselskabet, 53(i.

Hertex, 533.

Hessensgade nr. 21 og nr. 25, Ejendoms­

aktieselskabet, 545.

Hirtshals Fryse- & Kølebus, 541.

Hjemstavnslokalerne Linnésgade 25, 545.

Hjørring Bidehal, 534.

Holbæk Amtstidende, 534.

Holmegaards Glasværk, 536.

Holst, Orla Jantzen, Aarhus, 540.

Horsens Gulf Benzin, 531.

Horsens Landbobank, 532.

Horsens Nafta Benzin Petroleum & Olie Kompagni (Horsens Gulf Benzin), 531.

Horsens-Juelsminde Jernbaneaktieselskab, 543.

Hovedstadens Ejendomsselskab, 544.

Hørsholm Savværk & Trælasthandel, 523.

Igar, 533.

Ikast Silkevæveri, 510.

Import Kaffekompagniet, V. Andersen, 543.

Importfirmaet Agnea, 548.

Industrielt Diskonto, 541.

Ingeniørfirmaet Chr. Ebbehøj, 54(i.

International Commercial and Investment Corporation, 529.

Internationale Sovevogns- og store euro­

pæiske Exprestogs-Selskab, Det, 535.

Interocean, 544.

Investeringsselskabet Katevi, 523.

Investor, 544.

Jacobsen, Harald, Kontorets Maskiner (Union mekaniske Værksteder), 515.

Jafico, 550.

Jebsen, M., Bhederi, 531.

Jensen, Hartvig, & Co., 52(5.

Jensen, Søren & Co., Kontormaskiner 544.

Jensen & Julsen 519.

Jensen Music Automates, 539.

Johansens, J., Pap- & Papirfabrik, W.

Overgaard, 531.

Jonika Manufacturing Co., 507.

Jord- & Betonarbejdernes Aktieselskab, 542,

Jydsk Lak- & Farvefabrik, 544.

Jylli, 512.

Jørgensen, Brødr., Financieringsaktiesel- skabet, 549.

KTK, Ejendomsaktieselskabet, 52(5.

Kalvebod Service, 530.

Kasan Tæppelager, 547.

Katevi, Investeringsselskabet, 523.

Keobow, 533.

Kjølhede, Tb., 533.

Kløvervask, 524.

Klaaborg, P. W., 531.

Kolind tømmerhandel, 545.

Kongelig Dansk Automobil Klub's Beise bureau, 543.

Korn- og Foderstofkompagniet, 544.

Koska, Ejendoms- og Financieringsselska bet, 537.

Kristiansen, O. Kirk, 528.

Krøjgaards, Jens, Tricotagefabrik, 539.

Kultorvets Mælkeri, 543.

Kurer Film (Foto & Text), 547.

Kvetny, Iser, og Sønners Stolefabrik, 543 Kvindens Forlag, 533.

Kærlins Vognmandsforretning, 537.

København, Dampskibsselskabet, 535.

Københavns Beklædning, 529.

Københavns Brændsels Kompagni, 530.

Københavns Husmoderskole, Hushold­

nings- og Dagskole, 530.

Kaalunds Fabriker, 539.

LL Radio Financieringsselskab, 533.

La Fleuriste, 538.

Lakavax, 531.

Langelandsbanens Aktieselskab, 550.

Langhoffs S. L., Eftf., 520.

Laren, 532.

Larsen, Thorkild G. E., Commercial, 529 Lauridsens, K., Møbellager, 548.

Lico Company (Alifabolaget), 509.

Liflandshus, Ejendomsaktieselskabet, 529.

Lingerimagasinet Cor-ling, 508.

Lolland-Falsterske Venstreblade, De, 535.

Lyngby Industrigaard, 507.

Lyngfeldt, S. J., 549.

Lysbro Fabriker, 536.

Lysitan, 545.

Løjstrup Mølles Dambrug, 526.

Lønstrup Vandværk, 546."

MMT Mode, 527.

Magasin Set. Jørgen, Vesterbrogade 16, 548.

Magnalux, 512.

Magnalux (Transmetro), 533.

Malernes produktionsværksted, 538.

Manufakturlageret Bolette, 545.

Maribo Bryghus (Bryggeriet Thor), 549.

Maskinfabriken Erma (Gasmaalerfabri- ken Edras), 545.

Matr. nr. 9 e af Valby, Ejendomsaktiesel­

skabet, 550.

Matr. nr. 16 as af Valby, 530.

Matr. nr. 30 c af Taastrup, 547.

Matr. nr. 59 A Skt. Annæ Øster Kvarter, 532.

Matr. ur. 64 æ m. fl. Næstved Købstads Bygrunde, 528.

Matr. nr. 64 Københavns Vestervold Kvar­

ter, 529.

Matr. nr. 70 Københavns Vestervold Kvar­

ter, 529.

Matr. nr. 5424 af Udenbys Klædebo Kvar­

ter, Ejendomsaktieselskabet, 529.

(4)

Medicinske Laboratorium, Bierring &

Nielsen, 518.

Mergelgaarden, 551.

Messer Svejseteknik, 514.

Mikkelsen, Chr., trikotagefabrik, 537.

Mogensen, Hans, 542.

Mollers Patent, 528.

Mollerup, H., & Co., 529.

Moresco Konfektion, 513.

Moselund Tørvefabriker, 544.

Musik- og Teaterforlaget Scala, 550.

Myrdahls, Erik, Bogtrykkeri, 522.

Møbelfabrikant C. B. Hansens Etablisse­

ment, 519.

Mønster, C. H., & Søn (S. L. Langhoffs Eft.), 521.

Mørch, Henrik, & Co., 53tt.

Neckelmann, Kaj, Syntetisk Fiber Indu­

stri, 550.

Niartberum, Ejendomsaktieselskabet, 549.

Nice, Parfumeri, 548.

Nielsen, J. P., Slagelse, 549.

Nordhavns Værftet, 530.

Nordia, Fabrikationsselskabet, 515.

Nordisk Industri Holding, 534.

Nordisk Neonlys Fabrik, 538.

Nordisk Naaleindustri, 530.

Nordisk Petroleums Compagni, 546.

Nordisk Petroleum- og Handelskompagni, 525.

Nordisk Tebo, 542.

Nordiske Kamgarnsspinderi, Det, 544.

Normina, 542.

Norvin & Larsen, 527.

Novembervangen, 548.

Novitas, 546.

Nueco, 549.

Nærum Park, Ejendomsaktieselskabet, 549.

Odense Benzin Kompagni (Odense Gult Benzin), 532.

Odense Gulf Benzin, 532.

Orth, E., 542.

Paramount, Filmaktieselskabet, 535.

Parfumeri Nice, 548.

Pedersen-Basstrup, Børge, 535.

Pedersen, K. Dahl, 520.

Pedershaab Maskinfabrik, 551.

Pento, Specialfabriken, 539.

Pilegaardsvangen. Ejendomsaktieselska­

bet, 548.

Plantageselskabet for Aalborg Amt, 540.

Poppe I parken. Ejendomsaktieselskabet, 539.

Paafuglen. Restaurant (Taarnpavillonen), 524.

Balu, Handelshuset, 540.

Randers Rebslaaeri, 528.

Remedia, 516.

Restaurant Paafuglen (Taarnpavillonen), 524.

Revisionsaktieselskabet C. C. H. v. Rosen, 511.

Revisionsselskabet i Nykøbing F., 541.

Rhederi M. Jebsen, 531.

Bomaco, 540.

Rosen, C. C. H. v.. Revisionsaktieselska­

bet, 511.

Rosti, 542.

Rosti, Handelsselskab, 517.

Rosti Produktion, 517.

Botogravure, 545.

SAG Financiering (Cedenta), 516.

Salesco, 524.

Salling, F., 547.

Saltbækvig, 528.

Salamander Handsker, 551.

