LETBANEPROJEKT I KØBENHAVN - Ring 2½-korridoren

25  Download (0)

Full text

(1)

LETBANEPROJEKT I KØBENHAVN - Ring 2½-korridoren

Jonas L.E. Andersen Alex Landex

Otto Anker Nielsen

(2)

Trafikdage Aalborg Universitet | 28. august 2006 |

2 © Copyright CTT 2006

Disposition

ƒ Baggrund

ƒ Analyser

ƒ Trafikale effekter

ƒ Økonomi

ƒ Andre effekter

ƒ Vurdering

(3)

Disposition

ƒ Baggrund

` Indledning

` Baggrund for projektet

` Ring 2½-korridoren

ƒ Analyser

ƒ Effekter

ƒ Økonomi

ƒ Andre effekter

ƒ Vurdering

(4)

Trafikdage Aalborg Universitet | 28. august 2006 |

4 © Copyright CTT 2006

Indledning

ƒ Overordnet mål

` Forbedring af den kollektive trafik i København

ƒ Højklasset tværgående forbindelse

` På tværs af ”byfingrene” i København

ƒ Virkemidler

` Helhedsorienteret undersøgelse

` Optimering af delelementer

ƒ Vurderingsgrundlag

` Trafikale effekter

` Tidsbesparelser

` Driftsøkonomi

` Samfundsøkonomi

` Strategiske effekter

(5)

Baggrund for projektet

ƒ Øget tværgående transportbehov

` Udflytning af boliger og arbejdspladser

ƒ Ringfunktioner varetages af busser

` Lav kollektiv andel for tværgående rejser

ƒ Undersøgelse af letbaneløsning

` Gode udenlandske erfaringer

• Fx Stockholm og Strasbourg

` Fleksible

• Lave kurveradier og samkørsel

` Billigere løsninger

• Kræver ikke lukket tracé

` Letbaners generelle effekt

• Kun udenlandske erfaringer

(6)

Trafikdage Aalborg Universitet | 28. august 2006 |

6 © Copyright CTT 2006

Ring 2½-korridoren

ƒ Korridorens område

` Tværgående korridor

` Mellem Ring 2 og Ring 3

ƒ Fordele

` Tværgående betjening

` Kobling til S-baner

ƒ Forløb i ”håndfladen”

ƒ Ring 2½ vs. Ring 3

` Eksisterende kundegrundlag

` Kortere linieføring

` Tættere på City

• Opkobling til A-busser

` Koeksistens

(7)

Disposition

ƒ Baggrund

ƒ Analyser

` Linieføring

` Udvælgelse af linievarianter

` Standsningsmønster

` Køretid

` Køreplansoplæg

ƒ Effekter

ƒ Økonomi

ƒ Andre effekter

ƒ Vurdering

(8)

Trafikdage Aalborg Universitet | 28. august 2006 |

8 © Copyright CTT 2006

Linjeføring

ƒ Etapeopdeling

` Minimere kombinationsmuligheder

` 4 etaper

ƒ Kriterier for placering af enkelte alternativer

` Formodet kundegrundlag

` Lokaliteter med stor tiltrækning

` Pladsforhold og traceringsmuligheder

` Eksisterende busruter

ƒ Udvælgelse af alternativer

` Flere alternativer til hver etape

HVIDOVRE VIRUM

VALBY HOLTE

VÆRLØSE

GLOSTRUP

TAARBÆK

BALLERUP

TØMMERUP FARUM

HERLEV

VESTAMAGER TÅRNBY BAGSVÆRD

ISHØJ

ISLEV

BRØNDBY RØDOVRE

BRØNSHØJ

VANLØSE GLADSAKSE

HELLERUP

SKOVLUNDE

SUNDBY SYD BISBEBJERG

FREDERIKSBERG

INDRE BY

BRØNDBYVESTER

LYNGBY

HJORTESPRING

ALBERTSLUND

VALLENSBÆK

VANGEDE

ORDRUP SØLLERØD

INDRE ØSTERBRO LUNDTOFTE

NÆRUM

BUDDINGE

SUNDBY NORD

BRØNDBYØSTER

HJORTEKÆR

VESTERBRO JÆGERSBORG

YDRE ØSTERBRO

AVEDØRE HOLME

GENTOFTE SORGENFRI

SØBORG

KONGENS ENGHAVE BIRKERØD

VEDBÆK - SKODSBORG

HARESKOVBY

CHRISTIANSHAVN YDRE NØRREBRO

REFSHALEØEN INDRE NØRREBRO

KLAMPENBORG GL. HOLTE

HØSTERKØB

DRAGØR NYHOLM

KASTRUP

HUNDIGE

HUSUM ST.

HERLEV ST.

LYNGBY ST.

RØDOVRE ST.

BUDDINGE ST.

FRIHEDEN ST.

