• Ingen resultater fundet

Indledende sider

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Indledende sider"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

VOL. 8 NR. 1

MUSIKTERAPI I PSYKIATRIEN

– Klinisk praksis, forskning og formidling.

JUNI 2013

(2)

Tidsskrift: Musikterapi i psykiatrien Online Ansvarshavende redaktører:

Professor Lars Ole Bonde, Musikterapi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lektor Niels Hannibal, Musikterapi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lektor Randi Rolvsjord, Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen Gabriella Rudstam, musik- og leg psykoterapeut, uttryckande konstterapeut, Kris- och Traumacentrum Stockholm.

© forfatterne 2013

ISBN: 978-87-7112-033-2 ISSN: 2245-3342

URL: http://journals.aau.dk/index.php/MIPO/index Udgivet af:

Aalborg Universitetsforlag

Skjernvej 4A, 2. sal 9220 Aalborg Ø T 99407140 F 96350076

aauf@forlag.aau.dk www.forlag.aau.dk

Indholdsfortegnelse MIPO Vol. 8 (1) - Juni 2013 Leder

Niels Hannibal: Mentaliseringsbaseret behandling og musikterapi

Inge Nygaard Pedersen & Lars Ole Bonde: Musiklytning og indre billeder - At styrke identitets- og selvværdsfølelsen gennem ´Musiklytning & Indre Billeddannelse´ for ambulante psykiatriske patienter.

Charlotte Dammeyer: Guidet Musik- og Krops-lytning - En ny form for receptiv musikterapi inden for traditionen Guided Imagery and Music (GIM)– i psykodynamisk traumebehandling af patienter med PTSD i voksenpsykiatrien.

Hillevi Torell – Hur låter detdu har varit med om? Musikterapi med barn och ungdomar med erfarenhet av potentiellt traumatiserande händelser

INDHOLDSFORTEGNELSE

2- Side 4 Side 17

Side 42

Side 60 Side 3

MUSIKTERAPI I PSYKIATRIEN ONLINE • Vol. 8 (1) 2013

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Adjunkt Merete Wiberg (Aalborg Universitet)(ansvarshavende redaktør), professor Helle Mathiasen (Aarhus Universitet), lektor Gitte Wichmann-Hansen (Aarhus Universitet), lektor

1968, lektor, ph.d., Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.. Peder

Lektor, mag.art., Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet.. Museumsleder, cand.phil., Industrimu- seet

Professor, dr.phil., Institut for Historie, Køben- havns Universitet.. lektor, dr.phil., Institut for Historie,

Jan Tønnesvang Institut for Psykologi Århus Universitet Søren Willert Institut for Læring Aalborg Universitet Reinhard Stelter Institut for Idræt Københavns Universitet

Ansvarshavende redaktører: Universitetet Lektor Niels Hannibal, Musikterapi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.. Professor Lars Ole Bonde, Musikterapi, Institut

(ansvarshavende redaktør) Niels Hannibal, Musikterapi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Professor Lars Ole Bonde, Musikterapi, Institut for Kommunikation,

Universitetet Lektor Niels Hannibal, Musikterapi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Professor Lars Ole Bonde, Musikterapi, Institut for Kommunikation,