Sandfær Fiskeri, 533.

Savmøllens Maskinsnedkeri, 528.

Saxberg, P., 519.

Scala, Musik- og Teaterforlaget, 550.

Scan-Sellers, 528.

Scandinavian Pvabbit Company, 533.

Scandrill, 515.

Scottish Exports, 539.

Set. Jørgen Magasin, 548.

Silkeborg Nafta, 531.

Simi Voks- og Lakfabrik, 547.

Simonsen, Brdr., Børge og I. P., & Co.

534.

Simonsen, Ove, 515.

Simonsen & Scheibel, 551.

Sjællandske bogføringscentral. Den, 529 Sjølund Mølle, 536.

Skanderborg Nafta, 531.

Skandiatransport, 516.

Skandinavisk ABC, Sports- og Læderin­

dustri, 551.

Skandinavisk Forvaltnings Selskab, 518 Skandinavisk Grammophon, 544.

Skandinavisk Badiorørfabrik, 534.

Skive-Vestsalling Jernbane, 532.

Skov, Peder, 509.

Slesvigsk Forlag (Grænse Forlaget), 544 Smørrebrødsselskabet København, 547.

Sofratex, 533.

Sorø Amts Dagblads Bogtrykkeri, 550.

Sparekassernes Skoleopsparing, 539.

Specialfabriken Pento, 539.

Stave, Wilhelm, 550.

Steensen, Chr., & Co., 510.

Stikle Plantage, 528.

Stokholm, Kai, 509.

Stormgades Tæppelager, 538.

Strøyer & Mørck, Andreas Erichsen & Co.

546.

Substral, De forenede Farvefabriker, 535 Super Service Autoværksteder, 531.

Svendborg Rotation, 529.

Svendsen, Chr. Richard, 549.

Svendsens, Chr. Richard, Financierings selskab, 525.

Svendsens, Chr. Richard, Tricotagefabrik 525.

Svendstrup, Driftsaktieselskabet, 542.

Sydjydsk Landbrugsmaskinfabrik, 540.

Sørensen, Jobs., Æg og Mejeriprodukter 551.

Sørensen, Ove, 530.

(5)

Tagolco trading, 536.

Tailor Magasinet, 531.

Tapeta, 540, 547.

Textura, Aarhus (Orla Jantzen Holst), 541.

Theras, Ejendomsaktieselskabet, 539.

Theut, H., 508.

Thermidanruden, 535.

Thisted Gulf Benzin, 531.

Thisted Nafta, 532.

Thor, Bryggeriet, Maribo, 549.

Tjærekompagniet, 540.

Tobaks- og Vinhuset, Enghaveplads 8, 537.

Torm Tramping Company, 510.

Transmetro, 533.

Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane, 543.

Tuxen, S., Foto, 545.

Taarnpavillonen, 546.

Ulstrup Installationsforretning, 513.

Union mekaniske Værksteder, 538.

Valby Strømpefabrik, 538.

Valbyparken, Ejendomsaktieselskabet, 509.

Varde Maskinudlejning, 507.

Vermundsgade 19, Ejendomsaktieselska­

bet, 530.

Vestjysk Benzin (Vestjysk Gulf Benzin), 532.

Vestjydsk Boligbyggeri, 546.

Vestjydsk Døre- og Vinduefabrik, 529.

Vestjysk Gulf Benzin, 532.

Winkel & Magnussen, 543.

Volstrup Teglværk, 530.

Vy (Foto og Text), 547.

Warmings, P., eftf., 529.

Wiibroes, C., Bryggeri, Heise m. fl., 550.

Winding, N. P., 518.

Wingford 541.

Winkel, Gregers, 540.

Zeuthen & Aagaard, 544.

Zone-Bedningskorpset, 508.

Østasiastisk Industri og Plantage Kom­

pagni, Det, 529.

Østrup Jeppesen, B., 537.

Øxenbjerg Dampmølle, 534.

Aalborg Diskontobank, 538.

Aalborg Møbelcentral, 529.

Aalborg n3r Dampmølle, 528.

Aarhus Motor Compagni, 541.

Aarhus Oliefabrik, 535.

Aarhuus Stiftstidende, 530.

Aarslev Sav- og Hammerværk, 532.

Forsikringsselskaber.

Auto Lloyd, Forsikringsselskabet, 552.

Brandforsikrings-Compagniet Selandia, 552.

Danske Lloj^d, Forsikringsaktieselskabet, 552.

Forsikringsaktieselskabet Auto Llovd, 552.

Forsikringsaktieselskabet Danske Llovd, 552.

Forsikringsaktieselskabet Heros, 552.

Forsikringsaktieselskabet Nordlyset, 552.

Gartnernes gensidige Ansvars- og Ulyk- kesforsikringsselskab, 552.

Gartnernes gensidige Storm- og Hagel- skadeforsikring, 552.

Gensidige Stormskadeforsikringsselskab Langeland, Det, 552.

Heros, Forsikringsaktieselskabet, 552.

Langeland, Det gensidige Stormskadefor­

sikringsselskab, 552.

London & Scottish Assurance Corp., 552.

Nordlyset, Forsikringsaktieselskabet, 552.

Selandia, Brandforsikrings Compagniet, 552.

Sjoforsåkrings Aktiebolaget Ågir, 551.

Ågir, Sjoforsåkrings Aktiebolaget, 551.

Foreninger.

Dansk Mittweida-Ingeniørforening, 553.

Dansk Socialrådgiverforening, 553.

Foreningen af Fagbladsforlag og Fag- bladsudgivere, 552.

Foreningen af Jern- og Stålimportører i Provinsen, 553.

Kammeratforeningen Lænken, 552.

Lænken, Kammeratforeningen, 552.

(6)
(7)

Aktieselskaber

U n d e r 27. s e p t e m b e r 1957 er opta­

get i Aktieselskabs-Registeret s o m : Register-nummer 27.4(33: „ A / 5 Var­

d e M a s k i n u d l e j n i n g " , h v i s f o r m å l e r a t købe, sælge og udleje e n t r e p r e n ø r ­ materiel. Selskabet h a r h o v e d k o n t o r i V a r d e ; dets vedtægter e r af 9. sep­

t e m b e r 1957. Den t e g n e d e a k t i e k a p i ­ tal udgør 50.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500, 1000, 5000 og 10.000 k r . Aktie­

kapitalen e r fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb p å 500 k r . giver 1 s t e m m e . Aktierne l y d e r p å n a v n . Overdragelse af a k t i e r kan kun s k e med bestyrel­

sens s a m t y k k e . Bekendtgørelse tii a k ­ t i o n æ r e r n e s k e r ved brev. Selskabets stiftere e r : Civilingeniør Kristian Larsen Kristensen, f r u I n a H a r r i e t Kristensen, begge af Varde, e n k e f r u Karen Brosbøl Kristensen, F r i s v a d p r . Varde, d e r tillige u d g ø r bestyrelsen.

Selskabet tegnes — d e r u n d e r ved af­

hændelse og p a n t s æ t n i n g af fast ejen­

dom — af den s a m l e d e bestyrelse.

