• Ingen resultater fundet

Emner til dansk- og/eller historieopgaven Mulige enkeltfaglige emner i historie:

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Emner til dansk- og/eller historieopgaven Mulige enkeltfaglige emner i historie:"

Copied!
3
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Emner til dansk- og/eller historieopgaven

Mulige enkeltfaglige emner i historie:

- Slaget på Reden

- Københavns bombadement

- Den første slesvigske krig. Treårskrigen - Junigrundloven

- Andelsbevægelsen

- Arbejderbevægelsens vækst - Industrialiseringen

Mulige enkeltfaglige emner i dansk:

- Natur og naturalisme: Parringsvalget II Menneskeracernes Skønhedsbegreber af J. P. Jacobsen - Natur og naturalisme: Af Planternes livshistorie af J. P. Jacobsen

- Fra et romantisk livssyn til et naturalistisk livssyn: Mogens af J.P. Jacobsen - Opgør med de romantiske idealer: Vildanden af Henrik Ibsen

- Kvindens ægteskabelige (u)muligheder: Frøkenen af Herman Bang, Fru Fønss af J.P. Jacobsen Mulige tværfaglige emner i historie og dansk:

- Nationalismen og nationalromantikken – H.C. Andersen, Grundtvig, Oehlenschläger - Storbyen: Stuk af Herman Bang

- Grundtvigianismen og højskolerne – Grundtvig - Livet i byerne – kritikken heraf – Kulturradikale

- Det moderne gennembruds samfundsmæssige forudsætninger - Familielivet blandt borgerskabet – Kulturradikal kritik af ægteskabet - Familielivet i et arbejderhjem – litterær beskrivelse

- Den tidlige kvindekamp – Et Dukkehjem af Henrik Ibsen - De fattige på landet – Henrik Pontoppidan

- Demokrati – grundlov og demokratiske rettigheder – i dansk en retorisk analyse af Orla Lehmans taler - Indre mission – kritikken heraf – Brandes

- Industrialiseringen – kritikken heraf – Pelle Erobreren af Martin Andersen Nexøe - Den anden slesvigske krig og slaget ved Dybbøl – Tine af Herman Bang

- Familie og opdragelse: ”Trofasthed” af Herman Bang

- Familie og opdragelse (borgerskabet): ”Ej blot til lyst – Fortællinger og Vers for Børn”

- En gennembrudskvinde: Tantaluskvaler (kærlighedsroman) af Adda Ravnkilde - Sædelighedsfejde (på Brandes’ side): Sex noveller af Erna Juel-Hansen

- At sætte kvindens problemer under debat: En ung dames historie af Erna Juel-Hansen - Kvindesagens første forgrundsskikkelse: Clara Raphael af Mathilde Fibiger

- Kvindens frigørelse (eller nærmere problematisering af manglen på frigørelse): Herregaardsbilleder af Erik Skram

- Sædelighedsfejde: Constance Ring af Amalie Skram

- Kritik af borgerskabets idé om moderskab om kvindens øvrige roller: Forraadt af Amalie Skram - Sædelighedsfejden: En handske af Bjørnstjerne Bjørnson

(2)

Dansk og historieopgaven i 1g. Forslag til emner

1660-1720 Barokken

Dansk Historie Tværfagligt

Barokken Svenskekrigene Enevælden og dens kunst

Kingo salmer Enevældens indførelse Folkeeventyr

Leonora Christine

1720-1800 Oplysningstiden

Dansk Historie Tværfagligt

Ludvig Holberg: Komedier Landboreformerne Oplysningstiden

Johannes Ewald Svenskekrigene Barokhaven ved Fr.borg Slot

Struensee og Christian d. 7. Klassicismens byggeri Den florissante handel

1800-1870 Romantikken

Dansk Historie Tværfagligt

Folkeeventyr/kunsteventyr Danmark og napoleonskrigene Nationalromantikken Adam Oehlenschläger: Digte, Indførelsen af demokrati 1849 Borgerskabet

Blicher: Noveller De slesvigske krige 1848+1864 Samfundsklasser HCA: Eventyr Den teknologiske udvikling Romantikkens kunst Folkeeventyr og kunsteventyr De sociale forhold

Søren Kierkegaard:

Forførerens dagbog Emil Aarestrups digte

1870-1914 Det moderne gennembrud/industrialiseringen

Dansk Historie Tværfagligt

Georg Brandes Industrialiseringen Kritikken af samfundet J.P. Jacobsen: Niels Lyhne,

Marie Grubbe Klassesamfundet/familieliv Kritikken af religionen Herman Bang: Tine m.fl. Partierne Opgøret med romantikken Pontoppidan: Fra Hytterne De nye teknologier Kvindernes vilkår

Amalie Skram: Lucie Andelsbevægelsen Kunstene og realismen Ibsen: Et dukkehjem Urbaniseringen

J. V. Jensen: Kongens Fald Forfatningskampen

Martin Andersen Nexø: Ditte

(3)

Menneskebarn

Marie Bregendal: En dødsnat Jeppe Aakjær: Vredens børn

Eksempler på (især) tværfaglige opgaver med fokus på dansk:

Medier:

Bangs journalistik og sociale forhold

Billedanalyse – fx danskhed, kongeportrætter, realisme/impressionisme mm. – kan let kobles til historie. (og ses som historiske kilder)

Avismediet og det politiske system (?)

Sprog:

Retorisk analyse af tale (m. historie)

Litteratur:

Eventyr (ren dansk)

Pontoppidan-novelle(r) og sociale forhold på landet Holberg og oplysningstiden

Fædrelandssange og dansk national bevidsthed Amalie Skram: ”Lucie” og kvinders vilkår

M. A. Nexø og industrialiseringen

Bang og krigen i 1864 (”Tine”, 2 kapitler)

Natursyn i tekster og landboreformerne i 1700-tallet (?)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Socialrådgi- verne skal også ændre deres arbejde grundlæggende, de skal ud og arbejde sam- men med de andre aktører og familierne og være med til at skabe rammer for et

i Ibsens revolutionerende skuespil Et d11kkel!)em. Bangs mangeårige praktiske teaterarbejde - han nåede at iscenesætte over 80 teaterforestillinger - ledte til en ligeså

Det er i disse artikler tydeligt, at det ikke blot var det praktiske instruktørar- bejde på teatret, men også den omfattende essayistik om teatret og hele scenekunstens væsen,

Med undtagelse af Astrid Friis’ ovennævnte afhandling om mo- derne engelsk økonomisk historie henter de alle deres emner fra dansk historie, hvilket næppe skal tages som udtryk for,

regiments musikkorps, se Danske Livregiments musikkorps

De tre initiativer – Triple P Stepping Stones, Terapeutisk bistand og Forældre- kurser – er afprøvet i sammenlagt 11 kommuner, og Social- styrelsen har bedt VIVE evaluere

I kommuner, hvor indsatsen for familier med handicap er fordelt på flere forskellige kontorer, centre eller enheder, kan det være vigtigt, dels at der på tværs af de relevante

[r]