¯

Linieføringsforslag

Eksisterende stationer

0 1 2 4Kilometers

(9)

Standsningsmønster

ƒ Placering af stop

` Empirisk fremgangsmåde

• Fx middelstopafstand

ƒ Oplandsanalyser

` Potentielt kundegrundlag

ƒ Estimeret køretid

ƒ Beslutningsgrundlag

` Potentielt kundegrundlag

• Sammenholdt med længde og antal stop

` Køretid

ƒ Endelige data

` Længde: 25,4 kilometer

` Antal stop: 26

` Middelafstand: 1 kilometer

5

1

3 6

2

4

1_4 2_3

2_5

1_6

1_3 1_5

2_4

2_6

1_3_6 2_3_5

1_4_5 2_4_5

1_4_6 2_3_6

1_3_5

Nærumbane

S-Bane

Letbane

(10)

Trafikdage Aalborg Universitet | 28. august 2006 |

10 © Copyright CTT 2006

Endelig linjeføring

ƒ Nærum st.

` Nærumbanen

ƒ Lyngby st.

` Nordbanen

ƒ Buddinge st.

` Hareskovbanen

ƒ Husum st.

` Frederikssundsbanen

ƒ Rødovre st.

` Vestbanen

ƒ Friheden st.

` Køge Bugt-banen

HVIDOVRE VIRUM

VALBY HOLTE

TAARBÆK

HERLEV

VESTAMAGER BAGSVÆRD

ISLEV

BRØNSHØJ

BRØNDBY

VANLØSE

HELLERUP

BISBEBJERG

FREDERIKSBERG

INDRE BY BIRKERØD

TØMMERUP RØDOVRE

GLOSTRUP

VANGEDE

GLADSAKSE

SØLLERØD

ORDRUP LYNGBY

NÆRUM

LUNDTOFTE

BUDDINGE

BRØNDBYØSTER

HJORTEKÆR

VESTERBRO JÆGERSBORG

INDRE ØSTERBRO YDRE ØSTERBRO GENTOFTE

SORGENFRI

SØBORG

VEDBÆK - SKODSBORG

KONGENS ENGHAVE

SUNDBY SYD BRØNDBYVESTER

SKOVLUNDE HJORTESPRING

HØSTERKØB GL. HOLTE

YDRE NØRREBRO TRØRØD

VÆRLØSE

INDRE NØRREBRO

AVEDØRE HOLME FARUM

KLAMPENBORG

CHRISTIANSHAVN HARESKOVBY

VALLENSBÆK

Nærum st.

Husum st.

Lyngby st.

Rødovre st.

Buddinge st.

Friheden st.

¯

Letbane Stoppesteder Tog

(11)

Køreplansoplæg

ƒ Driftsoplæg

` Hurtig linievariant

ƒ Afgangshyppighed

` 6 pr. time i dagtimer

ƒ Korrespondancer

` Med krydsende baner

` Afgangsminuttal

ƒ Køreplan

(12)

Trafikdage Aalborg Universitet | 28. august 2006 |

12 © Copyright CTT 2006

Disposition

ƒ Baggrund

ƒ Analyser

ƒ Effekter

` Trafikal effekt af letbanen

` Regional tilgængelighed og mobilitet

ƒ Økonomi

ƒ Andre effekter

ƒ Vurdering

(13)

Trafikal effekt

ƒ Rutevalgsberegninger

` Trafikspring

ƒ Passagerstrømme

` Aflastning af S-baner

` Forøgelse af rejsende i korridoren

ƒ Ca. 28.400 daglige påstigere

` Eksklusiv overførsel fra bil

¯

Ændring i antal rejsende

< -800 -800 - -600 -600 - -400 -400 - -200 -200 - -50 -50 - 50 50 - 200 200 - 400 400 - 600 600 - 800

> 800

(14)

Trafikdage Aalborg Universitet | 28. august 2006 |

14 © Copyright CTT 2006

Regional tilgængelighed og mobilitet

ƒ Gennemsnitlige rejsetider til og fra zoner

` Vægtet med antal rejsende

ƒ Forbedret tilgængelighed/mobilitet som følge af letbanen

ƒ Gode lokale tidsbesparelser

¯

Tilgængelighed Difference (min)

< -5,00 -4,99 - -4,00 -3,99 - -3,00 -2,99 - -2,00 -1,99 - -1,00 -0,99 - 1,00

> 1,00 Letbane

0 1 2 4Kilometers

(15)

Disposition

ƒ Baggrund

ƒ Analyser

ƒ Effekter

ƒ Økonomi

` Værdisætning af tid

` Anlægs- og driftsøkonomi

` Samfundsøkonomi

ƒ Andre effekter

ƒ Vurdering

(16)

Trafikdage Aalborg Universitet | 28. august 2006 |

16 © Copyright CTT 2006

Tidsbesparelser

ƒ Værdisætning af tid

` Tidsbesparelser

` Tidsværdier

ƒ Samlede tidsbesparelser

` 84 mio. kr. pr år

(17)

Anlægs- og driftsøkonomi

ƒ Estimerede anlægsomkostninger

` 2,2 mia. kr.

ƒ Driftsomkostninger

` 75 mio. kr.

ƒ Driftsindtægter

` 65 mio. kr.

ƒ Driftsresultat

` Selvfinansieringsgrad 87%

Baneteknik -17,3 mio. kr.

Standsningsteder -1,8 mio. kr.