Hegister-nummer 27.464: „Jonika Manufacturing Co. A / S " , hvis f o r m å l e r f a b r i k a t i o n s v i r k s o m b e d . Selskabet h a r h o v e d k o n t o r i København; d e t s vedtægter e r af 14. juni 1957. Den tegnede a k t i e k a p i t a l u d g ø r 300.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt, dels k o n t a n t , dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb p å 500 k r . giver 1 s t e m m e efter 3 m å n e d e r s noterings- tid, dog efter en a k t i o n æ r s d ø d ved overgang til bo, ægtefælle eller livs­

a r v i n g e r uden s å d a n f r i s t . Aktierne l y d e r p å n a v n . Aktierne e r i k k e o m s æ t n i n g s p a p i r e r . Bortset f r a over­

gang til en a k t i o n æ r s e n k e eller livsarvinger h a r ved e n h v e r o v e r d r a ­ gelse af a k t i e r såvel frivillig som tvun­

gen de øvrige a k t i o n æ r e r forkøbsret efter d e i vedtægternes § 4 givne reg­

ler. Bekendtgørelse t i l a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : A / S S m i t h , Mygind & Hiit- temeier, København A/S,' Bredgade 3, f a b r i k a n t Jørgen H e n r i k J o h a n s e n , Kildegårdsvej 79, Hellerup, ingeniør Bent Nielsen, S t e n h ø j Allé 26, Ka­

s t r u p . Bestyrelse: Nævnte J . H. J o h a n ­ sen, B. Nielsen samt højesteretssagfø­

r e r Vagn E r i k B r a m m e r , Bredgade 3,

l a n d s r e t s s a g f ø r e r Niels J u l i u s Heil­

buth, S k i n d e r g a d e 29, begge af Kø­

b e n h a v n . D i r e k t i o n : N æ v n t e .1. H. J o ­ hansen, B. Nielsen. Selskabet tegnes af f i r e m e d l e m m e r af bestyrelsen i forening, ved a f h æ n d e l s e o g ' p a n t s æ t ­ n i n g af fast ejendom af d e n s a m l e d e bestyrelse.

Register-nummer 27.465: A / S Lgng- bg I n d u s t r i g a a r d " , h v i s f o r m å l e r at købe, bebygge og a d m i n i s t r e r e faste e j e n d o m m e s a m t iøvrigt d r i v e f i n a n - c i e r i n g s v i r k s o m h e d . Selskabet h a r ho­

v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e t s vedtæg­

ter e r af 14. m a j 1957. Den t e g n e d e a k t i e k a p i t a l u d g ø r 21.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 og 1000 k r . Aktiekapi­

talen e r fuldt i n d b e t a l t . Hvert aktie- beløb på 500 k r . giver 1 s t e m m e . Ak­

t i e r n e l y d e r p å n a v n . Overdragelse af a k t i e r til i k k e - a k t i o n æ r e r kan k u n s k e e n t e n med bestyrelsens s a m t y k k e eller efter forgæves at h a v e været tilbudt bestyrelsen. Bekendtgørelse til aktio­

n æ r e r n e s k e r ved brev. Selskabets s t i f t e r e e r : Arkitekt H a n s Ib B a c h Schwanenflugel, F u r e s ø v e j 42, Virum, l a n d s r e t s s a g f ø r e r J e n s H e n n i n g Isak P e d e r s e n , H. C. A n d e r s e n s Boulevard 25, K ø b e n h a v n , g r o s s e r e r K n u d E r l i n g Dalgaard Gregersen, E x n e r s v e j 41, Klampenborg, d e r tillige u d g ø r besty­

relsen. Selskabet tegnes af t o m e d ­ l e m m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g , ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast e j e n d o m af den s a m l e d e bestyrelse.

U n d e r 28. s e p t e m b e r e r optaget s o m :

Register-nummer 27.466: „ A / S C . Carstensen, B g l d e r u p B o v " , h v i s for­

mål e r a t d r i v e h a n d e l , f o r t r i n s v i s med k o r n , foderstoffer, g ø d n i n g , b r æ n d s e l , byggematerialer m . v . Selskabet h a r h o v e d k o n t o r i B y l d e r u p Bov, Burkal K o m m u n e ; d e t s vedtægter e r af 21.

m a r t s 1957. Den tegnede a k t i e k a p i t a l udgør 240.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 1000 k r . Aktiekapitalen e r f u l d t i n d b e ­ talt, dels k o n t a n t , dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb p å 1000 k r . g i v e r 1 s t e m m e . Aktierne l y d e r p å n a v n . Ak­

t i e r n e e r i k k e o m s æ t n i n g s p a p i r e r . Ved overdragelse af a k t i e r — d e r kun kan s k e m e d bestyrelsens s a m t y k k e -—

h a r d e øvrige a k t i o n æ r e r f o r k ø b s r e t jfr. i det hele d e i v e d t æ g t e r n e s § 5

(8)

givne r e g l e r . Bekendtgørelse til aktio­

n æ r e r n e s k e r v e d anbefalet brev. Sel­

s k a b e t s s t i f t e r e e r : K ø b m a n d A n d r e a s Jessen Carstensen, k ø b m a n d Carsten Carstensen sen., k ø b m a n d Carsten Carstensen jun., alle af B y l d e r u p Bov, r e v i s o r Gottfred Petersen Hansen, T r i u m f v e j 92, L y n g b y , d e r tillige u d ­ g ø r bestyrelsen. D i r e k t i o n : Nævnte A.

J . Carstensen, C. Carstensen s e n . Sel­

s k a b e t tegnes af t o m e d l e m m e r af be­

styrelsen i f o r e n i n g eller af e n d i r e k ­ t ø r a l e n e eller af et medlem af besty­

relsen i f o r e n i n g m e d en d i r e k t ø r , ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast e j e n d o m af den s a m l e d e bestyrelse.

R e g i s t e r - n u m m e r 27.467: „H. T h e u t A / S " , h v i s f o r m å l e r a t d r i v e ingeni- ø r - o g e n t r e p r e n ø r v i r k s o m h e d s a m t v i r k s o m h e d ved h a n d e l og k a p i t a l a n ­ bringelse. Selskabet h a r h o v e d k o n t o r i Viborg; d e t s vedtægter e r af 13. sep­

t e m b e r 1957. Den t e g n e d e a k t i e k a p i ­ tal u d g ø r 700.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 1000, 2000, 5000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt i n d b e t a l t , dels k o n t a n t , dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb p å 1000 k r . giver 1 s t e m m e . Aktierne ly­

d e r p å n a v n . Aktierne e r i k k e omsæt- n i n g s p a p i r e r . Ved overdragelse af ak­

t i e r — bortset f r a o v e r g a n g ved a r v — h a r d e øvrige a k t i o n æ r e r f o r k ø b s r e t e f t e r d e i v e d t æ g t e r n e s § 3 givne reg­

ler. Bekendtgørelse t i l a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet b r e v . Selskabets s t i f t e r e e r : I n g e n i ø r H a n s H e i n r i c h F r i e d e r i c h August T h e u t , f r u B i r t h a T h e u t , begge af Viborg, i n g e n i ø r H a n s Carl F r e d e r i k Willy T h e u t , O v e r l u n d p r . Viborg. Bestyrelse: Nævnte H . H . F . A. T h e u t , B. T h e u t , H . C. F . W . T h e u t s a m t f r u Bodil Christensen, Tolne, f r u H a n n e Mangaard, Her­

ning, f r u Agnes Køster, T h i s t e d . Di­

r e k t i o n : Nævnte H . H. F . A. T h e u t , H . C. F . W . T h e u t s a m t e n t r e p r e n ø r K n u d T h e u t , Viborg, i n g e n i ø r Willi- b a l d T h e u t , Hejnsvig, e n t r e p r e n ø r Kaj R o b e r t Mangaard, H e r n i n g . Selskabet tegnes af t o m e d l e m m e r af bestyrel­

s e n i f o r e n i n g eller af t o d i r e k t ø r e r i n i n g — ellers af en d i r e k t ø r i for­

e n i n g m e d et m e d l e m af bestyrelsen, ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast e j e n d o m af m i n d s t halvdelen af be­

s t y r e l s e n .

Register-nummer 27.468: „Zone- - R e d n i n g s k o r p s e t A / S " , h v i s f o r m å l e r ^ af d r i v e r e d n i n g s v i r k s o m h e d af en- - h v e r a r t s a m t f a b r i k a t i o n af materiel 1 og h j æ l p e m i d l e r t i l redningsvirksom- - h e d og a t d r i v e h a n d e l s v i r k s o m h e d . . Selskabet h a r h o v e d k o n t o r i Nykø- - b i n g F a l s t e r ; dets vedtægter e r af 12. . august 1957. Den tegnede aktiekapital 1 u d g ø r 450.000 kr., fordelt i a k t i e r p å é 1000 og 5000 k r . Aktiekapitalen e r n fuldt i n d b e t a l t , dels k o n t a n t , dels i i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb p å £ 1000 k r . giver 1 s t e m m e efter 3 må- - n e d e r s noteringstid. Aktierne l y d e r ^ p å n a v n . F o r a k t i e r n e s omsættelighed t gælder særlige i vedtægternes § 4 giv- - n e regler. Bekendtgørelse til aktionæ- - r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Selska- - bets s t i f t e r e e r : D i r e k t ø r J o h a n n e s 8 Kristian Hansen Hare, E s k i l d s t r u p , di- - r e k t ø r Eigil J u e l Wiboltt, F r e d e r i k s - - b e r g Allé 50, kontorchef F r e d e r i k Ei- - gil Løkkegaard, GI. Kongevej 80, beg- - ge af København. Bestyrelse: Nævnte s J . K. H. H a r e , E . J . Wiboltt samt t landsretssagfører J o h a n n e s Marcussen, ,i Nykøbing F., landsretssagfører Niels g B o r u p Svendsen, Gothersgade 14, Kø- - b e n h a v n . D i r e k t i o n : Nævnte J . K. H. . H a r e , E . J . Wiboltt. Selskabet tegnes z af t o m e d l e m m e r af bestyrelsen i for- - e n i n g eller af en d i r e k t ø r , ved a f h æ n - - delse og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom n af d i r e k t ø r e r n e og et bestyrelsesmed- - lem i forening.

Register-nummer 27.469: „Lingeri- - magasinet Cor-ling A / S " , h v i s f o r m å l li e r h a n d e l . Selskabet h a r h o v e d k o n t o r ^ i K ø b e n h a v n ; d e t s vedtægter e r af "i 30. juli 1957. Den tegnede aktiekapi- - tal u d g ø r 12.000 kr., fordelt i a k t i e r -i p å 500 og 5000 k r . Aktiekapitalen e r ^ f u l d t indbetalt. Hvert aktiebeløb på e 500 k r . giver 1 stemme. Aktierne ly- - d e r p å n a v n . Aktierne e r i k k e omsæt- - n i n g s p a p i r e r . Overdragelse af a k t i e r i kan k u n s k e m e d bestyrelsens sam- -i t y k k e . Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r - -•

n e s k e r ved anbefalet brev. Selskabets z s t i f t e r e e r : F r ø k e n Ingeborg Elise 9 S o p h i e Wilhelmsen, L . I . B r a n d e s Al- -I lé 16, f r u S i g r i d E m i l i e Hansen, Due- -<

vej 52, f r ø k e n Anna B u r c h a r d , Sib- -<

b e r n s v e j 3, alle af København, d e r til- -) lige u d g ø r bestyrelsen. Selskabet teg- -]

n e s af to m e d l e m m e r af bestyrelsen i i

(9)

f o r e n i n g eller af d i r e k t ø r e n alene, ved afhændelse og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af den s a m l e d e bestyrelse.

U n d e r 30. s e p t e m b e r e r optaget s o m :

Register-nummer 27.470: „Kai S t o k ­ h o l m A / S " , h v i s f o r m å l e r at fortsætte den af f a b r i k a n t Kai Stokholm h i d t i l d r e v n e handels- og f a b r i k a t i o n s v i r k - s o m h e d og a n d e n i forbindelse h e r ­ med s t å e n d e v i r k s o m h e d . Selskabet h a r h o v e d k o n t o r p å F r e d e r i k s b e r g ; dets vedtægter e r af 9. august og 2.

s e p t e m b e r 1957. Den t e g n e d e aktieka­

pital u d g ø r 60.000 kr., fordelt i a k t i e r på 500 og 5000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt, dels k o n t a n t , dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb på 100 k r . giver 1 stemme. Aktierne l y d e r på n a v n . Aktierne e r ikke omsætnings- p a p i r e r . Overgang af a k t i e r kan k u n ske med bestyrelsens s a m t y k k e . Akti­

e r n e e r indløselige efter d e i vedtæg­

ternes § 3 givne regler. Bekendtgørel­

se til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Selskabets s t i f t e r e e r : F a b r i k a n t Kaj Abildgaard Stokholm, direktrice E d i t h Stokholm, begge af Set. T h o m a s Allé 1, København, revisor Bendt Lar­

sen, Hyldegårdsvej 31 A, Charlotten­

l u n d . Bestyrelse: Nævnte K. A. Stok­

holm ( f o r m a n d ) , E . Stokholm s a m t m u r e r m e s t e r Hans Hansen, Østerbæks- vej 26, Odense. D i r e k t ø r : Nævnte K. A.

Stokholm. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i f o r e n i n g eller af bestyrelsens f o r m a n d a l e n e eller af d i r e k t ø r e n i f o r e n i n g med et medlem af bestyrelsen, ved a f h æ n d e l s e og p a n t ­ s æ t n i n g af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse. E n e p r o k u r a e r med­

d e l t : E d i t h Stokholm.

Register-nummer 27.471: „Peder S k o v , A k t i e s e l s k a b " , hvis f o r m å l e r a t d r i v e h a n d e l . Selskabet h a r hovedkon­

t o r i Ålborg; dets vedtægter e r af 23.

m a r t s og 20. august 1957. Den tegnede aktiekapital u d g ø r 50.000 kr., hvoraf 25.000 k r . e r A-aktier og 25.000 k r . B-aktier. Aktiekapitalen e r f o r d e l t i a k t i e r p å 500 og 1000 k r . Aktiekapi­

talen e r fuldt indbetalt, dels k o n t a n t , dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebe­

løb p å 500 k r . giver 1 stemme. Akti­

e r n e l y d e r p å n a v n . Aktierne e r i k k e o m s æ t n i n g s p a p i r e r . E j e r n e af B-akti-

e r n e h a r f o r k ø b s r e t til d e af f r u Anna Skov og frøken Kirsten Skov t e g n e d e A-aktier og køberet til d e A-aktier, d e r m å t t e foreligge i f r u Skovs d ø d s ­ bo, jfr. iøvrigt v e d t æ g t e r n e s § 3. Be­

kendtgørelse t i l a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Selskabets s t i f t e r e e r : F r u Anna Nielsine Kirstine Vester­

g a a r d Skov, Bispensgade 8, Ålborg, k ø b m a n d Niels Aage Nielsen, Nørre­

s u n d b y , f r ø k e n Kirsten Skov, H o s t r u p s Have 10, K ø b e n h a v n . Bestyrelse:

Nævnte A. N. K. V. Skov, K, Skov s a m t bogholder P o u l Holbæk Christen­

sen, Bjørnøgade 5, Ålborg. Direktion:

Nævnte A. N. K. V. Skov. Selskabet tegnes af en d i r e k t ø r i f o r e n i n g med et m e d l e m af bestyrelsen, eller — d e r ­ u n d e r ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af d e n s a m l e d e be­

styrelse.

Begister-nummer 27.472: „Balit Tra- d i n g A / S ( A / S H. Mollerup C o . ) " . U n d e r dette n a v n d r i v e r „A/S H.

Mollerup & C o . " tillige v i r k s o m h e d som bestemt i d e t t e selskabs vedtæg­

t e r , hvortil henvises (reg.-nr. 25.020).

U n d e r 1. o k t o b e r e r optaget s o m : Register-nummer 27.473: „Lico C o m p a n y A/S (Alifabolaget A / S ) " . U n d e r dette navn d r i v e r „Alifabolaget A/S" tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 20.618).