Rullende materiel -50,8 mio. kr.

Reinvesteringer -5,0 mio. kr.

Billetindtægter 65,1 mio. kr.

Driftsresultat -9,8 mio. kr.

(18)

Trafikdage Aalborg Universitet | 28. august 2006 |

18 © Copyright CTT 2006

Samfundsøkonomi

ƒ Samfundsøkonomisk analyse

ƒ Indgående effekter

` Anlægsomkostninger

` Driftsomkostninger

` Eksternaliteter

` Busbesparelser

` Tidsbesparelser

ƒ Årlige benefits

` 34 mio. kr.

ƒ Nutidsværdi og BC-rate

` NPV = -997 mio. kr.

` B/C = 0,39

` (kalkulationsperiode 50 år)

(19)

Disposition

ƒ Baggrund

ƒ Analyser

ƒ Effekter

ƒ Økonomi

ƒ Andre effekter

` Strategiske effekter

` Alternative driftsoplæg

ƒ Vurdering

(20)

Trafikdage Aalborg Universitet | 28. august 2006 |

20 © Copyright CTT 2006

Strategiske effekter

ƒ Ejendomsværdistigninger

` Overslag 1,2 mia. kr.

ƒ Udviklingsområder

` Dyrehavegårds Jorde

` TV-Byen

` Bakkegårdens Jorde

ƒ Fortætning

` Flere rejsende

HVIDOVRE VIRUM

VALBY HOLTE

HERLEV BAGSVÆRD

GLOSTRUP

TAARBÆK

ISLEV

RØDOVRE BRØNSHØJ

VANLØSE VANGEDE

GLADSAKSE

BISBEBJERG

BRØNDBY

FREDERIKSBERG

VESTAMAGER HELLERUP

ORDRUP SØLLERØD

LYNGBY LUNDTOFTE

BUDDINGE

JÆGERSBORG

VESTERBRO NÆRUM

SORGENFRI

SØBORG HJORTESPRING

BIRKERØD

BRØNDBYØSTER

HJORTEKÆR

GENTOFTE

YDRE ØSTERBRO SKOVLUNDE

BRØNDBYVESTER VÆRLØSE

KONGENS ENGHAVE FARUM

INDRE BY YDRE NØRREBRO

INDRE NØRREBRO BALLERUP

HARESKOVBY

GL. HOLTE

VALLENSBÆK

HØSTERKØB

KLAMPENBORG

CHARLOTTENLUND - SKOVSHOVED

0 1 2 Kilometers

Udviklingsområder Dyrehavegårds Jorde TV-Byen Bakkegårdens Jorde Letbanestop Letbaneføring København

Gentofte Søllerød

Gladsaxe

Ballerup

Brøndby

Lyngby-Taarbæk

Hvidovre Herlev Værløse

Glostrup Rødovre Farum

Albertslund

Birkerød

Frederiksberg

Vallensbæk

Tårnby Ishøj

¯

0 1 2 4Kilometers

Stationsnære områder Lyngby Kommune Gladsaxe Kommune Rødovre Kommune Hvidovre Kommune Letbaneføring Letbanestop

(21)

Alternative driftsoplæg

ƒ Alternativer

` Alternativ 1 - Hurtig linie til Nærum

` Alternativ 2 - Ingen videreførelse fra Lyngby st.

` Alternativ 3 - Betjening af alle stop

ƒ Sammenligning med oprindelige driftsoplæg

` Alternativ 1: NPV = -1044 mio. kr.

` Alternativ 2: NPV = -626 mio. kr.

` Alternativ 3: NPV = -1042 mio. kr.

` Oprindelig: NPV = -997 mio. kr.

` (kalkulationsperiode 50 år)

(22)

Trafikdage Aalborg Universitet | 28. august 2006 |

22 © Copyright CTT 2006

Disposition

ƒ Baggrund

ƒ Analyser

ƒ Effekter

ƒ Økonomi

ƒ Andre effekter

ƒ Vurdering

` Vurdering

` Konklusion

(23)

Opsummering og vurdering

ƒ Optimeret letbaneløsning

ƒ Positive tendenser

` Passagermængder

` Aflastning af eksisterende baner

` Driftsresultat

` Tidsbesparelser

` Benefits

` Strategiske effekter

ƒ Negative tendenser

` Samfundsøkonomisk urentabilitet

ƒ Andet

` Samfundsøkonomisk metode

` Letbaners påvirkning i København

` Udenlandske succeser

(24)

Trafikdage Aalborg Universitet | 28. august 2006 |

24 © Copyright CTT 2006

Konklusion og perspektivering

ƒ Letbanens berettigelse

` Afhænger af vurderingsgrundlag

` Målsætningen om forbedret tværgående kollektiv service opfyldes

ƒ Perspektivering

` Letbanenet

` Koeksistens med Ring 3-letbane

ƒ Trafikale problemer skal løses

` Ring 2½-letbanen som ”forsøg”

(25)

LETBANEPROJEKT I KØBENHAVN - Ring 2½-korridoren

Jonas L.E. Andersen Alex Landex

Otto Anker Nielsen

Figure

Updating...

References

Related subjects :