Register-nummer 27.474: „Ejendoms­

aktieselskabet V a l b y p a r k e n " , hvis for­

mål e r at e r h v e r v e og bebygge m a t r . n r . 16 a s og e n p a r c e l af m a t r . n r . 16 a af Valby og efter e n d t bebyggelse a d m i n i s t r e r e eller sælge e j e n d o m m e n . Selskabet, d e r tidligere h a r været registreret u n d e r navnet „ A S m a t r . n r . 16 a s af V a l b y " (reg.-nr. 25.457), h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e t s vedtægter e r af 9. d e c e m b e r 1954 med æ n d r i n g e r senest af 6. august 1957. Den tegnede a k t i e k a p i t a l u d g ø r 100.000 kr., fordelt i a k t i e r på 1000, 2000 og 5000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 k r . giver 1 stemme. Aktierne l y d e r p å n a v n . Ved salg af a k t i e r h a r d e øvrige a k t i o n æ r e r f o r k ø b s r e t efter d e i vedtægternes § 5 givne regler.

Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r

(10)

retssagfører Leo D a n n i n ( f o r m a n d ) , Vester Voldgade 86, Ingeniør Mads P e t e r Nielsen, Stockflethsvej 11, m a s k i n f a b r i k a n t E b b e S c h w a r t z , Kingosgade 11, m u r e r m e s t e r Willy Lynggaard P e t e r s e n , H a n e b r e d 15, d i r e k t ø r Egon H e i n r i c h Nielsen, GL Køgevej 57, alle af København. Sel­

skabet tegnes — d e r u n d e r ved a f h æ n ­ delse og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom

— af bestyrelsens f o r m a n d i f o r e n i n g med et medlem af bestyrelsen.

U n d e r 2. o k t o b e r e r optaget s o m : Register-nummer 27.475: „ T o r m T r a m p i n g Compani/ A / S " , h v i s formål e r a t d r i v e r e d e r i og d e r m e d i for­

bindelse s t å e n d e v i r k s o m h e d . Sel­

skabet h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e t s vedtægter e r af 10. s e p t e m b e r 1957. Den tegnede a k t i e k a p i t a l udgør 2.000.000 kr., fordelt i a k t i e r på 1000, 10.000 og 50.000 k r . Aktiekapitalen e r f u l d t i n d b e t a l t . H v e r t aktiebeløb på 1000 k r . giver 1 s t e m m e efter 6 måne­

d e r s n o t e r i n g s t i d . Aktierne l y d e r p å n a v n . Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Selskabets s t i f t e r e e r : Grosserer J e n s Ole P e t e r ­ sen, „ S v i n g e t " , H o r n b æ k , f a b r i k a n t Povl Christian Liitken Frigast, Birke­

r ø d , overretssagfører Hans W i n t h e r , T o l d b o d g a d e 18, København. Besty­

relsen består af d e generalforsam­

lingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og af d e k o r r e s p o n d e r e n d e r e d e r e . Generalforsamlingsvalgte m e d l e m m e r : Nævnte H. W i n t h e r , P. C. L. F r i g a s t , J . O. Petersen s a m t godsejer Ejgil Schmiegelow, Århus, s k i b s r e d e r A r n e Schmiegelow, „ A r n s b o r g " p r . Silke­

borg, d i r e k t ø r Axel Georg Rasmussen, Stoltenbergsgade 1 , København. Korre­

s p o n d e r e n d e r e d e r e : S k i b s r e d e r Axel Niels Valdemar Petersen K a m p e n , T o r k e l B a d e n s Vej 19, Hellerup, skibs­

r e d e r Carl Mazanti Andersen, Skov­

gårdsvej 17, C h a r l o t t e n l u n d . Direk­

t i o n : Nævnte A. N. V. P . K a m p e n , C.

M. Andersen. Selskabet tegnes af to af generalforsandingen valgte besty­

relsesmedlemmer i f o r e n i n g eller af en k o r r e s p o n d e r e n d e r e d e r , ved af­

h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast ejen­

d o m af o v e r halvdelen af bestyrelsens m e d l e m m e r .

Register-nummer 27.476: „Aktiesel­

skabet Ikast S i l k e v æ v e r i " , hvis f o r m å l e r a t d r i v e fabriksvirksomhed i teks­

t i l b r a n c h e n s æ r l i g silkevæveri samt h a n d e l af e n h v e r a r t i n d e n f o r tekstil­

b r a n c h e n , h e r u n d e r i m p o r t - og eks­

portforretning. Selskabet h a r hoved­

k o n t o r i I k a s t ; d e t s vedtægter e r af 21. august 1957. Den tegnede aktie­

kapital udgør 200.000 k'r., fordelt i a k t i e r på 500, 1000 og 5000 k r . Aktie­

kapitalen e r fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb på 500 k r . giver 1 stemme.

Aktierne l y d e r p å n a v n . Overdragelse af a k t i e r k a n k u n s k e med bestyrel­

s e n s s a m t y k k e . Bekendtgørelse til ak­

t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : F a b r i k a n t Tage Skov J e n s e n , f a b r i k a n t J e n s Ejvind Jensen, f r u Amalie Jensen, f r u Con­

s t a n c e Marguerite J e n s e n , alle af Ikast, d e r tillige udgør bestyrelsen med f ø r s t n æ v n t e som f o r m a n d . Di­

r e k t i o n : Nævnte T . S. Jensen, J . E . J e n s e n . Selskabet tegnes af bestyrel­

s e n s f o r m a n d alene eller af en d i r e k ­ t ø r i f o r e n i n g med et medlem af be­

styrelsen, ved a f h æ n d e l s e og pant­

s æ t n i n g af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Register-nummer 27.477: „Chr.

Steensen & Co. A / S " , h v i s f o r m å l e r virksomhed som a g e n t u r f o r forsik­

ringsselskaber. Selskabet h a r hoved­

k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e t s vedtægter e r af 23. august 1957. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 1000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt i n d b e t a l t , dels kontant, dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb p å 1000 k r . giver 1 s t e m m e efter 6 ugers noteringstid. Aktierne l y d e r p å n a v n . Aktierne e r i k k e o m s æ t n i n g s p a p i r e r . Ved e n h v e r overdragelse af a k t i e r , d e r kun kan s k e med bestyrelsens skriftlige s a m t y k k e , h a r d e øvrige ak­

t i o n æ r e r forkøbsret efter d e i ved­

tægternes § 7 givne regler. Bekendt­

gørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved a n ­ befalet brev. Selskabets stiftere e r : A s s u r a n d ø r f r u Sigrid Welling, S t r a n d ­ gade 4 B, v i c e d i r e k t ø r Marius Peter­

sen, Marielystvej 25, begge af Køben­

havn, kontorchef Svend Aage W e r - ninge, Melvillevej 3, Hellerup. Be­

(11)

s t y r e l s e : Nævnte S. Welling (for­

m a n d ) , S. A. Werninge, M. Petersen s a m t landsretssagfører Ole P e t e r Jo­

h a n n e s S t o c k m a r r , Vester Voldgade 14, København. D i r e k t ø r : Nævnte S.

Welling. Selskabet tegnes — d e r ­ u n d e r ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom — af bestyrelsens f o r m a n d alene eller af 2 m e d l e m m e r af bestyrelsen i forening.

U n d e r 3. o k t o b e r e r optaget s o m : Register-nummer 27.478: „Revisions­

aktieselskabet C . C . H . v . H o s e n " , h v i s f o r m å l e r a t d r i v e revisionsvirksom­

h e d . Selskabet, d e r tidligere h a r v æ r e t registreret u n d e r navnet „Ejendoms­

aktieselskabet af 31. J a n u a r 1947"

(reg.-nr. 20.501), h a r h o v e d k o n t o r i København; d e t s vedtægter e r af 31.

januar og 17. a p r i l 1947 med æ n d r i n ­ ger senest af 15. m a j og 26. s e p t e m b e r 1957. Den tegnede a k t i e k a p i t a l u d g ø r 120.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 1000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt, dels kontant, dels p å a n d e n m å d e . Hver a k t i e giver 1 s t e m m e efter 3 m å n e d e r s noteringstid. Aktierne l y d e r p å n a v n . Ved overdragelse af a k t i e r h a r d e øv­

rige a k t i o n æ r e r forkøbsret efter d e i vedtægternes § 5 givne regler. Be­

kendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Bestyrelse: Arki­

tekt Svend Otto Roloff-Nielsen, N ø r r e Søgade 33, statsaut. revisor Carl Chri­

stian Helge von Rosen, f r u Else Øst von Rosen, begge af Niels J u e l s Gade 11, alle af København, revisor Kai E r i k Dahlbom. Henrik T h o m s e n s Vej 38, statsaut. revisor Arne Bjerre- Poulsen, Lindevangs Allé 1, begge af Birkerød. D i r e k t i o n : Nævnte C. C. H.

von Rosen. Selskabet tegnes — d e r ­ u n d e r ved afhændelse og p a n t s æ t n i n g af fast e j e n d o m —- af d i r e k t ø r e n i for­

e n i n g med et medlem af bestyrelsen eller af t o m e d l e m m e r af bestyrelsen i forening.

Register-nummer 27.479: „Rorggaar- d e n A I S " , hvis formål e r a t d r i v e restaurationsvirksomhed og a n d e n h e r m e d beslægtet v i r k s o m h e d . Sel­

skabet h a r hovedkontor i E s b j e r g ; dets vedtægter e r af 19. juni og 7. sep­

tember 1957. Den tegnede aktiekapital udgør 211.000 k r , fordelt i a k t i e r p å 500, 1000 og 50.000 k r . Aktiekapitalen

i e r fuldt i n d b e t a l t , dels k o n t a n t , dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb u å 500 k r . giver 1 stemme. Aktierne l y d e r p å n a v n . A k t i e r n e e r i k k e omsætnings- p a p i r e r . Bekendtgørelse til aktionæ­

r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere e r : R e s t a u r a t ø r og d i r e k t ø r H a n s Madsen Nielsen, f r u Gerda Isabella Nielsen, begge af T o r v e g a d e 5, buffist H e n r y K j æ r g a a r d Olsen, Borgergade 36, alle af Esbjerg, d e r tillige u d g ø r bestyrelsen. Direk­

t ø r : Nævnte H. M. Nielsen. Selskabet tegnes af t o m e d l e m m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g eller af d i r e k t ø r e n alene, ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast e j e n d o m af d i r e k t ø r e n i f o r e n i n g med et medlem af bestyrelsen.

Register-nummer 27.480: „A/S 30.

m a j 1957", hvis f o r m å l e r a t købe, bebygge og a d m i n i s t r e r e fast e j e n d o m . Selskabet h a r hovedkontor i Århus;

d e t s vedtægter e r af 30. maj, 31. juli og 17. s e p t e m b e r 1957. Den t e g n e d e a k t i e k a p i t a l u d g ø r 220.000 kr., fordelt 1 a k t i e r på 500, 1000, 5000 o g 25.000 k r . Af a k t i e k a p i t a l e n e r indbetalt k r . 54.712,73, dels k o n t a n t , dels i a n d r e v æ r d i e r ; d e t r e s t e r e n d e beløb i n d ­ betales i n d e n 1. juni 1958. Hvert aktie­

beløb p å 500 k r . giver 1 s t e m m e e f t e r 2 m å n e d e r s n o t e r i n g s t i d . Aktierne l y d e r p å n a v n . Aktierne e r i k k e o m - s æ t n i n g s p a p i r e r . Rortset f r a o v e r g a n g ved a r v til en a k t i o n æ r s e n k e eller livsarvinger — h a r ved e n h v e r over­

dragelse af a k t i e r såvel frivillig s o m tvungen d e øvrige a k t i o n æ r e r forkøbs­

ret efter d e i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse t i l a k t i o n æ ­ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere e r : „ B P Olie-Kom­

pagniet A/S ( T h e BP Oil C o m p a n y L t d . ) " , Set. A n n æ P l a d s 5, Køben­

h a v n , f i r m a .1. J . Arnholm, B a n d e r s , a r k i t e k t H e r b e r t Vagn J e n s e n , Skanse­

p a l æ 4, højesteretssagfører Sigvald S t o r m Mortensen, St. T o r v 10, begge af Århus, a r k i t e k t Knud E r i k Blach Petersen, B r a b r a n d . Bestyrelse: Nævn­

te S. Storm Mortensen samt lands­

retssagfører E b b e Ojstein Graae, O r d r u p Jagtvej 66, C h a r l o t t e n l u n d , m u r e r m e s t e r Børge Arnholm, Ban­

d e r s . D i r e k t ø r : Nævnte S. S t o r m Mortensen. Selskabet tegnes af t o med­

l e m m e r af bestyrelsen i forening eller af d i r e k t ø r e n alene, ved a f h æ n d e l s e

(12)

og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af den s a m l e d e bestyrelse.

Register-nummer 27.481: „Jylli A / S " , hvis f o r m å l e r a t d r i v e handelsvirk­

s o m h e d . Selskabet h a r h o v e d k o n t o r i Gladsaxe K o m m u n e ; d e t s vedtægter e r af 20. juni 1957. Den tegnede aktie­

a k t i e k a p i t a l udgør 40.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 og 1000 k r . Aktiekapi­

talen e r fuldt i n d b e t a l t , dels k o n t a n t , dels i a n d r e v æ r d i e r . Hver a k t i e giver 1 s t e m m e . Aktierne l y d e r p å n a v n . Overdragelse af a k t i e r kan kun s k e med bestyrelsens s a m t y k k e . Bekendt­

gørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved brev.

Selskabets stiftere e r : Købmand E r n s t Bøgetoft, f r u I n g e b o r g Caroline Augu­

sta Bøgetoft, begge af Søborg T o r v 8, Søborg, f r u J y t t e Hansen, Rye Huse, Kr. Såby, f r u Elli Hansen, Set. H a n s Gade 22, Ringsted. Bestyrelse: Nævnte E. Bøgetoft, I. G. A. Bøgetoft, J . Han­

s e n . D i r e k t ø r : Nævnte E . Bøgetoft.

Selskabet tegnes af to m e d l e m m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g eller af d i r e k ­ tøren alene, ved a f h æ n d e l s e og pant­

s æ t n i n g af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

U n d e r 4. o k t o b e r e r optaget s o m : Register-nummer 27.482: „Magna- l u x A / S " , h v i s f o r m å l e r at d r i v e h a n d e l , h å n d v æ r k , i n d u s t r i og f i n a n - c i e r i n g s a m t e r h v e r v e l s e og a d m i n i ­ s t r a t i o n af fast e j e n d o m . Selskabet h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e t s vedtægter e r af 24. august 1957. Den t e g n e d e a k t i e k a p i t a l u d g ø r 100.000 kr., fordelt i a k t i e r på 250, 500, 1000 og 10.000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt, dels k o n t a n t , dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb på 250 k r . giver 1 s t e m m e efter 14 d a g e s no- t e r i n g s t i d . Aktierne l y d e r p å n a v n . Ved overdragelse af a k t i e r — bortset f r a o v e r g a n g ved a r v — h a r d e øvrige a k t i o n æ r e r forkøbsret e f t e r d e i ved­

t æ g t e r n e s § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved a n ­ befalet brev. Selskabets stiftere e r :

„A/S T r a n s m e t r o " , d i r e k t ø r F r e d e H a r t m a n n Olsen, begge af Bredgade 03, l a n d s r e t s s a g f ø r e r S i g u r d August H e i n r i c h Kahlke, Amaliegade 4, alle af K ø b e n h a v n , politifuldmægtig E r ­ h a r d Valentin B e i n b a c h , Ellesøpark 27, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte E. H.

Olsen, E . V. R e i n b a c h , S. A. H.

Kahlke. D i r e k t ø r : Nævnte F . H. Ol­

sen. Selskabet tegnes af to medlem­

m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g eller af e n d i r e k t ø r , ved afhændelse og pant­

s æ t n i n g af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

U n d e r 5. oktober e r optaget s o m : Register-nummer 27.483: „V. Ber- genfelt & C o . E l - T e k n i k A / S " , hvis formål e r a t d r i v e engros- og detail­

h a n d e l med køle- og v a r m e a n l æ g etc.

Selskabet h a r h o v e d k o n t o r i Køben­

h a v n ; d e t s vedtægter e r af 17. juli 1957. Den tegnede aktiekapital u d g ø r 20.000 kr., fordelt i a k t i e r på 1000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 1000 k r . giver 1 stemme. Aktierne l y d e r på n a v n . Ved salg af a k t i e r h a r bestyrelsen på d e øvrige a k t i o n æ r e r s vegne forkøbsret efter d e i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r ­ n e s k e r ved anbefalet brev. Selska­

bets stiftere e r : Direktør Aage Jensen, Aktieselskabet af 3. oktober 1950, begge af Gudenåvej 19, salgsinspektør Vagn Bergenfelt, Bykildevej 7, alle af København. Bestyrelse: Nævnte Aa.

J e n s e n , V. Bergenfelt samt fru Else Inger J e n s e n , Gudenåvej 19, f r u Signe Elisabeth Bergenfelt, Bykildevej 7, begge af København. D i r e k t i o n : Nævnte V. Bergenfelt, Aa. J e n s e n . Sel­

skabet tegnes af f i r e medlemmer af bestyrelsen i f o r e n i n g eller af d i r e k ­ t i o n e n ; ved a f h æ n d e l s e og pantsæt­

n i n g af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 27.484: „Aktiesel­

skabet 13. september 1957", hvis for­

mål e r at d r i v e h a n d e l med og ud­

lejning af materiel til forlystelses­

b r a n c h e n . Selskabet h a r hovedkontor i H v i d o v r e K o m m u n e ; d e t s vedtægter e r af 13. s e p t e m b e r 1957. Den teg­

n e d e a k t i e k a p i t a l udgør 91.000 kr., fordelt i a k t i e r på 500 og 1000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb p å 500 k r . giver 1 stemme. Aktierne l y d e r på navn. Ak­

t i e r n e e r i k k e o m s æ t n i n g s p a p i r e r . Ved overdragelse af aktier h a r d e øvrige a k t i o n æ r e r forkøbsret efter d e i ved­

fægternes § 4 givne regler. Bekendt­

gørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r i „Ber­

lingske T i d e n d e " . Selskabets stiftere e r : F a b r i k a n t Poul Kristensen, f r u

(13)

Mary Kristensen, begge af D a m h u s Boulevard 55, revisor Viggo Charles Jensen, Hædersdalvej 6, alle af Kø­

benhavn, d e r tillige u d g ø r bestyrel­

sen. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i f o r e n i n g eller af en d i r e k t ø r i f o r e n i n g med et medlem af bestyrelsen; ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af m i n d s t halvdelen af bestyrelsen i f o r e n i n g eller af to m e d l e m m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g med e n d i r e k t ø r .

Register-nummer 27.485; „Erik Est­

lander Marine A / S " , h v i s f o r m å l e r a t d r i v e f a b r i k a t i o n og h a n d e l . Selskabet b a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e t s vedtægter e r af 27. n o v e m b e r 1950.

Den tegnede a k t i e k a p i t a l u d g ø r 30.000 kr., fordelt i a k t i e r på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen e r f u l d t i n d b e t a l t . Hvert aktiebeløb p å 500 k r . giver 1 stemme. Aktierne l y d e r p å n a v n . Ak­

t i e r n e e r ikke o m s æ t n i n g s p a p i r e r . Bortset fra overgang i levende live eller ved a r v til ægtefælle eller livs­

a r v i n g e r h a r ved overdragelse af a k ­ tier d e øvrige a k t i o n æ r e r forkøbsret efter d e i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r ­ ne s k e r ved anbefalet brev. Selska­

bets stiftere e r : Ingeniør E r i k Bern- h a r d E s t l a n d e r , J e n s Jessensvej 9, landsretssagfører Niels J u l i u s K ø r n e r , Magstræde 7, begge af København, p r o k u r i s t Knud E r i k J a k o b s e n , Ros­

kilde, d i r e k t ø r T o r b e n Valdemar Egenfeldt-Nielsen, S t r a n d v e j 112, Hel­

l e r u p , d e r tillige udgør bestyrelsen.

D i r e k t ø r : Nævnte T . V. Egenfeldt- Nielsen. Selskabet tegnes af t r e m e d ­ l e m m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g eller af en d i r e k t ø r i f o r e n i n g med to med­

l e m m e r af bestyrelsen; ved a f h æ n d e l ­ se og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 27.486: „Moresco Konfektion A I S " , hvis f o r m å l e r a t d r i v e h a n d e l , i n d u s t r i o g f i n a n c i - eringsvirksomhed i ind- og u d l a n d . Selskabet, d e r tidligere h a r v æ r e t re­

gistreret u n d e r n a v n e t : „Aktieselska­

bet „ B a r n e k o w h u s " " (reg.-nr. 2691), h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e t s vedtægter e r af 1. a p r i l 1916 med æ n d r i n g e r senest af 29. m a r t s og 19.

s e p t e m b e r 1957. Den tegnede aktie­

kapital udgør 800.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 5000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt i n d b e t a l t . Hver a k t i e giver en stemme. Aktierne l y d e r på n a v n . Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Bestyrelse: Di­

r e k t ø r J o h a n J a c o b Gustav Moresco, S o r t e d a m Dosseringen 87, K ø b e n h a v n , k o n s u l i n d e Adelaide L a u r e n t i n e Eli­

sabeth Irgens-Hansen, S v e n d b o r g , di­

r e k t ø r J ø r g e n Hugo Anthon, Søllings- vej 19, C h a r l o t t e n l u n d , civilingeniør Palle A r e n d r u p B r u u n , Kolding, l a n d s ­ retssagfører E u g e n Bjerresø Olsen, G r u m s t r u p s v e j 24, Hellerup. Direk­

t i o n : P a u l N o r u p , N o r d a h l Griegs Vej 56, Søborg, H a n s J a c o b C h r i s t i a n Mo­

resco, F u r e s ø v e j 47, Virum. Selskabet tegnes af to m e d l e m m e r af bestyrel­

sen i f o r e n i n g ; ved a f h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af t r e m e d l e m m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g . P r o k u r a — t o i f o r e n i n g — e r m e d ­ d e l t : P a i d N o r u p , H a n s J a c o b C h r i ­ stian Moresco, Kaj V e r n e r H a n s e n og Axel I r v i n g Vitus J e n s e n .

U n d e r 7. o k t o b e r e r optaget s o m : Register-nummer 27.487: „Ulstrup Installationsforretning A / S " , h v i s for­

mål e r elektrisk installationsforret­

n i n g og h a n d e l . Selskabet h a r hoved­

k o n t o r i Ulstrup St., Hvorslev-Gerning K o m m u n e ; d e t s vedtægter e r af 31.

juli 1957. Den tegnede a k t i e k a p i t a l udgør 50.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 k r . Aktiekapitalen e r fuldt i n d ­

betalt i forskellige v æ r d i e r . Hvert a k ­ tiebeløb på 500 k r . giver 1 s t e m m e efter 2 m å n e d e r s n o t e r i n g s t i d . Aktier­

n e l y d e r p å n a v n . Aktierne e r i k k e o m s æ t n i n g s p a p i r e r . Ved overdragelse af a k t i e r h a r bestyrelsen f o r k ø b s r e t efter d e i vedtægternes § 2 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved brev. Selskabets stiftere e r : El-installatør J u l i u s E m i l Miihlenfeldt, f r u Ellen Kirstine Miihlenfeldt, el­

installatør Kaj H i l m a r Miihlenfeldt, alle af Ulstrup. Bestyrelse: N æ v n t e J . E . Miihlenfeldt, E . K. Miihlenfeldt, K.

H. Miihlenfeldt s a m t d i r e k t ø r Georg H e n r y Koch P e d e r s e n , Vestergårds- g a d e 16, Århus. Selskabet tegnes — (lerunder ved a f h æ n d e l s e o g p a n t s æ t ­ n i n g af fast e j e n d o m -— af den sam­

l e d e bestyrelse.

(14)

Register-nummer 27.488: „ A / 5 Bre- h o l m s K a f f e i m p o r t " , h v i s f o r m å l e r a t d r i v e h a n d e l . Selskabet h a r hoved­

k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e t s vedtægter e r af 4, juli 1957. Den tegnede aktie­

k a p i t a l u d g ø r 13.000 kr., fordelt i ak­

tier p å 500 og 1000 k r . Aktiekapitalen e r f u l d t i n d b e t a l t , dels k o n t a n t , dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb p å 500 k r , giver 1 s t e m m e . Aktierne ly­

d e r p å i h æ n d e h a v e r e n . Bekendtgørel­

s e til a k t i o n æ r e r n e s k e r i „Berlingske T i d e n d e " . Selskabets stiftere e r : Re­

p r æ s e n t a n t Martinus Sørensen Brei- n e r , L y k k e s h o l m s Allé 33, b e s t y r e r R u p e r t Leolin Høy, G. F . R i c h s Vej 124, k ø b m a n d E r n s t Asger Rasmussen Holm, Hvalsøvej 8, alle af K ø b e n h a v n . Bestyrelse: Nævnte R. L . Høy s a m t f r u Gerda Marie Holm, Hvalsøvej 8, hov­

mester Aksel P e d e r Glansen, 0 . F a r ­ imagsgade 9, begge af København.

Selskabet tegnes — d e r u n d e r ved af­

h æ n d e l s e og p a n t s æ t n i n g af fast ejen­

d o m — af den s a m l e d e bestyrelse.

Register-nummer 27.489: „AIS Bre- h o l m s Koloniallager", hvis f o r m å l e r at d r i v e h a n d e l . Selskabet h a r hoved­

k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e t s vedtægter e r af 4. juli 1957. Den tegnede aktie­

kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500 og 1000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt i n d b e t a l t , d e l s k o n t a n t , dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb på 500 k r . giver 1 s t e m m e . Aktierne l y d e r på i h æ n d e h a v e r e n . Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r i „Berlingske Ti­

d e n d e " . Selskabets stiftere e r : R e p r æ ­ s e n t a n t Martinus Sørensen B r e i n e r , Lykkesholms Allé 33 B, b e s t y r e r Ejlif Ghristian L a r s e n , Provstevej 15, køb­

m a n d E r n s t Asger Rasmussen Holm, Hvalsøvej 8, alle af København. Re- s t y r e l s e : Nævnte E. G. Larsen samt assistent f r u T o v e W i d r i k s e n , P a r k ­ høj vej 14, Lyngby, s p e c i a l a r b e j d e r Ej­

n a r Sørensen B r e j n e r , V a d s t r u p v e j G, Bagsværd. Selskabet tegnes — d e r u n ­ d e r ved a f h æ n d e l s e o g p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af den s a m l e d e bestyrelse.

U n d e r 8. o k t o b e r e r optaget s o m : Register-nummer 27.490: „Messer S v e j s e t e k n i k A I S " , h v i s f o r m å l e r a t d r i v e h a n d e l . Selskabet h a r hoved­

k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e t s vedtægter

e r af 3. juni 1957. Den tegnede ak­

tiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 og 4000 k r . Aktiekapi­

talen e r fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb p å 500 k r . giver 1 stemme. Ak­

t i e r n e l y d e r på navn. Aktierne e r ikke o m s æ t n i n g s p a p i r e r . Overdragelse af a k t i e r kan kun ske med bestyrel­

s e n s samtykke. Rekendtgørelse til ak­

t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : I n g e n i ø r E r i k Ove Ravnemose, f r u E b b a May F r i i s Ravnemose, begge af Garoline Amalie Vej 27, Lyngby, landsretssagfører Niels E n g e l h a r d t Nørring, H. G. An­

d e r s e n s Boulevard 42, København. Be­

s t y r e l s e : Nævnte E . O. Ravnemose, N.

E. N ø r r i n g samt d i r e k t ø r Hans Rudolf Messer, Konigstein i m T a u n u s . Direk­

t ø r : Nævnte E . O. Ravnemose. Sel­

skabet tegnes af to m e d l e m m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g eller af d i r e k ­ t ø r e n a l e n e ; ved afhændelse og pant­

s æ t n i n g af fast ejendom af 1 medlem af bestyrelsen i f o r e n i n g med direk­

t ø r e n .

U n d e r 9. o k t o b e r e r optaget s o m : Register-nummer 27.491: „Aktiesel­

skabet D a n e x i m i Esbjerg, Internatio­

nale T r a n s p o r t e r " , hvis formål e r at d r i v e s p e d i t i o n , i n t e r n a t i o n a l e trans­

p o r t e r , befragtning, lagring, toldklare­

r i n g og lignende v i r k s o m h e d . Sel­

skabet h a r hovedkontor i Esbjerg;

d e t s vedtægter e r af 29. m a j 1957. Den tegnede a k t i e k a p i t a l u d g ø r 10.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 k r . Aktiekapi­

talen e r fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb p å 500 kr. giver 1 s t e m m e efter 6 m å n e d e r s noteringstid. Aktierne l y d e r p å n a v n . P a n t s æ t n i n g af a k t i e r kan kim s k e med bestyrelsens sam­

tykke. Bortset f r a overgang til ægte­

fælle h e n s i d d e n d e i uskiftet bo eller ved gave eller a r v e u d l æ g til ægtefælle eller b ø r n , h a r ved overdragelse af a k t i e r og ved e n a k t i o n æ r s k o n k u r s bestyrelsen s u b s i d i æ r t d e øvrige ak­

t i o n æ r e r forkøbsret efter d e i vedtæg­

t e r n e s § 3 givne regler. Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : S p e d i t ø r Niels H e i n r i c h Ghristiansen, „Aktie­

selskabet Danexim, I n t e r n a t i o n a l e T r a n s p o r t e r " , begge af P a d b o r g , di­

r e k t ø r Hans Ghristian Ghristensen, Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte H. G.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

9 b de regler om aktiernes indløselighed 19 er bortfaldet. er fuldt indbetalt. marts 1960 er selskabets vedtægter ændrede. Selskabet tegnes herefter af Oluf Petersen,

Nedenstående registreringer, der enten er foretaget i medfør af lov nr. juni 1959 eller i henhold til samme lovs § 47 tidligere tilpasset den ved handelsministeriets

automatiske drejebænke, automater med en eller flere spindeler, form- og skrueautomater, langdrejeautomater, værktøj og selvudløsende gevindskære- hoveder til disse

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom

firmaet Budde, Schou &amp; Go., København. Beiersdorf &amp; Co. A.G., fabrikation og handel, Hamburg r\/AL/v-/IN i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 30. —

Klasse 9: programmer optaget på bånd, kort eller plader til datamaskiner, datamaskiner og -behand- lingsapparater samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til

styrelsen. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 16. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. Aktierne lyder på navn. Aktierne er

Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand alene eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af den sam ­ lede